Umeås Bästa är om ”Badinspektionen” granskar trafikmiljön vid Nannabad som Skolinspektionen granskat Umeås förskolor här och fann brister.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa är om "Badinspektionen" granskar trafikmiljön vid Nannabad som Skolinspektionen granskat Umeås förskolor här och fann brister. Se nedan ur VK idag.

En badinspektion finns inte som myndighet liksom Skolinspektionen. Men alla trafikfarligheter kring kv Nanna för detta "jätte-dagis-fritids" med 1000-tals barn/ungdomar varje vecka från morgon till kväll, fordrar också inspektion och nu i planeringsskedet. Något som hade gjorts om inte trixandet med 1948 års detaljplan kommit för att slippa insyn och utredningar härvid.

BÄST OM FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN/FRITIDSNÄMNDEN GÖR BADINSPEKTION BÅDE AV TRAFIKEN OCH PLANLÖSNINGEN

Bäst är om För- och grundskolenämnden, Fritidsnämnden och Tekniska nämnden självmant nu genomför en "badinspektion" inte bara av trafiken omkring (se nedan figur) utan även hur rörig planlösningen i badbolagsskissen är med äventyrsbadet mitt emellan omklädning och bassänger, med störningar som följd och risk för dålig uppsikt.

 

Umeås Bästa Bad är Ö-viks Paradiset, 1 tim/tåg, 8 (!) ggr Nannabad som är 1/4 av Himlabadet i Sundsvall, utan utv.möjligheter – dyrast/kvm!

Av , , 2 kommentarer 2

Umeås Bästa Bad är Ö-viks Paradiset, 1 tim/tåg, 8 (!) ggr Nannabad som är 1/4 av Himlabadet i Sundsvall, utan utv.möjligheter – dyrast/kvm!

MEN FÖRST, FÖRRA BLOGGEN IGÅR OM BADRYKTE FÖR TIMEOUT, FICK VATTEN PÅ SIN KVARN MED FÖLJANDE UTTALANDEN MAA UMEÅ KOMMUNS BUDGET FÖR KOMMANDE ÅR SOM TOGS UPP I GÅRDAGENS KF. 

SPIRIC (V) OCH LARSSON (C). ALLA INVESTERINGAR NÖDVÄNDIGA??

– Vi lyfte ut några investeringsobjekt, och även under kommande år måste vi fråga oss om alla föreslagna investeringar är nödvändiga, säger kommunalrådet Tamara Spiric (V) och samma åsikt förs fram av bland andra Mattias Larsson (C). (Citerat från Anders Ågren (M)-blogg igår)

OCH VK-LEDARE IDAG: "Lånen tynger Umeås ekonomi framöver", stärker en timeout, särskilt som 400 mkr + 100 mkr för den dyra Nannatomten samt oräknad kostnad för alla trafikproblem vid byggandet, gör att ett Nannabad blir Sveriges dyrast per kvm, då äventyrsbadet är på 600 kvm mot 8 ggr mer i Ö-vik och 4 ggr mer i Sundsvall, se nedan:

 

Paradiset – Ö-vik större, nu åtta (!) gånger ett Nannabad!

Paradisbadet i Örnsköldsvik som badutredningens i Umeå förslag skulle vara större än. Men historik och ytor från Ö-viks stora badattraktion nu med namnet Paradiset och Sveriges längsta vattenruschkana säger annat i följande:

1971 Öppnade Sim- och Sporthallen ca 6 500 kvm

1992 Paradisbadet, tillbyggnad ca 3 500 kvm

1996 Nytt gym, ombyggnad av tidigare bowlinghall

2004  Magic Eye,180 m lång vattenrutschbana.

2005  Utbyggd relaxavdelning, turistbyrå och behandlingar ca 2 000 kvm

2010 Anläggningen byter namn till Paradiset — bad, spa, wellness

nu med 1 200 kvm Spa 

Paradiset i Ö-vik, ovan, som utvecklats med åren med ett Nannabad i nedan flygbild av kvarteret (där fd Gjallarhornet är rivet medan Gymnastikenhuset är kvar, så tomten blir både liten och framför alla begränsad för utveckling med utbyggnad.

 Ett Nannabad blir 1/4 av Himlabadet – Sundsvall!

Nannabads äventyrsdel som halverats mot de privata aktörerna Lerstenen hade på 1 250 kvm, dvs 600 kvm, se ovan jämförelse med nuvarande badbolagsskiss som inte täcker halva Lerstenens. Och som är 1/4 av Himlabadet i Sundsvall på 2 500 kvm.

OCH specialiteter som som surfbanor och här ovan en rund simkanal om c:a 50 m med strömmande vatten. En simkanalidé jag utvecklat till en "simmovation" och som ingår i den simarenaidé som snart ska visas snart, inkl 50-metersbassäng, med ekonomibeskrivning och nytänkande, helt världsunika idéer.

HÄR nedan från VK den 19/4 om simkanalen för springsim/vattenlöpning som visar på möjligheter utöver badande/simmande, därmed attraktivare och lönsammare än traditionella badhus/simhallar.

KANSKE BLIR DETTA MÖJLIGT FÖRST I UMEÅ OM BADRYKTENA I GÅRDAGENS BLOGG BLIR VERKLIGA SÅ SMÅNINGOM

 

Umeås Bästa Badrykte: Stålbadets svallvågor sänker Nannabad – simhallen renoveras – 50:an ”isläggs” – äventyrsbad till näringsliv – timeout!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa Badrykte: Stålbadets svallvågor sänker Nannabad – simhallen renoveras – 50:an "isläggs" – äventyrsbad till näringsliv – timeout!

LÅDLIKNANDE VÄCKTE KRITIK – EKONOMIPROBLEM OCH STÅLBAD
 
Det lådliknande skissförslaget, ett BAD HUS (se blogg idag, nedan från 15:09) väckte kritik redan i november 2012 då höga företrädare yttrade sig om att få något annat.
 
