Näringsliv bättre än kommunen för Umeåbad – högre arkitektoniska ambitioner – dags för omgörning.

Av , , Bli först att kommentera 1

Föregående blogg, http://blogg.vk.se/umeas-basta/2016/01/25/umea-battre-forr-i-gestaltning-och-arkitektur-for-badhussimhallar-se/, visade på bättre arkitektur förr i Umeå för badförslag och verklighet (Umeå simhall) än nuvarande badbyggnation på kv Nanna. Men också näringsliv med privata aktörer visade på högre arkitektoniska ambitioner i sina utformningar, helt enligt kraven på gestaltning i Badprospektet 2008.

Nanna gestaltning 2

Och nedan bildcollage visar också på mer unikt tillskott till stadskärnan med olika slags svängda former mot dagens fyrkantiga och platta utformning. Även byggnaderna intill, Gymnastikhuset, Mimerskolanhuset och bostadshusen känns bättre passande än lådliknande byggnation. (Nannabadbygget är i mitten diagonalt mot Mimerhuset. De två högst upp/längst ner är näringslivsförslag.) Dags för omgörning av badbygget, både i form och innehåll samt med bättre läge för bad/simning än trafikosäkert och dyrt i centrum.

Nanna Byggnadsordningar collage

Umeå bättre förr – i gestaltning och arkitektur – för badhus/simhallar – se:

Av , , Bli först att kommentera 2

I Badprospektet 2008 anges för privata aktörer Umeå kommuns krav på gestaltning i badhus/simhalls-byggnad på kv Nanna.

Nanna gestaltning 2

I nedan bilder syns i mitten det badbygge som nu uppförs, att jämföra med t v Umeå simhall idag och därunder ritningar på förslag för 90–100 år sedan. Och t h Umeå första ”badhus” (badkar och duschar, ingen bassäng) från 1894, idag för annat, med utsikt över Umeälven. Därunder Paradiset, Öviks bad- och simanläggning med spännande arkitektur. Bättre förr i Umeå och idag i grannstaden i söder.

Nanna bättre förr

Innovativ Förskola i idéfolder 2011 i Campusdagismodell utifrån förskolan Missionären 1990. Gym/bassäng next.

Av , , Bli först att kommentera 0

I förra bloggen ”Umeå åter främst i barnomsorg” berättade jag om projekt för förskolan Professorn Campus som nu byggs i nya stadsdelen Universitetsstaden norr om friidrottsarenan och som kan bli en förebild i dagisskapande med olika näringsaktörer liksom utformning med innetorg och avdelningar och kök nära, i två plan.

Innovativ Förskola (IF) nedan t h är en idéfolder jag presenterade i campusdagisprojektet 2011 och med planlösning utifrån min UBBI-modell typ 3 (uppe t v) som gav förskolan Missionären 1990 (nere t v). 10 avd. i IF har blivit 8 nu. Gym/bassäng i källarvåning + förråd för privatpersoner enl. IF-foldern kan bli nästa utveckling i förskoleförnyelse. Och i Umeå?

Campusdagis debatt c

 

Umeå i världstopp – i barnomsorg – campusdagis med innetorg – av näringsaktörer – i innovationsprojekt

Av , , Bli först att kommentera 0

”Om så sker vill jag tacka miljöhuset på Tomtebo lite extra. Innegården där, en vinterträdgård, visar hur förskoleavdelningar kan placeras – i mer än en våning. Det ger närhet och samverkan samt avskildhet. Och så i vår kommer nu en efterföljare i ett ”dagisboende” på Professorn Campus.

Med nya Minervagymnasiet och privat studentbostadsbolag som grannar närmar sig Campus Umeå det som finns utomlands, som i USA – universitetscampus med utbildning i alla åldrar, forskning, innovation plus sportaktiviteter. Således världstopp.”

SÅ AVSLUTAS MITT DEBATTINLÄGG I VK IDAG (http://www.vk.se/1615280/umea-ater-framst-i-barnomsorg) om en i Sverige unik förskolesatsning (kanske t o m världstopp) som personalkooperativet Professorn i Umeå nu gör tillsammans med olika privata aktörer i ett näringslivsprojekt genom Uminova Innovation.

