Umeås Nya Simprojekt: Simma-galleria i solenergi-glasbyggnad i stil med Snöhettas OS-modell och First Camps skidtunnel i äventyrsbad; bra idéer vinner över Nannabadmörker.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Nya Simprojekt: Simmagalleria i solenergi-glasbyggnad i stil med Snöhettas OS-modell och First Camps skidtunnel i äventyrsbad, bra idéer som vinner över Nannabadmörker.

Här min senaste simidé för nytt simprojekt som fått gensvar söderut i landet av bad- och simbransch, men än tyst från umepolitiken, en  SIMMAGALLERIA med simkanal i flexibelt simhus i vatten(på land – inne och ute. Passande i glasbyggnad för solengeri och hållbarhet, se under illustrationen. Ill: Mats Edvardsson, Umeå

Simmagaleria glas

(Ovan glashuset är Plantagen på Ersboda, för den som inte upptäckt det)

Ur min bok Umeås Bad Historia och Framtidens Simning (sid 19):

Samtidigt bör påminnas om att Umeåpolitikerna hösten 2005 avfärdade Balticgruppens och arkitektkontoret Snöhettas glasade badidé på kajen (se nedan bild) för att det såg för spektakulärt ut med hus som bubblor med kantiga glas. Nämnas kan att vid Peking-OS 2008 hade simarenan där ”bubbelglasväggar”.

Snöhetta

First Camp (Nydalacampingen) hade 2006 en glasidé i skidtunnel genom bad där (sid 22)

…. en illustration av den idé om äventyrsbad som First Camp lanserade i juni 2006 samt med en vision om en skidtunnel igenom badet. Tilläggas kan att 50×25-m bassängen var utformad i en vinkellösning med vågbad och strandbassäng för flexibelt nyttjande.

Bilden är skannad från VK och gjord av First Camp/Istvan Foth

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Och som bekant för många kom sedan Balticgruppens ”Hamrinsbergetidé”. Få se när något av Nannabadpartierna S-V-M-FP-C-KD vågar bryta denna bad-allians och göra vågen för det nytänkande som visats i snart 10 år, senast ovan SIMMAGALLERIA i solenergi-glasbyggnad. För som jag avslutar min bok om bra idéer, vinner sådana till slut. (Även i Umeå och över mörkret Nannabad, se längst ned) På sidan 97:

För som det är i uppfinnarvärlden, BRA IDÉER VINNER TILL SLUT, en vet.. bara inte när, var och hur IDAG MED TILLÄGGET:

NÄRINGSLIVET FÅR RO HEM DENNA BÅT NÄR POLITIKEN GÅTT PÅ GRUND.

Hamrinsberget_5

Nanna Norrvidden 3 b

Umeås Bussansvariga har inte utrett trafikrisker om Nannabad framkom av Nobinapersonal igår och av icke-svar från Nobina. Utredning/analys för Vasaplan kan då sänka badbygget.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bussansvariga har inte utrett trafikrisker om Nannabad framkom av Nobinapersonal igår och av icke-svar från Nobina. Utredning/analys för Vasaplan kan då sänka badbygget.

Nedan är e-brev jag skickade till bussentreprenören Nobina om trafikutredning/analys för ett Nannabad med 1000-tals cyklande varje vecka som nu inte finns kring Vasaplan. På över en månad inget svar. Men ett svar kom från en Nobinaanställd jag mötte igår kväll på Folkets Hus, den kände inte till någon utredning och ansåg att det inte ska vara ett bad där.

Och visade ut genom fönstret på ett övergångsställe mitt i korsningen Vasagatan och Skolgatan, som om det är meningen att folk SKA utsättas för risker och farligheter i trafiken. Nu ska planeras, med öppenhet, för omvandling av Vasaplan. Den måste ta med alla risker (särskilt barn/ungdomar) och finner säkert att dessa undviks genom att ”sänka” badbygget.

Hej!

M a a trafiktillbudet mellan buss och cyklist som VK skriver om idag, undrar jag om Nobina känner till någon trafikutredning/analys för det badhus som planeras intill Skolgatan och Vasagatan där bussarna går? Och om den finns önskar jag ta del av den. 

