Umeås Bästa Badnyhet: Föreningen för Byggnadskultur vill att Länsstyrelsen granskar om 1948 års detaljplan om allmänt skolbygge, får användas för badbygge med privata inslag.

Av , , Bli först att kommentera 5

Umeås Bästa Badnyhet: Föreningen för Byggnadskultur vill att Länsstyrelsen granskar om 1948 års detaljplan om allmänt skolbygge, får användas för badbygge med privata inslag.

Ur VF/Folkbladet http://www.folkbladet.nu/386416/granska-det-planerade-badhusbygget-i-umea

Granska det planerade badhusbygget i Umeå

Bygget av nytt badhus i Umeå strider mot föreskriften i 1948 års stadsplan, hävdar Föreningen för Byggnadskultur i Umeå. Föreningen vill att länsstyrelsen granskar om detta är rätt och riktigt.
I stadsplanen från 1948 skrivs tydligt att området endast får bebyggas för allmänt ändamål.. På den tiden avsåg ”allmänt ändamål” en möjlighet för nybyggnation för dåvarande Högre Allmänna läroverkets eventuella expansion.

Föreningen för Byggnadskultur i Umeå slår fast att det planerade badhuset ska inrymma ett flertal verksamheter för kommersiellt bruk. Därför vill man att länsstyrelsen prövat om den tänkta badhussatsningen överensstämmer med intentionerna från 1948.

Det planerade badhuset omfattar mark utanför tomtgränsen för fastigheten Nanna 7. Föreningen vill att länsstyrelsen prövar om detta förutsätter en ny detaljplan för området.

5 KOMMENTARER

 • tindra 30 augusti, 2013 kl 14:13kostigt vilka turer detta tar
  bygget har påbörjats redan
  och politikerna fortsätter striden?????
  vad kostar det oss
 • Rut 30 augusti, 2013 kl 22:57Jag är också skeptisk till badhuset, men hallå. 1948. Det här är liksom INNAN Elvis, raggarna, Bob Dylan, Arne Weise på julafton, månlandningen, Beastie Boys och airzookan. Inte mig emot om man gör något vettigare av tomten, men 1948 års intentioner gjag inte mycket för.
 • Umeåboende 31 augusti, 2013 kl 07:21Badbygget har inte påbörjats, budgeten inte antagits.Det som grävs där nu ska göras ändå. Budgeten för badhus ska prövas i slutet på oktober. Då behandlas tjänstemannaförslaget om att skjuta på bygget i två år. Med Umeås svaga ekonomi vore det ett klokt beslut och då ges tid att pröva om hela badhusplanen.De konstiga turerna står politikerna för, så det är bra om detaljplanen synas av Länsstyrelsen.Kritik mot 1948 års detaljplan gäller att den då var för en skola, medan idag något helt annat, badhus och som delvis är privat och något helt annat, som därför ska ha ny detaljplan.
 • Ymer 31 augusti, 2013 kl 15:42
 • Föreningen för byggnadskultur framstår mer och mer som försvarare av umeås historia och kultur. Vad är det som gör att allt som är nytt anses bättre. Det är en enfaldig ståndpunkt och antiintellektuell analys.
 • Det finns förutom det kulturella även ekonomi och rent faktabaserade analyser i underlag för nybygge. Inget av dessa har ansetts tillräkneligt i badhusfrågan. En folkomröstnng skulle skicka förslaget till återvinningen direkt. Nu återstår endast politisk schackrande och taktisierande, fult, smutsigt och ovärdigt en demokrati, men tyvärr så är det politiska spelet.
 • Ymer 31 augusti, 2013 kl 15:45
 • Vad det gäller detaljplaner från 1948, eller vilket år som helst, så kan jag garantera att statsapparaten inte skulle tveka en sekund att använda vilken paragraf som helst ifrån vilket århundrade som helst om det gällde att smälla någon på fingrarna och statuera exempel. Staten är minsann ingenting att luta sig åt när det blåser.
 

