ThinksGoing (tankepromenad) = kreativ motions-vinnovation…

Av , , Bli först att kommentera 0

VID EN 10-KM-TUR VIA UNIVERSITET – CAMPUSDAGIS – NYDALA – IKSU – BERGHEM UPPFANN JAG TANKEPROMENAD = ”THINKS-GOING” = KREATIV MOTIONSINNOVATION

OCH FANN DÅ UMEÅ KOMMUNS ”INNOVATIONSINFORMATION” OM NYA TOMTEBO STRAND FÖR ATT EFTER ”TANKEPROMENADEN” PÅ 2:39:09 TIM FÅ EN ”MÅL-TID” …

PS ThinksGoing-tankepromenad är en utveckling av tidigare sociala uppfinningar/innovationer om promenadsammansträde och jobbning som finns mer om i tidigare blogg, 12 mars, se, https://blogg.vk.se/umeas-basta/2020/03/12/videosim-och-promenadsammantrade-innovationer-i-coronasmittans-spar/

Kunskap finns kommunalråd – i Umeå – att utveckla förskolemiljöer ur egna utredningar och minska smittrisker…

Av , , Bli först att kommentera 0

Kunskap finns kommunalråd – i Umeå – att utveckla förskolemiljöer – ur egna utredningar + nya idéer och minska smittrisker, se nedan:

Stress, buller, dålig luft + smitta i ”Sjuka och friska planlösningar i barnstugemiljöer”, mitt examensarbete 1993 – högaktuellt idag i virustider… + ett Funktionsprogram som ”mår bra” av revidering i de störande miljöerna pga många genomgångsrum, se föregående bloggar.

Så kommunalråd i Umeå, Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M), ur ert debattinlägg i VK igår, 26/3, syns vilja att uppmärksamma välfärdsutveckling som inte minst gäller barn och barnomsorg i Umeå – med uppmaningen ”Var kreativ” som denna blogg även handlar om.

”Begränsa smittrisker i förskole-miljöer” – Campusdagis/Glaciären föredöme = Umeå bli föregångare

Av , , Bli först att kommentera 1

INGRESS DEBATTINLÄGG VK 23/3 2020

https://www.vk.se/2020-03-22/begransa-smittrisker-i-forskolemiljoer

Inte minst Coronasituationen visar att problemen med genomgångsrum i förskolan – där så många trots allt möts – måste uppmärksammas mera och tidigare. Umeås politiker, på kommunstyrelsenivå, borde ta samma ansvar för planering som förr, först då fås en helhet i barnomsorgsutbyggnaden vad gäller både kvalitet och kvantitet. Också ekonomiskt innebär det fördelar. Det skriver Urban Bengtson.

PROFESSORN CAMPUS/FÖRSKOLAN GLACIÄREN – FÖREDÖME I KOMMUNPLANER

T V ”REGGIO EMILIA” – FUNKTIONSPROGRAM – GENOMGÅNGSRUM – STÖRMILJÖER

Välfärden i Sverige uppmärksammas alltmer. I rikspolitiken med miljardsatsningar, kommunalt i Umeå med aktioner/demonstrationer och i debatt för kommunsammanslagningar och mer samverkan för bättre kommunekonomier.

Då är det än viktigare att uppmärksamma vad det nya pengarna betyder för välfärden får ut av nya pengar. Mer samarbete över kommungränserna är angeläget – så kan politiken i Sverige lära av erfarenheter från förr.

För barnomsorgen, mitt yrkesområde i snart fem decennier, varav de senaste 30 åren som företagare, finns stora pengar att spara och förbättra genom ett förändrat förskolebyggandet.

På 1970-talet fanns en samordning över hela landet, Socialstyrelsen gav statsbidrag för byggnationer som måste följa standardriktlinjer med färdiga daghemsmodeller. På 1980-talet togs bidrag och anvisningar från staten bort.

Umeå kommun gjorde då en egen typmodell med en politikergrupp för barnomsorgsplaneringen där kommunstyrelsens ordförande Margot Wikström (S) var ansvarig. Som skyddsombud visade jag att såväl Socialstyrelse- som Umeåmodellen för förskolor hade störande genomgångsrum, likt i kontorslandskap. Socialnämnden beslöt 1989 om icke-störande passager och en ny standardmodell jag hade arbetat fram i ett barnstugeprojekt.

Trots nybygget här (som facket, efter utvärdering, ville se fler av) beslöt byråkratin att behålla dessa ”störlösningar”. Som rådgivare åt Socialstyrelsen och föredragshållare på mässor under 1990-talet såg jag samma utveckling i övriga Sverige.

Än mer av genomgångsmodeller i Umeå härstammar från 2007. Då kom funktionsprogram för förskolan i Umeå med olika standardlösningar plus en av ”Reggio Emilia”-typ, från Italien. Den senare har öppna planlösningar med torgrum.

