Känns hedrande att Umeå kommun ser mitt initiativ Innovativ Förskola i Campusförskolan Professorn, 2016, och 2023 satsar här (nu Glaciären) på nationella minoriteter. Miljön är skapad för integration, inne som ute.

Av , , Bli först att kommentera 0

Se nedan t h om möte i idag 28/2 där Umeå kommun har samråd för ”Nationella minoriteter” på förskolan Glaciären på campus nära IKSU. Den startades av personal-kooperativet Professorn, 2016, och är Sveriges största campusförskola, 8 avd i 2 plan.

Som upphovsman till förskolan genom initiativet ”Innovativ Förskola”, 2011, via Uminova Innovation, känns det hedrande att kommunen nyttjar Glaciären (i kommunregi numera) för ovan angelägna ändamål.

Som VK skrev i reportage 2016 (mittenraden t v) var det 50-årig kamp för en campusförskola. Det var av, nu framlidne, Lennart Degerliden (FP/L-politiker) som Umeå Studentkårs ordförande då, med studentdaghemmet Professorn 1970.

Se mer https://blogg.vk.se/umeas-basta/2016/04/23/50-ars-kamp-for-campusforskola-kommunen-borde-vara-tacksam/

Och i e-brev (nedan) från ordförande i För- och grundskolenämnden, Margareta Rönngren, sep 2011 syns viss ”kamp” för campusförskolan så jag valde att ”ligga lågt”…

Både yttre och inre miljön är skapad för integration genom att lugna och livliga verksamheter inte stör varandra plus att samtidigt finns gemensamma rum för barnen, utan störande genomgångar liksom till och från gemensamt innetorg.

Planerna från för- och grundskoleförvaltningen är finska och samiska avdelningar som flyttar dit för att ”öka kvalitén” och fler språk ”under ett och samma tak” i svar jag fått från bitr ute.direktör Daniel Nordgren.

Även föräldrarna ser campusförskolans lokaler passande för krav de har, även utemiljön.

Kanske upptäcker nu Umeå kommun denna integrerande utformning av förskolemiljöer av icke-störande innetorg med olika pedagogiska möjligheter av små och stora ytor.

Och intresseras för förnyelse som här i Atrium-idé (ovan t h) med mer in-ut och länkar med flexibilitet för olika tomter.

Se här ovan  en tid efter starten våren 2016 för Professorn/Glaciären där jag och rektorn Jan Lindgren pekar mot utemiljön från balkong på ovanvåning med utsikt och uppsikt.

Därunder innetorget med köket och servering och sikt från alla avdelningar via innefönster, också det integrerande samt pedagogiskt fördelaktigt på flera sätt.

Så med satsning på finska och samiska barngrupper vore det hedrande om kommunen officiellt ger erkännande av denna Innovativa Förskola-idé till campusförskola – efter 7 år.

Fler orättvisor för äldsta förskolan Berghem! Tillbyggnad får längre ramper och ej risker in i tegelvägg! Avbryt byggandet – se över planerna – även om ”underytor” (Blogg 20/2)

Av , , Bli först att kommentera 1

Blogg 20/2 har rubriken

Ge Berghems förskola rättvisare villkor! VK-insändare – orättvisor i ”underytor” för personal. Miljö-utrymme ute mot inne i nya förskolor! Umeåpolitiker, utveckla med kök i personalhus nu – uteverandor med tak inför 60-års-jubileum – 2026…

Nu visar granskning att tillbyggnadens ramp som planeras för nya avdelningens entré, är längre än för nuvarande fyra av de fem avdelningarna! Se ritningar och bilder, förr-nu.

Den avslutas inte heller in i tegelväggar, som för alla fem avdelningar på förskolan nu gör.

Så avbryt byggandet och se över planerna, också om de ”underytor” med orättvisor nuvarande förskola med fem avdelningar har pga ”gamla” normer från förr, se blogg 20/2.

