Vasaplansbråk (inget nytt) skrämmer barn och ungdomar för Nannabad och än inga utredningar kring risker med badbygge i cityläge. Vakna politiker?! Miljöpartiets för stads/barn-miljön?

Av , , Bli först att kommentera 2

Gårdagens blogg handlade om risker för barn/ungdomar i bussåkande t o r ett Nannabad, 100 – 200 m gångväg. Idag, tyvärr, något olustigt, om bråk i busskur. Detta riskerar fler se och oroas för om badbygget fullföljs. Men än har Umeå kommun inte utrett risker kring färdvägar till och från ”BOTTENBADET” på kv Nanna. Varför?

Bråk i busskur på Vasaplan

Publicerad igår kl 18.24 (uppdaterad igår kl 20.10)

UMEÅ Flera personer har varit i bråk med varandra på Vasaplan i Umeå.

Polis kallades till platsen. Bråket inträffade i en busskur. Polispatruller är på plats strax efter 18-tiden för att utreda vad som hänt.

Uppdatering: Polisen uppger att ingen person blev skadad och att ingen vill medverka och berätta om vad som hänt.

Kanske svarar Nannabadpolitikerna att jag tar varje tillfälle att visa på hur illa badläget är och för att jag ska få igenom förslag om simhall i annat läge och förverkliga simidéer. Javisst är det så. Har man omtanke om barn efter 40 års yrkesverksamt liv i och för bättre villkor för barn och samtidigt vet att nytänkande ger säkrare och bättre för badande/simmande, då behövs att visa på verkligheter i smått och stort tills politiken gör sammanlunda och drar slutsatser av det, som här ”stopp av Nannbaddopp”.

Kanske nedan illustrationer ger vatten på denna ”badkvarn”. Och göra Nannabad till stor valfråga, för barnens skull. Av Miljöpartiet för stads/barn-miljön, Nasser Mosleh?

Nanna krog drog

Bussen farligast t o r Nannabad, 100 – 200 m från hållplats och gång mitt bland bussar; har inte utretts och inga yttranden från Ultra om risker eller bedömning av Fritid och Skola!

Av , , Bli först att kommentera 1

Nu ska Vasaplan utredas och förändras med hjälp av expertis och allmänhet.

Då är det viktigt med bedömning av barn och ungdomars färdvägar Hållplats – Nannabad då sådant än inte gjorts. Busschaufförer har sagt mig att ingen pratat med dom om risker med alla 100-tals bad/sim-unga varje dag/kväll som ska ta sig t o r badentrén upp till 200 m ifrån och tvärs/snett över Vasaplan, ibland ”slalomspringande” i mörker, snö och kyla. Därav bussen farligaste färdmedel jämfört cyklister och bilåkande.

I nedan beskrivningar och bilder inses lätt farligheterna för buss-badbesökare och chaufförer ingen politiker uppmärksammat, än! Fria att använda för utformningen av Vasaplan, med angivande av källa.

Nanna Vasaplan barnNanna Vasaplan 2Nanna trafik kväll

Äventyrsbadfiaskot i Umeå syns än mer på instängda vattenrutschkanor ej utbyggbara som Ystad i år och Paradiset i Övik förut.

Av , , Bli först att kommentera 1

Äventyrsbadfiaskot för Nannabadbygget, kallat BOTTENBADET i tidgare bloggar, med bara 900 kvm mot mer i flera andra Norrlandskommuner, blir extra tydligt i vattenrutschkanorna. Dessa är inträngda på 150 kvm med väggar som riskerar ge högt buller och sämre luft än rutschkanor med mer utrymme (jmf med Ystad och Övik i nedan bilder/ritningar).Nanna rutsch äventyr

Detta har ansvariga Fritidsnämnden inte analyserat eller bedömt då man på samma möte i december 2012 vid första informationen godkände innehållet utan granskning enl protokoll, dvs även utformning av detta trånga rutschkaneutrymme. Förvånande då fritidsnämndspolitiker ska bry sig om det man beslutar om och man nu vill för ett Gymnastikens hus. Men ägaren, det kommunala badbolaget, har inte heller redovisat någon värdering och jämförelse av andra äventyrsbad. Kvaliteten för äventyrsbadet är inte intressant för politikerna. Här jämförelse som visar litenheten i Umeå.

