Sporthotell med SimGympaHus! Kvinnohistoriskt museum om könsroller och idrottssatsningar!

Av , , Bli först att kommentera 0

Fritidsnämndens majoritets beslut om Gymnastikens Hus i läge utan samordning med andra idrotter är som simning i cityläge utan andra sporter. I stället samordnas med kommershus respektive P-hus! Varför får inte två så grundviktiga idrotter och från bebisgympa/babysim till pensionärsaktiviteter utvecklas med andra sporter, i idrotts- och friluftslägen?

Är det könsroller som slår igenom, de kvinnodominerande sporterna gymnastik och simning diskrimineras liksom barnen som står längst ner på den politiska värdeskalan? Kanske tema för debatt på Kvinnohistoriskt museum. Hur behandlas män och kvinnors idrottssatssningar för anläggningar i Umeå? Nu finns två aktuella exempel att djudyka i och göra riksbekanta!

Dock, än är inte sista ordet sagt. Gymnastikföreträdare har krav på rimliga hyror. Då kan simsporterna hänga på med samma krav. Fritidsnämnden kan då få svårt mot kommunledningen i krav på säkerställda hyror på lång sikt för idrotter som inte har så lätt med sponsorer. Tjänstemannaförslag om förord för Midgårdsskolan öppnar därmed för nya turer som kan leda till mer ekonomiskt och bättre i SimGympaHus. I Sporthotell!.

Nanna simgympa hus 2

Detta kan då resultera i att räkna på ett SimGympaHus och gärna med privata aktörer som bygger ihop med ett Sporthotell, lämpligast på campus vid IKSU Sportcenter, se ovan idé jag visat förut och nu kan bli aktuellare än någonsin. Särskilt om flera privata aktörer ger sig in i denna ”lek med idrotterna simning och gympa”. Därunder ytterligare fyra möjliga lägen för Sporthotell med SImGympaHus, fr h Nydala, Haga/Gammlia, I 20 och Nolla. Nanna 5 lägen

SimGympaHus + Jätterelax i Nannabad = Umeå. Mer. Vinnare.

Av , , Bli först att kommentera 0

SimGympaHus är en idrottsanläggnings-innovation som passar in i Sportregion Västerbottens EU-projekt för entreprenörskap och företagande som Umeå kommun nyligen beslutat stödja. Det är en idrottshall som har simbassänger och gymnastikutrymme i samma byggnad. Med öppningsbar vägg ges samverkan och utrymme för tillfälliga läktare så att 50:a-sim-SM klaras och därmed SM-veckan sommar blir möjlig. Se här ett där även en simkanal övertäckt ger plats för SM-läktare.

Detta budskap har Fritidsnämndens ledamöter fått igår i ett e-brev m a a att man på tisdag 24/3 ska ta inriktningsbeslut om Gymnastikens Hus på Midgårdsskolan eller i ombyggd Astra Zenecka-lokaler på Mariehem i förslag från Balticgruppen. Men i stället för att bollas runt som simsporterna och få ett oönskat och trafikfarligt läge i city, Nannabad, vinner båda idrotterna på att samlas i ett SimGympaHus och bäst på campus vid IKSU Sportcenter.

Och då kan Nannabad få ett jätterelax för vuxna med 50:an flyttad till SimGympaHus och skapat av privata näringsaktörer där hotellet i Mimerskolans lokaler kan vara en av dessa. Då passar ny Umeåslogan som Umeå.Mer.Vinnare.

Nanna boken collage

 

Umeåbad krymper med ökande befolkning och andra bad som växer – något Nannabad ej kan. Så tänk om..

Av , , Bli först att kommentera 0

Tidigare bloggar visade på litenheten i Nannabadbygget jämfört med det växande Paradiset i Övik och Himlabadet i Sundsvall  Men i Badutredningen 2005 var målet större än Paradisbadet (hette så då), se VK-artikel här. 

Nanna enkät 4

Jättebad med vågbassäng med konstgjord strand. Vildfors med fallhöjd på 2-3 meter. Tre vattenrutsch-kanor, bl a Magic Eye (som Öviks) utanför huset. Klättermur. Varmpool. Utomhuspool. Bubbelpool. Akvariepool: Se på fiskar i akvarium under vattnet. Via kanaler ta sig till de olika badlandskapen.

