Umeås Viktigaste budskap för barn och ekonomi! Nannastopp ger pengar, insändare om badhus-överytor som inte beslutats i KF och kostar 100 mkr och mer…

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Viktigaste budskap för barn och ekonomi! Nannastopp ger pengar, insändare om badhus-överytor som inte beslutats i KF och  kostar 100 mkr och mer…

http://www.vk.se/1134440/nannastopp-ger-pengar

Betänk att några månaders badgropgrävande nu är bara 5 promille av den tid som återstår för ett badbygge som finns i 50 år. Således, det är 99,5 % i tid som är kvar och då räddas 100-tals miljoner kr med bad/simning på annan, billigare, tomtmark, ja. halva drifts-kostnaden i 50 år och totalt EN MILJARD kr på ett halvsekel. Samt tryggar och säkrare miljö, som betyder värden som är ovärderliga mänskligt, särskilt för barn.

Så Nannastopp ger mer än pengar..

Nannastopp ger pengar

ORDET FRITT Stoppa ”lekparken” Nannabad så klaras alla lekparker! ”Lek” i badhus i Umeås dyraste läge är gökungen i den kommunala ekonomin som ger svallvågor. Som lekparkers nedmontering och stopp för 15-grupper i förskolan.

Nanna lekparkbad

VK avslöjade i fjol våras, till politikernas stora förtrytelse, förvaltningschefernas sparförslag att skjuta på Nannabadet i två år – och visade kommunsiffror på driftskostnader uppemot 30-35 miljoner kronor per år.

Det var tre gånger mer än i badutredningen 2006 och 50 procent mer än privata aktören Lerstenens 22 miljarder, en siffra som inte fick överskridas enligt uttalande i fullmäktige november 2011.

Men badhusytorna har växt med närmare 40 procent, från 8 300 kvadratmeter till 11 300. Utan att kommunfullmäktige fått ta ställning till det som i bolagsordningen anges som ”större vikt”. Och vad är större än en ytökning av den storleken?

Enda motiverade överyta är från åtta till tio banor i 50-metersbassängen, som simsporten begärt, och en separat hopp/djup-bassäng som stått på önskelistan. Men detta är bara 500 kvadratmeter bassängrum, 2 500 återstår att förklara.

Extraytor har inte gått till äventyrsdelen som för badbolaget minskat till 900 kvadratmeter, Lerstenens ville ha 1 250 och 2 500 angavs i badutredningen. Men det privata gym kommunen bygger växer med 50 procent till 1 600 kvadratmeter. Relax i källaren får 400 kvadratmeter. Personalytor utökas liksom kaféytor – och allt kan bli förlustytor.

Överytorna fördyrar badbygget med 100 miljoner kronor enligt schablonräkning i branschen, driften blir också dyrare. Det är här lekparker, hundlatriner, snöröjning, gräsklippning, dagis, med mera har stora pengar att hämta vid ett Nannabadstopp.

Ny simhall i annat läge och billigare tomtmark kan ge 100 miljoner kronor i alternativintäkt för Nannatomten. P-garage av badgropen och bostäder ovanpå gynnar än mer Umeås tillväxt. Upp till bevis umepolitiker! För bättre eller sämre ekonomi, för barn eller mot barn!

Urban Bengtson
Umeå

 

Umeås Tragiska simplaner med simförbundsdom om inga 50:a-SM för simsport som sedan 1988 med USS-50:a siktat högst, 2001 fått politiskt stöd och nu badbolag sänkt simframtiden för 50 år! Varför? Svar sist i bloggen.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Tragiska simplaner med simförbundsdom om inga 50:a-SM för simsport som sedan 1988 med USS-50:a siktat högst, 2001 fått politiskt stöd och nu badbolag sänkt simframtiden för 50 år! Varför? Svar sist i bloggen.

