Umeås Bästa simarena fås med badutredningsstorlek och campussimidéer i bilder

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa simarena fås med badutredningsstorlek och campussimidéer i bilder. Där bilderna säger mycket mer än tusen ord. Som att det Umeå kommuns badbolag vill bygga är det minsta som planerats (se andra bilden här, bara 10 % mer än dagens simhall från 1970), det sämsta för simsporten samt dyraste för skattebetalarna!

Nedan är från Badutredningen 2006 med 50×25:a, undervisningsbassäng och hoppdito samt en äventyrsdel och dubbelt så stor som det som nu planeras genom att hela kvarteret nyttjas.

Här nedan syns tydligt hur litet och trångt det blir när Umeås nya badbolag i praktiken ger bara halva kvartert för bad/simning, dvs inte så lockande som utlovats tidigare och angavs även för ett "badpalats" i 2014-ansökan. T v är det de privata aktörernas förslag om 5 200 kvm och t h det kommunbolaget minskat till bara 4 500 kvm, bara en tiondel mer än 42 år gamla Umeå simhall!

Bästa och mest ekonomiska ny bad- och simanläggning fås på campus vid IKSU Sportcenter. Där ansluts en simarena till IKSU simhall och ger synergieffekter för investering och drift, till lägre kostnader och större attraktion än ett ensamt Nannabad mitt i centrum. Plus utvecklingsmöjligheter som Nannabad saknar.

Dessutom fås då en alternativintäkt för Nannatomten på kanske 100 miljoner kr. Med gymnastikhall ges än mer samverkansvinster. Se även längst ner t h ett sporthotell som får direktgångar till alla idrottshallar, mm i sportcentret. Troligen unikt i Sverige.

Umeåpolitikerna har angett stark attraktionslraft och nyskapande koncept för upplevelser. Något sådant ges inte i det trånga och trafikbesvärliga Nannaläget. Däremot finns detta i ovan förslag med simkana på 200 m med strömmande vatten runt 50:an och kopplad ihop med vattenfall.

Nedan är en annan innovationslösning med en separat simkanal på 100 m mellan 50:an och upplevelsedelen. Vid tävlingar täcks simkanalen över och får flyttbara läktare så att alla slags simtävlingar klaras, även internationella, plus sim- och vattengalor genom nytänkandet.

Vad som återstår är om Umeås politiker är beredda att låta sådana här bad- och simidéer/innovationer få prövas gentemot det som nu kommer att redovisas i kommande förslag på Nannakvarteret. Om inte, så får detta göras i debatt eller på annat sätt, kanske i sociala medier, t ex på facebook.

Simidéerna här är mina skapelser och Mats Edvardsson, Umeå är illustratör. Om intresse finns för dialog och synpunkter, meddela på [email protected]

Detta är min 50:e blogg sedan den 20/4 i år om Nannabadplaneringen och vad som kan bli bättre och mer ekonomiskt i en Campus simarena. Säkert kommer fler när verkligheten i det dåliga och dyra Nannabadet blir synligt i höst. Kanske kan bloggarna bli en bok, som en fortsättning på den jag skrev i höstas, Umeås Bad Historia och Framtidens Simning. Allt fler uppmuntrande tillrop inspirerar som t ex i en insändare i VK idag.

 

Umeås Bästa är att riksintresse för Nannabadplanerna ger stopp och nytt simläge

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa är att riksintresse för Nannabadplanerna ger stopp och nytt simläge för bättre och mer ekonomiskt anläggning. Första riksintresset för ett äventyrsbad, 50-m-bassäng, mm var när kulturhuvudstadsansökan hade skrivningar om ”badpalats” i centrum. Det som nu blivit ett pladask genom nästan halvering av ytorna

Riksuppmärksamhet bidrog jag nyligen med en insändare i Expressen den 17/6 om dyrbart bad och trixande med gammal detaljplan, se tidigare blogg.

Mer känt på riksnivå blev badplanerna i vår genom det examensarbete, ett badhus i Umeå, vid KTH i Stockholm, arkitekturinjen, som Umeåbördige Johan Isralesson presenterade den 30/5 och VK redovisade den 20/6 i stort reportage.

