Bättre på Umeådagis förr? Ja, för barngrupper 13-14 och syskonplatser! Dags att av förskolehistorien lära…

Av , , Bli först att kommentera 0

Se här nedan tidningsurklipp i VK 1983 sedan. Ger frågor idag 35 år senare (en generation).

Var det bättre för på Umeådagis/förskolor? Ja, ifråga om barngruppsstorlekarna var det så. Då stod striden om 13-14 barn i genomsnitt per avdelning. Nu är det 17-18 och politiker utlovar ner till 15. Samtidigt finns nu ex. på över 20, men aldrig då.

Var det bättre i gensvar i påverkan? Ja, se hur politikerna lyssnade på Dagisföreningen (motsvarar Föräldranätverket för förskolan idag) angående syskonplatser. Då fanns byråkratförslag om att ta bort äldresyskon vid nytt barn i familjen (dessförinnan fick föräldrarna välja om och tiden).

Dagisföreningen grupper b

Som synes gav uppvaktning effekt det blev syskonplatser och valfri tid, upp till heltid, jag var med i styrelsen och socialnämnden lyssnade, bl a för att det skulle var lika för alla familjer oavsett familje- och arbetssituation. Idag begränsas till 15 tim/veckan med vissa undantag. Så dags för Umeå med valfrihet och lika rätt för alla barn som f ö Stockholm har!

Val eller ej, alltid är det viktigt att minnas från förr och lära av historien. Och det finns mer för Umeåpolitiken att veta och lära. Vi är fler av förskolepersonal från förr som kan berätta. En viktig sak, och som visats i bloggar här, är barnomsorgsmiljöerna.

På 1980-talet kom kritik mot genomgångsrum som störde verksamheten och försvårade arbetsmiljön. Jag visade på undersökningar som aktiv på skyddssidan på önskan om passager utan störningar. Det godtogs och länge. Men nu är det tillbaka till än mer genomgångar i s k Reggio-Emilia-lösningar med torg likt kontorslandskap och sammanslagna kapprum som i skolor med 2-3 ggr fler barn jämfört med egna hallar.

Förhoppningsvis efter valet vill Umeås ansvariga politiker veta mer här och se vad förskolehistorien i Umeå kan lära samt för framtiden bära.

S-valutspel/annons om ”familjevecka” – lösryckt ur utredning som ska remissbehandlas – men finns redan…

Av , , Bli först att kommentera 0

HÄNDELSE SOM SER UT SOM EN TANKE – IDAG 30/8 HELSIDESANNONS OM S-VALUTSPEL OM FAMILJEVECKA OCH MIN VK-INSÄNDARE SOM AVSLÖJAR ATT ”VECKAN” ÄR LÖSRYCKT UR EN UTREDNING SOM SKA REMISSBEHANDLAS.. se  blogg igår 29/8 där ”val-avslöjandet” kom först och SR:s Ekot svarat att värt att ”titta på” – mer avslöjanden längst ner här.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/regeringen-tar-emot-utredningen-om-en-modern-foraldraforsakring/

Familjeveckan utred

Familjeveckan S ins

SE HÄR HUR UTREDNINGEN VILL KORTA AV RÄTT ATT TA UT ALLA 480 DAGAR TILL BARNET ÄR 12 ÅR GENOM ATT TVINGAS TA UT MERPARTEN, 390, TILL ”3-ÅRSDAGEN”, OCH SEDAN FÅ 10 DAGAR/ÅR (FAMILJEVECKAN?) TILL 10-ÅRSDAGEN, SOM I VALUTSPELET NU SKA BLI 10 DAGAR/ÅR NÄR BARNET ÄR 4-16 ÅR, (det blir lite rörigt).

Utredningen lämnar flera förslag för att åstadkomma en mer jämn fördelning av föräldrapenning och föräldraledighet samt en försäkring som sätter barnets bästa i centrum. Utredningens tre centrala förslag är:

  • Nya åldersgränser och ny fördelning över tid. 390 dagar ges till barnets treårsdag, efter det ges 10 dagar per år tills barnet fyllt 10 år.
  • Ytterligare reserverade dagar. Totalt reserveras 5 månader per förälder, en tredjedel av försäkringen är fortsatt fritt överförbar.
  • Ökade möjligheter för olika familjekonstellationer att använda föräldrapenning. Utredningen föreslår att gruppen som kan ta del av föräldrapenning utökas till att också innefatta sambo samt föreslår att 30 dagar per förälder är fritt överförbara till annan försäkrad.