1998 TOG UMEÅ SIMSÄLLSKAP FRAM EN EGEN 50:A TILLBYGGD VID UMEÅ SIMHALL

VF 50-a uSS

2001 FICK USS-FÖRSLAG STÖD AV POLITIKER HÄR MED SIMFÖRBUNDETS CHRUNAK

Nanna USS 50-a

FRITIDSNÄMNDENS S-ORDF CHRISTER LINDVALL VILLE TA TID OCH VARA NOGGRANN

Nanna USS-50-a 2

MEN INTE BADBOLAGSSTYRELSEN SOM HAFT BRÅTTOM OCH NU MISSAT 50:A-SM

Nanna badbolagsstyrelse

PGA AV FÖR LITE LÄKTARE INVÄNDIGT OCH UTAN SÄKER UTEMILJÖ FÖR SIMMARE

Nanna skolåda ritning

VARFÖR SÅ BRÅTTOM, ONOGA OCH INTE FÖR SIMSPORTEN? JO, PGA VAL I ATT VARA ÖVERENS OM LÄGE MAN INTE FÖRORDAT, SÄMSTA, OCH DET KAN DÅ INTE BLI BRA, I STÄLLET FÖR ATT RÖSTA OM SINA BÄSTALÄGEN TILLS ETT FÅTT MAJORITET, DVS KLASSISKT ÖPPEN DEMOKRATI, INTE ENIGHET I SLUTENHET! SE HÄR UR VF VID BESLUTET 2007:

P1020231 - version 2

Umeås SM-chock! Inga 50:a-SM i Nannabad enl Sv.Simf. i Vbnytt! Så aldrig SM-vecka sommar i Umeå då dispens fås ej med simmare i trafiken!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås SM-chock! Inga 50:a-SM i Nannabad enl Sv.Simf. i Vbnytt! Så aldrig SM-vecka sommar i Umeå då dispens fås ej med simmare i trafiken!

Idag har SVT:s Västerbottensnytt ett reportage med Svenska Simförbundets förbundsdirektör Bengt Jönsson som säger nej till SM på långbana, 50 m, sommartid i ett Nannabad. Publik/deltagarplatser på knappt 700 är bara 1/3 av SM-gränsen.

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/nya-badhuset-for-litet-for-sm

Umeå Fritid planer att söka för 2017 är ohållbart. Gävle fick inte 2015 pga otillräcklig 50:a och ingen dispens. Sundsvall har utsetts i stället. Dispens kan aldrig lovas i förväg och i Umeå har det varit klart i alla Nanna-50:or att 2000 platser klaras inte.

Dessutom kommer kraven på trygg och säker utemiljö att stoppa möjligheterna för att mitt i stan är trafiken för farlig där. Simförbundet kan gå ner något i platser om man kan röra sig kring utrymmena, men ändå fattas då 1000 platser Det gäller då utomhus och håller inte för Umeå med trafiken utanför och går inte inne i Nannabad. Den ökande nöjes- och alkoholmomgivningen stärker detta inte. Se här.

Nanna krog trafik 2

Allt fler sökande SM-städer lär inte heller godta att Umeå bygger 50:a och planerar för dispens. Särskilt som Umeå vetat om SM-villkor ända sedan Badutredningen 2005/2006 och finns med i badprospektet 2008. Inte heller RF och SVT som utser städerna kan börja tumma på krav pga Umeå, tvärtom behöver krav om trafikmiljöer, säkra utrymmen och publikplatser skärpas.

Så följande ur badsprospektet 2008 vad de privata aktörerna skulle uppfylla för att få uppdrag att planera/bygga klarar inte det kommunala badbolaget därmed.

Nanna badprospekt 3

Och äventyrsbadet om under 900 kvm och som ett större familjebad + rutschkanor uppfyller inte heller badprospektets krav från umepolitiken om ”stark attraktionskraft” och ”nyskapande koncept”.

Nanna badprospekt ävbad

Och badhus/simhalls-byggnaden uppfyller inte den gestaltning som också bestämdes i badprospektet med ”mycket höga arkitektoniska ambitioner”.

Nanna gestaltning 2

Se här hur alla tidigare Umeås baddhus/simhallar, förverkligade eller i planer, har höga, i en del fall, mycket höga arkitektoniska ambitioner. MEN inte ett Nannabad med fyrkantighet och platthet som inte heller passar in med Mimerskolan, gamla gymnastikenhuset och bostadshusen efter Östra Kyrkogatan.

