Omöjligt 200 000-mål fara för Umeå! Se kurvor som ger 150 000 år 2050. Spola siffermål – skapa jobb bättre…

Av , , Bli först att kommentera 2

GÅRDAGENS BLOGG VAR OM VK-KRÖNIKÖREN BENNY KARLSSON OCH 150 000 INVÅNARE I UMEÅ ÅR 2050, INTE 200 000. HÄR ÄR STATISTIK OCH ANALYSER AV EXPERTIS I KURVOR SOM GER SAMMA BESKED, C:A 150 000 UMEBOR OM 33 ÅR!

Nedan bildcollage med svensk befolkningsstatistik i kurvor och Västerbotten i tabell visar omöjligheten  i Umeå kommuns mål/vision om 200 000 invånare år 2050 och bilden med cirklar för Umeå-stadsdelar blir en fara för framtiden med felplacerade bostadsområden, bl a Gammlia Idrottscentrum och grusplanen + simhallstomten.

Kurvorna i figur t h ger för större städer som Umeå 20 % fler 2013 – 2053 och omsatt till år 2050 motsvarar det 140 000. Sifforna är från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Detta stämmer då med tabellen nere t h som anger 141 000 år 2040 och omöjligt nå 59 000 fler på tio år till 2050. Det är en expertgrupp i Långtidsutredningen som gjort prognosen och bygger på SCB-befolkningsstaitistik liksom kurvorna t v, som…

Umeå 200 000 omöj data

…befolkningsutvecklingen med födda, döda, invandrade och utvandrade, övre för 1900-talet och nedre 2000 – 2015. Demografin visar att födda på 1930-talet var det lägsta och 1940-talet det högsta. När dessa går ur tiden och födelsetalet är högre ger det fler invånare (2016 med + 1 940) och när färre föds blir det motsatt effekt (kommande decennier).

I kurvorna för 2000 – 2015, nederst, följs födda och döda och planar ut. Enda kurvan med klart fler är invandrade första hälften av 2010-talet. Men nu tas färre mot som sänker ökningstakten i Sverige. Allt talar då för att Långtidsutredningens prognos håller.

Tydligast visas omöjliga 200 000-målet till 2050 i figuren (ur översiktsplan) med cirklar om var 80 000 (200 000 – 120 000 idag) nya umebor ska bo 2050. 15 000 fler i centrala Umeå + universitetsstaden (lika som nu), + 20 000 i övriga stadsdelar, + 6 000 (!) i Hörnefors och lika många till i Sävar med omnejd; det behövs inget SCB för att inse omöjligheten.

Var ska dessa bo då? Ja, faran med 200 000 är att då ryker frilufts- och grönområden liksom idrottscentrum som på Gammlia och senare ett flyttat Nolla till I 20 med alla sportarenor/planer. Ja, frågan är om inte Stadsliden/Gammliaskogen riskeras till slut…

VIKTIGAST är därför att spola 200 000-målet och återgå till förra 150 000. Men bäst är att slopa siffemål och satsa tid och kraft i kommun och näringsliv på att skapa jobb.

PS De som hävdar 200 000-målet bör svara på vad man säger om hela Västerbotten då, idag knappt 280 000. Inlandet borta och bara Skellefteå kvar, eller tvärtom? Eller ”harta” var?

150 000 umebor år 2050 – här är vi överens, Benny K, om framtiden/UB! (Kan rädda Gammlia idrottsområde.)

