Umeås Bästa julklapp för simningen är en detaljplan som i praktiken med ökning av trafiken ger nej till Nannabad enligt logiken

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa julklapp för simningen är en detaljplan som i praktiken med ökning av trafiken ger nej till Nannabad enligt logiken. Logiken handlar om det som kan läsas ur handlingarna för Detaljplan för fastigheten MIMER 1 inom Centrala stan i Umeå kommun som nu ställs ut och kan yttras om fram till i slutet på januari 2013.

http://www.umea.se/umeakommun/kommunochpolitik/planerochstyrdokument/utvecklingochplanering/stadsplaneringochbyggande/arkivframtidochutveckling/kungorelseutstallningdetaljplanforfastighetenmimer1inomcentralastaniumeakommun.5.6b258fd113b46be90db7ad3.html

Där säger företaget SWECO i en 22-sidig rapport om just trafiken, bl a

Trafikanalysen med VISSIM visar att den allmänna trafiktillväxten med 35 procent ytterligare försämrar trafiksituationen på södergående Östra Kyrkogatan. Gatan och anslutande korsningar blir överbelastade en stor del av den dimensionerande perioden. Trafiken till och från Nanna/Mimer förstärker framkomlighets problemen.

Det är övergångsställena vid Nygatan och Kungsgatan som är avgörande för kapaciteten av motorfordon på gatan.

Det är tydligt att trafiksystemet inte kan hantera en trafiktillväxt på 35 procent. Resultaten tyder på att kapacitetstaket för södergående Östra Kyrkogatan är någonstans mellan 10 till 15 procent mer trafik än i dagens läge.

De framtagna riktlinjerna för utveckling av stadens trafiksystem säger tydligt att gång- och cykeltrafikanter ska prioriteras före fordonsburnatrafikanter. Detta innebär att antalet bilar på Östra Kyrkogatan måste minskas i framtiden om gatan ska kunna utvecklas enligt de uttalade riktlinjerna.

Den nya exploateringen medför en trafikökning med ca 25 procent på Östra Kyrkogatan jämfört med dagens läge. Då analysen tyder på att gatan inte tål mer än 10 till 15 procent mer trafik måste den allmänna trafiknivån minskas med ca 15 till 20 procent framtill år 2020.

Känslighetsanalyser tyder på att trafiksituationen på Östra Kyrkogatan torde vara acceptabelt med 300 p-platser i det nya badhuset, förutsatt att det den allmänna trafiktillväxten i området är lika med noll.

Men vem räknar med trafikökning på NOLL i detta område med växande befolkning, förtätning centralt, IKEA-etabelering strax söderut och senast satsning på Vasaskolan med musik och andra aktiviteter?

Särskilt som detaljplanen bara siktar på år 2020 och Umeå ju ska öka  än mer och få än mer bostäder och satsningar in i stan, och bilar därmed.

Än svårare blir det egentligen genom att P-platserna nu minskat från 500 i nytt P-hus till 225 samt att hotellet förväntas behövs ett 20-tal, dvs det blir bara 200 samtidigt som p-platsbehovet ökar med bad och andra etableringar som lockar in bilister i centrum. I sin ger det ökad trängsel när man måste vända om vid full parkering och än mer genom bad- och simskjutsar som det inte finns något som utretts alls under denna badplaneringstid.

Bilden här, när inget Nannabad, ingen Vasaskolan-musik och inget IKEA finns som direkt påverkar trafik och miljö, och redan fullt, ger en föraning om vilka problem som riskerar komma här.

Mer behöver inte sägas, jo, en sak till. Detaljplanförslaget för kv Mimer 1 (med hotell) visar att det inte går att isolera bort kv Nanna 7 (med bad och P-hus) och ingen ny detaljplan där, då resenomang för byggande, mm för Mimer 1, förs just med vad som händer för Nanna 7.

Det blir både bisarrt och absurt att detaljplanera ena kvarteret för framtiden och med stort befolkningsmål 2050 (200 000 som jag dock inte tror på) och samtidigt hålla kvar vid en detaljplan fårn 1948 och inte utreda vad som händer där och därikring i fråga om trafik, miljö, risker, mm.

Därför faller hela Nannabadplaneringen så småningom ihop likt en Fågel Fenix och kan återuppstå i annan skepnad och på annan plats, lämpligtvis Campus där nu framtidsutvecklingar görs genom Universitetsstaden och universitetens (UmU) satsningar där.

Det är därför logiken (om den får råda)                                                     om framtiden i Umeå för trafiken                                                             kommer att stoppa Nannabadet i praktiken.

Inte bara en välkommen julklapp till umeborna utan också en bra start på 2013 att få tänka sig något bättre, säkrare och utvecklande för bad/simning i Umeå!

Umeås Bästa är inte att använda ”Allmänt ändamål” i detaljplan 1948 för Nannakvarteret och slippa allmänhetens insyn och Länsstyrelsekritik

Av , , Bli först att kommentera 0

Normal
0

21

false
false
false

SV
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-language:JA;}

Umeås Bästa är inte att använda "Allmänt ändamål" i detaljplan 1948 för Nannakvarteret och slippa allmänhetens insyn och Länsstyrelsekritik. 

