”Sjukt” i Umeåförskola: Skuggig gård, vid trafik, riskfylld utetrappa, brister i uppsikt, trång entré, störande genomgångsrum och lite samverkan. Lär av råd, historik och gör ”friskt”!

Av , , Bli först att kommentera 0

Kålmasken är ny förskola i Umeå, 2023, om 6 avd i 2 plan på Tomtebo gård vid Nydalasjöns sydspets. Den har skuggig gårdssida mot norr, är nära gata, trafik och P- hus, har riskfylld utetrappa, brister i uppsikt ut, trång entré, störande genomgångsrum och lite samverkans-rum = ”Sjuk” förskola. Lär av kommunråd, Atrium-idé t v och historik i solig utegård nere t h!

Att det blivit så många brister beror till stor del på att Umeå kommun inte låtit utvärdera text/innehåll i funktionsprogram mot ritning/modell. I nedan svar till mig 2023 syns detta.

Liknande utvärderingsbrister finns runt om i Sverige där man kan bedöma program/råd och ritningar. Samma i SKR:s ”riksråd” i funktionsprogram för byggföretags konceptförskolor.

Så Umeå kommun studera egna råd om förskolemiljöer, lär av historik och gör ”friskt”!

Umeåpolitiker! Lär av historien – ger friskare förskolor – är pedagogiskt bättre – fås säkrare planering – och kan bli föredöme i Sverige…!

Av , , Bli först att kommentera 0

Denna blogg har budskap till Umeåpolitiker att lära av historien om förskoleplanerande.

Det ger friskare förskolor om funktionsprogram utvärderas mot råd och verklighet, något som inte gjorts i kommunen och syns i nedan svar kommun gav i början på 2023, se nedan.

Historien i barnomsorgsplaneringen visar att Umeå kommun låtit göra en stor utvärdering, för 30 år sedan, av alla olika modeller då 1993 och jag fick uppdrag av socialkontoret.

Utvärderingens grund var min pedagogikuppsats 1993 ”Sjuka och friska planlösningar,,,” redovisades i kommunen och ingick i Socialstyrelsepresentationer i Sverige 1995, se ovan.

Förskolan Missionären, 1990, på Umedalen bedömdes som bäst och även i personal/fack-utvärdering. Utformningen utvecklades i en campusförskola 2016, se VK-reportage då.

Ovan bildcollage visar överst t v 1987 min grundidé i typbarnstugeprojekt 88-89, som 1990 beskrivs i tidningen Förskolan och t h från en utvärderingsidé i pedagogikuppsatsen ovan.

I nedre raden fr v modell av campusförskolan Professorn i Umeå (nu Glaciären), bilder från lego till verklighet och längst t h ”coronasynad” Atrium-idé för friskare förskola.

Utvärderade och friskare förskolemiljöer ger då säkrare planering plus ekonomiskt bättre, sammantaget Umeå bli föredöme i Sverige (lite som förr vid Socialstyrelsemöten 1995…)!

Hits och historer ur 60-tals pop/rock i Umeås största pensionärsdisco (?) på Idun i ”Magical Musical Tour” – 4 tim!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås största pensionärsdisco – live – så kändes musik-föreställningen ”Hits&Historier 64-66” på Idun i lördags 20/1. En nära fullsatt salong dansande i bänkraderna i medleyfinalen av det som kan kallas en ”Magic Muscial Tour” i bortåt 4 timmar!

Nere t v applåder för konserten och uppe t v berättaren Daniel Brunskog om pop- och-rockåren 1964-66. Övriga bilder suveräna sångare och musiker och nere t h om H&H 67-69 i höst 2024 – och biljetter är redan bokade…

”Utvärderade förskolor i Umeå ger friska miljöer i Sverige” – debatt VK – och bli intressant runt om i världen…

Av , , Bli först att kommentera 0

Nedan debattinlägg i VK idag om ””Utvärderade förskolor i Umeå ger friska miljöer i Sverige” och kan även bli intressant runt om i världen,

https://www.vk.se/2024-01-13/debatt-utvarderade-forskolor-i-umea-ger-friska-miljoer-i-sverige-6ebb3

dels för att Sverige är välbekant utomlands för den utbyggda barnomsorgen

dels då positiv utvärdering av Missionären här visats på USA-mässa i november 1993. Där deltog jag i svenska Exportrådets satsning ”Swedish Child Care”, se nederst reportage i Västerbottningen april-93 från planeringen av resan.

