Umeås Katastofala Badplaner med värre luft + farlig busstrafik + enkelriktad ÖK + instängt äventyrsbad + riskfyllda badvägar + ingen cykel-P-utredning + utanför tomtgräns = Umeå sämst i Sverige! Se nedan bildcollage.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Katastofala Badplaner med värre luft + farlig busstrafik + enkelriktad ÖK + instängt äventyrsbad + riskfyllda badvägar + ingen cykel-P-utredning + utanför tomtgräns = Umeå sämst i Sverige! Se nedan bildcollage.

SÄMRE LUFT DRABBAR BARN/UNGDOMAR     FARLIGA PASSAGER FÖR SKOLBARN

Nanna P, Vasaplan ÖK, m fl

INGEN NY CYKEL-P-UTREDNING                    TOMTGRÄNS ÖVERSKRIDEN MED 2 METER

Umeås Stora Demokratiska Dilemma: Privat badaktör ger allmänheten demokrati i ny detaljplan. Kommunalt bolag gör inte det då gammal plan, 1948 års, används!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Stora Demokratiska Dilemma: Privat badaktör ger allmänheten demokrati i ny detaljplan. Kommunalt bolag gör inte det då gammal plan, 1948 års, används!

Ang. detta att Umeå kommun vill hindra allmänheten insyn och påverkan i Nannabadplanerna genom ingen ny detaljplan utan använda en ”uråldrig” från förra århundradet, svarade nyligen på förfrågan nuvarande regering genom Civildepartementet:

Om gällande plan anger markanvändningen ”allmänt ändamål” tolkas det normalt som en verksamhet som har kommun, landsting eller stat som huvudman. Det är emellertid inte regeringens uppgift att definiera gränsdragningen för när en markanvändning kan anses inrymmas inom ”allmänt ändamål”. I sammanhanget kan också nämnas att denna benämning inte normalt sett används i planer antagna efter 1987. 

DVS, om en privat badaktör i privat AB planerar, bygger och äger en bad- och simanläggning på Nannakvarteret, är detta INTE allmänt, så det måste till en ny detaljplan med öppenhet, insyn och DEMOKRATI.

MEN när en kommunal badaktör i kommunalt AB planerar, bygger och äger samma sorts bad- och simanläggning på Nannakvarteret anser samma Umeås politiker (en del sitter i det kommunala badbolagets styrelse f ö), att öppenhet, insyn och påverkan inte ska tillämpas, dvs INTE samma demokrati!

Med privata aktörer blir det för Umeås bästa, men för kommunala aktörer görs det sämsta!

Detta stora demokratiska dilemma uppstår med Umeå kommuns egenbedömda tillämpning av 1948 års detaljplan i strid 2014-årets dess budskap i ansökan om ”open source”, öppenhet, insyn och demokrati. Och med benämningen ”allmänt ändamål” som Civildepartementet förklarar inte används i detaljplaner sedan 26 år tillbaka!

OCH ÄN VÄRRE ÄR ATT ETT NANNABAD HAR UMEÅS BARNFARLIGASTE LÄGE FÖR EN BAD- OCH SIMANLÄGGNING SAMT SVERIGES SÄMST PLANERADE ÄVENTYRSBAD, INSTÄNGT MITT I BYGGNADEN! SE NEDAN.

Varför? Kan Umeås politiker svara på varför detta sämre med kommunalt badbolag än en privat badaktör?

Nanna 1948 trafik bad

 

Umeås Stora Fråga: Badbolagspolitikerbeslut om SÄMSTA badhuset (nej av föreningar också) eller Kommunpolitiker ”sparar på” Nannabad i två år med chans för BÄSTA simhuset? Svaret fås ur nedan två bildcollage.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Stora Fråga: Badbolagspolitikerbeslut om SÄMSTA badhuset (nej av föreningar också) eller Kommunpolitiker ”sparar på” Nannabad i två år med chans för BÄSTA simhuset? Svaret fås ur nedan två bildcollage.

