VK:s nedvärdering av BLOGGAR, än en gång, nu längst ned, på sista plats, under Quiz och Lagfarter. VARFÖR?

Av , , 2 kommentarer 5

För en tid sedan försvann på vk.se rubriken BLOGGAR i översta raden då den var likvärdig med t ex KULTUR, WEEKEND och ÅSIKTER. och hamnade under A-Ö och ÖVRIGT, men högst upp i alla fall. Nu har bloggar-rubriken nedvärderats än en gång och hittas längst ner under Quiz och Lagfarter. Inte en alfabetisk ordning som ju A-Ö antyder, då hade ”Bloggar” legat nästan högst upp och genom alfabetiskt också lättare att hitta.

Nanna bloggar

AFFÄRSLIV24 är däremot i översta raden och dess ”Bloggar” högst upp, tydligen viktigare än allmänhetens, politikens, m fl:s ”Bloggar”.

Varför VK och vk.se denna stegvisa nedvärdering av den mängd av olika bloggare tidningen tidigare lyft fram som viktig och även lyft fram bloggfenomenet i sig?

I stället, värdera upp allmänheten, specialister/experter, politiker, m fl som tar sig tid att blogga och gillar det. Gör om och ge BLOGGAR med alla olika tillbaka sin plats överst och se dessa lika värdefulla som nu AFFÄRSLIV24 är. Vi och våra bloggläsare representerar många prenumeranter och nätläsare, kanske t o m fler än AFFÄRSLIV24.

2 kommentarer

Felvänd skärmförbudsskylt! För hastigt beslut Fritidsnämnden bör syna.

Av , , 2 kommentarer 0

Förra bloggen visade på en information om skärmförbud på Umeå simhall med oklara budskap om var beroende på svenska eller engelska och att Fritidsnämnden inte beslutat formellt i frågan. Kanske gick det för snabbt att stoppa mobiltelefoner och läsplattor.

Nanna skärmfri-förbud

Att det var för hastigt syns på den förbudsfigur som finns på simhallsdörren och inomhus. Det sneda strecket på den runda skylten ska gå från uppe t v till nere t h. Men simhallsskylten har tvärtom, från uppe t h till nere t v!  Så därför ytterligare anledning att fritidsnämndspolitikerna bör syna hela frågan om skärmförbud. Och beslutar…?

 

2 kommentarer

Skärmfri zon i Umeå simhall – oklara budskap och utan politiskt beslut!

Av , , Bli först att kommentera 1

På ytterdörrarna till Umeå simhall står om det skärmförbud (för mobiltelefoner, etc) som enligt medier beslutats om. Men Fritidsnämndsprotokoll har inget om detta och ingen utredning som vid politiskt beslut om ej förbud för badklädsel utan överdel för ett år sedan, ”bara-bröstfrågan”.

Oklara budskap gäller informationen. På svenska står om skärmfri zon ”inne i simhallen” och på engelska i ”swimmingpool area”. Det första kan tolkas förbud i alla delar av simhallen, även entré och foajé medan på engelska i bassängrummen, men tillåtet i övriga delar, t o m omklädning, mm.

Bäst vore att fritidsnämndspolitikerna i kommunen behandlar denna fråga för att undvika oklarheter för besökare och personal samt se om förbudet är rimligt i längden.

Nanna charmfri

Bli först att kommentera

Baconfara nyhet – inte trafikfaror för Nannabadbesökare – än så länge?

Av , , Bli först att kommentera 0

Reagerar mot baconstopp

UMEÅ Hotellkedjans beslut väcker heta känslor. (ur vk.se)

Umemedier gör nyhet av baconstopp om fara med att äta kött till frukost. Men trots vetskap om farligt trafikläge för Nannabadbesökare, särskilt barn och ungdomar inte minst nu under mörka årstider, blir inte detta nyheter. Än så länge, kanske?

