Större uteytor – mindre inomhus – mera skuggor på utegård – nära trafik/P-hus – i nya förskolor i Umeå – så lär av förr – gör om och rätt-visare!

Av , , Bli först att kommentera 0

Större uteytor för nya förskolor i Umeå av planeringsmissar, se VK, t v, och Folkbladet t h.

MEN inomhus minskas ytorna för barnen enligt Folkbladetreportage nyligen:

”Stora gemensamma ytor som ateljéer och torg har i stort sett försvunnit, istället ska den egna avdelningsytan bli större. Men med det har den totala ytan också blivit mindre.”

OCH inte nog med det, det blir slagskuggor på utegården pga förskolan i söderläge, flervåningsbostadshus nära liksom P-hus som skuggar + störande trafik = ej barnvänligt

Alternativ finns till skuggiga uteytor och trängre inomhus om planerna stoppas och byter läge och förskolemodell till atrium-idé med länkar (ovan i mitten) samt lär av förr som för

första förskolan, Berghems 1966, med utemiljön i söder med soligt hela dagen/året om och trafiken nedanför utegården. Då rättas felplaneringen till. Så gör om och gör rätt-visare!

Naturliga kvartersstaden i Umeå 2022 – onaturlig med förskolegård i norr och skuggor – naturlig i 180-graders-sväng – likt ”sooliga” förskolan 1966

Av , , Bli först att kommentera 0

”DEN NATURLIGA KVARTERSSTADEN” PÅ TOMTEBO I UMEÅ 2022…

…ÄR ONATURLIG MED FÖRSKOLEGÅRD MOT NORR OCH SLAGSKUGGOR…

…SAMT RISKER VID TRAFIK OCH P-HUS – BLIR SÄKER + NATURLIG…

…I SKOGSLÄGE – SE 180-GRADERSSVÄNG OCH I ATRIUM-IDÉ MED LÄNKAR…

…LIKT BERGHEMS ”SOOLIGA” FÖRSKOLA 1966 – UMEÅS FÖRSTA…

…OCH FÅR SOL INNE-UTE FRÅN MORGON TILL EFTERMIDDAG – ÅRET OM!

Slagskugga för förskola i Umeå. Soligare i lugn miljö med länkar i atrium-idé – bättre för ”naturliga kvartersstaden” än vid trafik/P-hus…

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu pågår på nya stadsdelen Tomtebo gård vid södra delen av Nydalasjön byggande av bostäder och planering för 2-våningsförskola om sex avdelningar, Kålmasken.

Men förskolegården får slagskugga (pil ovan t v) av P-hus i väster, flervåningshus i söder och förskolebyggnaden – nu flyttad i läge där pilen pekar på skuggorna för utegård i norr!

T v förskoleplanerna vid visning tidigare. Soligare och trafiklugnare miljö med ny förskola i norr + atrium-idé med länkar och mer in/ut. Här med 8 avd och flexibel för ökat behov.

”Tomtebo gård – den naturliga kvartersstaden” menar Umeå kommun. Men naturligt passar bättre i mer av sol och natur närmare skog än skuggigt och intill trafik som syns här ovan.

Slagskugga på förskolegård i Umeå – får soligare läge i förnyad placering + lugnare miljö med länkar i atrium-idé

Av , , Bli först att kommentera 0

Nu pågår på nya stadsdelen Tomtebo gård vid södra delen av Nydalasjön byggande av bostäder och planering för 2-våningsförskola om sex avdelningar, Kålmasken.

Men förskolegården får slagskugga av förskolehuset – P-hus i väster (pil ovan t v) och flervåningshus i söder under stor del av året – pga placering vid gata/väg (mittenraden).

Förskolebyggnaden planeras nu mer österut, men skuggproblematiken är kvar. Däremot fås soligare och trafiklugnare miljö med ny förskola i norr + atrium-idé med länkar för in/ut, t h.

S+M-politiker bjöd in 2019 – medhåll om riskkonstruktioner och smittrisker – men inget hände – behövs möten – för råd – med alla kommunalråden…

Av , , Bli först att kommentera 0

M a a föregående blogg om Umeå kommuns kommunalråd Hans Lindberg och välkomnande av umebor för idéutbyten, så fick jag av förskolepolitiker inbjudan som företagare för två år sedan och visst gehör, se här.

Jag och Moa Brydsten har möjlighet att träffa dig den 22 mars mellan kl 11-12 på Stadshuset. 

Med vänlig hälsning, Lena Riedl, Förste vice ordförande i För och Grundskolenämnden.

Den 22/3 2019 mötte jag ordförande och vice ordförande i för- och grundskolenämnden i Umeå kommun, Moa Brydsten (S) resp Lena Riedl (M).

Jag visade på försämringar i entréer på nya förskolor och orättvisor mellan 2-vånings-förskolor, nedan Rosendal med utetrappentré och Haga förskola med inbyggt trapphus.