NANNABADPLANER SOM GER

INSTÄNGT ÄVENTYRSBAD – INGEN SM-50:A  FARLIG TRAFIK VID GÅNG BUSS-BAD T O R

Nanna badcollage Vasaplan

SKOLBADELEVER I RISKFYLLD TRAFIK PÅ VASAPLAN/VID GATOR KRING NANNABAD

ELLER NANNABAD-TIMEOUT I TVÅ ÅR OCH NY UTREDNING UTIFRÅN:

PARADISET I BAD I SVERIGE I Ö-VIK!           MALMÖSIM-VISIONER OM EGEN SIMARENA

Simidéer för SIMHUS

SIMKANAL OCH STRÖMMANDE VATTEN FÖR BAD, SIMNING, LÖPNING, REHAB, MM

 

 

 

 

Umeås Största BADMISS, Byggnadsnämnden godtog Nannabadplaner utan att Skolan och Simsporterna fick yttra sig inför bygglov och utan utlovad cykel-P-utredning! GÖR OM eller stoppa Nannabygget! Annars BADSKANDAL!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Största BADMISS, Byggnadsnämnden godtog Nannabadplaner utan att Skolan och Simsporterna fick yttra sig inför bygglov och utan utlovad cykel-P-utredning! GÖR OM eller stoppa Nannabygget! Annars BADSKANDAL!

Badbolaget gav nämligen Umeå Fritid inte tid för information (eller missade Fritidsnämnden) av den senaste ritningen från april 2013.

Allt detta går att utläsa ur de officiella protokoll från Byggnadsnämnden och Fritidsnämnden som finns på Umeå kommuns hemsida. Badbolaget Umeå Badhus AB redovisar inte heller något här.

Inte heller har Byggnadsnämnden fått ta del av den av badkonsultens utlovade cykelparkeringsutredning, som det står på sista ritningsförslaget ska göras, se här. De 40 cykel-P-platser man hade i ritningen november 2012 underkändes. Och krav på nytt förslag ställdes och skrevs in på ritningen från april 2013.

Då blev det tydligen så bråttom att få ut anbudshandlingarna att detta missades av politikerna. Så nu vet ingen hur och om cykelparkering ska/kan klaras. Och m a a allmänhetens och politikers reaktioner på en dålig, och farlig, cykelkultur i Umeå (inte minst i centrum och parkerandet), borde det räcka för att GÖRA OM bygglovshandläggningen (och cykel-P-utredning).

MEN med också ovan avslöjande att För- och grundskoleförvaltningen och simsporterna inte beretts möjlighet att studera och yttra sig,

är bästa lösningen att nu helt skrota Nannabadplanerna.

Dessa har ju misslyckats också med att skapa ett bad- och kommersprojekt som var starten på ”badpalatset” (ur 2014-ansökan) och att privat aktör skulle göra det billigare (nu blir det dyrare för kommunen enl. VK-avslöjande i våras).

Umeås Bästa NEJ till Nannabad, 37-3 i föreningsundersökning, 92,5 % mot! Samma NEJ-opinion som i undersökningar när Badutredningen kom 2006.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa NEJ till Nannabad, 37-3 i föreningsundersökning, 92,5 % mot! Samma NEJ-opinion som i undersökningar när Badutredningen kom 2006.

Föreningsstöd för badhus i centrum saknas

Idag i VK och nätet på vk.se, under Opinion, se

http://www.vk.se/940041/foreningsstod-for-badhus-i-centrum-saknas

skriver Umeå Föreningsråd (UF) om en undersökning man gjort bland föreningar i Umeå i maj. Man skriver om ett rungande nej till placering av badhus på Mimerskolans idrottsplats.

