Umeås StadsUtmaning! Parisidé om simhall av tunnelbanestation ger busstation av Nannagrop. Vasaplan blir strög med Kulturdriven tillväxt som ”betalar” badstopp och nytt simläge skapar vinsthopp.

Av , , 4 kommentarer 1

Umeås StadsUtmaning! Parisidé om simhall av tunnelbanestation ger busstation av Nannagrop. Vasaplan blir strög med Kulturdriven tillväxt som ”betalar” badstopp och nytt simläge skapar vinsthopp.

Allt fler partier i Umeå kommun inser de ekonomiska utsvävningarna i ett Nannabad som svällt till 11 300 kvm mot 8 300 kvm när Kommunfullmäktige i maj 2012 gav nybildade Umeå Badhus AB uppdraget och inga nya ytbeslut har tagis i KF sedan dess. VK:s reportage 27/3 om kommunekonomin hade  också uttalanden mot ”skrytprojekt”.

Vetskapen från i fjol om 10-12 mkr/år dyrare Nannabad, drygt 30 mkr med överytor som fördyrar och nu minskat äventyrsbad med färre besökande  ger drift på 15-20 mkr mer. Uppåt EN MILJARD kr på 50 år!

Ansvarsfull politik ger då stopp innan valet i höst, annars vinner Nannamotståndarna från beslutet 2007, Arbetarpartiet och Miljöpartiet, kanske så mycket för AP att det platsar i nämnder/utskott. Därför all anledning att fundera på vad göra på kv Nanna i stället. Nedan bildcollage ger inspiration till om- och nytänkande här.

Nanna Paris Vasaplan

Uppe t v en tunnelbanestation i Paris som ritats om till simhall. Så en badgrop för simhall görs då om till en busstation i Umeå, som i skissen t h. Där är kv Nanna nya läget för bussarna, ett Nannaplan, och cirkelformat cykel-P-hus.

Nuvarande Vasaplan blir gågata, strög med kommers och kultur s a s KULTURDRIVEN TILLVÄXT. Samtidigt, med flytt av bad/simnning till idrotts/friluftsläge (finns flera tomter), försvinner bad/sim-barn/ungdomarrisker (se bild/figur t v) på dagens Vasaplan liksom trafikfarligheterna kring Nannakvarteret. P-platser fås i badgropen eller i P-garage på Mimerkvarteret och med badflytt slipper centrum p-konkurrens som gynnar handel och ekonomi.

Badstopp och nytt simläge ger vinsthopp, från dyrt Nannabad om bortåt 400 mkr till under 100 mkr om enbart 50:a och multibassäng samt inbesparat äventyrsbad (som Borås simarena Umeå Fritid har varit på konferens om så kunskapen finns), med halverad drift mot Nannasiffrorna i fjol.

Än större vinst med campusläge och synergieffekter med IKSU-hallar, nere t h i nedan illustrationer, annars går Nolia (uppe t v), Nydala (nere t v) och I 20 (uppe t h) också bra.

SIMlägen i Umeå 3

 

 

Umeås Lyckost är Lerstenen AB. Slapp förlustboet Nannabad och köpte vinstlotten Mimer med P-platser nära till i kommunala badbolagets ”Ebberöds” P-adhus.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Lyckost är Lerstenen AB. Slapp förlustboet Nannabad och köpte vinstlotten Mimer med P-platser nära till i kommunala badbolagets ”Ebberöds” P-adhus.

Säga vad man vill, men skickligt, eller tur, har en av Umeå största fastighetsägare, Lars Sällström, gjort/haft. Med Lerstenen AB, m fl, bl a Foppa Forsberg fick man stadsutvecklingsprojektet för kvarteren Mimer 1/Nanna 7 i konkurrens med Norrvidden/Medley AB.

På Nanna planeras P-adhus i kommunalt badbolag där inte ekonomin är redovisad och inte trafiken utredd. Även det slipper Lerstenen med enbart hotell och gör det säkert bra. För på bad medgav Sellström att han inte var bra på, när jag ringde och hörde mig för med vissa frågor när man fick uppdraget.

Under hösten 2011 togs Lerstenen av badprojektet i en snabb uppgörelse som hemligstämplades, så orsaken är dold utåt. Försäkran från S-kommunalrådet Lennart Holmlund om att kommunen skulle göra badhuset billigare spräcktes i fjol med 50 % dyrare drift. Kanske finns koppling mellan badplaner och Lerstenens förhandling om köp av Umestan den hösten.