Nanna trafik ÖK b

Nyligen passerade jag ÖK vid ”Röda torget” (G:a Folkets hus) vid 18-tiden och Kungsgatan en lördag eftermiddag. Det känns varken tryggt eller lämpligt att mängder av unga ska cyklande ta sig till/från Nannabad in i dessa farligheter. Och än inte utredda, analyserade och bedömda av Umeå kommuns politiska nämnder, se även förra bloggen.

Bli först att kommentera

Skolbadbussar fara med Nannabad!! Säkert vid Umeå simhall och IKSU!

Av , , 2 kommentarer 0

Nannakvarteret med t v utan trafik och t h den trafik som Nannabadbesökande riskerar.

Nanna konsult trafik

Vid Umeå simhall idag är det säkert, se collaget, översta bilderna och nederst t h. Samma vid IKSU:s simhall, mitten t h. Men för Nannabadbygget (mitten) stannar skolbadbussar vid V:a Kyrkogatan/Vänortsparken (t v) 250 m (!!) från badentrén.

Nanna buss IKSU-simhall

OCH SÅ HÄR FARLIG KAN TRAFIKEN DÄR BLI FÖR SKOLBARNEN OCH LÄRARNA

Nanna V-a Kyrkogat 2

DÄR SKOLKONTORET OCH FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN ÄNNU EJ YTTRAT SIG!

2 kommentarer

”Offra inte simhallsbyggnaden” – Idrottmuseum? Sportklubbars lokaler? Bevarande/utvecklande är stadsmiljövinster (även i tävlingar)!

Av , , Bli först att kommentera 1

Nanna konst simhall 4Vid olika tillfällen har jag uppmärksammat behållande av nuvarande, ”medelålders” – 45 åriga Umeå Simhall som av Umeås styrande fick ett idrotts- och fritidsläge, idag nog de främsta i Umeå med både närhet till sport- och friluftsområden (I 20 nära förutm Gammlia intill) OCH centrala stan! Kan bli idrottsmuseum och för klubbar?

Nanna Umeå simhall

I nedan debattinlägg, http://www.vk.se/1569085/offra-inte-simhallsbyggnaden, och i papperstidnnigen idag 10/11 visar Föreningen för byggnadskultur i Umeå genom dess ordf. Göran Öberg att historia med nytänkande igår (simhallen var 1970 Sveriges modernaste med Europsinfluenser som t ex vattenyta i golvnivå) är grund för nytänkande idag 2015.

Detta är välgörande och framåtblickande samt stadsmiljövinnande med att bevara och utveckla på samma gång. Kanske passande för tävlingen om Europas miljöhuvudstad?

Offra inte simhallsbyggnaden

 

DEBATTARTIKLAR (2015-11-10) Slå vakt om Gammliaområdet med dess strategiska läge för såväl aktiva idrottsutövare som för motionsidrottare av alla kategorier och åldrar. Utveckla Gammliaområdet till en stadsnära multiarena i Umeå med gamla simhallen som nav. Det vore förödande för Umeås byggnadshistoria om den stilfulla simhallsbyggnaden skulle offras för ett hundratal bostäder.
Det skriver Göran Öberg, ordförande i Föreningen för byggnadskultur i Umeå.

I samband med planeringen av det nya badhuset på kvarteret Nanna i Umeå framlades från politiskt håll ett förslag att den nuvarande simhallen på Gammliaområdet borde rivas när nya badhuset i centrum står färdigt. Tanken är att denna del av Gammliaområdet i stället skall upplåtas för bostadsbebyggelse. Ett detaljplanearbete har påbörjats under hösten.

Stadsutvecklingen och den pågående förtätningen av staden under de senaste åren har inneburit att ett flertal publika områden gått förlorade i Umeås centrala delar. Grönområden och idrottsplatser avsedda för allmänheten, har och är på väg att i rask takt försvinna och omvandlas till bostadsområden.

Gimonäs och Sandåkerns idrottsplatser har redan omvandlats till hårt exploaterade och tätbebyggda bostadsområden och nu planeras samma öde för Rosendals idrottsplats Öst på stan och för Älvbrinken Väst på stan. Dessa områden har tidigare med rätta ansetts fylla en funktion och de lämnades medvetet obebyggda under efterkrigstidens byggboom (då ny mark togs i anspråk för allehanda bebyggelse).