INGA 50:A-SM – INGET NYSKAPANDE – INTE HÖGA ARKITEKTONISKA AMBITIONER! DETTA SKA EJ UMEÅ-2014 FÖRVERKLIGA OM POLITIKEN VILL VARA TROVÄRDIG. OCH INTE UMEÅ SKA STÅ MODELL FÖR MISSLYCKAD IDROTTSPLANERING

Nanna 9 bad tak

 

Umeås Badchock! No ÄVENTYRSBAD bara familjebad + rutschkanor, 1/3 mot Sundsvall och 1/5 mot Övik samt instängt utan nödutgångar! Även verklighetsförfalskade illustrationer.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Badchock! No ÄVENTYRSBAD bara familjebad + rutschkanor, 1/3 mot Sundsvall och 1/5 mot Övik samt instängt utan nödutgångar! Även verklighetsförfalskade illustrationer.

(Illustrationer/ritningar är arkitektfirman Erseus AB:s, utom där jag fyllt i)

Igår en simchock om hur krav på trygga idrottsmiljöer och framtida simriktlinjer stoppar tävlingar för Nannabad pga farliga trafikmiljöer omkring och ej inhägnbara, dvs hundratals barn/ungdomar är oskyddade när de mellan passen tar sig ut för uppvärmning/nedvarvning, frisk luft (nåja i centrum är det dåligt med det), avkoppling, mm.

Nanna Erseues 3

Idag badchock med litet äventyrsbadet, under 900 kvm, tre ggr mer i Sundsvalls Himlabadet och fem ggr i Öviks Paradiset. Större delen, 6-700 kvm, ses ovan (ritning här nere) som lite större familjebad i fyrkantiga utrymmen där flera hundra ska trängas för att få besökssiffror Umeå kommun tänkt sig. Med ovan 10-tal personer är konkursen faktum redan på ritstadiet!

Notera i nedan collage med badbyggnaden uppe t h, mer vid en tidig söndagmorgon med bara några människor strosande än fullt med folk, cyklar, bilar och bussar under lördags-rusning och mörka vardagseftermiddagar, också verklighetsförfalskande liksom för kort skugga av västersol för P-huset Nanna. Se även de oskyddade ytorna mot farlig trafikomgivning som aldrig utretts klart av kommunen pga stoppat detaljplanearbete..

Nanna Erseus 2

Ovan äventyrsbadritningar med omgivande korridor (100 m till 50:a), passage, inklämt utan nödutgångar. Längst upp t h i stora ritningen ett par vattenrutschkanor utan uppsikt från ”pooldelen” och instängt på mindre än 100 kvm samt högljutt och varmt och trångt.

Inga av dessa brister, liksom litenheten, är uppmärksammat av medier, politiker, fritidskontor och nyttjare, inte ens av Byggnadsnämnden. Även det chockartat för de som trott på seriositet och noggrannhet för närmare halvmiljarden dyr byggnad mitt i centrala Umeå. Mycket höga arkitektoniska ambitioner sa badprospektet 2008!? Och om innehållet där p 3.6.2 som Umeås politiker beställt, fås ingenting av detta, läs här och bedöm ovan.

Nanna badprospekt ävbad

Arkitektfirmans egen beskrivning av Nannabad visar på bristande förutsättningar: ”…..Den begränsade tomtytan och behovet på över 200 parkeringsplatser formade huset. En lång ramp upp till ett garage på taket delar byggnaden på mitten….”

Badutredningens, 2005/2006, inte (med fet stil) pga att 50:an medför ”negativa konsekvenser för tillgänglighet och kommunikationsstruktur i anläggningen” för ett jättebad på kv Nanna, blir då mer förståelig.

Nannapartierna S-V-M-FP-C-KD (ej MP och AP som är emot) har både en simchock och badchock att hantera mot vad man beslöt. Och vad säger man om nedan konsultmening av ett ofta trafiksmutsigt centrum?: ”Ljusa markytor och vinterns snödrivor reflekterar ljuset ut på entréplatsen och omgivande gator.”

STOPPA BADBYGGET NU UNDER 2014-ÅRET SÅ ÄR MISSTAGEN SNART GLÖMDA!

Och även glömt Nannabads ynka äventyrsbad jämfört med Sundsvall och Övik, där Paradiset/badet ständigt byggts/byggs ut tack vare utemiljö intill liksom Himlabadet också kan utvecklas med mer (men inte för Nannabad i Norrlands mest växande stad?!)

