Guitars fick lokaler via Bil&Bostad om Vasaskolan för Scharinska och att jag kom med idén om kårhus, mm där.

Av , , Bli först att kommentera 1

VK-krönikören Benny Karlsson skriver om Guitars och gitarrmuséet som fyller 1 år i morgon lördag, se http://www.vk.se/plus/1374800/stadens-gubbmuseum-fyller-ett-ar

Där finns en historik om hur kommun och näringsliv i tysthet samverkade till att Vasaskolans tomma lokaler i många år fick nytt liv. Men det skedde inte helt tyst utan idén om att flytta hotade Scharinska, gamla kårhuset, på Storgatan mittemot Döbelns Park kom via Bil&Bostad när striden med Länsstyrelsen var igång.

BK:s dialogkompis Nicklas Berglund skrev då att jag lanserat idén. Nästan sant, geografiskt, jag födde idén att Scharinska och annan musik och gräsrotskultur skulle få Mimerskolans lokaler, inte hotell. Vasaskolans utveckling blev ändå bra och det är bara att hålla med BK i kritik om varför det stått tomt så länge.

Idéer utifrån viktiga

Så idéer utifrån och offentliga är viktigt liksom att idealister och privata entreprenörer arbetar ihop med kommunbyråkrati och politik. F ö, i Vasaskolan som Centralskolan (gick i den på 50-talet) fanns en liten bassäng. Den avvecklades och rummet är borta (men hann fotas av fotograf Degerman).

Och när bassängerna i badbygget på kv intill, Nanna, avvecklas (blir för dyrt för kommunen) har Guitars, andra musiksatsningar och nya kulturmöjligheter än mer lokaler att omvandla tillsammans med näringsaktörer (kanske hotell Mimer?). Barn/ungdomar/idrott passar inte i citytrafikläge nära krog- och nöjesmiljöer, men väl för myndigas aktiviteter (och drar då färre bilar) och intressen.

Därmed kan 50:a byggas i idrottsläge samt äventyrsbadandet flytta och byggas ut i Holmsund vid Aquarena där och inte hotas som nu av Nannabad, se nedan blogg.

 

Holmsundsbad hotas av Nannabygget pga konkurrens då Aquarena där har samma målgrupper, barn och familjer.

Av , , Bli först att kommentera 0

Då Nannabadbygget ej fått nyskapande äventyrsbadsatsningar med ”stark attraktionskraft” (Badprospektet 2008) utan är av familjebadkaraktär, blir detta en konkurrent till det nu populära familje- och barnbadet Aquarena i Holmsund. Det är också ett politiskt svek (svek är även inget nyskapande) och som drabbar en kommundel. Och än hårdare då kommundelsnämnderna upphört liksom den intraprenad som skötte Holmsundsbadet.

Nanna badtropikhus 2

Badfolk i Umeå jag mött beklagar detta och menar att kommunen bör satsa på badutveckling i Holmsund med sporthall och attraktivt friluftsområde för utbyggnads-möjligheter vid vatten och Aquarena. Än finns chansen att avbryta Nannabad, sälja till näringsaktörer och göra större och mera i Holmsund till lägre kostnad än i centrum i stan.

Minsta upplevelsesbadet i Umeå – största norrlandsstaden – jämfört Övik, Östersund, Sundsvall, Piteå och Boden samt Badutredningens 2005.

Av , , Bli först att kommentera 0

Tidigare bloggar har visat litenheten i upplevelse/äventyrs-delen i Nannabadbygget och jämfört med Himlabadet i Sundsvall. I nedan bildcollage är det senare i mittenraden t h och t v badutredningens förslag i Umeå 2005 (som Sundsvalls 2 500 kvm). Överst t v är Paradiset i Övik, störst av alla i Norrland och t h Storsjöbadet i Östersund, Nere t v är Pite Havsbad och t h Nordpoolen i Boden. Alla med mer äventyr än i Umeå och utbyggbara. Se namnen, även dessa mer lockande än det kommunen tänkt sig för det man bygger här.

