SM-tips till Umeåmedier: Simkändistätt på SM:et, Anders Holmertz, förbundskaptener förr-nu, Umeålandslags-simmare och simprofiler från förr…

Av , , Bli först att kommentera 0

Något med medier i Umeå idag? Simprofiler i Sverige-Västerbotten från igår vid SM:et.

Simändistätt är det på SM-simningarna i Navet under SM-veckan. Nedan t v syns OS-silvermedaljören (Barcelona-1992) Anders Holmertz, tränare i SKK Stockholm. Glad över 50:a-SM i Umeå är tidigare förbundskaptenen i simning, Thomas Jansson.

Tre välbekanta simprofiler i Västerbotten och Sverige i samspråk, Roger Taflin, Lycksele-Umeå, Lasse Edstedt, Umeå-Stockholm och USS:s sportchef Camilla Johansson-Sponseller, med OS-deltagande i Sydney 2000.

Ovan t v simduon i SVT-sändningarna från SM-veckan i Umeå, Niklas Nord, även simtränare i Hudiksvalls SS och Lars Frölander med OS-guld i Sydney på 100 m fjärilsim, Martina Aronsson, nuvarande förbundskapten för svenska simlandslaget.

Längst t h Gunilla ”Nilla” Rasmuson, Umeå SS och Borlänge SS. Som Lundberg 13 SM-guld och hade på 70-talet svenskt rekord på flera distanser, här tillsammans med mig med förmånen att vara ungdomstränare för Gunilla en tid. Foto: Ture Bengtson-Kemppe.

Idag SM-fredag är Lasse Edstedt och Anders Holmertz prisutdelare vid SM-simfinalerna från 16.00 i Navet.

Mästerliga simningar 1:a SM-dagen i 50:an USS ”fixade”, prispall i björk, återseendets glädje och jubelrop…

Av , , Bli först att kommentera 0

1:a SM-dagen igår onsdag 28 juni mästerliga simningar av para-, JSM- och SM-simmare i 50:an Umeå Simsällskap – USS – fixade efter decennier av agerande, blogg igår 28/6.

Invgningstalare var f d Sandvikssimmaren Frida Kröger-Nygren vid prispall av björk-klabbar efter idé av Umeå SS:s sportchef Camilla Johansson-Sponseller, dubbelt upp.

Nyhet, och uppskattat, var att avsimningsbassäng efter tävlingsloppen var upplevelse-badet där simströmkanalen såg ut att vara mycket populär i avslappnande simmande.

Högklassiga tävlingar gav jubel på läktaren, se f d USS:aren Lisa Lundqvist, nu Hegmegi, Jönköpings SS, Återseendets glädje på läktaren med ”gamla” simmare som möttes.

Som simveteranerna Lasse Edstedt och Roger Taflin i samspråk med 20-30-tal år yngre Frida K-N och Ingrid Lindelöw Berntson, mig själv och fd simkapten Thomas Jansson.

Panoramabilden av simarenan visar fyllda läktare till av simmare, anhörig, tillresta och umebor. Ute, mellan Navet och P-hus pågick kommers på simkläder och badgrejor.

Mittenbilden har unga volontärer i simmarungdomar från Umeå Simsällskap, här vid prisutdelning med fanbärare och intill TV-kamera som i SVT sänder SM-veckan i Umeå.

SM-veckan i Umeå med USS för 50:a – ansågs ”ute” av Umeåpolitiken – Chrunak ändrade = nu inne-50:a-SM

Av , , Bli först att kommentera 0

1933, fick Umeå Simsällskap (bildad 1927) av Umeå stad pengar en 50-m-bassäng utomhus i Nydalasjön, se från simtävling och simstjärnan då, Sonja Lindberg, USS.

På 1980- och 2000-talet agerade Umeå SS för inne-50:a. Inget gehör i kommunpolitiken, 50:a ansågs ”ute” hänvisande till simkapten Chrunak som dementerade vid möte här.