Både Brydsten och Riedl visste inte detta och skulle ta upp problematiken i kommunen. Senare, 4/4, i e-brevsvar svarade S-ordföranden Brydsten följande:

”Det var några riskkonstruktioner du visade och som vi kommer följa upp.”

Men ”riskkonstruktionerna” i form av utetrappentréer på förskolor med två våningar byggs fortsatt och finns även i ny modell, trots att rektorsenkät 2019/2020 visade på kritik därifrån.

Ökade smittrisker påpekade jag för genomgångsrum, bl a innetorg och entréutrymmen för fler avd. och även här medhåll, men 2019 mest om förkylningar och magsjukor.

Bl a kring Böle förskola i planering med störande mötande och jämförelse med Campusförskolan jag initierat och utan sådant. Och med svar från 1:a vice ordföranden:

Tack för intressant information. Lena Riedl

2020 kom coronapandemin och trots arbete med reviderat funktionsprogram då, sägs inget om smittrisker pga utformning och inga direktiv från politiker/förvaltning här.

Men kanske nu när ny forskning i Sverige kring smittrisker presenterades i dec 2021 och börjar i år, kan Umeås förskolor och skolor få anvisningar från kommunledningen (gäller också alla andra kommunala hus) härvidlag.

Därför behövs möten med inte bara kommunalråd Hans Lindberg (S) utan även Anders Ågren (M) och tredje kommunalrådet Janet Ågren (S) tillika ordförande i planeringsutskottet – viktigt för just förskoleplaneringen och de råd som behövs för nya byggnader.

Här kan påminnas om att för 40 år sedan ansvarade ordföranden i PLU då, Margot Wikström (S) för utbyggnad och utformning i en ”politikergrupp” med fackliga företrädare.

Som skyddsombud för förskollärarna ingick jag och kunde direkt påvisa underskattning i platser och brister i lokalmiljöerna – och som rättades till, omgående faktiskt! Se här.

Hans Lindberg om ”att träffa umebor”, ”värdefulla idéutbytena”, ”jag kommer gärna”. För brev om idé-designbok?!

Av , , Bli först att kommentera 1

Nedan är ur Umeå kommuns kommunalråd Hans Lindbergs (S) blogg på vk.se den 14/5 i år.

En bal på slottet kan inte mäta sig med en dag på travet. Det kunde jag tvärsäkert konstatera efter dagens begivenheter. Jag hade blivit inbjuden att närvara vid V75 i dag och tackade givetvis ja.

För mig är det viktigt att ta alla chanser jag får för att träffa umebor i många olika sammanhang. Det är ofta när vi tillsammans kan glädjas och ha roligt som de bästa samtalen och de mest oväntade men värdefulla idéutbytena kommer till stånd. 

Och jag vill verkligen förmedla till alla er som skulle tycka det vore värdefullt att alltifrån surra över en kaffe eller berätta mer om just den aktivitet, den förening, det evenemang eller den kulturyttring som ligger er närmast hjärtat och skänker er glädje i vardagen – hör av er. Jag kommer gärna!

För vi behöver mer av kontaktytor och möten för att fortsätta bygga vårt Umeå starkt och tryggt med en god vardag för alla.

Och det jag, UB – också bloggare på vk.se – vill ”bygga vårt Umeå…”, bildligt och bokstavligt, är förskolemiljöer som är friska och slippa det ”sjuka” som finns/planeras, se nedan olikheterna mellan mina modeller och kommunens.

Diagonalt uppifrån fr v och ner är Missionären på Umedalen 1990 från den modell, UBBI, jag hade i typbarnstugeprojekt 1988-89, men här utan passage förbi lekhall.

I mitten är modell för campusförskola med Professorn Campus, 2016, ur innovationsprojekt jag initierade några år dessförinnan och med Missionären som grundmodell.

Nederst t h mina Atrium-idéer, förnyad ur campusförskolan och ”corona”-utvecklad för minskade smittrisker med få genomgångsrum och fler in/ut, dvs ”frisk” förskolemodell.

Övriga är sex Umeå-varianter av modeller med ”sjuk” planlösning, Målaren, Blåkulla, Skattelden, Lundagård, Böle förskola och nu planerade Kålmasken på Tomtebo, alla med genomgångsrum av olika slag och de sista fyra med fler entréer ihop, dvs smittriskigare.

Om smittrisker och mitt förskolemiljö-företagande i drygt 30 år, försökte jag i juni i fjol nå till Umeå kommuns tre kommunalråd, Hans Lindberg (S), Anders Ågren (M) och Janet Ågren (S) med nedan brev och broschyr om min idébok i förskoledesign från mars 2021.

MEN än, snart 1 år därefter: Inga svar och inte ens besked att breven diarieförts!

Så det kommunalrådet Lindberg (S) säger ovan om

”…den aktivitet, den förening, det evenemang eller den kulturyttring som ligger er närmast hjärtat och skänker er glädje i vardagen – hör av er. Jag kommer gärna!”,

kanske nu gäller…

...att aktivitet kan vara den aktivitet jag visar som näringslivsföretagare och verkar för att visa på Umeås ”sjuka” förskolemodeller och hur ”friska” förskolor ska utformas.