Nanna äventyrsbad Norrland

Familjebad enl badfolk i Umeå – inte äventyrsbad med stark attraktion i Nannabad jämfört Himlabadet i Sundsvall. Skapa simhus i idrottsläge!

Av , , Bli först att kommentera 0

Badprospektet från 2008 krävde ”stark attraktionskraft” och ”nyskapande” för Nannabad.Nanna badprospekt ävbadNedan upplevelsebassäng i Nannabad, som familjebad enl. badfolk i Umeå och konkurrent med Holmsunds Aquarena, inte nyskapande som utlovades. Jämför med Himlabadet i Sundsvall, mer än dubbelt i storlek och stark attraktion (rundkanal, 70 m). Sälj badbygget till näringslivsaktörer. Skapa ”simhus” med stark attraktionskraft och nyskapande för upplevelser, t ex simkanal 125 m, flexibel för 50- och 25-m-banor. I idrotts och fritidsläge!

Nanna Erseues 3Ovan ”familjebad” i Umeå. Nedan vida större äventyrsbadet i Sundsvall – en upplevelse!Nanna Himlabadet inneNanna Himlabaadet simkanal

 

 

Tre ggr större äventyrsbad: Himlabadet i Sundsvall mot Umeås Nannabad, se ritningar

Av , , Bli först att kommentera 0

Besöks- och ekonomioklarheter

Besöksunderlag beräknas till 380 000 besök/år (som Himlabadet i Sundsvall, trots ett vida större och bättre äventyrsbad där).

Ovan är från gårdagens blogg om de många oklarheterna i Nannabad (från debattinlägg i VK), ett 30-tal och nedan är jämförelsen i ritningar. T v Nannabadets äventyrsdel utsträckt på 70 m och 10-15 m bred blir svåröverskådligt och c:a 900 kvm mot Himlabadets 50×50 m,  2 500 kvm (närmare tre ggr större) och utbyggbar – ej i Umeå. Jfr vattenrutschbanorna!!

Nanna Nannabad-Himlabad

50 % ytökning utan KF-beslut, mindre äventyrsbad och inga skuggstudier för Nannabadbygget, se blogg nedan.

Av , , Bli först att kommentera 0

Här från nedan blogg ur debattinlägg i VK om många oklarheter i Nannabad.

Skuggstudier för boende har gjorts för tidigare badförslag men inte nuvarande, ytökningen från 8 257 kvadratmeter till 12 135 (maj-november 2012) har skett utan nytt beslut i kommunfullmäktige som bolagsordningen begär vid stora ändringar – här 47 procent (trots att denna ökning minskade äventyrsdelen).

 

Nannabad utan budget! Sälj badbygget till näringslivet! Bygg simarena i idrottsläge!

Av , , Bli först att kommentera 1

IDAG HAR KOMMUNFULLMÄKTIGE I UMEÅ MÖTE OCH LEDAMÖTERNA KAN DÅ TA CHANSEN ATT UR NEDAN DEBATTINLÄGG STUDERA ALLA OKLARHETER SOM RÅDER KRING NANNABADBYGGET I UMEÅ OCH FUNDERA PÅ OMTÄNKANDE, se länk http://www.vk.se/1369912/de-manga-oklarheterna-som-omger-nannabadet

De många oklarheterna som omger Nannabadet

DEBATTARTIKLAR (2015-01-26) Umeås Nannabad beslöts 2007 och ännu, 2015, finns ingen budget antagen för investeringen (bara en kalkyl) och inget om driften från fritidsnämnden. Detta är bara två av många oklarheter för ett bygge som vilar på allt osäkrare grund. Här listas åtskilliga av problemen under åtta rubriker.

