Umeås Stopp av Nannadopp är Bad vid Krog som Regeringsrätt inte Godtog!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Stopp av Nannadopp

är Bad vid Krog

som Regeringsrätt inte Godtog!

Läs och begrunda vad i Umeå kan stunda då kommuner för svåra problem inte får blunda. Gäller både om idrott och alkohol som bloggen här och om budget och ekonomi som VK på ledarplats idag lär, se http://www.vk.se/989259/bygget-av-badhuset-pressar-anstrangd-ekonomi

Rättsregel: Enligt 8 kap 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet, eller medföra särskild risk för människors hälsa. 

Riktlinjer: Övergripande mål i kommunens strategi är ett minskat bruk av alkohol och tobak, ett samhälle fritt från narkotika och doping samt minskade skadeverkningar av överdrivet spelande.

Dessa övergripande mål gör att kommunen särskilt tittar på om det finns risk för störningar för omgivningen, inriktningen på serveringsstället, är det ett ungdomsställe eller ligger det i närheten av en idrottsanläggning, fritidsgård, annan ungdomsmiljö samt annan känslig kommunal verksamhet. 

NANNABAD/SIMHALL – KROGMILJÖER – SYSTEMBOLAG – RISK FÖR UNGDOMAR!

Nanna krog - version 2

*Regeringsrättens dom den 28 maj 2002, mål nr 4405-2001.

En näringsidkare ansökte om att få servera alla slag av alkoholdrycker till allmänheten i en bowlinghall som hyrdes av Tranås kommun. Lokalen är

belägen i Idrottshuset i Tranås. I lokalens närhet finns två skolor och en simhall. Skolorna och ett antal idrottsföreningar nyttjar lokaler i Idrottshuset för sin ungdomsverksamhet. I kommunens alkoholpolitiska riktlinjer bedöms risker för alkoholpolitiska olägenheter som störst i omedelbar närhet till bland annat skolor och inom idrottsanläggningar. Socialnämnden lämnade därför ansökan utan bifall.

Regeringsrätten konstaterade att kommunen haft stöd för sitt sällningstagande i sina egna riktlinjer och i polisens yttrande. Mot denna bakgrund och med beaktande av att ett av alkoholagens huvudsyften är att skydda ungdomar från skadeverkningar av alkohol fann Regeringsrätten att den avsedda serveringen kan medföra risk för alkoholpolitiska olägenheter. Socialnämnden hade således fog för sitt avslagsbeslut.

 

Umeås Bästa är BINGO från igår till SUCCÈ i morgon för bad/simning om Umeåpolitiker lyssnar på gymnasieelever, läser Sjölunds/Åmans badinlägg och vågar se mina simidéer!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa är BINGO från igår till SUCCÈ i morgon för bad/simning om Umeåpolitiker lyssnar på gymnasieelever, läser Sjölunds/Åmans badinlägg och vågar se mina simidéer!

BINGO igår var att föreningsfolk delar Nannabadkritik, gymnasieelever visar intresse för badfrågan, Västerbottensnytt hade inslag om nej från Vänsterpartiet för bad i stan nu, debattinlägg i VK av IKSU-skapare Anders Sjölund och Jan Åman samt Luleåintresse för mina simidéer.

SUCCÉ är möjligt om

1. Umeåpolitiker får ta del av gymnasieprojektet jag intervjuades för angående bad- och simplaner i Umeå (inte bara Nannabad) för det är den unga generationen som ska få det bästa att bada/simma i och få vara delaktiga i skapandet, både av läge och innehåll.

2. Umeåpolitiker läser VK-inlägget igår två av skaparna av dagens IKSU Sport, Europas främst inomhusanläggning för motion/idrott, förra moderatkommunalrådet Anders Sjölund tillika IKSU-ordförande i många år och Janne Åman, ”IKSU-general” i decennier tillika hedersdoktot vid Umeå universitet för sitt IKSU-byggande. Här är ingressen som är ”budskapande” för succén.

Börja om från början och överlåt ansvaret till fritidsnämndens politiker och tjänstemän att planera, leda och genomföra byggprocessen. Ställ krav på att involvera fler i förarbetet. Byt läge. Begränsa investerings-/driftskostnaderna. Bygg i etapper. http://www.vk.se/986346/ett-nytt-dyrt-badhus-men-utan-folklig-forankring

3. Umeåpolitiker förstår att det är som Sjölund/Åman menar att Fritidsnämnden ska ha ansvar för idrotts- och motionsaanläggningar.

