Umeås Badbluff-information! Eller slarv – igen? Se Nannabad om 9 000 kvm på umea.se, men 12 000 på umeabadhus.se! Vad ska man då tro om ekonomisiffrorna?

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Badbluff-information! Eller slarv – igen? Se Nannabad om 9 000 kvm på umea.se, men 12 000 på umeabadhus.se! Vad ska man då tro om ekonomisiffrorna?

Här nedan från Umeå kommuns hemsida om investeringar nämns Nannabadbygge för 400 mkr. Men det är med P-husdel som inte fått någon siffra. 10 000 kr/kvm har jag fått höra och 6 000 kvm ger då 60 mkr. Dvs 340 mkr för badhusytor om 12 000 kvm, som blir 28 000 kr/kvm. Att jämföra med 275 mkr för 8 000 kvm i Badutredningens beräkning 2006, motsvarande 34 000 kr/kvm och för sju år sedan.

Det känns som om det finns något som inte stämmer i beräkningarna, 6 000 kr mindre per kvm sedan 2006 och nu med verksamheter i tre plan, relax i källarvåning, bassänger i markvåning och gym i ovanvåning. De 400 mkr som anges här står för byggkostnaden. Kan det vara så att det är som för Kulturvävens 700 mkr i byggkostnad och 200 mkr i inredningen, dvs att det finns inredning som också tillkommer i ett Nannabadhus för att vara helt klart?

Det finns således än fler anledningar att nu stoppa badbygget än de oförklarade överytorna på 35 % motsvarande 100 mkr och 3-4 mkr/år (drift), som finns på badhusbolagets hemsida, dvs också vad som totalt ingår och annat som tillkommer utanför, t ex cykel-P som inte ens utretts. Sedan bör rimligen kommunens hemsida och badbolagets justeras så de är jämförbara, även inom sig också för det finns olika uppgifter här också. Se nedan och jämför.

När detta badbygge kostar, säkert mot halvmiljarden, 500 mkr, när alla olika projekteringar med ändringar samt nu oberäknat tillkommande summeras, vore det minsta man kan begära att se till att korrekt och lika information ges. Om inte detta görs, förstärks intrycket av fortsatt slarv i dessa Nannabadplaner ända från januari 2007 då läget beslöts trots att Badutredningen året innan sagt inte denna placering.

http://www.umea.se/naringsliv/investeraochetableraiumea.4.722cda1f139592141ce1c05.html

Planerade projekt

Förutom alla pågående projekt finns det långtgående planer för flera större investeringar i de centrala delarna av staden.

Badhuset – Umeå kommun planerar att bygga ett nytt badhus med tillhörande faciliteter. Simhallen beräknas ha en yta på ca 9000 m² och byggkostnanden beräknas till ca 400 miljoner kronor.

http://www.umeabadhus.se/ombadhuset.4.52289d7013a4b49e9878bb7.html

Kostnad Totalt omfattar badhuset cirka 12000 kvadratmeter. Den budgeterade kostnaden är cirka 400 miljoner kronor, inklusive en budgetreserv på 50 miljoner kronor.

http://www.umeabadhus.se/nyheter/nyhetsarkiv/utformningochytoriumeabadhus.5.bbd155013df57aaeea303d.html
2013-04-16
Utformning och ytor i Umeå Badhus
Styrelsen för Umeå Badhus AB har nu fastställt utformning och ytor för den nya anläggningen i kvarteret Nanna. Ytorna har i förslaget ökats med närmare
3 000 m2 och uppgår för badhusdelen till totalt cirka 11 300 m2 vilket är en ökning med 2943 m2 från det förslag som har presenterats tidigare. Samtidigt har garagedelen minskat med 3000 m2 och kommer att rymma drygt 200 bilar. Den totala ytan har ökat med cirka 550 m2 (BTA).
Nanna ekonomi ytor

 

Umeås P-kaos idag kring kv Nanna ger föraning om hur näringsidkare, stanshandlande, badutövare, simsporter, m fl centrumbesökare blir förlorare med ett Nannabad.

Av , , 2 kommentarer 1

Umeås P-kaos idag kring kv Nanna ger föraning om hur näringsidkare, stanshandlande, badutövare, simsporter, m fl centrumbesökare blir förlorare med ett Nannabad.