Så kom 50:an ”efter mycken möda och stort besvär” 2016. Idag startar SM-simningen i Navet i centrum. Här från igår om SM-veckan där kansliet finns i Folkets Hus.

Ovan SM-bassängen och SM-deltagare som ”simmar in”. T h deltagartält på f d Vasaskolans tomt med SM-vecka-ansvariga Dan Vähä och Göran Åkre, f d simmare…

Pyrrhus-seger för Byggnadsnämnden i Umeå kommun när överklagan om ”sjuk miljö” i Nya Kungsgården-förskola, avslogs – coronasjuk t o m! Men kan bli friskt och Umeå Vinner…

Av , , Bli först att kommentera 0

Först: Se blogg 6 juni

Överklagan! Råd i Umeå – SKR följs EJ. ”Kunskap om friska förskole-miljöer finns” – används inte = sjukt!

och se på https://blogg.vk.se/umeas-basta/ och scrolla ner för mer om förskolemiljöer.

Sedan: Nyligen mötte jag en bekant som är läkare och jag berättade om ny förskola med EN entré för fyra avd (och risk för åtta barngrupper) i bv-entrén. Svar: Coronasjukt!

Pyrrhus-seger är om ”en sådan seger till och jag är förlorad” och handlar här om att Byggnadsnämnden i Umeå kommun ”segrade” över min överklagan av ”sjuk miljö”…

…för godkänt bygglov av ”nya” Kungsgården, förskola 8 avd 2 plan på Grubbe. SVEA HOVRÄTT  avslog (nedan) mina skäl för prövning i Mark- och Miljööverdomstolen.

MEN en dyrköpt seger för Byggnadsnämnden som ej kollat inre miljö likt yttre, se ovan, ”Pyrrhusseger”, se nedan och Umeå blir förlorare med Sveriges sjukaste förskolemiljö!

Se ovan t v, nya Kungsgården, och nere t h i kommunråd – om entréer – överblick samt genomgångsrum – störningar, som inte följs i ritning och kommunen ej bedömt, se svar.

Just ”genomgångsrum riskerar att ge stress” och ”bristande överblick” är ”kriterier för sjuk planlösning” t v ur Lärande och fysisk miljö – förskolan, ref. i Umeås nya råd 2021.

Mer ovan om ”sjuka” förskolemiljöer i Sverige med Umeåsjuk-modellen Kålmasken uppe t h. Därunder min Atrium-idé utvecklad för frisk utformning och kan ge ”Umeå Vinner”!

Förutsatt att Byggnadsnämnden ser ansvar för alla miljösidor i förskoleplaner och frågat om berörda förvaltningar bedömt Funktionsprogram-råd mot ritning = nej som jag fick…

Svar till Byggnadsnämnd, Umeå om att utvärdera funktionsprograms text/innehåll mot ritning så ges friska förskolemiljöer och överklagan behövs inte längre! Och prestigeförlust kan undvikas…

Av , , Bli först att kommentera 0

Uppdaterat, 12.45, efter svar från ordf i Byggnadsnämnden, Mikael Berglund (S), kl 10.19 idag, även till andra ordinarie ledamöter: Robert Axebro (C), Mona Vestman (S), Tichaona Dumba Maphosa (S), Ulrik Berg (M) Jan Kollberg (KD), Sandra Novalie Lilja (S), Jonas Gustavsson (S), Jeanette Kjellberg (MP), Maria Olsson  (V),

Hej Urban

Det är inte byggnadsnämnden som upprättar förslag till ritningar för förskolor. Det görs av fastighetsägaren, ofta Tekniska nämndens projektledare och experter tillsammans med För- och grundskolenämndens personal som ska bedriva verksamheten. När förslaget är färdigt kommer en ansökan om bygglov. Där ska vi kontrollera om ansökan följer detaljplanen, andra bestämmelser i PBL (Plan och bygglagen2010:900) samt regler och bestämmelser i BBR (Boverkets byggregler). Vi tittar även på mängden och kvaliteten friyta och parkering utifrån nationella rekommendationer. Vilken planlösning eller koncept man valt är inte en fråga som byggnadsnämnden ska eller får godkänna eller underkänna. Hoppas du förstår att vi har denna roll och att vi inte ska fungera så att vi övertar ansvaret för hur förskolor mm ska byggas från de som har den uppgiften och som kan det frågan bättre i kommunen.