Så här beskriver Israelsson sitt examensarbete

Umeå kommun har sedan 1995, med varierande intensitet, planerat för en ny simhall som ska ersätta den gamla från 1970. det nu liggande förslaget har mötts med en hel del kritik. Kritiken handlar både om förslagets placering (mitt i centrum på en alldeles för trång tomt) och programmets omfattning (för lite). eftersom jag delar dessa kritiska åsikter så har detta givit mig uppslaget till att titta på hur placeringen, omfattningen och gestaltningen av ett nytt badhus i Umeå borde vara.

Därmed har det blivit känt, i avhandlingen i Stockholm och i VK, samt på nätet att det finns mycket kritiska röster mot Nannabadplaneringen. Den nyblivne arkitektens kunnighet i området stärks av att han varit aktiv i simning inom handikapprörelsen, t o m med internationella erfarenheter.

Så hans betyg  om Umeåplaneringen kan inte viftas bort om oerfarenhet av kommunen, snarare tvärtom då han är medveten om vilken prestigeplanering detta blivit.

Än mer spridning om nackdelarna med den trånga cityplaceringen kommer nu när anbud för projektering är ute och företag granskar vad Umeå kommun planerat. Sedan tidigare har Nannabadförslaget ifrågasatts utifrån för trafiksituationen och outbyggbarheten eftersom detta påverkar attaktionen på kort respektive lång sikt.

Jämför med Ikea-etableringen, där bedöms villkoren för kunderna noga liksom att man vill ha ytor för att utöka. Detta förstår Umeås politiker eftersom det är varuhandel och det begriper man. Bad/simning är ”tjänstehandel” och den förstår uppenbarligen inte umepolitiken då Nannaläge ger de sämsta förutsättningarna av alla andra bad- och simlägen som föreslagits i Umeå.

Och senare kommer ytterligare en spridning på riksnivå, när badentreprenörer ska bedöma lönsamheten. Med ovan osäkerheter och dessutom oklarheter från Umeå kommun om bidrag och avtalstid samt krav på avgifter för allmänheten, hyror, mm, blir det än mera känt om detta ”omöjliga” bad som slår tillbaka mot kommunplaneringen.

På riksnivå för simningen är Umeå mycket bekant sedan decennier, genom motarbetande av 50:an, där Svenska simförbundet flera gånger varit här och stöttat simklubbarna och för Nannaläget kan konstatera att det går helt emot riksanvisningar om vikten av utvecklings- och utbyggnadsytor. Därmed är det känt att här är Umeås ”sämst i klassen” i Sverige vid ny planering.

När dessa dåliga betyg får spridning slår det tillbaka även mot annat i Umeå, för förstår politiker inte självklarheter för bra och moderna badhus/simhallar/simarenor, varför ska man då tro på Umeå i annan planering. Särskilt som Umeås politiker, än så länge, inte vill medge fördyringen för Nannaplacering pga dyr tomt, uppåt 100 miljoner kr, jämfört med andra lägen.

Att placera fel och bygga för litet samt i dyrt läge och emot en växande hemmaopiniom, det är rekord i bristande planering som till slut ger sånt eko i Sverige att ett Nannabad stoppas till slut. I nästa blogg ska ett Nannabads brister visas i illustrationer under motttot en bild säger mer än tusen ord. Och hur bra det kan bli med nytänkande och med annan placering i Umeå.

 

Umeås Bästa fås om svar ges från politiker…det sämsta fås utan svar

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå Bästa bad- och simanläggning fås om politiker svarar på frågor och debatterar. Men detta sker inte och har inte hänt på de över fem år Nannabadplaneringen pågått. Dessa icke-svar och odebatt riskerar nu ge det sämsta i stället. Här är politiker som inte svarar och inte debatterar.

Kommunalrådet Lennart Holmlund (S) har inte haft insändare eller debattinlägg där han visat på fördelarna i Nannabad. Däremot har han på VK-bloggen kommenterat min debatt, både genom att anonymisera mig och ange mig vid namn.

