Guld-Martin blev 98 år och som Umeå har mycket att tacka för.. som skid- och miljökämpe – är efterföljansvärt!

Av , , Bli först att kommentera 0

En så sorglig nyhet nu

”Guld-Martin” har avlidit

Publicerad idag kl 14.42

LÄNGDSKIDOR Martin Lundström har avlidit. Han blev känd som ”Guld-Martin” efter sin två OS-guld 1948.

och som kommer att hyllas för sina gärningar både i skidspåren och vid sidan om. Det var i det senare jag hade förmånen att lära känna honom och hans fru Gun (avled tidigare i vår). Vi arbetade ihop om att rädda gamla Sporthallen från rivning på 1980-talet och det lyckades tillsammans med flera andra krafter. Och fick igång en film om Martins skidliv.

På 50-talet var Martin en miljökämpe långt före de flesta andra. Ett viktigt Umeå-engagemang var att inte få en stor genomfart där Mariehemsängarna nu är och ingen, väl, kan tänkas sig offra nu, varken för nya vägar eller bostäder. Något som är efterföljansvärt idag och framdeles.

Frid över ditt minne, Martin, en stor man!

Martin 98

Martin/utländsk beundrarpost – Gun-jag-Martin i Åheden – Guld-Martin i Nydalaskidspår

Umeå Energi, utveckla skidstaden Umeå med solenergi på simhallstak och skidhallsidéer från Göteborg!

Av , , Bli först att kommentera 0

SM-skidområdet på Gammlia i Umeå och idrottscentrum är allvarligt hotat pga bosstadplaner jag visat i tidigare bloggar. Om umepolitiken inte vaknar, kan hoppet stå till Umeå Energis idrottssatsning med sponsring av Gammliarenor och en sportlekpark i idrottsområdet här. Och med stöd av Centerpartiet i Västerbotten av döma av insändare nyligen. (Mer om vad UE kan utveckla i slutet av denna blogg).

Låt Umeå vara skidstad skrev den 21/6 i VK, Åke Sandström, f d riksdagsman för Centerpartiet, tillika lokal C-politiker i Vännäs kommun i många år, idrottsledare i decennier och senast SM-vecka-general 2014 i Umeå för Skidalliansen här. Se http://www.vk.se/1752078/lat-umea-vara-skidstad

Därefter blev S-byggnadsnämndsordförande i Umeå kommun, Mikael Berglund, även ordförande i Umedalens IF skidalliansordförande  för något år innan nu en annan S-märkt f d  politiker, Lena Sandlin (förr ordförande i Fritidsnämnden) blev  skidalliansbas. Berglund och Sandlin med idrottsligt ledarskap borde borga för att ÅS inte hade behövt skriva insändaren som pekade på hur bostadsplaner kan riskera kommande SM i Gammliaskogen.

Men så bra är det inte nu. MB har godkänt rivning av Umeå simhall och uttalat sig som förespråkare för bostäder där som sänker nya SM och ny SM-vecka vinter. LS har inte yttrat sig utåt här, men som politisk sekreterare åt S-kommunalrådet Hans Lindberg har hon inte mycket att välja, även hon riskerar sänka framtida skid-SM och SM-veckor.

Nedan bilder i över raden efter ÅS-insändaren visar skid-SM-missarna för Umeå och längst t h, skid-SM i SM-vecka, förblir då en unikitet, inget Umeå Vill Mer här inte.

Nanna Gammlia skidstad 2

Mittenbilden visar del av skidfesten på skidstadion-fotbollsplanen och resursytorna norr om, vallbyn, mm, och nederst t v den konstgjorda backe som fanns intill simhallen. T v i mittenraden hela Stadsliden-Gammlia som visar vilket enormt friluftsområde det är, från Mariehemsängarna i öster till Gammlia Idrottscentrum i väster.

T h bilder av unik skidhall som byggts i Göteborg och för Umeå att dra lärdom av. Som att utveckla en ”skidhall” i simhallen för inneåkande och ut till skidspår upp i Gammliaspåren.. Ja, med miljöidéer om solpaneler på simhallstaket och inomhus kombinera kyla med värme, har Umeå nya miljörargument för att bli en Europas miljöhuvudstad.

