Umeås 2014-Dystopia för Nanna Bad Hus utan SM-veckor eller SIMHUS och SM-veckor på Campus? Se bildserie och bekymrad badstyrelse!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås 2014-Dystopia för Nanna Bad Hus utan SM-veckor eller SIMHUS och SM-veckor på Campus? Se bildserie och bekymrad badstyrelse!

(Vore intressant att veta hur nerrivandet av dystopiaaffischerna vid kv Nanna gick till, mellan em 28/10, budgetfullmäktige, och fm den 29/10 i fjol, snabba ryck som mycket i denna hastplanering och inte tog man vara på alla rester utan marken blev skräpigare.)

Nanna Dystopia rivet

EFTER BLOGG 28/10 2013 (KF-BUDGETMÖTE) MED DYSTOPIA RIVS AFFISCHER NER..

Nanna P och trafik 2

..VID P-ADHUS DÄR STANSBESÖKARE OCH BADARE/SIMMARE SLÅSS OM SAMMA P..

Nanna fönster IKSU

..OCH UTSIKT/INSIKT MÖRKLÄGGS I NANNABAD PGA LÄGET (INTE I ANDRA UMEÅBAD)..

Nanna badbolagsstyrelse

..VILKET GER BEKYMRADE MINER I ANSVARIG BADBOLAGSSTYRELSE..

Nannabad dyrare 2

..FÖR DYRARE INVESTERING PGA ÖVERYTOR OCH SOM OCKSÅ FÖRDYRAR DRIFT..

Nanna trafikkaos

..SAMT FÅR TRAFIKFAROR, MILJÖFÖRSÄMRINGAR OCH RISK I ALKOHOLMOMGIVNING.

KANSKE GLADARE MINER UR BOK OM ”BAD HISTORIA” TILL FRAMTIDENS SIMNING..

Umeås Bad historia...

..DÄR 2014-BESÖKARE FRÅN FINLAND OCH DANMARK MED BADKANALER..

Nanna Swimcentre

..INSPIRERAR TILL SIMHUS MED SIMKANAL OCH SIMMOVATIONER FÖR HÄLSOSIM..

SImhus SImarena kansla

..PÅ CAMPUS SOM GER SM-VECKA SOMMAR MED FRIIDROTT OCH SIMNING INTILL!!

Campus simarena ny

Umeås Största misstag i Nannabad är Umeå C:s och 2014-ansökans TRO att Bad/50:a stansbesökare lockar när det i verkligheten krockar, så tänk om T Nilsson och F Lindegren.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Största misstag i Nannabad är Umeå C:s och 2014-ansökans TRO att Bad/50:a stansbesökare lockar när det i verkligheten krockar, så tänk om T Nilsson och F Lindegren.

Så här stod det i Kulturhuvudstadsansökan:

Badpalats med centrumskapande nya mötesplatser

Ett nytt badhus med 50-metersbassäng, äventyrsbad, spa och möteslokaler samt t ex hotell och restauranger kommer att uppföras i centrum.

Och så här i Badprospektet 2008 om ”badpalatset” som blev badpladask då kommers och bostäder försvann och kvar blev ett ”P-adhus”.

Nanna prospekt

Se ”mycket höga arkitektoniska ambitioner” och ”förhålla sig”…”kvarvarande byggnaderna i synnerhet”. Inget som stämmer i badhusbyggnad i form av skolåda och där fönstrens måste mörkläggas för att hindra insikt från gatan, vilket tar bort utsikt (den man har fram till omgivande hus).

Nanna byggnadsordningar

Nedan skrev Umeå C (centrumorganisationen med näringsliv i stan och kommunen) i remiss till Badutredningen 2005/2006. Nu vet jag handlare som ångrar att styrelsen gav sitt förord då man nu inser att bad- och simbesökare konkurrerar om samma parkeringar, så att båda blir förlorare. Se badhus som ”största aktivitetsplatsen i Umeå” utan att förstå den extra biltrafik som dras in och behöver P.

