Umeås Bästa utvecklas ej av rädsla för 50:a-stopp och ej av rädsla att avslöja Kejsarens nya ”badkläder” utan med mod att skapa ny SimDress

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa utvecklas ej av rädsla för 50:a-stopp och ej av rädsla att avslöja Kejsarens nya "badkläder" utan med mod att skapa ny Sim-Dress!

Föregående blogg idag avslutades med en fråga om det finns ekonomiskt sinnade politiker som vågar räkna på alternativ att skilja äventyrsbadandet från bassängsimmadet, t ex med Bad ihop med hotell/kommers som för Pite Havsbad och Sim ihop med IKSU:s simhall på campus, allt för att spara 100-tals miljoner kr.

Eller om Umeås "adjutanter", här byråkratin kring politiken, likt i sagoförfattaren HC Andersens Kejsarens nya kläder, inte vågar avslöja "nakenheten" i Nannabadplaneringen. Här är en bild från sagan/äventyret från 1800-talet med dess då mindre öppenhet, yttrandefrihet och demokrati.

 

Tyvärr, det finns en rädsla, eller många rädslor, kring nuvarande bad- och simplanering i Umeå. Den började redan efter beslutet om Nannabad för sex åre sedan genom politiskt uttalade hot om att sades det nej från simsporten, skulle det inte bli någon 50-metersbassäng.

Detta har upprepats och så sent som 2011 i samband med interpellation om Nannaplanerna, där hotet förstärktes med att varken 50:a eller ny simhall alls. Detta har fått och får effekt på intressenter, så att Umeå simsällskap meddelade mig som medlem då, att ansvariga sagt att ingen information fått lämnas ut.

Ju längre planerna pågått och ju mer dessa ändrats, både att det inte blir ett kommersprojekt med bad och att synpunkter på innehållet förts fram, internt och externt, desto hårdare har styrningen uppifrån varit, även ute i de politiska partierna.

POLITIKER SOM DELAR MIN UPPFATTNING HYSSJAS TILL TYSTNAD

Många är de politiker jag mött, som helt delar min och den stora allmänhetens uppfattning att detta är helt fel plats för bad och simning i Umeå, men som mött motstånd från sina gruppledare, t o m hyssjats att inte prata mer om detta.

Det finns nya gruppledare efter beslutet 2007 som känner sig låsta av sina företrädarens Ja då, och inte förmår att följa sin övertygelse om att detta är inget bra läge för att skapa nytt badhus/ny simhall.

VARFÖR kan man fråga sig. Finns rädsla för att förlora makt och pengar? Rädsla, respekt eller underdånighet? Detta kan bara dom själva svara på. 

MEN, liksom i Kejsarens nya kläder, tiger dom still, både uppåt och utåt och vill inte följa varken "barnet" eller "folket" som i sagan.

INTE heller har det hjälpt att tala om ute i Sverige, här i en Expressen-insändare i fjol sommar när jag skrev om bortkastade 500 miljoner (som nu riskerar bli förlust på det dubbla, se tidigare bloggar i veckan).

Ett nytt Moment 22 eller kanske Moment 33?

OCH det har inte blivit mindre rädsla nu efter att ett kommunalt badhusbolag tagit över. Kritik utåt tystnat än mer, och det trots nya förseningar, nya fördyringar och nya försämringar. Nu har det blivit en form av teknokrati som ska effektivt genomföra det poltiikerna bestämt.

DVS samma politiker som bestämde 2007, bestämmer nu i en bolagsstyrelse att det inte ska redvovisas en budget med fullmäktigebeslut därefter och innan bygglov, anbud och driftsoperatör är klart, som var självklart när samma politiker hade Badutredningens material som underlag 2006. Ett nytt Moment 22 eller kanske Moment 33?

MÖRKRÅDSLA SOM FÖRSTÅRKER IFRÅGASÄTTANDET

Då är man inte rädd längre utan MÖRKRÄDD för en planerings- och beslutsordning som i praktiken låser in intressenterna och förstärker rädslan för ifrågasättande.

Denna utveckling, eller snarare avveckling, har nu påverkat mig så mycket att jag tvingats ta ett beslut jag aldrig tänkt mig i mitt aktiva simmarliv och simengagemang under över ett halvsekel sedan i Umeå SS 1960.

ÖVERVINNA RÄDSLA OCH NYA SIMTAG I NY SIM-DRESS

Om detta handlar en blogg i morgon om och även om hur rädsla kan övervinnas och nya "simtag" tas för ett bättre Sim-Umeå i en ny och innovativ Sim-Dress!!

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa bad/sim-lösning är Äventyrsbadande med lek/nöje/kommers för sig och Simmandet med motion/träning/tävling för sig.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa bad/sim-lösning är Äventyrsbadande med lek/nöje/kommers för sig och Simmandet med motion/träning/tävling för sig. Nuvarande Nannabadplaner blandar Bad och Sim på sätt som försämrar för båda.

Bad och Sim går in i varandra och så mycket att äventyrsdelen blir genomgångar eller via 100 m korridor till 50:an. Multibassäng och hopp/djupbassäng stängs in i äventyrsdelen när de bör ha nära kontakt med 50:an. Och rutschkanorna hamnar avsides och ger sämre överblick. Äventyrsbadet instängdhet utan fönster förstärker alla ovan brister.

Därmed blandas också ljud och värme som inte gynnar varken besökare eller arbetsmiljö. Logistiken omklädning-äventyrsdel-bassänger försvårar vid tävlingar så att äventyrsbadandet måste stängas även vid mindre tävlingar, vilket ger ekonomiskt avbräck, dyrare för simsporten och missnöje bland kunder.

ÄVENTYRSBADANDET ÄR DET DYRA OCH BRUKAR INTE FÅ BIDRAG

Äventyrsbadandet är det dyra, både i innehåll och för besökare samt brukar inte få kommunbidrag medan simbassängerna har skolor och föreningar samt allmänhet, med skattemedel. Därmed subventionerar billigare bassänger dyrare äventyrsdelar, något politikerna måste fundera på det riktiga i med dagens ansträngda ekonomi i obligatoriska verksamheter som barnomsorg, skola och äldresatsningar.

Därför borde Umeå nu tänka längre än till ett byggnadslov om ett par månader, ja, 40-50 år framåt, förbi år 2050 med dess befolkningsmål. Lösningen blir då att skilja Bad från SIm och kan illustreras konkret med nedan bild av dagens Nannabadplaner.

 DVS,

ÄVENTYRSBADANDET KOMBINERAS MED HOTELL OCH KOMMERS LIKNANDE PITE HAVBAD

SIMBASSÄNGERNA KOMBINERAS MED BEFINTLIG SIMHALL (HÄR IKSU:S) OCH ANDRA IDROTTER, SJÄLVKLART UTE I SVERIGE OCH GJORDES FÖR UMEÅ SIMHALL

Multibassäng för simskolor, vattengympa, rehabbad kan passa för båda medan hopp/djup-aktiviteter passar bäst med 50.an och föreningsaktiviteter.