Ekonomiproblem (inte minst driften som först nu Fritidsnämnden börjat med) är nu uppe till ytan med stålbadsuttalanden. 
 
De 600 eller fler förlorade P-platserna pga allt nytt byggande oroar och man vill undvika trafikinfarkt kring ÖK.
 Därav rykten om renovering av Umeå simhall och en 50:a som "isläggs" för att tina upp senare.
 
ÄVENTYRSBADETS KRYMPNING GILLAS INTE OCH INTE GYM SOM VÄXT
 
Äventyrsbadets krympning (se blogg i morgon) gillas inte. Och i stället pröva intresse hos näringsliv, hotell, camping, evenemangarena o dyl. 
 
Gym på 1500 kvm (ökning på 50% mot i fjol) fanns inte förankrat utan råkade växa för att ytor blev "över".
 
Så en timeout liksom för parkbyggandet, dvs "parkera" även för bad/simning innan man startar färden igen, låter då som rimlig kompromiss tills vidare.

Umeås Sämsta BADLÄGE: Nanna för gående-cyklande-bilande-bussande; korsande Vasaplan, ÖK, Nygatan och P-hus-in-utfart! Kan EJ ges bygglov!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Sämsta BADLÄGE: Nanna för gående-cyklande-bilande-bussande; korsande Vasaplan, ÖK, Nygatan och P-hus-in-utfart! Kan EJ ges bygglov! 

Nedan beskrivningar i bilder och texter ger

klart besked, ett Nannabad är det sämsta möjliga för säkerhet för, särskilt, barn och ungdomar, vilket Umeå kommun nogsamt nu undviker att granska genom tillämpande av 1948 års detaljplan (vilket kan vara helt felaktigt och jag visar i tidigare blogg, se 25/4).

KAN INTE GES BYGGLOV OCH FÖLJER INTE GESTALTNINGSKRAV

Klart besked fås också i att de privata aktörerna uppfyllde "höga arkitektoniska ambitioner", se BAD HUS-bilden med lika som P-huset Nanna och lågt arkitektoniskt (pga tvingande P-hus ovanpå äventyrsbadet) som inte kan ges bygglov därmed. 

Och följer inte heller de gestaltningskrav som gällde för de  privata aktörerna i Badprospektet, vilket gjordes då,se under BAD HUS-bilden.

Detta givetvis gälla för ett kommunalt bolag också. Men gör det inte nu, inte heller skuggstudier som då och därmed även här underkännas för ett bygglov.

NÄMNDER, FÖRVALTNINGAR OCH ALLMÄNHETEN – INGEN INSYN!

Umeås nämnder och förvaltningar samt allmänheten har nu ingen insyn och påverkan, helt emot den öppenhet och remissvarande som gällde i Badutredningen och helt emot 2014-ansökan.

Och detta av de politiker som idag sitter i badbolagets styrelse och inte utreder detta och inte ger allmänheten, eller ens kommunfullmäktige chans att påverka.

MEN verkligheten är på väg ikapp och bilderna här säger att för gående, cyklande, bil- och bussåkande är ett Nannabad inte möjligt att godkännas för bygglov och bör avföras redan på handläggningsnivå.

ETT JÄTTEDAGIS/FRITIDS FÖR 1000 BARN/UNGDOMAR I VECKAN HADE ALDRIG ENS FÖRESLAGIT DETTA LÄGE AV TRAFIKFARLIGHETSSKÄL

Och svaret finns, eller fanns redan, i nedan beskrivning i VF/Folkbladet i januari 2007 när det plötsliga och oförbredda beslutet om Nannabad togs, som inget parti förordat som det står, i praktiken då det sämsta. Och bevisas här i bilderna nedan!

BÄSTA LÄGET PÅ CAMPUS VID IKSU, EKONOMISKT OCH ATTRAKTIVT

MEN för studenter och deras väl och ve (samt alla andra som i allt större utsträckning) besöker IKSU Sportcenter på campus, där sågs till att få trafiksäkra vägar och busshållplatser.

Se sista bilden och som nu är det bästa läget, ekonomiskt, attraktivt och utvecklingsmässigt och som jag återkommer till senare i veckan.

I MORGON OM ALLA NANNABADMISSAR GENOM ÅREN OCH INGA FORMELLA BESLUT.

 

"..i takt med att andra förtätningsprojekt tillkommer inom centrumfyrkanten, lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång speciellt vad gäller trafikalstrande anläggningar."

(Bilden är från konsultrapport Umeå kommun beställt för Nanna/Mimer-planer)

"Observera att känslighetsanalysen visar att den allmänna trafiktillväxten med föreliggande planförslag måste vara lika med noll för att inte riskera att Östra Kyrkogatan överbelastas."

 

Umeås Sämsta badläge: Nanna 90% i komm. till Holmlundblogg om ”Umeås främsta badexpert arbetslös”. Osant om simsporten! Farligt bussläge!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Sämsta badläge: Nanna 90% i komm. till Holmlundblogg om "Umeås främsta badexpert arbetslös". Osant om simsporten! Farligt bussläge!

MEN FÖRST DEN STÖRSTA OSANNINGEN DEN S-KOMMUNALRÅDET PÅSTÅR I SVAR:

"han fått fortsätta vara simsportens talesperson trots att simsporten ställer upp på badprojektet."

1. Jag har aldrig påstått mig vara "simsportens talesperson", det jag vill göra är att tala för simsportens bästa utifrån kunskap, erfarenhet och företagande inom området.

2. "Simsporten" i form av simklubbar, läns- och riksförbund har "tvingats" ställa upp på badprojektet pga endast ett alternativ och sedan återkommande hot under alla år efter det plötsliga och oförberedda Nannalägesbeslutet.