Vågar byggnadsnämndens ordförande Berglund och S-politiska sekreteraren Sandlin bryta in i bostadsplanerna på idrottsområdet och göra gemensam sak med också en skidalliansordförane i Åke Sandström? Eller låser prestige från förr av en privat aktör som t o m la in nya höghus i sluttningen i Gammliaskogen och löften från umepolitiken?

Så länge de inte yttrar sig utåt som ÅS, har allmänheten i Umeå i allmänhet och skidenutsiaster i synnerhet all anledning att var oroliga. Därför är det viktigt att snarast väcka skidvänner i Umeå liksom att mediers sportsidor/journalister snarast bryr sig ifall man ser idrotten som viktig för Umeås framtid. särskilt skidor, som har anor i Umeå och Västerbotten med SM- och OS-toppar i decennier.

Kanske får hoppet då stå till en annan ”kommunaktör”, Umeå Energi som sponsrar gamla Sporthallen, innebandyhallen och fotbollsplanen samt nu vill bygga en sportpark där, att utveckla grusplanen, simhallen och marken med skidhallsmiljöidéer. Hör gärna av er då.

Skidstaden Umeå idag/i framtid, SM-veckor på Gammlia + skidhallsmiljö-idéer med solenergi på simhallstaket..

Av , , Bli först att kommentera 0

Låt Umeå vara skidstad skrev den 21/6 i VK, Åke Sandström, f d riksdagsman för Centerpartiet, tillika lokal C-politiker i Vännäs kommun i många år, idrottsledare i decennier och senast SM-vecka-general 2014 i Umeå för Skidalliansen här. SE http://www.vk.se/1752078/lat-umea-vara-skidstad

Därefter övertog S-byggnadsnämndsordförande i Umeå kommun, Mikael Berglund, tillika ordförande i Umedalens IF över skidalliansledarskapet  för något år innan nu en annan S-märkt f d  politiker, Lena Sandlin (förr ordförande i Fritidsnämnden) blev bas för skidalliansen. Berglund och Sandlin med idrottsligt ledarskap på olika sätt borde borga för att ÅS inte hade behövt skriva insändaren som pekade på hur bostadsplaner kan riskera kommande SM i Gammliaskogen.

Men så bra är det inte nu. MB har godkänt rivning av Umeå simhall och uttalat sig som förespråkare för bostäder där som sänker nya SM och ny SM-vecka vinter. LS har inte yttrat sig utåt här, men som politisk sekreterare åt S-kommunalrådet Hans Lindberg har hon inte mycket att välja, även hon riskerar sänka framtida skid-SM och SM-veckor.

Nedan bilder i över raden efter ÅS-insändaren visar skid-SM-missarna för Umeå och längst t h förblir då en unikitet, inget Umeå Vill Mer här inte.

Nanna Gammlia skidstad 2

Mittenbilden visar del av skidfesten på skidstadion-fotbollsplanen och resursytorna norr om, vallbyn, mm, och nederst t v den konstgjorda backe som fanns intill simhallen. T v i mittenraden hela Stadsliden-Gammlia som visar vilket enormt friluftsområde det är, från Mariehemsängarna i öster till Gammlia Idrottscentrum i väster.

T h bilder från den unika skidhall som byggts i Göteborg och Umeå kan dra lärdom av. Som att utveckla en ”skidhall” i simhallen för inneåkande och ut till skidspår upp i Gammliaspåren och ge Umeå något som inte finns annanstans i Sverige. Ja, med miljöidéer om solpaneler på simhallstaket och inomhus kombinera kyla med värme, har Umeå nya miljörargument för att bli en Europas miljöhuvudstad.

Vågar byggnadsnämndens ordförande Berglund och S-politiska sekreteraren Sandlin bryta in i bostadsplanerna på idrottsområdet och göra gemensam sak med också en skidalliansordförane i Åke Sandström? Eller låser prestige från förr av en privat aktör som t o m la in nya höghus i sluttningen i Gammliaskogen och löften från umepolitiken?

