Umeås Trafikinfarkt enl. Länsstyrelsen fick inte utredas, detaljplanearbete stoppades, men så lovades frivillig utredning; som inte blev av. Först nu utreds trafik – men bara för cyklar!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Trafikinfarkt enl. Länsstyrelsen fick inte utredas, detaljplanearbete stoppades, men så lovades frivillig utredning; som inte blev av. Först nu utreds trafik – men bara för cyklar!

Nanna miljöutredning 4

Nanna miljöutredning 6

BYGGNADSN. ORDF. ÅSA ÖGRENS UTLOVADE UTREDNING ÄR ÄN INTE GJORD!

Nedan trafikbild t h är från konsultutredning i påbörjad detaljplan och med länstyrelsevarning för trafikinfarkt. Varningen klingade ohörd då badpartierna S-M-FP-C-KD avbröt detaljplanearbetet (V-MP-AP ville ha ny detaljplan) och använde en stadsplan från 1948 så att trafikgranskningen kunde stoppas.

Nanna trafikfarligt 2

Liksom Länsstyrelsen fanns det insiktsfullhet på Gator och parker i Umeå kommun som yttrade följande (2012) om cykeltrafiken kring Nannakvarteret och informerades om i högsta kommunorgan. Men inga utredningar då, inget inför bygglov 2013 och inte av badbolaget före byggstart, utan först nu har konsultbolag anlitats.

Nanna cykel P NP

Men det som var ”inte acceptabelt” struntade kommunledningen i och följande från ansvarig trafikplanerare Katarina Bergströn i Umeå kommun blir då också för bilande bad- och simbesökare.

Det går inte att garantera att de cykelparkeringar som skapas på Västra Kyrkogatan samt längs med Nygatan inte används av andra stadsbesökare, utan det gäller att skapa många attraktiva cykelparkeringar på olika platser runt om i staden för att kunna möta cyklisterna behov av cykelparkeringar.

Och samma verklighet kan utläsas i svar från C:s gruppledare Mattias Larsson, tillika badbolagsstyrelseledamot, med bl a

”….vad jag menade är att såvitt jag känner till så finns det INGA Cykelparkeringar som är reserverade endast för de som besöker en plats.
Exempelvis parkeringarna utanför nuvarande simhall de får användas även av de som gör annat.”

Så både i byråkratin och politiken bäddas nu för TRAFIKINFARKT OCH P-KAOS, som ”sopas under mattan” samtidigt som det byggs och byggs…!

Dags för medierna att dyka under ytan i en kommunplanering som inte bryr sig om trafikvillkoren som annars görs för barn/ungdomar när det gäller dagis/skola för säker miljö.

Umeås P-kaos i stan! Badbesökare blir utan P-platser då Nannabad inte kan garantera P-platser; vida värre än på Bettnessand nyligen.

Av , , 1 kommentar 0

Umeås P-kaos i stan! Badbesökare blir utan P-platser då Nannabad inte kan garantera P-platser; vida värre än på Bettnessand nyligen.

Skyltar ska hindra nytt p-kaos

Publicerad idag kl 11.31

UMEÅ Bettnes. Efter tisdagens parkeringskaos vid Bettnesand har kommunen gått in med stora skyltar om parkeringsförbud – detta har inte funnits tidigare. Ett kvitto på betald p-avgift fanns inte heller och kommer inte att ordnas, då måste man själv gå till kiosken och fråga efter ett.

Ovan är från vk.se onsdag 23/7 med P-platser som inte räckte till på Bettnessand med p-kaos som följd. För ett Nannabad mitt i allt trafiktätare stan riskeras p-kaos inte bara en dag utan under hela året, inte minst när centrum har extra aktiviteter och extra kommerssatsningar.

Precis som för cykelparkeringarna kan inte Nannabadnyttjarna garanteras P-platser i P-huset Nanna eller i badbygget. Så här svarade en trafikplanerare i Umeå kommun mig angående cykel-P:

Det går inte att garantera att de cykelparkeringarna som skapas på Västra Kyrkogatan samt längs med Nygatan inte används av andra stadsbesökare, utan det gäller att skapa många attraktiva cykelparkeringar på olika platser runt om i staden för att kunna möta cyklisterna behov av cykelparkeringar.

OCH SÅ HÄR BEKRÄFTAR CENTERPARTIETS GRUPPLEDARE MATTIAS LARSSON, TILLIKA STYRELSELEDAMOT I DET KOMMUNALA BADBOLAG SOM BYGGER DETTA NANNABAD UTAN SÄKRA P-PLATSER FÖR CYKLANDE. OCH SOM DÅ GÄLLER FÖR ALLA BADBILANDE.

”….vad jag menade är att såvitt jag känner till så finns det INGA Cykelparkeringar som är reserverade endast för de som besöker en plats.
Exempelvis parkeringarna utanför nuvarande simhall de får användas även av de som gör annat.”