3. Simorganisationerna har hela tiden önskat läge i ansluttning till andra sporter och har sagt detta i remisser (som nu inte tillåts) och i andra uttalanden som jag skrivit om.

SÅ DET VÄRSTA I DENNA OMÖJLIGA NANNABADPLANERING ÄR DÄRFÖR

* ATT ANSVARIGA POLITIKER (DE ÄR FLERA) FÅR FORTSÄTTA ATT FÖRA FRAM OSANNA PÅSTÅENDEN OM "SIMSPORTEN"

* LIKSOM FELAKTIGA OM BUSSAR (se nedan) SAMT

* ATT BARA EN (dvs jag) ÄR EMOT ETT NANNABAD

DVS OSANT OCH I VISSA FALL ÄVEN LÖGNAKTIGT (man vet om att det är osant)

 

ALLA SOM TIGER – HÅLLER MED 90% AV UMEBORNA MOT NANNABAD?

Bara ett tillägg, Lennart Holmlund är faktiskt den enda, tillsammans med C:s Mattias Larsson som svarar och argumenterar. Och det är också ur detta som ett Nannabads brister blir tydligare. Men varför tiger alla andra? Kanske för att man håller med 90% av umeborna?

Här om kommentarerna i Holmlundbloggen.

Av de kommentarer av dessa 19 som uttalade för eller emot ett Nannabadläge, är 80 % emot och en del hänvisar till sina bekanta där alla är emot, så de 90% som varit i opinionsundersökningar, håller. Här nedan alla kommentarer och Holmlund svar, där det bl a handlar om buss för alla skolbarn.

FEL OM SKOLBADBUSSAR FÖRR OCH NU, ENL SKOLFÖRVALTNINGEN!

Detta är fel och var fel förut också, och så här skrev För- och grundskoleförvaltningen 2005 i remissvar till Badutredningen. Och "DET GÅR INTE" svarade nyligen en tidigare högre chef på skollförvaltningen om skolbad-klasserna på ordinarie bussar, de måste åka förhyrda!

TIMEOUT PGA ATT SKOLAN OCH UMEÅ FRITID UNDANHÅLLS REMISSER

Noteras måste att under hela Nannabadplaneringen från 2007 har inte Skolan och inte Umeå Fritid fått ge synpunkter om transporter och barns säkerhet då planeringen undanhålls remisser, bara det tillräckligt för en TIMEOUT i  planerna.

RISKFYLLDARE MED BUSSAR FÖR NANNABAD ÄN I ANDRA BADLÄGEN!

OCH FÖR DE SOM ÅKER ULTRABUSSAR,, BARN, UNGDOMAR, VUXNA, FAMILJER MED BARNVAGN, ETC, BLIR DET RISKFYLLDARE OCH FARLIGARE

(LÅNGT IFRÅN BADENTRÉN FÖR NANNABAD (DESSUTOM BREDVID IN- OCH UTFART TILL P-HUSTE NANNA, BARA DET BORDE VARA FÖRBJUDET AV SÄKERHETSSKÄL)

ÄN FÖR BAD I ANDRA LÄGEN MED HÅLLPLATSEN INTILL OCH SÄKER NÄRA ENTRÉERNA. SE HÄR PÅ IKSU

 

HÄR KOMMENTARERNA OM "ARBETSLÖS BADEXPERT"

Teo säger: Ha, ha, Jan Långben menar du? Vilken kufisk figur.

 marianne säger:

Där har du fel. Vid är många som tycker att det är fullständigt idiotiskt att bygga badet mitt i stan. Att åka buss hem med ungar som är trötta efter en dag på badet är inte speciellt lockande. Då avstår man hellre. Tror du verkligen att turister på Nydala tar bussen ner på stan? Glöm det! Den enda vettiga platsen är så klart Nydala.


Jonas Nilsson säger:

Alla har rätt till en åsikt, U B är en kreativ ideolog.
Mer sådant.

 
INTE BARA URBAN BENGTSON TYCKER BADET ÄR FELPLACERAT
 
Kjell Nilsson säger:

Nej, Lennart! Det är inte bara Urban Bengtsson som tycker att badhuset är felplacerat. Med tanke på att 70% av de som kommer till badhuset kommer med egen bil så finns det anledning att fundera över miljöpåverkan i centrum. Två hundra parkeringsplatser kommer inte att räcka långt när det är högtryck i badhuset. 

Det är förkastligt att du tar heder och ära av en person som för fram sina åsikter offentligt. Jag har en helt annan syn på yttrandefriheten. Hade du bemött en politisk motståndare på detta vis har det varit illa nog. 

Precis som du får föra fram dina åsikter om media m. fl., vilket du har al rätt att göra, så måste även UB få uttrycka sina synpunkter utifrån hans kunskap och erfarenheter.

Är du verkligen helt säker på att ni har helt rätt och UB helt fel?

Angående besökssiffror och privata bilister som besökare bör du kontakta Paradiset i Ö-vik.

 

DUM IDÉ ATT BYGGA BADHUS MITT I STADEN
 
Farbror Vattenmelon säger:

"Han borde bygga ett bad själv" & "…han behöver inte komma till mitt bad", jösses, funkar din argumentation utanför sandlådan, Lennart? Vilka debattfester man ska gå miste om som inte sitter i Kommunfullmäktige.

Och nej, alla utom ni politiker tycker att det är en dum idé att bygga ett badhus mitt i staden. Hur har du lyckats missa det?