Den 7/2 2007 strax efter Nannabadbeslutet togs hade jag en insändare som pekade på det dåliga beslutet med detta läge, skrev LH bl a så här: 50-metersbassäng ryms däremot, det vet vi även om det tar bort vissa kommersiella ytor. Den flitige insändarskribenten Mr x har fel även i detta fall. Han som alltid vill ge sken av att veta och kunna bättre än alla andra.

Drygt fyra år senare, blev jag namngiven av kommunalrådet, den 11/7, med bl a:

Varför bygger inte Urban Bengtsson en modern simarena, han som säger sig vara entreprenör? I lördags återkom han med sina förslag som är så långt från den ekonomiska verkligheten som det är möjligt.

Det handlar inte att möta med sakargument utan mer av personangrepp. Det andra kommunalrådet i Umeå kommun, moderata gruppledaren Anders Ågren använder annat maktgrepp. Han bemöter inte i debatt utan jag fått beskedet att han inte tänker svara mig, och med tillägget ”tyvärr” vad det nu står för.

Så de två högsta kommunföretädarna politiskt i Umeå svarar en seriös debatt på oseriöst sätt, vilket tyder på att de vet om att det är en dålig sak de försvarar.

Det tredje kommunalrådet, Marie-Louise Rönnmark (S), har däremot ställt upp på en dialog. Det var när vi förra våren möttes i samband med vår HSB-bostadsrättsförenings 50-årsfirande. Då sa hon att hennes önskebadplacering var på Öbacka, dvs ett öppet läge med uteytot och utsikt, tvärtemot på grusplanen vid Mimerskolan. Men bara i direktsamtal, inte i insändare/debatt.

En tredje socialdemokrat som jag försökt få svar från är Gymnasienämndens ordförande Hans Lindberg (av en del tippad som S-kommunalråd efter valet 2014). På hans VK-blogg den 30 maj kommenterade jag om Nannabadplanerna och ville veta vad han ansåg om fördyring pga dyrt tomtläge, kanske uppåt 100 miljoner kr, i alternativintäkt. Inget svar två gånger och den tredje gången tog han inte in min kommentar, än.

Normal
0
0
1
43
250
2
1
307
11.518

0

21
0
0

Igår i e-postdialog med Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) har jag frågat samma sak om värdet av Nannatomten, då hon med sitt politiska ansvar har stor anledning att ha reda på vad markvärdena är i kommunen. Få se om hon svarar, hon svarade snabbt på andra saker i det jag frågade om i e-breven.

Men kanske de som tiger samtycker? Illa är det att ledande politiker inte kan, eller vågar svara, föra en dialog med debattörer och inte heller med andra som för fram sina åsikter i medierna. Annat var det med Scharinska villan, korvvagnar och järnstaket vid uteserveringar, där har många, och ledande politiker skött sin demokratiska plikt att kommunicera i sakfrågan.

Varför? Troligen ganska givet. Alla dessa tre ”felplaneringar” nådde ut till riksmedia och då kunde Umeås ansvariga inte tiga utan insåg de dåliga beslut man tagit och ändrade sig.

Så med riksintresse för Umeå bad- och simplaner, kommer Nannabadplanerna att sjunka. En sådan uppmärksamhet gjorde jag i Expressen med insändare den 17/6 (se tidigare bloggar). Och mer om riksintresse handlar morgondagens blogg om.

Umeås Bästa om M-svek för simläget och mot partiets simhistoria

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa kan visa på svek från M i Umeå från bästa till sämsta simläge och mot sitt partis simhistoria. Moderaterna stod bakom simsporten om Nolia som bästaläge, ifall inte Umeå simhall renoverades, genom en motion av Anders Ågren 2004.

När badutredningen våren 2006 slog fast att Nolia var bäst med 50-metersbassäng och Nanna fick nej, agerade socialdemokraterna och underkände Nolia med stöd av Nolias styrelse,. Detta S-nej kom för att inte moderaterna skulle ta hem röster vid valet 2006 om Noliabad vunnit.

