Vännäs först förr i dagisprojekt – kan utvecklas till flex-friskare förskole-idé

Av , , Bli först att kommentera 0

Förr, i slutet av 1980-talet, var Vännäs kommun först med ny barnstugemodell i länsprojekt genom förskolan Snickargården i Vännäsby om tre avdelningar, flexibel för en till och som kom senare. .

Därefter byggde Umeå och Nordmaling samma UBBI-modell jag gjort som företagare till projektet. I går, 28/1, i Västerbottningen beskrivs detta och om planer på ny Vännäsförskola i 2 plan och 8 avd, eller olika mindre.

Erfarenheter från 8-avd förskolan Myran nämns i Västerbottningen av personal och jag ger synpunkter på bl a störande passager i rum på ritningen t v. T h min modell för campusförskola i Umeå (bv av 2 vån) som är en utveckling av Snickargården (nedan).

Den kommer ur innovationprojekt vid Uminova Innovation i Umeå, 2010-talet, och ger flexibilitet i storlek och antal avd. Den grundas på få genomgångsrum och ger mindre smittrisker, en ”flex-friskare förskola-idé” och Vännäs kan bli föregångare här med.

”Coronaidéer” i idétävling år 2020 – Flex-Friskare Förskola – något för Umeå kommun och näringsliv?

Av , , Bli först att kommentera 0

HÄR ÄR OM CORONA-CUP IDÉTÄVLING I SVERIGE SOM AVSLUTADES 31/12 2020

Corona Cup – IDEAS WORTH SHARING

Vi är många som på något sätt vill bidra till att bekämpa och kanske även förhindra att ett nytt utbrott liknande det vi ser runt Corona/Covid-19 inträffar. Här är den möjligheten! Corona Cup.

Venture Cup tillsammans med Almi Väst, Umeå Kommun, SEB, Chalmers Ventures, High Five, Delphi och WIN Guard har skapat en plattform för att samla ideér, förslag och initiativ som på olika sätt kan hjälpa människor, företag och samhället under rådande situation.

https://venturecup.ideahunt.io/coach/campaigns/corona-cup/brief

SJU IDÉER/INNOVATIONER VAR FLEST AV ALLA – DÄRUNDER OM FÖRSKOLEMILJÖER

”Flexibla förskolor med miljösmarta och hälsotrygga modeller” = FLEX-FRISKARE FÖRSKOLA” (FFF)

”Flexibla förskolor med miljösmarta och hälsotrygga modeller” = FLEX-FRISKARE FÖRSKOLA” (FFF), som kan klara de problem som finns i förskolor där planlösning/utformning ger störande miljöer med stress, buller och dålig luft samt ökade smittorisker. Det handlar om mer av separata entréer/hallar plus gemensamma rum man tar sig till och från avdelningen utan att blockera verksamheter.

FFF-modeller syns i medföljande bild/illustration (nedre) med ritningar där varje avdelning har egna kapprum och kan dela större rum med annan avd. utan att samband emellan avd. störs och kan nå gemensamt ”torg” för fler avd. samtidigt som avd. kan separeras vid behov utan att övriga avd. påverkas eller gemensam verksamhet hindras.

(Den heter UBBI-modellen Campus – min copyright – och en variant av denna är Professorn Campus, 2016, Umeå – nu förskolan Glaciären fr o m HT 2019.)

Detta till skillnad mot övre bild/illustration med en ”torglösning” mitt i huset med avdelningar ”runt om” och ”skolhallar” för fler avdelningar med gemensam entré, där stängning av avd. medför passage i torget och ger störande moment.

FFF klarar också variation i storlekar och behåller grundplanlösning för att vara miljösmart och hälsotrygg, dvs flexibilitet pga ytnormer och ekonomiska förutsättningar. Sådant är svårare i ”torglösning”/”skolhall”. FFF blir därmed en flex-frisk förskola.

Det behövs exponering av problematiker i dagens förskolebyggande utifrån hälsa, trygghet och pedagogiska behov. Det behövs ”goda exempel” på lösningar av problemen, i ritningar och verklighet. Det behövs facklig samverkan, byråkratiskt intresse, politisk insikt och näringlivsaktörer som vill satsa. Även medial uppmärksamhet kan bidra till att berörda, barn, personal och dagisföräldrar blir informerade – och kan påverka.

Visionen är att syna dagens förskolor utifrån en FFF-förskolelösning för att kunna göra miljösmarta om/till-byggnationer samt förvekliga FFF-förskolor i nyproduktion runt om i Sverige samt även övriga världen – för mera hälsovärden och trygghet.

Flex-friskare förskola (FFF) har egna entréer/hallar och få genomgångsrum samt når innetorg direkt från resp avdelning och åter, jämfört med många andra förskolemodeller med fler entréer/hallar ihop för olika avd. där man även måste passera via galleri/torg likt ”kontorslandskap”. FFF får därmed mindre smittrisker och varje avd kan stängas av/isoleras och övriga avd. fungera som vanligt, något som är svårare, ibland omöjligt, i andra förskolors utformningar.

ÅTERSTÅR NU OM UMEÅ KOMMUN OCH NÄRINGSLIV VILL SE MÖJLIGHETERNA HÄR…

OS(is)-ringar – på hal is – i Sörmjöle OS-bok av länsbo – på säker mark…

Av , , Bli först att kommentera 0

 

FEM OLYMPISKA RINGAR PÅ IS I SÖRMJÖLE

Däremot är OS-boken om sommarspelen genom alla tider, t o m antika, av länsbon – Vägsele, Lycksele, numera Umeå – Daniel Lindgren, på säker mark. Men Tokyo-OS 2020, som flyttats till i år 2021 pga coronapandemin är, kanske, ändå lite på hal is…

I tidigare blogg, i somras 2020, skrev jag om påbörjad läsning, https://blogg.vk.se/umeas-basta/2020/07/28/olympiska-spel-blir-historia-i-historik-bok-av-os-historien-av-lansbo-och-ger-ideer-for-nytt-i-idrottsvarlden/

och som nu är klar. Omdömet då stiger ytterligare efter att ”varit med om” alla OS-sommarspel och sammanfattning av vinterspelen. Daniel Lindgrens ”historieföreläsning” är värd att uppmärksammas nu inför det ännu ej helt säkrade OS:et i Japan i år.

Rekommenderas å det varmaste. Jag har haft denna dryga 300-sidiga idrottsbok i text och bilder (A-4-format) som kvällslektyr tills nyss och ser fram emot tillägg av senaste spelen, London 2016, Rio 2016 och, förhoppningsvis, Tokyo 2021 – plus en del om fler vinterspel.