Om Umeå kommun tänker om på detta sätt kan 50:an, mm skapas enligt Borås Simarena-modell och för 50-60 miljoner kr (se på Svenska simförbundets hemsida www.simarena.se eller http://www.boras.se/borassimarena) och förbilliga driften rejält genom samverkan med IKSU-simhallen och IKSU Sporcenter i övrigt. Nuvarande risk för 25 mkr/år (eller mer) i driftsbidrag går säkert att halvera, kanske ner till 10 mkr/år med klokskap i utredande/planerande.

HOTELLBAD ELLER BADHOTEL MED SPA

Hotellbad eller Badhotell kan komplettera äventyrsbad med Spa och annat mer vuxen aktiviteter/avkoppling som nu inte finns i Nannabad och inte i Umeå alls, förutom på IKSU Spa på Umedalen. Med 10 mkr/år i 50:a-bidrag till simmande, finns utrymme för visst kommunstöd för badande, särskilt om simundervisning ordnas, t ex 5 mkr/år och på så sätt öka möjligheten för näringslivsintresse av badhotell.

Lyckas inte det, kan mycket äventyrsbad fås ut i Umeå genom utbyggnad av redan populära Aquarena i Holmsund eller vid uteäventyrsbadet Umelagun och få både inne- och utelekbad där, och i båda fallen långt under de några hundra miljoner kr ett Nannaäventyrsbad nu kostar.

Denna kompromiss är en utvecklingssådan som ger vinnare, jämfört med Nannabadupplägget som gav en politisk kohandelskompromiss med det sämsta som gemensamt i beslutet, alla partier gillade detta llka lite.

KEJSARENS NYA BADKLÄDER

FRÅGAN nu  är om det finns ekonomiskt sinnade poltiker som vågar räkna på detta och vågar tänja på sin prestigelåsning sedan sex år när Nannaläget beslöts. En prestige som förstärks av att allmänhetens nej till Nannabad och min flitiga debatt likt HC Andersens saga (äventyr på danska) Kejsarens nya kläder, där barnet fick med sig åskådarna i att Kejsaren var oklädd, t o m, naken.

Allt medan vakterna runt omkring försäkrade den nakna kejsaren välkläddheten som skräddarna med osynliga trådar lurat kejsaren (se fotnot nedan). Blir det som i sagan, Kejsaren hann in i slottet i tron på sina sina ståtliga kläder?

Eller stannar kejsaren upp på slottstrappan, ser ut över folket och ser sig i en riktig spegel och finner att det behövs "badkläder", ja, även simdräkter, och ger adjuntanterna uppdrag att leta äventyrskläder och simmardressar, och skilja dom åt som ovan förslag?

VÅGADE INTE KRITISERA UPPÅT – RÄDSLA FÖR REPRESSALIER

SVARET nu är att det är i Umeå 2013 som för snart 200 år sedan, på 1800-talet, när HC Andersen skrev sina sagor om verkligheter, det var ju dåtidens sätt att med omskrivning kunna kritisera uppåt mot maktförhållanden man ogillade, men inte vågade säga öppet av rädsla för att drabbas av repressalier på något sätt.

Ty tyvärr, i Umeå råder för "badäventyret" Nanna liknande förhållande som i Kejsarens nya kläder, både i okläddheten och i rädslan. En rädsla som nu riskerar kosta Umeå både sämre för bad/simning och försämrad kommunekonomi med 100-tals miljoner kr. Om denna rädsla i Umeå, som även jag känner av, blir det mer om nästa blogg 10:45.

FOTNOT: Så här skriver Wikipedia om HC Andersen och Kejsarens nya kläder

I sagan syr två skräddare nya kläder till kejsaren. De säger att de använder en magisk tråd som gör att korkade personer inte kan se den. I själva verket använder de ingen tråd alls, men eftersom ingen vill framstå som korkad låtsas alla om att de ser "kläderna", och kejsaren vandrar omkring naken.

Bokens sensmoral används ofta för att symbolisera hur människor anpassar sig till gruppen, även när det är uppenbart för dem själva att gruppen har fel. Att liksom det lilla oskuldsfulla barnet i sagan utbrista Kejsaren är naken! innebär att påpeka något som alla kan se, men som ingen vågat säga.

 

 

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa trafikpolitik är att minskad tung trafik i stan inte följs av ökad bil/buss-trafik genom Nannabad! Se e-brev till rikspolitiker.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa trafikpolitik är att minskad tung trafik i stan inte följs av ökad bil/buss-trafik genom Nannabad! Se e-brev till rikspolitiker.

Detta är självklart om en politik ska bli trovärdig, dvs högra handel ska veta var den har med den vänstra. Då nu inte detta gäller i fråga om trafik- och miljöpolitiken i centrum i Umeå med nuvarande Nannabadplaner, skickade jag e-brev till Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman (S) och vice ordförade Jan-Evert Rådhström (M) m a a den senares besök i Umeå och uttalande i VK, se http://www.vk.se/808982/tung-trafik-engagerade om Umeå kommuns krav på att få stoppa tung trafik genom stan, på V:a Esplanaden.

Nedan är e-brevet, förutom bloggen 21/2 som bifogades. Bl a med denna skiss som visar trafikproblematiken kring kv Nanna.

Hej!

Skriver till m a a vice ordförandes i Trafikutskottet, du Jan-Evert Rådhström,  besök i Umeå och en VK-artikel idag om att studera lagar som gör att  Trafikverket nu stätter stopp för Umeå kommuns
vilja att stänga för tung trafik genom centrala Umeå.
 
För samtidigt planerar Umeå kommun, genom ett nybildat kommunalt badbolag, för en jätteanläggning av ett äventyrsbad, 50-metersbassäng, multidito hopp/djupbassäng samt stort gym, samt med ett P-hus ovanpå med 200 p-platser, allt i ett av de mest trafiktyngda delen av centrum (och än mer när Ikea byggs några km söderut och kan få genomfartstrafik här).
 
Dvs det mest trafikalstrande bygge man kan tänka sig, med bilar och utflyktsbussar, som i andra städer i Umeå och utomlands INTE placeras i trafik- och miljöbesvärliga citylägen.
 
I detaljplanearbetet i området har både en konsultrapport och en kommunal avdelning påpekat riskerna för trafik, och den senare bl a med citatet
"….i takt med att andra förtätningsprojekt tillkommer inom centrumfyrkanten, lyfta blicken och noga väga nytta mot intrång speciellt vad gäller trafikalstrande anläggningar."
 
Se mer i nedan blogginlägg (inte med här, se 21/2 08:48) och på http://blogg.vk.se/umeas-basta/
finns mer att läsa om vad ovan utredningar och granskning säger.
 
Min uppfattning är att det är bra med att minska trafik- och miljöproblem och få tung trafik utanför stadskärnan. Men då ska inte ökad trafik för både bilar och bussar planeras in som nu är på gång. Allmänheten i Umeå är i mycket hög grad emot detta Bad, och har varit så sedan beslutet 2007.
 