Här hade en tydlig moderatagrumentation eller motionera på nytt om Nannasimhall, kunnat ge majoritet. Men Anders Ågren hade inte kraft eller politisk rutin att genomskåda S-stoppet av Nolia. Det var första sveket.

Efter valet där M gick framåt och Ågren blev andra kommunalråd, kom nästa politiska miss. Nuvarande 1:e vice ordförande i Byggnadsnämnden och politikerkollegan Ulrik Berg, berättade för mig att han försökt ta upp med sin gruppledare att lansera renovering av Umeå simhall och utbyggnad där.

Motivet var att hitta en kompromiss och komma ur låsningen med kajbad som drevs hårdast av S. Men det hanns inte. S-kommualrådet Lennart Holmlund överrumplade alla i januari 2007, kallade gruppledarna (ej dåvarande Rättvisepartiet) till möte, ställde badfrågan på sin spets om att få ett enigt beslut.

Holmlund föreslog Nannakvarteret, det alternativ där gruppledarna i Planeringsutskottet godtagit badutredningens nej, men nu i Närlingslivs- och planeringsutskottet sa ja till (politik är de möjligas konst sa Olof Palme). Dvs även FP, C, KD och V övergav sina bästalägen, medan MP sa nej till Nannaläge.

Acceptansen kom av att inget parti fick sitt förstahandsalternativ så alla kunde känna sig lika missnöjda, dvs eniga i negativ mening. Huruvida Anders Ågren som nyblivet kommunalråd och Lennart Holmlund som erfaret, hade någon slags överenskommelse dessförinnan om Nannalösning, vore intressant att få veta.

I vilket fall, Ågren missade igen chansen att driva Nolia eller utbyggd Umeå simhall. Nu efteråt kan sägas att S lurade egentligen alla partier, eftersom längre tillbaka har S haft grusplanen vid Mimerskolan som ett önskeläge, men det försvann då man drev kajen.

Som ett ödets ironi har det nu blivit moderata gruppledaren Anders Ågren som 2012, åtta år efter han motionerade om Noliasimhall (eller förnyad Umeå simhall), driver hårdast att förverkliga ett Nannabad, ett av S-ideallägen, en 180-graderssväng således.

Och senast genom att heja på möjligheten att slippa göra ny detaljplan för att få en noggrann och demokratisk prövning av bad/simning mitt i stan. Politik är de omöjligas konst, kan man också säga.

Svek kallar jag denna helomvändning till det sämre, förstärkt av att tidigare moderata politiker, t ex framlidna Anders Brännström och Per-Arne Tellhammar, stod på simningens sida och hade gillat Campus/IKSU genom de många idrotterna där och en simhall redan (IKSU:s) att samverka med.

Även bland dagens moderatpolitiker vet jag att flera ogillar Nannabeslutet och försökt få en ny diskussion, men hindrats av sin gruppledare som inte vill bli den första som bryter en överensskommelse. Och inte vill framstå som en som säger nej igen efter nejet till kajbad.

Men att säga nej till sitt bästaläge förr (Nolia) måste väl vara sämre än att säga nej till sitt sämstaläge då (Nanna)?

Det måste väl vara svek, och dubbelt ifall en parti driver på ett bad/sim-läge man aldrig tänkte på förr och inte för framtiden?

Så varför detta  Nannaläge nu, blir frågan att få svar på av M-ledningen i Umeå….om det går?

Umeås Bästa fås om simning och gymnastik agerar ihop mot politiken

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa fås om simning och gymnastik agerar ihop mot politiken för att få bättre och mer ekonomiska hall-lösningar. Nu svek S och V gymnastiken och strök utlovade Gymnastikens hus ur budgeten vid kommunfullmäktige i måndags. 2006 svek S simningens önskeläge (f ö också badutredningens) Noliaområdet och 2007 svek även V, M, FP, C och KD genom att gå med på S-förslag om Nannabadplaner (som badutredningen sa nej till).

