Umeås Simchans utan Nannabad: Simhus med simkanal och hälsosim. På campus!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Simchans utan Nannabad: Simhus med simkanal och hälsosim. På campus!

Det handlar om min simidé om simhus som fick gehör i samband med badhusseminarium i Stockholm (Tyresö) nyligen med landets främsta aktörer i badbranschen. Här nedan är simkanalen med 110 meter ”runt” eller simbanor på vardera sidan om mittgång för instruktörer, plus fem meter sväng i vardera änden.

Simhuset är flexibelt för fyra 50-m-banor med isatta väggar samt så också för åtta 25-m-banor. Halvmånepoolerna är för vila och omsimmande vid simkanalsimning och vid bansimning blir de för familjesim med baby- och minisim.

Bättre siminlärning på tre sätt, medströms, motströms och oströms (= stillastående vatten). Rehabsim bra i medström liksom vattenlöpning för alt. träning och där springsimmande efter varandra är som i skidspår.

Simhus simkanal text

Från skidfronten med sprintlopp skapas innovationen simsprint i 50.an med heat individuellt, rangordnat för kvartsfinal, sedan semifinal och final, med publik nära. En annan uppfinning är att handen i kaklet försvinner och ett chip under badmössan (eller i simglasögonen) registrerar målgången och simmaren stannar upp i halvmånepoolen.

Effektivare simträning med snabbträning medströms och tung träning motströms plus möjlighet att filma med kameran stilla. Bekvämare motionssim i att glida med och jobbigare en stund i motströms samt vanligt ”stillaströms”, omväxling som ger roligare simmande. Roligare och bättre ger det nya ”Hälsosim”. Och större attraktion som ger fler simbesökare.

Plus em tävlings-25:a intill på 1 500 kvm (25×25 m och landytor + omkl, etc) och 3 500 kvm totalt blir prislappen 150 mkr, mot Nannabads mer än det dubbla samt driftskostnad på cirka 15 mkr kr per år (halva Nannabads). Än lägre kostnader i läge på campus i sportområdet där. Även 50:a i st f 25:a kan byggas till för 25 mkr.

Och förverkligas genom OPS-modell, offentlig-privat samverkan, som var badhusseminariets tema där nu Tyresö Aquarena har en driftskostnad säkrad på 14 mkr/år i 30 år för skattebetalarna där. Samma är fullt möjligt för detta Simhus, t o m lägre vid gynnsam synergi på campus.!

Nanna simkanal Finland

Då kan Umeå kommun blir först med denna, nästan, världsunika innovativa simkanal (finns liknande i Finland i ett badhotell i staden Laukas mellan Vasa och gränsen mot Ryssland), se ovan. Som för övrigt har bollhallar och bowlinghall och är ett sportcenter à la IKSU:s.

Eller om olika aktörer för universitetscampus i Umeå vill bli föregångare för simhuset. Med bad- och simforskning i simkanalen, kan fler intressenter medverka. Även investerare för ett Sporthotell ihop, eller SimSportHotell, första i Sverige säkert.

Intresserade är välkomna för samarbete och gärna  också med medel (t ex crowd funding) för mer och bättre underlag inför förverkligande samt att utveckla med oss, Urban Bengtson, upphovsman och Mats Edvardsson illustratör, företagare i Umeå.

 

 

Umeås 50×25:a i Nannabad riskerar bli öde ofta och dyrare än i idrottsläge med samverkan och utveckling, visar badmöte och Eriksdalsbads-50:a.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås 50×25:a i Nannabad riskerar bli öde ofta och dyrare än i idrottsläge med samverkan och utveckling, visar badmöte och Eriksdalsbads-50:a.

I förra veckan var jag på badhusseminarium i Tyresö i Stockholm med landets främsta aktörer för badhus/simhalls-byggande. Tre saker blev klarlagda där.

1. En tävlings- och motionssimanläggning har inget i cityläge att göra, bäst och mest ekonomiskt är frilufts- och idrottsläge och där inte bostäder ska byggas, dvs även vid genomfartsleder, men ändå i stadsbebyggelse och med bra kollektivtrafik.

Nolia och Campus i Umeå uppfyller alla villkoren samt Nydala nästan. I centrum finns bara bussar som argument medan bilen blir svår då ”stan” och bad konkurrerar om samma tider för parkering.