Häromdagen fick jag höra om hur näringsidkare som har P-plats genom UPAB (parkeringsaktiebolaget) på P-huset Nanna, men under julhandeln mötts av upptagna platser och i stället hänvisats längre bort, även stadshusets P-platser.  Under övriga året har det fungerat bättre.

Men med ett jättebadhus på över 11 000 kvm för äventyrsbadarfamiljer, simsportutövare, gymfolk, relaxbesökare och alla som skjutsar, både bilar och utflyktsbussar, blir detta ”jul-P-kaos” året om.

Se nedan med ett fåtal platser kvar redan vid lunchtid och bilen som hämtar upp folk, som det lär bli mycket av vid ett Nannabad med allt skjutsande av barn/ungdomar (något f ö inget nämnts om under snart sju års planerande!)

Nanna P och trafik 2

För precis som med andra viktiga delar av Nannabadplaneringen, ytor, innehåll och driftskostnader, finns inga beskrivningar, beräkningar, analyser och beslut därefter tagna, offentliggjorda och debatterade sedan de privata aktörerna togs av badprojekter och Umeå kommun genom nybildat badbolag tog över december 2011.

De uppgifter som kom fram under det påbörjade detaljplanearbetet hade en del skarpa skrivningar om detta P-kaos, bl a från Länsstyrelsen ang. trafikinfarkt och från Gator och parker i kommunen. Genom att S, V, M, FP, C och KD som partier beslöt att avbryta ny detaljplan och använda sig av 1948 års stadsplan, stoppades då all kritik så att medier och allmänhet inte fick veta detta.

Men verkligheten går inte att stoppa som att de 4-500 nya P-platser kring kvarteren Mimer och Nanna i det numera stoppade stadsutvecklingsprojketet nu är nere på 200 i ett nytt P-hus ritat ovanpå äventyrsdelen och omklädningen, dvs en ganska brant uppfart och från den allt mer trafikerade Östra Kyrkogatan.

Under tiden har Nannabadbygget växt med 35 %, 3000 kvm, Utopiagallerian tillkommit, nya ”Scharinska”-aktiviteter plus mer och året om i Vasaskolan, gitarrmuseum, restaurang, mm som drar folk och bilar, är på gång, samt senare ett hotell i Mimerskolan. Plus om två år än mer trafik och P-behov för de som far ÖK till och från ett Ikea på Söderslätt samt vill köra fram och tillbaka för att kolla varor och priser.

Nanna trafikfarligt - mörk

Så ovan bilder som idag är bara förnamnet till vad som blir i morgon om inte Nannabadet stoppas och något annat som inte alstrar P-behövande badbilar, badbussar och badskjusande föräldrar byggs där. Slutsatsen är enkel, en bad-, sim- och både barn/ungdoms- och vuxen-idrotts/motions-anläggning hör inte hemma i cityläge. Det gör inte det i övriga landet och inte utomlands heller.

Det vet de från Umeå kommun som gjort badresor i Sverige och ute i Europa, både tjänstemän och politiker som nu är ansvariga för detta blivande Nanna-P-adkaos, bl a Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson en av styrelseledamöterna i Umeå Badhus AB och därmed bör vara den som har hög auktoritet ifall han nu tar initiativ till ett badbyggestopp för att syna ovan P-risker som näringsidkaren påpekade för mig.

 

 

Umeås Badsiffror, fel i jämförelse och fel i innehåll som gett fel beslut och överytor politiker inte har svar på, som bäddat för revision och bakläxa.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Badsiffror, fel i jämförelse och fel i innehåll som gett fel beslut och överytor politiker inte har svar på, som bäddat för revision och bakläxa.

Fritidsnämndens/Umeå Fritids underlag för ekonomisk beräkning av ekonomin i ett Nannabad är nu 50 % mer än det S-kommunalrådet Lennart Holmlund i Kommunfullmäktige på svar från KD:s gruppledare Veronica Kerrs interpellation på två år sedan. 30-32 mkr/år mot de privata aktörernas 22 mkr och gränsen 2011 för kommunledningen.