Trafiklösningar måste ha helhetssyn, luft, rök, avgaser, etc diffunderar och sprids som den "vill" och med kalla vintrar riskeras inversion, vilket Umeå kommun skriver om så här på sin hemsida och då gäller just detta "badkvarter"
 

Mest luftförorening på vinternGenerellt är luftföroreningen störst på vintern. Orsaken till det är att utsläppen är som störst då, bland annat på grund av bilarnas kallstarter. Så kallad inversionbildas när luften blir skiktad och den varmare luften lägger sig som ett lock över den kallare luften, som finns närmast marken. Vintertid i Umeå råder inversion eller stabil skiktning under drygt hälften av tiden. Då stannar föroreningarna kvar nära marken och orsakar höga koncentrationer av luftföroreningar. Inversioner förkommer främst vid klart och vindstilla vinterväder.

 
Jag har 50-årig ideell erfarenhet av bad/simning och 25 års arbete 
som idékonsult med barnomsorg och simning som yrkesområden,
plus debattör och författare, se mer på www.ubbi.se
 
Med tanke på att ni är högsta politiska organ för trafik, titta gärna på hur riskfyllt det blir för särskilt barn/ungdomar i detta, växande, trafiktäta område och som Umeå kommun inte presenterat någon utredning om och därmed inte har lösningar på.
 
En ny detaljplan hade belyst detta och som var meningen när privata aktörer skulle planera Badet, undviker nu Umeå kommun genom att hänvisa till en 65 år gammal detaljplan för kvarteret, från 1948, och begreppet "Allmänt ändamål" som då ett  kommunalt bolag klarar men inte ett privat.
 
Detta finns det politisk kritik för och den delar jag, man ska inte få trixa med ord på detta sätt för ett beslut en kommun, snart till varje pris (se min blogg idag), vill driva igenom. Som ni kan se nedan finns vida bättre alternativ som Umeå kommun inte utrett.
 
Mvh/
Urban Bengtson, Umeå
 
Anm. "nedan" är bloggen 21/2 08:48 med bl a om "trafikalstrande anläggningar.

 

Bli först att kommentera

Umeå Bästa badmisslyckande (kan man säga så?) är Aktivariet på kv Nanna som gick i graven 2000 pga ekonomisk omöjlighet – dvs som nu

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå Bästa badmisslyckande (kan man säga så?) är Aktivariet på kv Nanna som gick i graven 2000 pga ekonomisk omöjlighet – dvs som nu.

Så här såg det ut och här i ledare i VK om att betala en miljon kr för att dra sig ur projektet och att det nog är bättre än att löpa linan ut, dvs bygga och stå utan någon driftsoperatör.

DÄRFÖR kan Umeå kommun lära sig av sin egen badhistoria på Nannakvarteret och av ett äventyrsbad, då också i kombination med annat, vård och hotell. Det gäller det privata projeket Aktivariet som Scandic Hotel skulle ro hem, från 1996 till 2000, det gick inte heller.

Så här står det i framlidna Karin Hörnfeldt artikel 7/6 2000.

Aktivariet går nu definitivt i graven. Eftersom det finns inte någon som vlll driva badet i Aktivariet faller hela projektet.

Om nu badbolaget och styrelsen börjar räkna ut den budget man undanlåtit att göra hittils och finner att de ekonomiska smärtgränserna är för länge sedan nådda, kan det bli som för förra badsatsningen på kv Nanna, Aktivariet för 13 år sedan, det finns ingen som vågar driva det.

MEN problemet idag är att det inte är ett helt privat projekt där man tar ansvar för både byggande och drift med ett kommunalt bestämt driftsbidrag. Som ju Nannabadplanerna började med och de privata aktörerna hade att följa.

IDAG är det omvänt, nu vill Umea Badhusbolag bygga, utan budget och oavsett kostnad verkar det som, inte ens om det blir EN MILJARD KR, se tidigare blogg idag 08:45.

IDAG har politikerna inte klart om hur en driftsoperatör ska ordnas, före byggande utifrån en budget och med ritningar som underlag för att bjuda på. Eller bygga först för EN MILJARD KR och sedan gå ut med anbud på driften.

DET FINNS HELT ENKELT INGEN PLAN FÖR DETTA SOM VAR MENINGEN NÄR STADSUTVECKLINGSPROJEKTET ANNONSERADES OM 2008-02-15, SE NEDAN. OCH NU NÄSTAN HELT "GÅTT I GRAVEN" REDAN MED BARA BAD/SIMNING, ETT P-HUS OCH HOTELL KVAR.

MEN nu med Tagebad fastighetsbolag som konsult för bl a innehållet och dotterbolag till Tagehus AB, som också äger Medley AB, Sveriges enskilt största bad- och simentreprenör och driver Umeå simhall och Umelagun, blir det naturligt att se en kombination här.

MEN jag vet att Medley AB håller en rågång till sitt "syskonföretag" som planerar nu. Så Umeås badbolag har en delikat uppgift att se till att det inte blir gynnande eller jäv vid en upphandling.

MEN allt detta kan badbolaget undgå genom att när ett bygge står klart, sälja hela huset och Tagebad/Tagehus köper och Medley driver. Eller Medley köper själv.

BEHOV AV DETALJPLAN KRINGGÅTTS – OLUSTIGT FIXANDE

DÄRMED har behovet att ny detaljplan kringgåtts då badbolaget är allmänt under planering/byggande och då används 1948 års detaljplan om "Allmänt ändamål" och sedan övergås till privat vid försäljning och blir privat som inte är allmänt som det var med Lerstenen som fick lämna ifrån sig badprojektet 2011.

DETTA är ett olustigt fixande med samhällets regler som politiken ska stå bakom, inte gömma bort eller trixa under mottot "ändamålet helgar medlen".

INTE SÄLJA TOMTEN TILL VAD SOM HELST enl M-L Rönnmark (S)

7/6 2000 i VK tyckte kommunalrådet Marie-Lousie Rönnmark (S) inte det var ett misslyckande, men fastslog "Vi kommer inte att sälja tomten till vad som helst", det ska vara av intresse för umeborna.

Men det blev ju "bad som helst" igen. Och som inte varit av intresse för umeborna, kan man säkert fastslå idag. Det blev inget Badpalats som i 2014-ansökan och nu ser det ut att bli ett Badpladask på god väg mot en Badkollaps.

BADKOLLAPS

Hur denna Badkollaps ska undvikas kommer i morgondagens blogg 08:45 och handlar om en helt ny simväg för Umeå, men väl bekant i SImSverige.

PS

Notera i VK-artikeln 2000 att UMI Fastighetsutveckling med Krister Olsson lagt bud för en "attraktion" på tomten. Därav blev intet. Och inte heller nappade Umeå kommun på KO och Balticgruppens bud på 150 mkr för både Mimer- och Nannakvarteren när badprojektet presenterades 2008. Därav blev intet, något nu kanske en del Umeåpolitiker ångrar.

MEN, ingenting är försent än. Nannabadplanerna seglar nu iväg till miljardkostnader och när dessa "går i graven" som förra badsatsningen Aktivariet, kanske Balticgruppen bjuder igen, eller andra gärna gör det och hundratals miljoner kronor kan trilla in i en kommunkassa som då kan användas till det som är "av intresse för umeborna".

