Umeås Bästa parti för barn blir FI om man (!) kommer in i kommun-fullmäktige med ”finitiativ” om inga barn/ungdomar i trafik- och krog-miljöer, dvs stopp för Nannadopp!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa parti för barn blir FI om man (!) kommer in i kommunfullmäktige med ”finitiativ” om inga barn/ungdomar i trafik- och krog-miljöer, dvs stopp för Nannadopp!

Det ligger nära till att räkna med att Feministiskt Initiativ tar ”initiativ” mot de politiska männen Lennart Holmlunds (S) och Anders Ågrens (M), ”enande” i en sk Umeåanda i slutna rum med kohandelskompromiss att välja det badläge, kv Nanna i centrum, man tyckte lika illa om eller som media beskrev inte förordat.

P1020231 - version 2

Kanske sådant ”FINITIATIV” passar i ett Kvinnohistoriskt Museum, mer ”Nuseum” då, för att visa när historien börjar om att sätta barn i högsätet och i öppenhet mot att dagens Nannabad med manliga motiv om badkommers blir historia som tar slut efter valet 2014.

Nanna trafikkaos

För ovan miljö i farlig trafik, dålig luft och riskfylld alkoholmiljö granne med idrottsföreningar, ska inte finnas där badhus och simhallar byggs och nyttjas. Klarar inte Umeåpolitiken av att inse detta, kan en miljöstark regering på riksnivå ställa nya och högre miljökrav på idrottsanläggningars placering för att bevilja föreningsbidrag. T ex i Riksidrottsförbundets kommande idrottsmiljöpolicy 2015.

Och nedan beskrivs alla ogjorda, ändå utlovade, miljöutredningar som förstärker anledning att sätta miljöfrågor i högsätet i valrörelsen och med, om så behövs, omedelbara beslut som stopp för Nannadopp med om- och nytänkande anpassat efter kommande miljökrav värnande om barns och ungdomars bästa för idrottsutövande.

Nanna miljöutr collage

 

Bli först att kommentera

Umeås Idrottshallar får ej vara nära krog/alkohol pga regeringsrättsdom. RF-policy om trafikfarliga lägen och dålig luftmiljö sänker Nannabad i stan.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Idrottshallar får ej vara nära krog/alkohol pga regeringsrättsdom. RF-policy om trafikfarliga lägen och dålig luftmiljö sänker Nannabad i stan.

Riksidrottsförbundet ska 2015 anta ett anläggnings- och idrottmiljöpolitiskt program. Där är trafikmiljön viktigt och på RF:s hemsida står:

En av RF:s värdegrunder är allas rätt att vara med. Det förutsätter att anläggningar och idrottsmiljöer är och upplevs tillgängliga och välkomnande för alla som vill idrotta.  Det kan exempelvis handla om trafikmiljön runt anläggningarna, samt att barn och ungdomar säkert ska kunna ta sig till och från.

Här vid kv Nanna i Umeå ger trafikbarriärer ej tillgänglig och välkomnande miljö för ett Nannabad samt inte säkert att ta till till och från, således idrottsmiljö som inte passar för just simning med så många unga. Nanna trafik bilar

Riksidrottsförbundet är också tydlig ifråga om alkohol- och krogmiljöer.  RF:s alkohol- och tobakspolicy anger bland annat att:

  • Alkoholdrycker inte bör förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Idrottsrörelsen vill senarelägga ungdomars alkoholdebut.
  • Idrottsföreningar uppmärksammar gällande lagstiftning och tillståndsenhetens anvisningar när det sker utskänkning av alkoholdrycker.

I det idrottmiljöpolitiska programmet 2015 blir då nedan Regeringsrättutslag viktigt. https://lagen.nu/dom/ra/2002:18

*Regeringsrättens dom den 28 maj 2002, mål nr 4405-2001. En näringsidkare ansökte om att få servera alla slag av alkoholdrycker till allmänheten i en bowlinghall som hyrdes av Tranås kommun. Lokalen är belägen i Idrottshuset i Tranås. I lokalens närhet finns två skolor och en simhall. 