PARADISET I ÖVIK – BADUTREDNINGEN – BADBOLAGETS FÖRRA – BADBOLAGETS IDAG, RUTSCHKANOR UPPE I HÖGRE HÖRNET MOT KORSNINGEN ÖK – NYGATAN

Nanna Ystad Övik

YSTADS NYA BADHUS INVIGS I SEPTEMBER MED RUTSCHKANOR SOM KAN VÄXA

BOTTENBADET igen, med komm. om omklädning större än äventyrsdelen, pga badbygge i tre plan (tomten är ju för liten)! Se mer på förra bloggen.

Av , , Bli först att kommentera 1

Susanne 25 augusti, 2014 kl 09:25 Omklädningsrummen blir visst större än äventyrsdelen! Man kan ju inte annat än skratta åt eländet.

Urban Bengtson (inläggsförfattare) 25 augusti, 2014 kl 10:23 Kan så vara med byggnad i tre plan, relax i källare, bad/simning i gatuplan och gym på övre plan (inte särkilt tillgängligt f ö), vilket ger dåliga samordningsmöjligheter och inga yt- och driftsbesparingar (se IKSU, mycket smartare). Visst skratta åt eländet, men skrattet fastnar nog i halsgropen när man vet hur onödigt dyrt det blir och ger då så lite för dessa skattepengar för det äventyrsbad som skulle få ”stark attraktionskraft”, men blir så litet och olockande jämfört andra äventyrsbad i Norrland. Man snarare vill gråta över hur illa genomtänkt ”BOTTENBADET” är för bad och lek.

 

”BOTTENBADET”: Äventyrsbadfiaskot på Nanna, bara 900 kvm, bland minsta i Norrland, inget nytt, låg attraktion, instängt och ej utbyggbart = Umeå vill mindre, vinner inte och barn förlorar!

Av , , 2 kommentarer 1

”BOTTENBADET”: Äventyrsbadfiaskot på Nanna, bara 900 kvm, bland minsta i Norrland, inget nytt, låg attraktion, instängt och ej utbyggbart = Umeå vill mindre, vinner inte och barn förlorar!

Idag tar Umeå kommunfullmäktige budget för 2015 och ännu ett KF som aldrig sedan 2006 diskuterat ekonomi och innehåll i ett äventyrsbad. Men här ges chans att studera det minimala badet och bristfälliga i planlösning och utformning. Särskilt i jämförelse med vad Umeåpolitiken i badprospekt 2008 markerade följande som krav.

Nanna badprospekt ävbad

I vår kommun får vi se i syne efter attraktionskraft och nyheter, en utsträckt och instängd äventyrsdel som genomgångsrum med mer familjepool än för barn/ungdomar och bristande uppsikt till rutschkanor inklämda på 150 kvm utan utbyggbarhet. Men för vuxna bygger det kommunala badbolaget 2 000 kvm relax och privat gym – dubbelt mot de privata aktörerna och minskat äventyrsbad – så barn/ungdomar är än större förlorare i kommunregi!

Nanna Erseus 2

Även gestaltningen i verkligheten är vida från badprospektet. Högstående arkitektur är det inte, botten snarare och stärker namnet BOTTENBADET. Obegripligt att Byggnadsnämnden släppte igen denna fyrkantiga skolåda till badbyggnad. Studerade man inte ritningar och byggnad liksom Fritidsnämnden på möte dec 2012 beslöt om innehållet utan analys?

Nanna gestaltning 2

Därför blir det pinsamt och ledsamt för inte bara badentusiaster att se ”bottennappet” Nannabad = BOTTENBADET gör skäl för namnet i jämförelser nedan med andra norrlandsstäder. Finns politisk insikt och stolthet för Umeås status, avbryt badbygget nu! Lägg ned eller gör om och gör bättre! (Finns smarta lösningar finns med bättre ekonomi.)

