Flaskposthälsning från Ebba, 5 år, gav sommaräventyr för kusiner i Sörmjöle.

Av , , Bli först att kommentera 2

Häromdagen fick fyra kusiner på sommaräventyr i Sörmjöle vara med om något spännande. Man hittade en flaska som flutit i land bland stenar på östra sidan av fiskeläget och hamnen på Brännäsudden (där nu f ö ett populärt sommarfik, Sörmjöle Bryggcafé, finns).

Flaskpost stugan 18

I flaskan låg ett inrullat brev från femåriga Ebba. Hennes budskap (nog skrivet av en vuxen efter diktamen?) var att hon tycker om att göra flaskpost och hoppas upphittarna vill göra detsamma så kan hon hittar deras. Även om den ”kanske kommer guppa i flera år”.

Om flaskposten kom från Norrmjölehållet, behövs västliga vindar för att svarsflaskpost ska nå fram. Då hellre i en säker plastflaska (tas ju då om hand och återvinns), glasflaska kan gå sönder guppande i vågor mot stenar. Kusinerna är fr v Hjalmar, Morgan, Eskil och Disa – barnbarn om någon undrar. (Dubbelklicka så lättare att läsa).

Otillräcklig utredning av Umeå kommun om ”någon” och kopiering, felaktiga och osanna uppgifter kring min upphovsrätt och fsk Missionären! Dags för rättelser och uppgörelse…

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan är 1:a punkten i överenskommelse i typbarnstugeprojekt jag initierade som nybliven företagare hösten 1987 och Umeå kommun hade huvudansvar i projektledningen. Min dagismodell UBBl (företagslogga och markering av upphovsrätt till en ritning) skulle prövas. För förskolor i Vännäs 1989 och i Nordmaling 1992 erkände kommunerna min upphovsrätt.

UBBI bevis text unikkum ny

Men inte i min egen hemkommun, Umeå. Trots UBBI 6 (utvecklades från UBBI 1, o s v) på förlagan till bygglovsritningen för förskolan Missionären (1990) antyds t o m en form av förfalskning av ”någon” (mig?) och kopiering. Så här avslutades föregående blogg (28/6):

I nästa blogg ska jag visa hur ”någon” då måste ha satt dit ”UBBI” på två ritningar samt hur Umeå kommun under typbarnstugeprojektet 1988-89 godtagit min UBBI-modell, vet dess upphovsrätt för ritningar med UBBI på och min äganderätt till Missionärenritningen.

I denna blogg tar jag upp den första frågan, om ”någon”. Följande citat är från Umeå kommun och denna ”någon” som skrivit UBBI 6 på en kopia av bygglovsritningen (insinuerande mig?) Notera även att kommunen inte känner till ritningen i fråga….

Missionären UBBI kopia

Men se härunder, då måste ”någon” har skrivit dit på två UBBI 6-ritningar, den uppe t v där det står UBBI 6 i informationsrutan och den nedersta i nedre raden i information t h.

Kopiering av bygglovsritningen håller inte då det är vissa skillnader mellan ritningarna som referensgruppen på UBBI 6 (nederst) noterat och en del påverkat bygglovsritningen.

Se även att huskroppen t h med två avd. är spegelvänd den t v, så är det inte på ritningen för bygglov. Lägg därtill olika dateringar, så framstår kopiapåståendet som helt orimligt.

Då referensgruppen antecknat på ritningen och det står Umeå kommun där, existerar ritningen UBBI 6 och kommunen, om man har ordning på sina handlingar, känner till denna.

UBBI bevis 6 bygglov någon

Slutsatsen blir än en gång otillräcklig utredning med felaktiga och osanna uppgifter. Det finns därför all anledning för kommunledningen idag att syna denna dagishistoria och upphovsrättproblematik som jag tagit upp i veckans bloggar och föregående. Och välkomna rättelser och en uppgörelse.