Nedan till vänster är Umeå kommuns detaljplaneförslag från mars 2022 över Tomtebo strand och till höger det som visats i december i utställning på Avion. Därunder förskolan Missionären på Umedalen, 1990 – utegård i solläge…

Nya bostadsområdet Tomtebo strand i Umeå mellan E4:an och södra Nydalasjön godkändes som detaljplan i kommunfullmäktige strax före jul 2023. Ola Nordebo hade då en krönika i VK 20/12 om den nya stadsdelen och ställde frågan: ”Vilka lärdomar dras från Tomtebo?”

En fråga blir då: Finns utvärderingar från tidigare förverkligade detaljplaner och som redovisats för politik och allmänhet? Svaret för mitt yrkesområde förskolemiljöer är att det finns inga utvärderingar sedan 30 år tillbaka. Däremot förr, 1980, 1988-89, 1992 och 1994 utvärderades nya förskolor i Umeå kommun. 30 år därefter har inga nya bedömts. Det ger nu ”sjuka” miljöer med mer smittrisker då fler barngrupper delar entréer och många genomgångsrum stör.

Detta har jag beskrivit i debattinlägg/insändare i VK och med budskap om att syna ritningar mot råd som gäller. Jämförelser mellan detaljplan 2022 och den som nyligen ställts ut på Avion under december månad i fjol visar fortsatt förskolor placerade i söderlägen och utegård mot norr, tvärtemot råd i Umeås funktionsprogram för förskola.

Därför behöver ansvariga politiker i berörda nämnder liksom kommunstyrelsen lära av sina föregångare angående utvärderingar förr.

1980 granskade jag som skyddsombud ny Umeå kommun-modell. Enkätsvar visade ”felvänt” hus med uppsikt åt gata så nya vreds ett halvt varv. Kritik mot störande genomgångsrum följdes däremot inte.

I ny utvärdering i typbarnstugeprojekt 1988-89 belystes denna problematik. Så socialnämnden, då ansvarig för daghem/förskolor, beslöt om en passage som stör så lite som möjligt. Dock blev det ej sådan i form av kort korridor som facklig referensgrupp förordade utan genomgångar i lekhall och verkstad för Umeås förskola Missionären (Umedalen), 1990, i projektet.

1992 utvärderade fack och personal den nya modellen med högt betyg förutom störande med genomgångsrum. Så därefter blev det korridorer, men då genom hela byggnaden och störande mötande ändå! Två år senare beslöt socialförvaltningen att utvärdera samtliga typlösningar, ett 10-tal olika från 1966. Det var i ett uppdrag jag fick 1994 och gjordes ihop med föreståndare/rektorer och Missionären som bäst.

Men sedan under tre decennier inga redovisade utvärderingar. Och i början på 2023 svar från för- och grundskoleförvaltningen om ingen bedömning av ny förskolemodell i senaste funktionsprogrammet 2021!

Man har inte ens följt rektorers enkätsvar i programmets framtagning om högst två avdelningar/entré. Så nu byggs Kålmasken på Tomtebo gård med tre avdelningar per groventré i två våningar och utan sol mot entrésidan. Dessutom har byggnadsnämnden godkänt bygglov för en förskola på Grubbe med åtta avdelningar, fyra per våning och en entré/plan!

Detta planerande är inte bara ”sjukt” i sig i tillvägagångssätt att aldrig på tre decennier syna det som planeras av förskolor och byggs. Det ger även sjuka verksamhetsmiljöer i smittrisker och sämre uppsikt över barnen inomhus och mellan inne- och uteaktiviteter, de senare också i mer skugga än annars i Umeå, emot funktionsråd.

Om utvärderingar nu görs, medgivande kring solläge och uppmärksamhet i Avion-utställningen, finns möjlighet att nya förskolor i Umeå i framtiden får friska miljöer.

Även SKR:s funktionsprogram för företags ”konceptförskolor” saknar utvärdering text/innehåll mot ritningar. Det har jag gjort och funnit likt i Umeå delade entréer och ofta genomgångsrum, således sjuka miljöer i hela landet.

Så om Umeås kommun, som på 1980/90-talet, låter utvärdera nya modeller och ta fram friska utformningar, kan Umeå bli föregångare – likt 1995. Då visade jag vid socialstyrelsekonferenser i Sverige om Allmänna råd, 1995:2, resultat av nya förskolemodeller från Västerbotten. Det var Missionären i Umeå, i Vännäsby Snickargården, Gräsmyr förskola samt Hedlunda i Lycksele.

Studiebesök har gett liknande runt om i Norrland. Då passage/korridor minskar mötande och det är egna avdelningsentréer fås friska miljöer för lärdomar användbara idag på Tomtebo strand och i framtiden i hela Sverige!

Urban Bengtson

idékonsult och förskoledebattör