Man insåg att badavtalets 22 mkr/år i driftskostnad inte skulle hålla. Konkurrenten Norrvidden med badentreprenören Medley AB hade ju angivit 45 mkr/år. Här från Kommunfullmäktige dec 2011 i svar av S-kommunalrådet Lennart Holmlund på interpellation från KD.s gruppledare Veronica Kerr.

Nanna NP 50 år

Så har denna ”bad” förlustaffär hamnat hos oss skattebetalare genom ett kommunalt badbolag som inte gjort ekonomisk beskrivning/analys än, men startat badgrävande. Överytor på 35 % = 3 000 kvm (från 8 300 kvm i KF-beslut maj 2012 till 11 300 kvm som ej beslutats i KF) motsvarar 100 mkr och ökar driften med 5 mkr/år, blir ytterligare förlustytor och ger ett ”Ebberöds” bad som för 50 år framåt kommer att påverka välfärdssatsningar som dagis, skola och omsorger.

Såvida inte Umeås politiker börjar räkna rätt om ett fördyrat och riskfyllt Nannabad (risker ger också kostnader som drabbar) och stoppar det. Och kv Nanna bjuds ut på marknaden med något som har synergier med ett hotell, som ju varken äventyrsbad för ungdomar eller en 50:a för simskola/simsport har.

Not.

Ebberöds bank har blivit ett begrepp för en verksamhet som visserligen är välmenande men samtidigt svårt vanskött. Då kostnaderna för inlåning aldrig går att täcka med inkomster från utlåning av samma kapital uppstår ett underskott som till slut måste betalas med insatta medel. Det vill säga i grunden samma upplägg som ett klassiskt ponzibedrägeri.

 

Umeås Uteblivna dialog om badläge sänker Umeå som attraktiv stad. No dialog om 50:a-SM, se förra bloggen.

Av , , Bli först att kommentera 1

Dialog krävs för att Umeå ska bli en attraktiv stad

ÅSIKTER Kommunen har haft ambitioner om en bred medborgardialog kring Rådhusesplanaden, men har haft svårt att nå bredden på grund av de starka… 

”Det är viktigt att dra lärdom av detta, att Umeås expansion, som påverkar stadens centrala delar, sker i nära dialog med medborgarna. Det skriver Margaretha Alfredsson och Karin Isaksson, samhällsbyggnadsdirektör respektive teknisk chef vid Umeå kommun.”

Ur VK http://www.vk.se/1158771/dialog-kravs-for-att-umea-ska-bli-en-attraktiv-stad

SE BLOGGAR OM ICKE-BAD-DIALOGER, NU I 7 ÅR, NEDAN OM TYST OM 50:A-SM!

Umeås Simsport utan 50:a-SM redan 2009! Politiker teg/visste inget i fem år? Stoppa simmisslyckande i 50 år så Umeå inte når botten i idrotts-ranking i Sverige! Se kommunanalys.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Simsport utan 50:a-SM redan 2009! Politiker teg/visste inget i fem år? Stoppa simmisslyckande i 50 år så Umeå inte når botten i idrotts-ranking i Sverige! Se kommunanalys.

Nedan är Umeå kommuns beskrivning och analys av de två olika stadsutvecklingsförslag som kom för kvarteren Mimer 1 och Nanna 7 år 2009. Här syns tydligt ang. uppfylla Svenska Simförbundets krav, med ”Ja, men inte för stora mästerskap”, max publik för 500 (Norrvidden) mot oklart för vinnande Lerstenen som anger enbart fasta läktare, 350 pl, men ritningar som kom senare hade högst 500 (var jämförbart med förlorande Norrviddens).

Nanna bok LerstNorrv

Och nu för badbolagets nya ritningar trots överytor på 35 %, 3 000 kvm, mot ovanstående, finns kring 700, 1/3 av SM-krav. Allt innebär att Umeås kommunledning 2009 och nu i Kommunstyrelsen liksom badbolaget vetat om inga 50:a-SM (25:a-SM får också svårt då det förutsätter läktare över andra 25:a-delen som blir svårt, dyrt och riskfyllt över vatten).

Misslyckandet för simningen kan knappast bli värre om politiken ändå tänkt sig en fullgod tävlingsanläggning, som andra sporter i Umeå fått eller får. Texten här finns i min bok från nov 2011, Umeås Bad Historia och Framtidens Simning (se nedan), bilaga 5 sid 112. Några partier/politiker vet jag skaffat boken, M, FP, C, V, MP och AP. S och KD har i alla fall inte köpt av mig. Trots detta ingen reaktion. Man bryr sig inte, kanske? Har några ex kvar om intresse finns för de som läser detta.

