Gott Nytt Idéår 2022 – vision idrott – sociala uppfinningar – formidéer – siminnovationer – friskare förskola – idésignbok i julkort för Umeåpolitiker – för coronacertifiering av miljöer…

Av , , Bli först att kommentera 0

Ett gott nytt idéår 2022 för Umeå som bästa idrottsstad med ”Vision Idrott” –

– spårtaxi? – sociala uppfinningar ITiden – flexibla förskolemiljöer – inbuktade bord –

med plussa-former i värmeljus och utvecklats till pusslings- varierbara rull-soffbord

innovativa förskolemodeller i olika plan och ”simmovationer” i ny simkanal-arenaidé

 

och nu förskolor beskrivna med friska (t v) resp sjuka (t h) planlösningar i julkort till

Umeåpolitiker och från i vår 2021 i idébok om förskoledesign för coronacertifiering…

”Buildings post corona” – forskning att coronacertifiera förskolemiljöer?

Av , , Bli först att kommentera 1

IGÅR BLOGG OM ”CORONATYST” OCH FÖRSKOLOR – IDAG FORSKNING DÄROM…

Projektet ”Buildings post corona” är ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan, Chalmers, Lunds universitet och Umeå universitet.

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/nytt-forskningsprojekt-ska-virussakra-hu

De ska också undersöka hur man kan designa husen så att de som är där inte möter varandra i onödan.

I dag är hus inte byggda för att minska smittspridningen, annat än sjukhus och speciellt operationssalar. Men nu ser forskarna ett behov av att smittsäkra även andra byggnader, som äldreboenden, gym och restauranger.

1980 – VERKLIGHETEN JAG DÅ SÅG OM PROBLEM MED GENOMGÅNGSRUM

1993 – KOM C-UPPSATS OM STÖRANDE GMG-RUM OCH FLÖDESSCHEMA

2021 – IDÉBOK I FÖRSKOLEDESIGN FÖR FRISKARE MILJÖ – BEGRÄNSA SMITTRISKER

2020 JULKORT UMEÅPOLITIKER – 2021 BREV OM IDÉBOKEN OCH CORONAFRÅGOR

TILL DE TRE KOMMUNALRÅDEN FÖR FLEX-FRISKARE FÖRSKOLA – INGET GENSVAR

SVT:S HEMSIDA OM NY FORSKNING FÖR VIRUSSÄKRA HUS + UMEÅ UNIVERSITET

Nytt forskningsprojekt ska virussäkra hus

UPPDATERAD IDAG 19:36  PUBLICERAD IDAG 19:34 (28/12, min anm)

Att luftburna sjukdomar sprids lättare inomhus än utomhus är känt för de flesta. Nu vill forskare undersöka om det går att anpassa inomhusklimatet för att minimera den risken, bland annat genom att använda smart ventilation.

Projektet ”Buildings post corona” är ett samarbete mellan Kungliga tekniska högskolan, Chalmers, Lunds universitet och Umeå universitet. Under fyra år och med en budget på åtta miljoner kronor ska de forska på hur man kan virussäkra framtidens hus, samtidigt som de är klimatsmarta och kostnadseffektiva.

– Husen bör ha en god ventilation så att virus inte stannar kvar och sprids mellan människor, säger Jonas Anund Vogel, forskare inom energiteknik på Kungliga tekniska högskolan.

Kostar mycket

Ventilation kräver ström och kan bli dyrt att ha i full gång hela tiden. Därför testar forskarna nu en lösning där man mäter hur många som befinner sig i ett rum genom att mäta mängden koldioxid i luften. När koldioxiden ökar, ökar också ventilationen.

De ska också undersöka hur man kan designa husen så att de som är där inte möter varandra i onödan. Till exempel med separata trapphus, beroende på om man ska upp eller ner. Där kan ventilationen vara svagare eftersom man inte stannar där så länge. Där folk vistas länge och pratar med varandra, som i fikarum eller soffgrupper, kan ventilationen vara starkare.