ÖVERST T V PARADISET I ÖVIK OCH T H STORSJÖBADET I ÖSTERSUND,

I MITTEN T V UMEÅ BADUTREDNING 2006 OCH T H HIMLABADET I SUNDSVALL (MITT I UMEÅS MINIÄVENTYRSBAD)

NEDERST T V PITE HAVSBAD OCH T H NORDPOOLEN I BODEN.

Nanna äventyrsbad Norrland

 

M-Ågren utan universitet, innovation, miljö, kultur och idrott i VK-debatt om bättre och växande Umeå.

Av , , Bli först att kommentera 0

I väntan på att skapa ny bloggvariant efter ”Umeås Bästa… inte det sämsta”, här om hur moderata gruppledaren, tillika kommunalrådet, Anders Ågren i sitt debattinlägg i VK idag om bättre och växande Umeå (på vk.se, se http://www.vk.se/1257639/ett-fortsatt-vaxande-umea) INTE nämner universitet, innovation, miljö, kultur och idrott.

Säkert vill M och Ågren att ovan saknade saker är viktiga för Umeå idag och i framtiden. Ändå, i debattinlägg och nu som politiskt utspel säger det något om hur mycket man bryr sig och visar att det nog är ett snabbt skrivet inlägg, kanske inte heller genomgången med moderata kollegor.

Och så är politiken i Umeå, fort, fort, fort..i ett tempo som inte gynnar medskapande (blir medsläpande av rättstavningsprogrammet!) av medborgare och riskerar missar i planering som ger dyrt och sämre (där Nannabadbygget står som ett kännemärke, varken umebor eller kommunfullmäktige fick inflytande och trafik- och miljöutredningar är inte fullgjorda).

F ö, ”alla behövs” liknar väldigt mycket S-sloganen ”alla ska med” i tidigare val.

Umeås Bästa-mål nådda! Nannabad sjunker pga oklara trafikutredningar. Barnomsorgsplatser som klaras. Så UB-bloggen går i ide och en ny föds.. På återläsande!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Bästa-mål nådda! Nannabad sjunker pga oklara trafikutredningar. Barnomsorgsplatser som klaras. Så UB-bloggen går i ide och en ny föds.. På återläsande!

Efter över 700 bloggar på drygt två år på temat ”Umeås Bästa… inte det sämsta” och mest om ett felaktigt, dyrt och riskfyllt placerat Nannabad, har ett mål nåtts med bloggandet: visa brister i planeringen som leder till att badbygget måste avvecklas.

Droppar som får badbägaren att rinna över är ogjorda trafikutredningar (kommunstyrelsen medgav nyss att mitt medborgarförslag om utredningar var otillräcklig berett), som när de görs får allmänheten + berörda intressenter liksom Länstyrelsen att kunna säga ifrån. Andra droppar är driftsfördyringar, allt dyrare för kommunalt badbolag än privata aktörer förut.

Så här kan en trafikutredning illustreras om farligheterna vid Nannabadbygge. 

Nanna krock SB - 3

Några bloggar har handlat om barnomsorg och nyligen om rätten att skolbarn får behålla fritidshemsplats vid nytt syskon och vid möte fått För- och grundskoleförvaltningen godta sökt plats och medge otillräcklig information så att alla föräldrar kan begära samma, visa på barnets eget behov och familjens situation, helt enligt meningen i Skollagen § 5.

Så här svaret ut från För- och grundskoleförvaltningen jag fick igår (och som också är medgivande av medborgarförslag från 2011 om rätt information, men då avslogs)

Vi har tagit del av dina synpunkter och förslag i sin helhet och lämnar nedan  kommentarer:

Information och blanketter

Som vi meddelade vi vårt möte kommer vi  att se över information och blanketter.

Därmed kan Umeå kommun ta steget fullt ut och som i Stockholm och Uppsala ge alla föräldraledigas äldresyskon fritidsplats, t ex genom att följa Folkpartiets i Umeå vallöfte om barnomsorgstid om mer än 20 tim/veckan för alla barn. Och sedan få skolminister Jan Björklund, FP, att lova samma på riksnivå och det blir lika rättvist över hela Sverige.

Att så här ”vinna” i politiska frågor som handlar om barn/ungdomar i trygg och säker placerad simhall samt rätt för föräldrar att bestämma om barnomsorgstid för sina barn på dagis och fritids oavsett familjesituation, det känns bra!