”Nämnden har härvid haft stöd för sitt ställningstagande såväl i kommunens riktlinjer som i polismyndighetens yttrande. Utredningen i målet får vidare anses visa att många ungdomar uppehåller sig inom eller i närheten av Idrottshuset.”

Nanna alkohol

Omsatt till Nannabad med barn, ungdomar och idrottsföreningar hamnar dessa i Umeå än närmare alkoholomgivning med fler krogar, mer uteserveringar, bara 50 m ifrån liksom systembolag och 2015 hotell Mimer som ”granne” för klubbarna, bäddat för konflikt mellan alkoholutskänkning och idrottsutvövning för unga.

Umeå kommuns regler, 2005, säger också:

Serveringstillstånd bör inte meddelas för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet av fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet. 

Riktlinjen medför också att nyetablering av objekt med serveringstillstånd blir svårare i närheten av ungdomsgårdar och annan ungdomsverksamhet.

Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa.

Där kan ”olägenheterna” som Bodens kommun antagit 2012 vara: ”Särskilt känsliga områden i anslutning till ungdoms- eller idrottsmiljöer.”

I Vaggeryds kommun från 2013 står om olägenheter: ”I omedelbar närhet eller inom idrottsanläggningar.”

Nanna krog drog

Det kan nog vara dags att Umeå kommun ser över sina snart 10-åriga riktlinjer i barn- och ungdomsfrämjande mening, dvs skärper kraven var ungdoms- och idrottsanläggningar får godkännas av alkoholpolitiska skäl.

Här finns röster att vinna i kommunvalet i höst och apropå motgångar i EU-valet bör särskilt Moderaterna tänka till som hade idrottsläget Nolia, men gav upp och godtog S-förslag om Nanna.

Ska krogarna intill torrläggas eller bad/simning flyt(t)a annanstans?

Svaret är givet, Nannabad sänks och 50:an får tryggt idrottsläge. Men när inser Umeåpolitiken detta, utöver Miljöpartiet och Arbetarpartiet som sagt nej till Nannaläge?

Bli först att kommentera

Umeås 15-barnmål saknar kriterier! Och vilka 15 barn, hela eller halva, hur räknas 3-tim-barn? Dags för Barnomsorgsutredning i Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås 15-barnmål saknar kriterier!  Och vilka 15 barn, hela eller halva, hur räknas 3-tim-barn? Dags för Barnomsorgsutredning i Umeå!

VK:s reportage idag om dagisgrupperna i Umeå belyser en viktig problematik, grunden för kvaliteten i förskolorna, barngruppernas storlek. Men lokalernas storlek, utformning och utemiljö behöver också redovisas och värderas.

Och även hur barnen räknas. Är heltidsbarn och deltidsbarn lika värda eller räknas t ex barn som går tre timmar per dag som ”halva” barn.

Kanske VK kan följa upp reportagen med denna fråga. Samt belysa senaste utspelet från S-kommunalrådet Lennart Holmlund, blogg 19/5, som jämfört ytorna med bl a Stockholm och menar att Umeå har för stora ytor. Men huvudstaden räknar in ekonomi- och teknikytor så det blir både feljämförelser och fel matematik.

I blogg 20/5 kommenterar jag detta

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2014/05/21/umeas-dagisytor-i-stockholms-tappning-ger-ytminskning-per-avd-pa-30-okning-till-24-barngrupper-2/

Därför dags för en omfattande Barnomsorgsutredning i Umeå som synar både kvalitetsfaktorerna och ekonomin, med även Umeå universitet, näringsliv (bra dagis är också viktig i tillväxten men inte på bekostnad av barnen som nu) och allmänheten. Vilket parti/vilka partier utlovar sådan granskning för Umeås framtid?