Med somriga hälsningar

Mikael

Mitt svar nu 12.30:

Hej!

Tack för snabbt svar! Och bekräftande att Byggnadsnämnden genom dig menar liksom i komikern Martin Ljung i sketchen om ”Fingal Olsson” att ”Det är inte mitt bord”. Dvs att de, som ska besitta kontrollerande vilja och kunskap att se hur regler, rekommendationer och råd följs i ärenden Bygglovskontoret (heter det då?) har att handlägga, uppenbarligen inte har detta på sitt ”bord”.

Nu, se ovan svar, så bryr sig Byggnadsnämnden i Umeå kommun endast om ”kvaliteten friyta” gällande nationella rekommendationer och vad Boverket ger råd om. Men Boverkets råd kring sol/skugga liksom dess och kommunens råd i funktionsprogram om sol/skugga bryr sig Byggnadsnämnden inte om.

Självklart ska Umeå kommuns byggnadsnämnd, som opartisk (?) instans bry sig om när de, som har ”ansvaret för hur förskolor, mm ska byggas” (citat från MB-svar), fastighet och förskoleförvaltning, öppet i e-brev svarar att man inte bedömt text/innehåll mot ritning i funktionsprogram, inte heller har konsult fått uppdrag att utvärdera här!

Om inte du som ordföranden i Byggnadsnämnd vill göra det, så kan du i kommunstyrelsen (ersättare) ta upp denna viktiga kontroll för barn, föräldrar, personal, ja, även oss skattebetalare och ge tillägg till handläggning av bygglov här.

Så här undvikande av att ta politiskt ansvar för förskolemiljöers utformning inom- och utomhus, har jag inte sett förut under de 40 år jag verkat, först som skyddsombud på 1970/80-tal och som idékonsult med specialitet i dagis/förskoleplanering/byggande under drygt 30 år.

Så dags för kommunstyrelsen att göra som planeringsansvarig politiker, Margot Wikströn (S) gjorde på 1980-talet (senare kommunalråd), ta högsta och verkställande ansvar för förskolemiljöer.

Och utvärdera det som nu ej är utvärderat i kommunen funktionsprogram för förskolan samt bedöm hur bra pedagogik ger god ekonomi – extra passande idag när budgeten antas!

Således att du som Byggnadsnämndens ordförande Berglund (S) får detta på sitt ”bord”, fortsättningsvis och retroaktivt nu för nya Kungsgårdens förskolas planer jag överklagat till Mark- och miljööverdomstolen, helst dra tillbaka bygglovet för omgörning, utvärderat och friskt (se mer i bloggen).

Mvh/ Urban Bengtson, UBBI-konsult

—–

Här bloggen från fm idag:

Umeåpolitiker i budgetbeslut idag – bra pedagogik ger god ekonomi – om förskolan!

Byggnadsnämndens ledamöter i Umeå kommun, se VK-debatt-inlägg om att använda kunskap om friska förskolemiljöer. Då behövs inte min överklagan till Mark- och miljööverdomstolen för förskoleplanerna på ”nya” Kungsgården på Grubbe, se längre ner.

Kunskapen gäller ”sjuk miljö” som fås när kommunens ”Funktionsprogram förskola” utvärderar text/innehåll mot ritning, vilket kommunen ej gjort enligt svar nedan jag fått.

Så Byggnadsnämnden har godtagit något som i praktiken inte var ”godkänt” hos fastighets- och förskoleförvaltning och visar på ”sjuk planlösning” se text nedan t v.

Entréer, lättillgängliga intill kapprum samt överblick ut (ovan råd) fås inte i Kungsgården-ritningen här nere t v. Störande genomgångsrum, emot råd, har entrérum och allrum.