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa Bad/SIM-ekonomi fås inte i Nannabad som riskerar bli EN MILJARD KR! Och driftsförlust på en miljard kr på 50 år!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa Bad/SIM-ekonomi fås inte i Nannabad som riskerar bli EN MILJARD KR! Och driftsförlust på en miljard kr på 50 år!

Gårdagens, 26/2, artikel i VF/Folkbladet visade att ingen ekonomi för ett Nannabad finns, ingen ekonomi redovisad och ingen ekonomi som till slut kan godkännas.

Tydligen INGEN EKONOMI före byggnadslov inlämnas, eventutellt fås, anbud går ut, tas in och beslutas om, allt för att starta en byggnation???? Och ingen ekonomi för driften och vem som kan/ska driva.

BÄTTRE UTREDNING I LINKÖPING ÄN I UMEÅ

Umeå kommun och badbolaget kan jämföra med Linköping och deras planer med ungefär liknande innehåll med äventyrsbad, 50×25:a, multibassäng och hopp/djup-bassäng. Där utgår man från en omfattande utredning (snäppet mer och bättre än Umeås 2005/2006).

Så här ser deras förslag ut där den största skillnaden är rätt placering, vid utemiljö. Näst därefter direktgångar till de olika delarna, inte rakt igenom äventyrsdel som för Nannabad och alla bassängrum med fönster ut, inte instängt som i Umeå.

Så här beskrivs ekonomin i tidningen Affärsliv

http://www.affarsliv.com/?articleid=6204503

Simhallens budget på 512 miljoner kronor håller inte. Totalkostnaden blir minst hundra miljoner högre. Det bekräftar politiker i det kommunala bolaget Lejonfastigheters styrelse.

Uppgifterna kommer från tjänstemän på Lejonfastigheter, som har fått i uppdrag av kommunens planeringsutskott att se över underlaget. Politikerna i styrelsen har informerats om läget.
– Det är rejält underdimensionerat och kommer att dra iväg. Det känns inte bra, säger vice styrelseordförande Ulf Lindh (S).

I den befintliga budgeten ryms till exempel inte mark för parkeringsplatser och tillfartsvägar. Inte heller har upprustningen av Tinnerbäcksbadet, den ökande avrinningen av dagvatten eller kulverten under badet tagits med i beräkningen. Faktorer som alla höjer prislappen.

Notera att även där är det ett kommunalt bolag som sköter planerna och att det tillkommer kostnader utöver byggnaden. Med minst 100 mkr mer, ger det 650 mkr.

UMEÅ HAR SVÅRARE BYGGFÖRHÅLLANDEN

Jämfört med Umeå som än inte har en budget lagd och har svårare byggförhållanden, kanske det hamnar på 700 mkr för Nannabad. Med alternativintäkt för Nannatomten på uppåt 100 mkr, så riskeras 800 mkr.

Den siffran blir rimlig i jämförelse med ett annat nytt bad, Himlabadet i Sundsvall med ytor om 1/3 av ett Nannabad, där slutnotan blev 400 mkr mot budgeterade c.a hälften.

Garderades i Umeå med + 50 mkr på 400 i fjol, dvs c:a 12,5%, blir det med samma påslag på 800 mkr, 900 miljoner kronor, dvs nära EN MILJARD kr!

För driften blir det än svårare. Fördubblingen av investeringen ökar räntekostnader för kapitalbiten. Driftsbidrage på 25 mkr/år som Folkbladet skriver om, blir med trafikproblem som minskar tillgänglighet och attraktion då högre, 30 – 35 mkr, som ska ställas mot i fjol påstådda 17-18 mkr, dvs nästan fördubbling även för driftkostnaderna.

EN MILJARD KR KASTADE I SJÖN

Räknat på 15 mkr/år i fördyring ger det på 50 års livslängd, rakt av, 900 miljoner kronor, dvs även här EN MILJARD kr "kastade i sjön", jämfört med att lära av bra simplaneringar i Sverige.

MEN det Umeå kommun kan lära sig av först är sin egen badhistoria på Nannakvarteret och av ett äventyrsbad, då också i kombination med annat, vård och hotell. Det gäller det privata projeket Aktivariet som Scandic Hotel skulle ro hem, från 1996 till 2000, det gick inte heller och det handlar bloggen 10:45 om.

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa-före-datum, finns det för Nannabad-anrättningen, som smakar sämre, receptet ändrats, hälften kvar, dyrare och ingen nöjd?

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa-före-datum, finns det för Nannabad-anrättningen, som smakar sämre, receptet ändrats, hälften kvar, dyrare och ingen nöjd?

Bara en är inte nöjd var offentliga uttalanden på högsta kommunalrådsnivå efter att Umeås nybildade kommunala badbolag i november 2012 presenterat i webbsänd presskonferens det senaste förslaget till i Nannabad. Underförstått var det övertecknad som menades.

POLITIKER OCH ANSVARIGA INTE HELLER NÖJDA

Och visst, det var rätt, mer än rätt, eftersom sämre lösning för 50:an, multibassäng, hopp/djup-bassäng samt äventyrsdelar hade aldrig visats förut i Umeå (och har beskrivits i tidigare bloggar).

Men närvarande politiker och ansvariga såg inte heller nöjda ut, vilket miner och kroppsspråk på några styrelseledamöter i badbolagsstyrelsen visar på denna bild från presskonferensen, fotad på datorn.

Längst t v är det Vänsterpartiets Lasse Jacobson som ser allvarlig ut, kanske för att han som Tekniska nämndens ordförande vet om trafikproblemen som kommer att öka. Hans fögderi Gator- och parker ger i detaljplaneyttrande skarp kritik särskilt om det kommer trafikalstrande anläggningar (som ju ett Nannabad blir). Han försökte också påpeka saker om trafiken, men blev tillrättavisad och tystnade därefter.

Rent bekymrad verkar Moderaternas Anders Ågren, tredje fr h, möjligen för att hans motion från 2004 om att bygga ny simhall på Noliaområdet hade varit så mycket bättre och då hade Umeå haft nytt för bad/simning redan 2008, för fem år sedan. Nu vet ingen när något kan bli klart, om ens det.

LIKA LITE SOM NÄR BADPLANERNA HÖLL PÅ ATT STOPPAS

Centerpartiets Mattias Larsson lyfter handen och förklarar att han varit på kvarteret och sett hur stort det är och att allt ryms. Men då har han inte upptäckt att badkonsulterna räknat drygt 30% för mycket på äventyrsbadytorna, ska vara 1100 kvm inte uppgivna 1482 kvm, lika lite som när badplanerna höll på att stoppas hösten 2011. Således ryms inte allt som tänkt.

Socialdemokraternas Lennart Holmlund och badbolags-VD:n Bertil Hammarstedt visar inte heller glada miner och inte VK:s reporter Anders Brodin som av någon anledning hamnat mitt bland politikerna (han har förklarat att han var där först och de övriga kom och satt sig runt om honom).