Thomas Nilsson, då och nu ansvarig i Umeå C och Fredrik Lindegren, tjänstgörande kulturhuvudstadsgeneral, ambitiösa och kreativa för kommunens och stans utveckling, tänk om och visa mod.

Mod i era professioner i att utveckla 2014-staden Umeå med att avveckla P-adhuset på kv Nanna så att campus får idéer i bad/simning och kan ge SM-vecka vinter och sommar, till nytta för kommers och kultur i stan. Gärna i framtiden med spårtaxi/bil som knyter ihop stan och campus! 

Nanna Umeå C

 

Umeås Bad House, som ”Aftonbladet och Expressen” när Tage D frågar Gösta E om att kalla på hustrun, då rafsar GE ihop allt möjligt snabbt utan att tänka; så känns Nannabadbygget.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bad House, som ”Aftonbladet och Expressen” när Tage D frågar Gösta E om att kalla på hustrun, då rafsar GE ihop allt möjligt snabbt utan att tänka; så känns Nannabadbygget.

Denna sketch av Hasse Alfredson och Tage Danielsson är en klassiker i velande i val mellan två saker, där Aftonbladet och Expressen, här i Umeå för val 2007 mellan Nolia och Kajen för bästa bad/sim-läge. De i valet 2006 valda 1:a kommunalrådet Lennart Holmlund (S) och 2:a kommunalrådet Anders Ågren (M) försökte komma överens om ett av dessa lägen, som de samma vår i Näringslivslivsutskottet beslutat valet skulle stå emellan.

Kvarteret Nanna var avfört med motiveringen att det blev för stort där på grund av det innehållskrav som gällde, bl a 50-metersbassäng och attraktivt äventyrsbad med ytor på 2500 kvm som utredningen hade visat. Men politik sa Olof Palme är de möjligas konst, och i Umeå kommun blev det de omöjligas konst, ko-nst, dvs ko-handelskompromiss, man valde ett alternativ inget parti gillade, allt i enighetens namn vara eniga om det sämsta.

(Där nu äventyrsbadet är under 1000 kvm, men andra ytor ökat med 3000 kvm, överytor än inte beslutade om i Kommunfullmäktige!)

Eller som VF/Folkbladet skrev ”inget parti förordat tidigare”, inte heller Badutredningen 2006 med bl a utredare som nu ålags ansvar av kommunledningen att genomföra det man själv inte förordat tidigare, ett slags Moment 22 med cirkelresenomang. 

Nannabad VF möte

Men vem var då ”hustrun” som fick S- och M-ledarna att hastigt övertyga V, FP, C och KD (inte Miljöpartiet och Arbetarpartiet som hela tiden varit emot och därmed kan få många umebors röster i kommunalvalet i höst detta 2014-medskapandeår)?

Jo, folket, i folkomröstningar som Centerpartiet i Kommunfullmäktige januari 2006 väckt frågan om för val av placering. Sedan Mattias Larsson (nuvarande C-gruppledare, tillika badbolagsstyrelseledamot från 2012) som med i badutredningsresor också lanserat folkomröstning. Och jag påminde om i insändare strax före beslutet i januari 2007. Dvs hustrun = umeborna skrämde politikerna.

Nanna folkomröstning

Så illa var det och så illa är det i denna Umeas Bad Historia som är ena delen i min bad/sim-bok från november 2011, nu Umeås Bad House för att utländska 2014-besökare bättre ska förstå om de går runt badgropen vid Mimerskolan. Och kan ge uppslag för intresserade hitresta journalister, 200 enligt mediauppgifter, ifall någon berättar för dom eller de tar sig förbi badgropen vid Mimerskolan (kanske parkera i P-huset Nanna). I hopp att då också bry sig om följande, del 2 av min bok.