Oskar Nilsson säger:

Oavsett någons kunskap i frågan, så är engagemang i en samhällsfråga som kommunens badhus en rättighet, om vi vill värna om folkstyre/demokrati.
Den som ena dagen talar om andra kommunala satsningar som evenemangsarena, alpina anläggning, trav, Björklöven och annat som inte umbärligt, för att andra dagen hota med stålbad, kunde oxå bemötas med förtal och hån. Men han får hållas. Avänder vi vår yttrandefrihet, så kan även ett kommunalråds agerande föranleda kritik.


LENNART HOLMLUND

 Men även de som tycker ska tåla kritik. Däremot är det ofattbart vilket utrymme han får i media och att han fått fortsätta vara simsportens talesperson trots att simsporten ställer upp på badprojektet.

ORDNA MED OMRÖSTNING

Åke säger:

Jag vet ingen trots stor bekantskapskrets som tycker placeringen är bra! Ordna med en omröstning vilket ju är vanligt i olika sammanhang!


LENNART HOLMLUND 

 

Men på alla andra platser blir det mycket dyrare att ta sig dit och mindre intäkter för badet. Då blir det nedskäringar på skolan i stället och skolorna har inte råd att hyra bussar till badet. Alla bussar går till centrum. Det brukar vara så i Umeå att man är emot men när det är klart gillar man det. Fy vilket liv det var när bibloteket flyttade in till centrum. Centrum nås av alla med buss

 MAJORITETEN AV UMEÅBORNA VILL INTE HA BADHUSET I CENTRUM

John säger:

 Du ha ett stort fel här i din text, majoriteten av Umeåborna vill inte ha badhuset i centrum men det lyssnar ni inte på.
Istället går ni Umeå C:s ärenden och struntar i vad som är bra och utvecklingsbart. 
Jag förstår inte heller hur du kan bortse från alla de reella fakta som faktiskt finns runt både ekonomi och planyta?!

 

LENNART HOLMLUND

Jag och hela politiken tycker läget är bra för alla kan åka buss dit till och med alla våra elever. Ur miljösynpunkt set bästa alternativet. Det är dumt att man ska tvingas köra bil till ett bad det är det som gäller för alla andra alternativ.

 

 simkunnig säger:

Klarspråk är något jag gillar. Dina synpunkter uppfyller med råge detta. Nog.


 L haglund säger:

Byta buss kan väl inte vara svårt


KÖRA BIL – INTE ÅKA BUSS EFTER 2-3 TIMMAR I STOJIG/TRÖTTANDE MILJÖ 

 

Daniel Mårelv säger:

Jag tror du har fel Lennart. Om jag ska åka till badhuset med min familj kommer jag köra bil för jag orkar/vill inte åka buss efter 2-3 timmar i en stojig och tröttande miljö. Finns det då dåligt med parkeringar eller att det är besvärligt med trafiken runt där kommer jag helt enkelt inte åka dit igen. Jag åker nästan aldrig in till centrum nu förtiden för att det är svårt att köra bil där utan att vara rädd att köra på någon. Badhuset bör byggas där det är lätt att ta sig till med bil. Bussar går det säkert dit endå oavsett vars man bygger det. Dagens placering vid Nanna kommer medföra ökad biltrafik i centrum vilket du själv säger är något ni vill ha bort.


 Thomas säger:

Alla utom två kan du nu skriva. Även jag tycker placeringen är fel!
Varför inte kombinera placering med en ishockeyarena. Producera kyla ger värme och producera värme ger kyla.


DÅLIGT LUFT – BAD GER MER TRAFIK – DET ÄR TRÅNGT

 

 Frank säger:

Extremt tråkigt att det ska bli sån prestige i denna viktiga fråga. Naturligtvis borde man utreda lokaliseringen ordentligt först. Det är dålig luft i centrala Umeå, beslutsfattarna vill begränsa trafiken, man bygger bad i centrum, bad ger upphov till trafik, man omöjliggör trafik för luften är dålig och det är trångt, besökarna får ta sig till platsen på andra sätt. Problemet löst? Ja, kanske för de som bor i centrum eller då som inte ska på besök med barn eller som kombinerar besöket med andra aktiviteter (handlande) som kräver bil, vilket ju kan antas vara mycket vanligt. Det är nog ett naivt scenario att tro att en besökande familj bara ska dimpa in till stan för ett dopp och sen bussa hem. Undrar om inte Nydala eller Ersboda eller I20 vore bättre även om ett centrumnära bad gör centrum hetare. Men vill man ha ett centrum som är besvärligt att besöka? Det är ju UMEÅ som ska bli hetare och inte det absoluta centrumet. Som utböling kan jag även tycka att strategin men lokaliseringen av handelscentrumen är rätt tokig, och snart blir det IKEA, Strömpilen, Ersboda, Umedalen + centrum, då enbart Ersboda skulle kunna rymma så mycket om man bara ville rensa upp i "laduträsket" där. Dvs ordna med rejäl galleria istället för alla skjul. Sen tycker jag att ni i kommunfullmäktige ska ge svar på det öppna brevet om vindkraft, ett projekt som planerats mycket dåligt.


 Jonas säger:

Att lägga badet i centrum är det enda vettiga!

Det är mycket tjat om att åka bil till badet bland de som gnäller. Jag själv och allt fler andra HAR INTE BIL, och har inte tänkt skaffa någon bil heller. Vi vill kunna ta oss till badet och alla andra liknande anläggningar med buss.

Lägg badet i centrum och fortsätt med förtätningen av Umeå stad!


 Anders Holmström säger:

Jag håller, för ovanlighetens skull, med dig i sakfrågan. Jag tycker ditt sätt att bemöta kritik är vidrigt. Anser du att alla arbetslösa ska hålla käft eller finns det någon annan anledning till att du nämner att han är arbetslös? Du är kritisk till att han får göra sina synpunkter hörda i media. Är det några andra åsikter du tycker borde hållas undan media. 