Normal
0
0
1
546
3116
25
6
3826
11.518

0

21
0
0

Simsporterna fick aldrig ha en dialog utan bara besked ”ovanifrån”. Gymnastiken har haft lång dialog med stöd överalllt i politiken. Så S- och V-sveket (Allianspartierna sa ja i sitt budgetförslag) kom som en kalldusch och fått veta att dyrt badhus stoppat ett Gymnastikens hus.

Med tillägget att avbryts Nannabadplanerna (underförstått då finns det pengar) så bli det inget bad (och simningen blir utan 50:an). S och V ställer idrotter mot varandra, dvs hot, och så tystas gymnastikfolket. Även simsporten tiger då man fått likadant hot, ingen 50:a, ifall man vill ha simhall i annat läge.

Härska genom söndring är sådan hot- och straff-politik, som inte hör hemma i ett Umeå som nyligen utsågs till Sveriges näst bästa idrottsstad. Hade juryn vetat om hur ansvariga umepolitiker manövrerat bort två sporters huvudönskemål, kanske rankingen blivit sämre.

Men när det är som mörkast kan ljuset komma fortare än man anar. Det är att företrädare för simsporterna (inte bara en klubb/sport) och gymnastiken samverkar i att få det bästa. Det kan göras genom att lansera en sim- och gympahall ihop. På Nolia eller Campus/IKSU, kanske också vid nuvarande simhall på Haga/Gammlia om kommunen överger bostadsplanerna där.

Då blir grusplanen vid Mimerskolan blir ledig och kan säljas för uppåt 100 miljoner kr som då frigörs. Det räcker till ett Gymnastikens hus och ger pengar för en simarena på annan billigare tomt.

En alla-vinner-modell, pengarmässigt och idrottsmässigt. Dock ett problem, politikerna har inte själva kommir på denna idé och prestige är ”investerat” i Nannabadet, så hårt att man nu vill göra sämre och dyrare för båda sporterna.

Men problem är till för att lösas. Så om SIMNING + GYMNASTIK = SANT med egna bästaförslag (ihop eller i sina bästalägen),

och man vänder sig till investerare på marknaden,                                                              och dessa i sin tur ser ett samhällsansvar                                                                            och bidrar med att ta fram underlag,

så kan sim-gympa-hall/hallar byggas och sedan hyras ut till kommunbehov och allmänhetens.

Just så var tänkt med privata aktörer för bad- och simanläggning, de skulle bygga och hyra ut. Men då Umeå kommun på ett ”stadskapitalistiskt” sätt styrde placering och innehåll emot önskemål och marknadskrafter, sprack detta. Och nu ska ett kommunbolag-AB göra om samma omöjliga bad-läges-idé, som nu drabbat både simsporterna och gymnastiken.

Så simfolk och gymnastikdito, sim- och gympaintresserade företagare samt andra som vill "Umeås Bästa…inte det sämsta", hör av er om ni vill göra som ovan, till mig eller till varandra, eller gå ut i debatten.

Det är val om drygt två år och kan sådana här förslag lanseras snart, helst tidigt i höst, får politiker och partier chans att svara vad man då vill, bättre eller sämre för simning/gymnastik.

Och får politikerna veta att simgympa/gympasim, ihop eller var för sig i sina önskelägen, kan låta planera, projektera och bygga snabbare än vad kommunen självt nu gör (finns exempel ute i Sverige här), då är SEIERN VÅR ganska snart!

Även partierna i Umeå kan vinna, Alliansens för att detta blir utmaning typ utmaningsrätt i kommunala projekt som man vill ha samt S och V för att man undviker ”SVekdebatt” fram till valet 2014. Största segrare politiskt är Miljöpartiet och Arbetarpartiet som hela tiden motsatt sig Nannabadplanerna.

Men det får S, V, M, FP, C och KD då bjuda på.

För Umeås Bästa! Och skattepengarna.

PS, Tillägg m a a S-kommunalrådet Lennart Holmlunds blogg idag "Att hota andra är ett hot mot demokratin." Det är bara att hålla med.