SÅ ETT P-KAOS ÄR ATT VÄNTA FÖR ETT NANNABAD DÄR INGA SKYLTAR SOM I BETTNESSAND KOMMER ATT HJÄLPA, ETT P-KAOS SOM DÅ OCKSÅ DRABBAR CENTRUMHANDELN, DET SOM VISSA POLITIKER VILLE NANNABAD SKULLE GYNNA, MEN NU BLIR TVÄRTOM!

 

 

Umeås Friidrott i topp med SM-stjärnor på campusarenan medan simning är i botten med SM-underkänd bassäng. Varför olika?

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Friidrott i topp med SM-stjärnor på campusarenan medan simning är i botten med SM-underkänd bassäng. Varför olika?

Nanna friidrotts-SM

UMEÅS FRIIDROTT FICK BESTÄMMA DRÖMLÄGE PÅ CAMPUS SOM GAV SM 2014

Nanna SM fridrott-simning 2

UMEÅS POLITIKER BESLÖT MARDRÖMSLÄGE FÖR SIMNINGEN = INGEN SM-50:A

Nanna S badhus trafik

PGA LITE PUBLIKUTRYMME, TRÅNGT FÖR DELTAGARE OCH INGEN UTEMILJÖ

Nanna krock SB

GER INGEN SM-VECKA SOMMAR – I TRAFIKFARLIGT PROVISORIUM MED VIP-LÖSNING

Nanna SM-vecka nej

 

Umeås Mediers frågor efter min blogg simtävlingen Umeälven Open Water 26/7 stoppades tävlingen. Nu behövs frågor om annat riskarrangemang, SM i Nannabad med VIP-tält 200 m ifrån.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Mediers frågor efter min blogg simtävlingen Umeälven Open Water 26/7 stoppades tävlingen. Nu behövs frågor om annat riskarrangemang, SM i Nannabad med VIP-tält 200 m ifrån.

Kritiserad simtävling ställs in

För få anmälningar, skriver arrangören.Lördagens planerade simtävling i Umeälven, kallad Reclaim the river – Umeälven open water, vars marknadsföring har väckt en del reaktioner idag – har ställts in.

Tre av de fyra lokala dagliga medierna hörde av sig, Radio Västerbotten (ovan är därifrån), Västerbottensnytt och Folkbladet, medan från VK var det tyst, dock notis på nätet refererande till Vbnytts inslag. Men inte i papperstidningen trots två reportage kring risker i älvar, från tillbud i Vindeln och om problem i Umeå vid ny kaj.

Men VK (och övriga medier också) har här ny anledning att djupdyka i vattenproblematiker som SM-veckan sommar där Umeå kommun nu har ett tredje provisorium för att klara pubklikkravet på 2000 platser i Nannabads 50:a. Man vill göra en VIP-lösning med tält på Vasaskolans grusplan och skicka åskådare och deltagare 200 m emellan VIP-tält och tävlingsbassäng.
Nanna krock SB

Detta innebär olycksrisker av oanade mått och syns här i montage av kommunnansökan till RF/SVT och man vill Svenska simförbundet ska godta. Självklart måste detta underkännas och bäst är att Umeå kommun drar tillbaka sitt arrangemang, precis som för simtävlingen Umeälven Open Water.

Men förmodligen behövs då att medierna börjar syna riskerna som illustreras ovan i montage av kommunens ansökan. Nedan är mitt debattinlägg i VK igår 23/7 om SM-veckan och problemen/riskerna samt möjligheter i att stoppa Nannabadbygget och skapa godtagbara 50-m-bassänger för att få 50:a-SM och därmed ha chans på SM-veckan sommar. Och som räddar idrottsstaden Umeå.

Rädda idrottsstaden Umeå

DEBATTARTIKLAR Prestigelåsningen sedan beslutet 2007 om centrumläge för badhuset för att gynna kommersen i stan måste ”dyrkas upp”. Ett sätt vore en utebassäng på Nydala där Umelaguns 25:a byggs ut till en 50×25:a och det finns utrymme för tillfälliga läktare att klara åskådarkravet samt få den behövliga utemiljön. Det skriver samhällsdebattören Urban Bengtson, Umeå.

För två veckor sedan slog Borås i Västergötland rekord med 41 sporter i den allt populärare SM-veckan som Riksidrottsförbundet och Sveriges Television står bakom. Vintervarianten hade Umeå i januari med 16 SM-idrotter, samma som i Falun 2013 men större publik och rekord i turistekonomisk omsättning, 30 miljoner kronor.

Med politiskt beslut 2006 om ny simhall med 50-metersbassäng som Umeå simsällskap och Västerbottens idrottsförbund markerade i idrottsläge i badutredningen året innan och badprospektet 2008 av Umeå kommun, som skulle följa Svenska simförbundets krav för tävlingar, fanns förutsättningar för SM-veckan sommar som hade premiär 2009.

Så blev det inte, den politiska majoriteten (S-V-M-FP-C-KD medan MP och AP var emot) svek simningens önskan om placering vid andra sporter och löften för SM på långbana, 50 meter. I stället beslöts läge utifrån kommers i ett centrumläge som inget parti förordat tidigare.

