Umeå Bästa Bad-P-alats är Nannabad i skugga med P-utsikt/avgasmoln – en skam för Umeå.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå Bästa Bad-P-alats är Nannabad i skugga med P-utsikt och avgasmoln, som är en skam för Umeå. Det är i korthet vad som blir när Umeå kommuns badbolag planerar för Nannabad med äventyrsdel och 50-metersbassäng.

Se nedan illustrationer där de privata aktörerna Lerstenen, m fl har sitt förslag t v. Där vätter 50:a mot öster och hamnar i skugga liksom äventyrsdelen skuggas av Mimerskolan. Det var illa nog och borde inte godkännas för byggnadslov då bad ska ha utsikt inifrån och synas på håll utifrån, vilket ju var argument för bad på kajen.

MEN när det kommunala badbolaget tog över så minskade först äventyrsdelens ytor liksom 50:an förlorade två viktiga banor, från 10 till 8, allt för att ett P-hus skulle inrymmas. (Så nu är detta knappt större än över 40 år gamla Umeå simhall!) Och enligt uppgifter är det samma ritningsförslag som badbolaget nu ska granska.

VAD VÄRRE är, är att Umeå kommun behåller skugga för bad/simning och än mer genom 50:an och äventyrsdelen mot NORR. Men det är inte slut med det, 50:an hade för de privata förslaget tre sidor med fönster rakt in, gator, trafik ochi väggar, illa nog.

MEN se hur det blir nu, bara en kortsida utåt medan 50:ans två andra sidor kapslas in där långsidan får P-husets vägg som granne. Bör inte godkännas för bygglov.

DOCK, det är inte slut med detta, se hur äventyrsdelen hamnar med utsikt in i P-huset Nanna och, särskilt vintertid, med avgasmoln att se ut emot, i NORRLÄGE.

Tidigare under Nannabadplaneringen lyftes det arkitektoniska fram och t o m så att bassängerna åkte upp i huset med lite mer utsikt. Nu har kommunpolitikerna i Umeå struntat i allt detta och är beredd att gömma undan "badpalatset" (från 2014-ansökan) och lägga det i skugga med P-utsikt och avgasmoln. Bad-P-alats?

Och precis när Arkitekthögskolan byggts och lovordas! Cynism är bara förnamnet. SKANDAL blir efternamnet och eftermälet. Samt en skam för Umeå!

(Men fasaden för P-huset mot ÖK måste vara tilltalande enligt Byggnadsnämnden, se blogg igår, så bilar betyder således mer än badande/simmande i Umeå.)

 

Umeås Bästa fasad på Nannabad – sämsta innehåll och egentligen ogiltigt!

Av , , Bli först att kommentera 1

 Umeås Bästa fasad på Nannabad – sämsta innehåll och egentligen ogiltigt!

Den slutsatsen är enkel att dra efter VK:s redovisning idag av Nannabadplanerna. Nu ansvarig "badchef" Bertil Hammarstedt säger att Byggnadsnämden hälsat att fasaden "måste ha ett tilltalande utseende", särskilt den mot ÖK.

Så bilisterna som ska trafikera Östra Kyrkogatan ska ha något fint att titta på, det är budskapet från Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren med kollegor. Och visst, med den ökande bil- och busstrafik ett äventyrsbad genererar med långa köer och väntan, är det kanske bra med något som tilltalar att titta på.

Men bästa fasaden hjälper inte upp det Nannabad som planeras med det sämsta innehåll som blir efter alla badutredningar, stadsutvecklingsvisioner, privata aktörers försäkran och nu ett kommunalt badbolags påståenden.

Det sämsta är att det blir för litet, äventyrsdelen, 50:ans bassängrum, omklädning, mm, så litet att hela ytan är knappt större än dagens simhall på Haga/Gammlia från 1970 med kommunens då 70 000 invånare, nu 115 000 och än mer sedan, plus besökare som också ökar. (Det känns nästan som tjänstefel att inte inse litenheten).

Plus att det inte finns utvecklingsutrymme, självklart i övriga Sverige i bad- och simbyggande, avsaknat utrymme som omöjliggör de största simtävlingarna sommartid då det måste finnas utemiljö före och efter loppen. Denna oinsikt vittnar om en okunnighet i den politiska appararen som är pinsam för ett Umeå som Vill Mer.

Så hur man än vrider och vänder på detaljer inne i bad- och simdelen får Umeå det sämsta i förhållande tlll vad som finns nu och framtidens befolkning och besökande här. Veronica Kerr, KD:s gruppledare som i december i fjol i fullmäktige hade interpellation om bl a för liten äventyrsdel, får ingen större som hon krävde för att godkänna Nannaplanerna.