Umeå Bästa badpolitiker är Mikaelsson (V), Brännberg (AP), Mosahafi (MP) och Kerr (KD)

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå Bästa badpolitiker är Örjan Mikaelsson, Vänsterpartiet, Patrik Brännsberg, Arbetarpartiet, Alireza Mosahafi, Miljöpartiet och Veronica Kerr, Kristdemokraterna. 

Alla dessa har på olika sätt vågat vara öppet kritiska mot det plötsliga och oförberedda beslutet i januari 2007 att lägga äventyrsbad, 50-m-bassäng, mm på Nannakvarteret mitt i miljöbesvärligt centrum.

Mikaelsson, 2:e v.ordf i Byggnadsnämnden, har haft modet att skriva en motion om att få en evenemangsarena med det nya Badet på Hamrinsberget, Balticgruppens förslag.

Han var tydlig i fullmäktigedebatten (föranledd av moderatledaren Anders Ågren interpellation om detaljplanerevidering eller ej) i måndags om det demokratiska värdet av en ny detaljplan, inte att trixa igenom Nannabad m h a en 64 år gammal detaljplan (från 1948, strax efter 2.a världskriget) som Byggnadsnämndens S-ordförande Åsa Ögren är beredd att göra.

"Det bör vara en ordentlig miljökonsekvensanalys och ingen "lightversion". Genom att hoppaa över detaljplanearbetet riskerar vi att det uppfattas som ett sätt att gå förbi gällande lagstiftning", sa ÖM enligt Folkbladet, 19/6.

Brännberg menade att detta är ett sätt för kommunledningen att slippa brottas med det faktum att länsstyrelsen flaggat för att man kommer att säga nej till en detaljplan. Det för att myndigheten befarar en "trafikinfarkt" på Östra Kyrkogatan (Folkbladet 19/6).

Mosahafi är också en "bästa-badpolitiker" genom att redan vid beslutet för över fem år sedan, då som Miljöpartiets gruppledare, säga nej till Nannabad, bl a av miljöskäl och nu kan se hur han alltmer får rätt i den bedömningen.

Kerrs bästainsats är interpellationen i december i fjol om badplanerna med risk för ett för litet äventyrsbad, då c:a 1 200 kvm. Det gav het debatt och flera tvekade då om genomförbarhet, t o m Nannaförespråkaren Ågren (M).

Och när ett nytt förslag kom i år om 1 500 kvm enligt kommunen, nöjde sig Kerr. Men det var felbedömt och felräknat. I verkligheten var (och är) äventyrsdelen på lite över 1 000 kvm. Så då borde KD-ledaren säga nej för att  tillhöra en av "bästa-bad-politikerna".

I vilket fall, Kerrs och Ågrens interpellationer, har gett demokratin i Umeå nya chanser och visar hur allt svagare 2007-beslutet om Nannaplacering är.

Så med fortsatta debatter i kommunfullmäktige och fler opinionsyttringar, sjunker "Nannaskutan" till slut, precis som förra äventyrsbadförslaget på samma grusplan "gick i graven" år 2000 pga svårigheter att klara den ekonomiska driften.

Och ett Nannabad idag har än inga driftskalkyler beräknade trots 5,5 år av planerande!

 

Umeås Bästa om ritningsproblem som ger fel bad och stämning mot Umeå kommun

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa om ritningsproblem som ger fel bad och stämning mot Umeå kommun handlar denna blogg och berör därmed mina två yrkesområden, bad- och simutveckling samt barnomsorg.

 I våras hade Umeå kommun inte koll på om äventyrsbadet blivit större eller mindre än tidigare ritning (det var mindre). Nu visar det sig att Umeå simhall från 1970 har nästan samma utrymme som planeras på Nannakvarteret. Vilket troligen politikerna inte vet om.

 Dessa ritningsproblem om innehåll och ytor, stämmer också med de erfarenheter jag har efter nästan 40 års verksamhet inom barnomsorgen. I mitten på 70-talet påvisade jag som dagispersonal och fackligt aktivt om överytor och felvända förskolor, vilket ändrades därefter. Men inte gav några erkännanden.