Familjeveckan finns idag – i föräldra-försäkringen – som utredning vill begränsa uttagstiden för – men har 10 dagar ny ledighet = familjeveckan?!

Av , , Bli först att kommentera 0

SE HÄR EN UTREDNING KRING FÖRÄLDRAFÖRSÄKRINGEN OCH KOM FÖRUT I ÅR:

Utredningen lämnar flera förslag för att åstadkomma en mer jämn fördelning av föräldrapenning och föräldraledighet samt en försäkring som sätter barnets bästa i centrum. Utredningens tre centrala förslag är:

  • Nya åldersgränser och ny fördelning över tid. 390 dagar ges till barnets treårsdag, efter det ges 10 dagar per år tills barnet fyllt 10 år.
  • Ytterligare reserverade dagar. Totalt reserveras 5 månader per förälder, en tredjedel av försäkringen är fortsatt fritt överförbar.
  • Ökade möjligheter för olika familjekonstellationer att använda föräldrapenning. Utredningen föreslår att gruppen som kan ta del av föräldrapenning utökas till att också innefatta sambo samt föreslår att 30 dagar per förälder är fritt överförbara till annan försäkrad.

Således föräldraförsäkringen kortas för uttag av dagarna från till 12 år nu till 3 år sedan!

I stället ges 10 dagar per år tills barnet blir 10 år

HÄNDELSE SOM SER UT SOM EN TANKE ATT NU KOMMER S-VALFÖRSLAG OM JUST 10 DAGAR FÖRÄLDRALEDIGT FÖR BARN 4-16 ÅR?! DVS EN DEL AV UTREDNINGSFÖRSLAGET RYCKS UT, ÄNDRAS OCH BLIR VALLÖFTE….

Nog känns det politiskt vettigare att låta utredningen får gå på remiss och prövas i vanlig ordning i riksdagen än att göra så här uttaget ur sitt sammanhang.

Ännu bättre är att utveckla dagens föräldraförsäkring som redan nu har ”familjevecka-dagar” tills barnet/eleven blir 12 år och det genom att utöka uttagstiden till 16 år. Eventuellt lägga på fler dagar i dagens föräldraförsäkring och minimera ökad byråkrati som annars blir följd av en lösryckt familjevecka – samtidigt som utredningen vill krympa uttagstiden till 3 år.

Kan man förvänta sig, eller hoppas, att medier granskar nya S-familjeveckaförslaget gentemot utredningen enligt ovan?

Eller att S-partiet självt nu ger förklaringar till alla olika förslag som finns då det blir rörigt så här sent i valrörelsen.

BÄST ÄNDÅ ÄR ATT LÅTA FAMILJEVECKAN GÅ IN I OVAN UTREDNING SOM UTVIDGAS OCH FÅR TAS UPP AV NY REGERING OCH OPPOSITION ATT ENAS KRING, INTE STÖKA TILL SOM NU MED NY FAMILJEVECKA UTANPÅ NY UTREDNING.

BARNFAMILJERNA ÄR MER BETJÄNTA AV DETTA ÄN ATT BLI SLAGTRÄN I ELFTE TIMMEN I EN VALRÖRELSE!

 

(V)ilseledande med ”Privatisering av Nydala”. Det mesta är/har varit ”privat”: Umelagun, camping, kafé, konstsnöspår, KFUM, kyrkstugan, etc, behöver uppmuntras, inte klankas på.

Av , , Bli först att kommentera 0

Vänsterpartisten Mattias Sehlstedt hade blogg den 23/8 kl 01.39 om ”Privatisering av Nydala stoppat! Tillfälligt..” Jag skrev då en kommentar 23/8 kl 07.06, som än…. inte har tagits in. Däremot publicerade MS tre andra kommentarer. 26/8 kom ny blogg i ärendet med bl a besked om att tidsbrist gjort att alla kommentarer inte hunnits med.