Inför den pågående detaljplaneläggningen av detta område vill vi från Föreningen för byggnadskultur väcka frågan om att utveckla nämnda område för uteslutande idrottsliga ändamål och samtidigt tillvarata kvaliteterna i den för hela området karaktäristiska simhallsbyggnaden. Den ritades i slutet av 60-talet då Umeå med sitt nya universitet skulle bli en modern framåtblickande stad. Något som tydligt återspeglas i byggnadens utformning och som den kan fortsätt att minna om med förändrade funktioner.

Bostadsbebyggelse i Gammliaområdet kommer ofelbart att inskränka på och hämma idrottsutövandet på området då nuvarande fria ytor försvinner; större tävlingar på skidor i stadsnära miljö som SM kommer exempelvis inte längre att vara möjliga att genomföra.

Det är därför av största vikt att slå vakt om Gammliaområdet med dess strategiska läge för såväl aktiva idrottsutövare som för motionsidrottare av alla kategorier och åldrar. Försvinner denna möjlighet för Umeåborna är det en större förlust än ett uteblivet bostadsområde, då det i sin förlängning skulle inverka menligt på medborgarnas folkhälsa.

Nuvarande simhall, invigd 1970, var redan på den tiden ett resultat av ett nytänkande genom att vara först i Sverige med vatten i golvnivå och med sin unika yttre och inre arkitektur. Arkitekten Åke E. Lindqvist förde in influenser från en badkultur och gestaltning som stod att finna ute i Europa.

Det vore förödande för Umeås byggnadshistoria om denna stilfulla simhallsbyggnad skulle offras för ett hundratal bostäder.

Vilken funktion skulle den bevarade simhallsbyggnaden på Gammlia kunna ha?

Byggnaden skulle kunna bli det nav kring vilket idrottsrörelsen kretsar med lokaler för olika sportklubbar. Vidare skulle man, likt Västerbottens medicinhistoriska museum, kunna skapa och samla ett idrottsmuseum med många delkomponenter. Det finns i dag ett flertal idrottsutställningar på spridda platser som med fördel borde kunde samlas i denna byggnad.

I ett långsiktigt hållbart och resurssnålt samhälle kan gamla byggnader mycket väl tas till vara och omvandlas till nya användningsområden. Det är endast fantasin som sätter gränser för detta.

Låt Gammliaområdet med gamla simhallen bli ett exempel på detta. Det är nytänkande.

Göran Öberg

Bli först att kommentera

Mest ändringar i Umeås centrum genom åren. Så vad kan då Nannabygget bli, krönikör Karlsson?

Av , , Bli först att kommentera 2
Benny Karlsson, kul och intressant krönikör i VK/på vk.se och Bil&Bostad började sin vk-text i lördags  31/10 med:

” I onsdags, när jag som vanligt gick min runda på stan för att leta nyheter till krönikan, så var det egentligen ingenting nytt som hade hänt.”

Och då handlar det om sedan en vecka tillbaka. Men om BK gör en större runda i centrumfyrkanten och tänker decennier tillbaka så har mycket hänt i östra delen, mellan Vasagaten och Östra Kyrkogatan, det mesta har förändrats och omgjorts.

Nanna flygbild 4

Med en ”promenad” i flygbilden” t v och kartbilden t h så är Stadskyrkan densamma (viss utbyggnad). Men Scharinska Villan blev kårhus (och kanske blir annat framöver), Moritzka gården flyttades och blev Bostadenkontor. Vänortsparken hade isbana förr och stora gungor för barn (minns det väl från 1950-talet). Mimerskolan, 100 år som skola, läroverk (gått där i realskola) och grundskola, omgörs nu till hotell med restaurang.

Från norr syns Norrlandsoperan + krog i f d brandstationen, Guitars med museum, också med krog var Vasaskolan förr och dessförinnan Centralskolan (har haft slöjd där i 3:an och 4:an). Intill där var Gamla folkskolan som jag gått i, sedan musikskola och nu bl a med Lärarförbundet.

