Umeå bäst i Sverige med simlandskap förr. Nu främst igen med simkanalidé?

Av , , Bli först att kommentera 1

När Umeå fick en inomhusbad- och simanläggning första gången, 1930, Gamla Badhuset på Kungsgatan Öst på stan där nu Vattenfallkontor ligger, var denna av Europaklass i elektrifieringen. Sverigebäst med Europaidéer var Umeå Simhall 1970 i arkitekturen invändigt i form av ett simlandskap utan fasta läktare (mobila vid stora tävlingar) och vattenytan i golvhöjd (förr en bit ner), med idealläge i Gammlia idrottscentrum.

Se bilder här där den nere t h är från starten, dec 1970. Jag pekar på bassängen här tömd och som bör få chans att bli annat och hela ”simhuset” få en annan användning, ej rivas. T ex idrottsmuseum, idealiskt i idrottsområde och 10/10 med idé om TV-sportprogram.

Nanna Umeå simhall

Så med Umeå som simhusbäst förr och topp i Europa, finns tradition att skapa det senaste och nyaste (badbygget på stan är nu allt vanligare i landet med 50:a och äventyrsbad).

Det som nu kommer och syns ur reportage i nya numret av Svenska Simförbundets tidning AQUA om öppet-vatten-sim i vanliga simhallar. Då tränar man tvärs i bassängen, lägger ut bojar för att hitta sträckningen och att simma runt, övar sig på att simma trångt (blir ofta i starten). Den nya trenden, swimrun, tränar man  utomhus, springa i våtdräkt längs stränder.

SIMLOS – simmovation

Denna träningsförnyelse stämmer med den simkanalidé jag arbetat med under några år och visat på denna blogg. Så vill Umeå vara främst i anläggningar, igen, se nedan vad som finns gjort och redovisat på olika sått och håll. I mitten överst del av framsidan av min bok från 2011, Umeås Bad Historia och Framtidens Simning, här med det sistnämnda som är strömmande vattens möjligheter. Dessa beskrivs på mittuppslaget t h ”simmovationen” SIMLOS, simma lugnt/lättare och snabbare i medströms och som underlättar siminlärning.

Nanna simkanal collage b

I mittenraden t v om vattenlöpning i simkanalen (rep i VK 2013), i mitten simkanalen i en ”SIMMAGALLERIA” med 50:a och småbassänger där flyttbara läktare kan rymmas och yttervägg vid 50:an öppnas så mer publik får plats på läktare utanför och SM klaras och SM-veckan sommar kan fås. T h världens första? Swimjogg arena (rep. i VK i år).

Framtidens simning

I nedersta raden beskriver jag framtidens simning i debattinlägg i branschtidningen för badhus/simhallar, Badmästaren. I mitten testar jag Ö-viks Paradisets lilla simkanal om 20-25 m ”runt”. T h från AQUA om simning för öppet vatten i en inomhussimhall.

SÅ UMEÅAKTÖRER AV ETT UMEÅ SOM ”VILL MER” FÖR SIMMANDET – POLITIK, NÄRINGSLIV OCH IDROTTSORGANISATIONER – HÄR FINNS LOKALPRODUCERAD SIMKANALIDÉ SOM GÖR UMEÅ SIMFRÄMST IGEN! KANSKE ÄVEN I VÄRLDSTOPP?

PS Reportaget (Totalt Umeå) uppe t v om att jag aldrig ger mig, handlar om att inte ge sig om att verka för en 50-m-bassäng inomhus. Så blev det ju. Men tyvärr i cityläge som inte ger utrymme inne för publik för ett SM, och inte utomhus för att klara nödvändiga kringytor. Därför ger jag mig inte i att på annat sätt få en SM-50:a. Se ovan + det nya med simkanal, dvs klara simkrav idag och skapa framtidens simning i morgon! (Dubbelklicka, se och läs.)

SPAhotellet NAVET av P Stordalen!? + varma utebad på taket = ”flaggskepp”

Av , , Bli först att kommentera 1

Badbygget mitt i stan i Umeå är dyrt för många besökare sägs i kommentarer. Det är också dyrt för skattebetalarna pga placeringen i Umeås dyraste cityläge och slår igenom i högre driftskostnader jämfört med badhus/simhall i billigare fritidsläge.