Så länge de inte yttrar sig utåt som ÅS, har allmänheten i Umeå i allmänhet och skidenutsiaster i synnerhet all anledning att var oroliga. Därför är det viktigt att snarast väcka skidvänner i Umeå liksom att mediers sportsidor/journalister snarast bryr sig ifall man ser idrotten som viktig för Umeås framtid. särskilt skidor, som har anor i Umeå och Västerbotten med SM- och OS-toppar i decennier.

Kanske får hoppet då stå till en annan kommunaktör Umeå Energi som sponsrar gamla Sporthallen, innebandyhallen och fotbollsplanen samt nu vill bygga en sportpark där, att kika på grusplanen, simhallen och marken där + mina idéer härför. Här gärna av er UE så berättar jag mer.

Stadsliden i Umeå utvecklas – finns plan för 2016 – 2025. Hur? Räddas Gammlia idrottscentrum – grusplan och simhall? Berätta för allmänheten!

Av , , Bli först att kommentera 1

Samtidigt som detaljplanearbete pågår för bostäder på grusplanen och simhallstomten vid fotbollsplanen på Gammlia Idrottscentrum, har Fritids-nämnden godtagit plan för utveckling och förvaltning 2016 – 2025 av Stadsliden i Umeå.

Men vad innehåller den? Räddas idrottsområdet intill Stadsliden-skogen på Gammlia? Och finns utvecklingsplaner? Eller är det avveckling som gäller efter privat aktörs förslag från 2008 om att få bygga bostäder på grusplan och simhallsmark  mot att bygga läktare för fotbollen och innebandyhall, mm?

Nog ska detta falla under bäst-före-datum på ett par år och nu vara fritt för attraktiva uppslag med nytänkande gagnande idrott och friluftsliv framför inkräktande bostäder, i 2008-förslaget även in i Gammliaskogens sluttning, se illustration nedan

Umeå kommun i allmänhet och Umeå Fritid i synnerhet, lägg ut hela Stadslidenplanen 2016-2025 på ww.umea.se och det snarast så får vi intresserade möjlighet att ge våra synpunkter för att kunna påverka politikerna!

Men det kana vara bråttom då förslaget skickats till Tekniska nämnden och där kanske inte hänsyn tas till idrottens behov utan mer ses till trafik och bostadsbyggande.

Betänk vad Riksidrottsförbundet och Västerbottens Idrottsförbund varnade för i sitt debattinlägg i VK nyligen (se föregående bloggar) med:

Att idrotten missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället.

NannaGammlia Norrporten

§26

Diarienr: FN-2016/00103

Remiss: Stadsliden i Umeå – Plan för utveckling och förvaltning 2016-2025

Beslut

Fritidsnämnden beslutar att lämna förslaget utan erinran.

Ärendebeskrivning

Stadsliden är en av Sveriges största och mest centralt belägna Stadsskogar, 160 ha (1,6 km2) sammanhängande skog, omgiven av stadens bebyggelse och infrastruktur.

Stadsliden är tillgänglig via flera gröna stråk som länkar den samman med andra av stadens stora grönområden. Området har tidigare nyttjats för många olika användningsområden av Umeborna och erbjuder idag ett brett utbud av natur- och kulturupplevelser samt rekreation och idrott. En plan för utveckling och förvaltning av Stadsliden i Umeå för åren 2016- 2025 har tagits fram.

Beslutsunderlag

Stadsliden i Umeå – Plan för utveckling och förvaltning 2016 – 2025.

Beslutet ska skickas till

Tekniska nämnden

 

S sviker IdrottsUmeå med förstörelse av Gammliasport och rivning av Umeå simhall – trots S-beröm av umeidrott!

Av , , 2 kommentarer 1

I gårdagens blogg uppmärksammade jag på Riksidrottsförbundets och Västerbottens Idrottsförbunds debattinlägg i VK om idrottens betydelse i Sverige i samhällsplaneringen. Så gjorde också S-kommunalrådet i Umeå kommun, Hans Lindberg, se nedan utdrag (hela på http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2016/06/27/idrotten-tillhor-valfardens-karna/)

De strategiska satsningar på idrotten och dess anläggningar som vi gjort och gör i Umeå kommun har bidragit till att Umeå är en stad med byar där man vill leva och bo.