2. Ekonomiskt är citylägen ”omöjliga” pga dyrbar tomt med hyror som slår igenom  och alternativintäkt missas om man inte bygger på billigare tomt, se 1 ovan. P-platser blir dyra att bygga och dyrare för besökare mot i idrottsområden, där IKSU har gratis för upp till 2 1/2 timmer dagtid vardagar och gratis annars. Som följd dyrare för simklubbar och andra som hyr där.

Mindre intäkter särskilt sommartid och färre turister som har husbilar/bussar och husvagnar samt alla som vill kombinera badande med solande och andra uteaktiviteter gör Nanna-50:an än mer öde.

Nanna Eriksdal-Valhalla

3. En 50×25:a är en mycket stor bassäng, 1 250 kvm och med hela bassängrummet över 2 000 kvm. Här ovan är Eriksdalsbadet i Stockholm, t v, och t h Valhallabadet i Göteborg, både icke i cityläge utan fritids/idrottsdito.

Nedan i bildcollaget, nere t v är bild från Eriksdaslbadet vid genomfartsled och vatten, tjusigt särskilt kvällstid. Nere t h från nya Tyresö Aqurena med 25×21:a. Notera det låga taket, 6 m, som ger en viss trång känsla (jfr t v om E-badet skulle ha så lågt i tak) mot IKSU:s 25:a i bild ovan t h och än mer t v Eriksdalsbadet höga, rymliga och luftiga med 12 m upp, dessutom välvda tak mot platt i Tyresö.

Och platt och lågt och inträngt och trångt med trafik och sämre luft även utomhus för att Nannabad nu (se översta bilderna), ger sämsta planeringen i Sverige nu, av döma av seminariets redovisningar och pågående utredningar och badbyggande i Sverige. 

Slutsats: Nannabads 50×25:a blir förlorare med risk för ödsliga ytor ofta och där äventyrsdelen med bara 850 kvm inte lockar som tre ggr större Sundsvalls Himlabadet och fem ggr större Öviks Paradiset. Enda vinnaren blir vi som vill simma 50:a/25:a och få egna banor, sådana lär det bli gott om. Men det var ju inte det som var tänkt utan att få många motionärer att simma mera. Nanna-50:as dyrare, trafikbesvärligare och luftmiljösämre lockar mindre, sommartid passar Vännäsbadets ute-50:a bättre och Nydala/Umelaguns 25:a liksom att IKSU och Holmsund har billigare och miljöbättre vid deras 25:or.

I morgon kommer en blogg som visar framtidens SIMHUS med simkanal och hälsosim, som fick gehör av intresserade vid badhusseminariet och där simkanalen med strömmande vatten och 110 m runt blir ett lyft för motionssimmare, rehab och vattenlöpare samtidigt som det finns flexibilitet för 50:a- och 25:a-banor. Läge vid IKSU ger mer allmänhetssim och går att bygga för SM-tävlingar också. Till hälften av pris för Nannabad totalt och halva driftskostnaden!

Nanna Eriksdal höjd

Umeås Outredda Nannabadplaner! 40% överytor och 120 mkr dyrare. Trafikfarligaste läget. Lågt i tak: Luftproblem. Minskat äventyrsbad. Störig planlösning – 50:a ej utemiljö. Sämst i Sverige av nya badplaner!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Outredda Nannabadplaner! 40% överytor och 120 mkr dyrare. Trafikfarligaste läget. Lågt i tak: Luftproblem. Minskat äventyrsbad. Störig planlösning – 50:a ej utemiljö. Sämst i Sverige av nya badplaner! 

ALLT DETTA OUTRETT OCH EJ REDOVISAT I FULLMÄKTIGE FÖR BESLUT. HADE ALDRIG GODKÄNTS I KF OM KOMMUNEN PLANERAT. BADBOLAGSSTYRELSEN ANSVARIG.

Fel 1. Nannabadplanerna fick överytor på 3 500 kvm (40% mer än i projekthandlingarna) och 120 mkr och utan Kommunfullmäktigebeslut som badbolagsordningen säger vid frågort av större vikt. 500 kvm var för två 50:a-banor och djupbassäng, så nettoöverytan blev 3 000 kvm, 100 miljoner kr mer enligt schablon.

Fel 2, Men äventyrsbadytorna minskade med 20 % till 850 kvm och till 1/3 av Badutredningens, se ritningar. Instängd med genomgångsrum störande, bristande överblick och sämre arbetsmiljö (längst t h). Se även därunder med idealmodell t h och korta avstånd och bra överblick.

