”Avvisad för femtioelfte gången” – i dagiserbjudanden i 40 år! Ny chans i mer företagsvänlig handlingsplan?

Av , , Bli först att kommentera 0
Campusförskola – personalkooperativet Professorn – av dagisidéer i mitt företag.

Avvisad för femtioelfte gången

DEBATTARTIKLAR.

(2017-06-28) Umeå kommun aviserar en ny, mer företagsvänlig handlingsplan. Det är viktigt och angeläget. Kanske får kommunens nya plan för näringslivsvillkor effekten att jantelagen upphävs och att lokalproducerade tjänster välkomnas likaväl som lokalproducerade produkter. Så att även förskollärare/förskolor med näringslivsidéer får ett positivt bemötande.
Det skriver Urban Bengtson, Umeå.
 
Avvisad för ”femtioelfte” gången i att intressera Umeå kommun för dagisidéer och förskolemiljöer, som barnomsorgskonsult i 30 år, än längre inräknat som förskollärare i kommunen med sparförslag och fackligt aktiv på skyddssidan. Så kändes det när Umeås nya fastighetschef Karin Isaksson med ”vändande e-post” 12 juni svarade på erbjudande av förskoletjänster i mitt företag med: ”Hej, för närvarande är detta inte aktuellt”. Ändå var min förfrågan i e-brevet ”Om intresse för träff finns, så kan jag nog närhelst.” Så inte ens att mötas gick nu.
Därför är VK-uppgifterna härom veckan från Näringslivsservice i Umeå enligt näringslivschefen Peter Juneblad om en mer företagarvänlig handlingsplan verkligen angelägen. Särskilt i mitt fall om att tjänstemän ska gå bemötandeutbildningar.Men det är lika viktigt att politiker utbildas i näringslivsfrågor i hur man svarar företagare. 10 januari i år skrev jag liknande, presenterade mig och mina förskoleambitioner för Umeås bästa här till några ansvariga politiker i för- och grundskolenämnden (f-o-g) förr och nu samt högsta tjänstemännen.
—- 
Svaret dagen efter hade slutklämmen: ”Skrivelsen är mottagen, ytterligare handläggning kommer inte att ske för närvarande.” Bättre gick det hösten 2002 då den nya ordföranden i f-o-g-nämnden Margareta Rönngren (S) och vice dito Stefan Nordström (M) tog emot mig. Efter mötena fann de mitt företagande så intressant att de gav klartecken för tjänstemannaträffar.
——
Så skedde både på fastighetssidan och förskoleförvaltningen. Det gick så bra att det blev gehör för en upptäckt av mig att kommunbyråkratin tagit fram en ny förskolemodell med 15-20 procent större ytor än normen kommunen då hade.Detta visste politikerna inte om och de fick därmed underlag för att syna planerna och besluta om sänkning till nära gamla ytorna.
—–
Därmed hade jag genom positivt bemötande fått visa mitt yrkeskunnande och sparat pengar åt kommunen. Försök att få ansvariga i politiken och byråkratin inse att detta hade ett värde i pengar – likt ett frilanserbjudande i media som antas och publiceras samt ersätts – avvisades dock.
——
Men något år senare när näringslivs- och planeringsutskottet (NP) fick information om besparingen för kommunen varje år jämfört om jag inte berättat om ytökningen, blev det förståelse. Besked gavs därifrån att komma in med ny framställan till högst upp i kommunförvaltningen. Det blev ändå nej trots politisk enighet i grunden. Men då kändes det svårt att gå vidare på något sätt.
—–
Det påminde nämligen om för 40 år sedan när jag som anställd i kommunen upptäckte, och i VK avslöjade, överytor i daghemsbyggande då Umeå byggde för 20-barnsgrupper men hade högst 15 enligt gruppstorlek som då gällde. Orsaken var statsbidrag till nybyggandet. 
—–
Då var jag ”visselblåsare” enligt dagens förklaring och något kommunledningen i dag uppmuntrar personal till. Resultatet blev att överytorna stoppades vilket ju betyder att jag under fyra decennier i praktiken sparat nu ganska stora pengar åt skattebetalarna i Umeå.
——  
Inte ens ett tack blev det. Snarare band jag nog ris åt egen rygg. Kommunpolitik och byråkrati har i praktiken monopol över förskoleplanering/byggnation, varför kritik med idéer stör ordningen och därför avvisas man (jantelagen – du ska inte tro du är något). Men kanske får kommunens nya handlingsplan för näringslivsvillkor effekten att jantelagen upphävs och att lokalproducerade tjänster välkomnas likaväl som lokalproducerade produkter, vilka ofta lyfts fram av politiker.
—– 
En sådan är då förskolan Professorn Campus med åtta avdelningar i två plan och stort innetorg och som blev klar i april 2016. Den blev till genom ett företagsprojekt jag initierade vid Uminova Innovation, och är i egendrift, unik i Sverige som campusförskola. Olika företag involverade stärker värdet och bör göra kommunledningen intresserad av utveckling här, både av förskolan i sig och i att underlätta för fler projekt plus mer för näringsliv i denna del av offentliga sektorn.
—–  
Där passar då Umeå kommuns nya och mer företagsvänliga handlingsplan in och gör att andra förskollärare/förskolor med näringslivsidéer får ett positivt bemötande liksom för träffar. Kanske även för mig då i femtiotolfte försöket? 
— 
Urban Bengtson