Men för kommunpolitiker i badbolaget Umeå Badhus AB gäller tydligen inga gränser varken för ekonomi (är bara att låna upp enl. badbolagspolitikers mening) eller ytor, där överytor på 35 %, 100 mkr och 3-4 mkr/år motsvarar hundratals nya dagisplatser och eller möjlighet att nå 15-barngruppsmålet.

Och politiker i badbolagsstyrelsen kan inte ge svar på vilken driftskostnaden är (tabellen nedan t v), C:s Mattias Larsson, och känner inte till hur överytorna kom till, S:s Christer Lindvall, de som svarat på frågor.

Se också nedan under Summa Bad  11337 – 8257 = 2943, är fel, ska ju vara 3080 kvm. I nettokostnad beräknas besök på 375 000 per år när Öviks Paradiset med fem ggr större äventyrsbad och totalt 13 500 kvm (se förra bloggen) har 235 000 besök/år.

Slarv i räknande och fel i jämförelseunderlag är inget som ska få godkännas i ett badbygge i Umeå.

Nanna ekonomi ytor

Umeås Bad Jul: Nannabad sämre än Öviks Paradiset för upplevelsebad och sämre än Sundsvalls Himlabadet med SM-50:a för SM-veckan sommar 2015 (Umeå ej får med Nanna-50:a).

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bad Jul: Nannabad sämre än  Öviks Paradiset för upplevelsebad och sämre än Sundsvalls Himlabadet med SM-50:a för SM-veckan sommar 2015 (Umeå ej får med Nanna-50:a).

Se nedan, fr v Paradiset i Övik, Himlabadet i Sundsvall och Nannabadritning i Umeå. Öviksbadet med 13 500 kvm upplevelsebad planerar utveckling av ny simhallsdel. Himlabadet kan utvecklas med ny 25:a och har 50:a för långbane-SM och i 2015 igen.

Nannabad kan ej utvecklas pga centrumläge, ej få 50:a-SM och ej SM-veckan sommar.

Nanna ParadHimlaNanna

1970 var Umeå Simhall med 25:a, åtta banor, flexibel för 33 1/3 m och vattenytan i golvnivå främst i Sverige. Men med Nannabadbygge blir Sveriges sämst placerade inne-50:a, emot Svenska Simförbundets riktlinjer om utemiljö för utveckling. Också sämre än både Övik och Sundsvall i upplevelsebad.

Sundsvall har 2 500 kvm äventyrsbad och Öviks Paradiset är på 13 500 kvm upplevelsebad, där 25:a om sex banor ingår. Nannabad med 50:a är på 6 000 kvm, varav äventyrsdelen är under 1 000 kvm. Men när Paradiset byggs ut med bl a simhallsdel tack vare tomt intill (se nedan ur facktidningen Badmästaren jag läste vid julbad i Vallabadet i Hörnefors före jul), kan det bli 15 000 kvm, medan Nannabad har stannat i (till)växten.

Se också Öviks 235 000 besökare för 13 500 kvm medan badbolaget i Umeå för Nannabad tror på 375 000 besök/år för mindre än halva ytan! Inte bara sämre i det mesta, utan också fel ute i besökande, vilket ger dyrare drift än nu beräknat.

NAnna Övik utbyggnad

Nanna Paradiset Badm

 

 

 

 

Umeås ”Bad-VD” Hammarstedts halkolycka och ”så går det när de inte sandar” kan leda till stopp av Nanna-badbygge som ersätts med bostäder om politiken vill Umeås bästa.

Av , , Bli först att kommentera 7

Umeås ”Bad-VD” Hammarstedts halkolycka och ”så går det när de inte sandar” kan leda till stopp av Nannabadbygge som ersätts med bostäder om politiken vill Umeås bästa.

När Bertil Hammarstedt var en av de ansvariga i Badutredningen och våren 2006 lämnade slutrapport var budskapet ett inte (med fet stil) för bad med 50-metersbassäng på just kv Nanna. Anledningen var för trångt. Näringslivsutskottet godtog detta och beslöt utreda de återstående alternativen, Kajen och Nolia.

Kajen övergavs pga folkopinion och bara S och FP för. Nolia övergavs av S och Noliastyrelsen för att Moderaterna inte skulle vinna poänger med sitt 1:a-handsalternativ. Men i stället för att börja om, utreda vidare, t ex också syna campusläge vid IKSU simhall, gick samma politiker mot sitt bättre badvetande och valde negativt, dvs Nanna för att ingen förordat det tidigare och nu för sju år sedan.