Umeå Vinner i Bad med: SE andra badutredningar. LYSSNA på umebornas ogillande av Nannabad. LÄR av historien då Umeå simhall var Sverigebäst 1970 och USS:s 50:a 1988 hade varit landets främsta!

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeå Vinner i Bad med: SE andra badutredningar. LYSSNA på umebornas ogillande av Nannabad. LÄR av historien då Umeå simhall var Sverigebäst 1970 och USS:s 50:a 1988 hade varit landets främsta!

Se nedan t v ur VF 7/6 1988, för 25!! år sedan.

Då hade Umeå simsällskap mha framlidne Åke Lundberg  (fd länsarkitekt och far till USS:s främsta damsimmare genom tiderna Gunilla Lundberg, nu Rasmuson) ritat fram nedan 50×25:a vid Umeå simhall, mot Gammliaskogen, funktionellt bra och etstetiskt tilltalande. Kommunen lyssnade inte på simsporterna, då som nu.

Så då från förstaplats av 25:or i Umeå simhall (nedan t h) är nu planerat Nannabad sist i Sverige av inne.50:or, läs mer under bilderna.

Nanna USS50a simhall

Det blir allt sorgligare att se hur Umeå åker allt längre ner i bad- och simplaneringssligan i Sverige. För varje ny utredning av bad med 50-metersbassäng syns lätt hur mycket sämre i alla väsentliga avseenden ett Nannabad med 50:a är. Tidigare har jag visat i bloggar om utredningar i Malmö, Linköping och Uddevalla, alla överglänsande Umeås planer.

Se här Eskilstuna (uppe t v), Uddevalla (uppe t h), Linköping (nere t v) och Umeå (nere t h). Sistaplatsen kommer av instängt äventyrsbad, svår logistik omkl-50:a, läktarproblem, inklämt läge i farlig trafik, ingen utsikt, ingen utemiljö, trafikfarligt, mm, vilket de andra städerna inte drabbas av. (Nämnas bör att Eskilstuna utökat till 50×25 och en till multibassäng.)

Nanna Etuna, Uddev, Link

Kartbilden här visar Eskilstunas ypperliga placering, röda byggnaden, vid ån genom staden, invid Munktellstaden med ett flertal aktiviteter .

Nanna Eskilstuna karta

Motsvarar som nuvarande Umeå simhall ligger i förhållande till centrum och med innehåll bredvid som på Nolia.

Men med campusläge vid IKSU Sport (se nedan alt.) skapas än mer av idrott och motion i än högre Europaklass, kanske lite av världsklass i/vid den nya Universitetsstaden!

Då blir Umeå vinnare, inte bara i bad/simning utan i att se, lyssna och lära, samt våga tänka om på NYTT.

Annars blir det jumboplatsen, även bland Sveriges alla 50-metersanläggningar. Det är inte värdigt Norrlands första inne-50:a!

Nanna Campusläge - version 4

 

 

 

 

Umeås Värsta Kränkningar är ej mot kommunpersonal, ej förfalsknings-anklagelse mot mig utan mot simsporter med dyrare, outrett och allt trafikfarligare Nannabad!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Värsta Kränkningar är ej mot kommunpersonal, ej förfalskningsanklagelse mot mig utan mot simsporter med dyrare, outrett och allt trafikfarligare Nannabad! 

Umeå kommuns andra kommunalråd, tillika gruppledare, Anders Ågren, gick på sin blogg igår till skarpt angrepp på tredje kommunalrådet och Vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric för enligt  kommunutredning kränkningar mot tjänstemän och han skriver som avslutning.

AÅ: Att höga politiker kränker tjänstemän finns det tyvärr exempel på både här och där i vårt avlånga land. Men i Umeå kommun accepterar vi inte detta, och markerar när sådant inträffar. Det är bra. 

Idag på sin blogg resonerar KD:s gruppledare Veronica Kerr allmänt ang. kränkningar:

VK: Att inte må bra på sin arbetsplats är fruktansvärt och påverkar inte bara arbetet, men även familjeliv och fritid. Samma som rektorn har ansvar för sin skola så har arbetgivare ansvar för sina anställda. Jag känner hopp om att saker och ting kommer att lösas på rätt sätt. Snart, något annat är inte acceptabelt.