Nu kommer kanske de sista? försvararna, politiker?, att säga att det finns 700 föreningar i UF så då är undersökningen inte tillförlitlig. Men tre av 700 föreningar som godtar Nannaläge är bara 4/1000, fyra tusendelar, kan man då säga. 37 föreningar med NEJ är många och de som bryr sig och troligen gärna vill nyttja en ny bad- och simanläggning.

Och argumenten är tydliga så nu vet Umeås politiker, särskilt de i badbolagsstyrelsen och i Fritidsnämnden, vilken motvind, eller snarare MOTSTRÖM, de har i att försöka genomföra ett Nannabadbygge.

Det kan slå rejält tillbaka i valet 2014.

TACK FÖR DENNA UNDERSÖKNING, UMEÅ FÖRENINGSRÅD!

(Ett tack finns nog kanske också hos de höga tjänstemän som lagt ”stålBADförslag” om att skjuta på Nannabadplanerna i två år. Då kan också fler föreningar hinna säga sin åsikt, säkert överväldigande nej där också).

Här är hela insändaren:

Föreningsstöd för badhus i centrum saknas

Publicerad 22 juli 2013 kl 23.30

Umeå Föreningsråd vill fungera som ett paraply för alla ideella föreningar inom Umeå kommun. Vid dags datum har vi ca 700 föreningar som är anslutna genom Föreningsbyrån vid Umeå kommun. För att Rådet skall få en högre status för respektive förening och större inflytande vill vi ha ett aktivt medlemskap från respektive förening, istället för passivt som det är idag. Föreningsrådets syfte är att underlätta för de ideella föreningarna att fullfölja sina specifika uppdrag gentemot deras medlemmar. Vi inom Föreningsrådet har förstått att lokalfrågor ofta är uppe på deras agendor och därmed är en viktig fråga som samtidigt är svår att lösa, då ekonomin inte sällan är begränsad.

På tapeten nu för Umeå kommun står uppförandet av ett nytt badhus, som skall ombesörja funktioner för lek, äventyr, träning och tävling. Under maj månad hade Föreningsrådet en enkät ute bland föreningarnas ordförande/kontaktperson med några frågor och önskemål angående placeringen av badhuset. Svarsfrekvensen på enkäten var ej så hög, men vi fick in 40 svar.

På frågan gällande placeringen av badhuset på Mimerskolans idrottsplats var svaret ett rungande: Nej (37/3). De önskemål som framkom var Haga (nuvarande plats), I 20-området, Nolia-området samt Nydala.

Som främsta skäl till detta angavs både logistiska och miljörelaterade orsaker. Ett badhus i centrala Umeå leder till ökad trafik och därmed till att luftkvaliteten försämras.

Ett badhus är ej en tillräckligt multifunktionell arena/plats för att motiveras på en sådan central plats. Kostnaden per besökare blir hög, då inträde, transport och parkeringsplats sammanräknats, något som gör att besöksfrekvensen ej beräknas bli tillräckligt hög.

Andra aspekter som lyfts fram av de som svarat, är att ett badhus i centrum av denna storlek skulle förfula den befintliga byggnadsmiljön. Vidare att badhusplaceringen kan liknas med en följa John-lek mellan städerna, dvs att städerna tappar sin personlighet och själ när de tävlar med andra städer. Vi måste alltså se till våra egna behov samt vilken karaktär vår stad har, och var den kommer ifrån.

Sammanfattningsvis kan man säga, att de svarande föreningarna avråder från att bygga ett nytt badhus i centrala Umeå, att man helst ser att det gamla upprustas eller att ett nytt byggs på samma plats.

Lennart Frostesjö
Umeå Föreningsråd

OM HUR MAN PLANERAR BRA FÖR BAD/SIMNING, SE FÖREGÅENDE BLOGG NEDAN, OCH SOM ETT FRAMÅTSYFTANDE UMEÅ NU KAN KÄNNA ETT ”RUNGANDE” JA FÖR ATT NU UTREDA OCH UTVECKLA FÖR UMEÅS BÄSTA!

