Krympande Umeåförskolor – likt Sthlm-modell – ökar barngrupperna – och rörigare dagismiljöer mot förr! (Jfr Professorn Campus – utan störningar)

Av , , Bli först att kommentera 0

NYA FÖRSKOLEBYGGEN I UMEÅ, PÅ TAVLELIDEN, BÖLE OCH HAGA, I TVÅ PLAN  HAR KRYMPANDE AVDELNINGSYTOR SOM ÖKAR BARNGRUPPSSTORLEKARNA…

Förskola Tavle Böle Haga

…OCH LIKNAR STOCKHOLMSMODELL MED HALVERADE PEDAGOGISKA YTOR – ATT JÄMFÖRA MED SOCIALSTYRELSENS VÄGLEDNING PÅ 1970-TALETS 142 KVM/AVD…

Förskola ytor socstyr sisab

…OCH JAG VISAR I C-UPPSATS I PEDAGOGIK 1993 DÄR OVAN EXEMPEL FRÅN 1950-TALET LIKNAR STOCKHOLMSMODELLEN OVANFÖR. JÄMFÖR NEDAN T H UMEÅS…

Missionären Haga ytor

…2-PLANSLÖSNING DÄR AVD.YTOR KRYMPT PGA SKOLHALL OCH GALLERIRUM SOM GER RÖRIGARE-STÖRIGARE DAGISMILJÖER MOT TRADITIONELL UMEÅMODELL T V…

UBBI-modell legocampus

…SOM JAG UTVECKLAT UR LEGOBYGGE + RITNING TILL IDÉ FÖR PROFESSORN CAMPUS, 8 AVD I 2 PLAN = EGNA LEKYTOR + GEMENSAMMA RUM (utan störningar)!

Krympande Umeåförskolor – likt Sthlm-modell – ökar barngrupperna – och rörigare dagismiljöer mot förr! (Jfr Professorn Campus – utan störningar)

Av , , Bli först att kommentera 0

NYA FÖRSKOLEBYGGEN I UMEÅ, PÅ TAVLELIDEN, BÖLE OCH HAGA, I TVÅ PLAN  HAR KRYMPANDE AVDELNINGSYTOR SOM ÖKAR BARNGRUPPSSTORLEKARNA…

Förskola Tavle Böle Haga

…OCH LIKNAR STOCKHOLMSMODELL MED HALVERADE PEDAGOGISKA YTOR – ATT JÄMFÖRA MED SOCIALSTYRELSENS VÄGLEDNING PÅ 1970-TALETS 142 KVM/AVD…

Förskola ytor socstyr sisab

…OCH JAG VISAR I C-UPPSATS I PEDAGOGIK 1993 DÄR OVAN EXEMPEL FRÅN 1950-TALET LIKNAR STOCKHOLMSMODELLEN OVANFÖR. JÄMFÖR NEDAN T H UMEÅS…

Missionären Haga ytor

…2-PLANSLÖSNING DÄR AVD.YTOR KRYMPT PGA SKOLHALL OCH GALLERIRUM SOM GER RÖRIGARE-STÖRIGARE DAGISMILJÖER MOT TRADITIONELL UMEÅMODELL T V…

UBBI-modell legocampus

…SOM JAG UTVECKLAT UR LEGOBYGGE + RITNING TILL IDÉ FÖR PROFESSORN CAMPUS, 8 AVD I 2 PLAN = EGNA LEKYTOR + GEMENSAMMA RUM (utan störningar)!

Rock and Roll Music i Väven i Umeå – tack för det och välkommen på nytt!

Av , , Bli först att kommentera 0

SÅ HÄR LOCKADES SENIORER (och juniorer också) OCH ROCKADES LOSS – BILDER – magisk kväll i nostalgiresa till 60- och 70-tals musik + dans i Umeå, välkommen på nytt!

Rock and Roll Music

147 har deltagit · 523 intresserade
En musik- och danskväll i rockens & soulens tecken. En kväll för dig som minns 60- och 70-talslåtar som California Sun, Ticket to ride och Son of a Preacher Man…. En kväll med Jukebox, Wealth of nations, The Fact och The Echo på scen. Här finns ett stort dansgolv och baren är öppen, alltså ett riktigt härligt party.
Arrangör: Kultur för seniorer.
—-
Väven rocknroll 19

”Korridorhallar” utan fönster ger ej miljöcertifiering. Med 10-15 dörrar + skolhallar fås störningar. Jfr med lugnare i campusförskola och egna hallar och med mer av hemvistytor!