”Avvisad för femtioelfte gången” – i dagiserbjudanden i 40 år! Ny chans i mer företagsvänlig handlingsplan?

Av , , Bli först att kommentera 0
Campusförskola – personalkooperativet Professorn – av dagisidéer i mitt företag.

Avvisad för femtioelfte gången

DEBATTARTIKLAR.

(2017-06-28) Umeå kommun aviserar en ny, mer företagsvänlig handlingsplan. Det är viktigt och angeläget. Kanske får kommunens nya plan för näringslivsvillkor effekten att jantelagen upphävs och att lokalproducerade tjänster välkomnas likaväl som lokalproducerade produkter. Så att även förskollärare/förskolor med näringslivsidéer får ett positivt bemötande.
Det skriver Urban Bengtson, Umeå.
 
Avvisad för ”femtioelfte” gången i att intressera Umeå kommun för dagisidéer och förskolemiljöer, som barnomsorgskonsult i 30 år, än längre inräknat som förskollärare i kommunen med sparförslag och fackligt aktiv på skyddssidan. Så kändes det när Umeås nya fastighetschef Karin Isaksson med ”vändande e-post” 12 juni svarade på erbjudande av förskoletjänster i mitt företag med: ”Hej, för närvarande är detta inte aktuellt”. Ändå var min förfrågan i e-brevet ”Om intresse för träff finns, så kan jag nog närhelst.” Så inte ens att mötas gick nu.
Därför är VK-uppgifterna härom veckan från Näringslivsservice i Umeå enligt näringslivschefen Peter Juneblad om en mer företagarvänlig handlingsplan verkligen angelägen. Särskilt i mitt fall om att tjänstemän ska gå bemötandeutbildningar.Men det är lika viktigt att politiker utbildas i näringslivsfrågor i hur man svarar företagare. 10 januari i år skrev jag liknande, presenterade mig och mina förskoleambitioner för Umeås bästa här till några ansvariga politiker i för- och grundskolenämnden (f-o-g) förr och nu samt högsta tjänstemännen.
—- 
Svaret dagen efter hade slutklämmen: ”Skrivelsen är mottagen, ytterligare handläggning kommer inte att ske för närvarande.” Bättre gick det hösten 2002 då den nya ordföranden i f-o-g-nämnden Margareta Rönngren (S) och vice dito Stefan Nordström (M) tog emot mig. Efter mötena fann de mitt företagande så intressant att de gav klartecken för tjänstemannaträffar.
——
Så skedde både på fastighetssidan och förskoleförvaltningen. Det gick så bra att det blev gehör för en upptäckt av mig att kommunbyråkratin tagit fram en ny förskolemodell med 15-20 procent större ytor än normen kommunen då hade.Detta visste politikerna inte om och de fick därmed underlag för att syna planerna och besluta om sänkning till nära gamla ytorna.
—–
Därmed hade jag genom positivt bemötande fått visa mitt yrkeskunnande och sparat pengar åt kommunen. Försök att få ansvariga i politiken och byråkratin inse att detta hade ett värde i pengar – likt ett frilanserbjudande i media som antas och publiceras samt ersätts – avvisades dock.
——
Men något år senare när näringslivs- och planeringsutskottet (NP) fick information om besparingen för kommunen varje år jämfört om jag inte berättat om ytökningen, blev det förståelse. Besked gavs därifrån att komma in med ny framställan till högst upp i kommunförvaltningen. Det blev ändå nej trots politisk enighet i grunden. Men då kändes det svårt att gå vidare på något sätt.