Därför pågår ett bad- och simbygge på kvarteret Nanna, trafikfarligt och nära krogmiljöer och som inte ens når hälften av SM-publikbehovet om 2000 platser samt saknar den viktiga utemiljön intill; landets sämst placerade bad av döma av andra kommuners simhallsplaner.

Ändå underkände badutredningen Nannatomten för bad med 50-metersbassäng på grund av för litet utrymme. Men samma politiker och tjänstemän från utredningen står nu bakom badbygget man vet inte klarar långbane-SM.

Och efter succén med SM-veckan vinter i år vill nu Umeå kommun ha SM-godkänd 50:a därför att utan simningen blir det ingen SM-vecka. Hönsgård kan man säga. Detta syns i tre provisoriska lösningar som hastats fram för en SM-vecka. Först Vännäsbadets 50:a tre mil ifrån som Simförbundet sa nej till. Sedan en portabel bassäng för 10 miljoner kronor som blir för dyr och bara en tillfällig lösning.

Senaste förslaget som VK-sporten nyligen avslöjade, flyttar mesta publikem samt deltagare till Vasaskolans tomt med VIP-tält för TV-skärm, rastplats och vilorum 200 meter från tävlingsbassängen och splittrar den folkfest ett sim-SM är med sammanhållet område.

Vad värre är, är passagen tvärs över P-huset Nannas in- och utfart med dess krockrisker som visas i illustrationer här. Detta är ohållbart av säkerhetsskäl och oansvarigt politiskt, särskilt som ”VIP-modellen” inte fanns med vid ansökningstidens utgång och har inte ens bedömts politiskt i Umeå.

RF:s och SVT:s beslut den 30/6 att vänta till hösten med vilken stad av Umeå, Falun och Borås som ska få 2017:s sommar-SM-vecka, ger ändå Umeåpolitiken chans att rädda Umeås idrottsstatus genom att snarast dra tillbaka ansökan.

I stället kan man studera Borås erfarenheter i år och planera för besök i Sundsvall som 2015 har SM-veckan sommar och skaffa kunskap om hållbara simsatsningar för att ge trovärdighet för sim-SM i 50-metersbassäng med simförbundskrav.

Men prestigelåsningen sedan beslutet 2007 om centrumläge för att gynna kommersen i stan måste då ”dyrkas upp”. Paradoxen idag är att just kommers och turism genom SM-veckan räknat i pengar uppåt 100 miljoner kronors omsättning, tre gånger vinterveckan i år, kan bli det som förmår Umeås politiker till nya ”simtag”,

Därför bör näringsaktörer i Umeå agera för en SM-godkänd 50:a. Och sådan kan fås på två sätt. Det ena är en utebassäng på Nydala där Umelaguns 25:a byggs ut till en 50×25:a och det finns utrymme för tillfälliga läktare att klara åskådarkravet samt få den behövliga utemiljön.

Det andra sättet är en inne-50:a flexibel för publikutrymmet genom vikbara väggar mot uteområde eller där en gymnastikhall passar för byggas ihop med en simarena och 50-metersbassäng. Ekonomiskt bäst är på campus vid IKSU Sportcenter och simhallen där, både driftsmässigt och för investering.

Ett Nannabad, har Umeå kommun råd med detta också? Här kan näringslivet medverka i att erbjuda sig att köpa loss byggnationen på Nanna.

Eller att Umeå kommun inser PR-värde och pengardito i att avbryta byggandet och offerera alternativ på kvarteret Nanna, där en koppling till blivande hotell i Mimerskolan kan ge idéer för spännande och attraktivt i stans centrumutveckling.

Då räddas idrottsstaden Umeå med en SM-50:a och hållbara lösningar för SM-veckor sommar samtidigt som centrala Umeå befrias från ett ohållbart badhus på kvarteret Nanna och något nytt växer fram där. Varför inte med allmänhetens medverkan för en gångs skull, då har också demokratin blivit vinnare på stopp av Nannadopp.

Urban Bengtson

Umeås Oseriösa simtävling ”Umeälven Open Water” med anonym arrangör, reclaimtheriver.se, och ”svinn” på 10% i form av drunkning, hjärtstillestånd & allmänt försvinnande. 2014-jippo eller..? Nu rensad hemsida för ”tävlingen” efter bloggen idag. Och nu inställd tävling. UPPDATERING 15:10

Av , , 2 kommentarer 0

Umeås Oseriösa simtävling ”Umeälven Open Water” med anonym arrangör, reclaimtheriver.se, och ”svinn” på 10% i form av drunkning, hjärtstillestånd & allmänt försvinnande. 2014-jippo eller..? Nu rensad hemsida för ”tävlingen” efter bloggen idag. Och nu inställd tävling.

UPPDATERING 15:10

http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=109

Umeå

Kritiserad simtävling ställs in

För få anmälningar, skriver arrangören.

Lördagens planerade simtävling i Umeälven, kallad Reclaim the river – Umeälven open water, vars marknadsföring har väckt en del reaktioner idag – har ställts in.