Om den inte finns undrar jag om Nobina gör egna utredningar när, som här, en anläggning byggs som kommer att ge 1000-tals cyklande varje vecka, mer på sommarhalvåret och mindre på vinterhalvåret?

Om inte Nobina utreder, vem har då ansvar här för att trafiksituationen utreds vid så här stora förändringar av cyklister, gående och bilar som påverkar Nobinas bussar och förare?

Mvh/Urban Bengtson, Umeå

Nanna Nobina

Nanna Vasaplan barn 

 

Umeås Unika (i Sverige) politiker som bygger Nannabad mot bättre vetande och mot ekonomisk avgrund, outredd trafikmiljö och sämre luft, och….., se och läs deras egen ”bad” historia.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Unika (i Sverige) politiker som bygger Nannabad mot bättre vetande och mot ekonomisk avgrund, outredd trafikmiljö och sämre luft, och….., se och läs deras egen ”bad” historia.

Särskilt intressant att läsa för Umeås kommunfullmäktigeledamöter som idag måndag 29/4 sammanträder och kan få anledning att diskutera hur KF undanhållits information och beslutsmöjligheter om Nannabad där M:s gruppledare Anders Ågren var skarpt kritiskt till i uttalande förr, liksom några andra ang badplanerna, syns i nedanstående ur medier i Umeå.

1948 ÅRS STADSPLAN – FYRKANTIGT SKUGGANDE HUS – INSTÄNGT ÄVENTYRSBAD

Nanna Norrvidden 3 b

Nanna placering ej nöjd

M-LEDARE: GRUSPLANEN FÖR LITEN – MP-LEDARE: INTE I CENTRALA STAN

Nanna enkät 3

BADUTREDNINGEN: INTE PÅ KV NANNA FÖR LOKALPROGRAM MED 50:A

Nanna badutr inte

S- HOLMLUND: DETALJPLAN AVGÖR LÄGET –  M-ÅGREN: KF BORTDRIBBLAT IGEN

Nanna Ågren detaljplan 2

KF DRIBBLADES BORT – INFORMELLT MÖTE – NANNALÄGE EMOT BÄTTRE VETANDE

Nannabad VF möte

HOLMLUNDBLOGG – BLEV BROMS – INGET KOMMERS – EJ MINDRE KOSTNADER

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

SPIRIC: BLIR BILAR, P-HUS KLARAR EJ ALLT –  BLEV INGEN MIJÖUTREDNING

Nanna Spriric Örjan M

HOT OM INGET BADHUS – ÄVENTYRSBADYTOR MINSKADE AV BADBOLAG

Nanna placering ej nöjd 2

Nannabad dyrare 2

Nannabad dyrare 3

LINDVALL: OM EKONOMIN OCH FICK ÖVERYTGA HOLMUND OM DYRARE

Nanna USS-50-a 2

Nannabad dyrare 4

MODERATER EMOT ATT SKÄRA NED I FÖRENINGSLIVET – GER NANNABADSTOPP?

Nanna dråpslag

MEN STOPP AV SIM-SM GER STOPP AV SM-VECKA SOMMAR (och ej SM-vecka vinter)

Nanna SM-vecka nej

STOPPAR OUTREDDA TRAFIK- OCH LUFTMILJÖ PROBLEM TILL SLUT NANNABAD ?!

Nanna Miljönämnd

Nanna miljöutr collage

Nanna luften värre

 

Umeås Sorgerliga badbygge trafik-trångt och instängt, se bad i Sverige vid utebassäng och sportfält = Nydala – IKSU. Eller renoverad = Umeå simhall. Söderut vet man bättre..

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Sorgerliga badbygge trafik-trångt och instängt, se bad i Sverige vid utebassäng och sportfält = Nydala – IKSU. Eller renoverad = Umeå simhall. Söderut vet man bättre..

Så fel med politik som enas om det sämsta, inte låter rösta om bästalägen och höra med allmänheten. Jämför med söderut. Sigtuna med nytt vid utebad liknande Nydalaläge och Campus i Umeå och om- och tillbyggnad i Alingsås som för Umeå simhall. Varför ska Umeå med vinner-motton bli bad-förlorare? Nannastopp, sälja bygge nu + tomt till näringsliv för centrumattraktivt där och 50:an i anda från söderut, för Umeås bästa.