Andra delen i bokens titel är Framtidens Simning, och sådant finns om i gårdagens blogg, Simhus med Hälsosim, i illustration också, världsspråk som alla förstår och kanske någon utombys kulturhuvudstadsbesökare tar med sig hem och intressera där mer än ett Nanna Bad Hus i Umeå.

A FEEL GOOD HOUSE + att hälsa på vid återbesök i Umeå när det står klart. Tack vare näringslivet? (Eller umepolitiken som ”besimmar” sig.)

SImhus SImarena kansla

Umeås Hälsomotto: Hälso/Sim + Hälso/Sam = Hälso/Summit (eng. höjdpunkt) i Simhus med simkanal och hälsosim.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Hälsomotto: Hälso/Sim + Hälso/Sam = Hälso/Summit (eng. höjdpunkt) i Simhus med simkanal och hälsosim.

Simma, sam, summit välbekant i svenska språket och med hälso framför ges vidare betydelse, särskilt ”summit” på engelska om höjdpunkt och högsta topp samt även toppmöte.

Så ett ”toppmöte” i Umeå med kommuntoppar och från näringslivet samt idrotten för information och diskussion av nya tiders ”simmovationer”, min simkanal och andra nya aktiviteter i vatten, vore på sin plats nu när Nannabadbyggets allt fler avigsidor visar sig. Och, kanske, världens första simkanal i ett SIMHUS (inte badhus som tillhör 1900-talet) 2014-staden Umeå med idrottsstadsambitioner vill satsa på.

I jämförelse med avigsidorna för Nannabad, se under illustrationen, blir valet enkelt för ett näringsliv som vill Umeås Bästa… inte det sämsta som kommunen bygger på i stan. Priset 60 – 70 mkr, underlättar för näringsaktörer och simintressenter, 1/5 av Nannabad och 1/10 i drift om simkanalen läggs vid existerande simhall/idrottsanläggning.

Simkanal med Simmovationer 2

Avigsidor som inga Skid-SM mer om grusplanen i Gammlia Idrottscentrum byggs med bostäder och ingen fler SM-vecka vinter. Avigsida är den SM-underkända 50-m-bassängen pga för trångt inte (åskåsarbehov) och ute (ingen utemiljö, nödvändigt vid 50:a-SM sommartid).

Avigsidor för umebor och besökare, den allt större trafiken och där P-platser för badet konkurrerat bort kunder/besökare i stan och tvärtom. Avigsida som följer, den allt hälsovådligare luften och oro för avgaser och bilångor med P-hus ovanpå äventyrsbad samt ventilationskrav därmed, både farligt och dyrt.

Samt än mer fördyrat Nannabad med avigsidan av 3000 kvm överytor, 35-40 % och 100 mkr samt fördyrad drift, inte prövad och godkänd av Kommunfullmäktige som bolagsordningen säger, och ingen förklaring till överytorna, där f ö inga kvm gick till äventyrsbadet som minskade med 20 % till 850 kvm, 1/3 av Sundsvalls Himlabadet.

MEN när det är som mörkast kan ljuset komma fortare än man anar. Ljuset är nedan simarena-kanal med simmovation  hälsomottot om hälsosim och hälsosam som ger hälsosummit (hälsotopp)

Här med 25×25:a, multibassäng och hopp/djup-dito. Ihop, t ex med IKSU på campus, kan omkl. mm samnyttjas för bättre ekonomi. Totalt kring 150 mkr, under halva Nannabad, och 50:a i st f 25:a c:a 175 mkr. Alt. kan ute-50:a för SM byggas ut av 25:an på Nydala och kostnaden sänkas, träning året om för 50 m fås ju i simkanalen med flexibla väggar.

Simarena-kanal UBBI gul

 

 

 

toppmöte · höjdpunkt · högsta topp

Umeås Minne är kort i politiken, se Holmlundblogg juli-2011 ”badet får inte bli dyrare” (nu 3000 kvm mer/100 mkr dyrare) och ”bygger inte för stora tävlingar” = inga SM-veckor sommar!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Minne är kort i politiken, se Holmlundblogg juli-2011 ”badet får inte bli dyrare” (nu 3000 kvm mer/100 mkr dyrare) och ”bygger inte för stora tävlingar” = inga SM-veckor sommar!