I alla fall, simhistorik och nuläge visar att Umeå kommun inte har höga ambitioner för simningen i Umeå. I 50 år (så länge en bad- och simanläggning kan beräknas stå) kommer ”Norrlands huvudstad?” att halka efter trots att man vill bygga Norrlands första inne-50:a. Tala om badkollaps! Eller kallsup och drunkning?

F ö, läs gärna hela analysen, kan vara intressant att jämföra med vad som var bäst och riktigast med facit idag 2014. Norrviddens innehåll känns mer spännande och visionärt, bl a ett Hälsohus. Man är också mer realistisk om driftskostnaden om 45 mkr/år, då det nu är känt att badbolaget i fjol, enl VK, hade dryga 30 mkr men hade räknat för lågt besökande pga fel jämförelser med andra bad, varför 35-40 mkr/år är rimligare, närmare 45 än Lerstenens 22 mkr/år.

Annat intressant är att Norrvidden siktade på 490 nya P-platser på båda kvarteren mot 160 för Lerstenen på Mimer. Slutligen, också aktuellt nu, ”Relativt liten äventyrsdel”. Det har aldrig varit aktuellt om större än Paradiset i Övik trots politiska uttalanden här. Och nu så mini, under 900 kvm, som ett förstorat Holmsund Aquarena.

Tala om att slösa i onödan med ingen SM-50:a och så litet lekbadande på en av Umeå dyrbaraste tomter med en alternativintäkt som kan rädda hundlatriner och lekparker en masse i en massa år!!!! Också för 1 000 kvm i utbyggnad i Holmsund så får Umeå äventyrsbad i klass med i Finland, Wasalandia.

Umeås Bad historia...

Umeås Skolpolitiker håller tyst om Nannabadrisker för skolbarnen, går emot Holmlund om skolbadbussar som behöver abonneras som nu, men Lindberg/Rönngren tysta även här!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Skolpolitiker håller tyst om Nannabadrisker för skolbarnen, går emot Holmlund om skolbadbussar som behöver abonneras som nu, men Lindberg/Rönngren tysta även här!

För- och grundskolenämnden/förvaltningen samt Gymnasienämnden/förvaltningen har inte under all tid badplaner pågått, från badutredningsstart 2004 brytt sig om lägesfrågan, innehållet i en ny bad- och simanläggning eller riskerna i trafiken.

Nanna skola buss

Inte heller om riskerna med S-kommunalrådet Lennart Holmlunds påstående om att skolklasser åker ordinarie kommunala bussar och kan spara pengar. Nuvarande För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren (S) står bakom nedan uttalande i remiss ”i de flesta fall utnyttja abonnerade bussar” och måste göra det som ev. kommunalråds efter valet i höst.

Samma gäller då med nuvarande Gymnasienämndens ordförande Hans Lindberg om han anser sammalunda. Och som ev 1:a kommunalråd efter valet måste inse högre driftskostnaden för ett Nannabad.

Men synar dessa S-kommunalrådskandidater riskerna för elever rörande sig över den farliga Vasaplan med 1000-tals bussar varje dag där och tar ansvar, finns bara en lösning att slippa ansvar för tillbud/olyckor,

flytta skolbaden till simhall i idrottsläge,

trygga som vid Umeå simhall och andra idrottsanläggningar som skolbarn nyttjar på skoltid. Och ta initiativ för detta stopp nu, för senare blir dyrare och dyrast att ändra när olyckan man inte utrett för, händer.

SE HÄR ALLA RISKERNA, TÄNK OCKSÅ PÅ ALLA SOM CYKLAR DÅ!

Nanna trafikkaos

 

Umeås ”överkörda” Fritidsnämnd. Nannabad, från info till beslut på samma möte utan diskussion/analys 18/12 2012! ”Ingen här vill ha det”!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås  ”överkörda” Fritidsnämnd. Nannabad, från info till beslut på samma möte utan diskussion/analys 18/12 2012! ”Ingen här vill ha det”!

”ingen här vill ha det”, dvs inget Nannabad står för uttlande från Umeå Fritid som jag samma tid, vid julitid 2012, fick veta från tjänsteman på fritidskontoret i Umeå, ”men jag säger det privat” var tillägget. Liknande besked hade representanter från simsporterna fått, direkt och indirekt, i deras kontakter med badansvariga.

Så nedan protokoll av den politiska nämnden är då en formell bekräftelse på de informella uttalanden jag och andra simengagerade, och emot ett simläge på kv Nanna, fått veta. Men rädslan i kommunbyråkratin hindrar anställda att utåt och öppet säga sin mening. En rädsla som blir, tyvärr, alla mer förståelig efter turbulenser kring andra  planeringar/beslut i Umeå kommun som kommit till ytan, blivit synliga och påtagbara. 