Umeå - Mer barn välkomna 3

Ändå, viktigast är att den yngsta generationen ”vinner” respekt för sina behov och de kan känna sig ”MER VÄLKOMNA” i Umeå som i ovanstående montage av kommuninformation vid E 4:an i Stöcksjö (se även insändare i VK idag) .

Därför avvecklas (eller går i ide) Umeås Bästa-bloggen för en ny variant, t ex om dagsfrågor, framtidspolitik och mina över 40 år av samhällsverkande FÖR barn och rättvisor, ofta med motvind i debatt som vänds till medströms i resultat. En mängd exempel finns att berätta om och hur motstånd ger/blir framgångar. På återläsande!

 

Umeås Q-museum i Väven på plan 5 dit Moderaterna vill flytta Turistbyrån visar M-oförståelse för lokalisering liksom för bad/simning i trafikfarligt läge, båda ogynnande för besök.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Q-museum i Väven på plan 5 dit Moderaterna vill flytta Turistbyrån visar M-oförståelse för lokalisering liksom för bad/simning i trafikfarligt läge, båda ogynnande för besök.

Nanna Drop-in-dagis

Moderaterna i Umeå kommun verkar inte begripa sig på planlösningar med valutspel om stopp av Kvinnohistroriskt museum och flytta Turistbyrån och Visit Umeå dit. Enligt programhandlingar från 2012 för Q-museum ska då turistbesökare först hitta igen Kulturvävenhuset på kajen och sedan ta sig upp på plan 5 för att få veta om turistande i Umeå. Inte särskilt tillgängligt, inte heller för ett museum flera våningar upp från gatunivå.  Se här länk, skisser och text.

http://www.umea.se/download/18.6b258fd113b46be90dbd35/1361888036000/Programhandlingen%2BKulturvävens%2Bkommunala%2Bytor.pdf

Q museum

Besökaren som kommer upp på plan 5 möts av en härlig utsikt som också kan upplevas utomhus på terrassen. Kvinnohistoriskt museum är en ny verksamhet i Umeå och siktar på att erhålla nationell karaktär. Här i Kulturväven får den sin första egna lokal för permanenta och tillfälliga utställningar och andra aktiviteter.

Men det förvånar inte att M driver byggen utan att veta bästa läge och enkel tillgänglighet. Moderatledaren Anders Ågren övergav M:s och simningens önskeläge Nolia för att ställa upp på ett gammalt S-läge mitt i stan, kv Nanna. S drev Kajen och gav upp det, men hade Nanna som annat alt. och i praktiken vann då S i denna kohandel januari 2007. Då även med V, FP, C och KD. Så här knepigt och riskfyllt blir att för att ta sig till/från ett Nannabad, där trafikutredningar inte är fullgjorda, särskilt oroande för barn och ungdomar.

Nanna trafikkaos

 

Umeås P-garage under Rådhusesplanaden ”mullvadas” om enligt kommunkällor. Pga Nannabad-P-hus nu bara ger 200 platser mot föreslagna 500 förr?

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås P-garage under Rådhusesplanaden ”mullvadas” om enligt kommunkällor. Pga Nannabad-P-hus nu bara ger 200 platser mot föreslagna 500 förr?

Nanna P-garage

VK:s bild på vk.se från parkering förr vid nuvarande bibliotek intill Rådhusesplanaden får illustrera denna blogg om ”mullvadanderykte” från i sommar om ett upplivande av P-garageplanerna mitt i centrum. Varför säger inte källan med känningar i kommun-korridorerna, men en spekulation är cityhandelns oro över att de utlovade 500 P-platserna när privata aktörer skulle bygga ett Nannabad nu är nära på under hälften, bara drygt 200.

Och dessa 200 nya vid P-huset Nanna behövs för att klara bad- och simbilar, ibland fler och ibland färre. Av handlare har jag hört om oron liksom ånger att man var för ett Nannabad i tron om fler kunder. Men blir troligen tvärtom, färre, dels för att bad- och simfolk far hem efter besöken, dels för att tron att P-husen är fyllda gör att handlandet sker annanstans.