Här måste då HL, m fl i S och andra partier då notera RF:s och VIF:s viktiga för idrotten: Att idrotten missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället.

MEN i Umeå har nu kommunen påbörjat en förstörelse av Gammlasport genom att planera för bostäder på Umeås äldsta och närmaste (centrum), Gammlia Idrottscentrum, på grusplanen och Umeå simhalls tomt (med rivning då). Då riskeras nya SM på skidor, SM 2017 hinner inte beröras av ev. bostadsbyggande då ny detaljplan där inte är klar då.

OCH därefter riskeras SM liksom SM-vecka vinter igen då resursytor intill skidstadion (fotbollsplanen och läktare) med vallaby, testspår, P, mm försvinner.

Liknande gäller för badbygget med en 50-m-bassäng som i trafiktrångt och farligt läge liksom utvecklingsbart är minst av allt en ”strategisk satsning” för idrott i Umeå.

Undviks däremot simhallsrivning ges möjlighet att utveckla idrotten här, t ex för annat, skidhall med omkl, mm, skidtestande inomhus, m fl andra idéer som lyfter Gammliaområdet för idrott och motion, inte sänker som nu. Riktigt framåt vore att pröva möjligheten med inne-50:a vid sådan ”skidsimhall eller på campus vid IKSU eller nysatsning på Nydala.

Sådant vore STRATEGISKA satsning på idrott i Umeå och anläggningar! Särskilt med fyra växande idrottsområden, och ett femte på I 20-området (Umeås kanske äldsta med I 20:s idrott för över ett sekel sedan?). Eller hur HL, m fl i S (och andra partier)?

Nanna 5 lägen

RF räddar simhallen och stoppar badbygget? Debattlägg från Riks-idrottsförbundet och VIF ger hopp!

Av , , Bli först att kommentera 2

RF, Riksidrottsförbundet, och Västerbottens Idrottsförbund, har genom sina ordföranden Björn Eriksson respektive Katarina Sandberg debattinlägg i VK idag 27 juni om vikten av att idrottsanläggningar i Sveriges kommuner planeras riktigt och hållbart. Se http://www.vk.se/1749437/enbart-bostader-racker-inte-for-ett-hallbart-samhalle

Tre meningar som belyser detta viktiga, ja, nödvändiga är

* Att idrotten missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället.

HÄR BLIR FÖRTÄTNING MED BOSTÄDER PÅ GRUSPLANEN VID UMEÅ SIMHALL OCH SIMHALLSTOMTEN ENL RF/VIF EXEMPEL PÅ ”OHÅLLBART” OCH GER STARKA IDROTTSARGUMENT FÖR ATT RÄDDA DENNA DEL AV GAMMLIA IDROTTSCENTRUM LIKSOM SIMHALLEN FÖR ANNAT I SPORTVÄG (om inte den renoveras för bad/simning).

* Dessvärre nedprioriteras idrott, eller glöms bort, i den fysiska planeringen. Också i Umeå.

HÄR ÄR BADBYGGET I CENTRUM, OCH MEST KALLAT ETT BADHUS (nu inte ens med något om bad/simning i namnet utan likt ett nytt P-hus – Navet – visande även nedprioritering av benämning) I OHÅLLBAR TRAFIKOMGIVNING, VARFÖR HOPP GES OM STOPP FÖR BADBYGGET OCH RÄDDAD SIMHALL, AV RF/VIF-BUDSKAPET.

* Idrott skrivs in i plan- och bygglagen.

HÄR ÄR BÅDE BOSTÄDER PÅ ETT IDROTTSOMRÅDE – KLASSISKT SOM GAMMLIAS SEDAN MER ÄN ETT HALVSEKEL – OCH BADBYGGET EXEMPEL PÅ ATT OM IDROTT FUNNITS MED I PLAN- OCH BYGGLAGEN HADE EJ VARE SIG SIMLÄGE I CENTRUM ELLER BOSTÄDER PÅ SPORTMARK PÅ GAMMLIA ENS KUNNAT FÖRESLÅS.

Nedan bilder sammanfattar ovan och ger stöd för beskrivningen och argumenten härför. Därunder hela RF/VIF-inlägget.