Av , , Bli först att kommentera 3
Visionen är 150 000 umebor år 2050 hävdas i VK- krönikan av Benny Karlsson den 23/2. Och här är vi överens om framtiden för Umeå. Dvs att målet om 200 000 invånare i kommunen om dryga 30 år nu är överspelat.
Vilket också Långtidsutredningsexpertis konstaterade 2015 i en rapport som pekade på 141 000 år 2040 och jag refererade i blogg den 22/1 i år ,

se http://blogg.vk.se/umeas-basta/2017/01/22/mer-om-ouppnaeligt-200-000-mal-for-umea-enl-riks-prognos-umepolitiker-tank-och-gor-om-timeout-nya-planer-mitt-yttrande-med-om-ej-200-000-och-campusdagis-idrott-mm/

Huruvida ändringen är förankrad i högsta kommunledningen och i näringslivet i Umeå säger BK inte. Men han har ju en hel del källor av döma av tidigare spådomar och bedömningar om vad som väntar här.
Därmed kanske planerade förtätningar i Umeås centrala delar minskar och, allra helst, på Gammlia idrottsområde så att grusplanen kan räddas och simhallsrivningen stoppas för att få annat idrottsligt och lockande där, och säkerställa ett nytt skid-SM och få en SM-vecka vinter igen.
Här är Karlssons krönika med 150 000-visionen.

http://www.vk.se/plus/1940659/hur-varderas-trivseln-i-umea

Hur värderas trivseln i Umeå?

NYHETSKRÖNIKOR Det pratas mycket om tillväxt. Men tar vi verkligen vara på humankapitalet när flyktingarna skickas från länet? Det frågar sig VK:s krönikör Benny Karlsson.

I onsdags ordnades en konferens i Umeå med namnet Business Arena. Här deltog 900 samhällsplanerare, fastighetsägare, representanter från handeln och turismen i alla norrlandskommuner samt Vasa. Med alla seminarier och föredrag som var i Folkets Hus har det nog skapats kontakter som torde gynna tillväxten. Fastigheterna stiger i värde snabbt här i vår region. Insatt kapital förräntas bra. Nog törs ni satsa här i Umeå! Umeå vill vara etta bland norrlandskommunerna.

Visionen är att med 150 000 invånare år 2050 (fet stil av mig/UB) ska vi också kunna vara det kraftcentrum som gör att Västerbottens inland kan överleva. Men var hamnar den enskilda människan i allt detta? Hur värderas humankapitalet i denna tillväxtfilosofi?

I en utredning som gjorts av Länsstyrelsen talas det om att det behövs 40 000 nya jobb i länet inom de närmaste åren. Det saknas folk inom skola, vård och omsorg. Det krävs rejäla satsningar inom utbildning för att folk ska kunna motsvara näringslivet och arbetsmarknadens behov.

Så hur lång tid ska det ta att utbilda och certifiera alla de redan yrkeskunniga migranter som finns här? Vad är statens ansvar och vad är kommunernas? Migrationsverket tömmer flyktingförläggningar i länet och sprider ut familjerna till andra kommuner i Sverige. Eller skickar hem dem som inte får uppehållstillstånd. Bidragen försvinner från dem som driver förläggningarna. Och det försvinner en massa humankapital dessutom.

Människor som redan börjat rota sig och vi lärt känna. Framtidens företagare som kunde få liv i inlandskommunerna, klasskamrater i byskolorna och ungdomar som fyllde luckor i fotbollslagen. Ajöss med er!

Jag strosar i city och ser de afghanska flyktingpojkarna gå och plocka bland modekläderna som finns på rea. De är välklippta och snygga och ser inte ut att vara av den sorten som skulle tända på bilar i förorten och bli en världsnyhet på grund av Donald Trump. De lärare jag pratat med som jobbar med dessa berättar om skötsamma ungdomar som också vill studera, jobba och starta ett nytt liv här. Kanske de kan få göra en insats när det gäller de 40 000 jobben som det behövs här i framtiden?

Förra helgens demonstration i Umeå visade ett stort stöd för just dessa ungdomar. I spetsen för tåget gick den tidigare invandrarministern Georg Andersson. ”Låt dem stanna,” var budskapet. Artikeln i VK som skrevs om demonstrationen av Kerstin Eriksson delades på Facebook av tusentals personer. Internationell solidaritet är ett varumärke för stan.