Se nedan en Fritidsnämnd som blev totalöverkörd, och oförberedd på beslut.

Förberedd information om Nannabad fick ny punkt senare på samma möte om beslut av Nannabad, lokalprogram, mm. § 104 § 105 och och § 110, på 1-2 timmar och så var allt klart!

Jfr Apberget, hundlatriner och nu lekparker, hur noga och demokratiskt det går till, t o m ändringar, och ändrade beslut igen. Nu Rådhustorget med konstnärer och arkitekter, och säkert  information till allmänhet med tid för synpunkter liksom synande av berörda förvaltningar/nämnder. Sedan (se blogg igår) Vasaplan med nya planer av expertis och medborgardialog.

ALLT DETTA VIKTIGA KAN ÄNDRAS OCH PLANERAS  MED DEMOKRATI OCH INSYN, MEN INTE 10-100-FALT DYRARE NANNABAD MED FARLIGARE LÄGE, DÄR ÄR BADPARTIERNA S-V-M-FP-C-KD SAMMANSVURNA SEDAN 7 ÅR VAD SOM ÄN HÄNT OCH HÄNDER!

Nedan protokoll visar den totala överkörningen från badbolag över fritidsnämnd, sex dagar före julafton 2012 och en månad efter första informationen om lokalprogram och ritningar. Att jämföra med tidigare ritningar som visades under ett år och våren 2012 föreöades fritidsnämnd, simsporter och politiska partier med chans till synpunkter och diskussion som även nådde media och allmänhet.

1 timme med insyn på påverkan av nuvarande ritning (nere t h), ett år för ritning dessförinnan, 2012, (nere t v), två år för Lerstenens, 2009-2011, (uppe t h) och tre års utredande för badutredningens (2004-2006) med mesta information och bästa insyn (uppe t v). Allt fortare har badkarusellen snurrat så ingen snart kunnat se vad som finns där.

Nanna badutr-Lerst-Badbolag 2

Datum: Tisdag 18 december, kl 13.15 – Lokal: Byggnadsnämnden, Stadshuset

Ärenden/frågor Beslut
1. Val av protokolljusterare
2. Godkännande av föredragningslista
3. Kl 13.15 Program nya badet i Umeå- information

xx

UMEÅ KOMMUN Fritidsnämnden PROTOKOLL 3 (17) 2012-12-18

FN § 104
Godkännande av föredragningslista
Fritidsnämnden godkänner föredragningslistan med följande komplettering:

Badhus kv Nanna – lokalprogram – beslut

UMEÅ KOMMUN Fritidsnämnden PROTOKOLL 4 (17) 2012-12-18

FN § 105
Program Umeå badhus – information
”XY och XX” har inbjudits till fritidsnämnden för information om lokalprogrammet för Umeå Badhus i kv Nanna.

Fritidsnämnden är i dagsläget involverad i bygget som samrådspart när det gäller utformning och innehåll. Tillsammans med INAB som är ansvarig för själva byggnationen, är uppdraget att göra underlag till en totalentreprenad. Fritidsnämndens ställningstagande till vilken driftsform som det nya badet ska ha sker i början på nästa år. Samtidigt, i början av nästa år, kommer ett för- frågningsunderlag för totalentreprenad att gå ut. Målet är att det nya badet är redo att invigas under 2015.

Fritidsnämnden noterar informationen.

UMEÅ KOMMUN Fritidsnämnden PROTOKOLL 2012-12-18

9 (17)

FN § 110
Badhus kv Nanna – Lokalprogram

Beslut

Fritidsnämnden beslutar

Dnr 454/2012

att godkänna lokalprogram avseende storlek och placering av badytor för badhus i kv Nanna enligt bilaga.

Ärendebeskrivning

Näringslivs- och planeringsutskottet ( tillika Badhus AB) har beslutat att uppdra till INAB att ta fram alternativa lösningar för bad och parkeringar på kv Nanna. Fritidsnämnden anses vara beställare av baddelen eftersom badet kommer att belasta fritidsnämndens budget.

Bilaga

Badhus kv Nanna – Lokalprogram

 

Umeås Otrygga Vasaplan enligt gatuchef med ”brottsstatistik över otrevligheter”, vid Nannabad och barn/ungdomar där. Än värre med krogökning ikring och risk för ”värmestuga” i badhus.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Otrygga Vasaplan enligt gatuchef med ”brottsstatistik över otrevligheter”, vid Nannabad och barn/ungdomar där. Än värre med krogökning ikring och risk för ”värmestuga” i badhus.