Så när nu umepolitiken ska syna budgetplanerna på nytt vore det bra att tänka 40-50 år framåt. 10 mkr lägre i drift per år på annan plats (helst i idrottsområde) ger 500 mkr, en halv miljard! Och 20 mkr lägre kostnader ger EN MILJARD KR.

Nyheten på vk.se att hotellmagnaten Petter Stordalen vill bygga nytt hotell i Umeås centrum, passar då i min tidigare idé för omgörning av badbygget och ny simhall.

Hotellmagnaten: ”Vill bygga ett nytt hotell i Umeå”

Hotellmagnaten Petter Stordalen vill bygga ett nytt stort hotell i Umeå.
– Umeå har från första början varit ett äventyr för oss. Jag vill ha uppemot 300 fler rum här, säger han till Affärsliv24.

På torsdagen var den norske hotellkungen Petter Stordalen i Umeå för att träffa medarbetare inom Nordic Choice-kedjan. – – – –

Han avslöjar att han har stora planer för Umeå.

– Jag vill bygga ett nytt och flott hotell i Umeå. Jag vill köpa den bästa tomten i centrala stan, säger han.

Nanna detaljplan gymn

OCH VAD KAN VARA BÄTTRE TOMT ÄN KV NANNA – VID BUSSAR OCH MED P-HUS. HOTELL DÄR MED VUXEN-BAD, SPA OCH GYM SOM GER SPA-HOTELLET NAVET! + NYTT BADLÄGE FÖR BARN/UNGDOMAR OCH SM-50:A SOM GER SM-VECKA.

(Om sedan det måste till budgivning, så än bättre för kommunekonomin med högre pris för ett blivande SPAhotell NAVET och mer till skattebetalarna i Umeå.) Dessutom med…

Nanna takpool

…UTEBAD PÅ TAKET

Då det för ett hotell behövs ny detaljplan för hela kv Nanna vilket kan ta ett år eller två, passar det bra om en ny bad- och simanläggning tar samma tid. Med genomtänkt läge och smart utformning för en SM-50:a kan SM-vecka sommar fås med ekonomiska plus. Och hotellbehov där SPA lockar. Tänk varma utebad på taket i sommarljus och vintermörker!

OCH NOG STÄMMER DETTA FÖR NEDAN PETTER STORDALEN VILL HA FÖR UMEÅ:

TV: ”Saknar ett stort flott flaggskepp”

AFFÄRSLIV24 Hotellmagnaten om sina planer på ett nytt stort hotell i Umeå.

Alkoholregler hindrar nytt Guitars och ej krog i Gymnastiken i ny detaljplan pga barn/ungdomar i bad på Nanna?

Av , , Bli först att kommentera 0

NEDAN ÄR FRÅN vk.se nu OM GUITARSRESTURANGEN SOM INGEN VERKAR VILJA HA

Ingen vill ta över Guitarsrestaurangen

UMEÅ Det finns ingen som är beredd att ta över Guitars restaurang i Umeå. Nu ska den ut på auktion.

Den siste intressenten har hoppat av.

Konkursboet har annonserats ut och fortsatt drift av restaurangen har varit ett alternativ. Det har funnits intressenter, men av olika skäl har alla hoppat av.

OCH I TIDIGARE BLOGGAR OM NY DETALJPLAN PÅ KV NANNA FÖR G:A GYMNASTIKENHUSET (INVID BADET) VERKAR DET SOM ATT UMEÅ KOMMUN INTE GODTAR KROG DÄR, ENBART HANDEL. ELLER INTE PGA OKLAR SKRIVNING?

Kanske finns samband mellan krog-ointresse (Guitars) och krog-otillåtet (Gymnastiken) i Umeå kommunfullmäktiges beslut i maj 2015 om bör ej ge severingstillstånd ”i omedelbar närhet” till barn- och ungdomsmiljöer, som kan vara skolor, badhus och idrottshallar.