Nanna badhus trafik

SE OCH JÄMFÖR MED NYDALA, CAMPUS OCH GAMMLIA, ÖVERLÄGSET NANNA
Nanna Nyd-IKSU-SImhall 2
UMELAGUN PÅ NYDALA – CAMPUS/IKSU UTBYGGNAD – UMEÅ SIMHALL + 50:A ÄV.BAD
Badhuset kommer att ha en större bassäng med åtta banor, en småbarnsbassäng, en undervisningsbassäng samt en rehabbassäng. Bild: PP Arkitekter

Nytt vackert badhus vid Midgårdsvallen

Ska stå färdigt i november

Sigtuna kommun bygger ett nytt badhus vid Midgårdsvallens idrottsområde. Det nya badet är placerat i direkt anslutning till det befintliga utomhusbadet och planeras bli färdigt i november i år. Med placeringen erhåller verksamheterna flera samordningsfördelar.

I närområdet finns sedan ett antal år Midgårdsbadet, ett utomhusbad där rekreation, miljöhänsyn och design har varit ledord under uppförandet. På sportfältet finns också ytor för olika idrottsverksamheter såsom friidrott, fotboll, amerikansk fotboll och som närmsta granne till badet en BMX-bana.

Kommunen är mycket angelägen om att, vid detta nybygge, få en väl fungerande anläggning utifrån medborgarnas behov, en anläggning med stort estetiskt värde som på bästa sätt anpassas till befintlig miljö och som använder sig av framtidens miljölösningar. Att göra ett tillgängligt bad för alla har varit ett mål. Text: Tobias Drejby

Nolhagahallen byggs om i sommar

Nanna Nolhaga

Nolhagabadet byggt 1968 i Alingsås ska byggas om. Upphandling är påbörjad redan. Fler bassänger, en relaxavdelning – varav en del utomhus, en ny familjebastu och ett utbyggt café ska det bli.
Anläggningen ska växa från 7 100 till drygt 11 000 kvadratmeter och antalet besökare kan växa från 106 000 till cirka 164 000 personer per år. De yngre besökarna, barnfamiljerna och en del av motionssimmarna har önskat en upplevelsedel i simhallen. Genom att bygga till en upplevelsedel och en extra simbassäng med höj- och sänkbar botten löser man det.
PP arkitekter i Göteborg har fått rituppdraget. Upphandling av byggentreprenaden ska ske under våren 2014. Ombyggnaden är sean tänkt att vara färdig under våren 2016.
Text: Hans Loord  Foto: PP Arkitekter

 

 

Umeås Bästa ekonomibeslut: Stoppa Nannabadet! Överytor på 3000 kvm = 100 mkr finns inte KF-beslut på.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Bästa ekonomibeslut: Stoppa Nannabadet! Överytor på 3000 kvm = 100 mkr finns inte KF-beslut på.

Stoppa Nannabadet!

Foto.Hanna Eriksson

Nannabadet bör inte byggas, anser debattören. Insändare på Ordet Fritt: http://www.vk.se/1181219/stoppa-nannabadet

ÅSIKTER Nu påbörjade Nannabad i Umeå har överytor ej beslutade i fullmäktige, men som Umeå Badhus AB:s bolagsordning kräver i frågor av större vikt.

Och vad är viktigare än 37 procent större, från 8257 kvadratmeter badhusytor till 11337 = 3080? Fullmäktige i maj 2012 gav badbolaget bygguppdrag ur förslag som redovisats för partier och intressenter. Hösten 2012 när simsporterna såg detta sa man nej och begärde separat hopp/djup-bassäng och två 50-metersbanor till 50×25 meter.

Ny konsult anlitades med nytt förslag utan förankring i partierna. I november presenterades detta i webbsänd presskonferens. 18/12 gavs redovisning i fritidsnämnden och med ny punkt på dagordningen om beslut då, klubbades ritningar och innehåll utan analys.

De överytor som inte synats är 70 procent mer caféytor, fördubblade personalytor, relax med 400 kvadratmeter (från noll), privat kommunbyggt gym ökar 50 procent till 1600 kvadratmeter, en djupbassäng på 150 kvadratmeter samt 50:a-banor om 250 kvadratmeter. Men äventyrsbadytorna krympte till cirka 900 kvadratmeter! Om dessa överytor har jag frågat Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson, tillika i badbolagsstyrelsen, utan att få svar på hur och när detta beställdes och beslutades samt inte få dokument härpå.