Umeås Framtid i bad, lär av Paradiset i Ö-vik, av Malmö Sim och simkanal av Finland. Lärs av kommuntjänstemän att ”spara på” Nannabad, ger det Umeås Bästa.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Framtid i bad, lär av Paradiset i Ö-vik, av Malmö Sim och simkanal av Finland. Lärs av  kommuntjänstemän att ”spara på” Nannabad, ger det Umeås Bästa.

Nannabadplanerna ogillas allt högre upp i Umeås kommun. Det är på högsta tjänstemannanivå som sparförslag i ”stålbadet” lagts för en timeout till 2016 av bad- och simplanerna. Från politiker och på förvaltningschefsnivå har jag hört växande motstånd, varför ”badpaus” är en prestigelös väg att leda bort ett Nannabad på.

BADBOLAGSPOLITIKER ÖPPNAR FÖR OMTÄNKANDE?

När nu också högsta kommunalrådet Lennart Holmlund (S) i blogg nyligen menat att om det inte blir något nytt bad så kan nuvarande simhall renoveras för 10-tals år framåt, är han första badbolagspolitikern som öppnar för omtäknande.

Kanske blir det fler snart när de studerar nedanstående bilder/illustrationer av Paradiset i Ö-vik som växer och utvecklas, av hur Malmö Simning visionerar för simarena och av en simkanal i badhotell i Finland och mina simidéer om äventyrssim.

UMEÅ ÄR VÄRT DET BÄSTA – ETT SIMHUS!

Umeå är värt det bästa, då Gamla badhuset år 1930 var ett av landets bästa då och Umeå simhall 1970 fick Sveriges modernaste 25:a med en mängd SM i därefter. Så med en badtimeout kan under 2014-året då presenteras idéer för ett ”SIMHUS” i europatopp för Umeås Bästa… inte det sämsta som med nuvarande BADHUS-planer!

ILLUSTRATION AV PARADISET I ÖVIK MED ALLT FLER ATTRAKTIONER

Nanna Paradiset bild

Nanna Malmö

BADHOTELL I FINLAND MED SIMKANAL, 100 M RUNT, OCH BASSÄNGER

Nanna simkanal Finland

Simkanal 0-ströms

 

Umeås Tydliga Nej till skolbadklasser i kollektivtrafik: Omöjligt få ihop turlista med skolschema t o r och skolförvaltningen säger abonnerade bussar.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Tydliga Nej till skolbadklasser i kollektivtrafik: Omöjligt få ihop turlista med skolschema t o r och skolförvaltningen säger abonnerade bussar.

Nanna busshållpl

SÅ HÄR SKREV nämligen För- och Grundskoleförvaltningen i remissyttrande för Badutredningen 2005 om centrumläge ”…torde inte göra någon större skillnad avseende resekostnader. Skolorna måste i de flesta fall utnyttja abonnerade bussar för att badet inte skall inkräkta för mycket på övrig undervisning.” Se nedan.

Så S-kommunalrådet och Umeå Badbolags styrelseordförande Lennart Holmlunds påstående i blogg nyligen om skolbadbarnen i kollektivtrafiken motsägs av S-ordföranden Margareta Rönngren som står bakom ovan remissyttrande om samma bussbehov vid Nannabad.

Men vad anser övriga badbolagsstyrelseledamöter?

JA till skolförvaltningen och Nannabadekonomin spräcks!

NEJ till skolförvaltningen och badbolaget tar ansvar för att ingen simskola blir av och ansvar för minskad simkunnighet!

Svara gärna i era bloggar.

 

Umeås Värsta med Nannabad är trafikfaror/olycksrisker på Vasaplan och i P-huset Nanna, problem politikerna blundar för, men bilderna här avslöjar.

Av , , 2 kommentarer 1

Umeås Värsta med Nannabad är trafikfaror/olycksrisker på Vasaplan och i P-huset Nanna, problem politikerna blundar för, men bilderna här avslöjar.