Fel 3: Lågt i tak i 50:an, bara 6 m, mot 12 i Eriksdalsbadet i Stockholm och högre i IKSU:s 25:a, se bildcollage där välvda tak mot vatten I huvudstaden lyfter 50:an medan skolådeplatt bassäng i gatumiljö i Umeå sänker den och ger luftproblem (utöver avgasluften utanför)!

Fel 4: Störande planlösning med 100 m korridor till 50-metersbassäng inklämd i citykärna utan utemiljö minskar attraktion och utveckling.

Fel 5: (Det värsta), en livsfarlig (tillika outredd) trafikmiljö med växande alkoholomgivning som oroar.

Nanna överytor 3000

Nanna planlösn tre

Nanna planlösn Liljewall

Nanna Eriksdal höjd

Nanna trafikkaos

 

Umeås Badbolagsstyrelseledamöter visste inte om ökade ytkrav som blev 40 % mer, + 3 500 kvm motsvarande 100 – 120 mkr och + 4 mkr/år i drift!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Badbolagsstyrelseledamöter visste inte om ökade ytkrav som blev 40 % mer, + 3 500 kvm motsvarande 100 – 120 mkr och + 4 mkr/år i drift!

Nedan är den redovisning av Nannabads badytor=verksamhetsytor som finns på Umeå Badhus AB:s hemsida. Där syns tydligt ökning med 2 943 kvm (från 8 257) till 11 337 kvm, eller + 36 %. Noteras bör att övrig yta som väggar och pelare (pga rörigare planlösning och P-hus ovanpå) ökar med 490 kvm, eller 15- 20 mkr mer, totalt en fördyring på 100 – 120 mkr och 40 % mer!!!

Men genom att P-huset minskar motsvarande (- 3003) så blir totalytan 19 736 (nya) mot 19 169 (gamla) så därför reagerade kanske inte badbolagsstyrelsen. Man visste förmodligen inte att det beställts dessa överytor och kanske inte heller personalen i badbolaget gjorde det, annat än att simningen skulle få sina önskade 10 st 50-m-banor och uv-rugbyn egen djupbassäng, omräknat c:a 500 kvm.

Det lär inte ens finnas protokoll på sådan ytbegäran för den nya arkitektkonsulten då hösten 2012 utan endast muntligen beställt två banor till och djupbassäng. Därmed har det undgått styrelseledamöterna och de såg bara totaltsiffran, inte att badhusytorna ökade med i praktiken 3 500 kvm (inkl väggar/pelare).

Detta undgicks då även Kommmunfullmäktige som enl bolagsordningen ska ta ställning om ändringar av större vikt. Och vad kan vara viktigare än när huset blir 100 – 120 miljoner kr dyrare, 40 % ?!! Vilket enligt schablon motsvarar 4 mkr/år i drift Det börjar likna Kulturväven från 700 till 915 mkr.

Men det går att avbryta Nannabadbygget, lösa ut entreprenörerna även om det kostar tvåsiffriga miljonbelopp, besparingen blir så vida större. För att 500 kvm mer simytor ska måsta ge 3 000 kvm till, obeställt, är orimligt, dessutom stor del till större gym och relax som inte räknats på och kan vara förlustytor driftsmässigt. Om inte politikerna förmår det själva, kanske revisorerna kan gå in och syna dessa ökningar, obestämda och redovisade i beslutsprotokoll.

Nanna yta P-hus

Umeås Bästa av Löfvén, Stefan och S- partiledare kan det bli om S här vet att deras högsta ledare känner till den miserabla trafiken kring Nannabad.

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa av Löfvén, Stefan och S- partiledare kan det bli om S här vet att deras högsta ledare känner till den miserabla trafiken kring Nannabad.

Han var först att svara av partiledarna på mitt brev nyligen. Här säger Stefan Löfvén att han läst brevet och hänvisar till ansvariga politiker och tjänstemän. Och samma får denna blogg ha som budskap, att det ansvariga läser mitt brev (fås i diarium hos partier/riksdag/regering).

Nanna Löfvén 2

Nedan är hela svaret från Socialdemokraternas partiledare och värt att notera är det Stefan Löfvén säger: ”Jag bär med mig dina synpunkter i mitt fortsatta arbete.” Och längst ner om att med ”…innovation och en stabil ekonomi bygger vi framtidens Sverige.” Dvs han kan bli intresserad av mina ”simmovationer” och av hur instabil en Nannabadekonomi ser ut att bli.