Hur "anrättningen" på Nannakvarteret ändrats och bara har hälften kvar syns  nedanstående collage av olika förslag som kommit under åren.

Från hela kvarteret, uppe t v, till bad på 2/3 och bostäder i övrigt, till nu på hela tomten. Bad nederst, sedan överst och nu i bottenplan igen. P-hus över, under, vid sidan och nu över bassängerna. Först handel och kontor över, sedan ner, därefter bort och nu inget. Badbyggnad med stora fönster, små fönster och nu för äventyrsbadet inga fönster (utom rutschkanerummet med utsikt över trafikkorsningen Nygatan-ÖK!).

NANNAFÖRSLAG MINST ATTRAKTIVT

För ovan bild av nuvarande Nannaförslag (det sjunde på sju år!) känns just vid åsynen minst attraktivt att smaka närmare på jämfört med ovan mer arktitektoniska byggnader.

Ganska självklart, kan inte ett sådant godkännas för byggnadslov, med så mycket sämre både invändigt och utvändigt samt runt om med trafik och problem. Politiker har ju uttalat att det estetiska och det man ser ska vara av hög klass. Det torde ge eko arkitektvärld och byggdito i Sverige.

Ty med all denna röra till planering och från ett av politikerna själva lovordat kommersiellt stadsutvecklingsprojekt, kallat Badpalats i 2014-ansökan, till nu ett trångt och instängt Bad utan utvecklingsmöjigheter, och inte för ögat attraktivt, är de bekymrade minerna i översta bilden förståeliga, också kanske beroende på en trötthet i att inte på sex år ha en godkänd ritning för bygglov.

BÄSTA-FÖRE-DATUM PASSERATS FÖR LÄNGE SEDAN

Så nog har Umeås Bästa-före-datum passerats för länge sedan för detta Nannabadprojekt, som inte heller Badutredningen 2005/2006 godkände. Se att inte är med fet stil för att budskapet riktigt ska nå fram politiskt.

ALLT DYRARE NANNABADPLANER, 600 mkr eller t o m 700 mkr!

Men inte nog för det bristfälliga i innehållet med ingen SM-50:a blir nu det nu allt dyrare Nannabadplaner (sades i kommunfullmäktige igår) som då drabbar mycket annat viktigt i kommunen.

Kanske 600 miljoner kr nu mot 275 mkr i Badutredningen. (Plus 100 mkr i förlorad alt.intäkt vid bygge i annal läge). Och driftskostnader som verkar bli högre än de 22 +- 2,5 mkr/år de privata aktörerna hade och var orsaken till att de fråntogs Nannaplanerna (sades det politiskt).

Då kan det vara värt att påminna att just för dyr drift fällde förra Nannabadsatsningen, Aktivariiet, år 2000. Ingen vågade driva det och Fritidsnämnden kunde inte garantera sina bidrag, precis som nu uttalas därifrån.

Frågan är nu bara NÄR beslutsfattarna vågar noga smaka på det man nu bereder, kollar prislappen och känner redan av åsynen att detta inte sväljs av umeborna (och inte har gjort det på hela tiden av opinionsundersökningar att döma liksom nätkommentarer)?!

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa kommentarer från igår i VK om ”Tidigare badklart” var 100% emot Nannabad! Och nu också dyrare än privata aktörer!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa kommentarer från igår i VK om "Tidigare badklart" var 100% emot Nannabad! 16 st (inkl tre egna) fick 179 "Gilla" (nu 20.06), där följande vann med 29: JA till badhus!! NEJ till den galna placeringen!! Och nu  också dyrare än privata aktörer!

Stimulerande var att en ville jag skulle initiera en folkresning och folkomröstning. Det senare har Kommunstyrelsen nyss avslagit, ett medborgarförslag här och jag har därför skickat vidare till Centerpartiet som förut önskat detta och kan behövs lite medvind i opinionen, både lokalt och riks.

"Röstandet"  på nätet kan sägas vara nästan 100-procentigt emot Nannabad. Och än har ingen politiker sagt sig vara för, för att det är bra och bäst med Nannaläge. Enda som sägs är att det är fattat ett beslut om Nannaläge, och då gäller det, här finns inget Bästa-före-datum verkar det. Och om det handlar nästa blogg idag, 10:45.

EKONOMIN STJÄLPER NANNABADPLANERNA

Annars så kan det bli ekonomin nu som stjälper Nannabadplanerna. Förutom att de inte redovisats före det ska gå till bygglov, fel och märkligt i sig, så skriver VF/Folkbladet idag om fördyringar i driften som är större än det Lerstenen hade och avbröts pga av för dyr drift.

Och investeringskostnaden lär också skjuta i höjden med mer ytor i Nannabadplanerna och alla kostnader för mark och trafik som tillkommer. Mer om detta i kommande bloggar. Kanske uppåt EN MILJARD till slut!

 

Visar 16 kommentarer

 •  
 • Periskop

  Vet inget om det nya badhuset men vill påminna om många äldre badhus har allvarliga fuktproblem. De har uppkommit genom att konstruktionen har undermåliga fuktspärrar för det högre ångtryck som vanligen förkommer i badhus. Problemen ökar snabbt med ökande vattentemperaturer i bassängerna.

  Om man har bassängvatten med 28 C bör man ha 30 C och 50 % RF i lokalen. Då är ångtrycket mångdubbelt mot det vanliga. Ytterväggar och tak skall därför inte utföras på vanligt sätt.

  Ett bra sätt undvika fuktproblem är att bygga dubbla väggar och tak med mellanliggande torrluftspalt som tar hand om den fukt som läcker i första inre väggskiktet. Det kräver ren torrluft som är brand- och röksäkrad. Tips är att det behövs ca 1 l/s torrluft per meter yttervägg.
  Ta detta på allvar så kommunen slipper framtida problem.Vid en lufttemperatur av 30 C och 50 % RF är daggpunkten 18,5 C. Därför fälls det lätt ut fukt på fönster om de inte är elektriskt uppvända eller dubblade med mellanliggande torrluft. Risk för kondensutfällning gäller även dörrar och karmar och invändiga kanaler med låga luftemperaturer.Lycka Till Umeå med ert badhus.

   
   

 •  
 •  
 • cyklist

  Var skriver jag på protestlistan?

   
   

 •  
 •  
 • Urban Bengtson, idékonsult

  Enligt det kommunala badbolagets hemsida http://www.umeabadhus.se/press…
  är nu bassängerna i markplan med teknik, mm under.

  Men i stället har badande/simmande och gymmande fått två våningar P-våningar över sig med sammanlagt drygt 200 bilar som mest. 

  Vilket som känns värst, vistas under bassänger eller bilar rakt över, bilar som med sina avgaser kör runt om och in i "P-badhuset nära människor, vet jag ej.

  Illa, mycket illa, är denna anläggning placerad för sport och hälsa och mest för barn och ungdomar, särskilt när så många bättre lägen finns, men aldrig fått prövas under över sex år av långbänksplaner.