Innehållet hade yta om drygt 2000 kvm (nedan t h) mer än dubbelt Nannabads nu knappt 900 kvm, t v, och  de privata aktörerna (Lerstenen, m fl) i mitten på 1250 kvm.

Nanna badutr-badbolag 3

Men bara 11 % stöd i VK-enkät för Nannaläge, mest med 19 % i Umeå simhallsläge, 18 % för Nolia och 15 % på Kajen. (IKSU frågades ej om). Minst för Nannaläge av alternativ som namngavs. Men inga utvecklingsmöjligheter som de andra lägena och som Paradiset i Övik som växt och växer sedan ovan från 2005. Så Umeås badbygge krymper både i jämförelse med Öviksbadandet och befolkningsökning.

Nanna enkät 2005 1

TÄNK 80 000 fler umebor till 200 000 och en ny bad- och simanläggning som inte kan växa! Men växa går inte bara i Övik utan även i andra norrlandsstäder. Dock, det finns tid att tänka om och göra bättre utifrån dagens bygge.

Med nya idéer där Umeåbad växer liksom Umeås anseende ges läge att tänka om.

Sundsvall vinner – Umeå förlorar – Himlabadet bättre än Nannabad.

Av , , Bli först att kommentera 1

ILL. AV UPPLEVELSEDEL I NANNABAD I UMEÅ    –   ILL. AV HIMLABADET I SUNDSVALLNanna Himlabad kanal collage 2

HIMLABADETS 75 M RUNDA SIMKANAL I VERKLIGHETEN OCH I INFORMATIONBILD

Sundsvall fick med Himlabadet ett mycket större och himla bättra upplevelse/äventyrs-bad än Nannabad kan visa upp. 75 m cirkelrund strömkanal mot 25 m halvrund i Umeå. Vattenrutschar större och längre. Unik med surfbana mot inget unikt i Nannabad. Större och attraktivare och med utsikt över vatten i Sundsvall medan instängt i Umeåbygge i trafik.

AVLÅNGT OCH SVÅRÖVERSKÅDLIGT I UMEÅ MOT ÖPPET OCH NÄRA I SUNDSVALL

Nanna Nannabad-Himlabad

Nanna Himlabadet inne

Övik vinner – Umeå förlorar. Instängd vattenrutsch i Nannabad i Umeå – ej utbyggbart som Paradiset i Övik.

Av , , Bli först att kommentera 1

NANNABAD FÅR INTE ”STARK ATTRAKTIONSKRAFT” SOM UMEPOLITIKEN VILLE..

Nanna badprospekt ävbad

..OCH FANNS FÖRSLAG I BADUTREDNINGEN (T V) –  BLEV MINIÄVENTYRSBAD (T H)..

Nanna Badutr badbolag figur

..OCH MINDRE VATTENRUTSCHKANOR, INTRÄNGDA OCH INTE UTBYGGBARA..

Nanna vattenrutsch

..SOM PARADISET I ÖVIK MED UTEMILJÖ OCH MER UPPLEVELSER MOT I UMEÅ..

Nanna Paradiset collage 2

 

 

Barnbäst i valfrihet? Dagens utb.min Fridolin-MP eller förra Björklund-FP?

Av , , Bli först att kommentera 0

I blogg den 2 mars skrev jag om valfrihet i tider på dagis och fritids m a a att Umeå kommun (och de flesta andra i Sverige, dock ej Stockholm), tar bort/begränsar tiden på fritidshem för äldresyskon till nytt barn i familjen och sammalunda i förskolan. Bloggen var en uppmaning till nuvarande utbildningsminister Gustav Fridolin, Miljöpartiet, att ordna så att valfrihet ges för föräldrar att bestämma vistelsetid och oavsett familjesituation.

Nu har bloggen skickats i ett e-brev till utbildningsministern. Och även till föregående, Folkpartiets Jan Björklund, i hopp att han tar tag i denna rättvisefråga (som han inte gjorde under sin regeringstid). Därför rubriken nu på bloggen här, ”Vem blir barnbäst i valfrihet?”

Nedan är brevet båda skickats till. Vore värdefullt om media från Umeå följer detta. Mitt mål är att Umeå ska bli barnbäst här.