Det betyder att det finns ansvariga bakom detta ”jipposim”-arrangemang, så bäst vore om dessa nu träder fram och förklarar sig. Förklara också varför sponsorer står med på hemsidan då de tackat nej enligt Radio Västerbotten. Se och hör på http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5920503

Ordna gärna ”Open Water”-simning, men gör det seriöst och efter regler som gäller för detta. Avstyr detta nu och kom igen nästa sommar. Ner till Strömpilen är bra sträcka, liknande från centrum och dit fanns i början på förra seklet, 1900-talet och med 1000-tals åskådare.

På lördag 26 juli annonseras på hemsidan www.reclaimtheriver.se om något som ska se ut som en simtävling i Umeälven mellan centrum och Strömpilen. Men inte när på lördagen och inget om vilka som är arrangörerna! Ingen kontaktperson heller syns. En sökning på nätet om vem/vilka som står bakom hemsidan ger följande:

Innehavare (kontakt-ID)lku4850-1496634
Se kontaktinformation

DVS mitt i Umeå och i Umeälven ska en anonym arrangör handha en tävling i en strömmande älv utan vetskap för deltagarna vilka man har att göra med. Om inte media tidigare informerat om detta eller granskat vad detta är, så kan det vara anledning nu och snarast få fram information. Öppen-vatten-tävlingar är inget att leka med eller skämta om, som kanske följande är tänkt som:

Vi räknar med ett ”svinn” på 10% i form av drunkning, hjärtstillestånd & allmänt försvinnande
Vi på RTR avsäger oss allt ansvar.

2. Jag önskar att jag lyssnade på simläraren då det begav sig

Fokus är flyttat till solidaritet till medsimmare & att
du som deltar förhoppningsvis ska ta dig till ditt mål

Vanliga frågor & svar

Erik
Tja! jag är inte så tränad men kan simma några längder bröstsim kan jag vara med?

Svar: Självklart Erik, det är upp till var & en hur långt & snabbt du vill ta dig, ta på dig en flytväst & blir det för jobbigt så simma in till strandkanten & du kan känna dig stolt över att du deltog.

TRÄD FRAM ANSVARIGA OCH GE BESKED VILKA NI ÄR SOM ARRANGERAR!

ÄR UMEÅ KOMMUN INBLANDAT SÅ SÄG VAR OCH HUR?!

ÄR DETTA ETT 2014-JIPPO OCH SKATTEPENGAR SOM FINANSIERAR?

Reclaim The River Umeälven 26 Juli 2014 Umeå Open WaterSträckan är provsimmad med start nedanför Designhögskolan & målgång vid KolbäcksbronOrdnade priser som får den fattige att le & den rike att rodnaKontaktade förebildernas förebild Heidi ”Armbryterskan från Ensamheten” för prisutdelning. Hon gillade iden dessvärre var hon upptagen detta datum. Prisutdelare är i dagsläget ett wildcard.Alla simsätt är tillåtna & flytväst är tillåtet i alla klasser
Med eller utan dräkt
Med eller utan simglasögon
Badmössa på i färg eller vitt!
Badkläder på!Simfenor, motordrivet samt annan fartökande utrustning är inte tillåtet.Bedömning görs på plats av RTR.Icke simkunnig, simkunnig alla är välkomna att delta!Vi räknar med ett ”svinn” på 10% i form av drunkning, hjärtstillestånd & allmänt försvinnande
Vi på RTR avsäger oss allt ansvar.SträckorEn kortare sträcka på 1km samt en längre sträcka på 2,6km Simning sker medströms.Anmälningsavgift 300krAnmälan till mailadressen skriven lodrät till vänster. Du kommer att få ett mail med instruktioner för betalning. Ange kontaktuppgifter till dig & närmast anhörig. Nödvändig information om tider & sträckor skickas till dig via mail.Priser lottas ut oberoende av prestationPassar du in på någon av följande så är du välkommen!1. Jag flyter med strömmen & hoppas medhavd flytväst bär mig2. Jag önskar att jag lyssnade på simläraren då det begav sig3. Jag önskar att jag gjort något annat med mitt liv4. Jag önskar att jag vågat prova nya saker5. Jag känner lugnet & tar det i min egen takt6. Nu är det dags att ta fram fisken i mig7. Nu är det dags att veva med armarna8. Nu jävlar blir det simma avI detta event är det inte fokus på tidtagning.Fokus är flyttat till solidaritet till medsimmare & att
du som deltar förhoppningsvis ska ta dig till ditt mål

Du simmar på egen risk, med egen kraft & egen vilja!

