Umeås Budget för Nannabad ej klar! Inga KF-beslut om pengar finns i protokoll! Frågor utan svar gör att badbygge inte kan få starta!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Budget för Nannabad ej klar! Inga KF-beslut om pengar finns i protokoll! Frågor utan svar gör att badbygge inte kan få starta!

Första och enda beslutet om badbolagsbad på kv Nanna var i Kommunfullmäktige 28 maj 2012 och utan något om kostnader med siffror och budget. Se nedan protokoll och ur antagen bolagsordning.

Ytorna har ökat med 35 %, från drygt 8 000 kvm 2011 till drygt 11 000 kvm 2013 utan KF-beslut som är nödvändigt enl bolagsordningens § 5 om ”beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. Och ”större vikt” är ju 3 000 kvm till, än mer då gym flerdubblats och äventyrsdel minskat.

Sedan beslöts att Fritidsnämnden ska ta över driften från att privata aktörer skulle driva dvs gå ut på entreprenad. Men detta beslut har inte KF fått ta ställning och som ska ske enligt samma paragraf om ”principiell beskaffenhet”, som rimligen är om bolaget bestämmer att byta driftsentreprenör.

Så inget badbygge ska kunna starta förrän Kommunfullmäktige tagit ställning till utökade ytor och ändring av driftsansvarig.

I budgetfullmäktige i måndags 28/10 togs heller inget nytt investeringsbeslut, det finns bara några driftssiffror på utökning senare år för Fritidsnämnden, men nettosiffror för sådana finns inte redovisade och beslutade i nämnden.

Därför är här frågor badbolagspolitiker har att svara på och medier gärna får ställa så att besked ges om pengar finns eller inte.

1. Var är investeringsbeslutet tagit, nämnd/badbolag/KF, i protokoll, vilka belopp?

2. Hur har detta räknats fram och vad beräknas kringkostnader till, utöver anbudets?

3. Kan det tillkomma fördyringar pga ändringskrav som uppstår? Finns dessa budgeterade?

4. Var finns driftssiffrorna framräknade, på vilka grunder och redovisade i badbolaget, i protokoll?

5. Finns det protokollsbeslut badbolaget för ytökningar och ändring av driftsentreprenör?

Nanna KF 28-5 2012Nanna budget 4

Umeås Stora fråga: Var landar slutnotan för Nannabad på? Detta apropå C:s Mattias Larssons fråga om Kulturväven. Därför har jag frågat ML om badhusnotan, se här.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Stora fråga: Var landar slutnotan för Nannabad på? Detta apropå C:s Mattias Larssons fråga om Kulturväven. Därför har jag frågat ML om badhusnotan, se här.

MEN var landar slutnotan för ett Nannabad? Den har inte badbolaget redovisat.

Vad är investeringen totalt beräknad med kringkostnader?

Var finns det beslutad, i protokoll?

Vad är driften beräknad till och hur?

Fritidsnämndens underlag från jan-mars i år grundades på fel jämförelser med andra bad och därmed underskattning av nettokostnaden.

I avtalet med Lerstenen som kommunen avbröt var driften enl avtalet 22 mkr/år +- 2,5 mkr och det avbröts pga för dyrt och skulle bli billigare med kommun och badbolag.

Men så är det inte nu och var har beslut om utökad ram tagits? I badbolaget, kommunen, fritidsnämnden eller var och är detta protokollfört?

I tabellen i alliansens budget står Badet och – 10 mkr för 2015 och 18 mkr för 2016. Vad är det för siffror och varför redovisas inte de som ska jämföras med Lerstenen 22 +- 2,5?

Ni kommunpolitiker, i politiska församlingar eller i kommunala badbolag kan väl inte besluta om investering, acceptera anbud och ge byggstart utan klart redovisat ekonomiskt underlag i en budget för beräknad totalkostnad i byggnationer inklusive omgivning och för beräknad drift långsiktigt 25-30 år som de privata aktörerna hade.

Visa full öppenhet här, transparens som det heter och avbryt all pågående Nannabadplanering tills allmänheten fått se och yttra sig, ytterst genom debatt och beslut fullmäktige. I måndags fanns och gjordes detta inte. Och då undvika det som du här ställer frågan om ”var landar slutnotan”. Umeå kan väl inte ha kommunens största stadsprojekt så i luften utan att veta ”priset”, dvs skattepengarna som ska ut?