Alla som trodde på stadsutvecklingsprojektet (inte jag) om "guld och gröna skogar" med kommers ovanpå bassängerna och som skulle medfinansiera hela "Badpalatset" (från 2014-ansökan), blev grundlurade.

Först åkte bassängerna upp några våningar (så att badkonsulten höll på att hoppa av, enligt egen utsago).

Sedan åkte dessa ner i bottenplan då kommersen uteblev (väntat enligt handelns företrädare) och parkeringsvåningar ovanpå bad- och simdelen.

Så helt plötsligt tog kommunen av de privata aktörerna badplanerna, det dom inte lyckades med, och som "tack" får dessa fortsätta med annat i det halverade och misslyckade stadsutvecklingsprojektet.

För att därefter Umeåpolitikerna hastigt beslutade om att bilda kommunalt badbolag och själva bygga och driva ett Nannabad, nu med P-huset intill, så att Badutredningens förslag om hela kvarteret för badare/simmare, m fl blev bara hälften. Men ändå ska man klara den ekonomi med besökare som gällde för dubbelt så stort utrymme.

Allt detta är egentligen ogiltigt, det ursprungliga beslutet om ovan stadsutveckllingsprojekt har fallit och då ska helt nytt beslut tas om någon XX ordning ska råda i en kommun. Men trixande med avtal och vridande till "privat" kommunbolag och advokatgranskning som hemligstämplats, har lett till nu pågående planer.

"Lagt kort ligger" Så svarade kommunalrådet Lennart Holmlund (S) mig igår i ett svar på kritik mot Nannabadplanerna och det sämsta läget.

"Det finns inga krav på utställningar av programhandlingar varken för bad eller någon annan byggnad i kommunal regi:, skrev han också, vilket gör att kommunen har sämre öppenhet än de privata aktörerna, vars förslag ställdes ut i detaljplaneprocessen och i Glashuset förra sommaren, samt redovisades på hemsidan så fort något nytt fanns.

Så även där borde kommunens Nannabadplaner vara ogiltiga genom att inte ha samma öppenhet och inte heller följa mottot "Open Source" i kulturhuvudstadssatsningen.

Lagt kort ligger, därmed basta, blir slutsatsen av ett bad som ska ges "tilltalande fasad" för bilister men sämsta innehållet i ett stadsutvecklingsprojekt som havererat och en planering som borde ogiltigförklaras.

Slutligen, hela Nannabadprojektet eller senare ett Nannabad sjunker ändå till slut pga ekonomin genom det sämsta innehållet och traifkomöjliga läget.

Så det blir då till att börja tänka på vad kan göras i stället av ett oattraktivt bad, och sedan se var badhus/simhall/simarena passar bäst i ett växande Umeå. Det blir utmaningen för oss som vill Umeå Bästa..,inte det sämsta som umepolitiken nu är på väg mot.

 

Umeås Bästa 50:a kan ge SM-veckan, på campus, men inte i Nannabad!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa 50-metersbassäng är på campus och kan ge SM-veckan sommartid, men inte i ett Nannabad pga felplacering i trafikmiljö mitt i centrum.

Friidrotten i Umeå får däremot stora SM (Grattis!) 2014 genom IFK Umeå och på Campus Arena vid IKSU Sportcenter.

Simningen i Umeå har haft några inne-SM och flera JSM på 25:a samt Handikapp-SM. Masters-SM och ett antal yrkes-SM.

Med en 50-metersbassäng är det självklart att Umeå ska kunna få långbane-SM, som går sommartid. Sundsvall har haft det utomhus flera gånger och Gävle håller på att rusta upp sin ute-50:a för att klara denna SM-tävling.
 
MEN glöm SM på långbana för en 50:a i det nu planerade Nannabadet, det framgår indirekt av de villkor som Svenska simförbundet har och direkt av den verklighet som gäller för ett sommar-SM.

Då behövs nämligen mycket utrymme för vistelseyta utanför 50:an. Med en 50:a inomhus blir det än viktigare att detta utrymme är utomhus pga värmen och trängseln inne samt att sommartid är det lättare att vara ute.

Men största problemet för beslutsfattande politiker är att det nu inte går att få svar från Svenska simförbundet på det jag hävdar. Arrangerande Umeå SS, m fl, kan inte heller säga vad som blir. Inte förrän det är byggt och man ser om man kan söka arrangemang.

