Umeås Bästa badpolitik fås med svarande politiker, inte med tigande som nu.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa badpolitik fås med svarande politiker, inte med tigande som nu. Nu svarar inte Umeås ledande politiker på frågor om vad Nannatomten, grusplanen vid Mimerskolan, är värd.

Men det kan vara uppåt 100 miljoner kr nu när centrum blir allt attraktivare med nya satsningar. Andra bad- och simlägen utanför citykärnan kostar endast ett par miljoner kr.

Man svarar inte heller på om skolbaden klaras med ordinarie bussar eller om det behövs abonnerade som nu. Skolkontoret svarade däremot i Badutredningen att det behövs inhyrda bussar.

Umeåpoliitkerna svarar inte heller på varför inte ett Nannabad bara får ytor som nu Umeå simhall har och varför inte ett nytt bad ska få ytor att växa på, självklart för andra badhus/simhallar i Umeå och riktlinjer hos Svenska simförbundet.

I alla fall svarar/reagerar inte politikerna på när jag  i debatt, via e-post, på blogg och i kommentarer tar upp dessa frågor. Ja, i vissa fall, tas inte heller en fråga i en kommentar in på politikern blogg.

Idag har VK reportage om kommunalrådet Lennart Holmlunds (S) utspel om att bojkotta medier. Detta får mothugg av andra politiker som Tamara Spiric (V), Britt-Marie Lövgren (FP) och Anders Ågren (M).

Men sådan bolkott finns redan i insändare och sociala medier gentemot allmänheten, både undertecknad som insatt i bad- och simfrågan och andra som skriver, se ovan icke-svar och tigande.

Politikernas skyldighet att ge svar handlar väl inte bara om gentemot journalister utan också mot de som gett politikerna deras uppdrag, de som de ska företräda, invånarna i deras kommun?

Så det måste inte bara vara medierna som kan kräva svar utan även vi andra. T ex när jag på olika sätt och nu här i min blogg om Umeås Bästa vlll veta följande av Holmlund, Spiric, Lövgren, Ågren, m fl umepolitiker:

Vad anser ni Nannakvarteret vara värt vid öppen budgivning?

Vad kan andra tomter för bad- och simanläggning kosta?

Vill ni räkna in detta i kostnadsbilden av ett Nannabad? Om ej, varför?

Tror ni ordinarie bussar kan ersätta hyrda bussar för skolbaden i Umeå?

Känner ni till att ett Nannabads ytor är ungefär det som finns i Umeå simhall?

Anser ni det viktigt att en bad- och simanläggning ska ha utrymme för att växa?

Svara gärna på era bloggar så att alla som vill kan läsa svaren. Då kan vi se om ni vill ha Umeås Bästa badpolitik eller om det blir fortsatt tigande/bojkott av allmänhetens frågor med risk för sämsta och dyraste bad- och simlösningen i Umeå.

 

Umeås bästa badpolitik ej i Umeå, dyr och med bolagstrixande än sämre

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås bästa badpolitik ej i Umeå, dyr och med bolagstrixande än sämre, det blir allt uppenbarare och kan liknas vid flyttande av intäkter och kostnader till skatteparadis. Just att skattepengar inte hamnar i Sverige för företag eller produktion i landet, får ofta kritik.

Just nu kommer oppositionskritik på riksnivå för försäljning av Bilprovningen och lokalt i Umeå syns S-kritik i bloggar.

Men att syna kommunledningens egen Nannabadplanering,

först med att privata aktörer skulle fixa en bad- och simanläggning billigare och bättre än i kommunal regi och få ut minst 50 miljoner kr för tomten/grusplanen, men

sedan ta över i kommunalt nytt badbolag och trixa med billigare lån samt missa alternativintäkten för den värdefulla citymarken/grusplanen, nu kanke uppåt 100 mkr,

det synandet lyser med sin frånvaro.

Inte nog med det, detta för Umeås skattebetalare då 100 mkr dyrare Nannabad blir än dyrare i längden genom litenhet och därmed mindre attraktivt bad, och ännu dyrare i jämförelse med andra lägen som har utvecklingsmöjligheter.

Frågor i e-post, kommentarer på bloggar hos Umeåpolitiker, där en del inte ens tar in kommentarerna, besvaras ej. Av förklarliga skäl för då måste dessa medge ovan fördyringar och försämringar med nuvarande Nannabadplanering.

Dock, när projekteringsanbuden kommer in och ska bedömas efter sommaren, blir det svårare att tiga ihjäl kritiken och bristerna. Än svårare när anbudshandlingar för byggande därefter ska komma, liksom driftsupphandlingen. Läggs då tomtmarkens värde till, plus 100 mkr, blir det för dyrt i jämförelse med andra tomtlägen.

Men varför vänta tills dessa? Nog ska väl Umeås badpolitik redan nu kunna ha en framförhållning ekonomiskt och därmed inse det dyrare och sämre innan det blir mer vida känt hur illa det planeras i Umeå på stans, nog, värdefullaste centrummark!?