För det finns så mycket värdefullt i den förskolemodell UBBI jag arbetade fram till typbarnstugeprojektet och förverkligad i förskolan Missionären. Positiv utvärdering därefter har påverkat nya förskolor och senast i Professorn Campus (2016) här, 8 avd i 2 plan.

Den har också torgrum och inte störande miljöer som i kommunens ”Reggio Emilia”-varianter med ”kontorslandskapsutformning” och ”skolhallar” och som följd mindre hemvistutrymme. Senaste på gång, nya Haga förskola, har dessa brister. som både ger mer buller och ökade smittorisker.

Ljudproblem för förskollärare har nyligen uppmärksammats medialt i forskning från Göteborg som är värd att ta del av. Ansvarig forskare har blivit intresserad av mina resultat.

Det ska väl också en egen kommun också kunna bli?! (Och lokalmedier också?)

Miljonkrav vid Umeåerkännande av upphovsrätt, mer om osant att någon kopierat ritning och satt UBBI-logga.

Av , , Bli först att kommentera 0

VID  UMEÅ-KOMMUN-ERKÄNNANDE AV MIN UBBI-MODELL FÖR FÖRSKOLAN MISSIONÄREN (1990) RESONERAR JAG HÄR OM MILJONKRAV I REPORTAGE I FOLKBLADET (2013) OCH… (fortsättning under texten)

Missionären miljonkrav

…ÄN MER DÅ KOMMUNEN PÅSTÅTT ATT ”NÅGON” KOPERAT RITNING OCH SATT MIN FÖRETAGSLOGGA ”UBBI”, MED KLAR ANTYDAN ATT DET SKULLE VARA JAG……….

I nästa blogg ska jag visa hur ”någon” då måste ha satt dit ”UBBI” på två ritningar samt hur Umeå kommun under typbarnstugeprojektet 1988-89 godtagit min UBBI-modell, vet dess upphovsrätt för ritningar med UBBI på och min äganderätt till Missionärenritningen.

Om Umeå kommun efter bevis nu svarar ja till mitt upphov för förskolan Missionären blir frågan om ersättning.

Av , , Bli först att kommentera 0

TÄNK NEDAN I FOLKBLADET UTIFRÅN TIDIGARE BLOGGAR DÄR JAG BEVISAT ATT JAG ÄR UPPHOVSMAN TILL RITNINGARNA FÖR FÖRSKOLAN MISSIONÄREN (1990) OCH…

UBBI bevis skada VF

..KOMMUNEN SVARAR JA – DÅ GES FRÅGOR OM JAG LIDIT SKADA OCH ERSÄTTNING.

Missionären tvist

I KOMMANDE BLOGG KOMMER SVAR DÅ FRÅGORNA STÄLLTS FÖRUT I FOLKBLADET.

”Umeå kommuns ovilja till dialog” om upphovsrätt. UBBI togs bort – nu UBBI i campusförskola kommunen godtagit. Och erkänner i tvist förr?

Av , , Bli först att kommentera 0

Dagens blogg har reportage från Folkbladet och VK om min upphovsrättstvist för min UBBI-modell för förskolan Missionären (1990). Gårdagens fick rekordmånga (för mig) sidvisningar, 201, och nu (kl 11.05) på 12:e plats i 20-bästalistan för bloggar.

Så intresset verkar stort för detta ärende och kanske UBBI-bevisen i bloggarna samt att jag förverkligat nytt UBBI-dagis kommunen godtagit som min, kan få Umeå kommun att, efter 30 år, erkänna min upphovsrätt för Missionären som UBBI. Eller fortsätter oviljan till dialog?