Undersökningar som kommer från Umeå universitet bekräftar att våra utländska studenter och forskare ger staden högt betyg när det gäller trivseln. I helgen är det folkmusikfestival och i början av mars blir det Littfest. De fyller hotellen, de ökar trivseln för oss som bor här. Investering i kultur är en mycket bra tillväxtfaktor.

Det är kanske dags att ordna en konferens även om detta?

Profilbild

Benny Karlsson
[email protected]

Godnatt SM-skidor, SM-vecka och Gammliasporter med 400 bostäder på 100-åriga idrottsområdet! Se info och 1000-talet får utemiljö i prep. skidspår.

Av , , 4 kommentarer 1

Nu kan det sägas ”Godnatt” till nya SM på skidor, längdåkning, och därmed ny SM-vecka vinter (första/enda? 2014) då Umeå kommun kör på med att fylla både grusplanen och simhallstomten, se nedan affischering om 400 bostäder. Och se hur 300 lägenheter skulle rymmas enl. fastighetsbolagsförslag för 10-talet år sedan.

Nanna Gammlia stopp bost

Jag förvarnade om risker att missa SM i simning på långbana och SM-vecka sommar pga trångt simläge i centrum. Kommunledningen lyssnade inte, byggde på i stan och ”byggde bort” SM-veckan”. Nu riskeras allt samma för SM-veckan vinter, trots nya förvarningar, inte bara av mig f ö. Som, än?, S-kommunalrådet Hans Lindberg inte inser i replik i VK 23/2.  http://www.vk.se/1939585/replik-exploatering-med-respekt-for-idrotten

Vad värre är, kommunen sätter igång rivning av Umeå simhall mitt under pågående detaljplanearbete och utan att veta om det godkänns (kan ju överklagas). Och utan, verkar det, se vilka krockar det blir mellan bostäder och idrottsarenor ihop så här, liksom intressekonflikter i övrigt då.

Parkeringar försvinner som drabbar fotboll, innebandy, m fl arrangemang, ja även stora händelser på museiområdet där grusplanens P behövs. Konserter på fotbollsarenan med dess ljud och annat oväsen som följer av publiklockande arrangemang utomhus, kan störa boende och ge konflikter.

”tänkte inte på det”

400 bostäder med 3-4 i varje lgh ger 1000-talet människor (+ gäster ibland) som får sin utemiljö rakt in i preparerade  skidspår och passande för husdjur. Kanske kräver boende att nuvarande stängsel tas bort också för att slippa ta omvägar upp i Gammliaskogen (är ju inga hinder annanstans för stadslidenområdena). Eller gäller här ”tänkte inte på det”?

Ovanpå dessa nackdelar och olägenheter läggs nu okänsligheten för värdena i det snart 100-åriga Gammlia Idrottsområde från 1925, se nedan från invigning då och arr. senare.

Nanna Gammlia invignign

VINNARE AV SAMHÄLLSPRIS (BLOGG 21/2) PÅ IDROTTSGALAN 2018 KAN BLI DET SOM RÄDDAR/UTVECKLAR AV GAMMLIA IDROTTER – SÅ AKTÖR BEHÖVS HÄR SNARAST!

Kommunens alkohol-”väg” i Umeåbad via trappa från relaxen – ger fara för barn/ungdom/idrott! Ska bli stopp om politiken följer sina beslut i KF 2015.

Av , , Bli först att kommentera 2

Tidigare har jag i bloggar uppmärksammat barnfaror i Umeå kommun, inga hinder på kajen vid älven, inget utrett för barn vid vänstertrafik av refuger i nytt Vasaplan och inget utrett om risker vid rivning av Umeå simhall (bara löften). Senaste barnfaran om alkoholservering i relax i nya badet, beskrivs här tydligt (är ju inte utrett detta heller för barn/ungdom/idrott).