4. Umeåpolitiker, vågar/vill se de simidéer jag i samverkan med och uppmuntran av simfolk tagit fram som branschaktörer nu på mötesbord och i fikarum. Och med uppmuntrande råd som bl a att verka ”för en upphandling av ett samverkansprojekt baserat på i huvudsak kompetens” samt ”finns en intresserad beställare, som planerar att bygga bad, kommer vi gärna tidigt i processen för en dialog”

5. Umeåpolitiker ser Luleås kommande bad- och simutredning, för Luleå Tekniska Universitets campussport, för samverkan och skapa Sveriges första simkanal om drygt 100 m samt med 50-metersbanor för träning året om. Dessutom för träning både i motströms och medströms som ger försprång mot övriga Sverige och blir lockande för studenter, familjer och företagssatsningar.

Här är Simarena-kanalen från gårdagens blogg och, än en gång, Umeåpolitiker, välkomna att höra av er, även Fritidsnämnden. Nedan är med 25:a, tänkt för de som inte bygger tävlings-50:a. För Umeå förlängs då bassängen och totalytan blir då c:a 4 500 kvm.
Simarena-kanal UBBI gul

 

 

Umeås Nyaste Sim-idé får en Luleå badutredning se och Umeå kommun få göra om man på det örat vill höra. Mer av SIMHUS än BADHUS!

Av , , Bli först att kommentera 0

Ibland kan det bli BINGO och så känns det idag. I förra veckan hörde föreningsfolk av sig och ville ha fakta kring Nannabadbygget. Igår mötte jag gymnasieelever Umeå som gör projektarbete om badhus/simhalls-planerna i Umeå och med väl genomtänkta frågor som politikerna borde få och då ge tankeställare för vad man nu håller på att ställa till det med ett Nannabad i centrum.

Igår kväll på Västerbottensnytt http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/staller-ultimatum-om-badhus vill Vänsterpartiet stoppa ett Nannabad pga ekonomin. Och idag på debattplats i VK skriver förra moderata kommunalrådet Anders Sjölund och tidigare IKSU-generalen Janne Åman om för dyrt badhus och bygg nytt i annat läge med Fritidsnämnden vid rodret, se http://www.vk.se/986346/ett-nytt-dyrt-badhus-men-utan-folklig-forankring

Femte brickan som kan ge BINGO-vinsten till umebor och besökare är då om Fritidsnämnden/Umeå Fritid vill ta del av nya idéer, som t ex nedan utarbetad i samarbete med ”simfolk” och nu har sin första intresserade simkund, en bit norrut, Luleå, därav denna simdikt.

Umeås Nyaste Sim-idé
får en Luleå badutredning se
och Umeå kommun få göra
om man på det örat vill höra.

Mer av SIMHUS än BADHUS!

Simidén, eller idéerna, är utveckling av mina tidigare om simarena med simkanal och ”simmovationerna” att lära sig simma lättare, snabbare och säkrare (LSOS).

Simarenakanalen UBBI (är namnet efter mitt företag UBBI-konsult) har ytor och logistik som samverkar (mot nuvarande Nannabadförslag med instängd äventyrsdel och bassänger utspridda vilket ger svåröverblickbarhet).

Nedan är med en 25:a och åtta banor, för SM-tävlingar med tillfälliga läktare över simkanalen. Kan göras till 25×25:a och tio banor liksom 50×25:a genom utökning av ytor. Undervisningbassäng och hopp/djup-bassäng finns och simkanalen är drygt 100 m runt. Plus möjlighet att sätta ner väggar och få fyra 50-metersbanor för träning och tävling (dock ej i SM-nivå).

Detta ger 50:a-träning året om och även i med- och motströms som ger bättre träningsmetoder än i vanliga 50:or. 50:a-SM-tävlingar klaras av traditionell 50:a med flyttbara läktare över simkanalen som med 25:a.

Simarena-kanal UBBI gul

Copyright: Idé/konstruktion: Urban Bengtson, Umeå, Illustration: Mats Edvardsson, Umeå

”Simhuset” är tänkt att bäst passa vid idrottsanläggningar som redan har gym och har utemiljö. Foajé och fika/mat beror på om samlokalisering.