Ovan om orättvisan ut i alla väder för återvinning jämfört nya förskolors invändiga miljörum i förskolebyggnaden! Se om personalhus tillbyggt + ny förskola – i blogg 21/2.

Varsågod Umeås politiker, så här förnyas Berghemsförskolor till ”friskaste” lärmiljöer – för framtiden – med kök-personalhus + ny förskola – paviljong flyttas och idrottsplan åter!

Av , , Bli först att kommentera 0

Igår 20/2 blogg om rättvisare villkor för förskolan Berghem i Umeå med ekonomidel i personalhus och mer ytor i minsta avdelningarna. Idag om mer förnyelse på Berghem.

Berghems barnstuga, nu förskola, invigdes 1966, och utformades som daghem enl. Socialstyrelsenormer samt undervisningsdito för förskollärarutbildningen, dvs ”lärmiljöer”.

I bildcollaget här syns möjligheterna för ett lärmiljö-centrum av idag + framtiden genom att börja med personalbyggnaden (överst t v) i förlängning västerut av förskolan (t h).

Mellanraden visar t v situationsplan från 1964 för hela kv Berghemsskolan med skola F-6, fritids och förskola nu. Längst ner i söder syns tomtdel för planer av Berghemsförskolan.

Mittbilden visar Skolan (+ nybyggnationer idag). T v B-förskolan och idén ”NYTT DAGIS”, 4 avd/ 2 plan, med innovativ och flexibel miljö i Atrium-idé för ”friskaste” lärmiljöer…

I nedersta radens bilder, t v från Berghemsskolan som visar nytt förskolleläge bakom förskolan Berghem och t h sett från gatan. Då kan förskolepaviljong nu norr om flyttas.

Ovan t h är den tillfälliga förskolan, Snöflingan, fotad nyligen på em och soligt på ute, men inte på utegården under vinterhalvåret likt en ny på Tomtebo gård, mot kommunråd!

Berghemsbor, besökare och skolan får då tillbaka tidigare större idrottsplan och lättare tillgänglig för allmänheten. Höga tallar kan ersättas så även naturmiljön förnyas…

Ge Berghems förskola rättvisare villkor! VK-insändare – orättvisor i ”underytor” för personal. Miljö-utrymme ute mot inne i nya förskolor! Umeåpolitiker, utveckla med kök i personalhus nu – uteverandor med tak inför 60-års-jubileum – 2026…

Av , , Bli först att kommentera 0

Berghems barnstuga-daghem-förskola invigdes 1966 som Umeås första och firade 50 år 2016, se bild nedan t v. 1997 planerades för att ta bort egna avd.entréer till EN enda!

Nu pågår nya planer för en tillbyggnad av en förskoleavdelning till de 5 andra för en 6-avd.förskola, (vid byggbaracken). Nu har jag upptäckt nya missar i planering som visar på orättvisor gentemot nya förskolor och jämfört nya normer.

Och idag, 19/2, insändare i VK med rubrik: ”Ge Berghems förskola rättvisare villkor”!

Ingress:

Umeå kommun, gör som 1997 och se över planerna här, undersök hur tillbyggnaden kan bli en ekonomidel enligt samma råd som i nya förskolor! Det uppmanar Urban Bengtson.

https://www.vk.se/2023-02-19/insandare-ge-berghems-forskola-rattvisare-villkor

Här nedan ANALYSMETOD jag använde vid uppdrag av Umeå kommun 1994 att tillsammans med föreståndare/personal utvärdera förskolans planlösning/ytor.

Här syns hur tre av fem avdelningar är klart mindre än två. Dessa orättvisor ökar nu när kommunen bygger en ny avdelning med standardmått så 3 större och 3 mindre.

Än större orättvisor blir för personalen, i kök  och på avd. samt ledningsdito. För 6 avd gäller 74 + 85 kvm = 159 kvm enligt tabell i nytt funktionsprogram från 2021.

Ritningarna visar Berghemsförskolans kök/personalrum om 75 kvm, mindre hälften av norm idag! Mötesrum i tillbyggnad 8,5 kvm, bara 50 % av idag, för 6 avd! ”Underytor”!

