Stopp! för Berghems förskola – om nedläggning – ombyggnad till EN barnentré – soprum på carportyta (idag tillbyggnad) och orättvisor. Nu dags att göra rättvist i förnyelser! Ger mig visningsmodell för rätt och fel…

Av , , Bli först att kommentera 0

Ändringar har onekligen Berghems förskola (1966 barnstuga/daghem) i Umeå varit med om. Idag tillbyggnad av 1 avd. på yta förr för soprum jag stoppade som skyddsombud.

Den ytan får nu den nya avdelningen – övre raden. Därunder soprummet jag föreslog på lastbryggan. Ny förnyelse med rättvisa likt nya förskolor är inbyggt miljörum – idag ifrån.

På 1980-talet kom plansiffrror för nedläggning pga lägre barnantal – som vände – stopp!.

På 1990-talet, 1997, kom förslag till omgörning från 1 entré per avd. (5 st) till EN enda, se grå ritning! Personal ringde mig, jag kontaktade chefer och politiker så allt stoppades då.

Nu på 2020-talet beslöts om tillbyggnad med 1 avd till de 5 avd från 1966. Som nu ger orättvisor med 25 % lekyta bort i genomgångar i 5:e avd mot inga nu! Se ritning/bilder.

Orättvist för äldre avd. (alla 5) fortsatt med brantare ramper än Boverketråd, snedtrappa, hinder i tegelvägg. Tillbyggnad har regelrätt i allt, likt Glödheta och paviljong, nedan.

Ger mig visningsmodell för rätt och fel i Umeåförskolor. Dags att göra rättvist i förnyelser!

Till 2026 och nytt kalas då förskolan Berghem = 60 år – visning hur allt blir rätt-och-vist!

Då kan Berghems barnstuga/daghem/förskola åter bli visningsförskola. Den byggdes för att Umeå skulle få förskollärarutbildning och följde gällande normer från Socialstyrelsen.

PS Mer jag varit med och förändrat där på mitt första dagisjobb, 1974, som förskollärare, är när jag hindrade nytt namn till förskolan ”Rågången”, ihop med personal och fack visade på små avd.ytor som gav sänkt barngrupp samt som förälder initierade att ledig lokal på em, avd 5, blev eftermiddagsfritidshem. Också viktigt i att visa rätt – och fel…

Väl värda beröm för utformning inne/ute är arkitekt Hillevi Callander, Stockholm/Umeå, byggnadsingenjör Lennart Strömsten, stadsträdgårdsmästaren i Umeå stad då samt förskollärare/föreståndare Märta-Lisa Eriksson (för uppmärksamhet av bra natur-utemiljö).

Moderatstämma i Umeå – om sjuka och friska förskolemiljöer – att sättas i högsätet i politiken – idag…

Av , , Bli först att kommentera 1

Moderatstämma i Umeå pågår nu där moderatledaren, statsminister, Ulf Kristersson inledningstalade. Här mina råd hur förskolan sätts i högsätet om lokaler och pedagogik.

Ovan om sjuka planlösningar beskrivs här i tidningen Förskolan 1990 där ny modell ger möjlighet att arbeta ostört med få genomgångsrum och avd.egna entréer för frisk miljö.

Budskap till Moderatstämman (även andra partiers) är att sätta förskolan i ”högsätet” något jag föreslog Ulf Kristersson 2006 inför valet då – likt VK-debatt efter valet 2022.

Förskolemiljöerna är extra viktiga att syna och synas. Funktionsprogram i kommuner görs, även SKR, men utvärdering innehåll/ritning sker inte, se svar t v av Umeå kommun.

Coronapandemin ger forskning om smittrisker på arbetsplatser och offentliga miljöer. För förskolan se kunskap om friska förskolemiljöer statsministern kan sätta i högsätet – idag.

Se idéer för Berghems förskolas likvärdighet i godkända/säkra ramper – idag branta/slutar i tegelvägg – ger även estetiska plusvärden…

Av , , Bli först att kommentera 1

Förskolan Berghem, Umeås äldsta, 1966, med 5 avd och snart med ny till 6 avdelningar.

Där får avd 6 entré med bred trappa och säker/godkänd ramp nedan i övre raden t v. T h avd 4/5 (även 2/3) har snedtrappa, osäker/för brant ramp med hinder i tegelvägg!

Se idéer ovan för avd 2/3 t v och t h avd 1, båda med utdraget tak över godkänd ramp och bred trappa som ger likvärdighet med säkra entréer för både äldre och ny förskola!

Ritning med 6 avd där godkänd ramp/trappa för tillbyggnad t v kan placeras vid entré för avd 1 längst t h och avd 2/3 därnäst samt 4/5 (spegelvänd) närmast tillbyggnad.

Då erhålls lika och rättvisa entrévillkor för ny och äldre förskola. Positiva effekter är att utskjutande tak fås mot snö/regn och solljus på hus/fönster samt estetiska plusvärden…

Ej godkända (farligare) branta ramper på förskolan Berghem (äldsta i Umeå) kan snart jämföras med tillbyggnad och prova godkänd ramp!

Av , , Bli först att kommentera 1

Boverket anger bl a följande om ramper:

En tillgänglig ramp är en förbindelseled mellan olika nivåer bestående av ett sluttande plan med lutning som brantast 1:12 och utrustat med avåkningsskydd och kontrastmarkering. Och vara ”fritt från hinder”.

Detta får ny förskoletillbyggnad till förskolan Berghems nuvarande 5 avdelningar, se t v nedan. Och får även bred trappa rakt fram ut och utan hinder liksom för rampen.

MEN nuvarande ramper för 4 av 5 äldre avdelningar är brantare och med hinder på slutet – in i tegelvägg. Detta syns t h med liten yta innan tegelvägg. Dessutom sned trappa för 2 avd, att jämföra med tillbyggnadens 1 avd och rak trappa!

Trots ett flertal påpekande till Umeå kommun för dessa olikheter och orättvisor mot äldre förskolans, idag ej godkända ramper, blir det inga reaktioner från kommunhåll. Men svar finns nedan:

Här ovan är Umeå kommun tydlig i skriftligt svar till mig 31/3 i år 2023: Äldre förskolor – äldre normer!

Snart kommer föräldrar att kunna se och pröva skillnaderna med riskerna. Ja, även politiker kan göra det liksom medier och allmänhet. Med barnbarn på äldre avdelning får jag det också…