Den översta visar passerande över Vasaplan mellan bussarna, bort till badentrén, som mest över 200 m och den krångliga och långa vägen (kan bli 200 m) genom parkeringshuset till badentrén. Sedan samma vägar tillbaka, hela tiden riskfyllt, särskilt för barn och ungdomar som har bråttom. Dessutom med P-hus-in- och utfart mitt emot entrén med dess risker och avgaser.

Nanna Vasaplan 2

Men var ska utflyktsbussar få plats? Vid gamla Gymnastikenhuset och blockera för ordinarie buss- och taxitrafik? Eller vid P-huset och blockera för bilarna till och från?

Inget har fått utredas då detaljplanearbtet för kv Nanna avbröts för att politikerna beslöt använda 1948 års detaljplan så att allmänheten inte kunde rikta kritik och påverka. Beslut som nu kan stå Umeå kommun dyrt vid olyckor och för föräldrar än dyrare om det drabbar ens barn.

Bilden under visar hur det kan bli när skolklasser med 20-30 barn i nio-tio-årsåldern ska ta sig över Vasaplan om skolbadarbarnen åker kommunalt som Socialdemokraternas kommunalråd Lennart Holmlund tror medan S-kollegan och För- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren genom skolförvaltningens remissvar till Badutredningen 2005 anser att abonnerade bussar måste till som nu.

Men var dessa hyrda bussar ska lämna och hämta skolbarnen har inte heller utretts liksom alla andra trafik- och olycksfaror för badande och simmande till och från ett Nannabad. Allt pga av en 65-årig detaljplan!

VAR FINNS MEDIERNA SOM GRANSKAR DETTA?

VISA MÖBLERADE BUSSKURER GÖRS.

MEN VISA ÄVEN HUR UMEÅS POLITIK INTE BRYR SIG OM BARNS VÄL OCH VE I BYGGANDE FÖR BAD/SIMNING OCH SÄKRA TILL- OCH FRÅNFARTER.

Nanna Vasaplan barn

Umeås Bästa simhallsjämförelse: Universitetsstaden Linköping med ”Gammlia-läge” och ”Nolia-läge”, men ej i centrum!

Av , , 2 kommentarer 2

Umeås Bästa simhallsjämförelse: Universitetsstaden Linköping med  ”Gammlia-läge” och ”Nolia-läge”, men ej i centrum, läs och lär ur reportage i Östgötacorrespondenten (www.corren.se)

1. April 2012, efter utredande av 50:a och äventyrsbad i Linköping väljs vid utemiljö, motsvarande Gammlia i Umeå. Även viktigt med en vacker byggnad på en vacker plats, enligt politikeruttlalande.

2. April 2013 tänker Linköpingspolitikerna till och är nu inne på nytt läge, Cloetta center, ett konferensområde liknande Nolia i Umeå och med motsvarande avstånd. En orsak är att man får ut mer för bostäder i tidigare beslutat område då marken där är så värdefull. Att jämföra för Umeå med att kv Nanna har den dyrbaraste tomten.

SE NEDAN UTDRAG UR REPORTAGE I CORREN I LINKÖPING SÅ FINNS PARALELLER MED UMEÅ OCH MYCKET ATT LÄRA, SOM DÅ BLIR ATT SKROTA NANNALÄGE, BYGGA BOSTÄDER DÄR OCH SE PÅ NYTT LÄGE SOM I LINKÖPING.

OMSATT TILL UMEÅ, FÖLJA DE HÖGSTA TJÄNSTEMÄNNENS FÖRSLAG I ”STÅLBADET” OM ATT SKJUTA PÅ BADPLANERNA I TVÅ. DÅ GES TID TILL EFTERTANKE OCH NYA FÖRSLAG, SOM NU I LINKÖPING.