Trafik och parkeringsproblem

Någon barnkonsekvensanalys inför bygglovsprövningen är inte gjord. Färdvägar till/från Nannabadet vill fritidsnämnden, enligt remissvar på Trafiksäkerhetsprogram, syna. Cykelparkeringar är vitt utspridda från entrén. P-husplatser blir Nannabadbesökare utan om stadsbesökare tar dessa. Inga p-platser för utflyktsbussar finns i närheten av Nannabadet.

Buss- och bilsvårigheter

Stoppställen saknas för att lämna/hämta (som andra idrottsanläggningar har nära). Långa avstånd från hållplatser vid Vasaplan – upp till 300 meter. Risker tvärs över Skolgatan, än värre i samband med skolbad (som enligt kommunledningen ska ske i ordinarie busstrafik – medan skolförvaltningen i badutredningen sagt abonnerade bussar).

Skuggstudier och ytförändringar

Skuggstudier för boende har gjorts för tidigare badförslag men inte nuvarande, ytökningen från 8 257 kvadratmeter till 12 135 (maj-november 2012) har skett utan nytt beslut i kommunfullmäktige som bolagsordningen begär vid stora ändringar – här 47 procent (trots att denna ökning minskade äventyrsdelen).

Besöks- och ekonomioklarheter

Besöksunderlag beräknas till 380 000 besök/år (som Himlabadet i Sundsvall, trots ett vida större och bättre äventyrsbad där). Driftsekonomin: tidigare beräknades den till 22 miljoner kronor/år och fick då inte överskridas, nu ligger den på 30-40-50? Budget för investering och drift var inte redovisat inför kommunfullmäktigebeslut våren 2012 och ej heller hösten 2013 vid byggstart. Jämfört med simhallen i dag (och IKSU:s simhall) blir priset på besök, inklusive parkering, högre.

Risker för krogar

Växande krogomgivning och fler alkoholställen (förutom Systembolaget som granne) ger uteserveringar som kryper närmare Nannabadet. En regeringsrättsdom har stoppat utskänkning i en annan kommun på grund av närliggande simhall, det ger risker för Umeåkrögare vid denna bad- och idrottsanläggning.

Ritningar och utformning

Ingen visad ritningsgranskning av badbolaget och av fritidsnämnden, planlösning med äventyrsbad som genomgångsrum till 50-metersbassäng eller korridor om 100 meter dit, upplevelsebassängrum mitt i byggnaden och utan nödutgångar direkt ut, undervisningsbad och 50:a åtskilda med sämre logistik emellan samt svåröverskådlig utformning – med risker som följd och ökat personalbehov. Sammantaget blir driften dyrare.

Inne- och utemiljö

Bassängerna i gatuplan mitt i stan ger insyn och ställer därmed krav på mörkade fönster, byggnaden är omgiven av hus, vilket släpper in mindre dagsljus. Relax i källarplan ger sämre tillgänglighet och ingen utsikt som IKSU:s relax och ingen avgränsad utemiljö, vilket särskilt sommartid är viktigt.

Skolförvaltning och SM-vecka

Inget om skolbadbussar och färdvägar inför bygglov från största enskilda hyresgästen, skolförvaltningen. Vill föräldrar låta sina 7-12-åringar cykla själva till ett Nannabad? Eller skjutsa barn i eftermiddagstrafiken i stan? Ej godkänd SM-50:a drabbar många andra sporter – då simning är krav för SVT och Riksidrottsförbundet när SM-veckans sommarstad ska utses.

Bjud därför ut badbygget till näringslivet för annat där. Och bygg simarena i idrottsläge, i europastil som förr liksom med innovationer. Så SM 50:a klaras och sommar SM-veckan kan fås norr om Sundsvall.

Då får 2015 en vinnande start och blir omtänkandets år (i dubbel mening) i Umeå!

Urban Bengtson
Umeå

Kritikhörna på Grand! Smart idé för Västerbottensdagarna i Stockholm? Få möta utb.min. Fridolin om fritidspl.