 2003 redovisade jag som företagare i en egen utredning på nya överytor för nya förskolor  och som politikerna inte visste om. De följde mitt råd om att återgå till normalytor, dock utan att vilja diskutera ersättningskrav. Och nu har jag i tre år på olika sätt få en dialog om ett upphovsrättsintrång, men utan att lyckas.

 Pga icke-dialogen har jag till slut sett mig nödsakad att inlämna en stämningsansökan mot Umeå kommun (För- och grundskolenämnden). Även här finns felaktigheter i kommunens bedömning av ritningar som för bad- och simplanerna.

 Jag ska inte mer orda om stämningen, nu får rättprocessen ta vid. Jag har varit med om detta i andra kommuner, och det har gett lösningar på ritningsproblematik och upphovsrätt. Det ger hopp om samma i Umeå.

Samma hopp som jag har om att blundandet för verkiigheten i ett annat byggärende (ett Nannabad) genom att förlita sig på en 64 år gammal detaljplan, också ger prövningar på rättslig basis och då får seriösa bedömningar, inte slarviga som nu.

Umeås Bästa badpladask p g a prestigebeslut om badpalats 2014

Av , , Bli först att kommentera 0

 Umeås Bästa badpladask på grund av prestigebeslut om badpalats på Nannakvarteret i ansökan till europeisk kulturhuvudstad 2014. Se där huvudorsaken till att kommunledningen i Umeå klamrar sig fast med alla medel, t o m trixande om detaljplanen, för att hinna få klart år 2014.

(Något som jag också påpekar i insändare i Expressen igår och som syns i bloggen före denna)

Detta löfte om badpalats var kanske inte avgörande för att få "2014-titeln", men det fanns med som en krydda som smakade bra för juryn. Och att inte kunna visa upp ett Nannabad kan ju ge en besk eftersmak, tänker kanske kommunpolitikerna. Så därför blir prestigen det viktigaste att försvara; inte att det blir ett BADPALATS.

För palats är det minsta man kan säga om det förslag som nu projekteringsföretag under en månad ska grunna på och ge förslag för projektering med innehåll, ritningar, mm som underlag för en totaltentreprenad.

Badpalatset i 2014-ansökan handlade om stark attraktion och nyskapande koncept där kommers, hotell, äventyrsbad och tävlingssimning i privat byggande skulle finnas i "allsköns" blandning, dvs ett klassiskt flumkoncept som förskönar verkligheten och duperar i realiteten.

Men inget är kvar av kommersen och det privata, det jag och många andra i Umeå inte räknade med skulle gå. Äventyrsdelen är av traditionellt slag och med minimalt utrymme, bara 1/3 av Paradiset i Ö-vik, inget av spa, bastuland eller det som kommer alltmer. 50:an får trångt runtomkring bassängen och har krympts från 50×25 m till 50×21 m och utan djupbassäng med hoppmöjligheter, som badprospektet hade med. 

I stället har ett P-hus fått ta nästan hälften av kvarteret och av det Badutredningen lade fram, som de privata aktörerna hade att följa. Dessa minskade ytorna och än mer minskade kommunpolitikerna när kommunen tog över projektet i november 2011.

Och det senaste är att nu ska allt detta som varken har innehåll eller ritning eller har klart med intressenter, hetsas på genom att trixa med detaljplanen, använda en gammal som aldrig förutsåg äventyrsbad med ökad biltrafik och dito för bussar.

Nu används begreppet allmänna ändamål för att det är ett kommunalt badbolag: Men det lyder under kommersiella lagar och är ett företag. Så det kan bli delikata frågor framöver om detta trixande från ett privat AB till ett kommunalt AB blir mindre privat och mer allmänt.

Lika delikat blir vad som gäller om det blir en privat entreprenör som driver badet och sedan börjar med försäljning av fika, mat, mm samt badkläder och annat för besökarna, dvs det blir privat handel som skulle behöva prövas i en ny detaljplan. Så överklagningsmöjligheterna kanske inte minskar utan ökar pga av just detta trixande förbi den gamla detaljplanen.