Det är dags att utmana krafterna i Umeås hjärta, älven

Vid Startdagen RTR

Om RTR anser att inte tillräcklig säkerhet uppnåtts längs sträckan kommer ingen start att genomföras. Vid detta fall betalas anmälningsavgiften tillbaka till anmälda simmare

RTR har rätten att innan start neka en simmare att deltaga om simmaren är påverkad av någon substans, otryggt allmäntillstånd eller visar tecken på ett påbörjat sjukdomstillstånd. Vid detta fall betalas anmälningsavgiften tillbaka till anmäld simmare

Vid Startdagen Simmare

Om simmaren inte känner sig trygg innan start så har simmaren rätt att avbryta & få anmälningsavgiften tillbaka

Simmare

För att delta som simmare bör du ha en god erfarenhet av simmning. Respekt samt förståelse för starka strömmar & kalla vatten. Simmar du med våtdräkt så ger det bättre flytkraft dessvärre ökad risk för ”Sipe”.

Funktionär

Vill du vara funktionär så maila mailadressen skriven lodrät uppe till vänster

Vanliga frågor & svar

Ingbritt
Hej RTR! Jag är orolig men intresserad av att delta i eventet men tänker så mycket på min rädsla för
öppet vatten.

Svar: Tänk inte så mycket Ingbritt 😉 Visst finns det risker med simning i öppet vatten & ännu mer risker när det är strömmande vatten. Fundera i lugn & ro & känn efter om det här är utmaningen för dig.

Erik
Tja! jag är inte så tränad men kan simma några längder bröstsim kan jag vara med?

Svar: Självklart Erik, det är upp till var & en hur långt & snabbt du vill ta dig, ta på dig en flytväst & blir det för jobbigt så simma in till strandkanten & du kan känna dig stolt över att du deltog.

 

 

 

 

Copyright © reclaimtheriver.se 2014

Umeås SM-fiaskon pga omodernt badbygge stoppar SM-vecka sommar 2017 och ny SM-vecka vinter medan Sundsvall får 3:e 2015 – bäst i Sverige.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås SM-fiaskon pga omodernt badbygge stoppar SM-vecka sommar 2017 och ny SM-vecka vinter medan Sundsvall får 3:e 2015 – bäst i Sverige.

Det blir alltmer klart att någon SM-vecka sommar 2017 kan Umeå aldrig räkna med. Så här står det på Radio Sjuhärads hemsida 7 juli:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=95&artikel=5908111

SM-veckan i Borås är över men redan 2017 vill Borås ha arrangemanget igen. Och projektledaren för SM-veckan i Borås, Frida Otterdahl, tror att man har goda chanser.

Och i Borås vet man om att Falun och Umeå som aspirerar på SM-veckan 2017 hade ofullständiga ansökningar när tiden gick ut i våras. Så här beskrevs detta i Borås tidning 1/7 när SM-veckan i år startat.

http://www.bt.se/sport/boras-enda-ansokande-om-sm-veckan-2017—men-besked-drojer(4348496).gm

Borås enda ansökande om SM-veckan 2017 – men besked dröjer

Bara Borås har lämnat in en felfri ansökan om att få arrangera SM-veckan 2017.

HÄR BORÅS SIMARENA MED INNE- OCH UTE-50:A I FRILUFTSLÄGE OCH SM-GODKÄND

Nanna Borås 4 2

UMEÅS NANNABAD I CITYLÄGE MED INNE-50.A UTAN UTEMILJÖ = SM-UNDERKÄND

I Wikipedia beskrivs SM-veckan och visas historiken sedan starten 2009.

SM-veckan sommar 2015 kommer att avgöras i Sundsvall och är den sjätte sommarupplagan av SM-veckan. Tävlingarna arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Television (SVT) och Sundsvalls kommun. Från början hade Gävle tilldelats tävlingarna, men efter att de inte kommer att kunna bygga en simanläggning som klarar SM-kraven tillfrågades Sundsvall om värdskapet. Sundsvall har tidigare arrangerat SM-veckan vinter 2009 och 2011. I och med värdskapet för sommarveckan 2015 blir Sundsvall den första staden att arrangera både SM-veckan vinter och SM-veckan sommar.

Sundsvall 2009 • Sundsvall 2011 • Östersund 2012 • Falun 2013 • Umeå 2014 • Örebro 2015• Piteå 2016

Malmö 2009 • Malmö 2010 • Halmstad 2011 • Halmstad 2013 • Borås 2014 • Sundsvall 2015 • Norrköping 2016

 

Så Sv.SImf. kan inte ge dispens för en pappers-VIP-lösning, det skulle sänka gränsen för simningen och även andra sporter.Därför är SM-veckan viktig för att kommunerna ska hålla hög kvalitet på anläggningarna och följa de krav RF och specialförbunden har, och även nya och hårdare om så behövs t ex miljösidan och säkerhet som till/från arenorna samt utvecklingsmöjligheter.

Ju snabbare detta görs desto bättre för deltagarna och för ekonomin dessutom, inte provisorier som nu Umeå och med en helt omodern anläggning lägesmässigt mitt i citytrafik och risk för inga P-platser som stansbesökare/arbetande/boende tar tidigt på dagen.

Och en SM-vecka vinter blir omöjlig då badbygge på kv Nanna i centrum och bostäder på simhallstomten, i stället för tvärtom, tar bort Skid-SM-mark genom bostäder där och på simhallstomten. Så är fiaskot fullbordat med Umeå, Västerbotten och Norrland som största förlorarna.