Rimligen bör båda alliansgruppledarna Ågren och Kerr med en ideologi för företagare, då inte acceptera det jag som enskild näringsidkare i Umeå utsatts för från Umeå kommun då kommunjurist i ang. min upphovsrätt till en dagisritning antyder förfalskning av bevis, här ur tingsrättsprotokoll vid muntlig förberedelse. En ritning kommunen anser inte existerar trots att jag fått ut den från kommunen och dess existens intygades vid förhandlingen i måndags.

Missionären UBBI 6b

MEN VÄRST ifråga om kränkningar från Umeå kommun, är de som simsporter och dess föreningar – som kan bli fler genom en hopp/djup-bassäng – utsätts för av nu fem politiska partier, S och alliansens M, FP, C och KD och kommer att vara i de 40-50-60 år ett badhus/en simhall kan stå.

(Jag hoppas att Vänsterpartiet genom Spirics tydliga besked om att ett Nannabad avgörs i budgetbeslutet i Kommunfullmäktige i oktober pga ekonomin leder till stopp nu)

Kränkandet mot simsporterna i ett Nannabad är de icke gjorda, men utlovade, trafikutredningar (se blogg igår), särskilt för barn/ungdomar om säkra till- och frånfarter, och inga redovisade budgetberäkningar som med väntade höjningar riskerar fördyra nyttjande av bassänger och minska besökande. Än dyrare med parkering där jämfört bassänger i andra lägen i Umeå.

Med besvärligare att skjutsa (finns inga visade lämnings/hämtnings-platser och ingen, utlovad cykel-P-utredning gjord) och riskfylldare väg t o fr badhus/simhall, riskeras att färre väljer simsportsaktiviteter i ett Nannabad. Det blir i stället i andra simhallar i Umeå där föreningar finns. Eller helt enkel andra sporter då.

Vilka föräldrar låter sina barn/ungdomar cykla här, särskilt i höstmörker och vinterrusk samt ishalka, då biltrafiken är ännu större och farligare? Plus att det blir än farligare vid bussåkning att ta sig över Vasaplan till och från en badentré. En entré f ö ligger bara meter från bil-in-utfart till P-huset!! Se bildcollaget här.

I morgondagens blogg kommer nya exempel hur kommunpolitiker i mellansverige bryr sig om simsporterna, lyssnar till deras företrädare och ger förutsättningar för fler barn/ungdomar till föreningarna.

NAnna trafik 9-collage 2

 

 

 

 

 

Umeås Nödvändiga Badbeslut: Återkalla Nannabad-bygglovet! Gör utlovade miljöutredning och cykel-P-utredning så att nya bad får trafikanalyser som nya förskolor!

Av , , Bli först att kommentera 2

Umeås Nödvändiga Badbeslut: Återkalla Nannabad-bygglovet! Gör utlovade miljöutredning och  cykel-P-utredning så att nya bad får trafikanalyser som nya förskolor!

Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas. Att skapa en bra hämta/lämna-situation samt att avskilja barnens vistelseområde från transporter till och från fastigheten är prioriterat.
En viktig parameter i trafikmiljön är föräldrar, de genererar den mesta trafiken/trafiksituationerna. Därför hoppas jag att alla aktivt reflekterar kring behovet av att använda bilen till skolan/förskolan.

Som ovan svarade före sommaren ansvarig tjänsteman på Fastighet i Umeå kommun till föräldrar angående trafikplanering för ny förskola och har bemötts lyssnande från bygglovssidans tjänstemän, och av politikerna, så att förskoleplaneringen tas vid ett senare Byggnadsnämndsmöte, allt för att göra seriöst och ordentligt med berörda informerade och kunna påverka.

MEN UTLOVAD (AV BYGGNADSNÄMNDENS S-ORDFÖRANDE ÅSA ÖGREN( MILJÖUTREDNING FÖR NANNABAD OCH TRAFIKEN, ÄR INTE GJORD. SÅ FÖRÄLDRAR TILL UNGA SIMMARE HAR INTE FÅTT VETA HUR FARLIG KOMMUNEN ANSER TRAFIKEN HÄR OCH ÄN MINDRE VAD MAN GÖR DÅ. OCH SKOLSIMSFÖRÄLDRARNA VET INGET HELLER.