Kanske ges svar på detta, ifall någon stäler dessa frågor, vid dagens kommunfullmäktigedebatt om interpellationen kring detaljplanen. Ibland snubblar man när man försöker hitta genvägar som då blir senvägar. Om så blir detta inget vidare att visa på för kulturhuvudstadsjuryn och alla andra som kommer till 2014-staden. 

Däremot uppskattas säkert om alla får veta att utvecklingen för bad/simning förändrats så att Umeå kommun tänkte till och tänkte om så att det blev en Campus simarena och ett välkommet åter när denna blir klar, då en med både "stark attraktion och nyskapande koncept".

Som t ex min idé om simkanal med strömmande vatten för bättre siminlärning och högre nöje, samt i ett läge med utsikt mot dagens Nannabadplaner utan insikt. Kanske av någon mer seriös bad- och simaktör som nu ser goda möjligheter att kunna utmana ett badpalats som blivit ett  kommunalt "badpladask".

"Pladask" är det också ekonomiskt för Nannabad med den dyra tomten, Umeås värdefullaste?; som ger varje annat läge, Nolia, Nydala och Campus uppåt 100 miljoner (alternativiintäkten för Nannakvarteret) till godo i en badutmaning.

Särskilt för en Campus simarena där IKSU:s simhall finns ger ytterligare plus i investering så att en utmaning där kan bli hälften av den halv miljard kronor (inkl. 100 mkr enlg ovan) eller 500 miljoner som Expresseninsändaren hade som rubrik igår, se nedan.

Umeå Bästa insändare i Expressen om Nannabad för halvmiljard

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa insändare i Expressen idag söndag 17/6 handlar om Nannabad för en halvmiljard kronor. Se mer nedan. Att den togs in visar att det finns riksintresse för vad som händer i Umeå. Och lyssnar politikerna mer på när det når ut längre, som för Scharingska villan och korvvagnar som blev riksnyheter, ökar hoppet för omtänkande. Ny blogg i morgon med mer information om varför inte ett Nannabad har kvalitet som behövs för det växande Umeå.

Umeås Bästa Nannaidéer är det mesta utom bad – t ex MimerMagicWorld.

Av , , Bli först att kommentera 0

  Umeås Bästa Nannaidéer är det mesta utom bad – t ex MimerMagicWorld.  

 Så här ritade Mats Falk, illustratör, fram en idé jag tog fram för många år sedan då inte Nannabadplaner kommit. Idén kom av att Umeå kommun tidigare haft förslag på en evenemangsarena just på grusplanen vid Mimerskolan i samband med debatt om Sporthallens/Gammliahallens rivning eller inte.

MimerMagicWorld var tänkt som ett integrationsskapande nöjes- och kunskapspalats. Idag genom Kulturvävens planer på kajen, som har en del av MMW-idéerna, kan denna arena få ett annat innehåll, t ex mer mot arenaarrangemang och genom läktare på höjden kan flera tusen sittplatser skapas.

Denna arena drar inte lika mycket bilar och utflyktsbussar som ett äventyrsbad så trafiken får mindre  problem. Aktiviteterna är mer på kvällar och helger så att det blir mindre kollisioner än äventyrsbad- och handelstrafik.

För mer av vuxenlockelse passar däremot bad av spakaraktär, bastuland, rehabsim i mindre bassäng, mm som samverkar mera med hotell och handel än äventyrsbadande familjer och ungdomar.

Idag behandlar Byggnadsnämnden en fråga om att kunna nyttja en gammal detaljplan och slippa revidera den för kommunens Nannabadplaner. Och på måndag 18 juni diskuteras detta  i en interpellation i kommunfullmäktige.

Det vore oklokt att lita på detaljplanen från förr. Då kan nämligen idéer som ett MimerMagicWorld, evenemangsarena eller annat mer passande och attraherande än äventyrsbad och 50-metersbassäng i kommunal ägo, måsta prövas i en ny detaljplan ifall Nannabadplanerna spricker (ingen vet ju om de verkligen blir av, ekonomin är än inte beräknad eller fastställd).

Tänka efter före och tänka om är något som alltid är värt att tänka på.