Förskola ”Ideaphone” + Simkanal hälsosim + Barnens Dagis = Allround-design i ”annorunda” former…

Av , , Bli först att kommentera 0

Förskola ”Ideaphone” visar rundade hörn på Umeåbyggnader och i förskole-idéer…

… liksom i cirkelsim i Himlabadet i Sundsvall och rundningar i idén simkanal hälsosim…

… och för ”Barnens Dagis” med ”annorunda” former i hus/bassäng = allround-design.

PS. BD-idén står jag bakom och gjord i 3D av ”designer” Niklas Andersson, Umeå.

Ny Umeåförskola underkänd i rektorsenkät som inte använts! Politiksvar om ”riskkonstruktioner” har ej följts upp = än sjukare…

Av , , Bli först att kommentera 0

Om ”sjuk” Mariedalsförskola 28/8 pga inga utvärderingar – idag ej använd rektorsenkät och krav, t v Umeå kommuns, och t h från SKR, som ej stämmer med ritningar nere t v..

Däremot stämmer de med min Atrium-idé, ovan t h, som utformats efter råd och krav.

Nedan är enkät till rektorer, dec 2019, inför  nytt Funktionsprogram förskola 2021. Ovan ritningar (sv/v) Kålmasken och Nya Kungsgården underkänns i svaren angående entréer och utanpåliggande trappa. Notera omvänd kvalitetsbedömning med 1=bra och 5=dålig!

  1. Hur fungerar gemensamma kapprum och barnentréer? 1=bra, 5= dålig

Svar: 1 – 1 st, 2-3st, 3–3 st, 4–4 st, 5 – 3 st.

Svar:  Kapprummen upplevs av flera som för trånga vad gäller barn, personal och förvaring av kläder. Personal upplever att det blir rörigt och lätt hög ljudnivå när många barn och personal ska samsas kring utrymmet i kapprummet. Det bör maximalt vara två avdelningar i ett gemensamt kapprum men då behövs avskärmning i form av hyllor och klädhyllor så att det blir tydligt för barnen vilken del av kapprummet som de ska använda. Gemensam entré på förskolan kan medföra att det blir trängsel vid in- och utgång.

Finns det ytterligare funktioner/rum som du har synpunkter kring?

Svar: Utanpåliggande ståltrappa som används av barnen som har sina avdelningar på övre plan upplevs som brant och ej barnsäker.

Se överst här t v, min campusmodell, och t h Haga förskola med invändiga trapphus.

Nederst t v Rosendals förskola och t h förskolan Tavleliden, med utanpåliggande trappa.

Svar 2019 av För- och grundskolenämndens ordf. Moa Brydsten (S) har EJ följts upp. Så ”riskkonstruktionerna” består i nya förskolor, som ny Mariedalsförskola = än sjukare…

PS

Märk MB:s uttalande om ”Tjänstepersonerna inom kommunen känner till dig då ni tidigare haft kontakt,”. Enda kontakt är mina synpunkter/frågor och, ibland, svar – aldrig möten! Så att de ”känner till dig” stämmer ej och att ”anlita din kunskap” har ej nämnts…

Ny Mariedalsförskola blir friskare ute vid flytt och undviker sjuk innemiljö i Atrium-idé. Timeout för omprövning?!

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag 28/8 har jag insändare i VK om en ny Mariedalsförskola, 6 avd i 2 plan, som ersätter Varglyan, 5 avd i 1 plan (nu riven pga sjuk miljö.) Men den nya riskerar även ”sjuk” miljö!

På vk.se där insändaren kom igår finns nedan kommentar:

Redan i samband med detaljplanen uppmärksammade jag bristerna, se blogg 11/4 2022:

Skuggig förskoleplan i nya Varglyans utegård i öster – boendes småhus riskerar skuggighet – av förskolan… Ny flexibel modell klarar sol/skugga och varianter finns i Umeåförskolor. Dags för reportage för barnens bästa!

Ovan t h är skuggstudier som visar på skuggigt på em, i mars och sep. Inget visas i detaljplanen för sep – mars med mer skugga då. Och än mindre sol pga höga träd intill.