—–
Det påminde nämligen om för 40 år sedan när jag som anställd i kommunen upptäckte, och i VK avslöjade, överytor i daghemsbyggande då Umeå byggde för 20-barnsgrupper men hade högst 15 enligt gruppstorlek som då gällde. Orsaken var statsbidrag till nybyggandet. 
—–
Då var jag ”visselblåsare” enligt dagens förklaring och något kommunledningen i dag uppmuntrar personal till. Resultatet blev att överytorna stoppades vilket ju betyder att jag under fyra decennier i praktiken sparat nu ganska stora pengar åt skattebetalarna i Umeå.
——  
Inte ens ett tack blev det. Snarare band jag nog ris åt egen rygg. Kommunpolitik och byråkrati har i praktiken monopol över förskoleplanering/byggnation, varför kritik med idéer stör ordningen och därför avvisas man (jantelagen – du ska inte tro du är något). Men kanske får kommunens nya handlingsplan för näringslivsvillkor effekten att jantelagen upphävs och att lokalproducerade tjänster välkomnas likaväl som lokalproducerade produkter, vilka ofta lyfts fram av politiker.
—– 
En sådan är då förskolan Professorn Campus med åtta avdelningar i två plan och stort innetorg och som blev klar i april 2016. Den blev till genom ett företagsprojekt jag initierade vid Uminova Innovation, och är i egendrift, unik i Sverige som campusförskola. Olika företag involverade stärker värdet och bör göra kommunledningen intresserad av utveckling här, både av förskolan i sig och i att underlätta för fler projekt plus mer för näringsliv i denna del av offentliga sektorn.
—–  
Där passar då Umeå kommuns nya och mer företagsvänliga handlingsplan in och gör att andra förskollärare/förskolor med näringslivsidéer får ett positivt bemötande liksom för träffar. Kanske även för mig då i femtiotolfte försöket?
— 
Urban Bengtson

UMerSim efter Umelagun och öppet vatten i Nydala, SM-50:a + simkanal..

Av , , Bli först att kommentera 0

Idag onsdag 21/6 har Umeåmedier om bad och simning på Nydala, på land och i sjön. Umeå Simsällskap visar satsning på Öppet-vatten-sim i sommar och Bil&Bostad-krönikören Benny Karlsson reflekterar kring badställen, bl a att han Umelagun, äventyrsbadet med 25:a, som han gav dop(p)namnet till (t h). Bilder från Västerbottensnytt och VK/Folkbladet.

Nanna Umersim

USS-öppetvatten-simmande, simfolks önskan om ute-SM-50:a och mina idéer om simkanal med strömmande vatten i ett ”simeldorado”

(se blogg http://blogg.vk.se/umeas-basta/2017/05/30/simeldorado-pa-nydala-av-miljonarer-i-umea-lara-av-lonsamt-orebro-bad-2/)

på Nydala gör då namnet ”Umersim”, passande för detta, eller UMerSIm (enligt Umeå kommuns Mer-slogan).

Extra lämpligt i år då Umeå SS fyllde 90 år nyligen (27 april) och i sina yngsta år, som sexåring 1933, fick Umeå stads styrande att bevilja medel för Norrlands första 50-metersbassäng utomhus i just Nydalasjön (då med namnet Tavlesjön), se bilden nere t h.