Utan det är Umeås politiker, insatta tjänstemän på Umeå Fritid samt en del sunt förnuft det handlar om.
Dvs bedöma om ett långbane-SM (och andra SM liksom NM, m fl stora simtävlingar), ska ha simmare utanför ett Nannabad på trottoarer och runt omkring, kanske t o m nyttja P-huset för att röra sig före och efter loppen.
 
För så blir det (se vilken simtävling som helst inomhus) man måste ut för att få luft, det finns ingen chans att vara timtals inomhus då. Har Umeås politiker som invigt SM varit kvar under tävlingarna ett tag, har man sett denna verklighet, och förutsättning för simtävlingar.

Så i konkurrens med andra simstäder kommer Nannaplaceringen i praktiken att
omöjlggöra 50:a-SM här. Omöjligheten förstärks i att sim-SM nu är extra attraktivt att söka då simningen är största sporten i SM-veckan sommartid, en SM-vecka som är så viktig idag att kommuner söker arrangemang lång tid i förväg.

Gävle får den 2015 och 2014 har Borås (som byggde inne-50:a i friluftsområde
för under 60 mkr) och Sundsvall lär få den i framtiden (har sökt med inte fått än).

Därför blir resultatet av en Nanna-50:a att Umeå kan glömma långbane-SM och kan få svårt att få kortbane-SM också pga felplaceringen mitt i trafikmiljön.

Däremot en campus-50:a öppnar för detta liksom SM-veckan (som ju ger en mängd andra SM i olika idrotter, se på nätet) och där inkvartering i universitetslokaler, hyra av studentrum och vid Nydala camping lättare och billigare klaras, än mitt i stan.
 
Därför, Umeåpolitiker, nu när sanning och verklighet kommer allt närmare i bad- och simplaneringen, ta lite förnuft till fånga, ändra 50:a-planerna till campus, det blir mer ekonomiskt, klart bättre och stora chanser att få SM-veckan sommartid, inte till 2014 och 2015, men kanske 2016 om ni snarast bestämmer om en campus-50:a och nu gå in med ansökan tillsammans med andra sommarsporter!!
 

Umeås Bästa simattraktion är simkanal som blir unik i världen med simmovation

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa simattraktion är simkanal som blir unik i världen. Nedan simarena är som en friidrottsarena med löpning. Här simmar man bredvid, efter och förbi varandra utan att krocka som riskeras i simhallar med banor och linor.

I mitten är en simbassäng för simundervisning och simlek samt en djupbassäng för vattengympa och simhopp. En vattensrutschkana är på gång med en sväng utanför huset. Bilden är beskuren och det finns bollhallar ihop och intill finns utemiljö avkoppling och solande samt plats fler idrottsarenor.

Denna bad- och simanläggning blir världsunik om simkanalen får strömmande vatten (är inte i denna) för simringar/flottar att sitta på, sim- och springsimräning i med- och motsim, älvsimkänsla för motionärer och snabbare siminlärning mha strömning som hjälp.

Det var detta sistnämnda, lättare att lära sig simma, som jag uppfann simkanalidén med strömmande vatten, en "simmovation", kring en 50×25-metersbassäng och presenterade hösten 2008 tack vare innovationsmedel här i Umeå, se andra bilden.

Detta kan fås i Umeå om ansvariga beslutsfattare, näringsliv och allmänheten vill att Umeå ska ha det BÄSTA i bad- och simsatsningar med utvecklingsmöjligheter. Inte det SÄMSTA som nu på trång, miljöbesvärlig och outveckingsbar plats på Nannakvarteret mitt i centrum. Dyrt dessutom med den värdefulla tomten för annat.

Umeås Bästa (och billigare) läge för denna simkanalidé är campus vid IKSU:s simhall och näst bästa vid Umelagun på Nydalaområdet. Så med politisk vilja och besök av nedan simkanalverklighet samt studie av strömmande vattens plusvärden, har Umeå en chans att bli världsunik inom bad/simning.

OBS! Det är olika skalor på bilderna, simkanalen nedan är på 100 m och i min idé 200 m.

 

Umeås Bästa simvinst är 100 mkr med Nannabadstopp som politikerna inte vill tala om

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa simvinst är 100 mkr med Nannabadstopp som politikerna inte vill tala om. I debatt, på min blogg och i e-post har jag pekat på alternativintäkten för Nannakvarteret  om ny bad- och simanläggning byggs annanstans.

Men ingen politiker i Umeå vill säga något, inte heller någon ansvarig tjänsteman och inte heller i medierna tas denna sak upp. Ändå finns svaret i det avtal Umeå kommun, och därmed politiker och tjänstemän, slöt med de privata aktörerna som skulle uppföra "Badet".