Kanske finns inget skriftligt på ytökningen, det bara blev så när beslut kom om färre parkeringsplatser vid Nannabad från 270 till 210. Konsulten minskade P-ytorna med 3000 kvadratmeter och fyllde upp med samma för badhusytor. Utan beställning av badbolagsstyrelsen?

Billigare ytor mot dyrare ytor motsvarande 100 miljoner kronor utan att kommunfullmäktige fick besluta! Detta är skäl att stoppa badbyggandet och låta fullmäktigeledamöterna få information och diskutera överytor liksom mindre för lekbadande.

Särskilt för C:s Larsson som i sin blogg 10/4 medger fel med privat aktörer och stadsutvecklingsprojekt samt ”…att stoppa ett bygge är ju en synnerligen extrem åtgärd, och skall man göra det så måste ju något helt unikt dyka upp.”

Och ”dykt upp” har överytorna gjort.

Centerpartiet har all anledning att stoppa Nannabad och väcka den frågan och så blir det en valfråga om inte andra partier nu vill stoppa denna fördyring på 100 miljoner kronor, pengar som för övrigt går till förlustytor, så att driften fördyras än mer. Unikt så det förslår!

Urban Bengtson

Umeås Badande kvinnor utan bikini-överdel mörklägger fönstren och drar ner rullgardinen för ett Nannabad!

Av , , 6 kommentarer 5

Umeås Badande kvinnor utan bikiniöverdel mörklägger fönstren och drar ner rullgardinen för ett Nannabad!

Fritt fram bada med bara bröst

Fritt fram bada med bara bröst

Ur VK: UMEÅ Nu är det fritt fram att bada med bara bröst i Umeå simhall. 

Umeå simhall som Medley AB har driften nu, tills Umeå kommun tar över från 2015 öppnas för badande kvinnor att vara utan bikiniöverdel eller ej måsta ha heltäckande baddräkt genom att Medley inte kommer att stoppa bad-bara-bröst badande flickor-damer.

Detta leder nu till att de tjusiga fönstren med sikt ut och ljus in riskerar mörkläggas för att slippa insyn utifrån. På Ersbodabadet görs detta när detta hyrs ut till de som inte vill ha insyn utifrån, och även vid andra tillfällen dras för med persienner.

Dock, på Gammlia och runt Umeå simhall är det inte publikt, förutom vid arrangemang på fotbollsplanen och grusplanen, så där bör det gå att avvisa folk som vill kika in i simhallen och det finns stängsel som kan inhägna simhallen och fönstrena får har sikt ut och ljus in.

MEN vid ett Nannabad mitt i stan i trafikomgivningen där, blir detta inte möjligt, det blir mörkläggning och bokstavligen och bildligen drar ner rullgardinen för det nu påbörjade badbygget.

Tala om ridå för en planering som aldrig fått synas av allmänhet, Fritidsnämnd/Umeå Fritid, ja, inte ens Länsstyrelsen gavs möjlighet att syna trafikproblemen. Och detta på grund av stopp av detaljplanearbete för tillämpning av 1948 års stadsplan med motivet att just slippa insyn (i planerandet) och kunna bygga fortare.

Här illustration av mörkande av Nannabad, t v, från tidigare blogg, t h från simhall som finns.

Nanna mörkade fönsterDå Umeå kommun, för ett år sedan, helt plötsligt (som så mycket annat dessa sju år av badplanning) beslöt att frångå upplägget med privata entreprenörer för driften av ett nytt bad, är det nu Fritidsnämnden och ytterst Kommunfullmäktige som får hantera klädesfrågan i ett Nannabad, det lär bli en het potatis av döma de nu (12:32) 182 kommentarerna.

Där har nedan från ”Emma” fått flest gillanden, 67, och ger tankeställare åt politikerna i kommunen, inte minst de sju badbolagspolitikerna som ska förvalta ett NannabadHUS och kan måsta investera i mörkläggningsgardiner.

Eller kan man nu hoppas att detta blir droppen, urholkar stenen – får bägaren att rinna över, i Umeås mest miserabla idrottsplanering i alla tider och bildligen dra ner rullgardinen och avbryta ett stadsbygge man inte vet slutnotan driftsmässigt för, inte heller haft en budget för innan bygglovsansökan vilket borde ha gjorts?