Nedan är rubrikerna idag i VK

”Målet är orealistiskt”

UMEÅ Tolv förskolechefer har utvärderat 15-barnsmålet inom förskolan. Slutsatsen är att det är orealistiskt. 02

Jämförelse: Förordar större förskolor

UMEÅ Lättare att hålla högre personaltäthet på större förskolor. 0

Omprövar
inte målet

UMEÅ Vill inte revidera 15-barnsmålet. 0

 

Bli först att kommentera

Umeås Simnings goda anseende som SM-arrangör i Umeå simhalls 25:a 1972 – 2006 med Sumsim, JSM och SM raseras av Nanna-50:ans SM-brister och alla påhitt för 50:a-SM, senast videoskärmar, se Vbnytt.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Simnings goda anseende som SM-arrangör i Umeå simhalls 25:a 1972 – 2006 med Sumsim, JSM och SM raseras av Nanna-50:ans SM-brister och alla påhitt för 50:a-SM, senast videoskärmar, se Vbnytt.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/kommunens-sm-hopp-tv-skarmar

Umeås nya simhall har för få läktarplatser för att SM i simning ska kunna arrangeras. Nu undersöker kommunen om delar av publiken kan se tävlingarna via TV-skärmar.

Nu måste kommunen skynda sig att hitta ett annat alternativ. Ett förslag är en portabel bassäng.

Umeå har goda förutsättningar för att få värdskapet för SM-veckan 2017 förutom när det kommer till simningen. Det nya badhuset har för få läktarplatser för att kunna arrangera sim-SM. Svenska simförbundets förslag är att en portabel bassäng sätts upp.

Portabel bassäng kostar miljoner

Men det alternativet är kostsamt.

– Vi kan inte bränna miljoner på att hyra in portabel bassäng. Jag vill ha SM-veckan men inte till vilket pris som helst, säger Lennart Johansson (M), vice ordförande fritidsnämnden Umeå.

Nu måste kommunen skynda sig att hitta ett annat alternativ. Ett förslag är att låta delar av publiken se tävlingarna i närheten av bassängen – via TV-skärmar:

– Publiken behöver kanske inte sitta vid själva bassängkanten och titta, utan kanske kan sitta någon annanstans. Far man till månen tycker jag att man kan lösa det här med tekniken, säger Lennart Johansson (M).

Förbundet vill ha feststämning

Simförbundet vill inte kommentera förslaget innan det fått veta mer om hur Umeå kommun tänkt. Men Kenneth Magnusson, som är koordinator på Svenska simförbundet, säger att han aldrig hört om någon sådan här lösning tidigare.
– Man vill ju skapa en feststämning på tävlingen med publiken vid bassängen, säger Kenneth Magnusson.

Nanna tunnelbana

Kommentar: Om Umeå kommun på allvar vill ha SM-veckan sommar (och så är det nog) ska det vara hållbara lösningar precis som i annat politikerna investerar våra skattemedel i. Då är Vännäs-50:a, portabel bassäng och nu videoskärmar ohållbart!

Umeå som idrottsstad har bara en möjlighet, bygg en SM-godkänd 50:a i annat läge (finns flera och olika varianter) och låt 50:ans bassängrum i Nannabad bli annat, varför inte låta näringsaktörer bjuda på badbygget i nuvarande status.

I Paris finns förslag på att göra om en nedlagd tunnelbanestation till simhall (se ovan illustration), varför en simbassäng kan bli annat för privata investerare att föreslå liksom allmänheten. Bara fantasin sätter gränser som det heter.

 

Bli först att kommentera

Umeås Dagisytor i Stockholms-tappning ger ytminskning per avd. på – 30 % = ökning till 24-barngrupper!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Dagisytor i Stockholms-tappning ger ytminskning per avdelning på – 30 % = ökning till 24-barngrupper!

Umeå S-kommunalråd Lennart Holmlund menade i blogg den 19/5 att Umeå har för stora förskolor med 14 kvm/barn och jämförde med Stockholms 10 kvm/barn. Men Stockholm räknar då in all yta som används, BRA (Bruksarea) dvs även ekonomi- och teknikytor som inte är för barnverksamhet.

Om man utgår från normer Umeå följt genom åren, ända från mitten av 1970-talet då Socialstyrelsen gav statsbidrag, gällde 142,5 kvm/plats (upp till 15 i syskongrupper och till 12 i småbarnsgrupper), motsvarande 9,5 kvm/plats resp 12 kvm/plats.