Nedan är ur början på Sehlstedts (V) blogg om Nydala-”Privatisering” och på länk hela: http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/08/23/privatisering-av-nydala-stoppat-tillfalligt/#comments och nästa på http://blogg.vk.se/mattiassehlstedt/2018/08/26/privatiseringsforsoket-av-nydala-ny-information-och-mer-reflektioner/

Privatisering av Nydala stoppat! Tillfälligt..

Av , 23 augusti 2018 kl 01:39,  5 kommentarer   10

——

På dagens nämnd (Byggnadsnämnd, min anm.) fanns det ett ärende på dagordningen som handlade om Nydalaområdet, ett av Umeåbornas viktigaste rekreationsområde. Till en början reagerade jag inte på själva ärendet. Det handlade om att inleda planläggning av östra delen av Nydalasjön med ett område för rekreation och ett område för att möjliggöra bevarandet av de kulturhistoriskt intressanta stugorna.

—–

”Rekreationsområdet” handlar om att ett finskt företag har uppvaktat Umeå kommun och dess kommunalråd från S och M med önskemål om att de vill bygga en anläggning i anslutning till Nydalasjön. Ett företag som VK skrev om under juni månad. Företaget vill såklart ta betalt från allmänheten för att få tillgång till deras tänkta anläggning. Detta skulle innebära en privatisering av ett område vid Nydalasjön för att ett företag ser bra möjligheter att tjäna pengar på det.

——

NYDALA MED ”PRIVATISERINGAR” – BEHÖVER UPPMUNTRAS – INTE KLANKAS PÅ!

Nanna Nydala översikt 50-a

Min kommentar (ej intagen än) var följande: 

Varför använda just ordet ”privatisering” som om det vore ett skällsord?

Det är ju en anläggning som ska vara till för allmänheten och särskilt barn och ungdomar för just fritid, rekreation, mm.

First Camp är ett privat företag och campingen privatiserades en gång i tiden (från Umeå kommun som drev camping).

Betyder det att om Umeå kommun inte anser sig ha råd att driva Umelagun så får det inte tas över av privata entreprenörer? Och får inte utvecklas med mer för bad/simning där.

IFK Umeå, m fl skidklubbar sköter konstsnöspåret och ju till en del ”privata” med att ta betalt för att åka skidor där.

2006 presenterade First Camp sina planer på bad- och simanläggning på Nydala och kommunen hade med ett lägesalternativ där i Badutredningen och som alla partier godtog. Men sedan blev det i cityläge som V var emot, av miljö- och trafikskäl, bl a.

Men så kohandlade V med S och gick med på Nannakvarteret. Nydala hade varit klart bättre, och är det fortfarande.

Nog ska väl teknisk utveckling klara vattenkvaliteten, mm miljökrav så umebor och besökande får mer för fritid, mm på Nydalaområdet?!

Finska satsningen var där just för att det finns höga träd som ingår i affärsidén likt KFUM har på Norrbyskär. Detta är nog inte så lätt annanstans.

F ö, det finska företagets planer visades i media i Umeå i början på sommaren. Då var det inga politiker som reagerade emot. Varför?

OCH NU KAN TILLÄGGAS

att KFUM och Kyrkstugan är i egendrift, ej kommunala, och tar betalt för kurser och fika,

att när fotbollsfestivalen är igång är det ”privata” = ideella krafter som sköter arrangemanget och har försäljning samt tar betalt för klubbar att vara med,

etc som händer på Nydala och mer kan hända om just Umeå kommun har öppenhet för privata initiativ oavsett om det är kommersiella företag, föreningar, organisationer eller andra som ger mångfald och ökar utbudet för idrott, rekreation och annat som planerna gäller.

Nanna Nydala Simstadion

Vänsterpartiets genom Sehlstedts negativa betoning på privatisering gynnar inte vare sig enskilda, klubbars, företags eller andra sammanslutningars lust att finna nytänkande för Nydala. Det finns även historik att uppmärksamma då. I början på 1930-talet födde Umeå Simsällskap (bildad 1927) idén om ett simstadion med 50-m-banor och hopptorn, ute i Nydalasjön (då Taflesjön) och ansökte hos stadens styrande om bidrag.