Av , , Bli först att kommentera 0

2010 I UMEÅ KOMMUNS FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA VAR EN MODELL NEDAN

Reggio Emilia f-progr

AV S K REGGIO EMILIA-TYP OCH GETT UMEÅVARIANTER I TVÅ VÅNINGAR MED BL A

(15 dörrar + trappa, på yta av 68 kvm)            (15 dörrar på yta 41 kvm och på 40 m vägg)

Gallerirum korridorhall

(12 dörrar på yta 38 kvm + på 40 m vägg)    (11 dörrar + trappa, på yta 70 kvm + 55 m vägg)

”KORRIDORHALLAR” UTAN FÖNSTER MILJÖCERTIFIERAS EJ – STÖRANDE MILJÖER

LIKT I ”SKOLHALLAR”, HÄR ENTRÉ FÖR 60/80 BARN IHOP + FÖRÄLDRAR/PERSONAL

Skolhallar Haga, m fl

ATT JÄMFÖRA MED LUGNARE MILJÖER OCH EGNA HALLAR I MIN CAMPUSLÖSNING

(nedan t h och grundidé för Professorn Campus och t v från min idé i förskolan Missionären)

UBBI Mission Campus b

DÄR HEMVISTERNA/AVD GER MER VERKSAMHETSYTOR ÄN UMEÅMODELLERNA!

PS. 3 av 4 kommunförskolor här (ej överst t v) har riskfyllda utepåliggande trappentréer som kommunpolitiker och byråkrati reagerat på och kommer att syna enligt svar till mig efter upplysning härom. Nästa steg bör bli att man granskar ovan ”korridorhallar” och bedömer icke-fönsters och ”störigheters” effekter på förskoleverksamhet och arbetsmiljö!

”Korridorhallar” utan fönster ger ej miljöcertifiering. Med 10-15 dörrar + skolhallar fås störningar. Jfr med lugnare i campusförskola och egna hallar och med mer av hemvistytor!

Av , , Bli först att kommentera 0

2010 I UMEÅ KOMMUNS FUNKTIONSPROGRAM FÖRSKOLA VAR EN MODELL NEDAN

Reggio Emilia f-progr

AV S K REGGIO EMILIA-TYP OCH GETT UMEÅVARIANTER I TVÅ VÅNINGAR MED BL A

(15 dörrar + trappa, på yta av 68 kvm)            (15 dörrar på yta 41 kvm och på 40 m vägg)

Gallerirum korridorhall

(12 dörrar på yta 38 kvm + på 40 m vägg)    (11 dörrar + trappa, på yta 70 kvm + 55 m vägg)

”KORRIDORHALLAR” UTAN FÖNSTER MILJÖCERTIFIERAS EJ – STÖRANDE MILJÖER

LIKT I ”SKOLHALLAR”, HÄR ENTRÉ FÖR 60/80 BARN IHOP + FÖRÄLDRAR/PERSONAL

Skolhallar Haga, m fl

ATT JÄMFÖRA MED LUGNARE MILJÖER OCH EGNA HALLAR I MIN CAMPUSLÖSNING

(nedan t h och grundidé för Professorn Campus och t v från min idé i förskolan Missionären)

UBBI Mission Campus b

DÄR HEMVISTERNA/AVD GER MER VERKSAMHETSYTOR ÄN UMEÅMODELLERNA!

PS. 3 av 4 kommunförskolor här (ej överst t v) har riskfyllda utepåliggande trappentréer som kommunpolitiker och byråkrati reagerat på och kommer att syna enligt svar till mig efter upplysning härom. Nästa steg bör bli att man granskar ovan ”korridorhallar” och bedömer icke-fönsters och ”störigheters” effekter på förskoleverksamhet och arbetsmiljö!

Byggnadsnämnden godkände rörigare planlösning, mindre lekytor och riskfylld entré för Umeåförskola som ej följer funktionsprogrammet helt. Dags att bygglovet omprövas…

Av , , Bli först att kommentera 0

Byggnadsnämnden i Umeå kommun gav på sitt senaste sammanträde, 17/4, bygglov för kommunens första förskola med 8 avd. i 2 plan (men inte Umeås första, det var Professorn Campus med personalkooperativet Professorn, våren 2016), en Böle förskola på Västteg.