Närmast ovan är första förskolan ur funktionsprogrammet, Kålmasken på Tomtebo gård, 6 avd i 2 plan. Här syns de dubbelt stora ekonomiytorna idag mot 1966!

Men det är ännu mer orättvist för personalen, när man går bakom huset. Här bilder från igår, den fina vinterdagen. Bakom, 10-20 meter utomhus. är återvinnings-”lokalerna”.

Jämför yttabell och Kålmaskenritning. Miljörum är säkrare, rymligare och tryggare, 24 kvm och inomhus! Hur kunde planering och bygglovsprövning missa alla skillnader?

Ovan tabeller och ritningar (förr – nu) samt dessa nytagna bilder behöver kommunen syna och bedöma, samt göra besök på plats.

1997 tipsade personal mig om EN-entréritning, som jag meddelade förvaltning och politiker, så att kommunledningen stoppade försämringarna.

Dagens avslöjande om brister och orättvisor kom indirekt från personal jag mötte vid hämtning av barnbarn här (har också arbetat här på 1970/80-talet och haft barn här).

Denna ansåg det behövs mer arbetsytor, för möten, planering, datarum, etc nya förskolor får i arbetsmiljö. Så stopp likt för 26 år sedan behövs, nu. och byggande pausa.

Umeåpolitiker, lär av 1997:s räddning mot försämringsförslag. Ta timeout – gör om och rättvist och bygg personal-kök-hus i tillbyggnad samt öka avd.ytor för små avdelningar!

Se ovan t v altan/veranda med tak på förskola i Hedlunda/Lycksele efter mitt förslag 1995. T h runt-om-veranda-idé för min UBBI-modell från 1989, en ute-innovation…

Nederst, se hur uteveranda passar för Umeås äldsta förskola och lyfta den fina utemiljön med egna-avd-entréer direkt ut till uteverandor med tak – inför 60-års-jubileum -2026.

”Crowding” – trängsel – 200? (barn-vuxna) i EN entré och ”sjuk miljö” i ny förskola i Umeå – trots kunskap i kommunen idag och för 30 år sedan!

Av , , Bli först att kommentera 0

Crowding – trängsel, är ett begrepp som uppmärksammas bl a för miljöer för barn i förskolor. I funktionsprogram från SKL/SKR 2019, som Umeå kommuns nya Funktionsprogram 2021 har i referenser, beskrivs detta, se längre ner i bloggen.

I kommunråden nu –  sök på lokalfunktionsprogram – står om entré med fönster och sikt ut, störningar, buller och stress i genomgångsrum och korridorer ej för lek – aktivitet.

MEN, se nedan t h ritning från Nya Kungsgården på Grubbe utan sikt ut i avd.entré. Där fås ”crowding” i allrum och i EN entré/plan med korridor/groventré t v och t h!

Än trängre, och större smittrisker, riskeras vintertid när föräldrar inte väljer utetrappentré till våning 2, utan entrén nere och sedan trappor upp ger 8 avd:s barn + föräldrar = 200?

I planerad ombyggnad, t v, av Berghems förskola 1997 kom risk för crowding-trängsel i EN entré och korridor för 5 avd och 80-talet barn + alla föräldrar! Som stoppades då…

…politiker och förvaltning agerade efter information från mig som blev kontaktad av Berghemspersonal. Och räddades från ”sjuk planlösning”, (ur pedagogik-uppsats 1993).

Min Atrium-idé, nere t h, är utvecklad ur Missionären på Umedalen (syns i liten bild) för frisk planlösning enl nedan, flexibel i antal avd och olika tomter – med kommunberöm!

Kunskap från förr finns med i Umeå funktionsprogram, se ord ”genomgångsrum – buller – stress”. Ovan är ur ”Lärande och fysisk miljö” 2005 och refereras till i F-program-noter.