På riksplan betonar Alliansen där hur viktigt det är med hushållning och veta beräknade siffror. Se till att så sker lokalt, annars faller trovärdighet. Och för Nannabadstopp/timeout tills alla kort är på bordet och synade.

 

 

 

Umeås Budget för Nannabad ej klar! Inga KF-beslut om pengar finns i protokoll! Frågor utan svar gör att badbygge inte kan få starta!

Av , , 2 kommentarer 0

Umeås Budget för Nannabad ej klar! Inga KF-beslut om pengar finns i protokoll! Frågor utan svar gör att badbygge inte kan få starta!

Första och enda beslutet om badbolagsbad på kv Nanna var i Kommunfullmäktige 28 maj 2012 och utan något om kostnader med siffror och budget. Se nedan protokoll och ur antagen bolagsordning.

Ytorna har ökat med 35 %, från drygt 8 000 kvm 2011 till drygt 11 000 kvm 2013 utan KF-beslut som är nödvändigt enl bolagsordningens § 5 om ”beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt”. Och ”större vikt” är ju 3 000 kvm till, än mer då gym flerdubblats och äventyrsdel minskat.

Sedan beslöts att Fritidsnämnden ska ta över driften från att privata aktörer skulle driva dvs gå ut på entreprenad. Men detta beslut har inte KF fått ta ställning och som ska ske enligt samma paragraf om ”principiell beskaffenhet”, som rimligen är om bolaget bestämmer att byta driftsentreprenör.

Så inget badbygge ska kunna starta förrän Kommunfullmäktige tagit ställning till utökade ytor och ändring av driftsansvarig.

I budgetfullmäktige i måndags 28/10 togs heller inget nytt investeringsbeslut, det finns bara några driftssiffror på utökning senare år för Fritidsnämnden, men nettosiffror för sådana finns inte redovisade och beslutade i nämnden.

Därför är här frågor badbolagspolitiker har att svara på och medier gärna får ställa så att besked ges om pengar finns eller inte.

1. Var är investeringsbeslutet tagit, nämnd/badbolag/KF, i protokoll, vilka belopp?

2. Hur har detta räknats fram och vad beräknas kringkostnader till, utöver anbudets?

3. Kan det tillkomma fördyringar pga ändringskrav som uppstår? Finns dessa budgeterade?

4. Var finns driftssiffrorna framräknade, på vilka grunder och redovisade i badbolaget, i protokoll?

5. Finns det protokollsbeslut badbolaget för ytökningar och ändring av driftsentreprenör?

Nanna KF 28-5 2012Nanna budget 4

Umeås Nämnder på undantag när Holmlund&Ågren ger klartecken till Kulturhus/Badhus med kultur- och fritidsnämnd som Potemkinkulisser. Ge annat innehåll och låt 2014-besökare föreslå och alla rösta!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Nämnder på undantag när Holmlund&Ågren ger klartecken till Kulturhus/Badhus med kultur- och fritidsnämnd som Potemkinkulisser. Ge annat innehåll och låt 2014-besökare föreslå och alla rösta!

Här nedan utdrag ur Inge-Bert Täljedals inlägg på Facebook om Kulturhus/Väven-planering. Och därunder lika för Nannabadhusplanerna med badhus i st f kulturhus. Det är inte mycket som fungerar välplanerat och ekonomiskt i Umeås två största byggen som skulle vara klara till 2014-året, men blir det inte.

Kanske är IBT inne på det enda realistiska för att klara kommunekonomin för kultur att ”Väven” släpper kulturaktiviteter för annat innehåll där och jag då menar för odemokratiska och dyra Nannabadplaner att kvarteret där får annat innehåll.

T ex att låta 2014-besökarna ge sina idéer och impulser, t ex i utställning på bibiioteket och förslagen offentliggörs på elektroniska dataskärmar och bearbetas under året med en finalredovisning inför årsskiftet 2014/2015 och alla intresserade får rösta på nätet och 2014-årets händelser lever in i 2015 och nya planer för ”Väven” och Nanna beslutas, i KOMMUNFULLMÄKTIGE och inte kör över nämnderna.

KULTURHUSPLANERING

Processen bakom kulturhuset tillkomst kan te sig förvirrande. Saken klarnar något om man känner till enkla fakta. Först och främst att kulturnämnden sedan länge inte är mycket mer än en Potemkinkuliss, en dekoration mer än ett organ med tungt politiskt ansvar för det kommunstödda kulturlivet. Nämnden har haft mycket lite med tillkomsten av det nya kulturhuset att göra. Den har inte initierat frågan..

