Umeå föregångare i coronatider? För friskare dagismiljöer med utvärdering av förskolor, via VK-rep lämna/hämta.

Av , , Bli först att kommentera 0

I morgon torsdag 28 maj har För- och grundskolenämnden i Umeå kommun sammanträde. Kanske ledamöterna läst VK-rep 9/5 om ändringar för lämning/hämtning på förskolan Lundagård på Ålidhem (se ur rep nere t v) m a a coronapandemin och vill veta om huset. Föräldrarna får bara gå in i hallen, inte gå in på avd/hemvist som ligger en bit från entrén.

Nedan ritning (mitten) visar avstånden hall-hemvist. Men alla tre avd har gemensam passage som ger många möten personal-barn inomhus och många föräldrar möts i tre avd-hall. Detta sker ej i min grundidé (t h) för campusförskolan Professorn (nu förskolan Glaciären i kommunregi) med uppdelad entré/hall intill avd.hemvist, så färre möten för alla.

Den ger då bättre och friskare dagismiljöer och som Umeå kommun förordade förr genom passager som inte stör, dvs inte i verksamhetsrum (nedan t v). T h den förskolemodell jag utvecklade därefter och ger mer ostörda arbetsförutsättningar liksom den nya ovan.

Umeå kommun-kunskap finns om dessa störande och icke-störande passager i analys av 13 olika Umeåmodellr som jag utförde på uppdrag av Umeå kommun 1994 och där nedan är en sammanfattning av resultaten. Och ekonomiska vinster kan fås av bättre miljöer både för barn och personal, varför nya analyser/utvärderingar är värt att göra i dagens förskolor.

Så via VK-rep ges här uppslag för politikansvariga i kommunen och fastighets- och förskoleförvaltning att förbättra, i nybyggande och ombyggnationer, av entré/hall, passager och förskoletorg. Och för ett år sedan i möte med ordf och v ordf Moa Brydsten (S) resp Lena Riedl (M) fick dessa min information och som gav visst medhåll, bl a för smittorisker.

Nedan är fler exempel i kommunen för att i coronatider analysera/utvärdera risker, inkl för ”vanliga” förkylningar och magsjukor. Se hur möten blir i entréer sedan med passager i ”skolhallar” och gallerirum till/från avd/hemvister. Plus en våning till bör ju påpekas…

Min analysmetod om flödesschema och jag informerat i kommunen om sedan lång tid, får ses som en ”corona-innovation” för bättre och friskare dagismiljöer i förskolor.

Umeå kan bli föregångare i Sverige. Umeåmodellerna – utan redovisade utvärderingar – är av s k Reggio-Emilia-typ, ”kontorslandskaps”-modell vida spridd i landet.

Fysisk aktivitet stärker hälsan – sänker blodtryck – bättrar blodkärl – än mer i vatten och simströmmar

Av , , Bli först att kommentera 0

Den fysisk aktivitetens betydelse i ”coronatider” betonas i VK-debatt av ”hälsofolk” i Sverige och för ökad motståndskraft där hälsan stärks med bättre kondition och mer välbefinnande.

Löpning visar tränandet/motionerandet här och t h en annan aktivitet, simning, där studier påvisar positiva hälsoeffekter i vattnet med sänkande blodtryck/förbättrande blodkärl av denna idrott/motion och kan bli än mer med vattenlöpning i simströmkanaler (ex i bilder/ill.)

Idrottsinnovationers chans när IOK + WHO vill satsa på folkhälsa! Som idrottsdagis och simströmkanal?

Av , , Bli först att kommentera 0

Internationella olympiska kommittén (IOK) och Världshälsoorganisationen (WHO) ingår ett nytt, långsiktigt samarbete. Målet är att rädda den globala folkhälsan genom idrottande. ”Idrotten kan rädda liv”, säger IOK:s ordförande Thomas Bach.

Avtalet skrevs på i Genève, Schweiz, på lördagen. Det handlar om ett samarbete där IOK och WHO tillsammans ska bidra till att uppmuntra människor till en hälsosam livsstil, bland annat genom fysisk aktivitet.

HÄR ÄR OLIKA INNOVATIONER FÖR IDROTT OCH HÄLSA – I FÖRSKOLA OCH SIMNING

IDROTTSDAGIS (SIMNING/GYM) – SIMKANAL MED STRÖMSIMMANDE + JOGGINGBANA

Coronakrisen har visat hur viktig idrotten är för samhället, säger IOK:s ordförande Thomas Bach.