Nedan, från detaljplanen, visar t h var Varglyan låg och den park-utemiljö som finns t v.

Ovan bildmontage har min Atrium-idé grundad på utvärdering av förskolan Missionären på Umedalen, 4 avd 1 plan 1989, här 8 avd 2 plan. Den få mer sol och skugga av träd.

OBS! Byggnader som syns överst t h är kvar, beror på montageproblem av mig i datorn.

Ovan t v syns dessa hus (foto i sommar). I nytt läge/ny modell ges del av utegård mot öster och kan fås skild från bilar med barn liksom varutransport, se bildmontage.

Här satellitbild med ”Varglyanläget” som ger friskare utemiljö och ”dubbelt” friskt i att undvika sjuk innemiljö som insändaren beskriver. Även lite närmare till Ängarna/Gammlia.

PS

Med 8 avd, två mer än i nuvarande planer, ges möjlighet för extraplatser vid renovering/rivning av äldre förskolor eller ”sjuka hus”.

Varglyan blev ju ”sjuk” och barn kunde flytta avd till ”friska” nya campusförskolan Professorn på campus, nu Glaciären i kommunregi.

Således mer flexibelt och mer ekonomiskt i längden.

Tips till Umeåmedier – och på riksplan: EJ utvärderade Umeå-förskolor stämmer EJ med ritningar = sjuka miljöer! Testa frisk modell = OK.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nytt funktionsprogram förskola i Umeå 2021 har EJ utvärderats, se kommunsvar jag fått.

Både Kålmasken, 6 avd i 2 plan, och Nya Kungsgården, 8 avd 2 plan, har EN entré per våning – saknar överblick ut – har genomgångsrum inne = emot kommunråd i F-program!

Ovan är om min pedagogik-uppsats 1993, ur ”Lärande och fysisk miljö”, 2005, där Umeås brister ger ”sjuk” planlösning. Notera enkätsvar (rektor) om en entré = trängsel!

Mer om sjuka och friska förskolemiljöer finns i min ”Idébok i förskoledesign”, se här (kom 2021 strax före funktionsprogrammet), men inte, än?, Umeå kommun velat ta del av…

Ovan min Atrium-idé ur olika förskoleprojekt, Missionären, 1990 – bild ovan och campusförskolan Professorn, 2016. Testa här ny modell: OK ger godkänt = friskt!

Se kommunomdömen 2003: ”intressanta idéer – flexibla nyttjandet – framtida arbetet”…

Bilvägar synas – inte förskolemiljöer, i Umeå kommun – ej heller på riksnivå! Här visas hur fel=sjukt det då blir… Något för medier/politik att syna?

Av , , Bli först att kommentera 1

I VK nu: https://www.vk.se/2023-08-15/ny-slutbesiktning-av-vastra-lanken-inleds-8e5b1

”Ny slutbesiktning av Västra länken inleds”

visas hur ny väg i Umeå synas noga i besiktning, av Trafikverket och med entreprenören.

MEN för nya förskolemiljöer syns ingen bedömningar innan barn och personal börjar…

Tvärtom, så här svarade i år Umeå kommun mig att sådant görs inte, ens för ritningar!

T o m slås det fast att äldre förskolor ska ha äldre normer mot nya i tillbyggnader.

Detta liknar de svar på riksnivå jag fått från SKR av s k konceptförskolor man godtar för byggföretagdär det inte finns utvärderingar ritningar mot text/innehåll i nya SKR-råd.

Här nedan visas hur fel=sjukt det kan bli när man inte bedömer redan i planeringsstadiet.

Längst t h överst ritning i nytt Funktionsprogram förskola i Umeå, 2021, Kålmasken på Tomtebo gård som nu byggs och därunder Nya Kungsgården på Grubbe, i planer.

Nere i mitten kommunråd om entréer och genomgångsrum som inte följs för båda med entré-överblick försvårad och finns störande rum med ”störningar, buller och stress”!