Men ett annat skäl till ett P-garage under Rådhusesplanden kanske är växande insikt om Östra Kyrkogatans ökande trafik utöver trafikutredningen från 2011, se http://umea.se/download/18.232bb3eb132b9e0c2ca800048113/1361887889078/RA_Trafikanalys_Badhus_Ume%C3%A5_Ver_1+1.pdf

som visar dubbel trafikökning mot de 10-15 % för att klara miljömål och dessutom som synes här fler proppar i ÖK-trafik med P-hus-in och utfart på ÖK mellan Nygatan och Skolgatan. Slopande av badhus-P-huset vid stopp av Nannabad (pga trafikrisker och ekonomi) ger behov av bil-P så nära centrum som möjligt. Och vad är då närmare än P-garage under Rådhusseplanaden och till- och frånfart som minskar trycket på ÖK?!

Nanna ÖK enkel 3

Umeås M-bad-politik: Privat bad = ny detaljplan, kommunalt bad = gammal stadsplan och nu privat bad (som ger detaljplan?). Stoppa nu badkarusellen!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås M-bad-politik: Privat bad = ny detaljplan, kommunalt bad = gammal stadsplan och nu privat bad (som ger detaljplan?). Stoppa nu badkarusellen!

Moderaterna i Umeå initierade ny simhall och då på Nolia i motion 2004, som gav badutredning, privata badaktörer och efter flera snurrar ett Nannabad som sedan blev i ett kommunalt badbolag och till kommunal drift och badbyggande. Men nu backar M från kommunal drift med följande i valmanifest:

Driften av Umeås badverksamhet, inklusive nya badhuset, upphandlas externt

Men detta gör att M är ute på lite djupt vatten. Ändringen från privat till kommunalt bad berodde bl a på att kunna avbryta pågående detaljplanearbete genom att tillämpa 1948 års stadsplan om ”endast för allmänt ändamål” där kommunens hemsida ej har med ”endast”.

I befintlig detaljplan (eg. inte detaljplan, hette stadsplan 1948, min anm.) står det att planen ska användas till allmännytta och eftersom det är kommunen som blir huvudman för badhusprojektet räknas det till allmännyttan.

Nanna 1948 allmänt

Blir då nästa utspel, efter valet?, att sälja ut Nannabadbygget till privata aktörer? I så fall är lurendrejeriet att ”runda” en ny detaljplan fullbordat. För hade detaljplanearbetet fortsatt fanns dels en risk för förseningar genom överklagande, dels risk för att trafikutredningar eller miljöproblem stoppat Nannabad.

Så ska M nu undvika kritik om just lurendrejeri med detaljplan och trafikgranskning, vore en logisk följd att ta timeout i badbyggandet, genomföra ny detaljplan och även pga nytt som mer trafik på ÖK som Utopia, Guitars och IKEA) för ny trafikutredning.

Dessutom, Moderaternas nya snurr om privat drift är tecken på sprickor i enigheten ända från 2007 i badpartierna S-V-M-FP-C-KD. Nu återstår att se vad allianskollegorna säger om privat eller kommunalt bad.

Och med löften om Gymnastikens hus från FP genom gruppledaren Peder Westerberg och nu i M:s valmanifest, men inte låst vid placering, öppnas möjligheter för att få en diskussion om att ge simning och gymnastik deras önskelägen, samt en idrottspolitik som därmed kan pröva om båda idrotterna kan samordnas i byggnation(er) på campus.

I sådana samtal kan en SM-vecka sommar finnas med och ge simningen en godkänd SM-50:a, i samarbete med Svenska Simförbundet. Men då måste nuvarande ansökan för 2017 återtas och sikta på 2018 eller senare, för bättre sent – än aldrig som med Nanna-50:a.

Så om M inser simhistorien i Umeå och nu drar slutsatser för idrottsframtiden i Umeå är det att stoppa badkarusellen och starta en simrutschbana som leder rakt fram. I en sådan bana passar att upphandla nuvarande badbygge till annat, där av döma av svar på vk.se om passande i bibilotekslokalerna vid Vasaplan gillas saluhall bäst och som är ännu bättre på kv Nanna med närhet till både bussar och bil-P.