Ovan förslag här är på 3 500 kvm. Jämfört med andra simhallsbyggen blir det + – 150 mkr beroende på slutlig storlek. Det är ner till en tredjedel av Nannabadbyggeplanerna och man får mer för pengarna och lägre driftskostnader, särskilt med ett attraktivt läge. Simkanalen kan också vara en ”äventyrsvariant” med uppblåsbara flyttyg och teknik i bassängen som gör vågor att guppa runt i strömmen, också det nytänkande. Vågor som även är bra att träna i för ökad simsäkerhet.

Först ut att ta del av Simarenakanalen UBBI kan bli i Luleå där en bad- och simutredning är på gång med bl a Luleå ”campussport”, MittLivsStil, med intresse för simkanalidéerna.

Så om Umeå/Västerbotten inte vill bli omsprungen, omsimmad, av Luleå och Norrbotten (på 1960-talet var Luleå SS i SM-topp), är kommunledning, fritidsnämnd/Umeå Fritid, partier, privata aktörer, simintresenter, m fl välkomna att höra av sig.

NJET från Umeå kommunhåll att möta mig har varit sedan badutredningen, i tiotalet år. Kanske är inte undrens tid förbi om Luleå kan nappa på träff. Kontakter finns även med ”simföretagande” ute i landet.

Bästa läget totalekonomiskt i Umeå är campus vid eller intill IKSU Sport, här med tre olika förslag. Nydala, vid nuvarande Umeå simhall och Nolia är också bra genom olika slags synergieffekter med denna simarenakanal-idé. I 20 också om t ex en ishall byggs ihop och kan ge energivinster då. Se lägena härunder.

Nanna Campusläge - version 4

Nanna 5 lägen

Umeås Sämsta för bad/simning är att Nannabad/50:a förlorar klart mot Malmö, Linköping och Uddevalla, i utredande, öppenhet och resultat. Inte elitliga, allsvenska, bara div 1.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Sämsta för bad/simning är att Nannabad/50:a förlorar klart mot Malmö, Linköping och Uddevalla, i utredande, öppenhet och resultat. Inte elitliga, allsvenska, bara div 1.

Ritningarna nedan, uppe t v i Malmö byggs nymed lika bad- och simytor och utreds i Uddevalla, uppe t h resp nere t v Linköping. Det inses lätt att Nannabad nere t h är det sämst utformade med instängd äventyrsdel och logistiska problem omkl-50:a, som de andra tre undviker. Och Nannabad kan aldrig utvecklas genom ingen utemiljö intill, bara trafik. Därmed minst attraktivt och dyrast i drift för Umeå!

Nanna Malmö m fl

 

 

Umeås Sämsta för bad/simning är att Nannabad/50:a förlorar klart mot Malmö, Linköping och Uddevalla, i utredande, öppenhet och resultat. Inte elitliga, allsvenska, bara div 1.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Sämsta för bad/simning är att Nannabad/50:a förlorar klart mot Malmö, Linköping och Uddevalla, i utredande, öppenhet och resultat. Inte elitliga, allsvenska, bara div 1.

Ritningarna nedan, uppe t v i Malmö byggs nymed lika bad- och simytor och utreds i Uddevalla, uppe t h resp nere t v Linköping. Det inses lätt att Nannabad nere t h är det sämst utformade med instängd äventyrsdel och logistiska problem omkl-50:a, som de andra tre undviker. Och Nannabad kan aldrig utvecklas genom ingen utemiljö intill, bara trafik. Därmed minst attraktivt och dyrast i drift för Umeå!

Nanna Malmö m fl

 

 

Umeås Dyraste Nannabad ökar ytor och utgifter och ändrar innehåll utan beslut i Kommunfullmäktige som bolagsordningen anger. Samt har inga driftssiffror.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Dyraste Nannabad ökar ytor och utgifter och ändrar innehåll utan beslut i Kommunfullmäktige som bolagsordningen anger. Samt har inga driftssiffror.

Här är från Badbolagets hemsida, http://www.umeabadhus.se/nyheter/nyhetsarkiv/utformningochytoriumeabadhus.5.bbd155013df57aaeea303d.html, där ytökningarna är mer än 1/3 och byggkostnaden nu ökat med över 10%, förändringar som rimligen faller under bolagsordningens § 5 om beslut av ”större vikt” (se nedan) som ska beredas KF liksom av ”principiell beskaffenhet” som ändringar i mer för gym och mindre för äventyrsbad måste vara. Se också om cykelparkeringar man påstår utformas, men som inte ens utretts, också det principiellt och viktig så att det borde underställas fullmäktige.