Folkbladet

Urban Bengtson förlorade tvist med Umeå kommun

Urban Bengtson stämde kommunen för att den utan hans vetskap hade använt 25 år gamla bygglovsritningar som han påstår sig ha upphovsrätten till. Ritningen kom till användning då förskolan Missionären byggdes i slutet av 90-talet.Den omdiskuterade ritningen har namnet Ubbi 6.
Umeå tingsrätt bedömer att Urban Bengtsson är upphovsman till andra dagisritningar med namnet Ubbi 3-4. Men det är enligt tingsrätten inte utrett att Bengtson på motsvarande sätt är upphovsman till Ubbi 6, även om denna har likheter med andra Ubbi-ritningar.
I och med att Urban Bengtson inte anses vara upphovsman behöver tingsrätten inte ta ställning till följdfrågan, om Bengtson har rätt till skadestånd för intrång i upphovsrätten.
Urban Bengtson är förvånad över Umeå tingsrätts resonemang, tycker inte att domstolen fördjupade sig i det bevismaterial som lades fram.-Jag tycker att tingsrätten drar fel slutsatser. Ubbi 6 är en sammanjämnkning av Ubbi 3 och 4, säger Bengtson.
Tänker ni överklaga?– Vi får se. Jag ska sätta mig ner och diskutera med mina advokater nästa vecka.
Krister Stenlund 2 okt 2013
UBBI 3 BLEV UBBI 6, ANGIVET 2 GGR – KOMMUNEN TOG BORT OCH EJ ERKÄNNER
UBBI bevis UBBI 6SE LIKHETERNA I UBBI-RITNINGARNA SOM KOMMUNEN INTE VILL ERKÄNNA. ÄN? FÖR NU FINNS BEVISEN I BLOGGAR OCH ÄVEN EN NYTT ”UBBI-DAGIS”, SE LÄNGST NER.

VK

Urban Bengtson överklagar inte

Idékonsult Urban Bengtson har drivit ett ärende mot Umeå kommun där Bengtson menat att kommunen gjort ett upphovsrättsintrång på en ritning som ingick i bygglovshandlingar från 1989 som rörde förskolan Missionären.

I en mellandom, som föll den 2 oktober, kom tingsrätten fram till att Bengtson inte hade upphovsrätten till ritningen.

Nu meddelar Bengtson, via sitt juridiska ombud, att han inte ämnar överklaga.

– Bengtson accepterar tingsrättens dom men anser samtidigt att tingsrätten kommit till en felaktig slutsats, skriver advokaten som.

– Umeå kommuns ovilja till dialog innan och under processen i tingsrätten samt avogt bemötande, gör att jag, trots förhoppning om en ändring i hovrätten, väljer av mänskliga och yrkesmässiga skäl, avstå överklagan och i stället arbeta vidare med förnyade UBBI-modeller, säger Urban Bengtson i en kommentar.

Stefan Åberg 23 okt 2013

MISSIONÄREN/UBBI + INNOVATIV FÖRSKOLA = PROFESSORN CAMPUS/UBBI 2016 – UMEÅ KOMMUN GODTAGIT SOM MIN. OCH NU ERKÄNNER UBBI FÖR MISSIONÄREN?

UBBI Missionären Campus

Stöld av Umeå kommun? Se bevis i legobygge, ritningar och verklighet om felen för förskolan Missionären.

Av , , Bli först att kommentera 0

Här bevis i legobygge, ritningar och verklighet hur fel Umeå kommun har i svar om upphovsrättsintrång på UBBI-modell för förskolan Missionären (1990) hävdande VAB 1

UBBI lego delad

Man skriver (utdrag ur svarsskrivelse nedan) ”mycket  förvånande att Bengtsson kan framhärda i att hävda upphovsrätt på något som så tydligt är någons annans produkt.” Och avslutar med att ”vidare skriftväxling i ärendet inte kan anses som meningsfull.”

Men som synes är VAB-ritningen (under Missionären-bilden härunder) inte lik huset eller byggritningarna som är av just UBBI-modell och kan bevisas i protokoll och angivande av mitt UBBI-varumärke på alla Missionärenritningar tills bygglovsritningen där UBBI försvann.