Emma •

Jag är en tjej och jag kan kalla mig feminist – Japp, jag är för lika rättigheter. Dock så tycker jag bara det här är löjligt. Anledning till varför folk inte vill kalla sig feminister är för att vissa går så långt att det istället blir provocerande och folk är rädd att uppfattas så genom att kalla sig feminist. Jag är tjej och jag tycker bröst är sexiga och snygga, jag gillar mina bröst. Jag vill inte bada på ett badhus och behöva ha massa folks bröst hoppandes hit och dit. Det känns obekvämt, får jag känna så? Får jag känna att det känns att se för mycket? Tjejers bröst ser annorlunda ut än mäns och så är det bara. Vill tjejer har hår under armarna så får dem ha de. Alla tycker saker är olika sexiga, men för det betyder det inte att jag vill se alla bröst samt håriga armhålors- profilbilder på Facebook. Jag vill kämpa för lika lön, lika straff, att tjejer får vara lika kåta utan att kallas slampor. Jag är feminist, men detta är för mycket även för mig.

Umeås Självmål som Idrottsstad! Bostäder stoppar skidstadion och världscup och SM-vecka vinter. Stoppa Nannabad bygg för boende där och rädda idrottsstaden Umeå! Men politiken tiger i ny Umeåanda. Dags för Umeås näringsliv att gripa in!

Av , , Bli först att kommentera 1
Umeås Självmål som Idrottsstad! Bostäder stoppar skidstadion och  världscup och SM-vecka vinter. Stoppa Nannabad bygg  för boende där och rädda idrottsstaden Umeå! Men politiken tiger i ny Umeåanda. Dags för Umeås näringsliv att gripa in!

Byggplaner oroar Umeås skidallians

Publicerad idag kl 06.00

SPORT SM i Umeå blev en succé. Umeå Skidallians vill arrangera fler tävlingar. Samtidigt planeras bostäder i anslutning till T3 Arena. Därför har skidfolket skickat in en skrivelse till Umeå kommun för att säkerställa att skidstadion kan bevaras. – Vi vill markera att vi finns, säger Elbert Karlsson.

I samband med SM-veckan vinter och skid-SM uppmärksammade jag i bloggar riskerna med att missa stora skidtävlingar då marken, grusplanen, vid skidstadion på Gammlia, T3 Arena behövs för världscup, SM och därmed också igen få den succéartade SM-vecka vinter.
Nu först kommer en kommunkommentar, från tjänsteman. Men politikern tiger i vanlig ordning, kanske nya Umeåandan. Då Svenska Simförbundet sagt att Nanna-50:a inte klara SM-krav stoppas SM-vecka sommar.
Bostäder på kv Nanna i stället och 50:a på campus som klarar SM, kan ge Umeå båda SM-vecka vinter och sommar. Nu orsakar felplacerad 50:a stopp för både SM-arrangemangen. TVÅ SJÄLVMÅL för Umeå som idrottsstad!
Läs mer på http://blogg.vk.se/umeas-basta/2014/01/18/umeas-sm-vecka-aldrig-mer-vinter-och-aldrig-sommar-pga-nannabads-50a-men-sundsvall-far-2015-sommar-och-ostersund-vinter-2012-se-bilder/och under skidbilden här. Sundsvall klarar båda SM-veckorna, där finns Norrlands Idrottsstad!

Umeås SM-vecka ej mer vinter och aldrig sommar! Pga Nannabads 50:a! Sundsvall får SM 2015 sommar och Östersund får SM-vinter igen!

Av , 18 januari 2014 kl 13:37, 2 kommentarer  0

Umeås SM-vecka ej mer vinter och aldrig sommar! Pga Nannabads 50:a! Sundsvall får SM 2015 sommar och Östersund får SM-vinter igen! 

Nedan bild visar att Umeå aldrig mer kan få en SM-vecka vinter pga Nannabads 50:a gör att ytor utanför skidstadion Gammliavallen, nu T3 Arena, på grusplanen planeras för bostäder och på mark för riven Umeå simhall. Så skid-SM och världscuper får söka sig annanstans.