Nanna RF:VIF simhall:badbygge

Enbart bostäder räcker inte för ett hållbart samhälle

DEBATTARTIKLAR (2016-06-27) Segregationen i Sverige ökar och har gjort så under många år. Brist på tillgång till idrott riskerar att öka det avståndet. Insatserna som idrottsföreningar i hela landet gör för att välkomna nya medborgare och ge dem en snabbare väg in i samhällsgemenskapen är svåra att räkna i pengar. Dessvärre nedprioriteras idrott, eller glöms bort, i den fysiska planeringen. Också i Umeå.
Det skriver Björn Eriksson, ordförande för Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna tillsammans med Katarina Sandberg som är ordförande för Västerbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Det behövs många nya bostäder i Sverige. Men bara bostäder gör inte ett hållbart samhälle. Svensk idrott, med fler än tre miljoner medlemmar, är en viktig del för hälsa och välmående. Ändå missas eller nedprioriteras idrotten när nya bostäder planeras. Bostadsminister Peter Eriksson måste inkludera idrotten när han utformar bostadspolitiken för den hållbara staden och kommuner måste tänka in idrott, friskvård och fritidsmöjligheter när nya områden planeras.

Att idrotten missas när nya bostadsområden planeras eller förtätas är ohållbart och leder till ökade kostnader för samhället. Sjukvårdskostnader ökar när möjligheterna till fysisk aktivitet minskar, känslan av delaktighet i lokalsamhället försvinner och allt detta får stora konsekvenser på längre sikt.

Vi vill att Sverige även i framtiden ska vara ett land i framkant och förebild för utvecklingen i en globaliserad värld. Vi är ett litet land med begränsade resurser där alla måste bidra. Ska vi klara det måste vi ha ett samhälle där alla mår bra fysiskt och psykiskt, känner delaktighet och samhörighet. Sverige har den snabbaste urbaniseringen i Europa. Under en kort tid har många som flytt krig och förföljelse hittat en trygg plats att starta om sina liv på i Sverige.

Dessa förändringar ställer krav. Boverket menar att det behöver byggas 700 000 bostäder fram till 2025. Men ett fungerande samhälle behöver mer än bostäder. Självklart måste skolor, sjukhus, arbetsplatser och infrastruktur byggas. För ett starkt och hållbart samhälle behövs också platser där vi kan mötas för att skapa tillit och förståelse för varandra. Vi behöver platser där vi kan utveckla våra intressen och växa som människor. Vi behöver platser där vi kan må bra – tillsammans.

Därför kräver vi att:

1. Idrotten blir en naturlig del i byggandet av den hållbara staden.

2. Idrott skrivs in i plan- och bygglagen.

3. Boverket tar med idrott i sin vägledning till kommunerna.

4. Samråd med våra regionala idrottsförbund måste ske när översiktsplaner och den fördjupade översiktsplanen tas fram.

Segregationen i Sverige ökar och har gjort så under många år. Avståndet mellan människor och grupper av människor växer. Både vad gäller boende och arbete. Men också i hälsa, framtidstro och känsla av delaktighet. Brist på tillgång till idrott riskerar att öka det avståndet.

Civilsamhället är på många sätt en motkraft mot segregationen. Globalt sett har vi ett unikt starkt föreningsliv. 57 procent av alla svenskar är engagerade ideellt, vi arbetar var och en 15 ideella timmar varje månad. Forskning visar att ett starkt föreningsliv ger tillit och är en grund för demokrati.

Idrottsrörelsen är en av de största folkrörelserna. Vi är tre miljoner medlemmar som leds av 650 000 ledare i 20 000 föreningar spridda i alla våra 290 kommuner. Idrott leder till färre livsstilsrelaterade sjukdomar såsom cancer, diabetes och fetma. Studier visar att barn och ungdomar som idrottar i föreningar har fler kompisar, bättre självkänsla och självförtroende, skolkar mindre och begår färre brott än de som inte idrottar i förening. Vi gör Sverige starkare.

Insatserna som idrottsföreningar i hela landet gör för att välkomna våra nya medborgare och ge dem en snabbare väg in i samhällsgemenskapen är svåra att räkna i pengar. De investeringar som samhället gör i idrottsrörelsen ger vi mångfaldigt tillbaka. Omräknat till fritidsledarlön motsvarar bara insatserna från våra ideella ledare 30 miljarder kronor varje år.