Och i tidigare bloggar har visats hur utlovade cykel-P-utredningar inte blir gjorda trots påpekande från Gator och parker i kommunen. Så varken internt eller utifrån bryr sig ansvariga politiker om barns väl och ve för ett Nannabad. Se mer från VF/Folkbladet 19 juni 2012. Notera över ETT ÅR sedan och ingen utlovad utredning gjord!!!

Nanna miljöutredning 7

Nanna miljöutredning 5

Nanna miljöutredning 3

Nanna miljöutredning 6

Nanna miljöutredning 2

Nanna miljöutredning 4

Nanna miljöutredning VF

ö

Umeås Bästa fås ej i bad/simning pga S-motstånd till mina idéer och av dagistvist där ”Kommunen vill slippa Bengtson”. Företagsmobbning?

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa fås ej i bad/simning pga S-motstånd till mina idéer och av dagistvist där ”Kommunen vill slippa Bengtson”. Företagsmobbning?

Igår var jag i Tingsrätten m a a stämning mot Umeå kommun/För- och grundskolenämnden för intrång i upphovsrätt till min UBBI-ritning som blev förskolan Missionärens 1989/90. Där lokala medier var helt frånvarande förutom Radio Västerbotten som kom i en paus och gjorde följande inslag.

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=5627643

Kommunen hävdar en annan ritning gäller med annan beteckning än den ritning med mitt företagsnamn/varumärke UBBI som kommunen inte anser finns för att man inte hittat den i sina arkiv. En UBBI-ritning ändå ett vittne intygade sig ha tagit del av genom att ha gjort sina anteckningar på.

Och sedan 1996 har Umeå kommun lagt beslag på Missionärenritningen och därmed upphovsrätten genom att ange sitt eget kommunvapen i en s k relationsritning (uppdatering av ritningar pga förändringar) och ta bort all historia för uppkomsten. Dvs i praktiken en upphovsrättsstöld. Se nedan.

Missionären UBBI 6 Rel.ritning

Det är i grunden detta motstånd hos Umeå kommun, som ligger under ytan av kommunagerande att inte ta till sig kritik av Nannabadbygge där jag bl a visat på fel läge, minimal äventyrsdel, felberäkning av besökande, oklar driftsekonomi, inte klart med trafiklogistiken, inga säkra till/från-farter, inte utrett cykel-P, inte hur bilar/bussar lämnar/hämtar barn/ungdomar, mm och med stort stöd av allmänheten i Umeå.

Denna maktutövning är i praktiken en företagsmobbning och som nedan uttalanden från socialdemokratin i Umeå visar på.

NEDAN ÄR HUR DAGISMOTSTÅND FÅR S-KOMMUNALRÅDET LENNART HOLMLUND ATT INTE HA MINA SIMIDÉER FÖR. HEDER ÅT CENTERLEDAREN ATT TALA KLARSPRÅK.

Missionären idéer

FÖRSÖK FÖR 10 ÅR SEDAN ATT INTRESSERA FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN/FÖRVALTNINGEN GAV NEDAN SVAR: JAG VAR INTE ENS FÖRETAGARE ENL. S-ORDF. MARGARETA RÖNNGREN, ”BARA” EN MEDBORGARE.

PS. NOTERA ATT S-ORDFÖRANDEN SKICKADE E-BREVET TILL MIG SOM KONSULT = FÖRETAGARE!!

Missionären medborgare 2

IDAG, 10 ÅR SENARE ÄR DET EN TREDJE S-FÖRETRÄDARE SOM KOMMER MED PÅHOPP, BYGGNADSNÄMNDENS ORDFÖRANDE ÅSA ÖGREN.