Vinst för fastighetsägarna

I dag är hus inte byggda för att minska smittspridningen, annat än sjukhus och speciellt operationssalar. Men nu ser forskarna ett behov av att smittsäkra även andra byggnader, som äldreboenden, gym och restauranger. Det kräver större ytor och fler tekniska system, men Jonas Anund Vogel ser ändå en stor vinst för fastighetsägarna.

– Då kan man vistas där även under kommande pandemier, vilket minskar risken för att lokalerna står tomma, säger Jonas Anund Vogel på Kungliga tekniska högskolan.

OCH CORONACERTIFIERING AV FÖRSKOLEMILJÖER KAN DÅ BLI AKTUELLT (inslag om)

Coronatyst i Umeås politik och medier om förskolemiljöer trots nya råd 2021 i pandemitider och nu Boverket-text

Av , , Bli först att kommentera 0

I blogg 23/12 har jag Boverket-text om smittspridning i skol- och förskolemiljöer med bl a

Det finns all anledning att gestalta den fysiska miljön i förskolor och skolor för att kunna hantera liknande scenarier på ett välfungerande och smittsäkert sätt i framtiden.

Men det är fortsatt ”coronatyst” från Umeås politiker och byråkrati trots nya råd i funktionsprogram förskola 2021 – under pandemitider – och brev till Umeå kommuns kommunalråd Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Janet Ågren (S) från juni i  år…

Sedan i mars i år 2021 finns min bok ”Idebok i förskoledesign för flex-friskare förskola” om 24 sidor i A4-format jag via näringslivssidan i kommunen försöker intressera kommunansvariga för utbyggnad och utformning, dock än ej något gensvar.

Och ett halvt år senare fortsatt coronatyst, så därför ovan påminnelse inför 2022.

Tystnad råder även i Umeås medier, förutom Radio Västerbotten i intervju, se blogg 18/11 och ovan samt i krönika av Petter Bergner, VK, som också tagit del av min idébok i förskoldesign, se nedan och

blogg 20/6. Så när Boverket säger ”smittsäkert” 2021 kan det passa politik – medier 2022.

Boverkets julklapp 2021 för förskolor – ”smittsäkert” – likt i mitt VK-inlägg 2020 om förskolemiljöer och corona

Av , , Bli först att kommentera 0

Boverkets ”julklapp” om smittrisker – coronapandemin – betonar nu smittsäkert, se

Utomhusmiljöernas betydelse för den pedagogiska verksamheten, liksom som den primära kontaktytan mellan föräldrar och personal, har förstärkts efter coronapandemins utbrott under vintern 2020.

Det finns all anledning att gestalta den fysiska miljön i förskolor och skolor för att kunna hantera liknande scenarier på ett välfungerande och smittsäkert sätt i framtiden.

Mitt VK-inlägg mars 2020 behandlade redan då smittrisker och coronasituationen, se

Genomgångsrum med störande mötande har SKR/SKL i funktionsprogram nov – 2019:

De viktiga är att kvalitet och funktion uppfylls inom respektive koncepts krav på pedagogisk yta. Varje funktion bör kunna bedrivas ostört – vilket vill säga att genomgångsrum bör undvikas.

Liknande anges i Umeå kommuns funktionsprogram 2010 och i nytt maj 2021:

Men ny modell har gmg-rum i stort groventré-torg och inne på avd – rum med 5 dörrar

mot utan gmg-rum min Campus-modell i innovationsprojekt som gav campusförskola 2016

Utan gmg-rum syns t v i ovan julkort till Umeåpolitiker och kommunens t h med gmg-rum.

Ovan Atrium-modeller utan gmg-rum och mer in/ut likt Boverkets ”julklapp” om smittsäkert.