Men så är det tänkt nu för Nannabadplanerna det kommunala badbolaget i Umeå ansvarar för. Genom att åberopa skrivningen "Med A betecknat område får bebyggas endast för allmänt ändamål" i Mom. 1. stadsplanebestämmelser över nuvarande Nanna 7, då kv Gymnastiken, beslöt Umeå kommun tidigare i år att inte fortsätta detaljplaneringen där utan endast för grannkvarteret Mimer 1 med Mimerskolan och planeras hotell där.

Här är avfotat underlaget och beslutet för detaljplan 1948, kommenteras mer i slutet av bloggen.

Ett annat skäl för att hänvisa till en 64-årig detaljplan var att allt då skulle gå fortare att få ett Nannabad klart, helst under kulturhuvustadsåret 2014. Nu ser den tidplanen ut att spricka (som alla tidigare under denna snart 6-åriga bad- och simplanering), f n anges våren 2015 för färdigt bygge.

Etiskt känns det tveksamt att politiker vill krångla sig förbi en så viktig process som en detaljplan för en byggnation som ett jättebad för mest människor utanför de byggnader och nu bara grannar ska få yttra sig/överklaga.

Praktiskt är det riskfyllt att försöka snabba på genom trixande av ord och med ett kommunalt bolag, i stället för privat, för att komma in under "allmänt-ändamål"-tolkning. Genvägar blir ofta senvägar.

För det ska drivas av privat entreprenör och ha privata kommersiella verksamheter som café/restaurang? och försäljning och privata simskolor (utöver det ideella simklubbar har). Och hur håller kommunen begreppsbedömning då?

Men Umeå kommun är inte ensam om att "trixa" så här med gamla detaljplaner för badhus/simhallar. Länken här är från planering i Ängelholm i Skåne ur reportage i Ängelholmskuriren.

http://hd.se/angelholm/2012/12/13/bygglov-for-badhus-godkandes/

och där står bl a, ur

ÄNGELHOLM. När mark- och miljödomstolen upphävde den nya planen för badhuset var det angeläget för kommunen att hitta en annan väg för att få igång bygget.

Så nu ska badhuset byggas på den gamla sjukhusplanen från 1949. Det är en stadsplan avsedd för allmänna ändamål där det inte får byggas sådant som ska drivas i privat regi.

Eftersom det är privata Kunskapsporten som ska äga och driva badhuset går det inte egentligen. Men man kommer runt det hela genom att kommunen köper tomten och söker bygglov på den.

Så småningom när allt är klart överlåts tomten på Kunskapsporten. Det här upplägget köptes av allianspolitikerna i byggnadsnämnden.

Men S, MP och Engelholmspartiet där gillade inte att kringå lagen.

 Även om majoriteten i byggnadsnämnden var överens så fanns det tveksamheter från andra. Voteringen slutade 7-4, både Socialdemokraterna och Engelholmspartiet ville avslå bygglovet. För dem handlar det dels om ställningstagandet sedan tidigare att badhuset inte ska ligga vid sjukhuset. Men det var också invändningar mot tillvägagångssättet.

– Vi ifrågasätter starkt att man använder den här gamla planen och försöker få igenom det till varje pris, säger Per-Olof Jansson i Engelholmspartiet.

Miljöpartiet röstade för bygglov men lade till en protokollsanteckning att de är fullt medvetna om att beslutet innebär att nämndens agerande handlar om att gå runt formaliteterna.

När nu två (kanske fler kommuner gjort, gör eller tänker göra liknande) ökar möjligheten/risken att riksdag och regering uppmärksammar "kringelkrånglandet" runt detaljplaner (där just insynen ska ses som en del i demokratin att få kvalitet genom att felaktigheter uppmärksammas). Och via länsstyrelserna täpper till dessa "kryphål". Så görs ju ibland när privatpersoner och företag "fixar och trixar" med lagar och bestämmelser.

För "Allmänt ändamål" i detaljplanen för Nanna 7 1948, handlade om att bygga ut dåvarande Högre Allmänna Läroverket, nu Mimerskolan, från år 1900. Det framgår av det underlag som låg bakom, där det står:

"Förslaget har föranletts av stadsfullmäktiges beslut den 16 april 1948 att uppdraga år byggnadsnämnden att framlägga stadsplaneförslag, så att en nybyggnad för läroverkets behov kunde förläggas å det sammanlagda nya kvarteret." (Man tänkte sig också kvarteret där P-huset är, men det togs inte med. min anm)

Så "allmänt" handlade om en skola och i stadens drift, väldigt tydlig allmänt, inte otydligt som "privat"-kommunalt bolag och privata företag där pengarna avgör om man anser sig ha råd att bada/simma/gymma, etc man gör i en bad- och simanläggning.

Beslutet 1948 för då utbyggd realskola och gymnasium motsvarar idag 5:e klass t o m studenten. Jag gick själv där i realskola första åren innan det blev flytt till helt nyttt läroverk, sedemera Östra gymnasiet och nu Fridhemsgymnasiet på Fridhem/Berghem.

Och grusplanen blev tom och Umeå stads/kommuns styrande därefter (1958) inte kommit på något för tomten på 54 (!!) år. Nu kanske värd uppåt 100 miljoner kr och som går upp i rök, eller sjunker till botten, med kommunalbolagbad.