I ETT FÖRSÖK I VÅRAS ATT FÅ EN TRÄFF MED HENNE OCH CHRISTER LINDVALL, BÅDE TÄNKBARA S-KOMMUNALRÅD,, ANG. NANNABADPLANERNA, KOM FÖLJANDE SVAR:

Hej Urban Bengtsson,

Eftersom hela badhusfrågan snart är färdigbehandlad från byggnadsnämndens och min sida kommer jag att nästa vecka påbörja ett svar till dig på alla de mail och bloggar du skrivit. De insinuationer, de felaktigheter och de påhopp som du gång på gång framfört finns det skäl att bemöta. Däremot ser jag idag inget behov av att träffas.

Vänligen
/Åsa

(Något svar om mina fel och påhopp har än, tre månader senare, inte kommit, och Lindvall har inte svarat alls, något som jag får tolka som ointresse även där för en Umeåföretagares idéer)

OCH NU VILL UMEÅ KOMMUN HELT FÅ BORT MIG OCH MIN UBBI-MODELL, SE NEDAN M A A DAGISTVISTEN OM UPPHOVSRÄTTSINTRÅNG GENOM PUBLIKATION I FUNKTIONSPROGRAM FÖR FÖRSKOLAN, 2009, SOM SPRIDS I BRANSCHEN OCH PÅ NÄTET VIA KOMMUNENS HEMSIDA.

Rubriken är från VF/Folkbladet i början av stämningsprocessen där Umeå kommun ville avskriva hela målet och där rubriken får symbolisera ovan kommunmostånd. Men nu har ändå en första del genomförts i Tingsrätten.

Missionären Bengtson

 

Umeås Bästa: Bygg för basbadbehov för barn – inte för vuxnas lyx! Kan spara EN miljard kr på 50 år!

Av , , 4 kommentarer 2

Umeås Bästa:

Bygg för basbadbehov för barn – inte för vuxnas lyx! Kan spara EN miljard kr på 50 år!

Webbinsändare i VK 24/8 2013 http://www.vk.se/959036/bygg-for-basbadbehov-for-barn-inte-for-vuxnas-lyx

Nu väntar stålbadtider i Umeå kommun och då gäller att syna just BAD, nuvarande bad- och simplaner på kvarteret Nanna mitt i trafikfarliga centrum av Umeå. Vänsterpartiets gruppledare Tamara Spiric har i teve sagt att besluten ska tas i rätt ordning, ingen byggstart av planerat Nannabad förrän budgeten tagits i kommunfullmäktige i slutet på oktober.

Och sade i Västerbottensnytt den 20/8, ”Vi kan ju inte ta beslut om att bygga ett badhus innan vi ens vet om vi har pengar som täcker det, och var pengarna ska tas ifrån” samt att skolan och äldreomsorgen går före.

Kristdemokraternas gruppledare Veronica Kerr kommenterade på sin blogg den 22/8: ”Det är dock oklart om det är det enda man kan tänka sig att spara in på, vilket i längden blir tveksamt om det är en besparing. Förutsatt att man vill fortsätta att ha ett badhus i kommunen vill säga.”

Det är klart att två års förskjutning i tid sparar i 400 miljoner kronor den tiden (priset nu för ett Nannabad) och tid ges då för Kerrs andra fundering om att ha ett badhus (menar nog ett nytt, min anmärkning). Men, varför ska en badutredning från 2005 om äventyrsbad, bassänger och gym/relax vara hugget i sten, nu i nio år?

Således, Umeås politiker måste kunna tänka om innehållsmässigt också, inte bara i tid. Under dessa nästan 10 år har mycket hänt. Det av politiker lovordade stadsutvecklingsprojektet med privata aktörer, badpalats, kommers, med mera i Nannabad, har spruckit till ett kommunalt (via nybildat badbolag) projekt, ett ”P-adhus”.

Samtidigt har Nannabadplanerna växt med 3000 kvadratmeter till över 11000, närmare 40 procent utan politiska beslut. Och med största utökningen av relax och gym, medan äventyrsdelen minskat till under 1000 kvadratmeter (badutredningen hade 2500 kvm), nu en femtedel av Paradiset i Övik som växt under denna tid.