Nu blir det att vänta på övriga partiledares svar. En annan från regeringshåll jag fått svar är från civilminister Stefan Attefall (KD) om att använda 1948 års stadsplan för att slippa göra ny detaljplan och slippa allmänhetens insyn och påverkan. Så det blir alltmer känt på rikspolitisk nivå att detta Nannabad ifrågasätts. Kanske är det detta som behövs för ett om- och nytänkande.

Här under är bild från de brev jag skickade och länk till en blogg om brevet till partiledarna i riksdagspartierna,

Nanna Löfvén 1
http://blogg.vk.se/umeas-basta/2013/10/25/umeas-basta-brev-dessa-om-partiledare-i-riksdagspartierna-bryr-sig-om-barnens-val-och-riktlinjer-ges-for-idrottsanlaggningars-lagesvillkor-2/

Umeås Bästa Brev? Dessa om partiledare i riksdagspartierna bryr sig om barnens väl och riktlinjer ges för idrottsanläggningars lägesvillkor.

Så här skrev jag i slutet på blogg med bilder om trafikrisker vid ett Nannabad:

Eller behövs det information till regering och riksdag för att få riktlinjer för idrottsanläggningar EJ vid trafikfarligheter, miljödåligheter och alkoholomgivning? När Umeås partier utom Miljöpartiet och Arbetapartiet inte verkar vilja förstå problemen.

Därför får samtliga partiledare/spårkrör dessa brev med blogginnehållet. Blir M-Reinfeldt först med svar om att värna barn och ungdomar i Umeå (och hela Sverige genom rikslikare?) Eller S-Lövfén som har Norrlandsblod i sig? Eller Miljöpartiet som har det lokala MP som ogillar miljöfarorna och är emot Nannabadläget. Eller…?

Statliga bidrag ger anledning att staten också bryr sig här, då dåliga och farliga lägen ger färre unga utövare och sämre ekonomi samt ojämlikheter idrotter emellan. Då får gärna Umeå bli föregångare och nytt och säkrare bad/sim-läge blir effekten.

Nanna partiledare

Umeås Badbolag ökade ytor efter simsportNEJ. Utan KF-beslut eller dialog med Fritidsnämnden.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Badbolag ökade ytor efter simsportNEJ. Utan KF-beslut eller dialog med Fritidsnämnden.

Bakgrund. Se nedan två ritningar. T v den anbudsritning för projektering från Umeå Badhus AB sommaren 2012 och på 8 300 kvm, varav 1 050 för äventyrsdel. Den visades för simsporterna Umeå Simsällskap och Isbjörnarna, undervattensrugbyn på hösten. T h badplaner för nuvarande Nannabadritning.

Nanna Lerst Tageb 2

Då kom chocken för kommunbadansvariga. Det blev NEJ från båda föreningarna. Nejet berodde på åtta 50:a-banor mot önskade tio och ingen separat hopp/djup-bassäng, det politikerna tidigare beslutat. Därför behövdes c:a 500 kvm till.

Hela Nannabadprojektet höll då på att spricka igen. Förra gången var när KD:s Veronica Kerr 19/12 2011 interpellerade om för små äventyrsbadytor, ekonomi och läge. Och nu är ännu mindre. Där kommunalrådet Lennart Holmlund (S) svarade bl a att det inte fick blir dyrare än Lerstenens 22 mkr/år i drift och nu är 32, men lär stiga pga felkalkyl av Fritidsnämnden. Så både Kerr och Holmlund borde ha stoppat Nannabad redan om de står för sina ståndpunkter.

Men i stället anlitades ny arkitektkonsult anlitades och oerfaren på badhus/simhallar, medan de Lerstenen och sedan kommunen haft, var bland Sverige erfarnaste. Det blev bråttom, på två månader måste nytt förslag komma. Så blev det och vände upp-och-ner på det mesta.

P-hus bredvid blev i stället ovanpå äventyrsdel och omklädning då 50:ans bassängrum hade för stor spännvidd. Så att P-våningsplan intill Nygatan skuggar lägsta våningarna för evigt för de boende där. 500 kvm:s behov blev 3 000 kvm, dvs 2 500 överytor inte begärt. Se här från hemsidan för Umeå Badhus AB

Styrelsen för Umeå Badhus AB har nu fastställt utformning och ytor för den nya anläggningen i kvarteret Nanna. Ytorna har i förslaget ökats med närmare 3 000 m2 och uppgår för badhusdelen till totalt cirka 11 300 m2 vilket är en ökning med 2943 m2 från det förslag som har presenterats tidigare.