”Tänk om” var en kommentar på vk.se angående Hammarstedt halkolycka och som löd:

Hög tid att avblåsa badhusbygget och använda de sparade pengarna till att göra de saker som en kommun skall göra som att – sanda – snöröja – tillhandahålla latrintunnor till stadens hundägare – sköta åldrings och barnomsorgen och några andra självklara uppgifter för en modern kommun.
Fundera på det Bertil under din sjukhusvistelse och berätta sedan det rätta för Lennart!

Om Umeå Badhus AB:s politiker Lennart Holmlund, Marie-Louise Rönnmark, Christer Lindvall, alla S, Lasse Jacobson (V), Anders Ågren (S), Peder Westerberg (FP) och Mattias Larsson, C, har empati för sin VD som tidigare sa inte till Nannabad så avblåser man nu bygget.

Det insåg samma partier år 2001 och stoppade de långt gångna badplanerna Aktivariet på Nannakvarteret när Scandic som fått uppdraget inte såg ekonomi i att driva det trots samarbete med privata aktörer och landstinget (vårdcentral). Då skrev VK så här, och om den miljon man nämner för stopp då, nu skulle vara, 10, 20 … mkr, så tjänas detta in omgående genom att sälja tomten med byggrätt, för kanske uppåt 100 mkr.

Nanna Aktivariet VK 2

Gropen som påbörjats kan då passa för ett P-garage under det köparen vill bygga, t ex bostäder som så väl behövs centralt, i tre plan med 200 (?) lägenheter. Då har Bertil Hammarstedts arbete inte varit förgäves, varken att vara emot ett Nannabad med 50:a (2006) och nu aktiv i att få igång ett byggande.

Och i stället kan han som Kulturväven AB:s ordförande få ro i land ett nytt kulturhus, som ju har ett bra läge på kajen vid Umeälven, är en tjusig byggnad och ger något som förnyar centrum (som Nannabad inte har något av).

Så om S, V, M, FP och C, vill Umeås och sin VD:s bästa, sätter man äntligen stopp på badbygget. Miljöpartiet och Arbetarpartiet är emot sedan tidigare.

Då kan också medel fås för mer sandning och vid snö mer snöröjning (där också olyckor sker pga indragningar från kommunens sida). Och ge besked på era bloggar, helst redan före nyår, så blir nyårsfirandet extra glädjande för umeborna inför 2014, kulturhuvudstadsåret,

 

Umeås Badbeslut rivs upp! Ekonomin spräcks pga överytor +40% = 120 mkr! Bostäder på Nanna och ny simanläggning ger Alla-vinner-koncept!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Badbeslut rivs upp! Ekonomin spräcks pga överytor +40% = 120 mkr! Bostäder på Nanna och ny simanläggning ger Alla-vinner-koncept!

Hoppet om att Nannabadbyggandet rivs upp är att Centerpartiets gruppledare i Umeå kommun, Mattias Larsson, sagt mig att Kommunfullmäktige kan stoppa badplanerna. I tisdags mötte jag Christer Lindvall (S), också badbolagsstyrelseledamot som uttryckte tveksamhet till höga driftskostnader.

Annat hopp är att partierna inte verkar insett överytorna i badbygget sedan Kommunfullmäktige i maj 2012 gav uppdrag till Umeå Badhus AB att planera, bygga och förvalta ett Nannabad. Här beskriver badbolaget det på sin hemsida och 2013-04-16. P-husytor byttes mot badhusytor. Men utan KF-beslut som bolagsordningen säger.

Utformning och ytor i Umeå Badhus

Styrelsen för Umeå Badhus AB har nu fastställt utformning och ytor för den nya anläggningen i kvarteret Nanna. Ytorna har i förslaget ökats med närmare  3 000 m2 och uppgår för badhusdelen till totalt cirka 11 300 m2 vilket är en ökning med 2943 m2 från det förslag som har presenterats tidigare. Samtidigt har garagedelen minskat med 3000 m2 och kommer att rymma drygt 200 bilar. Den totala ytan har ökat med cirka 550 m2 (BTA).

Och nedan är ur tabell i jämförelser mellan maj-12-förslag och april-13-förslag.