Kanske fd historieläraren Anders Ågren, M-kommunalråd, minns detta och nu ser dyrare, samt vet att simningen förordade Nolia, som Ågren skrev motion om 2004, och att simklubbarna aldrig valt detta utan det är ett rent politiskt beslut.

Här nu 20/1 2014 ur Holmlundblogg om SM-veckan och framtiden med tron om SM-50:a

När simhallen är klar skulle det säkert gå bra att anordna SM sommarvecka även om friidrotts SM går här till sommaren

Och här nedan från juli 2011 om att inte bygga för stora tävlingar i simning….

Varför bygger inte Urban Bengtsson ett bad själv, han som säger sig vara entrepenör.

Av , 11 juli 2011 kl 19:40, 2 kommentarer  10
Varför bygger inte Urban Bengtsson en modern simarena? Jag tycker man kan ställa sig den frågan men han hade inget prospekt som han presenterade då badhusfrågan avgjordes. I lördags återkom han med sina förslag som är så lång från den ekonomiska verkligheten som det är möjligt. Han bereds plats på VK, s debatt eller insändare sida ständigt och där man kan tro att han köper sig utrymme eller är folkpartist men det lämnar vi åt sidan.
Det förslag som presenterats av Lerstenen är det förslag som vi maximalt har råd med och vi har ännu inte sett den slutgiltiga prislappen för att se om vi har råd. Urban han går tillbaka till sina idéer som är ogenomförbara ur ett ekonomiskt perspektiv.
 Det vet så det ordar jag inte mer om men säger att med Urbans förslag blir det inget bad. Det är lätt att sitta och fantisera om olika idéer om man inte håller i pengapåsen eller använder andras pengar och den överenskommelse som vi lagt den ligger helt fast. Det finns andra partier som hade andra lägen men de är betydligt dyrare och genererar mer bilåkande. Det finns de som varit för andra lägen men som nu frågar om vi har råd med en 50 meters bassäng
Jag skrev på bloggen tidigare att jag vet at USS är nöjda med det förslag som presenterats och det har också bekräftats på min blogg. Håller sig det skissade badet inom de kostnadsramar som vi fick se blir det av i annat fall tror inte jag vi har råd med en 50 metersbassäng.
Det fanns mycket annat i Urbans debattinlägg i lördags men det ids jag inte kommentera för blir inte badet av där vi nu planerat det blir det inget bad, Urban. Eller ta och bygg ett bad själv och lev på de intäkter som Lerstenen räknat med, ett hopptorn för höga hopp ger mycket intäkter, en ren förlust på ett par miljoner per år. De pengarna gör större nytta till aktivitetsstöd.
Slutligen bygger man ett badhus som går att använda och det nya har simklubben lovordat förslaget mitt i stan och vi bygger inte för stora tävlingar som kan hållas vart 20,e år. Den svensak rikstränaren var också nöjd men tyvärr tycks VK tro att Urban vet  bäst.
Baddiskussionen är avgjord för 4 år sedan om den ryms inom de ekonomiska ramarna som vi avsåg med baduppgörelsen och som sagt badet får inte bli dyrare, så är det. Jag saknar den kritiska granskningen av ett bad som VK publicerat så många debattartiklar om. Det är fel ur ett samhällsperspektiv om det bara är politikernas förslag som granskas och inte andras drömmar