Personligen tror jag att Holmlund och Ågren gav klartecken till byggandet av ”Väven” utan att ha någon riktigt klar bild av den tänkta verksamhetens innehåll eller mycket till egen vilja om detta, och att de tryckte på startknappen i en närmast desperat insikt om att tiden för bygget höll på att rinna ut, om man skulle ha en chans att få upp huset till 2014.

BADHUSPLANERING

Processen bakom badhuset tillkomst kan te sig förvirrande. Saken klarnar något om man känner till enkla fakta. Först och främst att fritidsnämnden sedan länge inte är mycket mer än en Potemkinkuliss, en dekoration mer än ett organ med tungt politiskt ansvar för det kommunstödda idrottslivet. Nämnden har haft mycket lite med tillkomsten av det nya badhuset att göra. Den har inte initierat frågan…

Personligen tror jag att Holmlund och Ågren gav klartecken till planerna av Badet utan att ha någon riktigt klar bild av den tänkta verksamhetens innehåll eller mycket till egen vilja om detta, och att de tryckte på startknappen i en närmast desperat insikt om att tiden för byggande höll på att rinna ut, om man skulle ha en chans att få upp huset till 2014, (2015, 2016, 2017….där skiljer det, min anm.)

Umeås Hot mot tillväxt är fördyrande Nannabad utan formella beslut om ekonomi som inte redovisats öppet för beslut i Kommunfullmäktige.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Hot mot tillväxt är fördyrande Nannabad utan formella beslut om ekonomi som inte redovisats öppet för beslut i Kommunfullmäktige.

Alliansens gruppledare, Anders Ågren (M), Peder Westerberg (FP), Mattias Larsson (M) och Veronica Kerr (KD) skriver i insändare idag i VK om bostadsbrist som hot mot Umeås tillväxt. Det stämmer nog till en del. Men största direkta hotet nu, pengarmässigt, är M-FP-ML-KD själva som vägrar medge felsatsningen på ett jättebad mitt i stan.

NOTERA att inget av partierna hade Nanna som bästalternativ i undersökning jag gjorde hösten 2006 på First Camps uppdrag (driver campingen på Nydala), i ens näst bäst (jo KD kunde tänka sig stan) utan sämst låg kv Nanna. Nolia, Nydala och renovering/utbyggnad av Umeå simhall (IKSU ingick inte i Badutredningen som enkäten utgick ifrån) var 1:a-val.

Trots sedan misslyckat stadsutvecklingsprojekt (ingen kommers ville in i Nannabad), privata aktörerna Lerstenen som avfördes för att det var för dyra (då 22-25 mkr/år för kommunen) och behövde nog mer för att driva anläggningen, ringde inga klockor om felläget. I stället snabbt bildande av ett kommunalt badbolag med AÅ, PW och ML som tre av sju styrelseledamöter.

Och utan beslut i Kommunfullmäktige (f ö inte protokollsbeslut annanstans heller) har ytorna ökat med 3 000 kvm till dryga 11 000 kvm och driften ökat, 32 mkr/år i nettokostnad enligt siffror av Fritidsnämnden från jan-mars i år. När nu Kulturvävens konstnader, hus och drift, växer, lär Nannabad fördyras än mer. 40-45 mkr/år är inte omöjligt särskilt som förlorande aktörerna 2009 Norrvidden/Medley angav 45 mkr i sitt bud och därför förlorade.

Trots att bad- och simexpertis så tydligt av två företag med landets två största bad/sim-företag, Leisure Jones AB (Lerstenen) och Medley AB (Norrvidden) anger dyrare, och allianspartier som gärna föredrar näringsliv även i offentliga verksamheter, verkar M-FP-C-KD-partierna HELT BLINDA (även S-V)  för den verklighet som utspelas inför öppen ridå som nu att ett Nannabadbygge blir ekonomiskt (lägesmässigt var det ridå redan vid beslutet 2007) omöjligt för Fritidsnämnden att klara.

Bara Miljöpartiet och Arbetarpartiet ser med öppna ögon vad som händer och har hela tiden sagt nej till Nannaläge (är ju dyraste tomten av badlägena och bara det ger fördyring i hyra för verksamheterna). Där AP är ensamt om att se till att allmänheten får veta siffrorna om ekonomin, en rent slösaktig ekonomi när det går att bygga mindre anläggning till halva kostnad för investering och drift.