Här från hemsidan för Umeå Badhus AB                       April 2013       Maj 2012     Överytor

Nanna överytor 3000

Notera felräkningen av badbolaget, 11 337 – 8 257 är inte 2 943 utan 3 080  kvm, 37 % överytor! Och 490 kvm mer för pelare/väggar, som är pga P-hus ovanpå äventyrsdel, ger 3 570 kvm mer, eller 43 %.

Överytorna nu motsvarar 120 mkr och 4- 5 mkr/år mer i drift, har INTE bergärts (utom för 50:an och djupbassäng om c:a 500 kvm) utan bara ”blivit till”. Hur, har de som svarat Lindvall-S och Larsson-C, inte kunnat ange.

Dessa fördyringar kommer att nästa år synas av Fritidsnämnden/Umeå Fritid. Då kommer ekonomin att spräckas för Nannabadbygget, blir valfråga och rivs upp. Vinsterna för kommunen i att lösa ut entreprenörerna kommer genast och byggsidan blir vinnare när nytt skapas för Nannakvarteret, som bostäder och ny simanläggning kommer i annat läge. Alla-vinner-koncept!

 

Umeås Modigaste badpolitiker är Christer Lindvall (S) som vågar tveka om stort gym, om hur överytor blev till och om dyrare drift, allt i svar vid idrottshistoriskt möte tisdag 17/12.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Modigaste badpolitiker är Christer Lindvall (S) som vågar tveka om stort gym, om hur överytor blev till och om dyrare drift, allt i svar vid idrottshistoriskt möte tisdag 17/12.

Det idrottshistoriska mötet anordnade Västerbottens Idrottshistoriska Sällskap med mångårige reportern Rolf Sundström från Radio Västerbotten. Rolf berättade om idrottsminnen under decennier av möten med idrottsfolk, om händelser i sportens värld i och episoder utanför arenorna, mycket uppskattat av de 40-talet närvarande.

Med var Christer Lindvall, tidigare Fritidsnämndsordförande (S) som mött många idrottsmänniskor. I pausen frågade jag om om Nannabadbyggets överytor på 3 000 kvm, 35 %, och långt över det han i nämnden under Badutredningens tid 2004-2006 hade ansvar för.

Han kunde inte säga hur ytökningen kommit till, och var undrande till det gym som nu gäller i planerna. Om driften som blir högre än tidigare sagt hade han synpunkter på hur det beräknats. Således inga klara besked i badbolagsstyrelsen som han ingår i, varför jag tyckte det är viktigt att detta belyses nu och kommer ut offentligt.

Lindvalls rynkade miner kring detta Nannabadbygge stämmer också med de osäkra svar en annan i badbolagsstyrelsen gett mig i e-postdialog, Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson angående  överytorna. ML har också förklarat relax i källarvåning med att det blev ytor över, vilket tyder på brister i planeringen liksom liten koll på vad man beslutat om.

Kanske var det idrottshistoriska mötet m a p det som hänt bakåt i tiden, nu också idrottshistoriskt framåt ifall Lindvall kan reda i ”sitt” badbolag om gym, ytor och drift, gärna med Larsson för att få fram klara besked och ut till allmänheten och medier.

Har missar gjorts som ska rättas till, dvs sänka ytorna till vad som gällde när Umeå Badhus AB bildades maj 2012 med dryga 8 000 kvm i Nannabad, så har idrottshistoria skrivits för då måste badgropen på kv Nanna grävas igen. Eller får den ligga öppen likt moskébyggegropen på Ålidhem tills pengar kommit eller tidsfrist löpt ut.

Grävda badgropar är inget nytt i Västerbotten. I början på 1970-talet grävdes en grop i Skellefteå för en utomhus 50-metersbassäng. Men efter kommunsammanslagning beslöt nya fullmäktige där att stoppa 50:an, så gropen fylldes igen och sedan uppstod Vågbadet. Liknande i Umeå är att Nannagropen försvinner och upp står en simarena på campus, gärna med simkanalidéer.

 

Umeås Bästa 50:a enligt Svenska simförbundet med krav på utveckling, dvs utemiljö, missade Umeå kommun 2007 så att badbolaget nu inte är ”steget före” och inte får ”långsiktigt bättre ekonomi” (SSF).