OCH DÅ I ÄNNU BÄTTRE LÄGE, PÅ SVERIGES BÄSTA IDROTTSCAMPUS, VID IKSU SPORTCENTER, SÅ KAN LINKÖPING LÄRA AV UMEÅ!

Historiskt beslut: Ny simhall i Linköping

Klockan 19.18 den 24 april 2012 slog Ann-Cathrine Hjerdt ordförandeklubban i bordet för ett historiskt beslut i Linköpings kommunfullmäktige: ”Vi ska bygga en ny simhall i Linköping och den ska ligga vid Tinnerbäcksbadet”.

Den gamla simhallen är helt enkelt uttjänt efter 50 år och Linköping behöver en ny.

Samtliga talare för olika politiska partier pläderade för bifall till förslaget. Alltså fanns det ingen partipolitisk prestige utan en mycket bred politisk enighet i frågan.

Den nya simhallen är inte tänkt som något ”skrytbygge”. Däremot kommer den att utformas som en väl fungerande simhall för en stad som strävar mot att nå 150 000 invånare. Bland annat kommer den att innehålla en inomhus 50-metersbassäng.

Många av talarna gjorde också mycket tydliga kopplingar till Tinnebäcksbadet, man vill mycket gärna bevara detta bad som är ett av Europas mest unika utomhusbad.

Anna Steiner Ekström talade mycket varmt om gestaltningen i närheten av det vackra Tinnebäcksbadet:

– Det är mycket viktigt att det blir en vacker byggnad eftersom den kommer att stå på en så vacker plats.

Ny simhall blir granne med Cloetta C

2013 4 apr 12:40, uppdaterad 25 apr 13:38
Frågan om var den nya simhallen ska ligga verkar inte alls vara löst,trots beslut i fullmäktige för drygt ett år sedan.
Nu tas Kallerstad upp som ett möjligt alternativigen.

Alltmedan stans simhall faller ihop bit för bit, har frågan om en ny simanläggning diskuterats i många år. Nu ser en byggstart ut att skjutas på framtiden ännu mer. Orsaken är placeringen. I april förra året sa fullmäktige ja till både ny simhall och till placeringen i närheten av dagens simhall. Sedan dess har de beräknade kostnaderna – över en halv miljard kronor – fått ansvariga politiker att bli aningens skakis och i höstas tillsattes en styrgrupp som skulle titta över läget.

Nu är det gjort och gruppen, med kommunalrådet Christian Gustavsson (M) i spetsen, har kommit fram till att frågan om att istället placera simanläggningen nära Cloetta center måste utredas ordentligt. Partierna har nu fått några veckor på sig att titta på det förslaget.

Anledningen till kovändningen handlar om flera saker enligt Christian Gustavsson. Bland annat att en ny anläggning behövde bli större än planerat och att fråga om parkeringsplatser är knepig att lösa. Men framför allt ser det ut att handla om att marken är väldigt värdefull.

Byggs ingen simhall på Folkungavallen betyder det att man kan bygga ytterligare 270 lägenheter. Han medger att möjligheten för byggherrar att få bygga lägenheter i det populära exploateringsområde som Folkungavallen är, skulle kunna ge en extra skjuts till byggande i den planerade Vallastaden. Ett projekt som ännu inte lockat några stora skaror av intresserade byggherrar.

 

Umeås Falska och Felaktiga information på hemsidan om Nannabad bekräftar ointresset för Umeås Bästa för bad/simning.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Falska och Felaktiga information på hemsidan om Nannabad bekräftar ointresset för Umeås Bästa för bad/simning.

Umeå kommuns hemsida

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadsplaneringochbyggande/aktuelltidittomrade/centralastan/badhusochkvnanna.4.17efefd8107e12c6b647fff12804.html

har

* aktuellt bygglov från 24/5 i år,

* gammal OCH FEL information om bad på 9 000 kvm (är 12 000 kvm enli badbolagets hemsida)  liksom FEL om multibassäng 50×21 m (är 50×25 och hopp/djup-bassäng separat)

* FEL om driftskostnaden 22,5 – 25 mkr/år (är Lerstenens som avbröts för att det var för dyr drift), som enligt hemliga siffror VK avslöjade i vår 35 miljoner kr/år (och vida över den gräns ledande politiker sa att då blir det inget Nannabad).