Förskolan Missionären (den UBBI-modell jag utvecklat i ett typbarnstugeprojekt) ansåg kommunen var den bästa 2003 och har varit en utgångspunkt i utformning och ytor för det Funktionsprogram för förskolan Umeå kommun har från 2009.

Stockholm har nu en modell där all yta inräknas och för 8 av är den på c:a 1400 kvm. För 17 barn i snitt ger det 1400 kvm dividerat med 8×17 (136) ytor på 10,3 kvm/barn. Denna förskola har hemvistytor + gemensamma ytor för barnverksamheten som är på knappt 100 kvm (98,5) och jämfört med Umeås 142,5, se nedan tabell.

44 kvm mindre blir då minus 30 % som är motsvarande 44 % mer ytor i Umeå och omsatt blir 24,5 barn/avd (från 17)!

I praktiken minskar Stockholm också sina ytor mot förr eftersom Socialstyrelsens norm gällde över hela Sverige. Att Umeå kommun med noggrant redovisat och illustrerat funktionsprogram för planering och byggande plötsligt pga feljämförelser skulle minska ytorna, är ohållbart.

Det vore att gå till standard som fanns på 1950/60-talet och jag har själv, på 70-talet arbetat på Umeå minsta dagisavdelning på Berghems barnstuga, nu förskola, om just 100 kvm avd.yta. Och därför har barngrupperna på mindre ytor reducerats något för att ger likvärdigare förutsättningar förskolorna emellan.

För- och grundskolenämndens ledamöter har fått e-brev där jag undrar hur dessa ställer sig till kommunalrådet Lennart Holmlunds utspel. Kan aldrig tänka mig att man godtar ytminskningar 50-60 år bakåt i tiden och utgår från att man där snabbt förklarar och försvarar funktionsprogrammet.

Slutligen, notera Stockholmsexemplet nu med en hemvist på 55 kvm. För 17 barn är det 3,2 kvm per barn eller som 17 barn + 3 personal på ytor motsvarande en 2-rumslägenhet!! Exemplet Umeå/Missionären är i alla fall en stor 4-rummare!

Kvm                               Avdyta         Hemvist                                Avd/barn(17)     Hemvist/barn

Umeå/Missionären           142,5           117,5 (+25 gemensamt)                  8,4           6,9

Stockholmsmodell             98,5              55 (+ 43,5 gemensamt)                 5,8           3,2

 

Bli först att kommentera

Umeås SM-veckas missar med SM-50:a, i Nannabad, nej till Vännäs och miljontalsdyr portabel 50:a sänker idrottsstaden Umeå. Flytta 50:an från Nanna till läge som klarar SM-krav, idéer finns för framtida SM-veckor.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås SM-veckas missar med SM-50:a, i Nannabad, nej till Vännäs och miljontalsdyr portabel 50:a sänker idrottsstaden Umeå. Flytta 50:an från Nanna till läge som klarar SM-krav, idéer finns för framtida SM-veckor.

Nedan är dagens reportage i VK om att Svenska Simförbundet nobbar Vännäs-50:a och visar 10-miljoners-kr-dyr flyttbar bassäng. T h är den flyttbara bassängen från Barcelona-VM 2013 och 1997 byggdes en inomhus 25:a upp i VM i Scandnvavium i Göteborg och klarade därmed publikkraven.

Nanna SM-vecka portabel

Men tillfälliga lösningar är inte bara dyra, det blir lätt bristfälliga också och framför allt icke hållbara för att vid nästa SM och nästa SM-vecka sommar måste nytt provisorium byggas. Det är inget som gagnar det växande Umeå, allmänhet, sporter, näringsliv och politik.

Flytta ut 50:an från Nannabadbygget, låt näringsliv bjuda på bygget nu och för pengarna skapa en hållbar SM-50:a i idrotts- och friluftsläge. Här finns flera alternativ i Umeå och olika flexibla lösningar, t ex på Nydala med inne- och ute-50:a ihop samt på campus med 50:a- simarena och Gymnastikens hus tillsammans så flexibla läktare ryms och klarar SM.