Så här står det i avtalspunkten 5:

"Intressentgruppen har angett att med en total köpeskilling om 100 mkr, och med ett innehåll enligt vad som redovisats 2009-02-17 kommer det årliga kostnaden för kommunens behov av simtider inte att överstiga 22 mkr +- 2,5 mkr. Denna summa kan komma att förändras utifrån de förändringar i badhuset som parterna kommer överens om eller fastighetens pris."

Här handlar det om båda kvarteren, Mimer och Nanna, eftersom det var så avtalet skrevs, båda skulle utvecklas ihop. Det framgår av fortsättningen i p 5.

"Parterna är ense om att priset på fastigheterna ska fastställas utifrån enligt kommande detaljplan möjlig byggrätt för kategorierna bostäder, bad, hotell och handel samt med iakttagande av byggnaderna Mimerskolans och Gymnastikens inverkan på fastighetens värde, dock lägst 75 miljoner kronor."

Så det finns stora värden som riskerar förloras med ett Nannabad eftersom alternativa tomtlägen som Nolia, Nydala och Campus kostar betydligt mindre, alternativintäkten, bara bråkdelen. Denna förlust ska naturligtvis räknas in i totalbudgeten för de Nannabadplaner som nu pågår.

Detta tiger umepolitikerna om, förmodligen för att man vet om att då spricker ekonomin för Nannabadet. Man har ju sagt att blir det för dyrt så blir det inget bad där. Men snart tvingar verkligheten fram detta när projekteringsanbud och sedan byggnadsanbuden blir kända.

I takt med Umeås växande samt 2014-året och dess effekter, är nog värdet på Nannakvarteret högre än när badavtalet skrevs. Kanske är det uppåt 100 mkr vid en öppen budgivning. Eller mer?

Ju längre man dröjer med att redovisa det som avtalet för ett par år sedan beskrev, desto större blir den politiska förlusten för Umeås utveckling genom tigande av något man vet och finns i avtal.

Och risken ökar också för en politisk och ekonomisk skandal som når utanför kommunens gränser, särskilt som bad- och simplanerna halverats mot i avtalet och därmed inte blir det "badpalats" som utlovades i kulturhuvudstadsansökan.

Umeås Bästa Simarena av OS-klass fås på Campus – inte av ett Nannabad!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa Simarena av OS-klass fås på Campus – inte av ett Nannabad!

Idag har jag i VK ett Öppet brev till Nannabadets "maktherrar", kommunalråden Lennart Holmlund (S) och Anders Ågren (M) samt INAB:s Vd Bertil Hammarstedt med rubriken "En Campus-50:a får OS-klass – inte Nannabad, se nedan.

Det är att OS-bassängen om 50×25 m har en 25-metersbassäng intill, precis som det kan bli med en 50:a vid IKSU:s simhall och dess 25:a. Igår kunde man i TV-sändningarna se hur bl a OS-stjärnan Michael Phelps simmade av sig i 25:an innan det var dags för nästa lopp.

Så blir det med en Campus-50:a att kunna ge bästa möjigheter för simmarna och därmed attraktivt för att ha simtävlingar i Umeå, vida bättre än i ett trångt och outvecklingsbart Nannabad.

Och bra simanläggningar var en viktig faktor som OS-kommentatorn och förre förbundskaptenen i simning, Hans Chrunak, angav för att just USA ständigt är världsbäst i simsporter. Det är också en anledning tlll att världssimmare från andra länder tränar "over there".

En Campus-50:a i Umeå i OS-klass med 25:a intill ger möjligheter att locka andra simmare i Sverige, kanske även från utlandet, att söka sig hit, särskilt med närheten till andra idrotter  och universitetsområdet. Så blir det inte med ett Nannabad.

Detta är mitt budskap till "maktgrabbarna" Lennart, Anders och Bertil, att titta på OS-simningarna de två sista dagarna och tänka till ett varv hur fel (och dyrt med förlorad alternativintäkt på kanske uppåt 100 miljoner kr för Nannatomten) det är att ha ett Nannabad mitt i stan.

Jag avslutar med att be kommunalråden och INAB-Vd:n om att svara på min insändare. Detta är dock inte särskilt troligt, då det under 5,5 år sedan beslutet om Nannabad kom i januari 2007, aldrig i media varit insändare/debattinlägg från någon högt ansvarig, politiker eller tjänsteman.

Det är tydligen med tigande som makten i Umeå vill dirva igen detta dyrbara, dåliga och oframsynta beslut. Då är det tur att man kan i bloggar tala om sanningen här, eller sanningarna, som i nedan insändare.