2 kommentarer

  1. Tared
    11 juli, 2011 kl 20:04
    Gott talat, Lennart. Vi är många som irriterat oss på denne Bengtsson och hans verklighetsbefriade insändare och kommentarer.
  2. Urban Bengtson, idékonsult
    12 juli, 2011 kl 23:24
    Vill bara påpeka att jag innan Lerstenen fick uppdraget erbjöd Umeå kommun att få visa min simarena-idé med simmovation som jag beskriver i VK-inlägget den 9/7. Men från politiskt håll avvisades att ens ta del av idéerna.Dessa bygger i sin tur på att de lockar till högre nyttjande och blir därmed driftsmässigt bättre ekonomiskt är Lerstenens förslag. Så för Umeås skattebetalare blir detta mer lönande.Dessutom, alternativvinsten för annat mer attraktivt på Nannatomten ökar intäkter och gynnar än mer kommunens ekonomi. Sedan blir det mer lönande att ha en framtidssimarena än en gammalmodig badhuslösning som nu föreligger.Samtidigt med denna simarena på campus växer idrott och motion för Umeå och Umeå universitet, precis som friidrottsarenan nu gör det. Dvs tre vinster på en ny satsning. 

Umeås Badpalats (2014-ansökan) med kommers och kontor blev ogodkänd 50:a och inga SM-veckor; där Sundsvall blir Sverigefrämst med tredje SM:et 2015!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Badpalats (2014-ansökan) med kommers och kontor blev ogodkänd 50:a och inga SM-veckor; där Sundsvall blir Sverigefrämst med tredje SM:et 2015!

Här är från Sundsvall med sporthall, inne-25:a, äventyrsbad (av klass, tre ggr Nannabads mer familjebad med rutschkanor), ute-50:a med godkänt publikutrymme och nödvändig utemiljö (inget Nanna-50:a har), värt att lära för Umeå kommun vid stopp av nuvarande bad/sim-bygge. På Nolia, Nydala och Campus finns förutsättningar att nå Sundsvallsklass, eller t o m bättre.

Nanna SM-vecka S-svall

Att Umeå missar ny SM-vecka vinter pga felplacerat Nannabad och bostäder på nödvändig skid-SM-yta vid skidstadion har visats i tidigare bloggar, liksom att icke SM-godkänd 50:a i badbygget mitt stan hindrar SM-vecka sommar.

Nedan (1) är om vikten av simanläggning som klarar SM-krav på längbana, 50 m och hur Gävle togs av SM-veckan 2015 (Sundsvall fick den i stället). Ur Dagens Nyheter 2012. Därunder (2) Idrottens Affärer om näringslivsplus för SM-veckan och sist (3). fakta om SM-veckan som RF (Riksidrottsförbundet) och SVT beslutar orter om.

(Så idag när Umeå kommunfullmäktigeledamöter träffas, kan SM-veckor diskuteras och att stoppa Nannabadbygget, helst före invigningen av 2014-året så slipper man svara för denna miss liksom politiker nu slipper frågor om annan miss, hundlatriner. Där nedläggningsbeslutet rivits upp och då kan badbyggbeslut också ändras, som är av vida större ekonomisk dignitet, i halvmiljardklassen mot 800 000 kr/år för hundlatriner.)

1. Gävle missar SM-veckan 2015

Nu är det klart att Gävle inte får SM-veckan sommaren 2015. Riksidrottsförbundet har i samråd med SVT tagit beslutet eftersom Gävle inte kommer att ha en simanläggning av SM-klass. Budet om att arrangera SM-veckan kommer nu i stället att gå till Sundsvall som var en av fyra kandidatstäder till att få SM-veckan sommaren 2015. Sundsvall har tidigare stått som värd för SM-veckan vinter både 2009 och 2010.

2. Här kan kommuner tjäna pengar

Allt flera kommuner inser hur idrottsarrangemang kan ge miljonintäkter. Kampen hårdnar och varje kommunalråd som inte redan förstår värdet börjar nu tänka om. En rapport från Handelns Utredningsinstitut, HUI, visar att  59 000 besökare vid SM-veckan 2013 i Halmstad genererade ett turismekonomiskt netto på över 60 miljoner kronor.