Idag med näringsliv som blir allt viktigare för Umeås utveckling, kanske det finns företag som vill ”styra” en del av sin sportsponsring också till idrotts-skapande i sin linda, här för ett framtida Umeå Mer Simmande i/på Nydala.

Umeå Win Win Win i Ekonomi = Biblioteket i centrum-Navet + Kultur-hotell i Väven + 50:an i ny-byggnation! Umeåpolitiker, fundera och tänk om…

Av , , Bli först att kommentera 1

Att Bostaden AB ska sälja ut bostadsfastigheter för att få pengar till underhåll och investeringar visar ekonomiproblemen i Umeå kommun. Måndag 19 juni är det budget-kommunfullmäktigemöte i Umeå där Bostaden-försäljningen kan bli debatterad liksom ekonomi för stadsbiblioteket på kajen i Vävenhuset och bad- och simbygget på kv Nanna.

Det senare tynger kommunekonomin pga förlorade alternativintäkter i dyrbart cityläge och otillräckligt besökandetal, har inga utvecklingsmöjligheter, missad SM-vecka sommar, mm

Minns 2013, förvaltningschefers förslag om två års förskjutning av Badet av ekonomiskäl och ge politiken chans att backa ur läget, med det avslogs..

Det blir en slags ”förlustbudget” som ska antas i KF, varför vinnande uppslag är att Umeå kommun gör som i Bostadenfrågan med ”bad-sim-utförsäljning” som ger Win-Win-Win  (Se S-kommunalrådet H Lindberg igår om Win-Win för Bostaden) och får..

”Vinner-Mer”-ekonomi i rockadvariant 50:a-bibbla-Väven:

* 50:an fås i en ny-byggnation på Nydala med smart utformning för att klara SM-krav, har utvecklingsmöjligheter som simkanalidéer med strömmande vatten, öppetvatten-sim, triathlon, mm, ett ”simeldorado”.

Nanna SM-vecka Nydala

* Stadsbiblioteket flyttas till centrum-Navet, idealiskt intill Vasaplan, med ombyggnation för bibliotek, relax/spa + gym och överbyggd med glasad kupol, se stjärnhimmel, verklig och fiktiv med datorkonst, film, etc.

Nanna Kupoolen 5 b

* Vävenlokalerna med biblioteket förvandlar Väven till ett ”kultur-nöjes-hotell” med konferens och mötesplatser där Fika-ytorna passar bra för, dans, utställningar, möten samt nära till kajen för utelivande, mm.

Nanna Väven kajen vinnerNanna väven fika

SÅ UMEÅPOLITIKER, TA ER TID UNDER SOMMAREN, FUNDERA OCH TÄNK OM…?!

Ängarna nästa för byggande i Umeå? Efter Gammlia Idrottsområde, m fl: ”Ur&Skur/dagis/servicehus/studenter” Tänk om och gör om bostadsplaner!

Av , , Bli först att kommentera 0

Nyligen visade VK hur intresserade privata aktörer i fastighetsbranschen vill bygga bostäder i Gammlia Idrottsområde, på hela grusplanen och simhallstomten och nedan t v VK:s illustration (Anna Ericsson) syns detta och t h hur kringytor med vallaområde + testspår  och backar + SM-tält (jan 2014) då försvinner och inga nya världscup- och skid-SM -tävlingar.