Nanna HimlabadetParadiset

 

Umeås Simchock! Inga simtävlingar i Nannabad pga krav på trygga idrottsmiljöer och av framtida simriktlinjer! Läget får lågt betyg enl. Sv.Simf. råd.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Simchock! Inga simtävlingar i Nannabad pga krav på trygga idrottsmiljöer och av framtida simriktlinjer! Läget får lågt betyg enl. Sv.Simf. råd.

Dagens verklighet med behov av utemiljö vid simtävlingar mellan loppen, uppvärmning, nedvarvning och frisk luft från en varm och fuktig simhall samt framtida krav på säkra idrottsmiljöer till och från en anläggning, stoppar tävlingar i ett Nannabad!

Svenska Simförbundet har också under ”Generellt” på www.simarena.se riktlinjer för nya simhallar/arenor och villkor för att arrangera svenska mästerskap, rubriken ”Utveckling” som markerar nödvändighet av utemiljö:

Simanläggningen ska ha möjlighet att expandera och utvecklas. Omkringliggande ytor ska i en framtid kunna tas i anspråk för ombyggnad och tillbyggnad. Det är viktigt att ta hänsyn till detta då planeringsarbetet inleds och bl a placeringen av simhallen ska bestämmas. Att ligga steget före i planeringen ökar möjlligheten för en långsiktigt bättre ekonomi.

Nanna trafik-bassäng

Dessa ”ska” har inte Nannabad. En analys av Simförbundets mening då om Nannabad blir att det inte kan utvecklas, inte byggas ut, Umeå ligger steg efter och minskar möjlighet till bättre ekonomi; med slutsats att läget därmed får lågt betyg.

Än värre är att utemiljön av trottoarer mot Umeås mesta trafik och största trafikfaror inte går att avskärma, varför säkra utemiljöer behöver markeras som villkor för mästerskapstävlingar i kommande simriktlinjer. Så gäller också för dagens simhallar i Sverige.

Tävlande, 100-200-300.., från unga år år, kan idag mellan passen vara säker utanför Umeå simhall (mittenbilden), Eriksdalsbadet i Stockholm (t v) och Vallhallabadet i Göteborg (t h) med skyddade områden och trygga idrottsmiljöer. Men Nannabads trottoarer vid hårt trafikerade bussar på Skolgatan och tätt med bilar in/ut i P-huset Nanna nära huvudentrén ger livsfarlig utemiljö och oinhägnad. Något för Sv.Simf. och RF (Riks.idr.förb) att syna.

NANNAFAROR BUSSAR VID SIMENTRÉ   NANNAFAROR BILAR VID P-HUS-IN/UT-FART

Nanna simchock trafik 2

SKYDDADE UTEMILJÖER, ERIKSDALSBADET – UMEÅ SIMHALL. – VALHALLABADET

Tänk hundratals 10-14-åringar, många utifrån och obekanta med stadstrafiken, utanför och runtikring Nannabad under lördagsrusning i stan och mörka eftermiddagar, se här!

Detta kan inte simklubbar ta ansvar för och polisen inte heller godkänna arrangemang för. Ansvaret är ytterst Umeå kommuns och badbolagets. Politiker, ge besked här och inse att här kan inte tävlingar tillåtas. (Till skillnad mot Nolia, Gammlia och IKSU idrottscentrum med säkra omkringmiljöer och trygga arrangemang). Stoppa därför badbygget!

TRAFIK TILL/VID KV NANNA MÖRKA ÅRSTIDEN SAMT P-HUSET – INTE BARNVÄNLIGT!

Nanna trafik kväll

 

Umeås Apberget-uppfinnare Hans Åkerlind stadsarkitekt 1960-1990 ”lurade” politikerna med talartribun. Förfäras över Nannabads fyrkanthus.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Apberget-uppfinnare Hans Åkerlind stadsarkitekt 1960-1990 ”lurade” politikerna med talartribun. Förfäras över Nannabads fyrkanthus.

Vid föreläsning på Arkitekthögskolan 14/2 för studenter och allmänhet berättade förra stadsarkitekten i Umeå kommun, Hans Åkerlind, hur Apberget skapades med trappor och talartribun. Han hade lärt sig genom arkitektpsykologi att människor gillar att se på människor, blir inte trötta på det som att se på annat ”olevande” (mitt uttryck). Där såg han läget på Rådhusesplanden som idealisk för folkskådande.