UBBI bevis VAB 1 ej b

Och på relationsritningen (kommunen gör efter färdig byggnation) är inte bara UBBI borta utan har fått Umeå kommuns vapen med, som om man har äganderätt. Så inte bara intrång i min upphovsrätt när man i Funktionsprogram för förskolan (2009) tog in Missionären-ritningen utan att ha hört med mig, utan i praktiken kommunstöld av min upphovsrätt.

OCH, om kommunen i svaret ovan så tydligt menar att Socialnämnden beslöt just VAB 1, så fanns ju också UBBI-modeller att välja mellan, vilket syns i kommunprotokoll, blogg 21/6!

OCH, enligt eniga (alla) handläggande tjänstemän ”är någon annans produkt” (än min då) – MEN det blev ett nytt beslut av Socialnämnden efter referensgruppens nya val (UBBI) som tjänstemännen då 1989 följde – SÅ återstår endast min UBBI-modell!

VSB (vilket skulle bevisas)! Dvs fortsatt ”skriftväxling i ärendet” blir då meningsfull och ny dialog nödvändig.

Där är utgångspunkten det som började dialogen för nio år sedan när jag upptäckte min UBBI-modell för förskolan Missionären i det antagna Funktionsprogrammet för förskolan, utan min kännedom och förfrågan.

Och utan angivande av UBBI – däremot VAB (nedan t h) som inte valdes 1989! Pga okunnighet, felutredande eller stöld, är i sig oväsentligt. Väsentligt är om sanningen ska fram, att verkligheten är att ritningen för Missionären är min ”produkt”, ingen annans. Som jag 2013 i reportage i Folkbladet (av Krister Stenlund) uttryckte så här.

UBBI bevis VF F-program

Traditionellt midsommaraftonsfirande i Hörnefors med trubadur, lekar, tips-promenad, fika mm, trots regn, tack!

Av , , Bli först att kommentera 0

Tack Hörnefors IF för traditionellt midsommaraftonsfirande vid gamla kyrkan och Statarlängan (vandrarhemmet) trots regnigt och lite kyligt väder. Vi kom dit med barnbarn och som vanligt kul med spel och lekar, tipspromenad, fika, inte minst varm korv.

Det värmde och extra att, enligt tradition, trubaduren Bo Beverlöv från Gunnarn underhöll med sång, musik och godis. Och som en bild visar, det fick till lite spontana danser runt midsommarstången. Tack för det arrangören Hörnefors IF!

Midsommar Hörnefors 2018 b

Så felaktigt utredde Umeå kommun frågan om dagismodell VAB/UBBI – missade ändringar så fel beslut/osant styr än – tills umepolitiken vill lyssna eller medier börjar granska ärendet.

Av , , Bli först att kommentera 1

I tre bloggar denna vecka har jag belyst ärende kring vilken dagismodell, VAB eller UBBI, Umeå kommun har byggt förskolan Missionären, 4 avd., på Umedalen 1990 med. Kommunen har hävdat en modell gjord av VAB, Västerbottens arkitekter (finns ej idag). Jag menar och hävdar att det är UBBI-modell och därmed min upphovsrätt.

Här bevisas att så är fallet. Överst fr v UBBI nr 1, i text och ritning samt t h relationsritning Umeå kommun gjort efter bygget var klart. Mittenraden visar fr v förlaga till bygglovritning, i mitten b-ritning och t h relationsritningen för hela förskolan om 4 avd.

Nederst anges först förlagan alt UBBI 6 som markering av mitt upphov. Men sedan försvann detta på bygglovsritningen och inget annat upphov anges. T h relationsritning där Umeå kommuns vapen anges och ger uppfattning att kommunen äger rätten till ritningen!

UBBI bevis flera

Rubriken i denna blogg säger att Umeå kommun utredde frågan om dagismodell felaktigt då man missade ändringar som kom under ett halvår – slutet 1988 till halvårsskiftet 1989 – från VAB enligt protokoll till UBBI i slutligt beslut av Socialnämnden. Ur den dokumentation som finns och kommunen har, visas nedan stegvis och kronologiskt detta skeende.