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa 50:a enligt Svenska simförbundet med krav på utveckling, dvs utemiljö, missade Umeå kommun 2007 så att badbolaget nu inte är ”steget före” och inte får ”långsiktigt bättre ekonomi” (SSF).

På Svenska Simförbundets hemsida finns utförlig beskrivning av råd och krav på nya simanläggningar, se http://www.simarena.se/Anlaeggningar-2.html med bl a följande

Generellt om simhallsplanering

Det finns mycket som kan sägas och skrivas om hur man bygger och planerar bassänger. Några av de hundratals punkter som måste beaktas då en simhall planeras är:

Luftmiljön

En bra luftmiljö gör att kunderna återkommer och att personalen trivs.

MEN INTE BLIR DET BRA LUFTMILJÖ UTOMHUS INTILL P-HUS FÖR NANNABAD. LUFT SOM BLIR ÄN SÄMRE MED ÖKAD TRAFIK PGA JUST ETT BAD. HUR UNDVIKS DÅLIG LUFT ATT NÅ IN I BADHUSDELEN?

Utveckling

Simanläggningen ska ha möjlighet att expandera och utvecklas. Omkringliggande ytor ska i en framtid kunna tas i anspråk för ombyggnad och tillbyggnad. Det är viktigt att ta hänsyn till detta då planeringsarbetet inleds och bl a placeringen av simhallen ska bestämmas. Att ligga steget före i planeringen ökar möjlligheten för en långsiktigt bättre ekonomi.

MEN KOMMUNLEDNINGENS, S-V-M-FP-C-KD-GRUPPLEDARNA, HASTIGA BESLUT JANAURI 2007, INFORMELLT OCH OFÖRBERETT OM NANNALÄGE INGET PARTI FÖRORDADE, SNARARE TYCKTE MINST OM LIKSOM BADUTREDNINGEN 2006,

ÄR INTE ATT ”LIGGA STEGET FÖRE I PLANERINGEN” (SSF), UTAN HAMNA BAKOM SÅ ATT DET BLIR LÅNGSIKTIGT SÄMRE EKONOMI OCH REDAN VISAT I ÖVERYTOR PÅ 3000 KVM  = 100 MKR OCH, HITTILS, 50 % DYRARE DRIFT, 32 MOT 22, TROLIGEN ÄN MER PGA LÄGRE BESÖKSSIFFROR ÄN SAGT.

Därför är det nödvändigt att avbryta Nannabadbygget, syna planering, beslut och ekonomi, samt i öppenhet till allmänheten och kommunfullmäktige får ta beslut som bolagsordningens § 5 säger.

Annars riskeras än fler neddragningar där t o m andra kommunbadhus/simhallar ligger i farozonen, som Hörnefors och Sävar, kanske Umelagun och t o m Holmsunds simhall (bassängen, inte Aquarena, den rör man nog inte)

Nedan rubrik är ur VF/Folkbladet i januari 2007, den kompromiss som innebar att då partiernas gruppledare i ett icke ordinarie sammankallat möte inte kunde enas om någons bästaalternativ så blev man överens om ett sämstaläge, s k kohandelskompromiss. Miljöpartiet sa nej och Arbetarpartiet (då Rättvisepartiet fick inte vara med).

P1020231 - version 2

Umeås 1:a intervju om Umeås Bad Historia idag kl 11.30 i P4 Radio Västerbotten. Där sägs också om framtiden ur denna ”bad” historia som kan bli en good sådan framöver. Good Jul och Gott Nytt Simkanalår!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås 1:a intervju om Umeås Bad Historia idag kl 11.30 i P4 Radio Västerbotten. Där sägs också om framtiden ur denna ”bad” historia som kan bli en good sådan framöver. Good Jul och Gott Nytt Simkanalår!

Umeås Bad Historia och Framtidens Simning heter min bok från november 2011. Med den som utgångspunkt intervjuar Anders Wikström från Radio Västerbotten mig om historia, nuläge och framtid för bad/simning i Umeå, med betoning på hur en ”bad” historia kan bli en bra sådan, och med simidéer om  simkanal och hälsosim som jag berättat om i tidigare bloggar.