Valfrihet i tider på dagis/fritids i blogg 2/3 -15
 
Hej!
 
Önskar att denna blogg når utbildningsministern, 
 
 
Jag har varit, och är verksam, i och för barnomsorg i Sverige sedan drygt 40 år tillbaka. Aldrig förr har kommuner hade så olika villkor för tider i förskolan och på fritidshemmen när barn/elever har arbetslösa och/eller föräldralediga föräldrar. Stockholm är enda ljuspunkten
 
Mitt budskap är att en gång för alla slå fast alla barns/elevers lika rätt till den vistelsetid föräldrarna önskar och vill ha, och det oavsett familjesituaion. 
 
Att vara med en bebis hemma ska räknas som ett ”arbete” (det betalas ju för) och därmed berättiga till val av heltid för äldresyskon på dagis/fritids.
 
Nedan är rubriken på min blogg till Gustav Fridolin och på länken ovan hela innehållet. 
 
”Gustav Fridolin! Ge barn/elever lika rätt till tider och föräldrar valfrihet! Stoppa kommuners syskon-trixande!”
 
PS 
Detta skickas också till förra utb.min. Jan Björklund, FP, så att det uppstår en ”tävlan” om vem som ser likavärde/valfrihet här först. Eller, ännu hellre, tillsammans över blockgränsen ser till att skriva in denna valfrihet i skollagen.

Turismvision Umeå: Kupolbad och cirkelhotell + kommers. I 20, Nydala..?

Av , , Bli först att kommentera 0

Fastighets- och hotellägarna Krister Olsson, Balticgruppen och Hilding Holmqvist (med bl a Pite Havsbad och äventyrsbad där) uttryckte i VK:s Näringslivsbilaga nyligen om satsning på turism, där HH nämnde Nydala. Så därför är här tips för de båda (och andra aktörer) som vill utveckla Umeå för oss här och för nya besökare (exempel från skånska Svedala).

Nanna Svedala kupol

Ett slags cirkelhotell/bad/kommers med hotell i omkretsen och bad/simning, handel, mm innanför och med kupoltak. I Umeå passande på I 20-området nära stan eller Nydala och nära campus/universitetet? Eller Ikeaområdet?. I alla fall vida mer lockande än ett Nannabad instängt i citytrafik mindre lockande för turister och ogillat av umebor.

På nätet finns följande fakta om ovan.

Området avses omfatta en hotell- och badanläggning som i princip ska innehålla simbassäng, äventyrsbad och spa, hotell med ca 400 gästrum, samt ca 200 lägenheter, samt två delområden för villabebyggelse med totalt ca 100 bostäder. Ett samverkansavtal har tecknats mellan Svedala kommun och Värby Fastighets AB, som ägs av byggjätten Peab.

Umeås Bästa logga: UMEÅ kommun eller KOMMUN umeå? Se och välj!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå kommuns nya logga med UMEÅ KOMMUN ger mer intrycket av KOMMUNEN umeå då ordet KOMMUN har samma bokstavsstorlek som namnet UMEÅ och med fler bokstäver dominerar KOMMUN över UMEÅ, som blir ett umeå vore det små bokstäver. Som längre ord blir det också obalans som stör intrycket. En Peter Lundström på en facebooksida gjorde om som nedan t v (Umeås nya nu t h). Samma visar en som kommenterar på vk.se.

Logga Umeå kommun

Bakläxa och gör om

Nog känns det bättre att UMEÅ är MER än KOMMUN. Bakläxa då och kommunledningen har all anledning att låta göra om. Även om det kostar 300 000 kr igen, är det värt. Negativa reaktioner på obalansen och oproportionaliteten finns redan på sociala medier. Betala då även upphovsmakaren för nya förslaget.

Se också hur denna logga mer och bättre lyfter fram lövet i Å:et och påminner om att Umeå stavar U med Å. Detta lövet-Å blir då en än mer lyckad idé från Å-skaparen.

Nedan är min kommentar på vk.se och artikeln där, och nu med mest medhåll.

http://www.vk.se/1397484/umeas-nya-logga

 • Urban Bengtson • 

  Inte bra att KOMMUN så dominerar bilden, UMEÅ därnäst och ett ynka löv. Var det någon tävling eller något upphandlingsförfarande och fanns det alternativ vi KOMMUN-medborgare hade kunna få yttra oss om?