ALKOHOL I RELAX I BADHUS FINNS I SVERIGE. SÅ ANSÖKS NU I UMEÅBADET I CENTRUM. OCH RELAXEN DÄRI SKA STOPPAS OM NEDAN KF-beslut maj 2015 FÖLJS.

(Dessutom säger hemsidan en ”alkoholfri anläggning”, se längst ner i bloggen här.)

Serveringstillstånd ska inte beviljas i lokaler som i huvudsak används för barn- och/eller ungdomsverksamhet.

Nanna alkohol relax 8

OCH NÄRA IHOP ÄR UMEÅBAD-RELAXEN MED BAD/SIM-DELEN AV TRAPPA UPP/NED:

Nanna alkohol relax trappa

SÅ HÄR TAR SIG ”ALKOHOL” SIG FRÅN BAREN TILL BARN/UNGDOMAR I UMEÅBAD..

VIA TRAPPA I RELAX TILL CAFÉ I BADET OCH IN I LEKBAD, ÄV-BAD OCH BASSÄNGER.

Nanna relax alkohol 4b

NAVET-INFO SOM VISAR RELAX IHOP MED BAD OCH UMEÅ KOMMUNS ALKOHOLVILJA:

Lounge Sitt ner en stund och ta det lugnt i loungedelen. Vill du ha något att äta eller dricka kan det köpas i restaurangen.

Bada och simma Entré till övriga badet ingår alltid i relaxpriset. Du kan motionssimma och bada i upplevelsebadet vid ditt besök.

Åldersgräns Relaxavdelningen är öppen för alla över 18 år.

GODKÄNNER UMEPOLITIKEN ÄNDÅ, KAN ANSÖKAN BEDÖMAS ENL ”OMEDELBAR NÄRHET TILL” BARN/UNGDOMS-MILJÖER IHOP MED ANDRA KROGARS ”NÄRHET”.

Serveringstillstånd bör inte heller ges för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet till skola, fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet.

HOTELLKROG + ”HUNDRA”-KROG INTILL + RELAXBAR I BAD + GYMNASTIKEN-KROG?

Nanna  alkohol kring bad

HAR FRITIDSNÄMNDEN OCH FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN GODKÄNT DETTA?

I TRANÅS ÖVERKLAGADE SOCIALNÄMNDEN OCH FICK RÄTT I REGERINGSRÄTTEN.

Nanna regeringsrätten

TILL SIST DET SOM FÄLLER ALKOHOLSERVERING I RELAXEN, ENL HEMSIDAN:

Navet är en rök-, drog – och alkoholfri anläggning 

och vi har nolltolerans mot dopning.

Vasaplansrefuger – mysigt men osäkert. NUS-hållplats – säkert men omysigt. Centerpartiet, gå före med ”upprivande” beslut – även simhallen..

Av , , Bli först att kommentera 2

Nedan är insändare i VK idag 22/2

http://www.vk.se/1938605/nya-mysiga-vasaplan-kanns-osaker

om mysigt med Vasaplansrefuger – men osäkert, att jämföra med NUS nya hållplats som ändrats till utan refuger – säkert men omysigt. Då Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson i insändare säger sig vilja riva upp Umeås centraliserade förvaltning, kan hopp finas för fler beslut som rivs upp, t ex Vasaplanombyggnaden och simhallsrivning för att rädda Gammlia Idrottsområde.

OCH APROPÅ MYSIGT så se nedan från utredandet inför ”nya Vasaplan”, notera till slut något om säkerhet också. Finns att läsa på www.umea.se sök på Vasaplan.

Mötesplats/passage som värdeord: Ungdomar är centrala för platsen, informella sittplatser är viktiga. Trängsel på en plats har en positiv verkan i att det skapar intimitet. Om man dimensionerar trafikplatsen Vasaplan för det förväntade maxtrycket under rusningstid så är det stor risk för att platsen kommer att upplevas ödslig under stora delar av dygnet. Det måste finnas en balans mellan det trevligt stökiga och smidiga byten för resenärer i kollektivtrafiken samt en säkerhet för oskyddade trafikanter. 