Nanna Åkerlind

Men för att lite ”lura” politikerna som kunde vara emot det, lanserade han och andra tjänstemän idén med om ett podium för politiska tal med torget för folk att samlas och lyssna. Detta godtogs. Men nästan en meter ner blev farligt, varför trappsteg föreslogs. Och så var Apbergets trappa förverkligad!

Annat tankeväckande, även för näringsidkare, är att människor vill vara där folk rör sig, då trivs man bättre än på öde utrymmen. Vilket innebär att en entré som MVG:s med mycket folk och handel inpå, stimulerar fler dit och även att handla. Men kala entréer och avstånd som i Utopias menade Åkerlind motverkar trivsel och handlande.

Så gäller också gågator, öde som i Umeå blir att snabbt förflytta sig, medan arkitektur som får människor att stanna upp, väja, o s v vidare lite hindras i framfart är socialt mer givande och gynnar såväl kommers som samtal.

Umeås politiska partier, bjud in Umeås stadsarkitekt (i 30 år!)! Särskilt efter Sveriges Radios (19/2) och VK:s reportage 20/2. Sanningar från förr kan belysa det som sker nu. T ex strålkastare på Nannabadbygget som erfarna arkitekten Åkerlind förfärades över när han såg nedan av fyrkanthus med platta tak och i skugga av höga ståtliga Mimerskolan samt instängt äventyrsbad. Vida från en öppen lockande plats med sol som Apberget!

Nanna Norrvidden 3 b

Umeås Misslyckande med Nannabad, instängt och fyrkantigt. Norrviddens och Medleys med utsikt och variation. Simhus med simkanal och SM-klar.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Misslyckande med Nannabad, instängt och fyrkantigt. Norrviddens och Medleys med utsikt och variation. Simhus med simkanal och SM-klar.

Se här i mittenraden Nannabad med Instängt äventyrsbad mellan omklädning och 50-m-bassäng. Det ger störande genomgångar, har inga fönster och avlång äventyrsdel får svår överblick samt vattenrutschkanor inklämda på 90 kvm med höga bullernivåer. ”Dummaste” jag sett har en i arkitektbranschen förklarat.

Se däremot fastighetbolaget Norrvidden AB:s och Sverige enskilt största driftsentreprenörs Medley AB:s utförliga förslag av Umeåarkitekten Bertil Håkansson. Se här i översta raden, höga estetiska värden, ihopkoppling med Mimerskolan, äventyrsbad med överblick samt 50:a utan störande passager. Detta underkände umepolitiken och förordar nu badbolagets skokartongliknande platta-tak-hus.

Nanna 9 Norrv Badb. Simhusjpg

Och i nedersta raden de simkanalidéer jag försökt intressera Umeå kommun i över fem år, men än inte fått möta varken kommunledning eller fritidsnämndspoltiker. Därmed växer intresse ute i bad- och simsbranschen i landet samt på universitetshåll och senast för campus i Luleå inför badutredning där.

För Umeå finns olika lägen på campus vid och omkring IKSU Sportcenter, se ill. ovan t v. Simkanalen i mitten med flera ”simmovationer” genom strömmande vatten i simkanalen. T h ett Simhus med 50:a, undervisnings- och djup/bassäng samt upplevelsedel med familjevänligt vattenfall. Klarande SM så att SM-vecka kan fås, men ej i Nanna-50:a.

Umeås Simhopp står till KD:s parti-ledare och socialminister Göran Hägglund som bryr sig mer om barns väl och ve än Nannabadgruppledarna i S-V-M-FP-C-KD i svar om miljörisker.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Simhopp står till KD:s parti-ledare och socialminister Göran Hägglund som bryr sig mer om barns väl och ve än Nannabadgruppledarna i S-V-M-FP-C-KD i svar om miljörisker.

Den 18/11 2013 skickade jag brev till samtliga partiledare i Sveriges Riksdag om bl a miljöfarligheterna kring ett Nannabad mitt i trafiktäta centrum i Umeå. S:s Stefan Löfvén svarade snabbt, kort och artigt med hänvisning till att Umeås politiker har ansvaret. Nedan länk är från den blogg jag informerade om partiledarbrevet.