  Än värre är nu att i kommunfullmäktige igår fick ledamöterna besked från badbolaget att handlingarna är "låsta". Dvs allmänheten med enskilda och skolor som står för merparten av besöken har inte fått se vad som nu bestämts för att lämnas ut till byggföretag i anbud.

  Bara 10-20 procent, simsporterna, har fått se och yttra sig. Var tog öppenheten från 2014-ansökan med Badpalats och Open Source vägen och varför blev det största slutenheten under dessa sex år av planering med ett kommunalt bolag? 

  Inte ens någon ekonomi finns redovisad innan beslut om bygglov ska tas. Hur kan kommunfullmäktigeledamöterna, som fick veta detta igår, acceptera denna odemokrati, slutenhet och brist på ekonomibesked för något som ytterst få umebor vill ha på Nannakvarteret?

   
   

 •  
 •  
 • Umebo

  En sak som aldrig tagigts upp i debatten är att placera en badbassäng på våning 2! Har aldrig planerarna och konstruktörer varit och besiktat under ett badhus!
  Fuktgenomslag ,mögel, rostiga armeringsjärn, betong/putssläpp,mögellukt  mm listan kan göras lång!
  Själv kommer jag aldrig att befinna mig under ett badhusbassäng! 
  Har sett för många dåliga exempel på detta! 
  Hälsning från en gammal "skadebesiktningsman"!

   
   

 •  
 •  
 • Mange

  Varför lyssnar inte dom folkvalda på folket ?? säger "vi" nej så gör dom tvärt om.
  Snacka om att vara ute och cykla med Nanna"platsen" 
  Ena dagen så vill dom förbjuda all trafik i "fyrkanten" sen ska vi förbjuda all tungtrafik genom stan och nu ska vi smälla upp en "LITEN" vattenpöl som inte kommer vara i närheten av Ö-viks badet, hur lite avgaser kommer inte alla dom bilar som ska dit dra med sig in i centrum ?  
  Sluta göra idiotiska beslut som vi skattebetalare måste betala för.
  Gör om gör rätt säger jag bara , lägg badet på ett ställe där ni/vi kan bygga ett "stort" bad och där det kan finnas utbyggnations möjligheter.. för just nu "OM" ni bygger där så bygger ni in er.

   
   

 •  
 •  
 • pwm

  En kommun har redan råkat ut för folkomröstning.

  Är det därför som man i Umeås maktkorridorer nu känner behovet av att springa snabbt, innan vi vanliga dödliga röstare blir för irriterade på det – i rätt mångas ögon – mindre lämplade stället att placera ett nytt badhus?

   
   

 •  
 •  
 • Student

  När jag var en knatte på 7 år och hade skolbad var det tal om att bygga ett nytt badhus- jag minns att det fanns bilder i foaljén på hur ett nytt badhus skulle kunna se ut. Umeå Simhall var utnött med råge redan då. Det är 14 år sedan. Varför har det tagit så lång tid, och varför inte bara bygga ett nytt badhus där det gamla står idag? Placeringen är ju galen, var ska alla besökare parkera?

   
   

 •  
 •  
 • Urban Bengtson, idékonsult

  Till Skattebetalare (och andra mot ett Nannabad), på min blogg http://blogg.vk.se/umeas-basta…, nu över 170 st sedan i april i fjol, försöker jag informera om alla brister (de blir allt fler) med Nannabadplanerna. Så sprids denna simblogg, ökar chanserna att  det når fram till Umeås politiker till slut.

  Folkomröstning hade jag som ett medborgarförslag i fjol och avgjordes nyligen i Kommunstyrelsen med ett avvisande. Men Centerpartiet kan vara värt att påverka. Man hade sådana förslag innan man band upp sig vid Nannaförslaget.

  Men då C har det knepigt i opinionen på riksplan och det spiller över på lokalplanet, kan en motion kommunfullmäktige om folkomröstning för att t ex öppet syna Nannabadplanernas senaste ritning, ta en time-out och ställa mot andra alternativ som får komma fram, vara det som ger ett lyft för Centerpartiet i Umeå och ge ringar på vattnet ända till Annie Lööf, centerledaren på riksplan.

   
   

 •  
 •  
 • Tryll

  Dags att Umeås politiker slutar slösa våra pengar på projekt som bara ett fåtal vill ha!! 

   
   

 •  
 •  
 • Skattebetalare

  Det verkar som om alla (nästan) av Umeås politiker har försetts med helstängt huvudlag!

  Umeå befolkning säger ja till ett badhus men nej till placeringen på Nanna men ingen politiker har sett eller hört detta verkar det som.

  En folkomröstning om placeringen av badhuset vid valet 2014 vore väl en självklar slutsats att dra för alla politiker som har den minsta förankring i verkligheten!

  Umebor mot placeringen organisera er och gör som Doroteaupproret starta en namninsamling för en folkomröstning – Urban Bengtsson kan inte du ta initiativ till en sådan folkresning till nytta för Umeå nu och i framtiden?

   
   

 •  
 •  
 • Peter

  Detta är så dumt så man tror det är dolda kameran! Drar en massa trafik in till centrala Umeå, anläggningen är en bråkdel så stor som paradisbadet vilket innebär att den inte drar några turister till stan. SUCK!!!!!! Största staden i norrland bygger minsta badhuset

   
   

 •  
 •  
 • Kalle X

  Om inte det ganska märkvärdiga badhuset i Ö-vik byggts skulle knappats det här blivit aktuellt. Mycket en tävling mellan kommunerna och politikerna.

   
   

 •  
 •  
 • snibb

  JA till badhus!!
  NEJ till den galna placeringen!!

   
   

 •  
 •  
 • Snubben i röda bilen

  Umeås folkvalda gasar på i snabb takt. När det gäller att driva igenom beslut som Umeåborna ställer sig negativa till går det minsann undan. Det känns onekligen som att de vill börja bygga så fort det bara går, för att inget ska kunna stoppa processen. Jag har fortfarande inte sett eller hört någon på ett trovärdigt sätt kunna presentera varför Nanna skulle vara den bästa platsen för detta bygga. Däremot finns det hur många argument som helst som visar på det negativa med lokaliseringen.

  Kära politiker vars väl tilltagna löner kommer från oss som bor och arbetar i den här kommunen, vänligen kom ihåg detta: Ni ska arbeta FÖR kommuninvånarna, inte EMOT bara för att ni ska få er egen vilja igenom.

   
   

 •  
 •  
 • Urban Bengtson, idékonsult

  Vad är detta för bild? På Umeå Badhusbolags hemsida är en helt annan. Och den arkitektfirma som anges i papperstidningen stämmer inte med den badbolaget anlitar. VK bör inte vilseleda på detta sätt.

  Se också människorna som strosar omkring som om det inte finns några bilar eller bussar runt om Nannakvarteret!! 

  Det är tvärtemot vad Gator och parker i Umeå kommun varnar för i detaljplanen för kvarteret intill om trafikalstrande anläggningar som i praktiken sätter stopp för dessa Nannabadplaner.

  Konsulterna räknar  med kortare byggtid nu. Men konsulter brukar i sådana fall utgå från ideallägen (och ska så, annars får de svårare att få uppdrag igen). Verkligheten förskjuter allt och har så gjort även här.