Men äventyrsdelen krympte ytterligare till 850 kvm, förra gången var till 1 050, det KD-Kerr dec-2012 ansåg för litet från Lerstenens 1250 kvm. Men egentligen är minskningen än värre jämfört med Badutredningens 2 500 kvm äventyrsbad, se här längst t v, därefter anbudsförslaget och t h nuvarande, 1/3 av badutredningens!

Nannabad utrd lerst badb

Överytorna gick till större gym, över 1 500 kvm och större relax i källlarplan utan att detta begärts och inte godkänt av KF. 2 500 kvm överytor kostrar omkring 80 mkr och dyrare drift på 2-3 mkr/år enligt schablon i branschen. Men än dyrare i verkligheten då mer gymytor och relax riskerar ge marginalförluster.

Så går det när det är så bråttom att det halvår som badbolaget vintern/våren 2012 informerade simsporter, fritidsnämnd, fritidsförvaltning och politiska partier samt redovisade ut till medierna och ddärmed allmänhten, blev det inte för nya ”överytsförslaget”.

Fritidsnämnden informerades en dryg månad efter presentationen i november och noterade denna i protokoll, dvs ingen granskningstid gav och att nå ut till allmänheten. Enbart visning vid kommunens Öppet hus i januari var meningslös då allt var bestämt då och anbudsunderlaget var på gång.

Samma för simsporternas nya styrelser våren 2013, som inte fick chans att gå ut till medlemmar för information och synpunkter, eftersom det var bråttom igen, anbuden skulle bara ut. Allt för att hinna få klart bygglov och byggstart på sommaren.

Så under alla dessa bad/sim-planeringsår sedan M:s Anders Ågrens motion 2004 om ny simhall och därpå följande badutredning i 2-3 år, är nu badbolaget allra sämst på information och demokratiskt inflytande. Ja, inte ens en budget togs fram för detta, än mindre driftskostnader! Dvs samma politiker som i badutredningen gav tid, var noggranna och hade dialog gör nu precis tvärtom!

Allt detta odemokratiska och oinflytande riskerar nu att Hörnefors och Sävars simhallar läggs ner i framtiden liksom Nydalas Umelagun blir i farozonen när nya ståbad väntas, just pga detta felplacerade, ogenomtänkta och icke beräknade Nannabad. Se förra bloggen.

 

Umeås Framtidsturism är upplevelse-turism med hälsoaktiviteter. På Campus, Nydala, m fl friluftsområden, inte shoppingturism som M:s Anders Ågren säger i blogg idag.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Framtidsturism är upplevelseturism med hälsoaktiviteter. På Campus, Nydala, m fl friluftsområden, inte shoppingturism som M:s Anders Ågren säger i blogg idag.

Därför har jag skickat denna kommentar till M-kommunalrådet.

Det är upplevelseturism som är framtiden, inte shoppingturism som inte har samma potential helt enkelt pga ökande näthandel. Därefter kommer hälsoturism, dvs folk bryr sig allt mer om sin och sin nära omgivnings hälsa.

Sådan upplevelseturism kombinerat med hälsoaktiviteter gör att det inte är citylägen som blir bäst. Dvs den hälsoanläggning för upplevelser som ett Nannabad kan vara, ligger då så fel det kan bli. T ex hur kommer husvagnsbesökande dit och var finns utemiljön med frisk luft?

I förhållande till shopping- (badande/simmande ger sig inte ut och handlar före/efter besök), upplevelse- och hälsoturism, riskerar ett Nannabad bli en bakåtsträvande och än dyrare satsning, även för Umeå som kreativ och visionär stad.

Nydala och Campus är framtidsområdena härmed, och med en spårtaxi-bana därifrån via NUS och Östra station via järnvägen till Centralstationen och Järnvägstorget kopplar Umeå ihop dessa upplevelse/hälso-områdena med en shoppingturism i centrum, där spårbanan blir en kombination här och unik i Sverige.

Ta därför chansen och avför snarast Nannabadygget innan denna gökunge i ekonomiboet i Umeå tagit för sig så mycket att Umeås utveckling viker. Du tog ett bra initiativ 2004 med motion om ny simhall.

Gör det med motion om nytt igen och i hälsoutvecklande läge, inte miljöfarligt som nu!