Jag är fantastiskt kritisk till hur kulturhuvudstadsåret hanteras. Är det en åsikt som inte ska synas i media? Bör jag skriva ut om jag har arbete eller inte? Ska jag kanske välja din debatteknik och beskriva dig som person, eller bör jag då hålla mig till sakfrågorna? 

Du gillar inte anonymitet i nätdebatter. Jag förstår nu varför! Jag gillar anonymitet i nätdebatter. För då tvingas man diskutera sakfrågor, i stället för att angripa en enskild person.


INTE NÅGON SOM TYCKER BRA  MED BADHUSET MITT I STAN

 

 Sammy säger:

Lennart Holmlund!
Du verkar hänvisa till bussåkningen som främsta argument för att ha badhuset mitt i stan. Självklart kommer vissa att ta bussen, men om badhuset ska vara så populärt som önskas kommer trots allt den stora majoriteten att ta sig dit med bil. Det handlar inte bara om enstaka personer inom Umeå stad som får för sig att åka buss för att bada. Det kommer att vara barnfamlijer som då självklart väljer bil då det med dagens busspriser samt bökande till närmsta hållplats blir både billigare och mer praktiskt. Sen alla som bor i ytterområden och kranskommuner kommer fortsatt att välja bil till största del.

Även jag har inte träffat någon IRL som tycker det är en bra ide med badhuset mitt i stan. Den platsen kan användas till betydligt mer lämpligt ändamål.

Sen att du dessutom går på UB med kommentarer om arbetslös mm är ju alltför patetiskt. Vore det inte för att jag visste att du är kommunalråd utan bara läste dina texter skulle jag inte tro att du har utbildning utöver mellanstadiet. Svenskan du använder i dina texter är på mellanstadienivå. Du formulerar dig, inte bara dumt men även utan tydlig kunskap i svenska språket.
Att med dina dåliga svenskakunskaper vräka ur dig nedsättande kommentarer mot en aktiv kommunmedborgare är inte enligt devisen att se om sitt eget hus först..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


 


 


 

 

 

Umeås Sämsta: Umeåpolitikens stora svek mot barnen, inga Nanna-trafikutredningar om barns säkerhet och FEL om skolbadbussar riskerar liv!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Sämsta: Umeåpolitikens stora svek mot barnen, inga Nanna-trafikutredningar om barns säkerhet och FEL om skolbadbussar riskerar liv!

IDAG HAR JAG NEDAN INSÄNDARE I VK OM UMEÅPOLITIKENS STORA SVEK MOT BARNEN DÅ MAN INTE VILL UTREDA SÄKERHETEN FÖR DOM!

TIDIGARE DEN 22/4 SKREV JAG NEDAN TILL ORDF. OCH V.ORDF I BYGGNADSNÄMNDEN, FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN, FRITIDSNÄMNDEN OCH TEKNISKA NÄMNDEN,

Om ej utredda trafikrisker vid Nannabad, särskilt barn/ungdomar

Åsa Ögren (S) och Ulrik Berg (M) , Margareta Rönngren (S) och Peter Sedlacek (FP) , Lennart Arvidsson (V) och Lennart Johansson (M), Lasse Jacobson (V) och Stefan Nordström (M) På min blogg idag (22/4) 
http://blogg.vk.se/umeas-basta/ skriver jag om ej utredda trafikrisker vid Nannabad, särskilt för barn/ungdomar och där även bussåkandet ger faror.Då era nämnder aldrig fick yttra sig inför beslutet januari 2007 om Nannabadplaner och än inte kunnat göra det då detaljplanearbetet avbröts, är det nu viktigt att dessa trafikrisker blir utredda, och med analys av barns och ungdomars  rätt till trafiksäkra till- och frånfarter enligt FN:s Barnkonvention.Och det innan bygglovshandläggande.
 
HÄR ÄR DE OUTREDDA TRAFIKRISKERNA OMKRING HELA KV NANNA!
 
 
HÄR OVAN INSES LÄTT FRÅN HUR BARN/UNGDOMAR KOMMER ATT KORSA T O R

VASAPLAN TILL BADENTRÉ 100-300 M BORT. BUSS TILL IKSU KAN VARA DIREKT

VID ENTRÉ OCH BADENTREPRENÖRER KAN ORDNA BADBUSSAR GRATIS SOM

UMEÅ KOMMUN GÖRA MED BADBUSSAR SOMMARTID TILL UMELAGUN.
 

EN DEL POLITIKER PÅSTÅR ATT SKOLBAD-ELEVERNA KAN TA ORDINARIE BUSSAR PÅ HÅLLPLATSERNA, MEN

DETTA ÄR FEL, FEL OCH FEL, SE VAD FÖR- OCH GRUNDSKOLEFÖRVALTNINGEN SA I REMISS TILL BADUTREDNINGEN 2005, NÄMLIGEN ATT

"Ett centrumläge torde inte göra någon större skillnad avseeende resekostnader. Skolorna måste i de flesta fall utnyttja abonnerade bussar för att badet inte skall inkräkta för mycket på övrig undervisning." Se här ur utredningen 2005-04-22, bilaga 3J, 

I BADUTREDNINGEN 2005 VAR FÖLJANDE MED, BL A NUVARANDE TJÄNSTEMÄN MED ANSVAR FÖR NANNABADPLANER, BERTIL HAMMARSTEDT OCH HANS-ERIK BERGSTRÖM,

VILKA DÅ BÖR STÅ BAKOM SKOLFÖRVALTNINGENS UPPFATTNING. ANN-CHRITSTINE LEIJON HAR ERFARENHET FRÅN TIDIGARE UTREDNININGAR OCH KUNNIGHET OM SKOLBARNENS VILLKOR.

SÅLEDES YTTERLIGARE BEVIS FÖR ATT DE SOM ANSER BUSSAR FÖR NANNALÄGE ÄR BÄTTRE OCH BILLIGARE, HAR FEL OCH ATT BUSSÅKANDET ÄR RISKFYLLDARE!!!