MEN MAN VAR OCKSÅ MEDVETEN om trafikriskerna, se (ska nog vara kaosartad)

Trafiksituationen på platsen idag är lätt kausartad och det ses av många som en farlig plats för oskyddade trafikanter. Trotts detta händer det nästintill aldrig några olyckor och det finns någon form av ömsesidigt hänsynstagande mellan de trafikslag som blandas här. 

Nya mysiga Vasaplan känns osäker

ÅSIKTER Kommunen har bestämt att mysiga miljöer med uterestauranger ska kombineras med dagligen 1 000-talet bussar bullrande och avgasande. Det skriver Urban Bengtson om planerna på Vasaplan.

Centerpartiet i Umeå vill lägga ner Umeå kommuns organisation med en förvaltning. Detta är ”fullskaleexperiment i kaos!” enligt gruppledaren Mattias Larsson i insändare 15/2.

Kanske förklaras därmed många illa genomtänkta beslut i Umeå som får kommunpengar att rinna iväg likt vattnet vid snösmältning.

Ta nu ombyggnad av Vasaplan mitt i Umeås city som MHF:s (Motormännens helnykterhetsförbund) trafiksäkerhetschef Lars Olov Sjöström (Umeåbo för övrigt) dömde ut i både VK och Folkbladet (i Folkbladet med den cyniska rubriken ”En mysig plats där det är lätt att bli påkörd”!)

Kommunen har bestämt att mysiga miljöer med uterestauranger ska kombineras med dagligen 1 000-talet bussar bullrande och avgasande. Och med vänstertrafik (!) på grund av på- och avstigning med refuger i mitten på Skolgatan – för att sedan svänga över till högertrafik.

Och taxi och leveransbilar och cyklister som tar sig fram till höger eller vänster? MHF-chefens kritik måste Umeås kommunledning nu ta på allvar och ge besked om de fått Vasaplans ombyggnad på sitt bord samt syna noga besluten och säkerhetsanalyser (finns de?).

Se även hur Nus ändrade lasarettets hållplats från refuger till sido- av- och påstigning som känns säkert, men inte är lika ”mysigt” som det ska bli på stan.

Mattias Larsson, det är välgörande att du och ditt parti medger misstag, det uppskattas säkert och kanske syns i valurnorna om drygt ett år. Så ta tag i missar mer konkret, kommunicera i bloggar och debatt och verka för att riva upp fler beslut.

Helst också arbeta för att riva upp rivandet (även om det påbörjas) av Umeå simhall och ge annat, gärna idrottsligt, användande för räddande av hela Gammlia idrottsområde.

Riv ”för att få luft och ljus” skrev författaren August Strindberg och som inte handlade om fysiska byggnader utan för samhällsförnyelse. Samma som nu Centerpartiet i Umeå verkar ha ambitioner för.

Men det gäller att också gå från ord till handling, få med sig fler partier och senare umebor i kommunalvalet hösten 2018.

Urban Bengtson

Nanna Vasaplan refuger hrtrafik

VASAPLANSREFUGER MED VÄNSTERTRAFIK – OVAN T H IDAG TROTTOAR – AV/PÅ

NUS-LASARETTETS HÅLLPLATS MED FÖRR REFUGER IDAG TROTTOARER – AV/PÅ

Nanna NUS busshållplats b

Idrottsgala 2018 med SAMHÄLLSPRIS till räddare av Gammlia Idrottsområde för utveckling, förnyelse, innovation..

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå Idrottsgala 2017 ikväll 21/2 i Gammlia-innebandy-hallen (nu Umeå Energi Arena) har många priser och dito sponsorer samt ännu fler kandidater till de olika priserna.