GUITARS-GYMNASTIKEN KAN HA OMEDELBAR NÄRHET OCH EJ ALKOHOLSERVERING.

Något som stärker den hypotesen var att gruppledarna Anders Ågren (M) och Peder Westerberg (L) ville stoppa KF-skrivningen då man befarade problem (dock ej utsagda vilka offentligt) medan S-ordföranden i Individ- och familjenämnden, Andreas Lundgren, var bestämd i genomförande och som blev KF-beslutet.

NEDAN FOTO- OCH KARTBILD ÖVER KV NANNA VISAR KROGNÄRHETEN. SÅ DAGS FÖR UMEPOLITIKEN ATT SÄGA NÅGOT OCH MEDIERNA ATT UNDERSÖKA NÄRMARE.

Nanna krog drog 2

PS Ej Nöje-krog i Scharinska och ej systembolag i fd Wasagallerian, dock restaurang nu.

EJ KROG I G:A GYMNASTIKENHUSET ENDAST HANDEL + NYA HUS VID BADBYGGET. Vad gäller? Gör om!

Av , , Bli först att kommentera 3

Gårdagens (12/10) blogg om en krog i g:a gymnastikenhuset på kv Nanna vid badbygget, kanske inte är möjligt. Byggnadsnämndens beslut 2015 handlar om ”centrumbefrämjande verksamhet” där. Och en restaurang, krog, café, etc gynnar ju centrum. Se länk  http://www.umea.se/download/18.791cd28151a759b5f31d6e1/1452154501568/Protokollsutdrag.pdf

Men på länken om vad som ingår i detaljplaneförslaget som är ute på samråd till tisdag 18/10 finns följande under Planbeskrivning http://www.umea.se/download/18.4a811e861571b5b2a3e12aca/1474887203423/Planbeskrivning.pdf

”Gymnastikhuset ges beteckningen [C] vilket här medger handel men ej kontor, restaurangverksamhet samt samlingslokal.” 

SOM DÅ BETYDER ATT T EX EN SALUHALL ÄR OK, MEN ATT HA ETT CAFÈ ELLER RESTAURANG IHOP, EJ MEDGES? ELLER? VORE BRA OM POLITIKEN SVARAR OCH MEDIERNA FRÅGAR FÖRE SAMRÅDSTIDEN GÅR UT.

Nanna detaljplan gymn

MEN DET KAN OCKSÅ BLI NYA FASTIGHETER PÅ MARKEN VID GYMNASTIKENHUSET SAMT MELLAN DETTA OCH BADET  ENLIGT FÖLJANDE:

Från Nanna 7 kan en ny fastighet avstyckas för centrumändamål runt g:a gymnastiken. För att få till en tillgänglighetsanpassad ingång till byggnaden bör ett smalt område söder om befintlig byggnad överföras från Umeå 2:1 till Nanna 7 för att uppföra en in- gångsramp.

En gemensamhetsanläggning för gemensamma anläggningar kan vid behov bildas mellan badhuset och g:a gymnastiken i samband med avstyckningen. Ett servitut för underhåll av fasaden på g:a gymnastiken/badhuset bör bildas, antingen i förrättningen eller genom ett avtal mellan fastighetsägarna.

 

DÄRMED STÄNGS ÄN MER FÖR TILL- OCH FRÅN BAD-, SIM- OCH GYMANLÄGGNINGEN DVS SÄMRE TILLGÄNGLIGHET OCH MINDRE RÖRELSEYTOR I SAMBAND MED ARRANGEMANG FÖR ATT KOMMA UT OCH FÅ FRISK LUFT.

ALLA DESSA OKLARHETER BÖR GÖRA ATT PLANERNA FÅR BAKLÄXA OCH GÅ I RETUR + ATT KOMMUNEN TYDLIGARE OCH SAKLIGARE REDOGÖR FÖR DETALJPLANERNAS INNEHÅLL. MEDIER FÅR GÄRNA MEDVERKA TILL BÄTTRE UPPLYSNING.