Tala om långbänkarnas långbänk i Umeås stadsplanering och nu försöka få dit ett "otids-passande" och outvecklingsbart äventyrsbad, 50:a, m fl bassänger, på dubiöst sätt i att försöka omkringgå att göra ny detaljplan.

Historien med långbänk och förseningar här, lär fortsätta. 

Umeås Bästa barnsatsning är INTE vägg-i-vägg med hotell/fest, systembolag/fest och barer/fest som Nannabad blir, inringad av avgaser/pest

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa barnsatsning är INTE vägg-i-vägg med hotell/fest, systembolag/fest och barer/fest som Nannabad blir, inringad av avgaser/pest!

Någon gång måste väl en BADPLACERING nå botten med för småbarn, förskolebarn och skolbarn redan olämplig och riskfylld miljö mitt i trafiktäta och än mer fordonsbelarmade område som Nannakvarteret!!

Äldre ungdomar, studenter och vuxna, Ja, det blir toppen med musik, aktiviteter, barer, fester, mm med "Scharinska"-utveckling i Vasaskolan (föreslog själv i samband med turerna kring Scharinska villans musikframtid just tomma skolor i stan för den satsningen).

Nu kommer allt detta på "rätt" sida om ÖK för att liva upp stan och extra bra just åt Norrlandsoperahållet av stan.

Men i stället blir det än mer "orätt" plats för Badhus/Simhall som en barn- och ungdomsgård med tusentals av den yngsta generationen varje vecka, från morgon till kväll samt helger.

Bygglov för stort hotell med restauranger, barliv och fester samt musikhus med fester, barliv och restauranger, även på utemiljön bredvid, med närmaste granne som förskola och skola, kan rimligen, med sunda-förnuft-politiker, inte godkännas (inte ens få komma upp på dagordningen genom avvisande av kloka tjänstemän).

Och då ska inte heller byggnadslov ens få föreslås av ett kommunalt badbolag (med dess politiker), än mindre godkännas för att placera detta, alla kategorier, största "BAD-OCH-SIMDAGIS/FRITIDS" intill just hotell, systembolag och musikfesthus!

Vilket parti i Umeå blir först med den insikten?

Kristdemokraterna som barnfamiljevärnande och med förra gruppledaren Anders Sellström som inte tyckte Nannabadläget var det bästa, men ville köra detta förslag "i botten" innan än ändring samt nuvarande gruppledare Veonica Kerr som utmanade Nannabadplanerna i fullmäktigeinterpellation för ett år sedan?

Centerpartiet med gruppledaren Mattias Larsson som tidigare miljöpolitiker och ofta tvekat kring Nannaläge som bra och som skolförälder nära till barns problematik i besvärliga stadsmiljöer?

Vänsterpartiet med Trafiknämndens ordförande Lasse Jacobson med ansvar för trafik, gator, mm och dess framkomlighet/säkerhet samt erfaren av barnplanering genom aktiv i Umeå Dagisförening förr?

Socialdemokraterna med 2014-pådrivaren Marie-Louise Rönnmark, som själv inte haft centrumläge för bad/simning som bästaalternativ (Öbackaområdet i stället) och nog inte vill att kulturhuvudstadsbesökarna ska skaka huvudet åt denna allt mer barnovänliga och riskfyllda bad- och simplacering mitt i stan?

Folkpartiet med vice ordföranden i För- och grundskolenämnden Peter Sedlacek som med sitt idrottskunnande och nu kombinationserfarenhet av barn och sport bäst kan se helheten och framtiden?

Moderaterna där Umeås mesta idrottspolitiker Lennart Johansson klart sa "katastrof" tidigare om Nannabadplaceringen och det inte blir mindre katastrofalt i framtiden.

Miljlöpartiet och Arbetarpartiet behöver jag inte nämna någon person här, då dessa partier hela tiden motsatt sig denna placering för en ny bad- och simanläggning i Umeå, och nu får "vatten på sin kvarn" med utvecklingen i city av Umeå.

Så nu blir det intressant att se vilket fler parti som förstår att man är ute "på djupt vatten" med Nannabad och vill komma "upp till ytan" och (in)ser denna olämpliga bad- och simplacering.

Och i stället får badande/simmande utvecklas på campus och ge Umeå än mer Sveriges främsta idrottshalls- och uteidrottsläge i Sverige.

Nannatomten då? Ja, t ex ny Norrlandsopera och där NO! är, passar KFUM:s önskade allaktivitetshus idealiskt in bredvid nya Musikens "Scharinska" i fd Vasaskolan.

Vilken integration av åldrar, människor, musik och kultur i dessa näraliggande kvarter (med P-hus som slipper konkurrera ned badbilar då)!

Bilden nedan med tät biltrafik, cyklist som chansar och förälder med barn som skyndar sig vid ÖK-övergången intill Nannakvarteret får illustrera denna nu alltmer omöjliga plats för barn och unga. Men möjlig för så mycket annat och andra.

Umeås Bästa får simningen i bilder med USS-50:a 1988 vid Umeå simhall, bottennapp på Nannatomt, framtids-simarena på Campus plus spårtaxi

Av , , Bli först att kommentera 0

Normal
0

21

false
false
false

SV
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-language:JA;}

Umeås Bästa får simningen i bilder med USS-50:a 1988 vid Umeå simhall, bottennapp på Nannatomt, framtids-simarena på Campus plus spårtaxi. 10 bilder/illustrationer visar denna väg och möjligheter.

