För att ytterligare snabba på processen utlovas en bonus till entreprenören på en miljon kronor för varje månad som bygget färdigställs tidigare, maximalt tre månader.

– En guldpeng som vi tror kan attrahera entreprenörerna att bli färdiga i april 2015, om de sätter in mer resurser, säger Bertil Hammarstedt.

Folkbladet har tidigare rapporterat om att driftskostnaderna väntas öka för badhuset. Kalkyler som Bertil Hammarstedt inte tänker presentera innan upphandlingen är färdig,

För den observanta, ansåg myndigheten att ett badhus mitt i staden skulle leda till en trafikinfarkt.

Risk för överklagan

– Bygglovet kan överklagas och i centrala delar av staden berörs många. Sakägarbegreppet är knepigt men om du bedöms som sakägare kan du fortsätta överklaga länge, om du har lust, säger Åsa Ögren. 

OCH NEDAN KOMMENTAR FRÅN VK:S KULTURCHEF OM KULTURFRIKOPPLING FRÅN KULTUR. SOM BÖR GÄLLA IDROTT OCKSÅ OM MAN TOLKAR UMEÅ SIMSÄLLSKAPS MENING.