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2013/10/25/umeas-basta-brev-dessa-om-partiledare-i-riksdagspartierna-bryr-sig-om-barnens-val-och-riktlinjer-ges-for-idrottsanlaggningars-lagesvillkor-2/

Nanna partiledare

Ovan breven med text och bilder som tydligt visar brister i miljön kring Nannabad.

Nyligen kom Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglunds svar, också hänvisande till umepolitikers ansvar, men så utförligt med andemening om olämplighet och risker. Så, kanske, slutet av mitt brev med följande kan leda till riksriktlinjer för idrottsanläggningar när alla oppositions- och regeringspartier läst och svarat.

Eller behövs det information till regering och riksdag för att få riktlinjer för idrottsanläggningar EJ vid trafikfarligheter, miljödåligheter och alkoholomgivning? När Umeås partier utom Miljöpartiet och Arbetapartiet inte verkar vilja förstå problemen.

KD:s gruppledare i Umeå kommun Veronica Kerr och förra Anders Sellström fick sin partiledares svar den 7/2, men ingen reaktion än. Kanske kommer fler partiledarsvar nu när min blogg redovisar KD-ledarens svar

Det som ger ”simhopp” är Hägglunds roll i regeringen som socialminister och därmed värnande om alla människors väl och ve i anläggningar för alla åldrar som mest betalas av skattemedel. Notera särskilt passusen om den trafiktäta miljön runt Nannabadet, ”inte helt förenligt med en barnintensiv verksamhet.”

Kanske rådgör han med ”idrottsministern” Lena Adelsohn-Liljeroth (M) för att verka för rikslikare och visa på alliansinitiativ för barn/ungdomars bästa och det före valet, det kan ge röster då.

Bäste Urban,
Tack för ert brev om den trafiktäta miljön runt Nannabadet i Umeå. Ert brev var också rikligt illustrerad med bilder från ett höstigt Umeå. Även om inte avgaser syns för ögat skvallrar trafikbilden om en situation många kan uppleva som trängd och inte helt förenlig med en barnintensiv verksamhet. Jag är partiledare men också statsråd. Det gör att jag inte kan gå in med direkta synpunkter på hur klok avvägning stadens styrande har gjort i planeringen av stadsdelen.
Rådigheten och ansvaret för Umeå kommun genom val sedan många innehas sedan många år av Socialdemokraterna som för närvarande regerar genom valteknisk samverkan tillsammans med Vänsterpartiet. De bildar alltså majoritet i stadens nämnder. Det innebär också ett ansvar för stadens trafikplanering, dess alkoholutskänkningstillstånd och dess p-platser.
Om det skulle vara så att de styrande i staden inte tar sitt ansvar för luftkvaliteten så agerar regeringen inom ramen för miljökvalitetsmålet Ren Luft i ett förtydligande av regelverket för miljözoner som beslutades i februari 2013. Ett viktigt styrmedel för miljökvalietsmålet är miljökvalitetsnormerna för luft. I drygt ett dussin städer överträds en eller båda normerna för större partiklar och kväveoxid. Enligt luftkvalitetsförordningen (2010:477) ska ett åtgärdsprogram upprättas om en miljökvalitetsnorm överskrids.
Denna luftkvalitetsförordning vi upprättat, ska vara till stöd för dig som medborgare att avkräva ansvar av Lennart Holmlund (S) och övriga som styr Umeå.
Vänliga hälsningar,
Göran Hägglund
Partiledare Kristdemokraterna

Umeås Ofullbordade miljöutredningar för trafik, luft och säkerhet kring Nannabad riskerar barns/ungdomars väl och ve! Medier var är ni?

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Ofullbordade miljöutredningar för trafik, luft och säkerhet kring Nannabad riskerar barns/ungdomars väl och ve! Medier var är ni?

Se här VK i nov 2011 om trängsel och dålig luft på ÖK med Miljö- och hälsoskydds-nämndens ”måste lösas innan badhuset kan byggas i centrum”. Då pågick detalj-planearbete om problem och lösningar för expertis, berörda och allmänhet att yttra sig om.