SÅ DAGS ATT SYNA RISKER OCH OTREVLIGHETER KRING VASAPLAN FÖR BADHUSBESÖKARE NÄR NANNAGROP GRÄVS. DOCK, SENT SKA SYNDAREN VAKNA.

SÅ FRYS DÅ BADBYGGANDET TILLS UMEBORNA (SÄRSKILT FÖRÄLDRAR) VET OM MEDBORGARDIALOGEN SÄGER ATT BARNS/UNGDOMARS VÄL OCH VE INTE SKA RISKERAS, DVS STOPPA NANNABAD OCH BYGG ANNANSTANS!

KAN APBERGET RIVAS OCH BYGGAS UPP, HUNDLATRINER RIVAS OCH SÄTTAS UPP, LEKPARKER RIVAS OCH LEVAS UPP, SKA VÄL ÄN SÄMRE/DYRARE BESLUT SOM BADHUS I FARLIGT LÄGE RIVAS UPP? OCH FLYTTAS!

Vasaplan ombyggn

Nanna Vasaplan nytt

OTRYGG PLATS – OTREVLIGHETER – MER PGA KROGVÄXANDE – VÄRMESTUGA-BAD

Nanna krog drog 2REGERINGSRÄTTSBESLUT MOT KROG VID SIMHALL STOPPAR NANNABAD VID KROG

 

 

Umeås Badpartier S-V-M-FP-C-KD bygger Nannabad ingen vill ha, inte simningen, inte partierna och inte umeborna. VARFÖR? Har någon svar?

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Badpartier S-V-M-FP-C-KD bygger Nannabad ingen vill ha, inte simningen, inte partierna och inte umeborna. VARFÖR? Har någon svar?

INTE UMEÅ SS, FRÅN REMISS I BADUTREDNINGEN VADES NOLIA=IDROTTSLÄGE OCH 2012, 28 AUGUSTI I E-BREV FICK USS INTE ÖNSKEDRÖM – politiken styrde, se..

Hej Urban,

Tack för ditt mail. Tänkte bara säga att USS absolut inte driver på med en 50:a på Nanna. Det är ett politiskt beslut. Det skulle vara en önskedröm att vi som ideell skulle kunna styra placeringen av bassängen samt storleken men så är inte fallet.

Mvh ”USS”

MEN INTE HELLER POLITIKERNA ”FICK” SITT ÖNSKELÄGE, BLEV ENIGA OM SÄMSTA…

P1020231 - version 2

OCH FÖR ATT FULLBORDA ”INGEN VILL HA NANNABAD” – UMEBORNA LITET STÖD..

Nanna enkät 2005 1

ÄNDÅ GRÄVS ”GROP” KOMMUN-SKATTEPENGAR FALLER DÄRi! VARFÖR? Prestige!

 

Umeås Grävseminarium, gräv i badgropen på kv Nanna, där finns ett Badpalats2014, nu badpladask, överytor 3000 kvm=100 mkr, ingen SM-vecka sommar, outredda trafikfaror och stoppad detaljplan (nu 1948:s stadsplan), med DYSTOPIA-affischer – revs ner efter publicering (under KF-möte med Nannabad)! Grävupp simarena på idrottscampus.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Grävseminarium, gräv i badgropen på kv Nanna, där finns ett Badpalats2014, nu badpladask, överytor 3000 kvm=100 mkr, ingen SM-vecka sommar, outredda trafikfaror och stoppad detaljplan (nu 1948:s stadsplan), med DYSTOPIA-affischer – revs ner efter publicering (under KF-möte med Nannabad)! Grävupp simarena på idrottscampus.

DYSTOPIA ILLUSTRERAT MED UPPOCHNER2014HJÄRTA=SUR MIN, OCH NERRIVET!

Nanna Dystopia rivet

ÖVERYTOR EJ BESLUT I KOMMUNFULLMÄKTIGE 3080 KVM = 100 MKR (2943 FEL)

Nanna överytor 3000

OUTREDDA TRAFIKFAROR OCH INGEN MILJÖUTREDNING GJORD TROTS LÖFTE

Nanna miljöutr collage

EUROPAS FRÄMSTA IDROTTSCAMPUS MED SIMARENA/SIMKANAL OCH SPORTHOTELL

Idrottcampus med 50a - version 5

SIMKANALENS INNOVATION GER LÄTTARE/BÄTTRE SIMINLÄRNING – FÖRST I UMEÅ?Simkanal med Simmovationer 2