Då dagis, skola och äldreomsorg försämras, är dessa politiskt obeslutade ökningar en smärre skandal i sig. Men skandalen i stålbadsförslagens tidevarv i Umeå blir större i skenet av om, ”lyxbehov” för vuxna på 600 kvadratmeter relax i källarvåning på centrums kanske värdefullaste tomt och flerfaldigat gym till 1600 kvadratmeter (privat dessutom som skattepengar ska stå för), genomförs på grundbehovens bekostnad!

Så den enkla slutsatsen av dessa ”skandaler”, Spirics uttalande om skola och äldreomsorg samt Kerrs ifrågasättande av badhus, blir att

* Spola vuxen-lyxbehoven relax och gym.

* Vänta med lekbehovet äventyrsbad tills ekonomi finns (kanske med privata aktöre).

* Satsa på basbad- och simbehov, 50:a, undervisnings- samt hopp/djup-bassäng.

* Renovera Umeå simhall för att klara de närmaste åren tills ny simhall kan står klar.

Då sparas i ett svep minst 200 miljoner kronor i investering, troligen mer om Umeå kommun nyttjar erfarenheter på andra håll i Sverige. Plus 15-20 miljoner kronor/år i driftskostnad, alltså på 50 år uppåt en miljard kronor (inflation oräknat).

Kan Umeås politiker efter över alla dessa år våga ett lägesomtänkande finns uppåt 100 miljoner kronor till att hämta i försäljning av Nannatomten med byggrätt.

Då sparas även på riskerna och farligheterna för barn i trafiken kring ett Nannabad ifall ny bassängplanering görs enligt kommunens riktlinjer, inte som nu med ogjord miljöutredning för barns väl och ve.

Kanske kan gruppledarna Spiric och Kerr få sällskap med de andra kommunalrådskandidaterna, nuvarande byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren och för- och grundskolenämndens ordförande Margareta Rönngren, båda S, i en ohelig allians för barnens bästa, i ekonomi och i säkerhet.

Då blir det kvinnor med, oftare, större känsla för mjuka värden och barn, än män med hårda saker och byggnader, som leder kommunen och därmed Umeå till en tryggare, och simbättre, utveckling för kommande generationer.

Urban Bengtson

Umeås Olika Protokoll kring Nannabadplaner visar att inga beslut tagits i KF och Fritidsnämnden om budget och start av Nannabadbygge.

Av , , 2 kommentarer 1

Umeås Olika Protokoll kring Nannabadplaner visar att inga beslut tagits i KF och Fritidsnämnden om budget och start av Nannabadbygge.

Senaste gången ärendet var i Kommunfullmäktige 28/5 2012 stod i föredragningslistan

10. Bildande av bolag samt bolagsordning för Badhus i Umeå AB

OCH I PROTOKOLLET STÅR

Nanna KF 28-5 2012

MED ÄNDAMÅL OCH FULLMÄKTIGEBESLUT

Nannanad bolagsordning 2

NÄSTA GÅNG NANNABADPLANERNA VAR I NÅGON POLITISK FÖRSAMLING VAR I FRITIDSNÄMNDEN 23/4 2013 MED FÖLJANDE UR PROTOKOLLET

Handlingarna är nu ute på anbud. Fritidsnämnden har presenterat ett underlag för driftbudget för det nya badhuset. Budget för investering och drift kommer därefter att beslutas i ordinarie budgetfullmäktige i juni 2013.

OCH DÄREFTER ÄR I KOMMUNSTYRELSEN 4/6 2013 MED BESKED ATT INVESTERINGS- OCH DRIFTBESLUT TAS I BUDGETFULLMÄKTIGE I OKTOBER, 27/10 2013

Nanna ks 4-6 13 - 2

DET   FINNS SÅLEDES INGET FULLMÄKTIGEÄRENDE/BESLUT FÖR BYGGSTART OCH MED BUDGET REDOVISAD OCH BESLUTAD OM.

NOTERAS KAN ATT DET ENLIGT BOLAGSORDNINGENS § 5 OM PRINCIPIELLA OCH VIKTIGA BESLUT SKA DESSA TAS I KF.