Det var ett ”olyckligt” godkännande där jag 12/3 skrev till Byggnadsnämnden att syna en rörig planlösning och med utformning som ger mindre l lekytor än vanligt på Umeådagis samt dessutom avviker från kommunens funktionsprogram på flera punkter.

Se längst ner i bloggen utdrag ur e-brevet till ordf Mikael Berglund (S), 1:a vice dito Ulrik Berg (M) och 2:a vice dito Mattias Sehlstedt (V).

En månad senare utan reaktion fick de tre byggnadsnämndsordförandena nytt e-brev om

dels att ordf. i för- och grundskolenämnden Moa Brydsten (S) meddelat att presidiet där skulle ”följa upp utanpåliggande trapporna”.

dels att tekniska nämndens ordf Lena Karlsson-Engman (S) och vice dito Anna-Karin Sjölander (C) fått e-brev om entréproblematiken och vad Brydsten svarat om uppföljning.

Inga svar eller annan reaktion har kommit och bygglovgodkännandet tyder på att man inte reagerat på kritiken. Men kanske måste man snart se över bygglovet igen ifall Arbetsgivarverket finner de riskfyllda utanpåliggande trappentéerna på nu pågående byggande av Rosendals förskola och Teleskopets värda att syna riskerna för, se blogg 17/4.

Böle förskolas ritningar ser ut att också få samma lösning med utebyggda trappentréer för ovanplan, här då fyra avdelningar och därmed 60-80 barn, se/läs mer på blogg 18/4.

Nedan är ritningar med min grundidé för Professorn Campus t v och Böle-ritningen t h. Där syns att campusmodellen inte har samma rörighet och får mer lekytor tack vare egna hallar samt har innebyggda trappentréer, lika för alla avdelningar mot Böles olika för nedre plan (säker) och övre plan (osäker).

Notera dessutom under e-brevet att campusförskolemodellen mer liknar kommunens funktionsprograms anvisningar än Umeå kommuns egen ritning som i övrigt inte heller följer f-programmet helt. Således nu dags att bygglovet omprövas för ändringar.

UBBI Peab Böle jmf

Här utdraget ur e-brev 12/3 till Byggnadsnämnden i Umeå kommun

Hej!

 Den 9 mars skrev Folkbladet om nya förskolor som uppförs och planeras i Umeå kommun.
I samband med valrörelsen var jag och pratade med några kommunpolitiker ang. de modeller kommunen går efter, s k Reggio Emilia-lösningar (och fick intresse för mina synpunkter).
Dessa RE-modeller har jag i debatt i VK och på min blogg ifrågasatt m a a ”skolhallar”, ”kontorslandskap”, störande genomgångar, mindre hemvistytor, långa avstånd, bristande tamburkontakt, mm allt jämfört med traditionella dagis med egna hallar, nära mellan avd. mer föräldrakontakt och större hemvister (utan att avd. totalt blir större), etc.
Än mer av dessa nackdelar och nya sådana, syns i ritningar för kommande Böle Förskola som enligt VF har inlämnats bygglov för, men ej antagits av döma av kommentar från Bygglov när jag igår fick ritningarna, se nedan. (syns ovan t h, min komm. nu)
Man skriver ”ändringar kan komma att ske”.
Och jag menar, som förskollärare sedan 1973 och från 1987 barnomsorgsföretagare, mm, idékonsult, att det i högsta grad är värdefullt, ekonomiskt och pedagogiskt, att ändringar görs.

UBBI campus torget

Byggnadsnämnden godkände rörigare planlösning, mindre lekytor och riskfylld entré för Umeåförskola som ej följer funktionsprogrammet helt. Dags att bygglovet omprövas…

Av , , Bli först att kommentera 0

Byggnadsnämnden i Umeå kommun gav på sitt senaste sammanträde, 17/4, bygglov för kommunens första förskola med 8 avd. i 2 plan (men inte Umeås första, det var Professorn Campus med personalkooperativet Professorn, våren 2016), en Böle förskola på Västteg.

Det var ett ”olyckligt” godkännande där jag 12/3 skrev till Byggnadsnämnden att syna en rörig planlösning och med utformning som ger mindre l lekytor än vanligt på Umeådagis samt dessutom avviker från kommunens funktionsprogram på flera punkter.