Jämför t h nedan min Atrium-idé för mer in/ut, få genomgångsrum och uppsikt ut, dvs frisk planlösning mot sjuk i Umeåmodellen (ur pedagogikuppsats 1993, se ovan t v).

Liknande råd finns på riksnivå i SKL/SKR:s funktionsprogram ovan t h om ”crowding”, trängsel och flöden, undvika köbildning och genomgångsrum, som mina erfarenheter.

Likt Umeå kommuns ”sjuka” utformningar som ej följer råd och inte utvärderats, är samma för s k konceptförskolor företag tar fram där även SKR ej utvärderar, se olika här.

Enda modellen som uppfyller Funktionsprogram SKL/SKR 2019 och Umeå kommun 2021 är min Atrium-idé i olika versioner och skapad i projekt av råd som utvärderats.

Som utifrån min C-uppsats, 60 p, i pedagogik, 1993, om friska planlösningar där flödesanalys visar hur man får minskade genomgångsrum och sjukt kan bli friskt…

1994 hade jag uppdrag av Umeå kommun att utvärdera 15-tal olika typlösningar i Umeå där min UBBI-modell i Missionären på Umedalen, 1990, var ”klart bäst”.

Atrium-idén grundas härifrån + campusförskola 8 avd 2 plan, 2016. Därför Byggnadsnämnden i Umeå kommun, klokast för barnen till ”nya” Kungsgården…

…är att dra tillbaka bygglovet då inte kommunen före ansökan utvärderat text/innehåll mot ritning, se inledning på bloggen. Därmed behöver inte min överklagan försena…

…en förändring utan, en ny ”nya” Kungsgården tas fram och som följer de råd som finns på riks och lokalplan, där min Atrium-idé är sådan – och prestigeförlust kan undvikas!

PS

Tänk en teknisk konstruktion, att text/innehåll inte utvärderas mot ritning, då riskeras att produkten inte fungerar rätt. Samma är för pedagogisk ”produkt” som förskola…

SM-veckan nära missas i Umeå pga politisk ovilja för 50:a – endast 25:a i utredning jag såg på Öppet Hus och agerade med USS så 50:an blev till. Mer i min bok 2011: ”Umeås Bad Historia och Framtidens Simning”

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag 14/6 är det knappt två veckor till SM-veckan sommar i Umeå tisdag 27 juni – söndag 2 juli. Det är första gången sommartid, 2014 hade Umeå SM-veckan vinter.

Men det var nära att en sommar-SM-vecka missats pga politisk ovilja för en 50-metersbassäng inomhus. Endast 25:a utreddes i början av 2000-talet liksom innan.

Ändå hade Umeå Simsällskap redan 1988 presenterat förslag på 50:a ihop med simhallen på Haga/Gammlia. F d länsarkitekt Åke Lundberg ritade utbyggd 50:a där.

Inget politikintresse då och inte heller vid nytt USS-förslag om 50-m-bassäng 2001 när badutredning startat för en anläggning med äventyrsbad, på kv Nanna (där 50:an är nu).

2005 visade medier 25:a + äventyrsdel och 5/2 frågade VK alla åtta gruppledare i KF. Bara EN, Nina Björby, då Miljöpartiet, var för 50:an, 6 emot och 1 (V) sa inget.

50:a-motståndet hade en märklig och felaktig motivering som jag förut avslöjat vid Umeå kommuns ”Öppet Hus” i januari 2001. Fritidsnämndens ordf Christer Lindvall, då (S), hävdade då att 50:a var ”ute” och att svenska ”simkaptenen” Hans Chrunak sagt det.

Jag meddelade USS som reagerade, bjöd hit Chrunak som dementerade allt. Och Umeå SS la nytt förslag om 50:a vid Umeå simhall så tillägg kom att också utreda inne-50:a.

Ovan t v är från simtävling i ”gamla” Umeå simhall med Hans Chrunak, här simledare för Luleå SS. T h 10-årsperiod av olika SM i 25:an där som visar USS-flit i SM-arrangemang.