Nu finns RE-modeller även i två plan, men utan råd ur funktionsprogrammet. De har mer genomgångsrum och fler kapprum ihop likt skolhallar. Det ger än störigare miljöer och risk för ökade smittrisker såsom förkylningar och magsjukor.

Den senaste tidens Coronasituation visar att de som ansvarar för skola/förskola – där så många möts; barn, elever, skol- och barnomsorgspersonal, dagisföräldrar och flera andra vuxna – måste se till att problemen med genomgångsrum uppmärksammas redan på planeringsstadiet.

Detta bör då kunna tas med särskilt vid en uppdatering av kommunens funktionsprogram för förskolan där jämförelser av tidigare modeller enligt ovan görs utifrån tidigare utvärderingar.

En sådan jämförelse finns i det förskoleprojekt vid Uminova Innovation som gav en campusförskola i två plan med åtta avdelningar av personalkooperativet Professorn våren 2016 och kommunen från hösten 2019 tog över, alltså den förskola som nu heter Glaciären.

Denna har mindre av genomgångar och mer lugna miljöer. Den har ett gemensamt torgrum liknande Umeå kommuns Reggio Emilia-varianter, men separata samband för varje avdelning, inte genomgångar för fler avdelningar. Egna avdelningskapprum i Professorn/Glaciären – mot kommunens ”skolhallar” om 2-4 avdelningar och upp till 80-talet barn – minskar också störningar och ger mer av tamburföräldrakontakt.

Om Umeås politiker på kommunstyrelsenivå tar samma ansvar för planering som förr, fås en helhet i barnomsorgsutbyggnaden av kvalitet och kvantitet. Denna kan integreras i planer så att platser finns i tid i nya bostadsområden. Där är färdiga Professorn/Glaciären ett slags föredöme nu när bostäder ska komma, enligt detaljplaner för Campus/Lilljans-området.

Samtidigt bör politikerna i kommunstyrelsen syna det nu över tio år gamla funktionsprogrammet för att få med inte bara pedagogik och teknik utan även ekonomiska aspekter kring standarder och typlösningar. Nya och förbättrade modeller för 2020-talet ger tekniska vinster i investering och drift samt pedagogiska plusvärden i verksamhets – samt en arbetsmiljö med bättre ekonomi som följd. Det är viktigt för förskolan och annat i välfärden i Umeå kommun.

De ekonomiska vinsterna för skattebetalarna blir än större för sådana typlösningar både vid sammanslagning av kommuner och mer av samarbete med minskad byråkrati och besparingar i välfärdsbyggandet. Genom spridning ut i landet kan Umeå kommun bli föregångare. Till gagn inte bara för ekonomin utan även för barns välbefinnande i olika avseenden.

Urban Bengtson, verksam inom barnomsorgen

”Flexibla förskolor med miljösmarta och hälsotrygga modeller” = FLEX-FRISKARE FÖRSKOLA” (FFF)

Av , , Bli först att kommentera 0

HÄR MIN 2:A IDÉ (1:A IGÅR) I VENTURE CUP-”CORONA”-TÄVLING (IDEA HUNT)

”Flexibla förskolor med miljösmarta och hälsotrygga modeller” = FLEX-FRISKARE FÖRSKOLA” (FFF),

som kan klara de problem som finns i förskolor där planlösning/utformning ger störande miljöer med stress, buller och dålig luft samt ökade smittorisker. Det handlar om mer av separata entréer/hallar plus gemensamma rum man tar sig till och från avdelningen utan att blockera verksamheter.

FFF-modeller syns i medföljande bild/illustration (nedre) med ritningar där varje avdelning har egna kapprum och kan dela större rum med annan. utan att samband emellan avd. störs och kan nå gemensamt ”torg” för flera avd. samtidigt som avd. utan att övriga avd. påverkas eller gemensam verksamhet hindras.

(Den heter UBBI-modellen Campus – min copyright – och en variant av denna är Professorn Campus (2016) i Umeå – nu förskolan Glaciären fr o m HT 2019. )

Detta till skillnad mot övre bild/illustration med en ”torglösning” mitt i huset med avdelningar ”runt om” och ”skolhallar” för fler avdelningar med gemensam entré, där stängning av avd. medför passage i torget och ger störande moment.

FFF klarar också variation i storlekar och behåller grundplanlösning för att vara miljösmart och hälsotrygg, dvs flexibilitet pga ytnormer och ekonomiska förutsättningar. Sådant är svårare i ”torglösning”/”skolhall”. FFF blir därmed en flex-frisk förskola.

Det behövs exponering av problematiker i dagens förskolebyggande utifrån hälsa, trygghet och pedagogiska behov. Det behövs ”goda exempel” på lösningar av problemen, i ritningar och verklighet. Det behövs facklig samverkan, byråkratiskt intresse, politisk insikt och näringlivsaktörer som vill satsa. Även medial uppmärksamhet kan bidra till att berörda, barn, personal och dagisföräldrar blir informerade – och kan påverka.

