”Hälsobefrämjande arbetsplatser” och ”attraktiva” – mål för Umeå kommunfullmäktige om personalen. Bra i friska förskolemiljöer – och pedagogiska – flexibla – ekonomiska, passande för Förskolahus med ljus in och sikt ut – likt i Atrium-idéer här…

Av , , Bli först att kommentera 1

Förskolahus med ljus in och sikt ut där bra pedagogik ger god ekonomi (Förskolan-reportage nedan), blir hälsofrämjande arbetsplats enligt mål i kommunfullmäktige i Umeå härunder och är flexibelt för alternativt nyttjande, se längst ner i bloggen.

”Alldeles förträffligt, positivt, flexibla lösningar”, 1987: förskoleidé i Umeå – 2011: ”spännande, utvecklas” – mer i min ”idésignbok” för friska miljöer…

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan collage visar 35-årigt barnomsorgsföretagande med förskolemodeller, 1987 – 2022. Överst t v första modellen, kallad ”Ube” (efter mitt namn – eller ”utan besvär”).

Den grundas på min utvärdering 1980 av Umeå kommun typmodell då (blogg 25/1) med kritik mot genomgångsrum, buller, bristande överblick, bl a och med omdömen som:

”Alldeles förträffligt” – Positivt – Innehåller flexibla lösningar, vilket ger större möjlighet att anpassa till olika verksamheter och barngrupper, Altan bra – en samlingspunkt

Ny modell UBBI (överst t h) i FoU-projekt 1988-89 i Umeå, Nordmaling och Vännäs med Kommunförbundet och UNIKUM (Umeå universitet) där jag var forskningsassistent, byggdes 1989 i Vännäsby, i Umeå – Missionären 1990 och Gräsmyr förskola 1992.

Sedan följde ett flertal kommuner, mest i Norrland och visningar på mässor över hela Sverige samt samarbeten med arkitekt- och byggföretag, bl a i Lycksele (Hedlunda).

2016 med Umeå kommun i delägande i Uminova Innovation och personalkooperativet Professorn kom en campusförskola, , 8 av i 2 plan i innovationsprojekt – nu Glaciären.

Den kom ur idén ”Innovativ Förskola” (se längre upp) och ritning nere t v med samma filosofi om få genomgångsrum, minskat buller samt överblick inomhus och in/ut.

Bredvid är t v en verandamodell för mer utevistelse och t h ”Barnens Dagis” flexibel, gemensam aktivitetshus och gym/bassäng. Nederst t h olika atriummodeller (mer nedan).

Notera ovan Umeå kommuns intresse av nämndsordförande Margareta Rönngren (S), 2011, med ”spännande att se hur det utvecklas” – men inget hänt på 11 år… Dags idag?!

Alla erfarenheter i utvärderingar och förnyelser passar för att minska smittrisker, aktuellt nu under pandemin, och framöver för ny forskning i år i Sverige ”Buildings post corona”.

Där ska bl a verksamhetsmiljöer uppmärksammas och i min idébok i förskoledesign från våren 2021 finns en vidareutveckling av campusförskolan i olika atriummodeller, se ovan.

Med positiva omdömen om ”förträffligt och positivt” i byggande av friska förskolemiljöer med ”flexibla lösningar” som anges i atriumidéerna i Corona Cup-tävling 2020 (ovan)…

Och ”spännande” att se utvecklingen (2011) vore väl dags för nu – Umeå kommun!

Dags att reagera Umeå kommun – för hur smittspridning sker i nya sjuka förskolor med ”störande mötande” – alt. är ”distans-nära” friska miljöer

Av , , Bli först att kommentera 0

3 000 förskolebarn i Umeå borta, en del i karantän, andra sjuka och smittade, i VK idag.

I närmare 50 år har jag verkat i och för förskolemiljöer. Började som förskollärare 1974 på Berghems daghem (1966), byggd med alla 5 avdelningar och korridor i huset, egna entréer direkt mot utegården (en av Umeås bästa fortfarande). Här bild från 50-årsjubileum 2016.

Och därmed lite av mötande i entré och lekrum samt lätt in/ut och ofta då, således mindre smittriskigt och exempel på ”frisk” förskola

Några år därefter, 1980, i undersökning som skyddsombud av nya daghem, fann jag mer av genomgångsrum med störande mötande – och ”sjuk” förskola. Nedan i VF/ Folkbladet.

Till höger 2021 min Atrium-modell, utan störande miljöer, fler in och ut, egna entréer och gemensamt innetorg utan passager, dvs ”frisk” modell.

Ovan t v från 2008 Umeåförskola med ”sjuk planlösning” pga stress, buller och dålig luft samt störande mötande. Upphörde snart därefter.

Till höger Umeå kommuns planerade nya förskolemodell Kålmasken som väntar på bygglov efter över ett halvt år på mer utemiljö av krav från Byggnadsnämnden.