Campusförskolan grundas på dagismodeller jag tagit fram och som har ett nytänkande i utformning med två plan och innetorg intill åtta avdelningar, köks- och persondel med läge mellan arbets/studie-platser (lasarettet, universitetet, IKSU, m fl) och bostadsområden – i skogs/fritids-miljö (se här bildcollage med foton jag tog vid besök 11/1), därunder inlägget).

Campusdagis debatt

(Med i campusprojektet är också Peab AB som uppför campusförskolan, Sweco AB och Hemfosa AB som fastighetsägare har köpt tomtmarken av Akademiska Hus.)

Umeå åter främst i barnomsorg

DEBATTARTIKLAR (2016-01-18) Historien stärker bilden av Umeå som föregångare på förskolesatsningar. Även om politik och byråkrati inte alltid hängt med, ofta är det utomstående intressenter och enskilda förskollärare som varit pådrivande i utveckling och förnyelse. Kanske är det campusdagis som är under uppförande ett exempel på att Umeå åter kan bli främst på barnomsorg i Sverige.
Det skriver barnomsorgsdebattören Urban Bengtson, Umeå.

Umeå kan bli främst på barnomsorg i Sverige. Igen. 1970- och 80-talen präglades av framsynta satsningar med typmodeller för rationellt byggande och rimliga gruppstorlekar. På landets andra barnomsorgsmässa 1989 i Sollentuna visade förskolepersonal från Umeå upp sin verksamhet i en uppmärksammad monter (långt före Västerbottensdagarna på Grand i Stockholm).

Nu kan aktörer med ”samhällsföretagande” göra Umeå ledande i förskoleutveckling. Det campusdagis som nu byggs i nya stadsdelen Universitetsstaden på Lilljansberget, norr om friidrottsarenan och nära IKSU Sportcenter, är ett nytänkande som kommun, fack och näringsliv har anledning att lyfta fram.

Nytt för denna förskola, för personalkooperativet Professorn, är läget, nära både studerande/arbetande på campus och bostäder. Byggnaden är förnyelse i Umeå, åtta avdelningar i två plan samt köksdel kring innetorg. Unikt i Sverige är tillkomsten i ett innovationsprojekt med medel av statliga Vinnova via Uminova Innovation.

I ett avseende är dock campusdagissatsningen tvåa i Umeå och Sverige. Redan i slutet av 1960-talet var Umeå studentkår först med studentdaghemmet Professorn och i egenregi som dagens campusförskola.

Professorn med fem avdelningar låg vid Ålidhem cent-rum, men revs av kommunen för ett flertal år sedan i tron att köerna var slut. I dag står dagispaviljonger på samma plats. En del av personalen bildade kooperativ och övertog kommundaghemmet Sekreterarens lokaler på södra Ålidhem. Och nu växer man från dagens fyra avdelningar till tolv och blir störst i Umeå på egendrift.

Detta nya och unika med Professorns campusförskola kan bli förebild i landet för att det är skapat i ett projekt med privata entreprenörer, från idé till ägande och för att lokalerna har en bygglösning som ger flexibel användning för annat än förskoleverksamhet.

Historien stärker bilden av Umeå som föregångare på förskolesatsningar samtidigt som politik och byråkrati inte alltid hängt med, ofta är det utomstående intressenter och enskilda förskollärare som varit pådrivande i utveckling och förnyelse.

Som 1993 när dåvarande rektor vid Umeå universitet, Sigbrit Franke, initierade en undersökning om barnomsorgsbehov för anställda och studerande. En sammanställning av materialet visade på behov av platser för anställda och studerande/forskare.
Ett alternativ var campusdagis på universitetsområdet. Rapporten fick inget gensvar hos kommunen, varken i byråkratin eller i politiken. Idén om en campusförskola somnade in.

Genom Uminova Innovation startades långt senare (2008) ett campusförskoleprojekt.

Om fler samhällsfastighetsbolag satsar blir Umeå mer öppet för fristående aktörer. Det ger fler möjligheter i skapande av förskoleplatser och att nå 15-gruppsmål. Med helhetsgrepp från fastighetssidan i kommunen stimuleras till fler innovationer inom förskolebyggande genom ökad konkurrens. Till exempel inom området äldre/barnomsorg, som kommunen har på gång på Marieberg, studentbostäder plus dagis, förskole-”hotell” (tillfälliga platser vid renovering samt rivning för nybyggnad), med flera flexibla kombinationer.