Visionen är att syna dagens förskolor utifrån en FFF-förskolelösning för att kunna göra miljösmarta om/till-byggnationer samt förvekliga FFF-förskolor i nyproduktion runt om i Sverige samt även övriga världen – för mera hälsovärden och trygghet.

”Corona”-idé/innnovationstävling med hälsofrämjande simkanalarena

Av , , 2 kommentarer 0

SOM DELTAGARE I IDÉ/INNOVATIONSTÄVLINGAR AV VENTURE CUP FICK JAG

Vi är många som på något sätt vill bidra till att bekämpa och kanske även förhindra att ett nytt utbrott liknande det vi ser runt Corona/Covid-19 inträffar. Här är den möjligheten!

Venture Cup vill tillsammans med Almi Väst, Umeå Kommun och SEB ta det här tillfället att samla ideér, förslag och initiativ som på olika sätt kan hjälpa människor, företag och samhället under rådande situation. Vi öppnar därför upp för att ideér, stora som små, som kan hjälpa i stundande situation – nu ska få en plattform att frodas på. På den här plattformen samlas ideér och lösningar kring de utmaningar vi just nu står inför. 

Genom att dela med dig av din idé så har du möjlighet att nå ut till aktörer som kan bidra till att förverkliga din idé och därmed göra skillnad för hela vårt samhälle. Skicka in din  idé till Corona Cup och kanske blir det du som bidrar till framtidens lösningar på liknande kriser!

HÄR ÄR UR MIN IDÉ/SOCIALA OCH PEDAGOGISKA UPPFINNING/INNOVATION:

Hälsoidéerna för att stärka hälsan i olika avseenden, fysiskt, psykiskt och socialt, är här simmovationen

”Simkanalarena med strömmande vatten och kupoltak”.

Medföljande bildcollage visar hur hälsoidéerna/simmovationen ser ut i varierande funktioner och där simkanalen ytterligare beskrivs i en MagicSwimArena som också har en rörelseyta runt om simkanalen samt visar filmmöjligheter för att öka den mentala stimulansen, också hälsofrämjande.

Visionen är att simkanalarenor blir en ny generation simanläggningar efter forna tiders utesimmande, förrgårdagens badhus, gårddagens simhallar och dagens äventyrs/upplevesebad, dvs ”Simning 5.0”

Visioner om Umeå Mer Friluft/Idrott = Nydala-då/Umersim-nu + SolUte/Inne

Av , , Bli först att kommentera 0

I kristider – nu hälsan – ges möjlighet för nytänkande att få gehör, här om hälsofrågor.

VINTRIGT – SOLIGT – HÄRLIGT NYDALA I LÖRDAGS BLIR SOLIGT INNE PÅ VINTERN MED INNE-SIMARENA OCH KUPOLTAK DÄR SOLEN GER ENERGI I HUS OCH FOLK, VILKET PASSAR MED FÖRR OCH GER VISIONER FÖR UMEÅ MER FRILUFT/IDROTT MED UTVECKLING PÅ GÅNG OCH INNOVATIONEN ”UMERSIM”, SE NEDAN BILDER….

Videosim och promenadsammanträde innovationer i coronasmittans spår…

Av , , Bli först att kommentera 0

STOPP FÖR IDROTT OCH FÖR MÖTEN I SLUTNA RUM GER I CORONASMITTANS SPÅR

CHANS FÖR SOCIALA INNOVATIONER SOM PROMENADSAMMANTRÄDEN UTOMHUS

OCH VIDEOSIMTÄVLINGAR I HEMMABASSÄNGER LIKT TELEFONMATCHER FÖRR…

TILLÄGG:

På 1960-talet var jag med och uppfann telefonmatcher i simning mellan Umeå SS, Lycksele- och Skelleftesimklubbar, där vi simmade efter samma grenordning och senare ringde in resultat, som senare redovisades i gemensam resultatlista och därefter medialt.

Nu med teknikutveckling kan liknande göras som videosim i respektive hemmabassänger och snabbt och dataenkelt få resultaten, ovan illustrerat med stor videoskärm och resultat (här från Sumsims riksfinal i Umeå i december 2019).

2001 gav jag i min bok ”Sociala Uppfinningar är ITiden” exempel på idéer som görs till metoder och blir sociala uppfinningar/innovationer. En sådan är promenadsammanträde (blev nyord i Sverige f ö) och ovan illustrerat av Mats Edvardsson, Umeå.

Med osäkerhet för spridningsrisker av sjukdomar i slutna rum, blir då ett friskt alternativ att ha möten gåendes och pratandes. Mha mobiler kan fler nås i jobb i hemmen och på så sätt också hänga med i arbetet.

Senare kom en utveckling på samma tema, ”JOBBNING”, jogga och jobba, ensam eller någon till, för att på så sätt göra både sin motion och arbeta samtidigt, kanske uppkopplad med arbetsplatsen och skicka vidare resultat eller t o m nya idéer…

PS En googlesökning visar att videosim också verkar vara ett svenskt nyord (på engelska finns VideoSim, en YouTubekanal)…