Gör smittriskiga förskolemiljöer till ”smitt-friskiga” sådana med få genomgångsrum och fler in/utgångar likt atrium-idéer i förskolor

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag är sista kommunfullmäktige i Umeå och, än, har ingen svarat på e-brev 1/11 till 65 KF-ledamöter om förskolemiljöer med smittrisker och min idébok för friska förskolor. Så här är i sammanfattning ”sjuka planlösningar” i kommun-modeller och hur ”friska” kan se ut.

NEDAN ÄR SMITTRISKIGA FÖRSKOLEMILJÖER UMEÅ KOMMUN HAR RESP VILL HAGENOMGÅNGAR I LEKRUM, AVDELNINGAR DELAR ENTRÉER OCH HALLAR = GMGRUM

JÄMFÖR MED MINA OLIKA UBBI-MODELLER – FÅ GENOMGÅNGSRUM – MISSIONÄRENCAMPUSFÖRSKOLA OCH ATRIUM-IDÉER MED MER IN/UT = SMITT-FRISKIGA MILJÖER!

Så skapades en campusförskola – Professorn – i Umeå i innovations-projekt – räddade ”sjuk” förskola – är coronatrygg och flexibel i utemiljöer – förnyad i atriumidé för Umeå att pröva och bli först med coronacertifiering!

Av , , Bli först att kommentera 0

50 års kamp för Campusförskola

UMEÅ Campusförskolan som denna vår står klar på Lilljansberget är resultatet av en nästan 50 år gammal vision om en förskola på universitetsområdet. Lennart Degerliden stred i rollen som kårordförande för studenternas tillgång till barnomsorg. Urban Bengtson förvandlade visioner till skisser som slutligen blev en förskola.
Ingress i VK-reportage 23/4 2016 av Kerstin Eriksson och foto av Abebe Asres

MEN ”KAMPEN” ATT FÅ EN CAMPUSFÖRSKOLA, SE VK-LÄNK:

http://www.vk.se/plus/1699990/50-ars-kamp-for-campusforskola

BLEV 2019 ATT BEHÅLLA FÖRSKOLAN (INGA KÖER?), SE FOLKBLADET LÄNK:

https://www.folkbladet.nu/2019-03-01/campusforskolan-professorn-lagger-ner

OCH GJORDE ATT ”SJUK FÖRSKOLA” FICK PLATSER PÅ CAMPUSFÖRSKOLAN

Campusförskole-idéerna började med lägesinnovationen ”Orienteringsanalys”…

Min grundmodell för förskolan Missionären utvecklad i ”Innovativ förskola” för ett projekt

jag initierade 2010 vid Uminova Innovation, godkändes av Umeå kommun norr om IKSU

där min UBBI-modell spegelvänts två ihop och utveckades till en campusmodell för

personalkooperativet Professorn och byggföretaget Peab, här vid byggstart 2015

med ovan ritning i utveckling av UBBI Campus ovan och t h bilder på inomhustrappor.

Här olika rum med sikt till/från innetorg, utemiljö med ut/insikt och jag på balkong i uppsikt

och vyer mot utelekplats, friluftsområde och campus friidrottsarena samt innetorg som

förutom matsal för barn och personal kan ha storsamlingar, här nalledisco barn-vuxna.

Trots alla plusvärden placerade fick Professorn för lite barn (ändå fanns kommunköer), men

till slut insågs plusvärdet med campusförskolan och sjukt hus Varglyan räddades hit, då i

kommunal regi som förskolan Glaciären, som barnbarn gått i och här bilder på oss med

en nöjd farfar som i denna blogg sammanställt 10 års planerande och förverkligande.

Allt redovisas, och mer därtill, i idébok om förskoledesign från i mars 2021 med förnyad

modell av campusförskolan så att efter ”50 års kamp” för denna kan Umeå kommun nu

erbjudas vara med och pröva atriummodellen ovan utifrån min idébok och ”coronatrygg”

+ bli först i Sverige/världen? med coronacertifierade flex-friska förskole-inne/ute-miljöer!