Där ligger just nu det omedelbara hotet mot Umeås tillväxt och med Allianspartiledare i kommunen som inte inser detta, blir hoten långsiktigare för hur ska man lita på dessa partier när de inte, verkar, vilja begripa hur fel och för dyrt ett Nannabad är och inse att företagsekonomiska lagar gäller även för ett kommunalt badbolag.

Dessutom i trafikfarligt läge och växande alkoholmomgivning, men det kommenterar Umeås S-V-M-FP-C-KD politiker inte, utan tiger och tiger, även detta långsiktigt hot mot tillväxt att inte ens se dessa fundamentala brister för Nannabad. Se här en illustration om detta.

Nanna krog drog 2

Umeås S-avhopp (Åsa Ögren) ger hopp om Nannabadstopp som bygglovsansvarig att frigöra sig från 1948 års detaljplanetrixande inför nya karriärer utanför politiken.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås S-avhopp (Åsa Ögren) ger hopp om Nannabadstopp som bygglovsansvarig att frigöra sig från 1948 års detaljplanetrixande inför nya karriärer utanför politiken. Klivet av från S-nominering till 2.a kommunalråd fick S-valberedningen i chock är nu rubrikerna.

Sådana avgörande kliv i livet brukar vara på gång länge och så kommer något utlösande, här som icke nominerad som 1.a kommunalrådskandidat. En sak som varit på gång är att ÅÖ inte tillåtits tycka fritt om bad- och simplanerna. Här några exempel härför.

1. När kajbad eller inte stormade som värst 2005-06, där S-ledningen drev detta läge, uttalade sig ÅÖ uttalade i Västerbottensnytt och sa emot den placeringen. Vilket hon inte skulle ha gjort, för sedan blev det tyst.

2. September 2006 gjorde jag på First Camps (driver campingen på Nydala) uppdrag en enkätundersökning bland politiska partier, företagsorganisationer och simdito om bad- och simplaneringen, bl a placering. Jag gav S-enkäten till ÅÖ som skulle lämna den vidare till kommunalrådet Lennart Holmlund.

Efter påminnelse kom följande e-brevsvar från ÅÖ, uppenbart pressd, utdrag:

Jag fattar inte varför du jagar mig med detta!…enkäten är överlämnad till Holmlund som  är vår gruppledare!

3. December 2011 blev ÅÖ intervjuad av TV4 Umeå om minskat äventyrsbad och svarade att hon inte ville ha liknande Övik Paradiset utan annat. Nu är det lika sort, men ack så mindre, 1/5, så ÅÖ kan knappast vara nöjd.

Denna, min tolkning, missnöjdhet med Nannabadplaner och nog inte glad åt att, troligen, uppifrån tvingats avbryta pågående detaljplanearbete och ta till en 65-årig stadsplan för att trixa sig förbi allmänhetens insyn och påverkan och många överklagningar. ÅÖ är för uppriktig (se ovan med påtryckningar) att vilja ”runda” demokratin och så insatt att överklagningar ingår i demokratiska processer och är garanter för att planering kan missas.

Min bedömning är att Åsa Ögren är för erfaren för att själv hitta på dessa odemokratiska metoder, men har tvingats på av lojalitet med P-artiet. Att till slut då rangordnas ner från förhoppad 1:a-plats, förenklade kanske valet att kliva av politiken helt efter valet 2014. (Privat har hon också skakat på huvudet vid fråga från folk om hur går det med badplanerna.)

MEN för att ”två sina händer” och inte stå som huvudansvarig för både bygglovstrixande och utebliven utlovad frivillig miljöutredning (fick kanske inte uppifrån), behövs att sanningar kommer fram, för att både bli fri själv och inför nya arbetsuppgifter/karriär.

Så kom igen Åsa och säg vad som var egentligen och ännu bättre, inhibera, eller återkalla, givna Nannabygglov, gör klart alla utredningar och låt ny bygglovshandläggning gå ut till allmänheten för yttrande, och med överklagandemöjlighet som i en detaljplaneprocess.

Eller, enklast, återuppta denna och låt planen från 1984, nej 1948, gå till Historieskolan i VK. (F ö har Civildepartementet meddelat i svar att från 1987 används normalt i begreppet ”allmänt ändamål” som ju fanns i gamla planen och var trixet att slippa insyn).