Själv jag tänka mig att skicka mina bloggar om detta till kommunen före 18/10 och därmed kunna fortsätta ge synpunkter i fortsatt planerande, såvida inte politiken snabbt ger bakläxa om stoppar nuvarande förslag för detta område och Gymnastikenhuset. OCH GÖR OM.

KROG CENTRUMFRÄMJANDE I G:A GYMNASTIKEN I NY DETALJPLAN? MEN INGEN PLAN FÖR NANNABAD.

Av , , Bli först att kommentera 0

NANNABADS DETALJPLANEARBETE AVBRÖTS OCH 1948 ÅRS STADSPLAN ANVÄNDES VILKET STOPPADE UTREDANDE OCH HINDRADE ALLMÄNHETENS PÅVERKAN OCH LÄNSSTYRELSEN YTTRADE SIG INTE, SÅ BYGGLOV BEVILJADES UTAN INSYN.

MEN NU FÅR DEL AV KV NANNA NY DETALJPLAN, GAMLA GYMNASTIKENHUSET FÖR ANNAT ÄN ALLMÄNT, NU PRIVAT, T EX EN KROG ENL BYGGNADSNÄMNDEN, SE:

Ny detaljplan avser för gymnastikhuset medge centrum- befrämjande verksamhet samtidigt som byggnadens exteriör skyddas från förvanskning.

Men nu får allmänheten insyn och kan yttra sig under samrådstiden, till 18/10, se längst ner.

 

Nanna detaljplan gymn

Umeå kommun Byggnadsnämnden § 331 Nanna 7 Diarienr: BN-2015/02043

Protokollsutdrag 2015-11-18 Planbesked för Nanna 7 Beslut

Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Syfte

Syftet är att i ny detaljplan befästa verksamheter inom planområdet. Syftet är också att säkerställa del av gata som allmän plats samt att säkerställa befintligt gymnastikhus byggnadshistoriska kvaliteter.

Ärendebeskrivning

Bygglov är beviljat år 2013 för nytt badhus. Bygglovsansökan bedömdes med gällande stadsplan 2480K-P1/1950 som grund. Ett syfte med ny detaljplan är att befästa i badhuset ingående verksamheter i ny detaljplan. Del av Västra Kyrkogatan mellan Nanna 7 och parkeringshuset Nanna är idag kvartersmark. Del av GC-väg utmed Östra Kyrkogatan ligger i dag på kvartersmark. Ny plan avser säkerställa dessa delar som allmän plats. Läroverkets gymnastiksal ligger inom planområdet och är en del av riksintressets särskilda värdekärnor benämnt ”Kyrkan, parken och läroverket”.

SE MER PÅ

http://www.umea.se/download/18.791cd28151a759b5f31d6e1/1452154501568/Protokollsutdrag.pdf

Lämna dina synpunkter

Under granskningsskedet kan du lämna dina synpunkter på detaljplanen. Fyll i formuläret nedan, dina synpunkter visas inte på webben utan sammanställs till handläggaren. Synpunkter lämnas senast tisdagen den 18 oktober 2016.

Förslaget visas även i Kommunhörnan i Väven.

SE MER PÅ

http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/oversiktsplanochdetaljplaner/detaljplanerochomradesbestammelser/detaljplanergallandeochpagaende/centralastan/nanna7.4.41c23e415115c5087350b0.html

Nytt TV-sportprogram från Umeå! I idrottsmuseum i Umeå simhall? Med länsbekantingen Micke Leijnegard. Namnide: ”Idrotthistoria – i framtiden”

Av , , Bli först att kommentera 1

Denna blogg vill visa hur ett nytt riks-TV-sportprogram kan komma från Västerbottenshåll, gärna med sport-tv-profilen och länsbekantingen (Skellefteå och Umeå) Micke Leijnegard, välkänd från Mästarnas mästare och just nu om de framgångsrika svenska idrotts-56:ornat. Då det ikväll sänds fjärde och sista SVT-avsnittet så känns fältet fritt för nya idrottsprogram.