Det är inte pengar som i första hand går rakt ned i kommunens plånbok, men däremot in på de halländska handlarnas affärskonton. De största delarna i den s.k. turistkronan utgör logi, mat och shopping. Besökarna bodde i genomsnitt cirka fyra nätter på hotell och spenderade 669 kr per dygn, medföljande gjorde av med 851 kr per dygn, en åskådare 801 kr per dygn.

3. Fakta SM-veckan:
SM-veckan är ett samarbetsprojekt mellan Riksidrottsförbundet och Sveriges Television, som genomförs i samarbete med berörda specialidrottsförbund och arrangerande stad. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid, i en och samma stad, genomföra svenska mästerskap i olika idrotter. SM-veckan ska återkomma varje år, vinter och sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. SM-veckan är öppen för de 70 specialidrottsförbund (SF) som är medlemmar i RF.

 

Umeås SM-fadäser: Inga SM-veckor pga Nannabadläge. Flest i Sundsvall med 3:e sommaren 2015. Med stopp av Nannabad och campus-50:a kan Umeå söka både vinter/sommar.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås SM-fadäser: Inga SM-veckor pga Nannabadläge. Flest i Sundsvall med 3:e sommaren 2015.  Med stopp av Nannabad och campus-50:a kan Umeå söka både vinter/sommar.

I tidigare bloggar denna vecka har jag visat på hur Umeå missar SM-veckor i framtiden, varken ny SM-vecka vinter eller SM-vecka sommar. Och allt beroende på felplacerad och felplanerad 50-metersbassäng. Ny SM-vecka vinter stoppas av kommunens planer på bostäder på grusplanen vid simhallen och som behövs av skid-SM:et. SM-vecka sommar stoppas av Nanna-50:a som inte klarar åskådarkrav och saknar nödvändig utemiljö.

Dessa SM-risker blev nog överraskande av döma av många som läst bloggarna. För att visa vad SM-veckor är, är nedan från Wikipedia. Notera att Sundsvall haft två SM-veckor vinter och 2015 en SM-vecka sommar och blir då främst i Sverige. Piteå och Östersund har haft varsin SM-vecka vinter och Umeå nu en.

Men aldrig mer? Med nuvarande Nanna-50:a blir Umeå en av städer i Sverige som aldrig ens kan söka en SM-vecka, av skälet att skidor och simning är avgörande för att tilldelas arrangemanget.

Eller kan nu Umeås politiker, näringsliv och idrottsföreningar få stopp av Nannabad, byta läge för 50:an till campus, så kan Umeå söka SM-veckor samma år, t ex 2018, nästa valår, eller senare, och därmed bli främst I Sverige. 

SM-veckan är ett återkommande svenskt arrangemang anordnat av Riksidrottsförbundet (RF) och Sveriges Television (SVT) tillsammans med respektive värdstad där ett flertal olika sporter samlas på samma plats och korar svenska mästare i respektive sport. Tävlingarna är öppna för RF:s samtliga 69 specialidrottsförbund (SF), som tillsammans utgör cirka 250 olika idrotter och grenar.[1] Både en vintervecka och sommarvecka anordnas. den första SM-veckan vinter anordnades i Sundsvall 2009, och den första sommarveckan i Malmö samma år.[2] Det anordnades inga SM-veckor 2010 (vinter) samt 2012 (sommar) på grund av att det arrangerades olympiska spel samma säsong, med till OS-säsongen 2014 anordnades det en SM-vecka.

År Vinter Sommar
N:o Värdstad Sporter N:o Värdstad Sporter
2009 I  Sundsvall 5 I  Malmö 11
2010   II  Malmö 14
2011 II  Sundsvall 14 III  Halmstad 20
2012 III  Östersund 15  
2013 IV  Falun 16 IV  Halmstad 31
2014 V  Umeå 16 V  Borås  
2015 VI  Örebro   VI  Sundsvall  
2016 VII  Piteå   VII    