1. Så här ville USS för 24 år sedan ha 50×25-metersbassängen i utbyggnad av simhallen på Haga/Gammlia, upp mot Gammliaskogen.

2. Därav blev intet och 2007 fick politikerna i Umeå för sig att 50:skulle bllir en attaktion för kommersiell marknaden i stan, vid Nannakvarteret och till en kostnad som kan gå över en halv miljard kr. (Och missa uppåt 100 mkr för att sälja tomten och bygga på billigare tomt, och bättre för bad/simning i Umeå.)

3. För sämre är det på Nannakvarteret med begränsad tomt och därmed ej utbyggbar, självklart i andra städers nya badhus/simhallar och viktigt enligt Svenska simförbundet.

4. Än sämre och värre med en trafikomgivning som blir miljöbesvärlig och olycksafarlig, se sedan beskrivning, och särskilt närheten mellan P-husets bil-in/utfart och entrén till ett Nannabad (uppe t v).

5. Även invändigt blir också "trafiken" – logistiken svår och riskfylld med kollisioner i passager äventyrsdel/50-metersbassängen. Trångt i bassängrummen underlättar inte för allmänhet och simmare.

6. Trångt utanför för bilar på ÖK och Nygatan samt V:a Kyrkogatan är det idag och än mer vid ett bad där, som dessutom tar upp P-platser som behövs för stadsbesök, och vice vera, dvs bad- och simbilar får inte plats pga bilåkare som vill handla, mm i city. Så att båda förlorar.

7. Helt annars blir alla förutsättningar runt omkring en simarena på campus, mellan friidrottsarenan och IKSU-hallarna, här i en framtida Idrottsgalleria (där även en gymnastikhall kan rymmas) och P-platser.

8. Än bättre invändigt med 50×25:a, hopp/djup-bassäng, undervisningsdito och äventyrsdel, plus däremellan min "simmovation", simkanal om 100 m, i med- och motströms samt "stilla-ströms", helt unik för Sverige. Se även simkanal runt om en 50:an, då 200 m lång.

9. Och just en simkanal finns, om 60-70 m runt om plus mindre bassänger i mitten, någonstans i ett Badhotell i Europa. Den har inte strömmande vatten, så med detta i Umeå blir en sådan simkanal den enda i Europa. I upplevelsebad i USA har jag simmat/flytit i en 300 m lång och vindlande strömkanal.

10, Med en Idrottsgalleria med simarena och många andra idrotter hamnar campus i idealläge mellan bad- frilufts- och campingområdet Nydala OCH Umeås centrum, varför en spårtaxi därmellan blir en vision att förverkliga och därmed göra Umeå till en VINNARE.

Och extra vinster även i pengar med att erbjuda privata aktörer Nannakvarteret för något riktigt spännade och attraherande!!

Så nu återstår att det finns partier, politiker, organisationer, näringsliv, föreningar, m fl institutioner, andra intressenter/aktörer plus allmänheten,

ser bottennappet i ett Nannabad och vill nå höjdpunkterna för simidéer och innovationer i det nya Universitetsstadenområdet! 

 

Umeås Bästa centrumutveckling ger inte Nannabad då trafik- och miljörisker försämrar för både handel och bad/simning i Umeå.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa centrumutveckling ger inte Nannabad då trafik- och miljörisker försämrar för både handel och bad/simning i Umeå.

Nedan bilder med trafikproblem, trafikstockningar och t o m "trafikinfarkt" med risker för fordon och människor kring Nannakvarteret är det som väntar vid ett äventyrsbad med 50:a, hopp/djup-bassäng och undervisningsdito här och kommer att påverka negativt centrum i allmänhet och handeln i synnerhet.

Men så var det inte tänkt från början. Så här beskrevs syftet i "Badprospektet" 2009 i det underlag privata aktörer hade att gå efter i sin bad- och simplanering: 

"Utöver badanläggning skall projektet ges ett centrumförstärkande innehåll som gör centrum mer attraktivt."

Av detta blev nu ingenting, dvs all handel är borta och kvar är ett Bad- och P-hus, som båda i sig är trafikgeneratorer. För Bad hoppas politikerna att bussen blir färdmedel för många. Men många skolbarn och ungdomar, kommer att då (ofta snabbt) röra sig tvärs om gator och busshållplatser, inkl Vasaplan med dess olycksrisker, se bild här.

Ändå, nära buss till trots, de flesta äventyrsbadfamiljer och simdito samt skjutsande sker i bil, och än mer om man känner faror för just barnen. Hur känns det då att ta sig fram? Ja, se bilden nere t h, så är det att köra ÖK nära Nannakvarteret, här en em mot "Röda torget" vid gamla Folkets Hus.

Och hur känns luften där för gående och cyklister som ska över ÖK, se bilden nere t v? Och riskerna där, se mannen med barnvagnen och små barn där, inte det mest lämpliga för att ta sig till och från simskolor.