2013-04-16
Utformning och ytor i Umeå Badhus
Styrelsen för Umeå Badhus AB har nu fastställt utformning och ytor för den nya anläggningen i kvarteret Nanna. Ytorna har i förslaget ökats med närmare 3 000 m2 och uppgår för badhusdelen till totalt cirka 11 300 m2 vilket är en ökning med 2943 m2 från det förslag som har presenterats tidigare. 
…….
Utformningen av Västra Kyrkogatan inklusive cykel – och handikapparkeringar, planteringar och övrig smyckning m.m. pågår för närvarande.

Projektkostnad   
I den preliminära kalkyl som har utarbetats av en extern beräkningskonsult ligger byggnadsdelen för badhuset på cirka 350 miljoner kronor. Till denna summa kommer sedan kostnader för markinklösen, ränte- och kreditivkostnader med mera. Sammantaget ligger kalkylen under 400 mkr, det vill säga samma summa som vid tidigare kostnadsberäkning.

Mer information

Storlek på aktivitetsytor – jämförelse med tidigare förslag (länk till pdf)

Se nedan protokoll där det enda om ekonomi är om Umeå kommuns beslut om 22,5 – 25 miljoner kr för Fritidsnämndens att hålla sig till. Ingen annan ekonomisk siffra finns redovisad och beslutad om som godkänd. Så kalkylsiffran ovan om 350 mkr är inte beslutad som en ram/tak för investering om och än mindre 389 mkr som anbudssiffran ligger på.

Notera också att de tillkommande kostnaderna inte ens beräknats men kan vara upp till 50 mkr mer. Dvs nu kan en investeringsbudget ligga på 440 mkr. Och då återstår markarbetena runt om, cykel-P (se om V:a Kyrkogatan ovan), så en slutsiffra kan stiga än mer, kanske mot 500 miljoner kr. Nog ska då Kommunfullmäktigt avgöra då. Särskilt som ALDRIG badbolaget redovisat någon driftskostnadsberäkning sedan de 22,5 – 25 mkr/år som gällde 2009 från de privata aktörerna och ytorna låg på drygt 8 000 kvm, inte 11 300 som nu.

Nanna budget 0

Nanna budget 2

Nanna budget 3

 

Nanna budget 4

Nanna budget 1Nanna budget 5

Nanna budget 6

 

Umeås Svåra Badfråga: Kan Umeå kommunfullmäktige godta +50% mer Nannabadytor och fördubblad drift sedan badbolag tog över från 2012? NEJ – men så är det ändå!

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Svåra Badfråga: Kan Umeå kommunfullmäktige godta +50% mer Nannabadytor och fördubblad drift sedan badbolag tog över från 2012? NEJ – men så är det ändå, se nedan.

Senaste investeringssifran är från 2006 och var på 275 miljoner kr och nu gäller närmar 400 mkr som lär öka då omkringarbetena inte ingår.

För driften var taket 22,5-25 mkr/år för kommunen, både för de privata aktörerna 2009 och senare och som visas i protokoll härunder. Vad driften ligger på nu, hålls hemligt, men ändå vill kommunen genom badbolaget börja bygga. VK:s uppgifter från i våras låg på 30-35 mkr, mer än dubbelt mot i badutredningen. Troligen än högre nu pga lägre besökssiffor än tidigare trott, t ex finns snart två stora gym centralt, nya Ersbodabadet lockar barnfamiljer och har simskolor samt trafikproblemen drar ner.

Nanna budget 2

Ytökningarna som heller aldrig beslutats om med protokoll som kan visa på besluten, är på närmare 50 procent, 11 500 mot 8 000 i badutredningen och kommunalt badbolag fick uppdraget beslutat i Kommunfullmäktige men utan siffror på någonting, ytor eller ekonomi.

Mest har gymmet ökat, tre gånger till 1600 kvm och relax för vuxna från 0 till drygt 400 kvm. Allt medan äventyrsdelen för barn/ungdomar minskat till en tredjedel, 1/3 mot badutredningen, från 2500 kvm till drygt 800 kvm. Och utan politiska beslut som finns i offentliga protokoll. Därför är aktiviteterna nu i tre plan, relax i källare uan utsikt och gymmet högst med bäst utsikt.