Men 50:a-”ute”-påståendet levde vidare för 2007 ringde mig en chefsperson från Svenska Simförbundet om att en ”hemlig källa” sagt samma om ”ute” med 50:a.

5/12 samma år skrev KD-ledaren Anders Sellström i e-brev till mig: ”Vi har hört samma sak i NP” (Närings- och Planeringsutskottet).

Och året efter vid firandet av skidlegenden Martin Lundströms 90-årsdags 2008 berättar en moderatpolitiker om uppgifter att ledande socialdemokrater försöker stoppa 50:an. Så M skriver en insändare om att moderaterna står bakom 50:an. Sedan kom frågan: Var?

Mer bad=dåligt i bokens 50:a-historik är om lägeskarusellen Nolia – Kajen – Nanna, där S inte godtog Nolia då M förordade detta och Kajen försvann då jag i TV visade för trångt.

Om dessa turer, eller ”oturer”, och Norrlands första inomhus-50:a med Masters-SM 2017, SumSims riksfinal 2019 plus nu långbane-SM och SM-veckan (50:an är villkor för denna),

finns att läsa/se i min bok ”Umeås Bad Historia och Framtidens Simning”, 2011, se ovan.

F ö, min bad- och simbok har inte, än, recenserats i lokalmedia i Umeå, endast presentation i VK att den var på gång, däremot recension i Badmästaren på riksnivå.

Så medier välkomnas. Historik och framtid är tidlöst, se här om simströmkanaler…

Ovan artiklar är inlägg av mig i tidningen Badmästaren, Svenska Badmästareförbundet.

PS Blogg 9/6 med OS-guldskrinnaren Nils van der Poel har framsidan av Simidéfoldern.

När erkänner Umeå kommun fel i förskolor likt Thoréngruppen gör idag i VK om friskolor? T ex inte bedöma förskoleråd – ej ändra riskiga ramper! Medier, ställ frågor om barnmiljöer…

Av , , Bli först att kommentera 1

Början i rubriken till min blogg idag ”När erkänner Umeå kommun fel i förskolor…”, gäller orättvisor i inne- och utemiljöer jag beskrivit i ett flertal bloggar och senast i debatt i VK, se ur förr-gårdagens blogg härunder (även med f d fackligt huvudskyddsombud).

Senare i rubriken: ”T ex inte bedöma förskoleråd…”, gäller kommunens nya råd 2021 i funktionsprogram där text/innehåll i Umeåråden inte stämts av med ritningar, se:

Ändå har kommunen kunskap, t v ur mtrl från mig i referens i F-programmet (”Lärande och fysisk miljö…”) om genomgångsrum och t h kommunråd om entréer som inte följs.

Rubrikdelen ”inte ändra på riskiga ramper…” finns i tidigare bloggar på orättvisor i tillbyggnad på Berghems förskola där ramp följer råd, men ej på ”gamla” huset.

Om ”medier ställer frågor” (VK:s chefred. Jessica Wennbergs krönika), om barnmiljöer – och Thoréngruppen nu erkänner misstag – kanske Umeå kommun gör så, också…?!

Kunskap om friska förskolemiljöer finns – använd dessa! VK-debatt kan nå ut i Sverige – även utomlands…

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår (förra bloggen) om OS-mästaren Nils van der Poel i Umeå som föreläsare och 30-årsjubileum för TFE (Institutionen för fysik och elektronik) vid Umeå universitet.

Där bedriver man bl a forskning kring byggnader och inomhusmiljöer, t ex hur man rör sig i flöden som visas i 3D-simuleringar…

Liknande, 2-dim, har jag i min C-uppsats i pedagogik, ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer” med flöde för barn/personal/föräldrar under dagen samt in och ut.

Så jag visade forskare på detta vid TFE-jubiléet och mötte intresse, särskilt för entréfunktionen gällande smittrisker. I just ”coronastudier” nu blir det extra angeläget.

Vårt inlägg idag ovan om ”Kunskap om friska förskolemiljöer finns – använd dessa!” kan då bli aktuellt i forskande vid Umeå universitet och nå ut i Sverige – även utomlands…