Bli först att kommentera

Umeås Förskolor/Dagis har ”rätt” ytor, påstående om för stora av S-Holmlund är feljämförelser!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Förskolor/Dagis har ”rätt” ytor, påstående om för stora av S-Holmlund är feljämförelser!

På http://blogg.vk.se/lennart-holmlund-kommunalrad/2014/05/19/undra-pa-att-forskolan-blir-sa-dyr/ skriver kommunalrådet Lennart Holmlund (S) bl a:

Undra på att förskolan blir så dyr. På olika sätt jämför vi än det ena och än det andra med varandra. Vi har förskolor där varje barn har ca 14 kvm per barn. I Lund är ca 10 kvm per barn och i stockholm är under 10.

Jag har nyligen studerat Stockholms ytor och där har man räknat in all yta, dvs kök, personalrum, teknikditor, dvs det som förut kallats Ekonomidel på ritningar. I sin tur gör detta nu att Stockholms nya förskolor får avdelningsytor 20-30 % mindre än normer från 70-talet då staten styrde ytor mot bidrag för platser. Samtidigt som barngrupperna växt till 18-20 barn.

Umeå kommun har ett  framtaget Funktionsprogram för förskolan som tydligt förklarat hur ytor beräknas och jämförs.

Så det första en ny kommunledning efter valet behöver göra att studera detta, se vad det är för ”äpplen och päron” som jämförs och se att i Umeå försämrar man inte utrymmena som t ex i Stockholm nu.

Att Umeå håller lokalytkvaliteten blir då viktigt i attraherandet av barnfamiljer, företag och arbetsplatser samt bra för tillväxten här.

Se mer på http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/kvalitetochutveckling/funktionsprogramforforskolan.4.5df2398c11695225c37800033338.html

Bli först att kommentera

Umeås 50:a-simlärdomar fås i Borås Simarena med inne-50:a för 60 mkr invid ute-50:a så SM klaras, ingår i SM-veckan sommar 2014 som Borås söker igen, som Umeå (utan SM-50:a).

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås 50:a-simlärdomar fås i Borås Simarena med inne-50:a för 60 mkr invid ute-50:a så SM klaras, ingår i SM-veckan sommar 2014 som Borås söker igen, som Umeå (utan SM-50:a).

Borås Simarena Anläggning: En stor bassäng 50x25m (=10 stycken 50 meters banor) plus en mindre undervisningsbassäng. Byggkostnad: 56,4 miljoner kronor.

Nanna Borås Simarena

Här är bildcollage som visar samverkan mellan inne- och utemiljö som ger SM-tävlingar sommartid i år för Borås och blir attraktivt för simläger, inte bara för simklubbar utan andra idrotter som har nytta av simträning.

Fritidsnämndspolitiker och Umeå Fritidstjänstemän har varit på konferenser där Borås Simarena presenterats så kunskap finns om kommunledningen vill veta närmare. Omsatt till Umeå är att bygga inne-50:a vid Umelagun på Nydala och ute-25:an byggs ut till 25X50:a.

För 100 mkr, 1/3 av Nannabad i investering och drift, sparas 200 mkr och 20 mkr/år i 50 år. Det ger gratis badbussar via Vasaplan varje timma och turism vida mer än trafiktrångt Nannaläge. 50 mkr i utbyggd Holmsund Aquarena ger dubbelt mot Nannaäventyrsbad.

 

Bli först att kommentera

Umeås ”Toughest” i simning, lär av simvär(l)den i Japan, Sundsvall, Tibet, Turkiet, Borås och hemmavid. Något badbolagets Nannabad inte gjort.

Av , , 2 kommentarer 0

Umeås ”Toughest” i simning, lär av simvär(l)den i Japan, Sundsvall, Tibet, Turkiet, Borås och hemmavid. Något badbolagets Nannabad inte gjort.