 

PS Noteras måste att i Badutredningen 2005 såg politiker och tjänstemän till att för- och grundskolan yttrade sig, om en utredning, men nu begärs inte att nämnder ska yttra sig för barnen när det är "verklig" planering 2013!

Umeå Bästa: TIMEOUT i parkplaner med trafik/bygg-problem 2014 ger paus för Nannabads än värre kaos och chans för nya idéér som simkanal.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå Bästa: TIMEOUT i parkplaner med trafik/bygg-problem 2014 ger paus för Nannabads än värre kaos och chans för nya idéér som simkanal. 

NYHET IDAG! På sidan 38 idag i VK:s andra del, Weekend I form handlar det bl a om löpning i vatten som skonsamt för kroppen och om den simkanalidé jag arbetat med under en tid.

FÖRST I SVERIGE, I UMEÅ, OM UMEÅPOLITIKEN TAR TIMEOUT I NANNABAD

Den kan bli verklighet först i Sverige, i Umeå om Umeåpolitiken tar en timeout i Nannabadplanerna och studera denna, vågar jag påstå, världsunika sim- och löpidé, även för undervisning, elitsim och lekande på uppblåsbara flottar i strömmande vatten.

DENNA SIMKANALIDÉ I FRISTÅENDE BYGGNAD KAN BLI SÅ HÄR

OCH PLACERAS I FLERA OLIKA LÄGEN I UMEÅ, NOLIA IHOP MED FRIIDROTTSHALLEN, PÅ I 20 NÄRA TILL UMESTAN OCH LÖP/SKID-SPÅR, VID NUVARANDE SIMHALL PÅ HAGA, NYDALA OCH UMELAGUN, KONSTSNÖSPÅRET, MM SAMT CAMPUS IHOP MED IKSU SIMHALL/SPORTCENTER, DÄR ALLA KOSTAR MINDRE I INVESTERING OCH GER VINSTER I DRIFT JÄMFÖRT MED NANNABAD.

Och detta möjligt med en timeout och ny dialog politiskt och med nyttjare och med allmänheten, så därför e-brev till högsta ansvariga tjänsteman, stadsdirektören, här

E-BREV TILL STADSDIREKTÖREN OM TIMEOUT

I ett e-brev till stadsdirektör Mikael Öhlund den 23/4, föreslår jag en TIMEOUT i Nannabadplanerna för att reda ut problem som dykt/dyker upp (senast om bussfaror i bloggen den 22/4). Och med följande svar:

Frågan ligger på det politiska planet och jag har som tjänsteman inte någon möjlighet att påverka inriktningen på beslutet.

Min uppgift är att verkställa fattade beslut.

PAUS I BYGGANDE PÅ KAJEN

På fråga om till Carl Arnö, projektchef med bl a ansvar för parkbyggnationer, om paus i byggandet på kajen, fick jag svaret att där finns en dialog med politikerna om att kunna justera tidsplanen.

Samma dialog behövs NU för Nannabadplaner som än mer än vid kajen skapar trafik-, bygg- och miljörisker (fler rör sig där än nere vid älven). Men hittils hetsar kommunledningen på ett bad-byggande genom trixande av en gammal detaljplan (se blogg i går 25/4) och bonusmiljoner för "snabbyggföretag".

BADPALATS (FRÅN 2014-ANSÖKAN) ÄR INTE EN SKOKARTONG-BYGGNAD

EXTRA viktigt är en dialog, medskapandets konst som det stod i 2014-ansökan. då med "badpalats" som inte den skokartong-liknande byggnad badbolageD nu föreslår, känns som. Särskilt i ett Umeå som har ung Arkitekthögskola och världskända Designhögskolan samt utvecklar ett Konstnärligt campus vid Umeälven.

TIDIGARE BADHUS/SIMHALLAR HAFT HÖG KVALITET I GESTALTNING

Och än viktigare då tidigare badhus/simhallar, planerade eller förvekiigade, i Umeå stad/kommun haft hög kvalitet i gestaltning och modernast funktion samt utvecklingsbarhet.

Se ovan Umeå simhall från 1970 och dess höga kvalitet och därunder nuvarande badbolagsförslag till bad, inte snyggt, instängt äventyrsbad, inträngd byggnad och trafik, trafik, trafik och intill P-hus och under P-hus! 

KAN BARA INTE FÅ BYGGLOV!

SÅDAN ICKE-ESTETISKT BYGGNAD I ETT CENTRUM NÄRA ÄLDRE STÅTLIGA HUS, MIMERSKOLAN OCH VASASKOLAN SAMT NORRLANDSOPERAN I MODERN ARKITEKTUR, KAN INTE FÅ BYGGLOV DÅ!

(Grått för Nannabad beror på sådan färgupplevelse under mörka delen av året, avgastäckt snö på taker och lite sol på väggarna)

 

 

Umeå Bästa: TIMEOUT i badplaner som i parkplaner: Trafik/bygg-problem 2014. Människor i bad lika viktiga som blommor i park? Bygglov – Nej!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeå Bästa: TIMEOUT i badplaner som i parkplaner: Trafik/bygg-problem 2014. Människor i bad lika viktiga som blommor i park? Bygglov – Nej!

NYHET IDAG! På sidan 38 idag i VK:s andra del, Weekend I form handlar det bl a om löpning i vatten som skonsamt för kroppen och om den simkanalidé jag arbetat med under en tid.

FÖRST I SVERIGE, I UMEÅ, OM UMEÅPOLITIKEN TAR TIMEOUT I NANNABAD

Den kan bli verklighet först i Sverige, i Umeå om Umeåpolitiken kan ta en timrout i Nannabadplanerna och studera denna, vågar jag påstå, världsunika sim- och löpidé, även för undervisning, elitsim och lekande på uppblåsbara flottar i strömmande vatten.