Värdstäder

Stad Vinter Sommar Totalt
Sundsvall 2 (20092011) 1 (2015) 3
Halmstad 0 2 (20112013) 2
Malmö 0 2 (20092010) 2
Borås 0 1 (2014) 1
Falun 1 (2013) 0 1
Piteå 1 (2016) 0 1
Umeå 1 (2014) 0 1
Örebro 1 (2015) 0 1
Östersund 1 (2012) 0 1

Umeås Bad Historia och Framtidens Simning (min bok nov 2011) förvarnade om missade SM-veckor där nu Sundsvall blir främst 2015 med tre arr. Mer i morgondagens blogg.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bad Historia och Framtidens Simning (min bok nov 2011) förvarnade om missade SM-veckor där nu Sundsvall blir främst 2015 med tre arr. Mer i morgondagens blogg.

Ur boken 2011 sid 77 :

SM-veckan i Sverige

En annan vision som här passar in i ett Ume Sports Camp med IKSU-Campus och Nydalaområdet är att sikta på det nya i Sverige för svenska mästerskap. Det är SM- veckan under sommaren där en mängd olika sporter samtidigt har sina mästerskap på samma ort. Malmö var först ut 2009 och hade 11 idrotter och året därpå 14 idrotter.

I år var det Halmstads tur att ta emot SM-deltagare i 20 olika sporter. SM-veckans plats utses av Riksidrottsförbundet och SVT, vilket ger arrangemangen hög status och bra exponering medialt. 2012 är det inget på grund av OS i London. 2013 får Halmstad SM-veckan igen och redan är det klart med simning och friidrott.

Simning och friidrott i SM-vecka i Umeå?

Givetvis bör Umeå hänga med här och med den nya friidrottsarenan och en simarena på campus är de två största sporterna i SM-veckan givna (en Nanna-50:an klarar inte ett långbanemästerskap med för litet bassängrum och mitt i stan är inte lämpligt med det behov av utemiljö som särskilt behövs för simtävlingar sommartid).

Kan det verkligen finnas politiker i Umeå som inte vill att detta ska kunna bli verklighet?

Det borde inte göra det och jag tror, eller snarare vill tro, att det finns ett antal jag mött som skulle vilja förändra nuvarande bad- och simplaner här.

(OCH DET ÄR NU EFTER UPPMÄRKSAMHETEN OM INGA FLER SM-VECKOR PGA NANNABAD POLITIKER SOM NU VILL FÅ ÄNDRING HÄR, TACK OCH LOV)

Umeås Bad historia...

Umeås SM-succé blir som en sufflé, sjunker ihop pga av badgrop, som om den fylls igen, uppstår nya SM!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås SM-succé blir som en sufflé, sjunker ihop pga av badgrop, som om den fylls igen, uppstår nya SM!

Längst ner är rubriker/länkar till fem bloggar om hur Umeås SM-vecka vinter, lovordad av allmänhet, näringsliv, politiker samt idrotterna, aldrig mer kan bli av om Umeå kommun fullföljer sina planer från 2008 att bygga bostäder på grusplanen vid nuvarande simhall (och på tomten för riven simhall) då sådan mark behövs för vallaby, träningsspår, fordon, mm. Samt P vid matcher, konserter, etc på Gammliavallen/T 3 Arena.

Nanna grusplan bostäder

Tyvärr har kommunansvariga under dessa sex år inte förstått att byta läge ger mer för alla. Nytt bad vid simhallen är bättre, bostäder på kv Nanna är bättre och att behålla grusplanen för ytor vid stora arrangemang är bättre.

Men nu har det blivit oro när verkligheten blir synlig om nuet (SM), dået (bostadsplaner) och ”sedanet” (framtida skid-SM och SM-vecka vinter). Än större oro med politikers tro att Nanna-50:a klarar långbane-SM på sommaren, fastän det redan 2011 visades att det inte går. Och utan Sim-SM blir det ingen SM-vecka sommar, då Gävle har förlorat en SM-vecka pga otillräcklig 50:a ute.