Mer om det framöver, men lite julledigt, dvs SIMMA LUGNT, blir det ett tag, dock med några uppdykningar beroende på vad som upptäcks i de djupa vattnen som Nannabadplanerna vistats och vistar i, fortfarande. Allt har än inte kommit upp till ytan.

Umeås Badbygge stoppas av KF om badbolaget gör som kommunala bolag i Skåne, planerar/beräknar och fullmäktige avgör investering/drift samt väljer idrottsläge.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Badbygge stoppas av KF om badbolaget gör som kommunala bolag i Skåne, planerar/beräknar och fullmäktige avgör investering/drift samt väljer idrottsläge.

I Ystad ser man till att placeringen är i idrottsområde, se här. i Umeå har man cityläge utan utemiljö. Här ur tidning.

I Ystad togs första spadtaget till en ny simhall i september. Simhallen ingår i en sportanläggning med plats för bad, handboll, bowling och andra inomhussporter. Den nya sporthallen är den enskilt största investeringen i Ystads kommuns historia och badet invigs sommaren 2014.

Och P-behovet står fastighetsägaren för, även för cykel-P, vilket badbolaget i Umeå inte utrett för bygglov, så man vet inte om det räcker och kommer att fungera för ett Nannabad. Så här skrivs om Ystad.

Parkeringsbehovet för både bil och cykel är fastighetsägarens ansvar och bygglov bör sökas i samband med byggnationen av simhallen.

I Sjöbo i Skåne har man ett kommunalt bolag (som i Umeå, men i ett bostadsbolag som Bostaden) Sjöbohem. Se här tidningsartikel.

Simhallen beräknas kosta 127 miljoner kronor att bygga, och kommunala Sjöbohem har nu gjort en så kallad partnering-upphandling. Det innebär att man handlat upp ett företag som ska planera bygget tillsammans med Sjöbohem och sedan genomföra det, om kommunfullmäktige inte sätter stopp för planerna nästa år.

Således, man upphandlar ett företag och sedan avgör kommunfullmäktige. Se mer här

I upphandlingen frågade inte Sjöbohem vilket företag som skulle kunna bygga simhallen billigast, eftersom detaljerna kring bygget ännu inte är klara, utan man ville hitta det företag som ansågs ha bäst förutsättningar att både projektera och bygga en simhall.

I kontrakt mellan Sjöbohem och byggföretag bestäms plan för utseende och innehåll-

När den är klar ska en mer exakt summa för badhusbygget presenteras. Den summan ligger sedan till grund för Sjöbo kommuns driftskostnad för badet, eftersom kommunen ska betala hyra till Sjöbohem för lokalen. Om kostnaden blir, som planerat, 127 miljoner räknar kommunen med en årlig kostnad på 13,5 miljoner.

Sedan blir detta ett beslutsunderlag som kommunfullmäktige får ta ställning till, liknande som det står i Umeås badbolags bolagsordnings § 5, men inte gjorts här utan har med överytor, nya ritningar och utan driftskostnadsbudget satt igång badbygge, tvärtom hur kommunalt bolag gör i Sjöbo! 127 mkr och 13,5 mkr/år, översatt till Umeås tre ggr dyrare investering ger 40 mkr/år om driften följer samma fördyring. Och så här avslutas artikeln i Sjöbo:

Om både fullmäktige och Sjöbohems styrelse ger klartecken, ska det första spadtaget till nya badhuset tas om ungefär ett år – strax innan valet 2014.

Så nog är det dags för Kommunfullmäktige i Umeå att snarast besluta om samma noggranna tågordning och samma noggrannhet i underlaget, samt också för ekonomin och hur detta dyrare slår mot andra investeringar och driftsbehov i kommunen. Därför borde Kommunstyrelsen innan nästa KF i slutet på januari 2014 sammanträder, ta timeout på byggandet omgående och ersätta entreprenörerna för stillastående tills definitivt beslut tas i KF.

Som med stor sannolikhet blir ett stopp genom fördyringar med 100 mkr och driftsökning på 3-4 mkr/år som tillsammans med nuvarande driftsberäkning 30-35 mkr/år (dvs mot 40 se ovan om Sjöbo) inte kan finnas utrymme för; det tjänstemanna-ledningen insåg med att skjuta på Nannabad i två år i stålbadsförslag i våras, men kommunledningen blundade för.