Dagens ”Toughest” på I 20-området ger 50-åriga minnen av 500 m hinderbana som fanns efter fd E4:an. Tävlingen visar vikten för ”urban” utveckling med friluftsområden för nytänkande och tydligt kontrasten till en bad- och simanläggning mitt i trafikfarligt centrum.

Även I 20-området är utmärkt för en simsatsning t ex ihop med ishall och ge energivinster samt gynna nästa ”Toughest” i Umeå (bada/simma av) liksom andra utearranngemang om sportarenor finns där. Men finns ”tuffa” politiker/partier i Umeå att fånga idrottsstämningar idag och trender framöver med mod att stoppa Nannabad därför?

Här är ”tuffa” simarenor ute i världen och hemma i Sverige att inspireras och få mod av.

Nanna Turkiet Japan coll

Uppe t v är världens längsta simkanal, 800 m, i Japan. Uppe t h Sveriges längsta inomhusströmkanal, 70 m i Himlabadet i Sundsvall. I mitten t v guldsimhall i Tibet. Nere t v Medelhavets största pool, i Turkiet.

Nere t h Borås Simarena inomhus-50:a för 60 mkr och vid utebassäng där SM-veckan sommar hålls i år 2014. I mitten t h min simkanalidé 50+50+10+10 = 120 m och mitterst Simmagalleria som kombinerar 50:a, simkanal, undervisnings/mulit-bassänger och landaktiviteter som ingen annanstans i Sverige.

Nedan Umeå Badhus AB:s Nannabad med ej SM-50:a och utan utemiljö och utan nytänkande i äventyrsdelen (mer familjebad + rutschkanor), inga attraktiva bad- och simmiljöer som collagets. Och inget spännande som var meningen med badsprospektet. Än mindre tufft!

Nanna Erseus badprospekt

2 kommentarer

Umeås Simpolitik 1933, Umeå SS fick önske-50:a i Nydala simstadion. 2014, låt simdrömmar förverkligas som förr och ge 50:an SM-status i idrottsläge.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Simpolitik 1933, Umeå SS fick önske-50:a i Nydala simstadion. 2014, låt simdrömmar förverkligas som förr och ge 50:an SM-status i idrottsläge.

Så här var Umeå kommuns styrandes inställning till Umeå Simsällskap, avvisande till önskemål, här ur e-brev jag fick hösten 2012:

”……USS absolut inte driver på med en 50:a på Nanna. Det är ett politiskt beslut. Det skulle vara en önskedröm att vi som ideell skulle kunna styra placeringen av bassängen……” 

Det var verkligen bättre förr för simsporten. För över 80 år sedan, 1932, fem år efter Umeå Simsällskap bildats 1927, skrev styrelsen i årsberättelsen om USS:s ”varmaste önskan” av simstadion vid Nydala, en ute-50:a i då ”Taflesjön”. Det blev nej 1931, men klubben sparade och började bygga ändå, en brygga. 1932 ny ansökan och beviljande av medel och styrelsens ”vördsamma tack”.

Nanna USS 1933 1

Och 1933 stod Nydala Simstadion klart efter USS:s ”upprättade förslag” med tack till alla medverkande och särskilt vissa i klubben.

Nanna USS 1933 2

Simstadion här med USS:s och dåtidens Norrlands främsta damsimmare, Sonja Lindberg, därunder publiktrångt på bryggorna och t h möjlig ny idé för 50:a utomhus, Umelaguns 25:a blir 50×25:a (och kanske sedan byggs över). Eller annan 50:a och på annan plats, i idrottsläge som simklubbarna i Västerbotten och Svenska Simförbundet framfört i remissvar till Badutredningen, se gårdagens blogg.

När nu Umeå kommun totalt kört över simsporten om bästa läge och inte fullföljt försäkrade (i badprospekt 2008) stora tävlingar, dvs 50:a-SM, och läser vad de politiska förfäderna gjorde, är enda rimliga och rätta att låta önskedrömmar idag förverkligas som gjordes för Umeåsimningen i förrgår, på 1930-talet, nu inne-50:a i dröm-idrottsläge och SM-status, med stöd av Simförbundet igen.

Nanna Nydala 50-a

 

Bli först att kommentera