Umeås Bad Scenario under 2014: Fritidsnämnden snålar i budget pga Nannabad så att Umelagun-bad och Hörnefors/Sävars simhallar dras in och det bussas till bad i stan!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bad Scenario under 2014: Fritidsnämnden snålar i budget pga Nannabad så att Umelagun-bad och Hörnefors/Sävars simhallar dras in och det bussas till bad i stan!

Detta är inget skräckscenario för att Nannabadbygget ska stoppas, det är en reell verklighet för Fritidsnämnden i Umeå kommun och Umeå Fritid. Nästa år ska man göra flerårsbudget 2015 – 2017, då måste driftsbudget läggas som får effekter på annat inom fritidsområdet.

Om ekonomin centraliserats för fritiden över hela kommunen, även kommundelarna Hörnefors och Sävar där det finns badhus/simhallar nu, i Hörnefors även ett populärt utebad, och kommundelsnämnderna får mindre pengar pga hela Umeå kommuns ”stålbadande” (eller nämnderna avskaffas), riskeras baden i Hörnefors och Sävar. Holmsund klarar sig nog genom äventyrsbadet Aquarena. Men kanske inte Obbolas utebad. (Nedan Vallabadet i Hörnefors)

Nanna Hörnefors

Snålandet (jag vill inte använda det i grunden positiva ordet spara) kan resultera i nedläggningar och subvention av badbussar för barn och ungdom till ett Nannabad, medan vuxna få betala både resa och badavgifter. Umelagun på Nydala kan inte heller undgå indragning då ett äventyrsbad inomhus i centrum inte gärna kan stänga under sommaren.

Så det allt dyrare Nannabadbygget ger då dessa effekter och inget går att göra åt då. Men NU går det genom att förmå Umeås politiker och partier att NU göra sådana här konsekvensanalyser och redogöra för vad de vill här.

Särskilt Centerpartiet som värnare av landsbygd i allmänhet och kommundelar i synnerhet, senast angående nedläggning av brandkårer och indragning av stöd till enskilda vägar med gruppledaren, tillika badbolagsstyrelseledamoten Mattias Larsson har anledning att välja vilken stol han vill sitta på, partistolen och anledning att säga nej till Nannabad. Eller badbolagsstolen och våga bryta enigheten där, stoppa Nannabadbygget för att rädda kommundelsbaden och Umelagun.

Men vad säger allianskollegorna M, FP och KD som vill behålla kommundelsnämnderna. Lovar man säkra baden där? Miljöpartiet och Arbetarpartiet som inte vill ha Nannabad i sina budgetar, kan lova bad/simning i kommundelarna liksom Umelagun (här i flygbild). Då S och V står för avskaffande av kommmundelsnämnderna är hoppet minst att dessa ändrar sig.

Umelagun

Umeås Badsiffror fel, och än mer, i jämförelse med andra bad visade badhusseminarium, nu 40 – 45 mkr/år!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Badsiffror fel, och än mer, i jämförelse med andra bad visade badhusseminarium, nu 40 – 45 mkr/år!

Vid ett badhusseminarium i Stockholm där landets badbyggarexpertis informerade om att planera, bygga och driva badhus/simhallar bättre och mer ekonomiskt visades Tyresö Aqurena 25:a, äventyrsdel och gym med kalkyl för bad/simning på 124 000 besök/år.

Med 50:a i Nannabad och något större äventyrsbad tror Fritidsnämnden i Umeå på 350 000 besök, dvs tre ggr mer, vilket är orimligt.  Övik Paradisets 230 000 besök/år och fem ggr så stor äventyrs/upplevelsebad bekräftar Umeå överskattning och därmed underskattning av driften på 30-32 mkr/år enligt beräkning från jan-mars i år, se nedan. 100 000 mindre är troligare och då 6 mkr dyrare, uppåt 38 mkr.

Så min tidigare uppskattning på 40-45 mkr i driftskostnad stämmer allt mer med de 45  mkr Norrvidden/Medley beräknade 2009 när Lerstenen, m fl fick uppdraget att bygga Nannbad. Det här kan bli än svårare för Fritidsnämnden att klara än problemen Kulturnämnden har i Kulturväven som blir diskussion i Kommunfullmäktige på måndag 25/11.

Högsta tjänstemännen (som politikerna numera framhåller som duktiga och kompetenta) och deras sparförslag i våras om att skjuta på badbygge i två blir allt klokare i skenet av alla neddragningar. Då ges också andrum för att se över bad- och simplanerna.

Nanna Badkostnad 2