Men då tidigare kunskap inte verkar användas av kommunen i nya förskolor får Umeås politiker gripa in och göra ”sjuk miljö” frisk – igen – likt i Berghemsplaner förr, 1997!

 

Byggnadsnämnden granskar ej förskolemiljöer inomhus – inte sol/skugga och inneytor – bara uteytor i Boverketråd. Dags för översyn! Eller behövs överklagan?

Av , , Bli först att kommentera 0

Blogg 7/2 var om bristerna i ombyggnationsplaner 1997 för förskolan Berghem i Umeå, från fem entréer till EN för alla barngrupper. Detta stoppades då personal informerade mig, jag vidarebefordrade till kommunen och egna avd.entréer räddades.

Nu visar Byggnadsnämndsprotokoll 25/1 i år 2023 från ny ”EN-entrés-förskola” med långa korridorer, Nya Kungsgården på Grubbe – att någon granskning av inomhusmiljön inte görs i handläggning av byggnadslovet.

Och inte ens nu när det finns ett nytt Funktionsprogram från 2021 (förra 2009/2010) med råd om utemiljö, ytor, utformning och vad som bör undvikas inomhus.

Bara ytorna utomhus granskas enligt Boverketråd, se här från handläggningen.

Så gällde även för tidigare förskola med nya funktionsprogrammet, Kålmasken på Tomtebo gård (visats på bloggen tidigare). Inte ens tydliga råd på riks- och lokalnivå för husplacering m a a sol och skugga, synades av Byggnadsnämnden, endast ytor ute.

Se ovan råd om ”byggnader i norr”, nedan t h Kålmasken i söder, skuggigt utomhus och ständig skugga vid husets entré, som också är EN för alla avdelningar/plan. EJ granskat!

T v huskroppen för Nya Kungsgården som ligger i norr och har utegård mot söder… Notera att för båda planeringarna finns inga sol- och skuggstudier för vinterhalvåret!

Kring detta med handläggning och granskning frågade jag om hos Bygglov i kommunen. Här är svaret, ett icke-svar och hänvisning till enskild handläggare…

Hej Urban!

Frågor gällande handläggning av ärendet får du vända dig till ansvarig handläggare X (anger ej namn, min anm.).

Om du önskar ta del av handlingar/ritningar är du välkommen att kontakta oss på arkivet igen.

Med vänlig hälsning,

Ritningsarkivet Bygglov

Här ur ”Funktionsprogram för förskola”, Umeå kommun från 2021, ritningsexempel för förskolan Kålmasken på Tomtebo gård. Nedre del ur SKL/SKR funktionsprogram 2019.

Allt detta kan ingå i Byggnadsnämndens handläggning ifall Umeå kommun inför krav att Boverket-råd (se högre upp), kommunens funktionsprogram liksom på riksnivå av SKL/SKR, ska prövas mot bygglovsritnings innemiljö och utemiljö.

Så dags för översyn av handläggning i bygglovsprövning! Eller behövs överklagan?

Överytor, 20%, i Umeåförskola 2023! Som 1976-2003-2008. Vet kommun-politiker om denna nya överyt-miss? Även med ”sjuk planlösning” här…

Av , , Bli först att kommentera 0

Först. Förra bloggen 7/2 om ”Förstörelse” av Umeå äldsta förskola Berghem (1966) har flitigt besökts, drygt 500 tills nu, så det verkar intressera. Kanske även politiker?

E-brev till kommunen 7/2 har dock, än, inte gett någon reaktion. Få se om blogg med ”förstörelse” = överytor och ekonom, ger många bloggbesök samt kommunreaktioner.

Efter klar förskollärare i Umeå våren 1973 (50 år) fick jag något år senare vikariera på förskollärar-utbildningen. Besökte i arbetet förskolor där studenterna gjorde sin praktik.

Då upptäckte jag olika stora ytor på avdelningarna, t o m överytor i planer för 20 barn per grupp för bidrag, men ändå ha normalstor om 15 barn.  Jag tipsade VK som skrev nedan.

