Mediatyst i Umeå av yrkeskritik om förskolan – medan föräldrakritik hörs nu i VK om utemiljöbrister. Bättre förr, 1975, 1980, 2003, 2008 = gehör… 2023 inget medialt om nya kommunmissar som ej utvärderat funktionsprogram!

Av , , Bli först att kommentera 0

Mediatyst i Umeå (ej i P4 Västerbotten) är av yrkeskritik om förskolan, förutom i debatt.

Reportage med föräldrakritik tar medier oftare upp, idag i VK om utemiljöbrist i Sörmjöle.

Bättre förr i VK och VF/Folkbladet, 1975 avslöjade jag i VK som förskollärare överytor…

…och 1980 i Folkbladet som skyddsombud i undersökning visade på felvända daghem.

2003 hade VK nyhet om nya ”överytor” (togs bort efter egen analys av mig som konsult).

2008 i insändare kom åter överytor och ”sjuka” innemiljöer m h a pedagogikuppsats.

I början på 2023 kom svar på frågor om utvärderingar i nytt Funktionsprogram förskola.

Inga gjorda, nya kommunmissar: äldre förskolor = äldre normer, blogg 11/9 – ej medialt!

Sjuk förskolemiljö i Umeå i tillbyggnad på förskolan Berghem, äldsta = 1966, i uppsikt mot gata, störande genomgångsrum och olikvärdiga ramper – pga EJ utvärderade nya råd! Friskt fås i coronautvecklad Atrium-idé…

Av , , Bli först att kommentera 0

EJ utvärderat funktionsprogram i Umeå ger sjukaste förskolemiljön med ny modell i

tillbyggnad på äldsta förskolan Berghem 1966 med uppsikt mot gata – likt sjukt 1980 här.

Sjukt är störande genomgång i allrum, ny passage i gamla förskolan + olikvärdiga ramper.

”Friska” råd finns i kommunens överst, och i SKR:s riksråd nederst: EJ utvärderade!

Frisk miljö har min flexibla Atrium-idé – ur Umeå-utvärderad typmodell Missionären ovan

med kommunberöm och följer råd, ”corona”-utvecklad, få genomgångar och mer in/ut…

Men notera kommunpåstående: ”funktionsprogram”…”som vi följer”, det stämmer EJ!