Då blir du mer fri från det som orsakat ditt avhopp (=framtidshopp) och vinner respekt för att bryta den nu rådande tystnaden (läs gärna K-G Sjöströms blogg idag) i Umeå politik. Kanske ger detta fler arbetserbjudanden för många vill nog ha erfarna politiker med byggplaneringserfarenhet som också kan säga osagda sanningar.

Politiskt i Umeå kan besked om verkligheter i stadshuset ge svallvågor och möjlighet att stoppa detta Nannabad som en kommentar till min blogg menar 99,99 % inte vill ha.

Och ÅÖ och alla vi andra kan se bostäder byggas där, eller något annat som centrum i Umeå behöver, inte mängder av barn och ungdomar mitt i ett växande trafikkaos och omgiven av allt fler näraliggande krogar och uteserveringar med alkoholmomgivning. T o m ett systembolag som närmaste granne med Nannabad!

Även denna problematik fick inte chans att utredas då 1948 års stadsplan (med dess trafik och krogliv då i stan) skulle hindra demokratin och umebornas påverkan här. Se här och tänk på de unga som vill se ett bättre och öppnare Umeå.

Nanna krog drog 2

 

 

 

Umeås Hot mot tillväxt är fördyrande Nannabad utan formella beslut om ekonomi som inte redovisats öppet för beslut i Kommunfullmäktige.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Hot mot tillväxt är fördyrande Nannabad utan formella beslut om ekonomi som inte redovisats öppet för beslut i Kommunfullmäktige.

Alliansens gruppledare, Anders Ågren (M), Peder Westerberg (FP), Mattias Larsson (M) och Veronica Kerr (KD) skriver i insändare idag i VK om bostadsbrist som hot mot Umeås tillväxt. Det stämmer nog till en del. Men största direkta hotet nu, pengarmässigt, är M-FP-ML-KD själva som vägrar medge felsatsningen på ett jättebad mitt i stan.

NOTERA att inget av partierna hade Nanna som bästalternativ i undersökning jag gjorde hösten 2006 på First Camps uppdrag (driver campingen på Nydala), i ens näst bäst (jo KD kunde tänka sig stan) utan sämst låg kv Nanna. Nolia, Nydala och renovering/utbyggnad av Umeå simhall (IKSU ingick inte i Badutredningen som enkäten utgick ifrån) var 1:a-val.

Trots sedan misslyckat stadsutvecklingsprojekt (ingen kommers ville in i Nannabad), privata aktörerna Lerstenen som avfördes för att det var för dyra (då 22-25 mkr/år för kommunen) och behövde nog mer för att driva anläggningen, ringde inga klockor om felläget. I stället snabbt bildande av ett kommunalt badbolag med AÅ, PW och ML som tre av sju styrelseledamöter.

Och utan beslut i Kommunfullmäktige (f ö inte protokollsbeslut annanstans heller) har ytorna ökat med 3 000 kvm till dryga 11 000 kvm och driften ökat, 32 mkr/år i nettokostnad enligt siffror av Fritidsnämnden från jan-mars i år. När nu Kulturvävens konstnader, hus och drift, växer, lär Nannabad fördyras än mer. 40-45 mkr/år är inte omöjligt särskilt som förlorande aktörerna 2009 Norrvidden/Medley angav 45 mkr i sitt bud och därför förlorade.

Trots att bad- och simexpertis så tydligt av två företag med landets två största bad/sim-företag, Leisure Jones AB (Lerstenen) och Medley AB (Norrvidden) anger dyrare, och allianspartier som gärna föredrar näringsliv även i offentliga verksamheter, verkar M-FP-C-KD-partierna HELT BLINDA (även S-V)  för den verklighet som utspelas inför öppen ridå som nu att ett Nannabadbygge blir ekonomiskt (lägesmässigt var det ridå redan vid beslutet 2007) omöjligt för Fritidsnämnden att klara.

Bara Miljöpartiet och Arbetarpartiet ser med öppna ögon vad som händer och har hela tiden sagt nej till Nannaläge (är ju dyraste tomten av badlägena och bara det ger fördyring i hyra för verksamheterna). Där AP är ensamt om att se till att allmänheten får veta siffrorna om ekonomin, en rent slösaktig ekonomi när det går att bygga mindre anläggning till halva kostnad för investering och drift.

Där ligger just nu det omedelbara hotet mot Umeås tillväxt och med Allianspartiledare i kommunen som inte inser detta, blir hoten långsiktigare för hur ska man lita på dessa partier när de inte, verkar, vilja begripa hur fel och för dyrt ett Nannabad är och inse att företagsekonomiska lagar gäller även för ett kommunalt badbolag.