 

Umeås Umelagun spolad och Holmsunds simhallsintraprenad avvecklad i badhuschefsinformation.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Umelagun spolad och Holmsunds simhallsintraprenad avvecklad i badhuschefsinformation.

I gårdagens blogg om annons för badhuschef för Nannabadbygget påpekade jag felaktigheter som bör göra omtag av annonseringen. Två grava fel finns och ryms i dessa meningar: (Hela informationen som är underlag för badhuschefsannonsen som kommer i VK/VF först 2/8 och ger sökanden bara en vecka på sig, finns nedan).

Du har det övergripande ansvaret för personal, ekonomi, marknadsföring, verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. Både för det nya badhuset i Umeå samt Vallabadet i Hörnefors, Aquarena i Holmsund och Sävar simhall.

MEN Umelagun, äventyrsbadet med 25-metersbassäng, på Nydala, och väldigt populärt nu fina sommardagar, nämns inte. Okunnigt, slarv eller medvetet? Ja, det kvittar, fel är det och därmed otillräcklig information som räcker för att göra om annonsen så att sökanden med utebadserfarenhet kan få med sina meriter då. Umelagun syns härunder.

Nanna Umelagu Aquarena

OCH Aguarena i Holmsunds simhall (se ovan t v) ingår i Storsjöhallens (även sporthall) intraprenad och i en annons kan rimligen inte denna ligga under en ny badhuschef. Såvida inte kommunledningen i tysthet ihop med Fritidsnämnden och Umeå Fritid bestämt sig för att avveckla denna intraprenad och helt överta ”befälet” över Aquarena.

Okunnigt, slarv eller medvetet? Ganska troligt slarv och okunnigt som så mycket i Nannabadplanerna där första misstaget var att besluta om ett läge inget parti förordat bara för att bli överens även om det var något man ogillade lika mycket. Så får inte seriös politik bedrivas om Umeå ska vara en vinnarstad.

Slarven i badhuschefsinformationen måste därför rättas till genom att den skrivs om och ny utlysning av tjänsten görs. Det kan inte sitta i tiden då informationen säger invigning under 2016.

Men mycket kan hända på vägen dit, t ex att det till slut blir en trafikutredning (stoppades då detaljplanearbetet avbröts för att använda 1948 års stadsplan och slippa insyn från allmänheten) och där riskerna för barn/ungdomar blir så allvarliga att badbygget måste stoppas eller ändras till annat.

Och/eller ekonomin inte håller, ska ju räknas på över 50 år som S-kommunalrådet Lennart Holmlund påpekade i interpellationssvar dec 2011 (se blogg 15/7).

2014-06-13
Umeå kommun söker en utvecklingsorienterad badhuschef 

Umeå kommun söker en utvecklingsorienterad badhuschef

Umeås nya badhus är en plats för träning, friskvård, rekreation, rehabilitering och upplevelser, mitt i centrala Umeå.

Umeås nya badhus erbjuder en mångfald av olika aktiviteter. Totalt omfattar badhuset cirka 12 000 kvadratmeter. En multibassäng på 50×25 meter med varierbart djup ska rymma tio banor för motionssim, vattengympa, skol sim och simtävlingar. I simhallen ska det också finnas läktare, en rehab-bassäng och utrymmen för omklädning och administration. I upplevelsesbadet planeras bland annat för olika vattenrutschbanor, strömkanal och bubbelpool. I foajén blir det en servering och en våning upp ett gym. Umeås nya badhus erbjuder en upplevelse oavsett vad besökarens mål är, att bada och ha kul, att träna för att må bättre eller tävlingsinriktad träning.

Läs mer om det nya badhuset på www.umeabadhus.se

Umeå kommun söker en utvecklingsorienterad badhuschef

Med starka ledaregenskaper till ett av Sveriges modernaste badhus, med invigning 2016.

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder dig en kvalificerad och utvecklande tjänst i en spännande verksamhet som är i en uppbyggnadsfas. Tjänsten innebär många interna och externa kontakter. Du har det övergripande ansvaret för personal, ekonomi, marknadsföring, verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. Både för det nya badhuset i Umeå samt Vallabadet i Hörnefors, Aquarena i Holmsund och Sävar simhall.

Till din hjälp har du ett 50-tal medarbetare i form av badpersonal, receptionister, verksamhetsutvecklare, samt stödfunktioner såsom kommunikatör, ekonom och HR. Viktiga intressenter är badgästerna, föreningslivet och entreprenörerna som driver gymverksamheten.

Utifrån politiska beslut och i samarbete med dina medarbetare utvecklar och optimerar du verksamheten ur ett kund- och intressentperspektiv.

Du är underställd fritidschef i Umeå kommun och ingår i Umeå Fritids ledningsgrupp.

Vem är du?

Vi söker dig som har dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet med tidigare ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling från badverksamhet idrottsanläggning eller nöjesverksamhet.