Men för att vi ska kunna göra allt det här behöver vi någonstans att vara. Vi behöver planer, hallar, och skogar. Dessvärre ser vi redan i dag att idrott nedprioriteras eller glöms bort i den fysiska planeringen.

I de östra stadsdelarna i Umeå bor exempelvis cirka 23 000 personer och området beräknas växa med runt 17 procent under den närmaste tioårsperioden. Till de här områdena (framför allt Tomtebo och Tavleliden) flyttar familjer med små barn, eller barn i skolåldern. Det innebär att andelen barn och unga i åldern 6-18 år ökar med cirka 39 procent enligt Umeå kommuns befolkningsprognos. GUIF som är största förening i området har runt 120 lag i seriespel och bedriver idrottsaktiviteter för cirka 40 procent av ungdomarna i området i åldern 7-17 år. En stor utmaning för verksamheten är att alla tillgängliga tider i närliggande hallar och utomhusanläggningar är fyllda och att det inte finns några fotbollsplaner eller motsvarande grönytor i de nybyggda områdena.

I Tavleliden finns det till exempel ingen grönyta som tillåter fotbollspel och inga inomhusarenor. Om området fortsätter att växa utan att det planeras för idrotten finns det mycket små möjligheter att tillgodose de ”nya” barnens och ungdomarnas behov av aktiviteter. Brist på anläggningar riskerar dessutom att bli ett hinder för idrottens ambition om att bidra till förbättrad folkhälsa genom att stimulera livslångt idrottande.

Bostadsminister Peter Eriksson står inför en stor utmaning. Det behövs många bostäder och de måste byggas snabbt. Många ropar på snabbare processer, minskade möjligheter för dialog och att lyssna in olika intressen.

Vi har en vision: svensk idrott – världens bästa. Vi ska vara världsbäst på topp och bredd, bland unga och gamla. Vi vill att idrott ska finnas med genom hela livet. Genom en bra samhällsplanering kan vi lättare nå vår vision och hjälpa Sverige att fortsätta vara världens bästa land att leva i. För alla som bor här.

Björn Eriksson
Katarina Sandberg

Hot mot SM-vecka vinter av okunskap om behov av skid-SM-resursytor.

Av , , Bli först att kommentera 1

SM-veckan vinter i Umeå 2014 blev en succé och mycket tack vare ett stort idrottsområde som Gammlia Idrottscentrum intill SM-spåren i Gammliaterrängen. Ett beslut från 2008 att stödja en privat aktör att bygga bostäder på SM-resursytorna med vallaby, klubbtält, testskidspår, även konstgjord backe, P, mm, hotar ny SM-vecka.

2008 fanns inga SM-veckor och upplägget med fastiighetsbolaget i fråga försvann. Men politisk okunnighet  om behoven av resursytor försvårar för framtida SM-skidplaner. Därför var det välgörande att tidigare ordförande i Umeå Skidallians, Åke Sandström, tog till orda i insändare i VK den 22/6, http://www.vk.se/1752078/lat-umea-vara-skidstad, om ytbehovet vid sidan av skidstadion/fotbollsplanen.

Förhoppningsvis inser skidalliansordförande som tog över, Mikael Berglund (S), nu avgången, detta samtidigt som ny i Lena Sandlin som tidigare S-fritidsnämndsordförande lär känna till utrymmesbehovet vid målområdet.

Säker kan man dock inte vara då det finns inflytelserikt S-folk som av okunskap härom kan stjälpa nya skid-SM. Anders Forss, flitig intressant politisk bloggare med ”Anders tankar” och socialdemokrat, svarade mig i kommentar till synpunkter som ovan, bl a följande:

Jag är helt övertygad om att SM-veckan vinter kommer att rymmas på Gamlia även med husbyggen där badhuset och grusplanen ligger. Vi kan kanske inte lägga saker på exakt samma plats som tidigare men det finns gott om plats i Gamlia terrängen – t-ex. så har vi Mariehemsängarna och museieområdet som kan nyttjas så när jag säger att vi kommer att lösa problemen så vet jag att jag har torrt på fötterna när jag påstår så.