OCH DÅ BYGGANDE OCH BUDGET ÄR BÅDE AV PRINCIP OCH VIKTIGT, KAN OCH FÅR INGEN BYGGSTART GÖRAS UTAN NYTT KF-BESLUT DÄROM!

 

Umeås Bästa Kvinnopolitiker idag? Ögren, Rönngren, Kerr och Spiric sätter barnen främst och karlarna på plats (läktaren), så sköter ni spelet med bättre dagis och simbassänger i säkrare lägen!

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa Kvinnopolitiker idag? Ögren, Rönngren, Kerr och Spiric sätter barnen främst och karlarna på plats (läktaren), så sköter ni spelet med bättre dagis och simbassänger i säkrare lägen!

Vänsterpartiets gruppledare, tillika kommunalråd, Tamara Spiric visade med sitt besked i Västerbotennsnytt i onsdags, http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vasterbottensnytt/spiric-vanta-med-badhusbeslutet

att hon sätter barnen främst och vill inte ett Nannabad beslutas över huvudet på Kommunfullmäktige.

Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren (S) har nu som ett av möjliga nya kommunalråd chans att visa sin goda vilja mot badande och simmande barn i att göra utlovad miljöutredning kring Nannbad och visa på trafikfarligheterna, särskilt för barn. Och därmed följa Fastighetsansvarigas besked vid planering av nya förskolor.

Trafiksäkerhet  är en komponent som vi tar hänsyn till i våra projekt, framförallt där många barn vistas. Att skapa en bra hämta/lämna-situation samt att avskilja barnens vistelseområde från transporter till och från fastigheten är prioriterat.
En viktig parameter i trafikmiljön är föräldrar, de genererar den mesta trafiken/trafiksituationerna. Därför hoppas jag att alla aktivt reflekterar kring behovet av att använda bilen till skolan/förskolan.

För- och Grundskolenämndens S-ordförande Margareta Rönngren (också en blivande kommunalrådskandidat) som ju står bakom ovan säkerhetskrav har dubbel anledning att leva upp till att barns trygghet sätts i högsta rummet vid planering av nya bad- och simanläggningar då just barn i förskola- och skolålder är de som mest besöker badhus/simhallar.

Kristdemokraternas gruppledare Veronica Kerr som vid Alliansseger i kommunalvalet 2014 kan bli kommunalråd, har extra anledning att värna barnen väl och ve i ”barnplanering”, dels som ensam kvinnlig gruppledare på den borgerliga sidan, dels då KD på riksplan nu visar värnande om förskolebarn med mindre dagisgrupper.

SÅ ÅSA, MARGARETA, VERONICA OCH TAMARA, VISA ATT NI VILL BARNENS BÄSTA OCH VISA ATT KVINNOR VILL GE SÄKRASTE BARNMILJÖN VID FRAMTIDA SIMBASSÄNGER I UMEÅ, INTE SÄMSTA SOM DEN MANLIGA MAJORITETEN JUST NU STÅR FÖR MED PLANERAT NANNABAD!

TA ÖVER BAD-SPELPLANEN HÄR OCH LÅT MÄNNEN SITTA PÅ LÄKTAREN!

 

Umeås Bästa Byggnadsnämndspolitiker ser till att utlovad cykel-P-utredning, som även Gator och parker påpekat om, blir gjord, här i skrivelse med också begäran om återkallat Nannabadbygglov.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa Byggnadsnämndspolitiker ser till att utlovad cykel-P-utredning, som även Gator och parker påpekat om, blir gjord, här i skrivelse med också begäran om återkallat Nannabadbygglov.