  På min blogg idag http://blogg.vk.se/umeas-basta…
  finns att läsa om sådana verkligheter och som beskrivs i kommunhandlingar som är offentliga, bl a riskerna för enkelriktad ÖK i framtiden, byggupplag som proppar igen kring Nannakvarteret under två års byggande samt överklagningar från närboende, m fl, som lär komma.
   
  På badbolagets hemsida finns bara skisserna från i november, med bygglovshandlingar nu ska väl dessa uppdateras och visas för allmänheten? Det talades ju i höstas så vitt och brett om öppenhet. 

  Där står f ö två uppgifter om badbygge klart, våren 2015 och slutet på 2015. Och i VK idag om att det sagts sommaren 2015. Vore därför bra med en tydlig tidsplan. 

  Det vore också dags för det viktigaste, en tydlig och väl dokumenterad ekonomisk plan, sådan har i omgångar utlovats, och denna ska väl redovisas innan något lämnas in för byggnadslov?!. Så är det ju för andra kommunsatsningar. 

  Nuvarande 400 mkr + 50 mkr kanske inte håller längre, det har tillkommit ytor och önskemål och byggproblemen kostar också. 

  Minns att Sundsvalls Himlabadet på halva ytan av Nannabad budgeterades för 200 mkr och det blev 400 mkr. Översatt till Umeå ger det 600 mkr och då är inte alternativintäkten på kanske uppåt 100 mkr för Nannatomten, inräknad, när man kan bygga för bråkdelen på andra platser, och bättre sådana för bad/simning.

  Och det måste väl finnas någon smärtgräns ekonomiskt för Umeås politiker. Kom ihåg att det är "bara" 275 mkr från Badutredningen 2006 och med hela kvarteret då, som egentligen är diskuterat och beslutat om i kommunfullmäktige hittills.

  Så dags för Umeås politiker att öppna korten här och göra byggplaner i rätt ordning, budget och ekonomi först, ritningar till beskådande och för allmänheten att ta del av ger synpunkter på och det innan man skicka in för bygglov!

   

   
   

 •  
 •  
 • Neo

  Umeås politiker har ingen "smärtgräns ekonomiskt", flytten av biblioteket till mindre och sämre och mindre tillgängliga men mycket dyrare lokaler bevisar det! Umeås polktiker klarar inte av det ansvar som det innebär att hantera andras, skattebetalarnas, pengar!
  Badhusplaceringen, och dragningen av fyrfiliga E4 rakt genom de östra stadsdelarna och biblioteksflytten till mindre o dyrare lokaler, är nog svenskt rekord i korkade kommunala felbeslut!

   
   

 •  
 •  
 •  

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa Bad fås inte av vilseledande, felaktig och otillräcklig information, här i uppdaterad blogg

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa Bad fås inte av vilseledande, felaktig och otillräckllig information, se kommentar på vk.se idag om Nannabad tidigare klart. Här nu uppdaterat igen då VK nu ändrat nätbilden, se längre ner.

Här är den felaktiga som var från tidigare förslag, men sedan ändrats i badhusbolagets förslag.

 
Nu har webbsidan på VK rättat till så det är badhusbolagets bild som visas här medan. Men även här strosar folk omkring som om det vore en söndagmorgon på sommaren.
TVÄRTEMOT VAD KOMMUNEN VARNAR FÖR
 
Trafiken borta ur skisser/bilder är tvärtemot vad Gator och parker i Umeå kommun varnar för i detaljplanen för kvarteret intill om trafikalstrande anläggningar som i praktiken sätter stopp för dessa Nannabadplaner. 
 
Därför är det viktigt, nödvändigt och politiskt? självklart att det finns fullödiga trafikbeskrivningar av miljön kring ett Nannabad inför en eventuell (bäst vore att nu avstyra innan det blir vida spritt hur trafikfarligt, särskilt för barn/ungdomar, Umeå som annars klokt satsande barnstda ju är) byggnadslovsprövning.
 
Som t ex av denna variant.
 
 
Konsulterna räknar  med kortare byggtid nu. Men konsulter brukar i sådana fall utgå från ideallägen (och ska så, annars får de svårare att få uppdrag igen). Verkligheten förskjuter allt och har så gjort även här.
 
På min blogg tidigare idag finns att läsa om sådana verkligheter och som beskrivs i kommunhandlingar som är offentliga, bl a riskerna för enkelriktad ÖK i framtiden, byggupplag som proppar igen kring Nannakvarteret under två års byggande samt överklagningar från närboende, m fl, som lär komma.
 
EKONOMISK PLAN
 
Det vore också dags för det viktigaste, en tydlig och väl dokumenterad ekonomisk plan, sådan har i omgångar utlovats, och denna ska väl redovisas innan något lämnas in för byggnadslov?!. Så är det ju för andra kommunsatsningar. 
 
Och det måste väl finnas någon smärtgräns ekonomiskt för Umeås politiker. Kom ihåg att det är "bara" 275 mkr från Badutredningen 2006 och med hela kvarteret då, som egentligen är diskuterat och beslutat om i kommunfullmäktige hittills.
 
Nu sägs 400 + 50, men det var innan ökade ytor och utan trafik- och byggproblemkostnader redovisade. Så den ekonomiska plan måste komma snart.
 
Därför dags för Umeås politiker att öppna korten här och göra byggplaner i rätt ordning, budget och ekonomi först, ritningar till beskådande och för allmänheten att ta del av ger synpunkter på och det innan man skickar in för bygglov!
 
Bäst-före-datum för Nannabadplanerna
 
Av döma av de kommentarer som tidigare varit så fort något informerats om kring Nannabadplanerna, nu i över sex år!, har motståndet växt mot den illa valda placeringen. Någon gång  borde väl ett bäst-före-datum finnas på även en "anrättning" som "tillagas" av politiker? Om detta handlar morgondagens blogg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa Bad fås inte av vilseledande, felaktig och otillräckllig information, se kommentar på vk.se idag om Nannabad tidigare klart.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa Bad fås inte av vilseledande, felaktig och otillräckllig information, se kommentar på vk.se idag om Nannabad tidigare klart.

Och här nedan är denna kommentar med illustration av de problem som inte redovisar inför ett bygglovsinlämnade.

 Men i VK idag, i papperstidning som på nätet är nedan bild införd.

Vad är detta för bild? På Umeå Badhusbolags hemsida är en helt annan. Och den arkitektfirma som anges stämmer inte med den badbolaget anlitar. VK bör inte vilseleda på detta sätt.

Se också människorna som strosar omkring som om det inte finns några bilar eller bussar runt om Nannakvarteret!! 
 
TVÄRTEMOT VAD KOMMUNEN VARNAR FÖR
 
Det är tvärtemot vad Gator och parker i Umeå kommun varnar för i detaljplanen för kvarteret intill om trafikalstrande anläggningar som i praktiken sätter stopp för dessa Nannabadplaner.
 