Men detta självklara och tidigare utlovat för en ny badbyggnad mitt i stan, tillät inte kommunledningen. Utan man tog fram ordet ”allmänt” från 1948 års stadsplan när en läroverksutbyggnad var planerad för kvarteret (och biltrafik för 66 år sedan!)

Därmed undvek umepolitiken utredningar och slapp överklagningar ”in absurdum” enligt M-kommunalrådet Anders Ågrens i pubdebatten förra veckan och ”förbryllade” överklagningar (blivande S-kommunalrådet Hans Lindberg i VK:s Näringslivbilaga).

Nanna Miljönämnd

Se också nedan från VF/Folkbladet våren 2012 när Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) utlovade en frivillig miljöutredning och vice ordförande Örjan Mikaelsson (V) krävde ingen ”lightversion” då. Men det ”bidde” inte någon alls!. Så driftsansvariga Fritidsnämnden/Umeå Fritid och nyttjare/hyresgäster som för- och grundskoleförvaltningen och simsporterna vet inget om villkoren för miljön eller riskerna för till och från.

Samtidigt som förskoleutbyggnad i höstas av Byggnadsnämnden och Skolan informerade föräldrar om just miljö och trafik samt från fastighetssida arbetades fram säkra till- och frånfarter samt tryggt vid lämning/hämtning. Men för 1000-falt fler och 10-12 tim/dag för bad i stan med farligare trafik, där STOPPAS miljöutredningar!

Längst ner i collaget trafikbild t v och översikts över kv Nanna med trafik runt om och växande nöjes- och alkohomgivning + systembolaget, med risk för ”objudna gäster” som kan få många föräldrar att välja andra badhus/simhallar i Umeå och bekvämt tåg till Övik för äventyrsbad fem ggr större än minivarianten på under 1000 kvm i Nannabad.

MEDIER VAR ÄR NI? HUNDLATRINER, KORVKIOSKER, STUDENTAKTIVITETER OCH SNÖRÖJNING GRÄVER NI I – MED RÄTTA. MEN NÄR LYFTER NI PÅ PÅLAGDA LOCKET AV OGJORDA BAD-MILJÖUTREDNINGAR?

Nanna miljöutr collage

Umeås Politiker! Rädda skid-SM och SM-veckor med Bostads-Sim-Rockad: Gammlia-Nanna-Campus och OS-hjältar och Kungen dyker upp!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Politiker! Rädda skid-SM och SM-veckor med Bostads-Sim-Rockad: Gammlia-Nanna-Campus och OS-hjältar och Kungen dyker upp!

Nedan tre collagebilder är från succé-skid-SM i Gammlia Idrottscentrum med finalen i herrarnas sprintlopp där Umeåsonen Teodor Peterson, Åsarna IK och Östersundsbo, vann. Överst SM-marken för vallabyn, ett område Umeås politiker vill bygga bostäder på och riva tjusiga Umeå simhall i bakgrunden. Allt för att bygga Nannabad i stan på dyraste marken.

Nanna SM sprint

Nedan t v hur kommunplanerna stoppar skid-SM och världscup samt även ny SM-vecka vinter då längdskidåkningen är avgörande för att tilldelas tävlingarna av RF (Riksidrottsförbundet) och SVT. T h är rockadlösningen med bostäderna till kv Nanna och en simarena flyttas till campus där den kan klara 50:a-SM (ej i Nannabad) så att även SM-vecka sommar kan söka, invid friidrottsarenan och nära andra lokaliteter för andra grenar.

Nanna skid-SM rockad

Och nedan från skid-SM:et med OS-guld- och silvermedaljören Markus Hellner i mitten med kung Carl XVI Gustaf skymtande bland åskådarna framför Västerbottens museum, en ”skidkung” som säkert gärna ”dyker upp” på nya SM i Umeå (och nog delar denna bloggs förslag att göra en Bostads-Sim-Rockad för omtag och nya S i M tag!

BETÄNK ATT 3 MÅNADERS BADGROP AV 50 ÅRS HUSLIVSLÄNGD ÄR 0,005 (3:600), 0,5 % ELLER 5 PROMILLE, FÖRSUMBAR KAPITALFÖRSTÖRING MOT ÅTERSTÅENDE 99,5 %!

Nanna SM Hellner