DÄRMED MISSAR UMEÅ VINTER- OCH SOMMAR-SM (underkänd-SM.50:a)-VECKOR!Nanna Gammlia bostäder nytt

ÄN MER FÖRSTÖRS FÖR IDROTTER MED BYGGANDE PÅ MARIEHEMSÄNGARNA, SE…

ur: http://blogg.vk.se/hans-lindberg/2017/05/09/cafekvall-om-framtidens-varlfard/  (Umeå kommuns S-kommunalråd Hans Lindberg i blogg 9/5 2017)

Cafékväll om framtidens värlfärd

Av , 9 maj 2017 kl 10:11,  Bli först att kommentera   5

Igår kväll deltog jag (HL, min anm.) tillsammans med landstingsstyrelsens ordförande Peter Olofsson i ett diskussionscafé om framtidens Välfärd på Café Fika i Väven. Thomas Fridh från ABF ledde diskussionen och såg med hjälp av sina medarbetare till att den 50-taliga publiken var delaktig genom frågor och synpunkter via post it-lappar. Debattens syfte var långsiktig, vi skulle lyfta blicken och se in i framtiden med möjligheter och utmaningar för välfärden.

(Bilder från Brännbollscupen i år som visar folkfesten på Mariehemsängarna i Umeå)

Brännbollscup ängarna

 Jag uppskattade dock mycket de inspel som kom från åhörarna även om de var på en mer konkret nivå. Här kommer exempel på några av inspelen:

  1. Bygg Ur & Skur-dagis i anslutning till Stadsliden och Mariehemsängarna.
  2. Bygg servicehus i anslutning till Stadsliden och Mariehemsängarna.
  3. Bygg studentboende längs Mariehemsvägen i anslutning till Stadsliden och Mariehemsängarna. 

Nanna Marihemsdalen 1 b

SÅ MARIEHEMSÄNGARNA NÄSTA I POLITISKA UTSPEL OM NYA BOSTÄDER HÄR?

Annat ville Umeås politiker ”igår” då på 1960-talet 60 000 umebor hade många ”hela” idrottsområden medan för 120 000 invånare idag ytor krympts och byggs bort delar av.

* På Sandåkerns idrottsplaner Väst på stan är det fullt med höghus.

* Gimoborgs fotbollsplan, mm är ett minne blott, nu bostäder.

* Öst på stan byggs på Rosendals boll- och isyta nya boenden.

* Hamrinsbergets skidspår och hoppbacke förr ska få bostäder delvis.

* Lilljansbergets (vid universiteten) friluftsytor  med elspår fylls snart av boende.

* Röbäcks/Umåkers SM-skidområde kan ej utvecklas pga Västra länken-planer.

* Nollahallar/område är i fara vid ev. flytt av Nolia mässhallar till I 20-skogarna.

* Norrbotniabane-sträckning gör Ersmarksskog osäkert för rullskidspår.

* Öbacka friluftsomåde har krympts till minimum med höghus på höghus.

* Nydalasjöns södra och västra omgivning minskar stadigt med nybyggande.

* Öns grönområde mot centrum är planerad för mängder av bostadshus.

* Och nu vill kommunledningen förstöra Gammlia Idrottsområde med bostäder samt (kanske) börja fundera på att nagga i kanterna på de allt populärare ”Ängarna” på Mariehem, ”park”-skidåkning vintertid och brännboll, mm, vår-sommar-höst.

Allt pga 5-km-staden med bostäder tätare än Sthlm och för 200 000-mål år 2050.

MEN… JU MER EN STAD VÄXER DESTO VIKTIGARE MED MER OCH NÄRMARE FRILUFTSYTOR OCH GRÖNOMRÅDEN. SÅ TÄNK OM/GÖR OM BOSTADSPLANER!

Godnatt Umeå SM-skid-arrangör – och för utövare här – sportområden byggs bort i förtätningsiverns yra! Umeå Mer – eller Mindre Idrott?

Av , , 2 kommentarer 2

Godnatt SM i Umeå

på längdskidor, världscup och stora skidtävlingar som behöver grusplanens och simhalls-tomtens utrymmen för de ”kringytor” som gäller alltmer för sådana tävlingar. Därmed förloras en ny SM-vecka vinter liksom det blev stopp för SM-vecka sommar pga för lite publikplatser och kringytor även är viktiga, men inte fås på trottoarer vid 50:an i centrum.