Som till Östersund med SM-vecka vinter 2012 och i framtiden samt SM-vecka sommar 2015 i Sundsvall, som har 50:a utomhus och klarar åskådarplatser, se bilden med Himlabadet och ute-50:an. Men Nanna-50:a SM-godkänns inte och Umeå har ingen ute-50:a. Och simningen är en av de nödvändiga sporterna för SM-veckan sommar. Gävle har förlorat veckan en gång pga av oitillräcklig 50:a.

Men med stoppat Nannabad kan grusplanen bli kvar och bostäder byggas på kv. Nanna. Med inne-50:a i min simhusidé eller i utbyggd 25:a på Nydala till 50:a utomhus, klaras pubklikkrav för SM i 50-metersbassäng. Så att SM-veckan sommar får sim-SM och friidrotts-SM på campus. Och sedan alla andra sporter..

Så vill Umeå kommun, näringsliv, allmänhet och idrotterna (och särskilt simsporterna) ha SM-veckor, måste Nannabadbygget stoppas! Gärna NU som en hyllning till SM-veckan, för oss umebor och besökare och som ger TILLVÄXT, inte missväxt som Nannabad (se http://www.vk.se/1091365/simhus-for-tillvaxt-ar-battre-simhus)

Nanna SM-vecka Umeå Sunddsvall

Umeås Bluffsiffror, slarv?, i Nannabad med ytsiffror där äventyrsdel blev större fast är mindre och badhus-överytor som aldrig beslutats om!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bluffsiffror, slarv?, i Nannabad med ytsiffror där äventyrsdel blev större fast är mindre och badhusöverytor som aldrig beslutats om!

Mattias Larsson, gruppledare i Centerpartiet i Umeå har berättat om den e-postdialog vi haft och där han efterfrågat om ”något helt nytt” för att ompröva Nannabadbeslutet och att kommunrevisionen kan reda om oklarheter i ytor, ekonomi och beslut. Här är något för revisionen som kan vara ”bluffsiffror”, eller slarv och dålig koll, i klartext FELSIFFROR.

Allt är ur de officiella dokument Umeå kommun och Umeå Badhus AB har på hemsidor och går att verifiera för intresserade, även politiker och medier.

T V BADBOLAGETS:  ERSEUS   T H PROJEKTERINGSFÖRSLAGETS: LILJEWALL/JONESNanna jmf Liljew -Erseus

HÄR BADYTÖKNING PÅ 1600 KVM, 35 %, MERYTOR EJ BESLUTADE I FULLMÄKTIGE

UPPLEVELSEBAD 1500 KVM OCH ÖVER 400 KVM MER ÄN TIDIGARE FÖRSLAG

Nanna Erseus Liljewall upplev 2

MEN FELSIFFROR: 1482 ÄR INRÄKNAT PASSAGEYTOR GENOM/RUNT ÄVENTYRSDEL (RITNING OVAN) OCH DÅ UNDER 900 KVM, ATT JÄMFÖRA MED LILJEW/JONES I SEPARAT RUM 1059, DVS 150 KVM MINDRE NU, INTE 271 MER SE NEDAN.

OCH VAD ÄR 965 KVM UPPLEVELSERUM NEDAN MOT 1482 OVAN? SLARV IGEN?

Nanna Erseus -Liljewall

Nanna upplvevelse

NEDAN VISAR ÄN MER YTÖKNING, ÖVERYTOR PÅ 3080 KVM (2943  ÄR FELRÄKNAT), 37 % MER UTAN KF-BESLUT, SE OCKSÅ + 490 KVM PELARE, 30 %,, VÄGGAR, MM, VISAR PÅ OEKONOMISK KONSTRUKTION.

Nanna yta P-hus

Nedan ur badbolagsordningen med § 5 om Kommunfullmäktige ska avgöra frågor av ”större vikt” och då är ytökningar/överytor på 35 % ”större vikt”. Men efter KF-beslut maj 2012 och badbolagsförslag med Liljewall/Jones har ingen nyt KF-beslut tagits, varken om helt nytt förslag eller merytor. Bluffsiffror eller sifferslarv? Hur lita på ekonomiredovisning då?

Nanna budget 4

Bluffsiffror eller slarv, så bråttom, så fort att i § 4 står ”en” badhus, inte ”ett” badhus.