Inför Umeå Idrottsgala 2018 föreslår jag ett nytt pris, ett SAMHÄLLSPRIS för den/de/det som samhällsmässigt bäst/mest utvecklar och gynnar Umeå sporter och idrottsföreningar.

Change The Game collage

Kandidater finns redan, t ex Balticgruppen och deras, m fl:s, ”Change the game” för barnidrottande. Se ovan från premiären på Gammlia Idrottsområde 2014 (även grusplanen!). Får Thorengruppen bygga sin fotbollshall någonstans, blir man aktuell för pris.

Tredje möjliga pristagare är till räddare av Gammlia Idrottsområde och får kommunledningen att stoppa bostadsplanerna på grusplanen + simhallstomten, och utveckla och förnya. Kanske av skidklubbarna i Umeå, för skid-SM igen och ny SM-vecka vinter (förut 2014), och en fotbollshall som innovation för att klara kringytor vid SM-arr.

Nanna SM-vecka bostäder

Själv hoppas jag på mina simkanalidéer i ny simarena (nere t v och t h en verklig i Finland), en ute-50:a på Nydala vid Umelagun och få 50:a-SM som kan ge SM-vecka sommar. Kanske då kunna aspirera på ett Idrotts-Samhällspris och gärna ihop med andra.

Nanna simkanal UB Finland

Boogie-man Owe blåser alla i svenska melodifestivalen i vår? Eurovison…?

Av , , Bli först att kommentera 3

Beatles och Owe Thörnqvist, se där två av mina favoriter musikaliskt + texter. Och efter att för drygt två år sedan upplevt den senaste (?) konserten i Aula Nordcia på Universum här i Umeå, nu få vara med om att denna musikall-konstnär, snart 88 år, gå vidare till Melodi-festivalen-finalen var inte bara en höjdare utan också berörande, och glatt överraskande.

Nedan bilder är från SVT-sändningen. Utom två i mitten, t v bryter jag arm med OT (på mitt UBBi-bord) som vid Umeåkonserten även tog sig tid och pratade med fans, skrev autografer (som synes), sålde böcker och skivor (som affärsman han är). Under bildcollaget min blogg den 16/11 2014 efter framträdandet på Universum, bejublad av oss i publiken.

Men inte lika mycket av en VK-recensent som tyckte ”Alltihopa känns gammalt med med Owe”, vilket svenska folket däremot verkar uppskatta. Så varför inte en ”Boogie-man” med blues som kanske ”blåser” alla i svenska finalen senare i vår. Och i Eurovision..?

Owe Thörnqvist Boogie mello

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2014/11/16/owe-thornqvist-old-fashioned-man-i-stil-going-strong-fran-boogie-rock-till-psalm-appladerad-av-fortjust-publik-dock-ej-av-for-ung-vk-recensent/

Owe Thörnqvist old fashioned man i stiil going strong från boogie-rock till psalm applåderad av förtjust publik dock ej av för ung? VK-recensent

Av , 16 november 2014 kl 15:36,  Bli först att kommentera   0

Nedan är VK:s recension av 85-åriga ”trubadurrockaren” Owe Thörnqvists framträdande i Aula Nordica i Umeå på lördagskvällen (15/11). Allt ”gammalt” med Owe gjorde mig och säkert många fler, unga till sinnes efteråt. Därunder min kommentar till VK:s recension där teknikstrulet fick lägst betyg.

Teknikstrul på vk.se för att rösta (gick ej) får sämsta betyget av nöjd OT-besökare som hyllar Uppsalasonen med bildcollaget nedan. Där syns Owe T prova min ”skiva”, UBBI-bordsskiva, tillsammans med en stor beundrare, löparen och Fredrikasonen Martin Lundberg, Umeå, yngre än de flesta i publiken.

Alltihopa känns
gammalt med Owe

MUSIK VK:s recensent låter sig inte imponeras av Owe Thörnqvists jubileumsshow på Aula Nordica. 