ILL. VK (Anna Ericsson) (simhall ej badhus).  SM-vecka 2014 visar ytbehovet och SM-stopp.

Nanna Gammlia bostäder nytt

Det går inte att utveckla Röbäcksområdet vid Umåker för SM-skidspår (där SM varit förr) pga  kommande vägen Västra Länken. Nydalaområdet är för platt enligt skidfolk jag pratat med. Och en Norrbotniabanajärnväg kan påverka rullskidspår kring Ersmarksberget.

Så i ”förtätningsiverns yra” tas inte bara bort grön- och friluftsytor för boende i Umeå och mest i centrala Umeå, det sänker också Umeå som idrottsarrangörsstad, och, kanske, påverkar de Umeå- och länsutövare som vill göra idrottskarriär i Sverige och världen.

Ett nytt problem bostäder på mark intill en fotbollsplan får, är det buller och den ljudnivå som blir vid större matcher och ifall konserter ordnas på planen och läktare runt om alldeles intill. ”Tänkte inte på det” kanske snart blir uppenbart för det fortsatta detaljplanearbetet på Gammlia idrottsområde då. Och sportsänkningen ger nya effekter för Umeå som:

Ingen ”super-sport-kommun”! Samt Umeå Mer eller Mindre Idrott?

1967 hördes Beatles ”Sgt Peppers…” musik över Gammlia Idrottsområde…. 2017 ”tystas” publikjubel (= buller för nya bostäder) där, och inga konserter. (uppdaterad 14.05)

Av , , Bli först att kommentera 2

Uppdaterad 14.05

THE BEATLES – SGT. PEPPER´S HEARTS CLUB BAND 50 år!

Albumet gavs ut den 1 juni 1967 och betraktas som en milstolpe i musikhistorien. Utnämnd till världens bästa album av tidningen Rolling Stone! 

Således idag, nästan, för 50 år sedan och i Umeå finns en särskilt och, kanske, världsunik historia om Sgt Pepper-LP:n. Den spelades ut över Gammliavallen och grusplanen och hördes vida kring, bl a till Berghem. Jag kom cyklande där mot ”Vallen” för att se Läroverkets friluftsdag och hörde skivan vi Beatlesfans så längtat efter.

Det blev snabbt ner till stan och Burmans musik där LP:n köptes och sedan lyssnade jag på den hela dagen och lärde mig de flesta texterna utantill.

Beatles Sgt Pepper

Men hur kom spelande i Gammliavallens högtalare till?

Jo, en tjej som gick på Östra Gymnasiet hade köpt den på lunchen, for till Gammlia, där det var friluftsdag med den traditionella fotbollsmatchen mellan elever  och lärare. Hon sa här är skivan, spela den och gav den till nu välbekante badmästaren Åke Franzén som var där och fick funktionärer att koppla Sgt Pepper-skivan till högtaleriet och så fick alla där och vi en bit ifrån liksom boende där en överraskande och härlig musikupplevelse.

Tjejen och gymnasieeleven var Eva Renntun, som för tio år sedan i ett jubileumsprogram i Sveriges Radio, då 40 år om Sgt Peppers, berättade denna härliga historia. Idag var hon tillbaka i Radio Västerbotten med musikkunnige och grävande journalisten Anders Wikström. Där intervjuas Stefan Nilsson vid Burmans och som tog över efter Stanley Teglund som fick vara med om en rusning av Beatlesköpare för 50 år sedan.

Lyssna på http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/898634?programid=284, 1.04.00 – 1.12.30.

”Tänkte inte på det.”

Men några fler musikhändelser av den arten, konserter med högt ljud samt publikjubel från läktarna vid spännande fotbollsmatcher och skid-upploppsstrider med hemmaåkare i täten – detta kommer att ”tystas” (kanske inte bli av) pga att de medför buller som inte godkänns för de boende i de kommunplanerade hundratalet bostäderna där! ”Tänkte inte på det.”

BOSTÄDER I FÖRSLAG TILL KOMMUNEN  SKIDSTADION + SM-KRINGYTOR. TAS BORT?

Nanna bostäder buller b  2

CHANGE THE GAME – GAMMLIA/2014  SKID-SM:ET I ÅR, BOSTÄDER STOPPAR NYA SM!