Umeåpolitiker – besök förskolan Berghem och ge rättvisa entréer med godkända ramper! Se VK-insändare…

Av , , Bli först att kommentera 0

Om Umeå kommuns råd i nytt funktionsprogram för förskolan, 2021, hade jag insändare den 28/8 i år att det finns inga utvärderingar och ingen dokumentation om hur text/innehåll stämmer med ritning/modell.

Annat svar jag fått från kommunen är att för äldre förskolor gäller äldre normer. Att gamla normer gäller idag illustreras av bild här på Umeå äldsta daghem/förskola, 1966, förskolan Berghem, fem avdelningar och nu tillbyggnad med en avdelning

Bilden visar nybyggnaden till vänster ihop med femte avdelningen på nuvarande förskolan. Den nya får entré med trappa, längre ramp och regelrätt lutning, enligt Boverketråd, mot kortare och brantare ramper på nuvarande förskola.

Tillbyggnadens trappa är bred och rak och inga hinder ut. Den gamla har hinder i entrén med ”staket”, en smal snedtrappa och slutar/sluttar in i tegelvägg.

Men även nya förskoleavdelningen har hinder i en vinklad utgång som är utrymningsväg, i stället för rakt ut som i nya förskolemodeller.

Med nu så tydliga skillnader på samma förskola, kan Umeåpolitiker i studiebesök pröva orättvisorna yngre-äldre förskolor och se till att olikvärdigheterna upphör.

Byggs då en entrélösning likt nya avdelningen med takutsprång även på de äldre förskoleavdelningarna ges ett lyft både funktionellt och exteriört för hela huset.

Då kan Umeå stads första institutionsdaghem/barnstuga/förskola Berghem, som medförde en förskollärarutbildning i Umeå, åter bli en visningsmodell (var så då) – för barnens bästa!

Urban Bengtson, debattör och förskoleföretagare

Sociala Uppfinningar är ITiden med tänknologi för promenad-sammanträde, jobbning, thinksgoing och ärenderunda + appar, AI och pedagogiska innovationer – vid UmU

Av , , Bli först att kommentera 0

Sociala uppfinningar kommer av det engelska ”Social Inventions” från 1980-talet och inspirerade till boken ”Sociala Uppfinningar är ITiden” 2001, t ex promenadsammanträde

2005 recenserades boken i Svenska Dagbladet, här om ”promenadseger”, se googlande. En utveckling är ”jobbning” = jogga och jobba, nu ThinksGoing och även ärenderunda.

Till  Sociala Uppfinningsboken kom 2007 handledarmaterial för utbildningar, se smf t v idé-metod-tjänst-produkt med mer av ”tänknik och tänknologi” för mjuka innovationer.

Ovan beskrivs historik, från institut för ”Social Inventions” i London, 1986, via institut i Stockholm 1987, sedan aktivteter i Umeå till idé om ”Center for Social Innovations” 2010.

Så blev det, ej i Umeå utan vid Malmö högskola och Mittuniversitet med ”Mötesplats Social Innovation”, sedan i andra städer. 2011 första skriften – 10 år efter min bok…

Vilken spaning kan man ha om framtiden för idéutveckling? Ja, kring appar och AI plus gärna ”pedagogiska innovationer” där Umeå Universitet bör ha goda förutsättningar.