Owe Thörnqvist 2

Vi verkar inte ha varit på samma konsert. Mitt intryck var att Owe Thörnqvist njöt lika mycket som publiken (utom en förbryllad recensent) och efteråt hade lång kö av beundrare för att få autograf och signering på köpta skivor och bok. Just de gamla låtarna och en julboggie som uppvärderats till den första rocken i Sverige plus miljöallvarlig psalm visar tidlösheten samt lättsam (icke heller att förakta) trallvänlig musik och underfundiga texter, dessutom bilder och teckningar, frammanar en allkonstnär.

Har man följt OT:s konserter genom åren är frågan om inte denna var den bästa, hittills. Tack Owe och de utomordentliga musikerna, som f ö VK:s man inte nämner alls. 5 blir betyget som inte gick att trycka fram i ovan reportage. Nästan 2,5 timme blev konserten, inkl paus, inte 2 enligt VK.

Umeåbarnfaror i kubik: Rivning nära förskola + refugrisker på Vasaplan + alkohol vid bad. Barnombud behövs!

Av , , Bli först att kommentera 3

1. RIVNING INTILL FÖRSKOLA VID UMEÅ SIMHALL UTAN UTREDDA BARNFAROR.

Nanna rivning dagis

2. VÄNSTERTRAFIK/REFUGER PÅ OMBYGGD VASAPLAN UTAN UTREDDA BARNFAROR.

Nanna Vasaplan refuger hrtrafik

3. ALKOHOLBEGÄRAN I RELAX I UMEÅS NYA BAD UTAN UTREDDA BARNFAROR.

Nanna alkohol relax

Nanna alkohol regrätt

MEN STOPP I TRANÅS AV REGERINGSRÄTTEN PGA SAMMA BESLUT SOM I UMEÅ:

Serveringstillstånd ska inte beviljas i lokaler som i huvudsak används för barn- och/eller ungdomsverksamhet.

Serveringstillstånd bör inte heller ges för serveringsställen som ligger i omedelbar närhet till skola, fritidsgård eller annan ungdomsverksamhet.

ALLT GER BARNFAROR I KUBIK = STORT BEHOV FÖR BARNOMBUD I UMEÅ!

Umeå! Se Göteborgs arenasatsningar: skidhall (längd-slalom), fotboll, skola, kommers, mm. Något för IKSU, Baltic, Nydalaaktörer.. eller behövs utombys?

Av , , Bli först att kommentera 1

Nanna idrottsarenor

”Idrottsarenor i Umeå måste utvecklas” menade VK:s chefredaktör Ingvar Näslund i krönika våren 2016 och har jag tagit upp om i tidigare bloggar. Här ny anledning där Göteborg med idrottsmagnaten Ola Serneke och hans multiarena med bl a skidhall, nu vill satsa än mer på idrott i anläggning ihop med annat som ger ekonomi för satsningen. Och sajten Idrottens Affärers Thomas Ejederhov skriver om 25/1 på Idrottens Affärer, se nederst.

Fotbollshall på Gammlia?

I Umeå händer inte så mycket i arenaväg nu, förutom Thorengruppens önskan om att få föra upp en fullstor fotbollshall, mm, men vara verkar oklart var, så därför min idé igår 14/2 om grusplanen på Gammlia. Andra privata arenadéer finns genom åren i Umeå, här tre sådana.

Uppe t v Balticgruppens storslagna och av många umebor uppskattade vision om evenemangsarena på Hamrinsberget + bad- och simanläggning (50:a). T h min simkanal-arena ”MagicSwimmJogg Arena” i VK-reportage i fjol sommar. Nere t v ”Vision Umeå” av First Camp AB 2006 med campingen på Nydala där äventyrsbad och 50:a har en skidtunnel igenom, miljö- och energismart. Inget har blivit av och Umeå kommun har inte visat intresse.