På kvarteret Nanna fanns skolmatsalen Gjallarhornet och grusplan för parkering, tidigare idrottsplan när skolor var igång. Nu uppförs där ett badbygge i ett cityläge få efterfrågat, men politiken beslutat. Trafikfaror och miljörisker samt oredovisad (för dyr?) driftskostnad gör att en framtid är osäker.

Så om historien upprepas blir det även här förändringar och om krönikören Karlsson utvidgar sitt centrumrevir vore intressant att få veta vad bad-bygget-huset då kan bli. Gärna ihop med gamla gymnastikenhuset som än inte bestämts utveckling av.

 

Bli först att kommentera

Umeågalans Tänk Nytt! FörNya Umeå: CitySPA + CampusSIM + NydalaBAD

Av , , Bli först att kommentera 0

Nanna spa-sim-bad

Idag hålls Umeågalan i Aula Nordica och på Nolla med årets motto Tänk Nytt. Så FörNya Umeå i bad/simning (ovan) med idé om simkanal på campus (mittan), omgjort Nannabad (t v) till vuxenanläggning i city (barn/ungdomar ska inte utsättas för trafikrisker i centrumläge) och t h SM-50:a-bassäng i kupolhall + förnyat äventyrsbad/Umelagun på Nydala!

Bli först att kommentera

Badkultur utan förbud och tidspress i Övik och Västerås! Att lära för Umeå?

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås badkultur de senaste dagarna har gett följande tidningsrubriker (vk.se)

Tidsbegränsat i nya badhuset

UMEÅ Nu finns förslag på öppettider och inträdespriser. 

Förbud: ”Vill inte att du drunknar”

UMEÅ Kommunen väljer att agera och inför nytt förbud.

Stödjer skärmförbud

UMEÅ Skärmförbudet togs av badpersonalen och skapade starka känslor. Nu backas det upp av politikerna som menar att det handlar om liv och död.

I UMEÅ BADKULTUR MED FÖRBUD OCH TIDSPRESS SOM INTE ÖVIK OCH VÄSTERÅS HAR. OCH DÅ NÅGOT FÖR FÖR UMEÅ ATT LÄRA AV, ÄVEN PRISERNA?

Övik-Paradisbadet

Hos oss badar du utan tidskrav, njut av ett bad i en varm och naturlik miljö utan stress.

Säkerhet: Du ansvarar för dina barn. Lämna dom aldrig utan uppsikt. Man ska kunna simma 200 m för att få bada själv. Barn får aldrig lämnas ensam: Barn som inte kan simma får aldrig vistas i någon bassäng utan att du som vuxen badar tillsammans med barnen.

Västerås Lögarängsbadet (50:a)  – Priser

Enkelbad 10-kort* Halvårskort Helårskort
Vuxen 50 kr 430 kr 1150 kr 1950 kr
Pensionär 40 kr 350 kr 1050 kr 1750 kr
Barn/Ungdom 5-19 år 30 kr 220 kr 950 kr 1550 kr
Barn 0-4 år fri entré
Familjebiljett ** 140 kr
Studerande 37 kr 370 kr

”Bra att veta” när du besöker oss

Barn som besöker Västeråsbaden utan sällskap av vuxen skall ha fyllt 10 år och kunna simma 200 meter.

Alla som går in på badet betalar entré, oavsett om man ska bada eller inte.

Vid fotografering

Tänk på att inte är tillåtet att fotografera några andra än dina egna anhöriga.
Det är INTE tillåtet att fotografera i omklädningsrum, dusch eller bastu.

Västerås – Kokpunkten (Actionbad) Säkerhet

Allt badande på Kokpunkten sker på egen risk.

  • Tänk på att du som vuxen är ansvarig för medföljande barns säkerhet

Barn och ungdomar 0-11 år får bara besöka oss i sällskap av betalande och badande vuxen. Ungdomar över 12 år måste vara simkunniga för att få bada själv.

Barn under 8 år eller som inte är simkunniga får inte bada i någon bassäng utan sällskap av badande vuxen.

Bli först att kommentera