DRÖMSCENARIO UTVECKLA IDÉERNA I SAMARBETE MED IDROTTSHÖGSKOLAN

E-BREV TILL STADSDIREKTÖREN OM TIMEOUT

I ett e-brev till stadsdirektör Mikael Öhlund den 23/4, föreslår jag en TIMEOUT i Nannabadplanerna för att reda ut problem som dykt/dyker upp (senast om bussfaror i bloggen den 22/4). Och med följande svar:

Frågan ligger på det politiska planet och jag har som tjänsteman inte någon möjlighet att påverka inriktningen på beslutet.

Min uppgift är att verkställa fattade beslut.

PAUS I BYGGANDE PÅ KAJEN

På fråga om till Carl Arnö, projektchef med bl a ansvar för parkbyggnationer, om paus i byggandet på kajen, fick jag svaret att där finns en dialog med politikerna om att kunna justera tidsplanen.

Samma dialog behövs NU för Nannabadplaner som än mer än vid kajen skapar trafik-, bygg- och miljörisker (fler rör sig där än nere vid älven). Men hittils hetsar kommunledningen på ett bad-byggande genom trixande av en gammal detaljplan (se blogg i går 25/4) och bonusmiljoner för "snabbyggföretag".

LIKA STOR OMTANKE FÖR MÄNNISKOR I BAD SOM BLOMMOR I PARK?!

Nog ska väl omtanken om människor i bad  vara lika stor som för blommor i park?! Politiker i Umeå, kan ni låta tjänstemän få fundera på en tidsförskjutning i bad- och simplanerna också, för 2014-årets skull?

EXTRA viktigt blir detta med den skokartong-liknande byggnad badbolaget nu föreslår, inte vacker, och i ett Umeå som har ung Arkitekthögskola och världskända Designhögskolan samt utvecklar ett Konstnärligt campus vid Umeälven.

TIDIGARE BADHUS/SIMHALLAR HAFT HÖG KVALITET I GESTALTNING

Och än viktigare då tidigare badhus/simhallar, planerade eller förvekiigade, i Umeå stad/kommun haft hög kvalitet i gestaltning och modernast funktion samt utvecklingsbarhet, se nedan.

Först VARM BADHUS vid kajen från 1894 (badkar och dusch), två som inte blev av1913 (uppe t h), sedan 1924 (nere t v) och sist (nere t h), efter 17 år, 1930, Gamla badhuset vid Kungsgatan, där Vattenfall ligger.

Sedan,1970 kom Umeås simhall efter olika utredningar ända sedan ett 25:a-förslag på K4 föll 1948, dvs 22 år. Än idag tidlöst tjusig och attraktiv.

Och se här nedan och frågan: Varför idag så framtidslös med instängd och gömd badbyggnad på Nannakvarteret med alla trafikrisker och miljöproblem intill, mer likt ett P-hus än Badhus?

NEJ TILL BYGGLOV FÖR HUSFORMATION SOM INTE HÅLLER MÅTTET

Bara detta negativa måste räcka för ett nej till bygglov, för som privat får inte ja för husformation som inte håller måttet, här extra viktigt för ett attraktivt centrum.

SÅ HISTORIELÖS OCH SÅ FANTASILÖS I UMEÅPOLITIKEN

Och så historielös i att inte ta vara på värden i kvalitet från förr, utan nu en fyrkanttråkig byggnad pressas ner mellan trafik, trafik, trafik och P-hus, som i grunden beror på det tvingande läget och P-hus ovanpå bad.

Och även så fantasilös är Umeåpolitiken i att inte se djupare och framåt. Nedan spektakulära och spännande badidé lanserade världsberömda Snöhetta på uppdrag av Balticgruppen och på kajen. Med ett "bubbeltak" med energismarthet och som fanns i OS-simarenan i Peking/Beijing 2008.

NEJ BLEV DET DÅ OCH NU ÄR DET FYRKANTIGA SKOLÅDOR VI SKA FÅ!

TIMEOUT I BADPLANER SOM FÖR PAUS I PARKBYGGNAD INFÖR 2014

Men då ingen bygglovansökan är klar, inga spadar är i marken, inget pris finns och än mindre driftskalkyl, ges tid till eftertanke. Det var huvudanledningen för mitt e-brev till stadsdirektör Mikael Öhlund att få sätta P(aus) i planerandet med en TIMEOUT precis som Carl Arnö klokt fick besluta om senareläggning av parkbyggande på kajen för att undvika problem i byggande och trafik under 2014-året.

Idé/konstr: Urban Bengtson, Design: Mikael Lugnegård

VÄRLDSUNIK SIMKANAL I INNOVATIV SIMARENA

Då ges möjlighet för nya idéer att prövas, t ex min världsunika simkanal. Här ovan i en innovativ SIMARENA med simkanalen runt om 50:an och ihopkopplad med äventyrsdel via svagt sluttande vattenfall, passande alla åldrar.

FEM VINSTER = BINGO

Mindre än Nannabadbygget, lägre investering och driftskostnader samt attraktivare, mer estetisk och utvecklingsbar, fem vinster – BINGO s a s.

Ibland ger timeout i idrotten, kraft och idéer för att vinna i sista stund. Så även i andra sammanhang.

SOM FÖR BAD/SIMMNING I UMEÅ?

 

 

Umeås Bästa: STOPP för Nannabadplaner av 1948 års detaljplan då privat gym ej är allmänt ändamål och skuggade hus underkänner badbyggnad!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa: STOPP för Nannabadplaner av 1948 års detaljplan då privat gym ej är allmänt ändamål och skuggade hus underkänner badbyggnad!