Konsulterna räknar  med kortare byggtid nu. Men konsulter brukar i sådana fall utgå från ideallägen (och ska så, annars får de svårare att få uppdrag igen). Verkligheten förskjuter allt och har så gjort även här.
 
finns att läsa om sådana verkligheter och som beskrivs i kommunhandlingar som är offentliga, bl a riskerna för enkelriktad ÖK i framtiden, byggupplag som proppar igen kring Nannakvarteret under två års byggande samt överklagningar från närboende, m fl, som lär komma.
 
VISAS FÖR ALLMÄNHETEN?
 
På badbolagets hemsida finns bara skisserna från i november, med bygglovshandlingar nu ska väl dessa uppdateras och visas för allmänheten? Det talades ju i höstas så vitt och brett om öppenhet. 

Där står f ö två uppgifter om badbygge klart, våren 2015 och slutet på 2015. Och i VK idag om att det sagts sommaren 2015. Vore därför bra med en tydlig tidsplan. 

Det vore också dags för det viktigaste, en tydlig och väl dokumenterad ekonomisk plan, sådan har i omgångar utlovats, och denna ska väl redovisas innan något lämnas in för byggnadslov?!. Så är det ju för andra kommunsatsningar. 
 
400 MKR HÅLLER INTE LÄNGRE
 
Nuvarande 400 mkr + 50 mkr kanske inte håller längre, det har tillkommit ytor och önskemål och byggproblemen kostar också. 
 
Minns att Sundsvalls Himlabadet på halva ytan av Nannabad budgeterades för 200 mkr och det blev 400 mkr. Översatt till Umeå ger det 600 mkr och då är inte alternativintäkten på kanske uppåt 100 mkr för Nannatomten, inräknad, när man kan bygga för bråkdelen på andra platser, och bättre sådana för bad/simning.
 
EKONOMISK SMÄRTGRÄNS
 
Och det måste väl finnas någon smärtgräns ekonomiskt för Umeås politiker. Kom ihåg att det är "bara" 275 mkr från Badutredningen 2006 och med hela kvarteret då, som egentligen är diskuterat och beslutat om i kommunfullmäktige hittills.
 
Så dags för Umeås politiker att öppna korten här och göra byggplaner i rätt ordning, budget och ekonomi först, ritningar till beskådande och för allmänheten att ta del av ger synpunkter på och det innan man skickar in för bygglov!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa badsanningar ger inga glada miner med enkelriktad ÖK, byggupplag, överklagningar och Nannastopp (uppdaterad)

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa badsanningar ger inga glada miner med enkelriktad ÖK, byggupplag, överklagningar och Nannastopp (uppdaterad version).

UPPDATERINGEN

handlar om när ett Nannabad kan stå klart. På Umeå Badhusbolags hemssida ges två versioner, våren 2015 och slutet 2015.

Klart våren 2015

Byggtiden uppskattas till cirka 1,5-2 år och badhuset beräknas vara klart i slutet av 2015.

Idag i VK påstods att det sagts sommaren 2015. Vore nog bra med en bestämd uppgift. Och sedan är frågan om badkonsulterna tagit med det som finns i denna blogg?? Som överklagningar t ex.

Dessa "inga glada miner" av kroppsspråk på några styrelseledamöter i badbolagsstyrelsen visar denna bild från presskonferensen i november i fjol när Nannabadförslaget då redovisades, fotad på datorn.

Längst t v ser Vänsterpartiets Lasse Jacobson allvarlig ut, troligen för att han som Tekniska nämndens ordförande vet om trafikproblemen och där hans fögderi Gator- och parker i detaljplaneyttrande ger skarp kritik tör rafikalstrande anläggningar (som ju ett Nannabad blir).

Bekymrad verkar Moderaternas Anders Ågren, tredje fr h, möjligen för att hans motion från 2004 om att bygga ny simhall på Noliaområdet hade varit så mycket bättre och då hade Umeå haft nytt för bad/simning redan 2008, för fem år sedan. 

ÄVENTYRSBAD BYGGS UTOMLANDS INTE I CITYKÄRNOR

Centerpartiets Mattias Larsson lyfter handen och kanske berättar om sin äventyrsbadresa med andra politiker där man fick se att sådana bad utomlands byggs inte i citykärnor med trafikproblem utan i motsvarande handelsområden med lättare framkomlighet för bilar/bussar.

Socialdemokraternas Lennart Holmlund och badbolags-VD:n Bertil Hammarstedt visar inte heller glada miner och inte VK:s reporter Anders Brodin som av någon anledning hamnat mitt bland politikerna (han har förklarat att han var där först och de övriga kom och satt sig runt om honom).

AVSTÄNGDA GATOR OCH BYGGUPPLAG

Och inte blir det gladare miner av den påverkan som kan bli under en byggtid. Se nedan bilder från Kultutväven vid kajen med stora utrymmen för byggupplag, mm, runt bygget och avstängda gator. När ansvariga politiker tänker hur det då blir på och kring Nannakvarteret, då förstås ovan ledsna miner bättre.

Och för kvarteret inttill Nanna, kv Mimer med en mindre tillbyggnad av Mimerskolan för hotellplanerna där, beskrivs de "små" problemen där med:

Största störningarna under byggtiden förväntas bestå av buller och eventuell damning för närboende. Vidare kommer ett ökat antal tunga fordon med transporter till och från byggarbetsplatsen belaste de närliggande gatorna. Detta kan möjligen begränsa framkomligheten längs berörda gatuavsnitt.

ÖK ENKELRIKTAS, BUSSGATA STÄNGS AV OCH NANNABADSTOPP

ÖVERSATT till kv Nanna innebär det att ÖK måste enkelriktas, kv Mimer bli byggupplag och/eller nya bussgatan på V:a Kyrkogatan stängas av. För det behövs mycket utrymme för att säkert klara ett bygge på hela Nannakvarteret i flera våningar. 

Men inte nog med det, efter ett badbygge kan trafikmiljökraven tvinga fram en permanent enkelriktning av Östra Kyrkoggatan, vilket också syns i konsultrapporten som Västerbottensnytt hade reportage om och Trafikpropp på ÖK. Se nedan bild t v idag och t h en skiss för framtiden, läs mer under den.

Skissen har i mitten in- och utfart av ett P-hus ovan på Nannabad och pilarna på ÖK har enkelriktning, vilket också nämns som alt. för att minska trafiken och klara miljömålen. Att sedan äventyrsbad, 50:a, m m, är trafikalstande som Gator och parker i kommunen varnar för, stärker omöjligheten för ett  badbygge och ger då Nannabadstopp. 

 ÖVERKLAGNINGAR – MILJÖUTREDNING – BYGGNADSNÄMNDEN

Såvida inte dessförinnan överklagningar från berörda intill, eller från myndighetshåll kommer, t ex genom den "frivilliga" miljöutredning som Byggnadsnämnden i Umeå kommun utlovat för att man använder en 65 år gammal detaljplan (1948) och måste uppdatera för vad som nu gäller, se nedan uttalanden från ordföranden Åsa Ögren och en vice ordförande, Örjan Mikaelsson.

 

 

 

Bli först att kommentera