Allt medan badande/simmande, se ritningen här, varken får insikt eller utsikt då bassängen i gatuplan lär få mörkläggning för att slippa utifråntittande pga centrumläget med mycket folk utanför. Och inte heller detta redovisats i utvärderingar om utformningen och dess konsekvenser invändigt och utvändigt. Se det instängds och krympta äventyrsbaddelan och besvärliga logisitken mellan omklädning och 50:an.

Mer om icke-belsuten i blogg nästa vecka.

Nanna skolåda ritning

 

 

 

 

 

 

 

Umeås BADsta Badhus: Mitt i trafiken + utan cykel/P + ingen stanna/P + vid P/in/ut/fart = Stopp för Nannabad!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås BADsta Badhus: Mitt i trafiken + utan cykel/P + ingen stanna/P + vid P/in/ut/fart = Stopp för Nannabad!

Se där en bokstavsekvation med givet resultat och som syns i figuren nedan i flygbild av kv Nanna med omgivande gator och streck för 4xtrafik runt om + trafik på V:a Kyrkogatan söder och norr om kvarteret.

+ Mitt i trafiken = 1000-tals barn/ungdomar i veckan.

+ Utan cykel-P = Inga 200 – 300 platser för cyklar utredda trots löften och kommunkrav.

+ Ingen stanna-P = Ingen plats för 100-tals skjutsande per dag för lämning/hämtning.

+ Vid P/in/ut/fart = Olycksrisker dagligen och avgaser mot badentré för varje P-bil.

_________________________________________________________________________________

Summa: Stopp för Nannabad om bokstavsekvationen löses av politiker = Sant Förnuft

Nanna P stopp

Umeås Bästa Cykel-P för Nannabad senareläggs, ”inte acceptabelt” sa Åsa Ögren (S), m fl, 2011, men sa 2013 Ja till bygglov – utan utlovad cykel-P-utredning!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa Cykel-P för Nannabad senareläggs, ”inte acceptabelt” sa Åsa Ögren (S), m fl, 2011, men sa 2013 Ja till bygglov – utan utlovad cykel-P-utredning!

Se här hur viktigt Umeå kommun anser cykel-P är, ”stor dignitet” och att cykel-P-behovet framförts tidigare utan gensvar. Läs alla meningar så inses lätt allvaret.

Nanna budget 9

Nanna budget 8

Av ovan ledamöter är framlidna är B-M Lövgren på två ställen, ena ska vara Marie-Louise Rönnmark (S). På badritningar vid anbudsförfrågan och till bygglov står om ”separat utredning”, som Gator och parker efterlyser och får svar som visar att den var inte gjord inför bygglovsprövning.

Dvs det ”senare skede” som Kommunstyrelsens NP med bl a Byggnadsnämndens ordförande Åsa  Ögren ansåg ”inte acceptabelt” 22/11 2011, men som hon och nämnden ”accepterade” vid bygglovshandläggning 24/5 i år.

Detta är ”inte acceptabelt” och måste leda till omprövning, t ex återtagit bygglov och att genomföra cykel-P-utredning innan bygglov prövas på nytt.

Tillräcklig, fungerande och säker cykelparkering är avgörande för trygg och tillgänglig bad- och simanläggning. Klaras inte detta med genomförd utredning – där även frågor om gåendes logistik liksom bilskjutsande med lämning/hämtning måste med (inte heller detta utrett!) – då blir ett Nannabad inte en attraktiv och barnvänlig plats att komma till, utan ska rimligen avvecklas.

Nanna cykel-P

Gator och parkers samlade remissyttrande, här om

Entreer, cykelparkeringar,
På situationsplanen står det att cykelparkering och angöring kommer redovisas i en separat utredning. Badhusets verksamhet kommer att generera i många besökare och många kommer att anländer med cykel, vilket ställer krav på ett antal cykelparkeringar.
Cykelparkering ska anordnas för såväl personal som besökare företrädesvis på fastighetsmark

Kommunsvar här

Västra Kyrkogatan utanför huvudentrén är i detaljplanen fastighets mark och cykelparkeringar kan anordnas där.
I övrigt redovisas detta i en separat utredning.

Men som inte är gjord, än, dvs Umeå kommun sedan 22/11 2011 anser är ”inte acceptabelt”!