Se längst ner i bloggen utdrag ur e-brevet till ordf Mikael Berglund (S), 1:a vice dito Ulrik Berg (M) och 2:a vice dito Mattias Sehlstedt (V).

En månad senare utan reaktion fick de tre byggnadsnämndsordförandena nytt e-brev om

dels att ordf. i för- och grundskolenämnden Moa Brydsten (S) meddelat att presidiet där skulle ”följa upp utanpåliggande trapporna”.

dels att tekniska nämndens ordf Lena Karlsson-Engman (S) och vice dito Anna-Karin Sjölander (C) fått e-brev om entréproblematiken och vad Brydsten svarat om uppföljning.

Inga svar eller annan reaktion har kommit och bygglovgodkännandet tyder på att man inte reagerat på kritiken. Men kanske måste man snart se över bygglovet igen ifall Arbetsgivarverket finner de riskfyllda utanpåliggande trappentéerna på nu pågående byggande av Rosendals förskola och Teleskopets värda att syna riskerna för, se blogg 17/4.

Böle förskolas ritningar ser ut att också få samma lösning med utebyggda trappentréer för ovanplan, här då fyra avdelningar och därmed 60-80 barn, se/läs mer på blogg 18/4.

Nedan är ritningar med min grundidé för Professorn Campus t v och Böle-ritningen t h. Där syns att campusmodellen inte har samma rörighet och får mer lekytor tack vare egna hallar samt har innebyggda trappentréer, lika för alla avdelningar mot Böles olika för nedre plan (säker) och övre plan (osäker).

Notera dessutom under e-brevet att campusförskolemodellen mer liknar kommunens funktionsprograms anvisningar än Umeå kommuns egen ritning som i övrigt inte heller följer f-programmet helt. Således nu dags att bygglovet omprövas för ändringar.

UBBI Peab Böle jmf

Här utdraget ur e-brev 12/3 till Byggnadsnämnden i Umeå kommun

Hej!

 Den 9 mars skrev Folkbladet om nya förskolor som uppförs och planeras i Umeå kommun.
I samband med valrörelsen var jag och pratade med några kommunpolitiker ang. de modeller kommunen går efter, s k Reggio Emilia-lösningar (och fick intresse för mina synpunkter).
Dessa RE-modeller har jag i debatt i VK och på min blogg ifrågasatt m a a ”skolhallar”, ”kontorslandskap”, störande genomgångar, mindre hemvistytor, långa avstånd, bristande tamburkontakt, mm allt jämfört med traditionella dagis med egna hallar, nära mellan avd. mer föräldrakontakt och större hemvister (utan att avd. totalt blir större), etc.
Än mer av dessa nackdelar och nya sådana, syns i ritningar för kommande Böle Förskola som enligt VF har inlämnats bygglov för, men ej antagits av döma av kommentar från Bygglov när jag igår fick ritningarna, se nedan. (syns ovan t h, min komm. nu)
Man skriver ”ändringar kan komma att ske”.
Och jag menar, som förskollärare sedan 1973 och från 1987 barnomsorgsföretagare, mm, idékonsult, att det i högsta grad är värdefullt, ekonomiskt och pedagogiskt, att ändringar görs.

UBBI campus torget

Nya riskfyllda dagisentréer i Umeå? Syna olycksriskerna för 70-80 barn!

Av , , Bli först att kommentera 0

NYA RISKFYLLDA DAGISENTRÉER I UMEÅ KOMMUN? (Från SVT Västerbotten 17/4)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OVAN ÄR ENA SIDAN AV BÖLE FÖRSKOLA – ANDRA SIDAN HAR ENTRÉERNA

NEDAN T V RITNING PÅ HAGA FÖRSKOLA – T H SYNS BF-FÖRSKOLAN OCH …

Trappentréer Haga Böle

… I MITTENRADEN ÄR T V BILD PÅ INBYGGD TRYGG HAGA-ENTRÉ + RITNING T H. I MITTEN ROSENDALS FÖRSKOLA MED RISKFYLLD ENTRÉ LIKT BÖLES VERKAR FÅ ENL. RITNINGAR NEDERST. DAGS SYNA OLYCKSRISKERNA FÖR 70-80 BARN PÅ OVANPLAN!