Kanske, kanske kan detta nya med SM-veckor (fanns inte vid det olycksaliga beslutet om Nannabadläge 2007) få Umeå kommun, näringsliv och berörda idrotter (plus fler som vill vara med)

att nu stuva om i badlägen, ta fram nytt recept för en simhall, baka ihop en simarena, lägga in den på campus, krydda med simkanal och låta ansvariga beslutsfattare smaka på den anrättningen för att svälja den med gillande. Här en av rätterna, vid IKSU Sportcenter, Simarena + Gymnastikens hus och ett Sporthotell.

Nanna Sportesplanad 1

Då blir det Succé med Råge, särskilt som Umeå då kan söka SM-vecka vinter och sommar samma år som ingen annan kommun haft, t ex 2018, och Umeå bli främsta idrottsstad i Sverige, arrangörsmässigt. Men en felplacerad 50:a mitt i stan ger än så länge SM-veckan ”från succé till sufflé”.

22/1

Umeås SM-chanser för SM-veckor! Gammlia Idrottscentrum för Skid-SM och vinter-SM-vecka samt Campus Sportcentrum för Sim-SM och Friidrotts-SM i sommar-SM-vecka.

21/1

Umeås Bevis hur Skid-SM stoppas av bostäder på grusplanen och ej SM-vecka sommar av Simförbundskrav för publik och utemiljö! Sätt stopp för BAD HUS I STAN!

20/1

Umeås Folkfest på skidor i SM-veckan, aldrig mer pga bostäder på grusplanen vid Umeå simhall för att Bad byggs i stan (i stället för tvärtom).

19/1

Umeås Skid-SM grusas av bostäder på grusplan. 50:a på grusplan grusar Sim-SM utan utemiljö. Som Sundsvall har och får Sim-SM 2015 i SM-vecka. Som Umeå aldrig får.

18/1

Umeås SM-vecka ej mer vinter och aldrig sommar! Pga Nannabads 50:a! Sundsvall får SM 2015 sommar och Östersund får SM-vinter igen!

Umeås MOD-erata simpolitik: Byt från bad politik att välja sämst och inte stå för beslut i KF till bäst som i motion 2004 om simhall på Nolia, nu Campus

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås MOD-erata simpolitik: Byt från bad politik att välja sämst och inte stå för beslut i KF till bäst som i motion 2004 om simhall på Nolia, nu Campus.

Nanna favoritidé

Ovan är Anders Ågrens ståndpunkt i badläge, välja inte förordat. Nedan är 2006 i Kommunfullmäktigedebatt med fråga till Holmlund och egna svaret att beslut ska tas i Kommunfullmäktige om läget. Så gjordes inte då och nu får inte KF besluta ang. överytor på 3 000 kvm för 100 mkr.Nanna Ågren detaljplan 2

Tänk M-politik i Umeå kommun som överger sitt bästaalternativ och accepterar det sämsta för en enighet med S och inte omrösta om det bästa, här Nolia, med chans att vinna. Och en politik där man inte står för sina ord i skarp kritik mot S, utan gör som sin motståndare. Inte vinner man val på denna ”övergivenhets”-politik. Särskilt som Nannabad är Umeås mest ogillade beslut och riskerar M-röster i valet, än mer med dessa svek.

Detta så ogillade byggprojekt där alla missar och fördyringar inte är kända än, drabbar då ”Nannabadpartierna” S-V-M-FP-C-KD men inte Miljöpartiet och Arbetarpartiet. Vill partier säkra fler röster är stopp av Nannabad en väg, och än mer stöd ifall man anvisar bättre förslag och lösningar.

Så M-parti i Umeå, när ni började så bra med Anders Ågrens motion, för nu 10 år sedan, 2004, om ny simhall på Nolia, kom med ny motion för Nolia, eller än bättre idag för en Campus Simarena. Det gillar mängder av Umeåbor, så många att det ger fler mandat i Kommunfullmäktige då. Det är MOD-erat simpolitik som vill mer och vinner!