  Om åtminstone U M E Å varit utsträckt och lika långt som KOMMUN, blir det mycket bättre. Så är det ju på förra loggan med U M E Å överst, ett stort löv, och KOMMUN nederst. Nu känns det också som om vår stad här som kommun är i obalans.

  Och i och för sig stämmer väl detta ofta. Men då vore det bra att loggan åtminstone har balans och att U M E Å känns mer än KOMMUN.

  • Karamba  Urban Bengtson • 

   ”Nu känns det också som om vår stad här som kommun är i obalans” skriver du. Förstår inte vad du menar. Umeå är ingen stad. Det är en kommun. Sedan kommunreformen 1971 finns inga städer i Sverige. Det finns bara kommuner. Fjorton kommuner i Sverige kallar sig också för stad, och till dessa hör inte Umeå.

   Nåja, det där var en petitess, men i övrigt håller jag inte med dig. Jag tycker loggan är finfin. Jag tycker det är fint att olika långa ord får ta olika långt utrymme. Men smaken är som baken som man säger. 

  • Mona Jonsson  Urban Bengtson •

   Har precis samma tanke som dig. Bokstäverna är ju lika stora, men ordet KOMMUN dominerar. Där kunde man använt något mindre bokstäver så UMEÅ fått bli det dominerande ordet.

   • Magnus_01  Mona Jonsson • 

    Kan bara hålla med. Gjorde i ordning logotypen med kommun med mindre storlek.

    Se länk för bild.
    http://i59.tinypic.com/2lcr7yu…

    • Johan  Magnus_01 • 

     Håller med, tycker även att färg kompositionen blev bättre mellan de färgade circlarna i proportion till logotypen.

    • Johan  Magnus_01 • 

     Gillar den omgjorda versionen du lagt ut. pitcha den till Umeå Kommun. Det e ganska självsägande att UMEÅ ska dra nytta av sitt korta namn och framhäva det större. Detta till skillnad från andra städer *host*skellefte*host* som inte har valet att prioritera storleksordningen av texten på samma sätt i loggan utan att slakta namnet på hälften.

Gustav Fridolin! Ge barn/elever lika rätt till tider och föräldrar valfrihet! Stoppa kommuners syskon-trixande!

Av , , Bli först att kommentera 0

DENNA BLOGG (inkl blogg 27/2) SKICKAS TILL UTBILDNINGSMINISTER GUSTAV FRIDOLIN (MP) FÖR ATT GE BARN/ELEVER I BARNOMSORG I SVERIGE LIKA NÄRVARORÄTT + FÖRÄLDRAR VALFRIHET I TIDER OAVSETT FAMILJE-SITUATION OCH ATT KOMMUNERS TRIXANDE MED SYSKONREGLER PÅ DAGIS/FRITIDS STOPPAS.

Tips till ”barnminstern”

Ett tips till ”barnministern” (och pappa nu till ett andra barn) Fridolin är att Stockholms stads regler kring föräldraledighet och nytt syskon (se härunder) blir vägledande i riket. Enklast är ett tillägg i skollagarna (se längst ner) att vid föräldraledighet avgör föräldrar suveränt tider för sina barn (utan inblandning från byråkrati och kommunpolitik). Dvs huvudstadens ingen begränsning för fritids och max 30 tim/veckan på dagis blir rätt för upp till heltid.

STOCKHOLMS STAD

Vad händer när jag är föräldraledig med syskon?Från och med en månad efter barnets födsel får äldre syskon gå högst 30 timmar i veckan på förskolan. Tiden bestäms i dialog med förskolan för en termin/halvår i taget och kan fördelas på fyra eller fem dagar och mellan klockan 8-9 och 14-16.
Finns det plats för alla i fritidsverksamhet?Ja, under den skolfria delen av skoldagen och på loven har ditt barn möjlighet att vara på fritidshem och fritidsklubb. Ditt barn har rätt till plats i fritidshem mellan 6 och 9 års ålder, under den tid som du som förälder arbetar eller studerar. Det samma gäller om du som förälder är arbetslös, under den tid som du aktivt söker arbete. Barnen har även rätt till fritidshemsplats under föräldraledighet vid nyfött syskon. 