Av , , Bli först att kommentera 0

Smart satsa på Grand

Kostnaderna för Region Västerbottens Granddagar har diskuterats flitigt. 1,6 miljoner kronor går det loss på när de 25-årsjubilerar.  Det är välinvesterade pengar.

 

Ovan är från vk.se idag, av VK:s chefredaktör Ingvar Näslund. Hur smart vore värt att få veta, i reda exempel. Får kritiska röster om satsning/utveckling sin plats där? Kritik är en del av medias signum och kritik är en viktig grund för nya idéer, tjänster, produkter, förändringar, förnyanden, o s v och ofta från gräsrötter, inte bara etablissemang (säkert välrepresenterad på Västerbottensdagarna i Stockholm).

DÄRFÖR här en ny, smart?, idé, skapa en kritikhörna på Grand med olika kritiker från länet (även utflyttade som kan ha fått vidare perspektiv). Intresserade får anmäla sig genom annonsering på vk.se och sedan får läsarna rösta på vilka som ska representera Västerbotten. Även andra kan föreslå personer (en del kanske inte vill/vågar själv).

DOCK, är bra om dessa uttagna även har förslag på förbättringar, ändringar, etc så det blir mer konstruktivt. Bra är att få träffa någon på riksplanet som är berörd av ens kritik/idé, politiker som företagare.

Fritids syskon platser

Då vill jag möta utbildningsminister Gustav Fridolin, MP och visa på hur illa och orättvist det är när kommuner tar av äldresyskon plats/tider på dagis/fritids för att de fått lillasyskon. Som ung, och småbarnsförälder (?) förstår han nog att bästa för barnen är att föräldrarna får bestämma om tiderna oavsett familjesituation och var man bor. Han och S-MP-regeringen behöver bara reglera med tydligt tillägg i Skollagen så är valfriheten familjens.

Sedan passar jag nog också på att uppmärksamma vikten av säkra till- och frånfartsvägar för barn/ungdomsanläggningar genom krav på noggrann barnkonsekvensanalys, dvs trygga miljöer och som kan kopplas till statsbidrag som ges i aktivitetsstöd samt möjlighet att överklaga bygglov om osäkert och otryggt. Sådan klok politik är också viktigt för Västerbotten att locka folk och företag samt främja tillväxt med bra barnomsorg.

Simhuvudstad i norr: Sundsvall med ny 25:a, Himlabadet med strömkanal och SM-ute-50:a, i idrottsmiljö mot Umeås badbygge utan utemiljö.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nytt simbygge gör Sundsvall till Norrlands simhuvudstad som kan ha både kortbane-SM, 25 m, och långbane-SM, 50 m. För 44 år sedan, 1970, var Umeå simhuvudstaden i norr i anläggningar genom Umeå simhall, 25 + 8 1/3 m-bassänger och inne-SM redan 1972. Men nu går Sundsvall om med SM-25:a i nybygge, tidigare SM-50:a utomhus och nyligen ett äventyrs/upplevelsebad 2,5 ggr Nannabad och än mer i attraktion, bl a 75 m rundsimkanal. Plus i idrottsmiljö och fortsatt utvecklingsbart, som ej är möjligt i i Umeå.

Nanna Sundsvall 25a

Den nya 25-metersbassängen och läktaren. PP Arkitekter, från Sundsvalls hemsida

Det hårt slitna Sporthallsbadet kommer att ersättas av en helt ny simanläggning. Under försommaren 2015 börjar rivningen och senare i höst kan bygget av den nya simhallen starta. Premiärdopp blir det i slutet av 2016.

Beslutet om simhallen
Simhallen blir en satsning som totalt är kostnadsberäknad till ca 150 miljoner kr. Beslutet om den nya simhallen togs av kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott, INSU den 20 januari 2015.

Nanna Sundsvall översikt