TV-idén är idrottshistoria i Sverige och föddes efter (VIS) Västerbottens Idrottshistoriska Sällskaps träff 27/9 på Folkrörelsearkivet på Gammlia. VIS-ordföranden Ivar Söderlind och arkivets chef Ola Mannstedt föreläste och hade rundvandring i arkivhyllor och bilder-nedan.

Täflingar, velociped och hälsomedel

Överst t v ses Margit Lindqvist (änka efter VK:s sportchef förr Bertil ”Masen” Lindqvist) med bild (syns på mittbilden) på simgäng från 1940-talet med bl a maken. Sedan följer citat för 100-talet år sedan om sporthändelser/företeelser då och högaktuella även idag.

Badhus som byggdes utan att klara ”täflingar”, jfr nya 50:an i Umeå ej SM-godkänd, velocipeden (cykel) för nöje och ”hälsomedel” och att för ett sekel sedan ville man ha idrottstävlingar med målgång i centrum, nära Stora Hotellet och ”Spritbolagets kontor”.

Nanna idrottshist arkivet b

Mittenraden har t v kåsören/satirikern ”Tawic” ibland i VK (vet ej namnet, tipsa gärna). Här beskrivs om Vinterspel på skidor på Umåker med succé och P-problem. T h en intressant fotbollsklubb födelse, uppgång och nedgång, om Norrbyskärs fotbollshistoria i text/bilder.

Halvnakna idrottsdårar

Nederst uppfattningar inte främmande i dagens idrottssammanhang, t v om ”Idrottsdårar” – halvnakna och t h visioner från 100 år tillbaka som även finns idag, hur idrottsutövning ger tillväxt i Västerbotten, här ”tillväxer i hälsa, kraft och mod såväl till kropp som själ.”

Citatskyltarna är från utställning vid Västerbottens Idrottsförbunds 100-års-firande 2008 med jubileumsbok. Nu kan de ses i arkiven. Men helst ska idrottshistorien visas som för annan historia, regenter, byggnader, etc. Och då i egna sportmuseum runt om i Sverige.

Nanna Baltic rusat badhus b2-

Umeå har nu en idealbyggnad, i idrottsläge, närhet till länsmuseum och stadens centrum, Umeå Simhall. Fulländningen för simhallen som idrottsmuseum är att den har stort öppet rum 1600 kvm, gott om arkivutrymme i källaren och intill sportarenor och hela Gammlia.

Så intresse från politiskt håll, medfinansiering från sponsorer i näringslivet, planering av idrottshistoriker och medial uppmärksamhet behövs för detta. Med idé om ett TV-program om Sveriges idrottshistoria i modern tappning skapat från Umeå och Västerbotten ökar möjligheterna. Och då göra fd AC-bon Micke Leijnegard extra nyfiken på en TV-programidé.

UMEÅ SIMHALL SOM IDROTTMUSEUM? OCH SOM TV-STUDIO FÖR SPORTPROGRAM!

NAnna simhall UB

Uppslag är att botanisera i arkiv, fråga om citat, av vem/vilka och illustrera med bilder/film, gissa när och var på roligt sätt. Finna likheter/skillnader förr/nu. Sia om framtiden, vad sker utomlands, o s v; förslag lär  det bli gott om liksom att TV-material finns. Kul vore att även gå bakom ”kulisserna”, bland eldsjälar och mer udda händelser som ofta uppskattas.

Vem sade nedan? Och extrapoäng för när och vilket sammanhang. (Svar längst ner.)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Samt göra besök på plats, som Hörnefors gamla idrottsplats där Nordahlarna började sin fotbollskarriärer, fjällen med alla Sveriges framgångsrika utförsåkare, skidtrakterna i norra länsdelen där 1:a Vasaloppsegraren Ernst Alm tränade liksom Guld-Martins spår i Norsjö.

90 år på skidor!!

Om den sistnämnda finns nu en uppskattad dokumentärfilm gjord av journalisten Robban Tedestedt, Skellefteå och där kan jag tillägga i år bortgångna Martins sista skidtur, som 94-åring (!) åkte på trottoarer och över gator från hemmet på Sandbacka till Konsum/Coop på Haga för att handla fika till sig och hustrun Gun (dog också  i år). Kanske 90 år på skidor!!