Kanske dags för en timeout av byggandet genom badbolagsstyrelsen och låta kommunrevisionen ge utomstående expertis uppdrag att granska allt från KF-beslut i maj 2012 till överytor och ej korrekt beslut enligt bolagsordningen för KF att ta ställning.

BÄST ÄNDÅ, INSE OVAN, STOPPA NANNABAD, SÄLJ TOMTEN MED BYGGET NU TILL PRIVATA AKTÖRER!

UTRED EN SIMARENA I BÄTTRE/BILLIGARE LÄGE OCH SOM KLARAR 50:A-SM OCH RÄDDAR SM-VECKA SOMMAR TILL UMEÅ!

Umeås Badbolag går emot RF:s värdegrund om idrottsmiljöer ”tillgängliga och välkomnande” – krav om ”trafikmiljön runt” – att ”barn och ungdomar säkert ska kunna ta sig till och från”!

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Badbolag går emot Riksidrottsförbundets värdegrund om idrottsmiljöer ”tillgängliga och välkomnande” – krav om ”trafikmiljön runt” –  att ”barn och ungdomar säkert ska kunna ta sig till och från”!

Riksidrottsförbundet är svensk idrotts samlande organisation med uppgift att stödja, företräda och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.

Anläggningar
”Ett bra utbud av anläggningar och andra idrottsytor är en förutsättning för att idrotten ska blomstra.”
Ingen idrott utan yta

Ett brett utbud av tillgängliga aktivitetsytor är en förutsättning för all idrott. Att bevara, utveckla och skapa nya anläggningar och idrottsmiljöer är viktigt. De är en källa till glädje och gemenskap samt främjar motion, hälsa och livskvalité. Riksidrottsförbundet vill att människors möjligheter till motion och idrott tydligt ska finnas med i all samhällsplanering.

En av RF:s värdegrunder är allas rätt att vara med. Det förutsätter att anläggningar och idrottsmiljöer är och upplevs tillgängliga och välkomnande för alla som vill idrotta.

Det kan exempelvis handla om trafikmiljön runt anläggningarna, samt att barn och ungdomar säkert ska kunna ta sig till och från.

Se mer på http://www.rf.se/Anlaggningar/

och betänk att det är RF som avgör om SM-vecka sommar, där man bedömer ovan om trafikmiljön runt anläggningarna och för barn och ungdomars säkerhet och trygghet till och från, och säkerligen underkänner för både träning och tävling Nannasimtävling bara av att studera dessa trafikbarriärer på ÖK. Och sänker Nannabad än mer ur bilder/illustrationer längre ner.

Nanna trafikfarligt - mörk

Om inte Umeås Nannabadpolitiska partier S-V-M-FP-C-KD nu vaknar och stoppaR Nannabad som idrottsanläggning, får väl väljarna säga sitt i valet i höst, det finns ju två partier emot Nannabad, Miljöpartiet och Arbetarpartiet.

”Badpartierna” spelar en högt spel nu med att vägra säga vad de anser om trafikmiljön, när både Byggnadsnämnden och Badbolaget underlåtit utredande här, liksom att Skolan och Umeå Fritid också tiger.

Men högsta spelet är om barns väl och ve och i praktiken också de allra värsta olyckorna. Kanske då det arbetet Riksidrottsförbundet drar igång om trafikmiljön runt idrottsanläggningar och säkra till- och frånfarter något som kan läggas in i villkor för stöd till dessa, se här, från hemsidan.

RF ger stöd till anläggningar och idrottsmiljöer som skapar nya aktivitetsytor för barn och ungdomar.

OCH DÄR INGET STÖD DÅ GES ÅT NANNABAD PGA NEDAN BILDBESKRIVNINGAR: ÖVERST HUR FARLIGT NÄRA ENTRÉER LIGGER LIVLIG BIL- OCH BUSSTRAFIK, DÄRNÄST OLYCKSRISKER TILL OCH FRÅN NANNABAD, ÄN VÄRRE I MÖRKER, UNDERST KOMMUN/BADBOLAG UNDVIKER GÖRA NÖDVÄNDIGA MILJÖUTREDNINGAR (t o m utlovad frivillig sådan har struntats i, något RF också måste notera).

Nanna entré risker

Nanna trafik kväll

Nanna miljöutr collage