Dessutom i trafikfarligt läge och växande alkoholmomgivning, men det kommenterar Umeås S-V-M-FP-C-KD politiker inte, utan tiger och tiger, även detta långsiktigt hot mot tillväxt att inte ens se dessa fundamentala brister för Nannabad. Se här en illustration om detta.

Nanna krog drog 2

Umeås Badhus sa S-Holmlund i fjol alla utom en person var nöjda med. Sign Hasse säger att 99,99 % är emot, 117 000 av 118 000. Vem har rätt?

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Badhus sa S-Holmlund i fjol alla utom en person var nöjda med. Sign Hasse säger att 99,99 % är emot, 117 000 av 118 000. Vem har rätt?

Nya badhuset presenteras idag

Av Lennart Holmlund, torsdag 08 november 2012

Idag kl 9.00 har vi presskonferens och då presenteras deet nya badhuset som ska ligga mitt i stan och det passar väl in där. Det ser bra ut som det mesta vi gör. Jag är säker på att alla förutom en person kommer att vara nöjda.

Sign Hasse, ur bloggkommentar, måndag 28/10 2013:

Varje annan placering kommer att ha förespråkare och belackare men här är det 99,99 mot och några politiker för. Faktiskt måste Arbetarpartiet för en gångs skull få mitt samtycke.

Se mer på http://blogg.vk.se/umeas-basta/2013/10/28/umeas-totala-p-kaos-blir-p-katastrof-med-nannabad-och-100-300-bilplatser-som-far-stansbesokare-och-badsim-foraldrar-att-vanda-eller-valja-annat-med-simsporterna-som-forlorarna/

 

 

Umeås Framtid fås ur ”baktider” om badhus/simhall i VK:s Historieskolan av ”allvarkåsören” Mikael Wikner och om idékonstnären som stoppade rökplaner.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Framtid fås ur ”baktider” om badhus/simhall i VK:s Historieskolan av ”allvarkåsören” Mikael Wikner och om idékonstnären som stoppade rökplaner.

Allvaret gäller det seriösa intresset från Umeås styrande 1970 som gav Europaklass på den nya simanläggningen på Haga/Gammlia i idealiskt läge vid andra idrotter och stadens största fritidsmiljö, Gammliaområdet.

Men, igår i kommunfullmäktige, förmådde inte S-V-M-FP-C-KD-politikerna leva upp till sina företrädares i insikt och utsikt.

Insikt för bad/simning i dess bästa platser som Umeå simhall fick och utsikt i att endast det bästa är gott nog, inte det sämsta av nya badlägen i Sverige (och dyraste bad i drift med det dyrbara centrumläget).

Kåserandet i artikeln får ses i MW:s beskrivning av mig som idékonstnär som stoppade rökplaner och i de lustiga hoppen där en simhoppare hänger på svikten och sedan gör ett magplask, precis som Nannabad gjort redan eller som det står i artikeln, ett badpladask.

Så Historiskolan i VK om så där 40 år riskerar berätta om ”olustiga hopp” när politiken tog språng bakåt inte framåt här. Och då vet man som bekant inte vart det tar vägen.

Nanna Wikner

Umeås Badhus sa S-Holmlund i fjol alla utom en person var nöjda med. Sign Hasse säger att 99,99 % är emot, 117 000 av 118 000. Vem har rätt?

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Badhus sa S-Holmlund i fjol alla utom en person var nöjda med. Sign Hasse säger att 99,99 % är emot, 117 000 av 118 000. Vem har rätt?

Nya badhuset presenteras idag

Av Lennart Holmlund, torsdag 08 november 2012

Idag kl 9.00 har vi presskonferens och då presenteras deet nya badhuset som ska ligga mitt i stan och det passar väl in där. Det ser bra ut som det mesta vi gör. Jag är säker på att alla förutom en person kommer att vara nöjda.

Sign Hasse, ur bloggkommentar, måndag 28/10 2013: 

Varje annan placering kommer att ha förespråkare och belackare men här är det 99,99 mot och några politiker för. Faktiskt måste Arbetarpartiet för en gångs skull få mitt samtycke.

Se mer på http://blogg.vk.se/umeas-basta/2013/10/28/umeas-totala-p-kaos-blir-p-katastrof-med-nannabad-och-100-300-bilplatser-som-far-stansbesokare-och-badsim-foraldrar-att-vanda-eller-valja-annat-med-simsporterna-som-forlorarna/