Nanna HamrinsGBG-FirstC SwimJogg b

Så det kan behövas andra, IKSU, Balticgruppen, Nydalaaktörer, dvs privata/fristående som i Göteborg och varför kontakter och besök där kan ge något.. och intressera ”utombys” hit. Sedan vore det bra om nu umemedier tar upp frågor om sporters arenaframtider i Umeå.

T h Göteborgs-skidhallen verklig och nu utvecklas (nedan), värt att ta efter för Umeå.

Multiarenan blir dubbelt så stor

http://www.idrottensaffarer.se/arena/2017/01/multiarenan-blir-dubbelt-sa-stor
Arena | Publicerad: 2017-01-25 22:11
Ola Serneke tar sats igen. Entreprenören bakom jättearenan i Kviberg i Göteborg vill nu komplettera anläggningen med en enorm skidhall för utförsåkning samt en unik multisportarena. Och lite till…

Skidåkning inomhus i en backe med en längd om 360 meters och en fallhöjd på 60 meter. Det är en av delarna i den planerade jättesatsningen i Göteborg. Illustration: Okidocki Arkitekter

Ola Serneke befinner sig i Italien för att starta i skidloppet Marcialonga. Som byggare har han varit en föregångare för många och flitigt tränat i skidspåret i den befintliga hallen som byggdes för två år sedan.

Då handlar det om skidor på tvären. Samtidig med träningen har han i allra högsta grad varit delaktig i planeringen och utformningen av en gigantisk anläggning för skidor utför.

På flygbilden ser ni den enorma skapelsen. Backen ska bli 360 meter lång och ha en fallhöjd på 60 meter. Men inte nog med det.

Redan när han projekterade dagens hall betonade han betydelsen av ett hus med ett skiftande utbud och aktiviteter som ger en driftsekonomi . I hallen finns en fullstor fotbollsplan med läktare, gym, sportbutik, idrottsklinik, restauranger, hotell, skola, träningshallar samt skidspåret. Och det är där han nu går vidare. Det skidspåret ska förlängas med 2,9 km.

Det blir ett tillbygge av format.

Unik i Europa

Skidbacke, två torg med restauranger, sju tennisbanor inne, tre utomhus, och en multisportarena för en rad olika sporter och inte minst en bana för velodromcykling.

Han är uppmuntrad av medvinden i dagens hall som kostade dryga 800 miljoner kronor och ser nu möjlighet att uppföra något som knappt finns i hela Europa och som skulle locka åtskilliga människor.

Ola Serneke har tidigare medgett att det har funnits intresse från flera länder om att kopiera eller bygga något med multiarenan som modell.

Nu hoppas han få möjlighet att skapa det han drömt om kompletterat med drygt 1800 bostäder för att det också bekosta jättesatsningen.

Enligt Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, så finns det en ”försiktigt positiv” ton hos de styrande.

– Det som finns därute har blivit bra. Det är klart att det här är ett kul förslag. Det är storslaget och har en arkitektonisk form som säkert kan bli lyckad. Men det återstår fortfarande en massa överväganden, om det passar och om det är möjligt. Men det är ett fint förslag, säger Siesjö till GP.

Arenan i medvind

Okidoki Arkitekter står bakom förslaget med skidbacken och bostäderna.

– Det är dels en spektakulär byggnad och dels har den kopplingen till en stadsutveckling som stärker de nordöstra delarna av Göteborg. Skidbacken kopplas till bostäder och vi kommer att integrera de olika delarna och skapa mötesplatser.

I ett mail till GP skriver Ola Serneke:

– Vi har haft en mycket positiv utveckling av den befintliga anläggningen och vill fortsätta förstärka med ytterligare möjligheter för föreningar, företag och privatpersoner att utöva idrott i trevlig och unik miljö.

Företaget Serneke är också involverat i en annan stor satsning, planeringen av Borås Isarena med en isyta inomhus om 65 x 115 meter och bostäder.

Thomas Ejderhov