http://blogg.vk.se/andersforss/2016/06/22/skyddsombudens-stallning-gentemot-arbetsgivarna-maste-starkas/#comments

Nanna SM skidor stopp b

Att påstå Mariehemsängarna och museeiområdet kan nyttjas, håller inte då det är närhet som behövs och samordning mellan de olika delarna i resursytorna + mål och start. Ändå är det bra att detta når ut, så att Sandström, Berglund och Sandlin kan utbyta kunskap om villkoren och rädda grusplanen och simhallstomten, helst spara simhallsbyggnaden och se hur den kan utvecklas till annat än simhall, gärna gynnande skid-SM:et.

MEN egentligen behövs endast ovan bildcollage för att ge helhetsbilden av området liksom vad bostadsaktören ville, t o m intrång i skogssluttningen där själva skidspåren ligger. ÅS-insändaren ger stöd för de övriga bilderna, kartbilden och verkligheten med alla skidtält och längst bort skidtestbacken.

 

Skidhall av Umeå simhall à la skid-arena i Göteborg = miljövinster med kyla-värme och solenergi på taket.

Av , , Bli först att kommentera 2

Förrgårdagens (21/6) blogg avslutades med

LÅT OCKSÅ SIMHALLEN LEVA! Och, kanske, få bli Umeå Energi Arena ”Vatten” (medan Sporhallen blir ”jord” även det en värmekälla)! Nästa blogg har en miljö-sport-idé här.

HÄR ÄR DENNA IDÉ för ett halvår sedan, 23/10 2015, om skidhall av Umeå simhall.

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2015/10/23/skidhall-av-umea-simhall-idealiskt-mellan-gammliasparen-och-rullskidbana-i-i-20-skogen-ide-for-fd-fritidsnamndsordforanden-lena-sandlin-nu-skidalliansens-ordf/

MILJÖIDÉN FÖR SKIDHALLEN idag är med kyla och värme, ute och inne, + solenergi på simhallstaket à la Göteborg Nya Arena, se http://www.prioritetsernekearena.se/om-arenan/ och http://www.sweski.com/skidaakning-aaret-om-i-goteborg.5751778-184999.html

VISIONSBILDER  FÖR UMEÅ SKIDHALL, t v idag i Göteborg och i morgon Umeå?

Nanna simhall skidhall 3

”Låt Umeå vara skidstad” Umeå-politiker, ta tidigare skidalliansens (i Umeå) ordf. Åke Sandströms insändare om Gammlia på allvar!

Av , , Bli först att kommentera 1

I blogginlägg tidigare har jag uppmärksammat på Gammlia idrottscentrum som värt att bevara (även simhallsbyggnaden) och utveckla för idrott. Och att simhallen och grusplanen är viktigt för SM-arrangemang samt få SM-veckan vinter.

Pengsjöbon, idrottsledaren och C-politikern (i Vännäs och Riksdagen) Åke Sandström var  som Umeå skidalliansordförande ansvarig för SM-längdskidor vid Umeås SM-vecka vinter 2014, en succé som gör att Umeå säkert vill söka igen.

Umeåpolitiker, ta Åke på högsta allvar i hans insändare idag i VK. Det handlar om nya SM-veckor vinter och idrott eller bostäder (se gårdagens blogg) och jämför med IKSU:s idrottssatsning på campus + bostäder mångfalt mer än grusplan/simhallstomt ger. ÅS´ insändare: http://www.vk.se/1752078/lat-umea-vara-skidstad och nedan i text).

(KOMMANDE BLOGG SKA VISA HUR SIMHALLEN KAN UTVECKLA SKIDSPORTEN).

Nanna ingen SN-vecka

Låt Umeå vara skidstad

INSÄNDARE Gammliaområdet är unikt för längdskidor, skriver Åke Sandström som oroar sig för att bostäder ska hota möjligheten att genomföra framtida skidtävlingar.

Vi är väldigt många, ja hela skid-Sveriges klubbar, ledare och aktiva som hyllat både de utslagsgivande banorna och det centrala läget för de stora skidtävlingar som genomförts i Umeå.