Du har troligen en akademisk utbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Som chef/ledare är du kommunikativ, modig, engagerad, tydlig, motiverande och har ett bra nätverk. Du har förmågan att situationsanpassa ditt ledarskap.

Du är kund- och intresseorienterad och förstår vikten av ett professionellt bemötande och god service. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i konkurrensutsatt verksamhet och vet vad som krävs i form av marknadsföring och affärsutveckling för att attrahera och behålla kunder/besökare.

Det är mycket meriterande med erfarenhet från en politisk styrd organisation. Det är värdefullt om du har erfarenhet och kontakter från föreningslivet inom idrott och besöksnäringen i regionen.

Du uttrycker dig tydligt, enkelt och korrekt i såväl tal som skrift.

 

Umeås Badhuschefsannons i Badmästaren 14/6. Men först 2/8 i VK/VF och svar redan 10/8. Flumbeskrivning av tjänsten, blandar kunder och intressenter i rörigt språk. Gör om!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Badhuschefsannons i Badmästaren 14/6. Men först 2/8 i VK/VF och svar redan 10/8. Flumbeskrivning av tjänsten, blandar kunder och intressenter i rörigt språk. Gör om!

Den 27 maj informerades i Frtidsnämnden om ”att tjänsten som badhuschef kommer ut på annons”. Den 13/6 har Umeå kommuns hemsida information om badhuschefstjänsten, samma dag som utgivning av facktidningen Badmästaren och med annons, se längre ner. Lokalpressen, VK och Folkbladet, får den i samlingsanonns däremot först den 2 augusti och sökande då får bara en vecka på sig till sista datum 10/8.

Nanna Badmästaren

MEN slutdatumet finns inte i annonsen, där står ”Ansök snarast då urval sker löpande.” Utan på kommunens hemsida hittar man i spalt vid sidan av information/annons följande:

Tjänsten söker du via www.experis.seJob Id 930000

Välkommen med din ansökan senast 10 augusti 2014.

Detta ger känslan av att hindra folk i Umeå och länet att hinna söka. Innehållet är rörigt och oklart, därav flum-benämningen. Det blandas kunder och intressenter liksom att kommuninformationen om Nannabad är otydlig. Påståendet om ett av Sveriges modernaste badhus håller inte ifråga om läget, inklämt av trafik och ej utvecklingsbart. Mer av 1950-talsmodell än för 2000-talet och med äventyrsdel som är bland de minsta i Norrland och instängt utan utbyggbarhet.

(Ska man säga något positivt är att det behövs verkligen en ”utvecklingsorienterad” chef för denna o-utvecklingsbara badanläggning som hellre bör få en avvecklingsrorientering till en utvecklingssimhall i bra och säkert läge.)

Avslutningen i kommuninformationen (ej med i annonsen) om ”Du uttrycker dig tydligt, enkelt och korrekt i såväl tal som skrift.”, känns lite pinsamt och förstärker intrycket att hastigt skriven annons, precis som alla tidigare hast- slarvbeslut i detta badbygge.

Finns också rena faktafel i Umeåbeskrivning av badhus/simhallar som ger anledning till ny annons, mer om det i kommande blogg. Så det finns fler anledningar till Gör om!

Nanna badhuschef annons

2014-06-13
Umeå kommun söker en utvecklingsorienterad badhuschef 

Umeå kommun söker en utvecklingsorienterad badhuschef

Umeås nya badhus är en plats för träning, friskvård, rekreation, rehabilitering och upplevelser, mitt i centrala Umeå.

Umeås nya badhus erbjuder en mångfald av olika aktiviteter. Totalt omfattar badhuset cirka 12 000 kvadratmeter. En multibassäng på 50×25 meter med varierbart djup ska rymma tio banor för motionssim, vattengympa, skol sim och simtävlingar. I simhallen ska det också finnas läktare, en rehab-bassäng och utrymmen för omklädning och administration. I upplevelsesbadet planeras bland annat för olika vattenrutschbanor, strömkanal och bubbelpool. I foajén blir det en servering och en våning upp ett gym. Umeås nya badhus erbjuder en upplevelse oavsett vad besökarens mål är, att bada och ha kul, att träna för att må bättre eller tävlingsinriktad träning.

Läs mer om det nya badhuset på www.umeabadhus.se

Umeå kommun söker en utvecklingsorienterad badhuschef

Med starka ledaregenskaper till ett av Sveriges modernaste badhus, med invigning 2016.

Arbetsbeskrivning

Vi erbjuder dig en kvalificerad och utvecklande tjänst i en spännande verksamhet som är i en uppbyggnadsfas. Tjänsten innebär många interna och externa kontakter. Du har det övergripande ansvaret för personal, ekonomi, marknadsföring, verksamhetsutveckling och arbetsmiljö. Både för det nya badhuset i Umeå samt Vallabadet i Hörnefors, Aquarena i Holmsund och Sävar simhall.

