Bilder som visar på ”sjuk” utformning av ny förskola Kålmasken med smittrisker inomhus och utegård mot norr i ohälsosam skuggighet! Kan bli frisk i Atrium-idé med solljushet…

Av , , Bli först att kommentera 0

Här bilder på ny förskola Kålmasken på Tomtebo gård i Umeå som visar på ”sjuk” utformning i ”genomgångsrum med störningar, buller och stress” (funktionsprogram) med

smittrisker inomhus, riskfylld utetrappa samt utegård mot norr i ohälsosam skuggighet – råd av Boverketr! Kan bli frisk i Atrium-idé t v med solljushet likt kommunkrav i bestämmelse t h.

Anm. Tre bilder om förskolan i collaget är från VK och Folkbladet, 17/2, av Abebe Asres.

Umeå kommun medger kritik mot skuggig förskola, inser solbehov för ny förskolegård, men är osann om nya förskolan Kålmasken (invigs 15 feb) då nytt funktionsprogram inte följs!

Av , , Bli först att kommentera 0

Äntligen, för Umeås förskolebarns skull, medger kommunen kritik mot skuggiga förskolan Kålmasken på Tomtebo gård då ny förskolegård på Mariehem får solig utemiljö i ny plan.

Här i bildcollage: ”På förskolans fastighet” ska ny förskola där ”placeras i den nordöstra delen…”. Detta står i förslag i ny detaljplan, dvs tvärtemot sydöstra hörnet för Kålmasken.

Torsdag 15 feb invigs Kålmasken med info ovan ”byggd utifrån nya funktions-programmet”. Det är osant enligt mig och f d huvudskyddsombudet Gunnar Sjölander i VK-debatt överst.

Umeå kommun har ej heller utvärderat ritningar mot funktionsprogramråd i svar jag fått och i bloggar tidigare, se på nytt under nedan bilder där ny Kålmasken-idé blir ”solig” och ”frisk”.

Överst har Umeå kommun i konsultförslag Kålmasken i sydvästra hörnet = skuggigt. Kommunen bytte till sydöstra i bygglov. I mitten min ”friska” Atriumidé i norrläge, enligt råd!

Ovan är kommunsvar om inga utvärderingar av text/innehåll mot ritning i nytt funktions-program. Därunder syns hur råd inte följs om entréer och störningar i genomgångsrum.

T h del av bygglovsritning för nya Kungsgården på Grubbe med 4 avd i 2 plan (Kålmasken har 6 avd i 2 plan), således än fler störningar för barn-föräldrar, dvs ”sjuk” innemiljö.

PS, Se tidigare blogg 30/1 i år om besök vid nya förskolan Kålmasken och skuggornas verklighet. En idé är att göra om, till ”äldrehus”? och ny ”frisk” förskola i norr, se högre upp.

Dagisidéer i 50 år = rätt nu i riksråd! Easy in och easy out i allroundade förskolor för fler-flexibel frisk miljö…

Av , , Bli först att kommentera 0

1973 blev jag klar förskollärare i Umeå och fast anställning 1974 på Berghems daghem. Sedan dagisidéer i 50 år, idag Atrium-idé för ”easy in och easy out” i allroundade förskolor

för fler-flexibel frisk miljö… i reportage VF/Folkbladet 1980 och i VK-insändare 1983 och…

…2023 med rundade hörn i tre hus med länkar likt ”byggnadsprisat” polishus i Umeå. Rätt är att i ”riksråd” 2021 av SKR om ”framgångsfaktorer”, att genomgångsrum stör och att

överblick betonas, båda likt mina erfarenheter i pedagogikuppsats 1993, C-nivå 60 p, se nedan forskningsssammanställning 2005 om ”Lärande och fysisk mijö..” i förskola (Björklid).

Även mina idéer för friska planlösningar och metoden ”flödesschema” i ritningar för analys av miljöer stämmer med fysiska ”pedagogiska gåturer” SKR har för funktionella lokaler!

PS Se Umeå kommun-omdöme ovan (blått): om intressanta idéer – flexibelt – framtiden…