Umeå kommun gjorde också avgörande insatser för att de senaste SM-tävlingarna kunde genomföras. Det gällde nya banförutsättningar men även snötillverkningen denna snöfattiga januari 2014.

Gammliaområdet är unikt för längdskidor även på internationell nivå och världscuptävlingarna fick också betyget med beröm godkänt!

Området behövs intakt för att klara en fortsatt satsning på stora tävlingar. (Grattis förresten till SM-tävlingarna 2017!)

Men jag uppfattar nu mörka moln på skidhimlen … i form av starka krafter – läs: utförsäljning av markområdet för gamla simhallen och dess närhet, som skulle kunna ge klirr i kommunkassan. Enligt uppgift från kommunen 30–35 miljoner.

Till dem som skall arbeta fram och besluta om en detaljplan för området vädjar jag: Värna markbehoven för att Umeå fortsatt skall vara kvar på toppen av listan över förstklassiga skidorter i vårt land!

Åke Sandström
Tidigare ordförande i Umeå skidallians

Idrottsokänslighet + Bostadsprestige = Simhallsriva + Gammliaförstörelse! Umepolitiker lär av Lilljansberget och IKSU som utvecklar- inte avvecklar!

Av , , Bli först att kommentera 1

Två viktiga politiska beslut för Umeås framtid har tagits nyss som går helt emot varandra. Igår 20 juni i Kommunfullmäktige antogs detaljplanen för Lilljansberget i nya Universitets-staden för 3 000 boende i 2 000 bostäder, 1 500 student- och 500 familjebostäder.

Klart med nytt bostadsområde

Kommunfullmäktige godkände vid måndagens sammanträde det planprogram som tagits fram för det nya bostadsområdet vid Lilljansberget.

Nanna Lilljansbeget bostäderr

I förra veckan beslöt Byggnadsnämnden att godkänna rivning av anrika Umeå simhall från 1970 för att på tomten dår och grusplanen intill bygga bostäder.

För Lilljansberget har planerna följt ”alla konstens regler”, dvs planer allmänheten, m fl fått se och yttra sig om och KF tagit beslut. För Gammlia idrottscentrum mellan gamla Sporthallen och Umeå simhall, bestämde ett Näringslivs- och planeringsutskott 2008 att simhallen rivs och i princip skövla all mark bakom f d Gammliavallen för bostäder att byggas av ett fastighetsbolag. Som motprestation utlovade man en ombyggd fullödig fotbollsplan (och friidrotten där då få annan mark, blev sedan på campus) och tre nya läktare ihop med ny innebandyhall och kontorshus i sex våningar eller mer! MEN…

NannaGammlia Norrporten

DÄRAV ”BIDDE INGENTING”.

Men för icke-beslutet av simhallsrivning ger sig inte Umeås politiker. Och bostäder ska till så detaljplanearbetet har börjat för 300 bostäder, varav 100? på simhallsmarken.

Jämför med det ”KF-demokratiska” Lilljansberget och idrottsområdet intill, 2 000 bostäder (än fler i områden intill) + utveckling av idrotten.

OCH NU PÅ EM PÅ vk.se OM SPORTHOTELL OCH NYA IDROTTSATSNINGAR PÅ IKSU http://www.vk.se/plus/1752256/iksu-vill-bygga-ut-annu-mer

Så 300 på Haga/Gammlia är en ”spottstyver” då och avveckling av idrott i Umeås äldsta och centralaste idrottscentrum en förstörelse för Umeå som idrottsstad. Detta kan bara förklaras av bostadsprestige och idrottsokänslighet.

DÄRFÖR UMEPOLITIKER!

Lär av era egna planer av Lilljansberget och utveckla Gammlia Idrottscentrum + nytänkande för Umeå Simhall med fortlevnad som ni för 30 år sedan gjorde för ”utdömda” och rivningshotade Sporthallen, senare Gammliahallen och nu Umeå Energi Arena vatten.

LÅT OCKSÅ SIMHALLEN LEVA! Och, kanske, få bli Umeå Energi Arena ”Vatten” (medan Sporhallen blir ”jord” även det en värmekälla)! Nästa blogg har en miljö-sport-idé här.

Nanns Gsmmlish simh