Men samma bild avslöjar nog det som mest ändrar förutsättningarna för en badsatsning, parkeringen. Här är redan 200 bilar där ett bad ska ge samma antap platser i P-hus ovanpå bad- och simanläggningen, samtidigt som Nanna-P-huset är fullt. Och inga "bad- och simbilar" finns här idag.

Detta påverkar kund- och besökstillströmning till stan och i sin tur handeln där nu och kommande etableringar. Bad- och simlockelse motverkar därmed målen för mer handel i centrum. Ja, det minskar även för badande/simmande som konkurrerar med andra stansbesökare.                                                                                     

Båda-förlorar-metoden för ett Nannabad således! Politik är de omöjligas konst, verkar det.

Och omöjligt är att bygga ett Bad därför, om omtanke om människors hälsa finns i Umeå. Det visar tre av bilderna ovan med övertydlighet och dess följder beskrivna i texten. Otillgängligheten blir det allt överskuggande.

Möjligt, mycket möjligt och bättre framgår av den fjärde bilden i collaget, uppe t v, vid norra ingången till IKSU Sportcenter på campus. Stor och säker entré med särskilt infart för skjutsande och parkering bortanför.

Samma tillgänglighet på södra sidan och en tillgänglighet som förstärks av bra kollektiva transporter här, både reguljära och hyrda, bra utrymme för bilar och bra cykelvägar, säkra, vida från cykelriskerna till ett centrumbad.

Dessutom nära till E4:an, inte långt ifrån Botniabanan och direktväg till flyget. Vad mer kan man begära?, Jo, att det blir mer bostäder som lockar barnfamiljer. Vilket det nu blir med Universitetsstaden på/vid campus och byggnationer på Mariehem/Nydalahöjd.

Och alltmer passande för lokalisering av 50:an, andra basssänger och ett äventyrsbad i ett fritidsområde utan motsvarighet i Sverige och, kanske, i Europa.

Detta blir av om Umeås politiker (och andra makthavare) ser Nannabadplatsens trafikrisker och inser centrumutvecklingsfarhågor samt "utblickar" i en framsynt politik för bad- och simförverkligande på campus i stället.

Det vore en julklapp att stilla bedja om så här i juletider och ett nyårslöfte som det sprakar om i sina möjligheter att lysa på långt utanför Umeås gränser, via nätet över hela jorden dessutom!

PS

"På köpet" får centrum andrum för parkeringsbehov och rådrum för något annat på Nannakvarteret som verkligen blir centrumförstärknade och attraherande! Ja, t o m kanske uppåt 100 miljoner kr för tomten om privata aktörer bygger detta nya. Bra julklapp/nyårslöfte till barn och äldre i Umeå!

Umeå Bästa bad/sim-lärdom fås av att lära av andra, som Linköping om läge och ekonomi, som bör ge vissa tankeställare i Umeå

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeå Bästa bad/sim-lärdom fås av att lära av andra, som Linköping om läge och ekonomi, som bör ge vissa tankeställare i Umeå. I gårdagens blogg 13/12, referades till nedan omfattande och välgjorda bad- och simutredning.

Utredning om ett bad och upplevelsecenter i Linköpnig(PDF, 2332 kB)

Här finns mycket att lära för Umeå kommun i allmänhet och det kommunala badbolaget i synnerhet,

dels hur Linköping ser på placeringen av sitt "bad- och upplevelsecenter"

dels hur Linköping beräknar ekonomin, investering och drift.

I både lägesfrågan och om ekonomin stämmer en hel del om Umeås badutredningar, 2005/2006, t ex att det förordas placering vid andra idrotter och med friluftsmöjligheter samt om vad tomtpriser ger med alterantivlägen. Dvs i Linköping skulle man inte välja ett cityläge som Umeå utan utveckllingsmöjligheter och med en så värdefull central tomt.

Nedan utdrag får stå för sig självt och med spridning av dessa kunskaper bör universitetsstaden Umeå kunna lära sig av "kollegorna" söderut i en stad på många sätt lik Umeå (men just nu väldigt olika i att se bad/simning för framtiden).

Till ekonomin bör sägas nu att Linköping fått ökade kostnader pga ökade behov med mer ytor och för grundläggningsfrågor utredningen missade. Också det lärdomar för Umeås planer.

Sammanfattningsvis är att lägen som diskuteras i många delar passar in i Umeå för ett Campus/IKSU-läge, vid Umeå simhall nu och delvis Nydala, men inte för ett Nannaläge.

Det blev Tinnerbäcksalternativet, utbyggnad vid deras nuvarande simhall (som då rivs). Se ritningen här. Också den bättre än Nannaskissen med störande genomgångar av äventyrsdelen och långa avstånd till 50:an. 

Under bilden utdrag ur Linköpingsutredningen.

Linköpings framtida huvudanläggning för bad och simsport bör minst innehålla de attraktioner som nuvarande simhall har, och ligga i anslutning till ett utomhusbad i en grön miljö. Förutom nuvarande badattraktioner bör den även innehålla en 50-metersbassäng för simsporten. 

Normal
0

21

false
false
false

SV
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-language:JA;}

Utredningen har funnit två huvudalternativ för nybyggnation som ger goda förutsättningar att utveckla en samlad bad- och upplevelseanläggning för badäventyr, motion och simsport: Tinnerbäcksalternativet intill nuvarande simhall som då rivs efter att ett nytt badhus färdigställts, och Stångåalternativet på Kallerstad på bandyarenan intill Cloetta Center.