Svaren från politik/förvaltning om bl a flexibilitet och framsynthet var bortförklaringar och Umeå slutade med 20-ytorna. Likt andra kommuner i Sverige. Här mer och nya överytor.

Nog ska det vara så, att med Funktionsprogram för förskolan 2009/2010 i Umeå kommun (tyvärr raderat på hemsidan, men jag har sparat ner) och nytt 2021, att ytnorm ska följas!

Men se ovan, 8-avd-norm BTA-yta, båda våningsplans area mätta från byggnadsdelarnas utsida, 1 780 kvm mot ritning för Nya Kungsgården 2 118 kvm, + 338 = 19% överytor!

Här ur VK-rep. 26/1. Byggnadsnämndens ordförande Mikael Berglund (S) godtar liten avvikelse (hushöjd). Vad vet han m fl Umeåpolitiker om denna nya stora överyt-miss?

PS. Notera Skatteldenförskola med ”sjuk planlösning” för genomgångsrum, rum vid korridor och delad entré. Nu ny förskola med gmg-rum, ej uppsikt ut kapprum/entré + EN entré/4 avd ger här än mer av ”sjuk planlösning”. Och fördyrande överytor dessutom…

Äldsta förskolan förstörs – igen. Nya genomgångsrum – ej uppsikt allrum likt alla övriga avdelningar! Rita om, gör rätt och likvärdigt på Berghem!

Av , , Bli först att kommentera 1

Äldsta förskolan (Berghems, 1966) i Umeå förstörs – igen (mer om detta längre ner) – om inte förvaltningar och politiskt ansvariga rättar till – likt förr 1997 – en tillbyggnad nu.

Förskolan har 5 avd, egna entréer + stort allrum med uppsikt ut. Tillbyggnaden får ej allrumsuppsikt och ger genomgångsrum i avd intill – emot kommunråd från 2021!

Dessutom är allrum i tillbyggnad genomgångsrum till FYRA andra rum, än mer störande!

Men i en av flera frågor tidigare i år gavs svar som kunde uppfattas som ej genom-gångsrum, se nedan. Ritningar ovan visar att svaranden kanske inte förstår ritningar…

8, Blir det som med förra paviljongen genomgång i avd intill, dvs störande genomgångsrum?

Den tillbyggda avdelningen har en egen entré

1997 ville Umeå kommun ta bort alla egna avdelningsentréer, enligt ombyggnadsförslag (se under ordinarie ritning nedan) och ville ge fem avdelningar EN entré i mitten, med korridor på baksidan och groventrén in bakifrån…

Personal kontaktade mig, jag meddelade förvaltning/politiker – ”förstörelsen” stoppades, det är ändå Umeås första instirutionsdaghem och utformning bör då värnas extra.

I alla fall inte göras sämre som försöktes 1997, men nu riskeras, såvida inte högsta kommunledning åter tar ansvar, låter rita om, göra rätt och likvärdigt på Berghem!

Notera i ritningsunderlaget jag fick idag, från 2021-12-20, så tid har funnits för kontroll!

Friska förskolemiljöer i Umeå = egna avd.entréer. Sjuka i EN entré = 4 avd – 70 barn – 30 m korridor – 100 kvm – 13 dörrar! Flexibel idé = 2 entréer/avd

Av , , Bli först att kommentera 0

Friska förskolemiljöer = Avd.egen entré för uppsikt, mindre smittrisker, mer uterum. T v Berghems förskola 1966 med 5 entréer, t h ny ritning för EN entré 1997 – stoppades!

T h nya Kungsgården 2023, ritning har EN entré för 4 avd, på resp vån 1-2, 70+70 barn, 30 m för 100 kvm entré-korridor och 13 dörrar, utan uppsikt ut från kapprum = sjuk miljö!

T v Missionären, 1990, 4 avd-egna entréer. Atrium-idé – flexibelt med 2 entréer/avd. Nere t v Umeå kommun-beröm 2003, efter möte: idéer intressanta, flexibla nyttjandet, framtid.