Låt Umeå bli bättre än Stockholm!

Inför valet 2006 utlovade Umeås S-kommunalrådet Margareta Rönngren, då som För- och grundskolenämndens ordförande, 6 tim/dag för föräldraledigas förskolebarn om Mona Sahlin blev statsminister. Det blev ingen S-regering men Rönngren gjorde ingen förändring av mer än skollagens ”minst 15 tim/veckan”. Nu regerar S-MP inte med Sahlin utan en man, Stefan Löfvén. Och då ska väl vallöftet från förr också gälla. Eller?

Eller vill allianspartierna i Umeå kommun (+ Alliansen på riksplan) leva upp till återkommande valfrihetskoncept även för barn och familjer, här alla barns lika rätt till tider på förskola/fritidshem och föräldrars rätt att bestämma? Och göra så att Norrlands huvudstad (om det är Umeå) blir lika bra för barn/elever som Stockholm, eller bättre.

Eller behövs att näringslivsfolk i Umeå blir barnpolitiska och visa att bästa familjepolitiken i landet ger winwin för att få hit arbetsplatser, behålla och locka barnfamiljer till Umeå. Och då påverka till att ovan rätt och valfrihet införs i kommunen och 10-tim-regeln inte behövs.

BLOGG DEN 27/2 2015 OM ÄLDRESYSKON PÅ DAGIS/FRITIDS – OLAGLIGT BESLUT!

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2015/02/27/olagligt-fritidsbeslut-i-umea-om-10-timveckan-cirka-2-timdag-ge-foraldrar-valfrihet-i-barnomsorgstider-2/

För- och grundskolenämndens beslut om att ge 10 tim/veckan på fritidshem för äldresyskon till nytt barn i familjen är olagligt. Påståendet nedan från Umeå kommuns hemsida om

”anpassa sitt regelverk till gällande lagstiftning och inte erbjuda fritidshemsplats till föräldralediga.” FINNS INTE!

Vid möte i höstas med högsta förvaltningsansvariga om just frågan om föräldraledighet och fritidsplats frågade  jag om lagrummet här. Och man kunde inte svara. För syskon på dagis/i förskola sägs däremot om laglig rätt till minst 15 tim/veckan vid nytt syskon och att kunna få mer tid om så bedöms.

MEN för fritids sägs inget här angående syskon. Dvs, underförstått har statsmakterna inte tänkt sig att skolor/fritids tar bort barn/elever från skolverksamhet (som ju fritids är) bara för de fått nytt syskon. Se längst ner om fritidshem i Skollagen och från Skolverket om förskoleplats.

ÄN VÄRRE är det när Umeå kommun nu inför 10 tim/veckan eller ”cirka två timmar per dag”. Bara cirka eller ungefär visar på absurditeten i beslutet. Är det en tidsbank om 10 timmar veckovis? Vad händer om tiden överskrids? Färre timmar veckan därpå? Vilka riktlinjer ges till skolor och fritids? Vem håller reda på tiden? En ny app här?

OCH DET VÄRSTA, det verkar som om föräldrarna ska betala samma avgift som de som går full tid på fritids. För beslut om taxor tas i Kommunfullmäktige och denna fråga har inte varit där. Det finns exempel på bakläxa vid överprövning i högre instans av dagisavgifter när barn ges olika tider och maxtaxan är utan tidsregler.

PRAKTISKT OCH PEDAGOGISKT är dessa ”cirka två timmar/dag” underbetyg åt För- och grundskolnämnden. På fritids finns förskoleklassbarn med tre timmar avgiftsfritt, barn/elever från 1:an, 2:an och 3:an som kan ha olika tider man kommer till fritids efter skoldagen.

”2-timmarsbarnen” ska då hållas reda på för olika tider och de kan vara 1-3 säger man. Verksamheter rörs till, utflykter kan hindras och fria aktiviteter barnen håller på med måste avbrytas. 

Vad säger barnen själva att avbrytas och hur håller föräldrarna reda på var sitt barn är efter + cirka 2 timmar?

Och hur blir det med barnen/eleverna, äldresyskonen, som fått ”dispens” för heldag? Ska dessa omprövas och ner till ungefär 10 tim/veckan? Eller behålls prövningsrätten?