*  uppgift om att trafiksituationen kommer att utredas liksom miljöpåverkan ”i samband med detaljplanearbetet”, OCKSÅ FEL

DET ÄR SKRÄMMANDE ATT EN KOMMUN SOM UMEÅ OCH ÄR EUROPAS KULTUTHUVUDSTAD 2014,

INTE KAN GE RÄTT INFORMATION UTAN BLANDAR NYTT OCH GAMMALT  OCH FEL.

UMEÅS BÄSTA FÖR BAD OCH SIMNING VILL INTE UMEÅ KOMMUN VARKEN I INFORMATION ELLER VERKLIGHET, UTAN FALSKT OCH FEL!

PS

Notera sista informationen på hemsidan, om att anta detaljplan i KF, kommunfullmäktige i april 2012, vilket är OSANT, då Byggnadsnämndens majoritet då ansåg det räckte med en 65-årig detaljplan, från 1948, om badbygge med privat gym genom uttrycket ”endast för allmänt ändamål” för att slippa allmänhetens insyn och påverkan, trots att ”allmänt” som begrepp försvann i Sverige 1987 och nu Civildepartementet uppmärksammats på, se

BADHUSBOLAGET INTE MYCKET BÄTTRE

Badbhusbolaget Umeå Badhus AB är inte heller mycket bättre i korrekt information: Någon budget på 400 miljoner kr har aldrig redovisats utåt för att se vad som kostar vad. Driftskostnaderna finns inte en siffra om utan har hållits hemligt tills VK avslöjade att den var på 35 mkr/år, 60 % mer än Lerstenens 22 mkr. Underrubrik säger klart våren 2015 och byggtid på 1,5 – 2 år från sommar 2013. Men i texten står klart slutet 2015, dvs byggtid på 2,5 år!

Nedan är från kommunens hemsida och därunder från badbolagets.

Badhuset

Byggnadsnämnden har beviljat det sökta bygglovet för badhus inklusive parkeringsdäck i kvarteret Nanna.

Umeå Badhus AB har nu bygglov för ett badhus som innehåller såväl simbassänger som äventyrsdel, träningslokaler och parkeringsdäck i två plan. Entrén kommer att ligga mot Västra Kyrkogatan. Infarten till parkeringsdäcken ligger efter Östra Kyrkogatan. En stor del av de synpunkter som har kommit in rör konsekvenserna av den ökade trafiken. Farhågorna är bland annat att biltrafiken ska innebära miljöproblem och sämre luft i centrum.

– Vi baserar vårt beslut på befintlig miljökonsekvensbeskrivning som dimensionerar antalet parkeringsplatser, säger Åsa Ögren (S), byggnadsnämndens ordförande och Ulrik Berg (M), byggnadsnämndens vice ordförande.

Förslaget strider inte mot detaljplanen

Inom detaljplanelagda områden ska bygglov ges om åtgärden inte strider mot detaljplanen och åtgärden uppfyller vissa krav i plan- och bygglagen. Det sökta bygglovet innebär en liten avvikelse när det gäller badhusets placering. Byggnadens nordöstra hörn placeras utanför byggrätten med en liten del. Avvikelsen bedöms som liten och inte i strid med gällande plan.

Planarbetet omfattade från början både kvarteret Nanna och Mimer men har sedan delats i två olika detaljplaner. I samband med detta gjordes uppehåll med detaljplanen för Nanna i väntan på en genomgång av badhusprojektet. De förändringar som är gjorda i badhusprojektet sedan kommunen tog över är bland annat att ytorna för handel har försvunnit och att antalet parkeringsplatser har minskat från 450 till 300 stycken. Avsaknaden av handel och bostäder samt att parkeringsplatserna blivit färre gör att det inte krävs någon ny detaljplan. I befintlig detaljplan står det att planen ska användas till allmännytta och eftersom det är kommunen som blir huvudman för badhusprojektet räknas det till allmännyttan.