Umeå stad beviljade pengar, man gillade initiativet uppenbarligen. Det byggdes och gjorde Umeå till  ledande i Norrland för simundervisning och i simsport. Och långt in på 1960-talet var det tävlingar där, har själv deltagit. Sedan revs allt, tidens tand… Nu finns bad kvar i sjön liksom Umelagun, äventyrsbad med 25-metersbassäng sedan 20-talet år. Som Medley AB drev under flera år.

”Privatisering” som V i Umeå godtog?

Valet 2006: Alliansvinst + Nej till kajbad (M) + Träff med Ulf K = Sant

Av , , Bli först att kommentera 1

Facebook påminner om tidigare bilder. Här minns jag med mina bilder inför valet 2006. Särskilt bilden på Umeå simhall (tävling valdagen 17/9) med unik arkitektur som TYVÄRR revs i år och inte fick utvecklas med 50:a i Umeås äldsta idrottsområde, Gammlias.

Notera Anders Ågrens (M) tydliga budskap om inte nytt bad i centrum genom ”Nej till bad på kajen”. Fyra månader senare, januari 2007, släppte M sitt motstånd till citybadläge och gick med på S-bud om kv Nanna, vid Vasaplan. Som nu funnits i två år och inte klarat budget och kan stå kommun och skattebetalare dyrt om inte omtänk och förändring sker.

Val 2006 Umeå bad b

Förändring blev det i valet för 2006 med en alliansseger i riksdagsvalet med M, C, FP och KD. Uppslutning kring Centerpartiets ledare Maud Olofsson på Rådhustorget i Umeå 11/9 då, var här talande på Apberget jämfört med S-partiets t h. Nu försvunnen från valscenen är Piratpartiet som syntes tydligt då. Borta är även Apberget.

Tilläggas kan att en månad tidigare fick jag möta dåvarande kommunalrådet i Strängnäs, moderaten Ulf Kristersson, på en fika på NK och samtalande om särskilt barnomsorg, köer och dagismiljöer. Om det nu blir regeringsskifte där S kliver av och blir en alliansregering ledd av UK, kanske mina synpunkter kan nå verklighet. Om inte, får jag hoppas att Stefan Löfven (S) svarar på det brev jag överlämnade tidigare i år om förskoleuppslag för Sverige.

Upphovsrätts-haveri i Umeå kommun – av okunnighet och prestige – när UBBI blev VAB och så kommunens!?

Av , , Bli först att kommentera 0

(Om förskolan Missionärens ritning = min UBBI-modell, men Umeå kommun ej medger, än..)

UBBI är mitt företagsnamn, varumärke + signatur för upphovsrätten och räcker enligt lagen.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
7 § Såsom upphovsman anses, där ej annat visas, den vars namn eller ock allmänt kända pseudonym eller signatur på sedvanligt sätt utsättes på exemplar av verket eller angives då detta göres tillgängligt för allmänheten

UMEÅ KOMMUN SÄGER VAB 1 (under bilden) ÄR FÖR MISSIONÄREN. DET STÄMMER INTE UTAN UBBI 6 (nere t h) ÄR DEN SOM LIKNAR BYGGLOVSRITNINGEN (uppe t h).

UBBI bevis pol tingsr ritn b

FAST DÅ MENAR KOMMUNEN SLUTLIG RITNING ÄR EN OMARBETNING AV VAB 1..  SAMTIDIGT, UBBI 1 GODTAR KOMMUNEN SOM MIN OCH MED UPPHOVSRÄTT!!

MEN INTE 2, 3 OCH 4 – OCH UBBI 6 ”EXISTERAR” INTE ELLER NÅGON KOPIERAT BYGGLOVRITNINGEN OCH SKRIVIT UBBI 6 PÅ (går rimligen inte, finns små avvikelser).