Ett nytt badhus enligt Tinnerbäcksalternativet intill Tinnis ger goda miljökvalitéer, ett brett badutbud och driftmässiga samordningsvinster. 

Renoverings-, om- och tillbyggnadsalternativet kostar (utöver underhåll inom befintlig hyra) cirka 190 miljoner kronor (mnkr) i investering, men har inte samma livslängd som nybyggnadsalternativen. De båda nybyggnadsalternativen kostar runt 500 mnkr att bygga. 

För Tinnerbäcksalternativet beräknas den årliga kostnaden bli cirka 41 mnkr, och för Stångåalternativet inklusive flyttad bandyarena cirka 46 mnkr. Högre exploaterings- värden på Folkungavallen minskar skillnaden ytterligare, medan högre markpriser på Kallerstad ökar skillnaden.

I nästa blogg i nästa vecka visas hur argument förr för ett Nannabadläge nu vänds i sin motsats genom framsynt politik.

Umeås Bästa bad/sim-lärdom fås av att lära av andra, t ex Linköping, se blogg 10 dec och i en 64-sidig utredning

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa bad/sim-lärdom fås av att lära av andra, t ex Linköping, se blogg 10 dec och i en 64-sidig utredning

Utredning om ett bad och upplevelsecenter i Linköpnig(PDF, 2332 kB)

v:* {behavior:url(#default#VML);}
o:* {behavior:url(#default#VML);}
w:* {behavior:url(#default#VML);}
.shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal
0
false

21

false
false
false

SV
JA
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Normal tabell”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-language:JA;}

Även hur det började är värt att uppmärksamma, i en dialog med medborgarna, att jämföra med Umeå, där beslut togs för snart sex år sedan, januari 2007, utan att alla partier fick vara med, och att de som var med inte alla visste vad som väntade, ett "Nannabad" med äventyrsbad. 50 m-bassäng, mm, som Umeås Badutredning 2006 sa nej till på just Nannakvarteret. Så här kan man läsa för Linköping 

Medborgardialog om badhuset i Linköping

Linköpings kommun vill erbjuda invånare och besökare en bra badanläggning för simsport, motion, badäventyr och rekreation. Linköpings simhall som byggdes 1965 kommer inom en snar framtid att kräva omfattande renoveringar för att fungera och upplevas som attraktiv. Även Tinnerbäcksbadet är i behov av upprustning. Genom att komplettera badet med en 50-metersbassäng får simsporten bättre utvecklingsmöjligheter, och allmänheten mer utrymme för motionssimning.

Ett nytt och upplevelserikt badhus ökar kommunens attraktionskraft för boende, företag, turister och andra besökare.

Så här ser nu planeringen ut, medborgardialogen under 2:a och 3:e kvartalet 2011, därefter beslut om lokalisering (flera alt. fanns med), funktionsprogram och lokalprogram under kommande halvår. arkitekttävling under 2012, och parallellt detaljplanering för badhus + halvår till mitten 2013, projektering under 3/4 år, upphandling första halvåret 2014, byggtid under drygt två och invigning slutet 2016.

Dvs projektering, upphandling och byggande under 3 1/2 år, att jämföra med liknande innehåll beräknat på två år för motsvarande process i Umeå!

Noggrannheten i Linköping märks också  på det som  kan läsas i slutet på utredningen om underlagsrapporter, källor och kontakter.

Vad kan Umeå kommun redovisa här för de som är intresserade av att veta hur man kommit fram till nuvarande Nannaplanering?

I nästa blogg ska visas mer kring ekonomi och resenomang kring varför Linköping valt den placering som nu gäller plus om ekonomin, även det lärdomar för ett badbolag och fullmäktigepolitiker i Umeå.

 

 

Umeås Bästa politiker vågar tvivla på ett Nannabads trafiksituation och oroas för ekonomin ingen vet något om: 12-12-12-12-12

Av , , Bli först att kommentera 0

 Umeås Bästa politiker vågar tvivla på ett Nannabads trafiksituation och oroas för ekonomin ingen vet något om: 12-12-12-12-12

Västerbottens Folkblad ställde frågor i mars i år (16/3) kring ett Nannabad till samtliga politiska partier. Det gav svar som idag inte har gett svar på frågor de reste för att godkänna placering och planering.

http://www.folkbladet.nu/302388/hemlighetsmakeri-far-skarp-kritik-av-politiker?mobil

En sammanfattning är att 1. Ekonomin och 2. Trafikmiljön blir avgörande för ett ja eller Nej till ett Nannabad.

Här följer politikernas frågetecken kring ekonomin

Socialdemokraternas Åsa Ögren, tillika Byggnadsnämndens ordförande visar sin tveksamhet och villkorar att ekonomin "ska rymmas i fritidsnämndens driftsbudget".

Moderaternas Anders Ågren verkar inte vara optimistisk angående ekonomin med sitt: "…vi måste väga investeringen mot andra stora som vi gör under denna tid" ang. att klara en tidsplan och garderar sig än mer med "… och räknar också med att vi får överklagningar."

Mattias Larsson, Centerpartiet talar i klartext att "Men vi saknar ännu information om driftskostnaderna.." och sådana finns än inte, inte heller efter senaste skisspresentationen.