Se mer i blogg igår där den beskrivs som ”sjuk” förskola som inte följer kommunens nya funktionsprogram, som kom samtidigt våren 2021 som bygglovsansökan!

Så dags att reagera Umeå kommun nu, ställ höga krav också på inomhusmiljön!

Då på hur smittspridning sker i sjuka förskolor med ”störande mötande” och studera min ”idésignbok” med ”distans-nära” (nyord för nära till distans) friska miljöer… Se ovan.

”Sjuk” förskola i Umeå följer ej nya råd, är smittriskig och har osäker utrymning, visar pedagogikanalys. Atrium-modell är ”frisk”, följer kommunråd och passar ny forskning. 

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan förskoleförslag i Umeå väntar enligt Folkbladetreportage 21/1 2022 på bygglov pga för liten uteyta sedan ett halvår då Byggnadsnämnden i juni 2021 avslog ansökan och…

… VK hade reportage 18/6 2021. I bloggar visade jag brister utöver uteyta där planlösning är mot råd i reviderat funktionsprogram från maj då och osäker utrymning pga avstånd ut.

”Entréer till förskolan” (nedan) är EN för tre avd – ej vid kapprum för nära ut och överblick. Genomgångsrum i allrum och i ”groventré-torg” för alla avd/plan ger mer smittspridning.

Enligt svar i enkät till rektorer i nytt F-program står om EN entré: ”blir trängsel vid in- och utgång”, dvs ökade smittrisker. Ändå pågick programrevideringen under coronapandemin!

Problem som genomgångsrum finns i min C-uppsats, 60 p, i pedagogik, 1993, ”sjuka och friska planlösningar” och om analysmetod med flödesschema för ”pedagogisk nettoyta”.

Sådan flödesanalys av den nya förskolemodellen ger då en ”sjuk” förskola för Umeå kommun. Därmed kan den bli exempel med utformning som ökar smittspridning.

TT-rep i VK 3/1 i år om ny forskning för lokalmiljöer; nedan (gråa) t v Böle förskola, 2021 – avd. delar entré – har genomgångsrum – brister i överblick – t h Kålmasken – utetrappentré.

Övriga är mina förskoleidéer, överst min UBBI-modell i FoU-projekt 1988-89 med varsina entréer med överblick, inne och in/ut, och har få genomgångsrum, dvs ger frisk planlösning.

I mitten ritning (vit) för fristående campusförskolan Professorn 2016 (2019 i kommunregi – Glaciären). Nere t v grundidén och t h Atrium-modell med ”corona”-anpassning och mer in/ut i länkar. Och den stämmer bättre med Umeås nya förskoleråd än kommunmodellen…

Den ingick även i en Corona Cup-tävling 2020 och kan bli modell för ”Smarta hus…” medan Umeås nya förskola riskerar granskning som ”sjuk” i forskningen ”Buildings post corona”.

Hälsosam Förskola – Barnens Dagis: simbassäng, flexibel, allaktivitetshus. Visionsidé för smittfri(sk)a barnmiljöer gillas av förskolepers./barn – passar forskning för hälsosam inomhusmiljö.

Av , , Bli först att kommentera 0

”Barnens Dagis” är en 30-årig visionsidé med mig som upphovsman och illustratör Niklas Andersson (nu på Designhögskolan) – i coronatider en ”Hälsosam Förskola”. 

 Text ”Pedagogiskt ändamålsenliga miljöer…” är som expert åt Socialstyrelsen, 1995.

Den har en flexibel byggnadsmodell för 4 – 8 avdelningar, med runt lek-torg-hall, gym, simbassäng, rundgångbana och utsiktsrum plus ekonomidel (kök, personal, etc).

Blir smittfri(sk) med egna hus/entréer, få genomgångsrum och mer in/ut + kan vara separat allaktivitetshus (t h).

Gillas av barn som sett och förskolepersonal som studerat den och här till politik – byråkrati – näringsliv. Mer i min idébok i förskoledesign om hälsosamma förskolor.

Och ordet ”hälsosam” är med i ny forskning ”Buildings post corona” från i år med bl a Umeå universitet och jag haft i bloggar nyligen. Så här står det i sammanfattning:

KTH, Umeå Universitet, Lunds Universitet och Chalmers ska tillsammans kartlägga hur man designar byggnader med en hälsosam inomhusmiljö som minimerar risken att sprida smittsamma sjukdomar som Covid-19.

Viktiga företagsbesök… även med förskoledito – se ”Umeås Bästa…” om inga besök på innovationsförskola Professorn

Av , , Bli först att kommentera 0

Viktigt med företagsbesök

Så är rubriken på kommunalrådet Anders Ågrens (M) blogg idag kl 11.00 här intill.

Just denna onsdag är det kommunstyrelsens arbets- och näringslivsutskott som genomför digitala företagsbesök, står det om tre privata företag.