Nanna Martin skidtur

Betänk, detta är bara Västerbottensexempel. Med hela Sverige räcker ett sport-TV-program länge, idrottshistorien tar aldrig slut. Dags att börja. Och med gamla simhallen som studio? Namnidéförslag för att ”lyfta” historiken idag i morgon: Idrottshistoria i framtiden

Svar: IFK Umeås Arthur Häggblad, OS i Garmisch-Partenkirchen 1936 med ett brons.

Umeå, följ Stockholm – full valfrihet för dagis-syskon – ger ”silvermedalj” för förskolefamiljers och barns bästa!

Av , , Bli först att kommentera 0

ÄNTLIGEN INSER EN KOMMUN I SVERIGE ATT DAGISPLATSEN ÄR BARNETS DÄR FÖRÄLDRAR BESTÄMMER NÄRVARON OAVSETT FAMILJESITUATION, SOM NU I FRÅGAN OM PLATSEN I FÖRSKOLAN VID NYTT SYSKON I FAMILJEN.

SE HÄR FRÅN SVERIGES RADIO, P1, STUDIO ETT. STOCKHOLM FÖRST MED FULL VALFRIHET = ”GULDMEDALJ” I TÄVLINGEN OM MEST VALFRIHET I BARNOMSORGEN.

STUDIO ETT TORSDAG 6 OKTOBER

Rätt till förskola under föräldraledighet

Hur många timmar i veckan ska barn som just fått ett syskon kunna gå i förskolan? Nu blir Stockholms Stad först i landet med att tillåta de barnen att gå full tid.

– Det här är en valfrihetsreform som handlar om alla barns rätt till förskolan – även de barn som har föräldrar som är föräldralediga. Men det kommer inte att påverka förskolornas verksamheter i större utsträckning, säger Karin Gustafsson, biträdande socialdemokratiskt finansborgarråd i Stockholm.

Föräldrarna ska själva bedöma barnets behov av förskola, säger hon.

—- http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6535243

MEN UMEÅ HADE 2006 KUNNA VINNA ”GULDET”, SE NEDAN UR MIN BLOGG 2/3 2015:

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2015/03/02/gustav-fridolin-ge-barnelever-lika-ratt-till-tider-och-foraldrar-valfrihet-stoppa-kommuners-syskon-trixande-3/

Gustav Fridolin! Ge barn/elever lika rätt till tider och föräldrar valfrihet! Stoppa kommuners syskon-trixande!

MEN ÄN HAR INTE UTBILDNINGSMINISTERN SVARAT – INTE HELLER MARGARETA RÖNNGREN I UMEÅ KOMMUN SOM JAG SKREV OM I BLOGGEN, BL A FÖLJANDE:

Låt Umeå bli bättre än Stockholm!

Inför valet 2006 utlovade Umeås S-kommunalrådet Margareta Rönngren, då som För- och grundskolenämndens ordförande, 6 tim/dag för föräldraledigas förskolebarn om Mona Sahlin blev statsminister. Det blev ingen S-regering men Rönngren gjorde ingen förändring av mer än skollagens ”minst 15 tim/veckan”. Nu regerar S-MP inte med Sahlin utan en man, Stefan Löfvén. Och då ska väl vallöftet från förr också gälla. Eller?

Eller vill allianspartierna i Umeå kommun (+ Alliansen på riksplan) leva upp till återkommande valfrihetskoncept även för barn och familjer, här alla barns lika rätt till tider på förskola/fritidshem och föräldrars rätt att bestämma? Och göra så att Norrlands huvudstad (om det är Umeå) blir lika bra för barn/elever som Stockholm, eller bättre.

SÅ FRÅGAN BLIR NU EFTER STOCKHOLMS STADS BESLUT OM FULL VALFRIHET FÖR SYSKON TILL NYTT BARN I FAMILJEN NÄR EN FÖRÄLDER ÄR HEMMA MED BEBISEN,

SKA UMEÅ KOMMUN BLI TVÅA OCH TA SILVERMEDALJEN, BLI RANGORDNAD SOM 2:A I SVERIGE I BARNOMSORGSVALFRIHET FÖR BARNFAMILJERS BÄSTA HÄR?!