Folkpartiets Britt-Marie Lövgren sa samma med orden: "…nu gäller det att hålla ned kostnaderna. Den resan är inte klar."


Beträffande trafiksituationen kring Nannakvarteret (ill. med ovan bilder) och en bad- och simanläggning där, är de svarande politikerna tydliga om sin tveksamhet/sitt ogillande.

Arbetarpartiets Jan Hägglund säger: "Luften i centrum är en avgörande fråga för placeringen." Och AP har sagt nej hela tiden till Nannaläge och JH säger här: "I första hand vill vi se badhuset på Nolia."

Miljöpartiet är också Nannamotståndare och Alireza Mosahafi svarar så här: "Vi vill ha badet på Nydala, både ur miljö- och hälsosynpunkt." och ".. vi måste värna om luftkvaliteten i staden."

Vänsterpartiet har tvekat under åren till centrumplacering för nytt bad, en tvekan som växt och där Annika Herrström säger: "Men vi har synpunkter på placeringen och är tveksamma utifrån miljö- och trafiksynpunkt."

Kristdemokraternas Veronica Kerr menar samma med: "Jag har känt mig lite frågande kring trafiksituationen. Det håller på att utredas och jag hoppas att de kommer fram till ett bra resultat."

 Centerpartiets Mattias Larsson konstaterar och villkorar trafiken: "..en utredning av trafiksituationen för Östra Kyrkogatan blir avgörande för ett ja."

Socialdemokraternas Åsa Ögren är den enda som inte verkar orolig för trafiken med följande: "Detaljplanen är genomförbar för människor och trafiksituationen."

Men detaljplaneringen stoppades ju och en 64-årig (från 1948) används nu för att slippa den granskningen och minska risken för överklagningar. Dock har ÅÖ i det sammanhanget försäkrat att trafikmiljön ska studeras lika noggrant ändå inför byggnadslovsprövning.

Görs så och ovan sammantaget mycket kritiska inställning till trafik och miljö kring Nannakvarteret vid bad vidhålls, har ett Nannabad inte någon chans att godkännas pga miljöriskerna, som blir än värre i framtiden med nya hårdare krav, ökat tryck på centrum och växande befolkning i Umeå.

Så för Umeås Bästa nu är det att för alla partier att bereda sig på både omtag och nya simtag i nytt läge för bad och simning i Umeå. För ingen vill väl riskera barns hälsa liksom ekonomins bästa för bad/simning i Umeå?

Umeås Bästa politiker vågar tvivla på ett Nannabads trafiksituation och oroas för ekonomin ingen vet något om.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa politiker vågar tvivla på ett Nannabads trafiksituation och oroas för ekonomin ingen vet något om.

Västerbottens Folkblad ställde frågor i mars i år (16/3) kring ett Nannabad till samtliga politiska partier. Det gav svar som idag inte har gett svar på frågor de reste för att godkänna placering och planering.

http://www.folkbladet.nu/302388/hemlighetsmakeri-far-skarp-kritik-av-politiker?mobil

En sammanfattning är att 1. Ekonomin och 2. Trafikmiljön blir avgörande för ett ja eller Nej till ett Nannabad.

Här följer politikernas frågetecken kring ekonomin

Socialdemokraternas Åsa Ögren, tillika Byggnadsnämndens ordförande visar sin tveksamhet och villkorar att ekonomin "ska rymmas i fritidsnämndens driftsbudget".

Moderaternas Anders Ågren verkar inte vara optimistisk angående ekonomin med sitt: "…vi måste väga investeringen mot andra stora som vi gör under denna tid" ang. att klara en tidsplan och garderar sig än mer med "… och räknar också med att vi får överklagningar."

Mattias Larsson, Centerpartiet talar i klartext att "Men vi saknar ännu information om driftskostnaderna.." och sådana finns än inte, inte heller efter senaste skisspresentationen.

Folkpartiets Britt-Marie Lövgren sa samma med orden: "…nu gäller det att hålla ned kostnaderna. Den resan är inte klar."


Beträffande trafiksituationen kring Nannakvarteret (ill. med ovan bilder) och en bad- och simanläggning där, är de svarande politikerna tydliga om sin tveksamhet/sitt ogillande.

Arbetarpartiets Jan Hägglund säger: "Luften i centrum är en avgörande fråga för placeringen." Och AP har sagt nej hela tiden till Nannaläge och JH säger här: "I första hand vill vi se badhuset på Nolia."

Miljöpartiet är också Nannamotståndare och Alireza Mosahafi svarar så här: "Vi vill ha badet på Nydala, både ur miljö- och hälsosynpunkt." och ".. vi måste värna om luftkvaliteten i staden."

Vänsterpartiet har tvekat under åren till centrumplacering för nytt bad, en tvekan som växt och där Annika Herrström säger: "Men vi har synpunkter på placeringen och är tveksamma utifrån miljö- och trafiksynpunkt."

Kristdemokraternas Veronica Kerr menar samma med: "Jag har känt mig lite frågande kring trafiksituationen. Det håller på att utredas och jag hoppas att de kommer fram till ett bra resultat."

 Centerpartiets Mattias Larsson konstaterar och villkorar trafiken: "..en utredning av trafiksituationen för Östra Kyrkogatan blir avgörande för ett ja."