Så att Umeå kommun inte blir förlorare här och staden som VILL MINDRE.

Umeås Bästa simanläggning blir ej på Nannakvarteret pga ”jämförelsebrister”

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa simanläggning blir ej på Nannakvarteret pga "jämförelsebrister".

En är att det läge och det utrymme som ges på grusplanen vid Mimerskolan är otillräckligt i jämförelse med vad bad idag får i Sverige och vad som behövs för ett växande Umeå.

En annan är en följd av det dåliga läget, nämligen att andra bad- och simanläggningar i Umeå kan utvecklas samt att andra intressenter därmed ser möjlighet att söka sig till Umeå för nytt bad- och simskapande.

För drygt ett år sedan blev det nämligen känt hur litet, under 5 000 kvm (bara halva kvarteret), ett Nannabad planerades för innehållande 50-metersbasssäng, undervisningsdito, äventertyrsdel och gym.

En tredje "jämförelsebrist" är inget spa, med bastuland eller andra nymodigheter som är självklara i Sverige och utomlands (även Paradisbadet i Ö-vik när det blev Paradiset och växte med nysatsningar).

Så slutsatsen är att det är ganska lätt, och inte med så stora medel, att konkurrera ut de nuvarande Nannabadplanerna. Inte minst för framtiden då grusplanen inte räcker för utökning. Ännu lättare när Umeåplanerna genom projekteringsanbuden senare i sommar blir mer rikskända.

Det blir samma situation som när ett Nannabad skulle byggas in i ett kommersiellt projekt med butiker, mm. Då växte bl a en ny galleria fram i stan som konkurerrade med Nannakommers. Resultatet vet vi, handelsplanerna dog och ett P-hus kom i stället.

Nu bygger IKSU ett gym centralt, i Konstnärligt campus, som försvårar för ett gym i ett Nannabad. Nya Ersbodabadet (bästa badet i stan för små barn) har startat simundervisning genom Umeå simsällskap och konkurrerar också. Med utveckling på IKSU:s simhall blir möjligheterna än sämre för lönsamhet i ett Nannabad. 

Ovan har jag fått bekräftat av intressenter som hört, och hör av sig, med intresse av att skapa på annan plats/andra platser i Umeå. Men dessa ligger lågt av affärsmässiga skäl, och politiska (man vill inte nu störa för att riskera andra affärer ihop med kommunen), varför man väntar tills Nannabadets "jämförelsebrister" blir så övertydliga att dessa planer stoppas upp.

Och något med stark attraktionskraft  och nyskapande för upplevelser (som kommunpolitikerna ville i badprospektet tidigare) växer fram och blir av i stället. På annan plats med utvecklingsbarhet, bättre konkurrensläge och större attraktion.

 

Umeå Bästa bad får ej VK:s och VF:s läsa om från S och M

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå Bästa bad får ej VK:s och VF:s läsa om från S och M, varken i bloggar från kommunalråden Lennart Holmlund respektiver Anders Ågren eller i papperstidningen i debatt/intervjuer.

Sedan kohandelskompromissen i januari 2007 har de, och andra gruppledare för den delen, i något medialt sammanhang förklarat varför en ny bad- och simanläggning på grusplanen blir bättre än i annat läge som var med i Badutredningen 2005/2006.

Varför detta tigande och undanhållande av fakta?

Svaret är enkelt, Nannabadläget är sämre, helt enkelt. Det sade utredningen som underkände ett läge mitt i stan med en 50-metersbassängen.

Inte heller säger kommunalråden något om den dyrbara tomten, Nannakvarteret, som i kommunal regi inte ger några intäkter till Umeå kommuns skattebetalare. Om de privata aktörerna fått fortsätta hade kanske 50 miljoner kronor hamnat i kommunens kassa och ett Gymnastikens hus kunnat byggas.

Men inte heller nu vill politikerna säga något om att byte av badläge skulle frigöra grusplanen för något värdefullare i innehåll och pengar, inte ens hypotetiskt vill man säga något.

Varför denna tystnad?

Svaret är enkelt även här. Politikerna måste då hålla med om att Nannabadplanerna blir dyra, mycket dyrare om de ser till helheten och ekonomiskt långsiktigt. Det går nämligen inte att utveckla ett bad på Nannakvarteret pga instängt läge.

Så det är tydligen inte meningen att umeborna eller besökande ska få veta sanningen här, den att Nannabadbeslutet är dåligt, det sämsta av alla läge på grund av två skäl.

Det ena är att Nannabad blir för litet och inte kan utökas i takt med tiden och befolkningsökning.

Det andra är att det blir för dyrt, nu pga att man mister en alternativintäkt på kanske idag uppåt 100 miljoner kronor och sedan genom att det inte kan förnyas pga det trånga utrymmet.

Dock, med denna blogg och i insändare från andra, får Umeås politiker veta om sanningen i badplanerna, och, förhoppningsvis, till slut inse att både Nannakvarteret och bad/simning i Umeå är värt (i dubbel mening) bättre öden.