OKÄNSLIGT OCH OESTETISKT

Nedan skiss inför bygglovsprövning av Nannabad borde aldrig få ge in för bygglovsprövning med nya centrumhus vältrande sig över bostäder och omgivning som om det vore ett fabriksområde (som säkert inte heller får göra så här okänsligt och oestetiskt).

TEKNISKA NÄMNDEN OCH GRANNAR MED ALL ANLEDNING TILL KRITIK

Men nu är bygglovsprocessen ingång, dock med ytterligare förseningar pga av ej inkommna remisser från bl a Tekniska nämnden och grannar. Både politikerna i TN och grannarna har all anledning till kritik här.

När de privata aktörerna hade uppdrag att planera för ett Nannabad krävde Umeå kommun en ny detaljplan. 

Så gällde till november 2011, när plötsligt (igen, mycket är plötsligt i dessa planer sedan det plötsliga beslutet att planera Nannabad kom oförberett januari 2007), de privata aktörerna avfördes (utan redovisad anledning, men väl hemligstämplad advokatrapport) och Umeå kommun tog över bad- och simplanerna i ett nytt kommunalt bolag, ett badbolag.

KLÄCKS IDÉN OM 1948 ÅRS DETALJPLAN OCH SLIPPA PÅVERKAN

Plötsligt våren 2012 kläcks i kommunen idén att 1948 års detaljplan kan gälla, då det står för "allmänt ändamål" och det är ett bad för alla resonerar politiker som ser möjligheten att snabba på planeringen och slippa allmänhetens insyn och påverkan med risk för överklagningar och därmed förseningar.

Kritiker fanns dock, tack och lov, Byggnadsnämndens 2:e vice ordförande Örjan Mikalesson (V) som i VF/Folkbladet då säger: "riskerar vi att det uppfattas som ett sätt att gå förbi gällande lagstiftning". Dvs TRIXA förbi.

VIKTIGT FÖLJA DEMOKRATISKA SPELREGLER – ÄVEN OM LÄNGRE TID

Han avslutar med att "det är viktigt att följa de demokratiska spelreglerna"…"även om det tar längre tid". Det bör noteras att Mikaelsson är lärare för tonårsbarn som lär ut "rätt och vett". 

POLTIKERNA INTE STUDERAT 1948 ÅRS DETALJPLAN FULLT UT

MEN 1948 års detaljplan har inte politikerna studerat fullt ut verkar det som, än mindre bedömt hur den egentligen stämmer med dagens förslag. Så här står det i den 65-åriga planen och varför den kom till:

"att den nybyggnad för läroverkets behov kunde förläggas å det sammanlagda nya kvarteret." 

Och här nedan syns kv Gymnastiken (idag Nannakvarteret) norr om nuvarande Mimerskolan. "Gymnastikenhuset" finns kvar idag, men inte de två mindre. Det var där en ny skolbyggnad var tänkt, men aldrig blivit av.

BOSTÄDER EFTER NYGATAN INTE BLI SKUGGADE ENL. DETALJPLANEN

Där texten kv Gymnastiken står och mot Nygatan var uteyta för idrott då och skulle ha varit kvar vid ny skola. Vilket innebär att bostäderna efter Nygatan inte riskerade för att bli helt skuggade, då ny skola ej täcker hela kvarteret.

MEN VID ETT NANNABAD SKUGGA FÖR TID OCH EVIGHET

MEN nu för ett Nannabad blir det skugga för tid och evighet för de nedersta lägenheterna. Dvs det skulle strida mot vad detaljplanen för ämnad för, när den beslöts 1948.

Därmed stjälper 1948 års detaljplan ett Nannabadbygge!KÄPPAR I HJULEN FÖR NANNABADPLANERNA

MEN även ovan skrivning i den 65-åriga detaljplanen sätter käppar i hjulen för Nannabadplanerna.

I Mom. 2. Står att A-området "får bebyggas endast för allmänt ändamål."

Det är just ordet "allmänt" som politikermajoriteten hängt upp chansningen (det är det) att trixa igenom bygglov utan allmänheten (den som ska använda badet!) kan få inflytande, som hade blivit med ny sådan.

Och med bad för alla åldrar och förutsättningar samt i kommunregi räknar man med att Länsstyrelsen ger grönt ljus.

GYMMET PRIVAT – INTE FÖR ALLA – OCH INTE ALLMÄNT ÄNDAMÅL 

Men det kan snabbt slå om mot rött, ty gymmet (som nu är enskilt största delen i Nannabad, ska drivas privat vilketbegränsningar i vilka som kan och få använda det,

Således det blir INTE ett bygge allmänt ändamål.

STOPP FÖR BYGGLOV

OCH BAD-SIM-GYM-HUSET PÅ NANNA ÄR ÄN MINDRE

"ENDAST FÖR ALLMÄNT ÄNDAMÅL"

SOM DET JU STÅR OCH ÄR BESLUTAT FÖR!

SÅLEDES STOPP FÖR BYGGLOV!

OCH här är från Umeå badbolags hemsida, en bild av hur kommunen tänkt sig Nannabadförslaget, och där skuggningen av bostäderna bakom syns och där ett privat gym ska bli ett stort dragplåster, men inte för alla.

PLANERINGSSKANDAL

SÅ NU GÄLLER DET ATT SYNA DETALJPLANEN 1948 OCH BEDÖMA HUR DET VAR TÄNKT SAMT BESLUTA, FÖR ATT JÄMFÖRA VAD DET INNEBÄR IDAG, NÅGOT SOM BÖR VARA LÄNSSTYRELSENS UPPDRAG OCKSÅ.

OCH DÅ ÄR DET NOG BÄTTRE ATT FÖREKOMMA ÄN FÖREKOMMAS, DVS STOPPA BADPLANERNA NU I DENNA PLANERINGSSKANDAL!