Socialdemokraternas Åsa Ögren är den enda som inte verkar orolig för trafiken med följande: "Detaljplanen är genomförbar för människor och trafiksituationen."

Men detaljplaneringen stoppades ju och en 64-årig (från 1948) används nu för att slippa den granskningen och minska risken för överklagningar. Dock har ÅÖ i det sammanhanget försäkrat att trafikmiljön ska studeras lika noggrant ändå inför byggnadslovsprövning.

Görs så och ovan sammantaget mycket kritiska inställning till trafik och miljö kring Nannakvarteret vid bad vidhålls, har ett Nannabad inte någon chans att godkännas pga miljöriskerna, som blir än värre i framtiden med nya hårdare krav, ökat tryck på centrum och växande befolkning i Umeå.

Så för Umeås Bästa nu är det att för alla partier att bereda sig på både omtag och nya simtag i nytt läge för bad och simning i Umeå. För ingen vill väl riskera barns hälsa liksom ekonomins bästa för bad/simning i Umeå?

Umeås Bästa bad- och simritning fås vid jämförelser, där Umeå badbolags skiss inte vinner! Utan andra idéer gör det, se nedan!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa bad- och simritning fås vid jämförelser, där Umeå badbolags skiss inte vinner! Utan andra idéer gör det, se nedan!

Den första är från Badutredningen 2005/2006 som på Nannakavrteret "klämt in" alla önskemål, 50×25:a, hopp/djup-bassäng, undervisningsdito och äventyrsdel, men som utredningen sa INTE till pga kommunikationsproblem på den otillräckliga ytan.

Ett INTE som Umeås politiker då accepterade och samtidigt beslöt att kajläge och Nolia var möjliga. Men kajen fick dålig logistik pga av avlång tomt och Nolias styrelse stoppade placering där. En logik utifrån dessa kunskaper och beslut, hade varit fortsatt utredande, där även campus/IKSU kommit med (ingick inte i tidigare utredningar).

Men, som bekant, användes inte erfarenheterna utan det blev nytt beslut om INTE-alternativet, kv Nanna 7, vid P-huset. Och idag används inte heller kommuntjänstemännens kunskap i samband med detaljplaneringen från i fjol (se blogg 3/12) om olösta frågor för trafik och miljö.

I stället "löste" majoriteten av  partierna problemen genom att gå tillbaka 64 år i tiden och ta stöd av detaljplanen från 1948 som säger allmänna ändamål, som då handlades om utbyggnad av dåvarande högre allmänna läroverk. Definitivt inte en 50-metersbassäng och än mindre ett äventyrsbad med drift av privata (inte allmänna) aktörer som nu är tänkt.

Dock, verkligheten är brutal ändå. Förslagen från de privata aktörerna, se nedan, underkändes först av politikerna, t v, och sedan av nyttjare (Umeå SS och Isbjörnarna-uv-rugbyn), t h, pga litenhet/otillräckighet. Så i höstas blev det snabba ryck och hela Nanna nyttjades igen.

Men då kom allt tillbaka till badutredningens resultat, för trångt. Vad värre är, P-hus ovanpå tvingade fram en arbets- och verksamhetsdålig utformning med äventyrsbad som barriär och genomgångsrum för 50:a-simmande och djupbassängen inklämd i bullrig och för varm miljö i äventyrsdelen.

Och än värre trafikmässigt med entré rakt invid Nanna-P-husets in- och utfart, helt oacceptabelt ur säkerhets- och miljösynpunkt och som Byggnadsnämnden, m fl instanser rimligen inte kan godkänna (liksom en del andra olösta frågor).

I stället kan Umeå få den bästa bad- och simritningen genom att lyfta blicken utanför kommungränserna, till en annan universitetsstad av Umeås storlek, Linköping. Där har man i en utförlig utredning kommit fram till ritningen längst ner t v, där, precis som alla utom dagens, badbolagets i Umeå, har direkt logistik mellan omklädning/dusch och bassänger.

Linköping visar också att man planerar för utveckling/utbyggnad, självklarhet för andra simhallsplaner i Sverige (och förr i Umeå med Umeå simhall). Detta blir omöjligt i Nannaläge och gör därmed Umeå till en "växande" förlorare i takt med ökad befolkning och jämförelse med andra städer.

Men vill kommunpoliitkerna ta till sig Linköpings idéer och mina "simmovationer" i egen simarenaidé, nere t h, med en simkanal om 100 m, mittemellan 50:an och äventyrsdelen, flexibel använd på tre sätt, för simmande, som äventyrsattraktion och att täckas över för att ha mobila läktare som klarar alla SM-tävlingar,

ja, då springer/simmar Umeå om alla Sveriges simplaner och blir främst, precis som Umeå var när  dagens simhall på Haga/Gammlia invigdes i december 1970!

Och, givetvis, placerad i idrotts- och fritidsläge, som Umeå har flera av, Nolia, I 20, Nydala och Campus/IKSU.

(Det vore väl en bra julklapp och fin nyårspresent till Umeåbor och besökare som då blir betydligt fler för bad/simning än i ett trångt och outvecklingsbart Nannabad med trafik-riskfylld miljö omgivning mitt i city).