I övre raden fr v påstår kommunen (i svar ang. upphovsrättsintrång) att det är VAB som gäller, inget annat. I mitten (11/11 1988) står att VAB 1 valdes av ref.grp som, t h, Socialnämnden följer dec. 1988. MEN det framgår även att det är inte slutligt beslut.

UBBI bevis fel

Därför att fackliga organisationer skulle få yttra sig och i nedre raden t v föreslår Barnomorgssektionen min UBBI-modell. Det är 6/2 1989 och 16/2 (mitten) beslutar politiker och chefer att en referensgrupp ska avgöra mellan VAB och UBBI. Det blir UBBI som visas i ritningar ovan, och enligt ref.grp-protokoll i tidigare bloggar.

Den 22 juni 1989 beslutar Socialnämnden min modell och ger klartecken för att bygget går i gång. Notera krav om en passage som stör så  lite som möjligt, i praktiken en kort korridor som jag (och ref.grp) förordade och är med i UBBI 1 ovan. Men den försvann ändå, vilket syns på ritningar ovan. Sedan kom utvärdering och där önskade Missionären korridor!

Och några år senare gick kommunen på denna linje. Så till slut fick jag igenom alla mina ritningsidéer. MEN att få upphovsrätten, den förvägras jag av Umeå kommun pga felaktigt och otillräckligt utredande samt oförmåga, eller kanske snarare ovilja, att noga studera de olika ritningarna och off.handlingar från typbarnstugeprojektets gång 1988-89.

Så fel beslut och osant styr, än så länge, Missionärenritningens upphov, kanske tills umepolitiken vill lyssna eller medier börjar granska ärendet (och i dessa fyra bloggar denna vecka finns utförliga underlag att starta med..) för att sanningen ska bli verklig.

Umeå-kommunmissad utredning gav fel dagismodell, se bilder som talar för min UBBI-modell och att kommunen ej såg den/mig i offentlig handling! Så umepolitiken måste upphovsrätta till..

Av , , Bli först att kommentera 2

SÅ HÄR AVSLUTADES FÖRRA BLOGGEN OM MIN UBBI-MODELL I UMEÅ KOMMUN:

Nu är det bara att hoppas på att de ledande kommunalråden, Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) vill ta tag i denna felbedömning tidigare av Umeå kommun – ifall svar på frågor om UBBI eller VAB i skrivelse till bl a S-kommunalrådet Margareta Rönngren uteblir.

KOMMUNMISSAD UTREDNING (såg inte nytt beslut) GAV FEL MODELL. RÄTT VAR UBBI.UBBI legomodell

JFR ”LEGO”-BYGGET (30 ÅR SEDAN) AV UBBI-MODELLEN MED NEDAN RITNINGAR…

Misionären UBBI sex ritn

SÅ TALAR DESSA FÖR UBBI OCH NEDAN BETECKNINGAR GER MIG UPPHOVSRÄTTEN.

Misionären UBBI sex signering

MEN RELATIONSRITNINGEN ÄR UTAN UBBI OCH KOMMUN-TEXT HAR FELAKTIGA VAB! DÄRFÖR BEHÖVER UMEPOLITIKEN INSE MISSAR OCH MÅSTE UPPHOVSRÄTTA TILL…

UBBI Campus olika ny b2

…FÖR ATT SE HUR BARNSTUGEPROJEKT MED FÖRSKOLE-PERSONAL FÖR 30 ÅR SEDAN NU GE BÄTTRE MILJÖER OCH NYTÄNKANDE, HÄR INNOVATIV FÖRSKOLA – IDAG FÖRVERKLIGAD I SVERIGEUNIKT CAMPUSDAGIS (UBBI), PROFESSORN CAMPUS!