Se bildcollaget nedan där det syns tydligt att vid Nannabad, efter V:a Kyrkogatan, nere t h, är utrymmet för litet för att klara väntat bad-cykel-P-behov och det behov som blir av andra som besöker/arbetar i stan. Uppe t v är från cykeluthyrning på ön Ven i Öresund som visar vilka ytor som krävs, nere t v från Järnvägstorget med ordentligt utrymme som inte fås vid Nannabad och uppe t h vid biblioteket som visar att det måste finnas gångvägar också.

 

Nanna cykelcollage

Umeås Bästa Bevis för ekonomisk badkatastrof i Nannaläge, 45 mkr/år i drift ges i analys med dyrare för simsporter och risk för gympahus!

Av , , 2 kommentarer 1

Umeås Bästa Bevis för ekonomisk badkatastrof i Nannaläge, 45 mkr/år i drift ges i analys med dyrare för simsporter och risk för gympahus!

Katastrofen ekonomiskt syntes 2008 kommunens egen analys av kostnaderna för de två alternativen i stadsutvecklingsprojektet där Lerstenen AB, m fl vann mot Norrvidden AB/ Medley AB (se mer i tidigare bloggar).

Norrvidden med Sveriges största enskilda driftsoperatör Medley AB (driver Umeå simhall nu) har kompetens att bedöma läge, innehåll och drift av en bad- och simanläggning. De 45 miljoner/år man angav gjorde att kommunledningen direkt avförde N/M-alternativet då Lerstenengruppen hade 22 mkr/år.

Se nedan av Umeå kommun beskrivning(bedömning av Lerstenen t v och Norrvidden/Medley t h. Notera att L har indexuppräkning och restvärde, avtalstid 25 år, medan N/M har inget restvärde och 30 år. Hade kommunen gjort mer än bedömning, dvs analys för en Bad och 50 år, kan det lägre alternativet bli högre i slutändan. Och då sagt nej till Lerstenen, m fl så att hela badprojektet gått i graven innan något påbörjats.

Nanna budget 7

När L-gruppen fråntogs uppdraget hösten 2011, för risken att det blev dyrare, finns bara en prisindikation kvar, 45 mkr/år i drift. Med VK:s uppgifter i våras om 30-35 mkr/år och marknadsvärdet på tomten mitt i stan slår igenom, så det kan då närma sig N/M-siffran.

Uppgifter om 375 000 besök/ år från ledande politiker och jämförelse med Öviks Paradisets 400 000 är också fel. Det är 230 000 till bad- och simdel. Resten är till  sporthall och gym. Men gym ska drivas privat i ett Nannabad, så 200 000 badbesök är rimligare, kanske än mindre då äventyrsdelen är 1/5 av Öviks.

Fritidsnämnden/Umeå Fritid idag med mindre baderfarenhet än de båda privata aktörerna som hade landets största badkonsulter/företag, Lerstenen med Leisure Jones och Norrvidden med Medley, gör att kommunsiffror som nu används (än så länge hemliga för allmänheten) blir än osäkrare med risk för överskattning.

Och umebornas motstånd, trafikfarligheter och mycket outrett samt andra bassänger i kommunen, senast Ersbodabadet för simskolor och bad, och alla med gratis parkering (med barn åker de flesta bil), gör snarare att Nannabesökssiffra kan komma att räknas ner ytterligare. Mot 150 000?

Även investeringskostnader för kommunen med 389 miljoner kr för själva bygget ökar då allt omkring får kommunens kassa stå för och i centrum med oberäknade problem kan det bli många miljoner kr till som ingen nu har räknat på. Det lir lpande räkning utan budget i förväg!

Slutsatsen inför den oktoberbudget som ska tas 28/10 är att nya utlovade satsningar som ett Gymnastikens Hus, konstgräsplaner, fotbollshall, mm riskeras om Nannabadkatastrofen godkänns. Växande obekanta dirftssiffror slår sedan hårt i Fritidsnämndens ekonomi och aktivitetsstöd minskar samt hyror höjs, där simsporter drabbas mest i nybygge.

Badbolagsstyrelse, ta timeout i Nannabadplanerna, låt utomstående expertis granska Nannabadupplägget, jämför med utredningar ute i Sverige och lyssna på simexpertis där med kontakter för bättre förslag.

Gör detta under 2014-året så störs inte kulturhuvudstadsåret av en ekonomisk katastrof och trafikinfarkter pga byggande. Renovera Umeå simhall så att skolan och simsporterna inte drabbas.