Det blev ökad och kostsam byråkrati med dispensprövandet sägs det från ansvarigt håll. Ovanpå detta kommer nu en byråkrati som ska hålla reda på ”cirka två timmar per dag”. Hur har politiker och tjänstemän tänkt här? Och har man försökt sätta sig in i föräldrars situation med transporter till och från styrda av ”2-timmarsfritids”? Finns det en fullödig konsekvensbeskrivning och som fritidspersonal och fack yttrat sig om?

Låt detta beslut vara bottennappet på en politisk reglering av dagistider och fritidstider och familjeliv med en bebis hemma (som f ö är ett arbete och betalt sådant, inte en föräldra-”ledighet”)!

Se alla barn/elever som lika värda oavsett familjesituation!

Ge föräldrar makt och valfrihet över förskole- och fritidstider!

Se fritids som en skolverksamhet och ge personalen arbetsro utan tidskollpress!

Detta går bra i en del andra kommuner i Sverige, bl a i Stockholm. Gör så här i Umeå också och låt byråkrati och politik få tid för att bygga ut barnomsorgen och sänka barngrupperna, inte än mer öka byråkratin bara för att familjer blir större som ju är bra för ett växande Umeå.

UMEÅS FÖR- CCH GRUNDSKOLENÄMND

För- och grundskolenämnden beslutar i enlighet med ett medborgarförslag att ge barn i förskoleklass upp till och med årskurs 3 rätt till deltidsplats på fritidshem när förälder är föräldraledig med yngre syskon. Förändringen ska ske så snart som möjligt under våren 2015.

– Med det nya beslutet ges alla elever möjlighet till att delta i fritidshemmens verksamhet vilket ökar likvärdigheten, säger Moa Brydsten (S), ordförande, för- och grundskolenämnden.

10 timmar per vecka

Fritidshemsplats ska erbjudas föräldralediga max 10 timmar/vecka fördelade på cirka två timmar per dag under skolans läsårstider (inte under lov och sommaruppehåll). Vistelsetiden sker i samråd mellan vårdnadshavare och rektor.

Rektorer bedömer att det kan röra sig om 1–3 elever fler per avdelning genom att erbjuda plats under föräldraledighet.

– Föräldraavgiften gör det möjligt att erbjuda detta inom befintlig budget, säger Moa Brydsten.

Effekter av beslutet som togs 2014

Inför höstterminen 2014 beslutade för- och grundskolenämnden att anpassa sitt regelverk till gällande lagstiftning och inte erbjuda fritidshemsplats till föräldralediga.

SKOLLAGEN – FRITIDSHEM

Erbjudande av utbildning

3 § Varje kommun ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i kommunens förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Staten ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever i specialskola och sameskola. Hemkommunen ska erbjuda utbildning i fritidshem för elever som går i en fristående skola i de fall huvudmannen inte erbjuder sådan utbildning.

4 § Utbildning i fritidshem ska erbjudas så snart det framkommit att eleven har behov av en sådan plats.

Omfattning

5 § En elev i någon av de skolformer som anges i 3 § ska erbjudas utbildning i fritidshemmet i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om eleven har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

SKOLVERKET

Plats i förskolan

Kommunerna ska erbjuda förskola till barn från ett års ålder när föräldrarna arbetar eller studerar.
Barn till arbetslösa eller föräldralediga ska erbjudas plats under minst tre timmar per dag eller 15 timmar per vecka. Vissa kommuner erbjuder mer tid än så.
Dessutom ska kommunerna erbjuda förskola till
 • alla barn under minst 525 avgiftsfria timmar från och med höstterminen det år barnet fyller tre år (allmän förskola)
 • barn i behov av särskilt stöd.

Avgifter och maxtaxa

Det är kommunen eller den som anordnar verksamheten som bestämmer hur mycket en plats i förskola ska kosta.
I skollagen står att avgiften ska vara skälig, alltså rimligt hög. Från höstterminen det år barnet fyller tre år och fram till skolstarten har man rätt till 525 avgiftsfria timmar per år.
I dag använder alla kommuner ett system med maxtaxa. Maxtaxan innebär att ett tak sätts för hur hög avgiften får bli för olika familjer. Det är frivilligt för kommunerna att använda maxtaxa men de som gör det har rätt till statsbidrag som kompensation för förlorade intäkter.