DOCK, SE NEDAN, UBBI STÅR EJ PÅ BYGGLOVSRITNINGEN. OCH PÅ RELATIONS-RITNINGEN (görs efter bygget är klart) FINNS EJ UBBI OCH INGET VAB HELLER – UTAN..

..UMEÅS KOMMUN-VAPEN = UPPHOVSRÄTTS-HAVERI, AV OKUNNIGHET + PRESTIGE!?

UBBI 1, 6, bygglov reljpeg b

Upphovsrätts-haveri i Umeå kommun – av okunnighet och prestige – när UBBI blev VAB och så kommunens!?

Av , , Bli först att kommentera 0

(Om förskolan Missionärens ritning = min UBBI-modell, men Umeå kommun ej medger, än..)

UBBI är mitt företagsnamn, varumärke + signatur för upphovsrätten och räcker enligt lagen.

Lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk
7 § Såsom upphovsman anses, där ej annat visas, den vars namn eller ock allmänt kända pseudonym eller signatur på sedvanligt sätt utsättes på exemplar av verket eller angives då detta göres tillgängligt för allmänheten

UMEÅ KOMMUN SÄGER VAB 1 (under bilden) ÄR FÖR MISSIONÄREN. DET STÄMMER INTE UTAN UBBI 6 (nere t h) ÄR DEN SOM LIKNAR BYGGLOVSRITNINGEN (uppe t h).

UBBI bevis pol tingsr ritn b

FAST DÅ MENAR KOMMUNEN SLUTLIG RITNING ÄR EN OMARBETNING AV VAB 1..  SAMTIDIGT, UBBI 1 GODTAR KOMMUNEN SOM MIN OCH MED UPPHOVSRÄTT!!

MEN INTE 2, 3 OCH 4 – OCH UBBI 6 ”EXISTERAR” INTE ELLER NÅGON KOPIERAT BYGGLOVRITNINGEN OCH SKRIVIT UBBI 6 PÅ (går rimligen inte, finns små avvikelser).

DOCK, SE NEDAN, UBBI STÅR EJ PÅ BYGGLOVSRITNINGEN. OCH PÅ RELATIONS-RITNINGEN (görs efter bygget är klart) FINNS EJ UBBI OCH INGET VAB HELLER – UTAN..

..UMEÅS KOMMUN-VAPEN = UPPHOVSRÄTTS-HAVERI, AV OKUNNIGHET + PRESTIGE!?

UBBI 1, 6, bygglov reljpeg b

”Då kommunen anser att bevisningen så klart talar till kommunens fördel anser kommunen att vidare skriftväxling i ärendet inte kan anses meningsfull.” Men om det är tvärtom?

Av , , Bli först att kommentera 1

Här är det enda svar Umeå kommun givit, 29 juni 2011, angående mina frågor om intrång i min upphovsrätt till en dagisritning, UBBI-modell från 1989, genom att publicera den i offentligt och publikt material, Funktionsprogram för förskolan, 2009. Där angavs ej UBBI och mig som upphovsman i mitt barnomsorgsföretagande utan det felaktiga VAB som jag påvisat i bloggar nyligen i ritningsjämförelser. Och med fler osanna kommunpåståenden…

(BILD=MISSIONÄREN, NERE T V VAB, T H UBBI OCH OVAN T H BYGGLOVSRITNING.)

UBBI bevis skrivelse + ritningar b

Notera att man ändå hävdar att viss personal ”under ed” kan bekräfta det jag menar är osant och annan personal är beredd ”att vittna till kommunens fördel.” Kommunen avslutar sin bevisning med att ”vidare skriftväxling i ärendet inte kan anses meningsfull.”

Därför skickade jag 8/2 2012 nedan till För- och grundskolenämndens politiska ledning, Rönngren (S), Sedlacek (FP) och Spiric (V). Inget svar då och inte än på över sex år. Nyss e-postade jag de åtta gruppledarna, Lindberg (S), Ågren (M), Larsson (C), Westerberg (L), Kerr (KD), Mosleh (MP), Edman (V) och Hägglund (AP), i hopp om att få svar före valet 9/9.

Tänk om svaren blir tvärtom mot i kommunskrivelsen ovan, 2011, vad händer då?

UBBI bevis skrivelsefgn