Även driften kan förnyas, som ”dagisservice” för förskoleföräldrar med barnpassning under träningen på sportanläggningar i närheten, på helger för storhandlande, ordna studiecirklar om barn, köpa matlådor av överbliven mat. Etcetera.

Närheten till IKSU-hallarna, friidrottsarenan och skogen för campusförskolan ger mer av ”lek och idrott”, inte minst ”simlekande” genom undervisningsbassäng. Här kan Idrottshögskolan inspirera till utbildande för barn och idrott. Redan har nya Professorn campusavtal med universitetet om förskollärarstuderande.

Nytt för bättre ekonomi är lokaluthyrning för annat; på helger vid idrottsarrangeman, läger på skollov, dagisplatser i samband med konferenser och mässor sommartid. Just innetorget på campusförskolan kan attrahera, till exempel 50-årskalas, bröllop, dop och varför inte för pensionärsdans på söndagar.

Om så sker vill jag tacka miljöhuset på Tomtebo lite extra. Innegården där, en vinterträdgård, visar hur förskoleavdelningar kan placeras – i mer än en våning. Det ger närhet och samverkan samt avskildhet. Och så i vår kommer nu en efterföljare i ett ”dagisboende” på Professorn Campus.

Med nya Minervagymnasiet och privat studentbostadsbolag som grannar närmar sig Campus Umeå det som finns utomlands, som i USA – universitetscampus med utbildning i alla åldrar, forskning, innovation plus sportaktiviteter. Således världstopp.

Urban Bengtson

Turistattraktion i ”Umeå Vill MerA”: Solbad&Simkanal i inne-ute-arena.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås turistattraktioner är Älgfarmen i Bjurholm och Lycksele djurpark menade, lite rajerande, en turistansvarig i Umeå kommun för ett flertal år sedan. Och så är det, Umeå som kommunområde har inget riktigt lockande man är ensam om, åtminstone i Norrland, av attraktionskraft för både barnfamiljer och äventyrssökande.

Men nu finns chans att skapa något som blir en kombination och utveckling av Pite Havsbad (hotell/äventyrsbad/havsdito), Paradiset i Övik med bl a relax/spa i svensktopp och Himlabadet i Sundsvall med 70 m cirkelrund simkanal, landets längsta inomhus.

Kombinationen illustreras i nedan bildcollage: Solbad&Simkanal i inne-ute-arena.

SIMKANAL, 70 M, HIMLABADET                                    SOLANDE I SAND OCH VID HAV

Nanna simkanal turist b

SIMKANAL/STRÖMMANDE VATTEN 120 M ”RUNT”     SIMARENA/SIMKANAL/KUPOLTAK

VAR I UMEÅ? Ja, t ex Nydala med camping, tennis skidspår, löpstigar, Umelagun, sjö, is…. Eller på Campus vid IKSU-hallarna, friidrottsarenan och nu planer för sporthotell intill…   Eller I 20-området tillsammans med fotbolls/aktivitets-hallar. uteaktiviteter som Toughest… Eller Noliaområdet med alla idrotter och nära centrum liksom gymnasium bredvid..

HUR i UMEÅ? Kanske näringsliv med idrott, hälsa och fritid, nischer man vill se mera av och en kommun som ”vill mera” i ny slogan, devis, motto..för utveckling av Umeå.Vill.Mer. i Umeå Vill MerA (A:et för Attraktion och Aktivera och högsta betyg).

SolVindVatten-energi vid Sörmjölehav

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag under besök vid havet i Sörmjöle syntes solen bakom vindsnurrorna kring gamla riks-13 mot Hörnefors. Och solen är ju bakom den energi som blir till vindar, sol Sol-i-Vind-ergri passar som rubrik. Med vågors energi hade Sol, vind och vatten stämt in i dessa stämningsfulla bilder. Liksom Ted Gärdestads sång. (Och Umeå Energis ”sporthallsarenor”..)

Sol-vins-energi