Multibassäng för olika aktiviteter

Planerna omfattar bland annat en simhall i marknivå på drygt 9 000 kvadratmeter. En multibassäng på 50×21 meter med varierbart djup ska rymma tio banor för motionssim, vattengympa, skolsim och simtävlingar. I simhallen ska det också finnas läktare, en rehab-bassäng och utrymmen för omklädning och administration.

Rutschbanor och servering

I äventyrsbadet planeras flera olika vattenrutschbanor, strömkanal, bubbelpool med mera. I foajen blir det en servering och en våning upp ett gym. Mot Östra kyrkogatan planeras också ett parkeringsgarage i flera plan för cirka 300 bilar.

Spara energi och kostnader

Badhuset ska byggas och drivas energieffektivt för att minska miljöpåverkan och kostnader. Det innebär bland annat återvinning av värme i badvattnet och minimal användning av klor i badvattnet.

Vad händer nu?

Det kommunala bolaget INAB (Infrastruktur i Umeå AB) har startat ett separat bolag, Umeå Badhus AB, som kommer att bygga och förvalta badhuset. Om allt går enligt planerna kan badhusbygget komma igång under sommaren 2013.

Läs mer om Umeås nya badhus på www.umeabadhus.se.

Vad kostar det?

Hela anläggningen beräknas kosta 400 miljoner kronor att projektera och bygga. Driftkostnaden för kommunen beräknas bli 22,5—25 miljoner kronor per år. Det nuvarande badhuset, som är mycket gammalt och måste ersättas, har en driftkostnad på cirka 11 miljoner kronor per år. Kostnadsökningen för drift av badhuset blir omkring 11—14 miljoner kronor per år.

Ökad trafik ett miljöproblem?

Politikerna i utskottet ställer sig bakom att planeringen för badhuset går vidare, men det finns också farhågor att ökad biltrafik ska innebära miljöproblem och sämre luft i centrum.

— Vi tror inte att det kommer att funka med ökad trafik och är därför emot att bygga ett parkeringshus så centralt, säger Annika Herrström (V).

— Luftkvaliteten klarar vi med andra åtgärder, det kommer också att bli lättare att åka kollektivt till det nya badhuset, säger Lennart Holmlund.

Kommunen kommer att utreda den väntade trafiksituationen och dess miljöpåverkan närmare i samband med detaljplanearbetet.

Preliminär tidplan

Planprocessen
Planprogram Samråd: 20/5 2011
Samråd: till 29/11 2011
Utställning/granskning: Januari 2012
Godkännande BN:
Antagande KF: April 2012

 

Om badhuset av Umeå Badhus AB

Umeå kommer att få ett nytt badhus. Det kommer att ligga i centrala stan, i kvarteret Nanna.

Efter en lång planeringsperiod har nu ett kommunalt bolag bildats som ska äga och bygga badhuset. Det nya bolaget, Umeå Badhus AB, är ett dotterbolag till INAB – Infrastruktur i Umeå AB. Umeå Fritid (Umeå Kommun) ansvarar för innehållet i badhuset och kommer att vara hyresgäst.

Kostnad
Totalt omfattar badhuset cirka 12000 kvadratmeter. Den budgeterade kostnaden är cirka 400 miljoner kronor, inklusive en budgetreserv på 50 miljoner kronor.

Den definitiva kostnaden kan fastställas efter entreprenadupphandlingen som beräknas ske under första kvartalet 2013.

Klart våren 2015
Byggtiden uppskattas till cirka 1,5-2 år och badhuset beräknas vara klart i slutet av 2015.