Och extra aktuellt och viktigt nu när forskning i Sverige startat i år ”Buildings Post corona”, bl a vid Umeå universitet, kring ”Inomhusmiljön med tekniska system och planlösningar, hur vi beter oss, och smittspridning bildar tillsammans komplexa områden.”

Och passar, väl, i kommunalrådets uttalanden om att träffa mig som umebo enligt:

För mig är det viktigt att ta alla chanser jag får för att träffa umebor i många olika sammanhang. Det är ofta när vi tillsammans kan glädjas och ha roligt som de bästa samtalen och de mest oväntade men värdefulla idéutbytena kommer till stånd. 

Så välkommen med en inbjudan Hans Lindberg, för ”värdefulla idéutbyten”, likt en av dina företrädare gjorde som kommunalråd, framlidne Torsten W Persson, vilken 1982 (för 40 år sedan) bjöd in mig till stadshuset för att diskutera barnomsorgsfrågor…

Här mer om min idébok i förskoledesign, som f ö finns på näringslivskontoret i kommunen.

Se Idrottens – här simning – sociala värde i tävling, motion och fikande – från Masters-SM till bild-orientering…

Av , , Bli först att kommentera 0

Här är från ”stortävlingen” Masters-SM (veteraner) i simning i Sundsvall nyligen där jag och andra simmare i Umeå SS var med om sociala värden i igenkännandets glädje, liksom…

…värdefullt i motionssimmande och promenad-orientering ”gång-på-gång” i Umeå samt vid fikande där mobil-bildvisning ger fler möten och än mer av idrottens många sociala värden.

Smittriskigare Umeåförskolor med ”groventré-torg” för 100-talet. Friska idéer finns i idébok om Umeå Vill Mer.

Av , , Bli först att kommentera 0

Om smittriskiga förskolemiljöer hade jag debattinlägg om i VK 23/3 2020 när corona-pandemin tog fart i Sverige och kom med i min idébok i förskoledesign ett år senare, 2021.

Under samma tid arbetades fram nytt, reviderat Funktionsprogram för förskola i st f det från 2009/2010. Men varken det tidigare eller senare behandlar smittrisker pga utformning.

Då 2020 byggdes 2-plansförskolor, nere t v Rosendals och t h Haga, med två olika trappentréer, utomhus resp inomhus, där Haga var klar några månader tidigare.

Båda hade under pandemin regler av kommunen – för att minska smittspridning, se STOP ovan – att vänta utomhus vid lämning/hämtning och ej likvärdiga (ute resp inne).

Nedan beskrivs detta i tidningsrep., här Lundagård, också med 2-plan och 6 avd där alla avd sedan möts på bv innan trappa upp invändigt – med tre avd i samma kapprum/plan.

Då störande mötande inte insågs av politik och förvaltning för nya utformningar pga coronaregler, kom i reviderat funktionsprogram inga nya direktiv om att minska smittrisker.

Däremot togs innetorg bort, se ovan t v Böle förskola, 2021 så att, ovan + t h ett stort ”groventré-torg” + 10-talet dörrar ritades in. Genomgångsrum med smittrisker flyttades…

…då dit och med fler människor i föräldrar, ett 100-tal för 3 avd/plan = smittriskigare. Dessutom mer genomgångsrum-smittrisker inne på resp avdelning! + utetrappentréer.

Då kom förslag i skolor för att minska smittrisker, i Dragonskolan rondeller och mittlinje. Ungdomar och vuxna klarar det, men barn behöver mer styrning. Något för kommunalråd?

Nedan är erfarenheter som kan användas. Umeås första daghem/förskola, 1966, där alla avdelningar med egna entréer/kapprum kan minska köväntande ute och smittrisker inne.

Ovan är från innovationstävling, Corona Cup, fler och egna in/ut, invändigt torg som nås utan störande passager plus direkt utifrån = friska idéer i idésignbok – om Umeå Vill Mer.

Från sjuk förskola i slagskugga – till flex-friska miljöer inom- och utomhus – lyfter samhället med vägledning av Boverket – för barns välbefinnande…

Av , , Bli först att kommentera 0

”Gör plats för barn och unga!” är Boverketråd för planering av förskolans utemiljö med goda

sol- och skuggförhållanden. Slagskuggor i nya Umeåplaner ger mindre attraktiva uteytor.

Brister i uppsikt och störande mötande inne ger sjuka förskolor i röriga förskolebyggnader.

Överskådliga planlösningar och lugna passager har friska förskolor i flexibla pusselhus

så att förskolors fysiska miljö utvecklas och lyfter hela samhället i Sverige – där Boverket

har uppdrag att vägleda kvalitativ gestaltning för barns lärande, hälsa och välbefinnande…