Sådana brister visade jag på i pedagogik-uppsats 1993, se t v ur ”Lärande och fysisk miljö” 2005, Pia Björklid: där stress, buller och dålig luft ger ”sjuka planlösningar”.

I funktionsprogram förskola i Umeå kommun från 2009/2010 syns (övre rad) olika förskolor, med överst t v Missionären, Umedalen, utvärderad som ”frisk” i Umeå, 1994.

Så när nu byggande av bilmiljöer analyseras och bedöms noga, bör väl barnmiljöer få samma förfarande och vara något för medier/politik, lokalt och på riksnivå, att syna?!

Friska förskolemiljöer ur Umeåprojekt visar ”sjukt” i kommunplaner – ej utvärderade – rättas till mha ”Idésignbok”…

Av , , Bli först att kommentera 0

I nedan debattinlägg i VK den 10/6, se

Kunskap om friska förskolemiljöer finns – använd dessa! VK-debatt kan nå ut i Sverige – även utomlands…

beskriver jag och tidigare huvudskyddsombud i Umeå kommun, Gunnar Sjölander, projekt som gav förskolan Missionären, Umedalen, 1990, se foton ovan.

1993 kom jag med C-uppsats, 60 p, i pedagogik vid Umeå universitet, ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer” med analysmetoder för friska utformningar av förskolor.

Ovan t h Missionären med frisk planlösning enl. pedagogikuppsats. Nedan Umeås funktionsprogram 2021 och SKR-råd som kommunritningar t v ej följer = ”sjukt”.

Umeå kommun har inte ens utvärderat F-program mot ritning, se svar 23/2 2023 och anser även äldre förskolor ska ha äldre normer mot nya normer för dagens förskolor!

Våren 2021 kom min ”Idébok i förskoledesign” för friska förskolemiljöer, om smittrisker och flexibla Atrium-modeller – ur campusförskolan Professorn 2016 och Missionären.

Denna kunskap rättar ”sjukt” till ”friskt” samt flexibelt in- och utvändigt, med kommun-beröm förr (ovan) och nu (längst upp): ”engagerad Umeåbo och förskoledebattör” =  bra.

Umeå kan bli bäst på sim- och förskole-idéer – se ström-simkanal och friskare förskolemiljöer – med kommunberöm för engagemang…

Av , , Bli först att kommentera 1

Efter SM-veckan i Umeå (se tidigare bloggar) med beröm för arrangemang och 50:an kom VM:et i Japan med guld och världsrekord för Sarah Sjöström + flest VM-medaljer.

Med Umeå i topp i Sverige i simanläggning och inne-50:an, kan samma bli för förskole-miljöer, se VK-debatt här och fd kommunalrådet Holmlund (S) gav simberöm på bloggen.

Beröm från kommunchef som förskoledebattör och i kommunomdöme om flexibilitet och kvalitet (se ovan), kan göra Umeå bäst på förskolor och för nya simidéer som simkanaler.

Sarah Sjöström, VM:s bästa – med ”vinnarskalle och snällaste” – hade Umeå SS:s Sara Sharp som idol, se Aftonbladets TV-guide 2016 Rio-OS – här vid Sundsvalls SM-vecka 2015…

Av , , Bli först att kommentera 0

USS-Sara om simkompis Sarah: ”vinnarskalle” (medaljer) och ”snällaste” (autografer)!

Sarah Sjöström: ”bäst genom tiderna i VM” (DN 30/7 2023) hade som 12-åring, Umeå…

…Simsällskaps: Sara Sharp, t v nedan, som idol (Aftonbladets TV-guide Rio-OS 2016)…

…och var före Sarah med h i SumSim 2005. Sedan tog Sjöströms utveckling fart, t h…

…och 2015, Sundsvalls SM-vecka, såg jag simmar-Sarah + snälla Sarah (enl USS-Sara).

PS Överst t v Sara Sharp, USS, vid Umeåtävling, i mitten SVT nu, övriga i Sundsvalls-SM.

Guld-Sarahs idol Umeåsimmaren Sara (Sharp), se Aftonbladets ”OS-bibel”!