Vidare: Som bekant finns det en rad synpunkter på vad kommunen bör och inte bör göra, just med avseende på att skapa förutsättningar för nya jobb och bättre möjligheter för företagande.

Avslutas med: Besöken är också värdefulla för att politiker – av alla politiska färger – ska få insikt i företagarnas vardag, samt få kunskap om fler av de företag som är verksamma i vår kommun.

Gör gärna sammalunda med fristående förskoleföretag också. Se min blogg ”Umeås Bästa…” från 17/1 nedan om ”Hälsomodell i Sverigeunika förskolor…” och följande:

Campusförskolan Professorn startade våren 2016 som personalkooperativ och trots innovationssatsning ointresse från Umeå kommun – inga studiebesök. Enda politikbesök var redan från början med Folkpartiets/Liberalernas, nu framlidne, Lennart Degerliden.

Så digitalt besök enklast är att studera bloggen, och gärna kommentera digitalt i politikerbloggar. Välkommen att bli först härmed, AÅ!

Från hösten 2019 tog Umeå kommun över driften (nu Glaciären) av ekonomiskäl för kooperativet då för att för få barn placerades av kommunen, men nya paviljonger i närheten byggdes – av kommunen…

Detta och att Professorn/Glaciären kom till ur ett Sverigeunikt innovationsprojekt bör också intressera – och kan sägas vara en ”hälsomodell” i utformningen, också det värdefullt för Umeåpolitiker att få veta mer om.

Hälsomodell i Sverigeunika förskolor i Umeå – ur FoU- och Innovations-projekt – ger ”hälsa-på-förskolor”…

Av , , Bli först att kommentera 0

I blogg den 13/1 visades nedan bild- och ritningscollage m a a coronatrygga förskolor och kommande ny forskning i Sverige: ”Smarta hus ska minska risk för smitta”.

Här ”hälsomodell” passande Umeå- och Sverigeunika FoU- och Innovationsprojekt som Missionären, 4 avd i 1 plan t v, 1990 och Professorn Campus, 8 avd i 2 plan, t h, 2016.

Hälsomodell-idén syns i bildcollagen med Missionären – Professorn (nu Glaciären) med entréer direkt in/ut och till lekhall/innetorg samt få genomgångsrum. Ritningar därunder.

Ritning ovan är Missionären UBBI 6 (före bygglovs-), sedan en med veranda runt om = mer utevistelse, under en med 4 – 8 avd och runt hus + gym/bassäng i källarplan = hälsoidéer.

Intill utveckling av min campusmodell för Professorn till Atrium-förskola för coronatrygghet  – inga genomgångrum och fler-mer in/ut – därmed än mer hälsosam.

Campusförskolan Professorn startade våren 2016 som personalkooperativ och trots innovationssatsning ointresse från Umeå kommun – inga studiebesök. Enda politikbesök var redan från början med Folkpartiets/Liberalernas, nu framlidne, Lennart Degerliden.

Nedan är från besöket och tillsammans med mig (LD för studentdagis = campusförskola) och ger historik om 50 år för en campusförskola i Umeå, i VK-reportage våren 2016:

I båda projekten har Umeå universitet medverkat, Missionären genom Unikum vid UmU och Campusförskolan genom Uminova Innovation och där Umeå kommun ingår i båda.

Förskolemodeller tog jag fram ur undersökningar och i samverkan med förskolepersonal. Arkitekt- och byggföretag har varit samarbetspartners och medverkat i båda projekten.

Efter ett år utvärderades Missionären och min modell UBBI i kommunenkät. Facktidningen Lärarens reportage (nedan) gav positiva omdömen och kritik mot kommunens hantering.

2019 tog kommunen över driften då Professorn inte klarade ekonomin. Trots kommunal kö placerade inte kommunen tillräckligt med barn, men tillfälliga paviljonger byggdes….

Som kommunal (Glaciären) fylldes barngrupperna där då sjuka hus-förskolan Varglyan på Mariedal flyttade dit. Fast detta kunde ju ha planerats för när det var fristående förskola…

Därmed fick Varglyan-barn och personal en friskare förskola, hälsosam således.

Och med frisk planlösning i innovationsprojektet som gav campusförskolan och än mer i Atrium-idé, passar detta för den nya forskningen från i år 2022 ”Smarta hus ska minska risk för smitta” där även Umeå universitet är med –

och bli ”hälsa-på-förskolemodeller”…

Coronatryggaste förskolan – egna entréer/hallar – få genomgångsrum – till/från innetorg – uteveranda – fler in/ut – atrium-rum – med överblick… idéer för ny forskning: ”smarta hus”

Av , , Bli först att kommentera 0

Förskolan Missionären i Umeå, UBBI, med egna entréer/hallar, har få genomgångsrum likt

Professorn Campus – till/från innetorg, uteveranda, fler in/ut, atrium-rum – med överblick…

idéer för ny forskning ”Smarta hus ska minska risk för smitta” = coronatryggaste förskolan.