Till din hjälp har du ett 50-tal medarbetare i form av badpersonal, receptionister, verksamhetsutvecklare, samt stödfunktioner såsom kommunikatör, ekonom och HR. Viktiga intressenter är badgästerna, föreningslivet och entreprenörerna som driver gymverksamheten.

Utifrån politiska beslut och i samarbete med dina medarbetare utvecklar och optimerar du verksamheten ur ett kund- och intressentperspektiv.

Du är underställd fritidschef i Umeå kommun och ingår i Umeå Fritids ledningsgrupp.

Vem är du?

Vi söker dig som har dokumenterad chefs- och ledarerfarenhet med tidigare ansvar för personal, ekonomi och verksamhetsutveckling från badverksamhet idrottsanläggning eller nöjesverksamhet.

Du har troligen en akademisk utbildning eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Som chef/ledare är du kommunikativ, modig, engagerad, tydlig, motiverande och har ett bra nätverk. Du har förmågan att situationsanpassa ditt ledarskap.

Du är kund- och intresseorienterad och förstår vikten av ett professionellt bemötande och god service. Det är en fördel om du har erfarenhet av att arbeta i konkurrensutsatt verksamhet och vet vad som krävs i form av marknadsföring och affärsutveckling för att attrahera och behålla kunder/besökare.

Det är mycket meriterande med erfarenhet från en politisk styrd organisation. Det är värdefullt om du har erfarenhet och kontakter från föreningslivet inom idrott och besöksnäringen i regionen.

Du uttrycker dig tydligt, enkelt och korrekt i såväl tal som skrift.

 

Umeås Badkollaps: För litet äventyrs-bad (KD-Kerr), för dyrt (S-Holmlund) och ingen SM-vecka. Ändå byggs det. Dags för djupdykning av medierna.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Badkollaps: För litet äventyrsbad (KD-Kerr), för dyrt (S-Holmlund) och ingen SM-vecka. Ändå byggs det. Dags för djupdykning av medierna.

I interpellation i Kommunfullmäktige, dec 2011, ställde KD:s gruppledare Veronica Kerr en fråga  till S-kommunalrådet Holmlund om liten äventyrsdel i ett Nannabad. Han svarade inte på frågan men betonade ekonomin, fick inte bli dyrare drift än de privata aktörerna Lerstenens 22 mkr/ år, särskilt viktigt pga livslängden, 50 år. Se fråga och svar nedan.

Men det blir dyrare, i fjol var det drygt 30 mkr/år och i år från badhåll närmare 40 mkr/år. Trots Holmlunds ”inte får öka” blir fördyringen på 50 år mot EN MILJARD kr.

Nanna Norrvidden 3 b

Litenheten i det kommunala badbolagets äventyrsbad c:a 900 kvm, en tredjedel (1/3) mindre än Lesrstenens 1250 kvm, inklämt som genomgångsrum och ej utbyggbart pga felläget, därmed mindre attraktivt och dyrare. Jämför Umelaguns flerdubbla äventyrsbad på Nydala sommar liksom Ö-viks Paradiset mindre än en timmes tågresa bort. Och nu missad SM-vecka sommar pga för lite publikutrymme. Snart BINGO i badkollaps!

Något för medierna att djupdyka i, nu i badtider och nyhetstorka. Eller att Kerr och Holmlund drar slutsatser av sina påståenden och begär stopp av Nannadopp? För 1000 miljoner kr fås en hel del och undviks en mängd nedskärningar i Umeå kommun. Och ny simhall byggas i bra SM-läge och med lägre driftskostnader plus rejält äventyrsbad.

Nanna KD och S-svar

Umeås Lärdomar av Borås, inne-50:a vid ute-50:a så ges chans för SM-vecka sommar! Campus, Nydala…?

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Lärdomar av Borås, inne-50:a vid ute-50:a så ges chans för SM-vecka sommar! Campus, Nydala…?

SM-veckan sommar i Borås med 40-talet sporter har mycket att lära Umeå Där byggdes 2009 en inomhus-50:a för 60 mkr i friluftsområde med en utomhus 50:a. Kommunens ritidsnämndspolitiker och  tjänstemän har varit på konferens där detta redovisats.

Dessa kunskaper + nya erfarenheter ger möjlighet att tänka om och sälja ut dagens badbygge i trafikfarliga centrum och omöjliga sim-SM och ingen SM-vecka. Och med dessa pengar få inne-50:a vid ute-50:a. På Campus, Nydala eller..?, vid andra idrotter.

Nedan bildcollage, först från sim-SM i Borås som visar det utrymme som behövs runt 50:an, folkfesten och Sarah Sjöström, Sveriges världsstjärna i simning med världsrekord på 50 m fjärilsim. Därunder hur inne-50:a och SM-50:an ute samverkar. Och längst ner Umeås Nannabadläge med farlig trafik och det omöjliga provisoriska SM-50:a-förslaget med VIP.

SM-Veckan i Borås: Världsrekord av Sarah Sjöström.

Nanna Sm-vecka BoråsNanna Borås SimarenaNanna Borås 4 2,Nanna VIP-SM