PS

I början på 1980-talet låg Umeå i översta topp i landet för denna syskonvalfrihet när vi i Umeå Dagisförening i möte med Socialnämnden och dåvarande ordförande Harry Strandberg (S) och v ordf. Karin Degerliden (FP-L) blev överens härom.

 

Umeås ut- eller inveckling i VK/på vk.se. Mer P-hus/kluven stad/cityoro.

Av , , 2 kommentarer 1

I VK och på vk.se, synas idag ett Umeå i ut- eller inveckling.

Vecko-annons-tidningen Bil&Bostad har reportage om fler P-hus centrum.

VK:s kultuchef Sara Meidell skriver om Köpladorna skapar kluvna städer. Se http://www.vk.se/1828475/kopladorna-skapar-kluvna-stader

vk.se beskriver  berusad man som vid 18-tiden störde trafik ÖK-Skolgatan (läsarbild).

Nanna stad Upab 3

Umeå kommuns P-bolag Upab informerar om att det blir fler P-hus i centrum och att arbetsplatsparkeringar flyttas längre från stadskärnan så att fler besöks-P fås. Men då riskeras att även arbetsplatser flyttar till handelsområden med nära och billigare P. Och Meidells beskrivning om mer stadslika miljöer kring ”köpladorna” slår in än mer.

Detta + fler krogar samt mer nöjesliv och upplevelser riskerar mer störande händelser i citykärnan. Något som ger oro och påverkar folks lust att söka sig till ”stan”, kanske mest barnfamiljer till den nya barn- och ungdomgården, nya bad- och simanläggningen där.

POLITIKER ”EFTERTÄNK” OM UMEÅS UT- ELLER INVECKLING! MED OMGÖRNINGAR?

Bilbus i P-Hus fyller tomma P-platser – stör boende. Oj, så fel man kan ha.

Av , , Bli först att kommentera 3

I fredags, 30/9, hade jag en blogg, se http://blogg.vk.se/umeas-basta/2016/09/30/overskott-pa-p-hus-i-umea-navet-p-tomt-darav-gratis-p-kuponger-pga-ikeaavion-stora-birk-citygravande-umea-mer-vuxna-radddning-for-stan-2/, med rubriken

Överskott på P-hus i Umeå? Navet-P tomt! Därav gratis-P-kuponger. Pga Ikea/Avion, Stora Birk, citygrävande.. Umeå. Mer vuxna, rädddning för stan?

MEN i en kommentar av ”Marianne” fick jag veta att jag hade fel om P-hus-tomt som jag uppfattat om nya P-huset Navet vid ÖK. Se nedan och därunder mitt svar.

marianne 
30 september, 2016 kl 19:26
Där har du fel.
Navet och Nannaparkeringshusen
är ofta välbesökta,ja på sena kvällar och nätter förstås Det har blivit ett glädjefyllt tillhåll för ”blöjraggarna” där gnisslar gummit så det ryker, gasas hejvilt,det tutas i tid och otid för att inte tala om musiken som går på högsta volym och med en bas som får fönsterutorna hos hyresgästerna i närheten att dallra .Det partajas Hej vilt med andra ord.Detta innebär att vi hyresgäster får vår nattsömn förstörd.Men vad gör väl det när vi ÄNTLIGEN fått vår hett eftertraktade badhus.En sak är säker,beslutsfattarna i denna stad lever i en fantasivärld och det är skattebetalarna och hyresgästerna som betalar deras utopier.
  • Urban Bengtson (inläggsförfattare)
    1 oktober, 2016 kl 13:42
    Oj så fel man kan ha..Brukar se på siffrorna som anges för både Navets P-hus och Nannas, och där syns inte besökare som du beskriver. Förstår olägenheterna för er boende intill. Känns inte heller kul för de ungdomar som skjutsas till och från badande/simmande kvällstid och kanske kliver av/på inne i P-husen. Låter verkligen inte bra och frågan är om detta är känt hos umepolitikerna. Och medierna.