”De senaste månaderna, under den pågående krisen, har vi alla sett hur viktigt det är med idrott och fysisk aktivitet för att säkerställa ett fysiskt och psykiskt välmående. Idrotten kan rädda liv”, säger Bach i ett pressmeddelande.

IOK tog tidigare hjälp av WHO när man bestämde sig för att flytta fram sommarens OS i Tokyo till nästa år, och nu tänker man sig ett liknande samarbete.

”Vi kommer ha nytta av WHO:s råd när vi ska ta oss an utmaningarna som ett samhälle efter coronaviruset innebär, och där hälsan kommer att spela en mycket mer framstående roll”, säger Thomas Bach.

MIN UPPFINNING OM JÄRNMEDALJ TILL 4:E-PLATSEN BÖR STIMULERA TILL MER AV…

…IDROTTANDE/TÄVLANDE MED STÖRRE MEDALJCHANSER. TILL TOKYO-OS 2021?

Man listar flera huvudsakliga målsättningar. Bland annat avser man att utöka informationsspridningen kring vikten av fysisk aktivitet, och man vill också lyfta idrottandets effekter på förebyggandet av icke smittsamma sjukdomar som diabetes, hjärtproblem och övervikt.

Den typen av sjukdomar orsakar miljontals dödsfall i världen varje år, skriver man.

”WHO arbetar inte bara med att bekämpa sjukdomar, utan också med att hjälpa människor att leva ett så hälsosamt liv som möjligt, och det här samarbetet syftar till att göra just det. Fysisk aktivitet är en av nyckarna till god hälsa och välmående”, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyseus.

SÅ VILKA KOMMUNER/OLIKA AKTÖRER AGERAR FÖRST? UMEÅ. MER IDROTT?!

PS Här optimal ”motionnovation” där löpenergi ger värme för sim i strömmmande H2O.

Vinnova stödjer corona-innovationer – förskola och simkanal = friskare miljö och nya sociala innovationer ges chans om Umeåaktörer/ägare vill.

Av , , Bli först att kommentera 0

Förra bloggen, 12/5, om ”corona-innovationer” är just nu högst vid Googlesökning och därunder en svensk innovationssatsning från i vår 2020 av statliga VINNOVA.

Så här inleds Vinnovas innovationsprojekt i coronakrisen:

https://www.vinnova.se/e/innovationer-i-krisens-spar/2020/

Informationen anger behov av en ”utvecklande aktör” som genomför innovationen till ”behovsägare” som köper den plus att idén ska ha ”innovationshöjd”. Kanske något för umepolitiken som behovsägare och Umeåaktörer att söka medel för utveckling?!

Och ge chans för innovationer i förskolemodell och simkanalidé för friskare miljöer samt andra sociala och pedagogiska innovationer, här mina från Idea Hunt-tävling…

Corona-Innovationer (CI) i förskola – inredning – simning = omtänkande…

Av , , Bli först att kommentera 0

Coronatider handlar mycket om hänsyn i omtanke – för omtänkande – bl a avstånd.

Så för aktiviteter och miljöer är här ”corona-innovationer” (CI) i dagis/förskola med behov av mindre av störande passager mot nu vanligt med genomgångsrum i kapprum/hallar och lekhallar/torg. Nedan visar jag (Tidningen Förskolan,1990) min CI för två avd med korridor…

och nedan (2016) utvecklat (mitten) för flera avd (2 plan) med egna hallar och passager till torg – att jämföra med ofta (även i Umeå kommun) ”kontorslandskapslösningar” och ”skolhallar” ( typ Reggio-Emilia) med olika störningar och ökade smittorisker, t v och t h.

Ytterligare en corona-innovation är min uppfinning från 1995 om inbuktade bordsskivor som underlättar placering med avstånd (och bekvämare i rundning och rak rygg) samt flexibelt med fler som ryms när så passar. (Bilderna är från förskola-skola i Umeå).

En tredje CI, är en innovation (2020) – simanläggningar där simmandet med möten på banor undviks i simkanaler där man simmar efter varandra, med, mot eller utan strömning, här mina idéer, därunder från Sundsvall, Ö-vik och Finland samt t h 50×25:an i Umeå.

Idealet optimalt är kombination av simhall som har rakbanor och simarena med ”rundbanor” där med-simströmmen underlättar simmandet och i motström ges pulshöjande träning – som en social och pedagogisk coronainnovation för hälsofrämjande.

Mer om sociala/pedagogiska innovationer i kommande bloggar.