TILL/ 

BYGGNADSNÄMNDEN I UMEÅ KOMMUN

 
UNDERTECKNAD FÖRESLÅR ATT BYGGNADSNÄMNDEN ÅTERKALLAR GODKÄNT BYGGLOV FÖR ”NANNABAD”, SER TILL ATT UTLOVAD 
 
CYKEL-P-UTREDNING GÖRS OCH SKICKAS UT PÅ REMISS TILL GATOR OCH PARKER, FÖR- OCH GRUNSKOLEFÖRVALTNINGEN, UMEÅ 
 
FRITID, PLANERADE HYRESGÄSTER SOM IDROTTSFÖRENINGAR, UMEÅ FÖRENINGSRÅD, POLISEN I UMEÅ OCH GRANNAR SOM BERÖRS, 
 
SAMT DÄREFTER TAR STÄLLNING TILL OM ALLA KRAV FÖR SÄKER OCH TILLRÄCKLIG CYKELPARKERING VID PLANERAT NANNABAD 
 
KAN KLARAS, ELLER EJ.
 
 
Bakgrund och motiveringar 
 
Gator och parkers samlade remissyttrande, här om

Entreer, cykelparkeringar,
På situationsplanen står det att cykelparkering och angöring kommer redovisas i en separat utredning. Badhusets verksamhet kommer att generera i många besökare och många kommer att anländer med cykel, vilket ställer krav på ett antal cykelparkeringar.
Cykelparkering ska anordnas för såväl personal som besökare företrädesvis på fastighetsmark

Kommunsvar nedan

Västra Kyrkogatan utanför huvudentrén är i detaljplanen fastighets mark och cykelparkeringar kan anordnas där.
I övrigt redovisas detta i en separat utredning.

 

Nanna cykel-P

Ovan bild är t v ur badkonsultens ritning nov-2011 med ENDAST 40 cykelplatser och t h från april-2013 om att separat cykel-P-utredning ska göras, inkl. angöring, mm

Någon utredning om cykelparkering är inte gjord, det bekräftar planchef Tomas Strömberg i e-brev till mig, på fråga om cykel-P-utredning, den 10/6 2013 med

Angående den parkeringsutredning du frågar efter antar jag att du menar den som berör cykelparkeringar. Vi konstaterar att Västra Kyrkogatan mellan parkeringshuset och badhuset inte är planlagd som gatumark utan tillhör fastigheten. Här klarar man alla de cykelparkeringar som behövs. Dock behövs i det i det fortsatt arbetet med omgestaltningen av Vasaplan att  behöva studeras ytterligare. Gestaltningen av cykelparkeringarna är ju beroende av både Vasaplan och denna ”gatuparti” för bästa resultat.

Mvh Tomas Strömberg

Således, det som skulle utredas för cykelparkering, om hur många cykel-P-platser som behövs, var och hur de ska placeras och om det är tillräckligt, har inte gjorts.

I det avbrutna detaljplanearbetet för Nannabad angavs vikten av fungerande och tillräcklig cykel-P liksom för bilar. Då ett Nannabad förväntas få många cyklande och Umeå kommun i andra delar av centrum är uppmärksam på tillräcklig, bra och säker cykel-P, måste detta gälla ett Nannabad också och vara löst innan bygglov prövas politiskt.

Dessutom, de cykel-P-platser som kan komma att göras vid Nannabad, kommer också att användas av alla andra som besöker eller arbetar i stan, (precis som för bilar och dess parkeringsbehov), varför än större cykel-P-utrymme behövs här och därmed än viktigare att en ordentlig utredning görs, innan det slutligt avgörs om ett Nannabad får byggas.
Umeå kommun vill se Umeå som en stor, bra och växande cykelstad och då måste det vara ju självklart att cykelutredningar med analyser och remissförfarande blir genomfört för denna planerade bad- och simanläggning på kv Nanna 7, där det bör betonas att ”badhuset” växt till över 11 000 kvm (mot drygt 8 000 när det påbörjade detaljplanearbetet avbröts) med också större gym/relax, vilket innebär än fler cyklister, dessutom i alla åldrar.
Umeå ska stå som ett mönster för noggrann, säker och bra planering här, som det anstår i att vilja vara utveklande och attraktiv.
Kravet om en noggrann cykelutredning ökas därmed liksom ordning och passage så att problem och olyckor undviks samt att utrymme finns för gående och andra passerande utan att besöka anläggningen samt utryckningsfordon. Liksom krav på att cykel-P-utredningen går ut på remiss till berörda nämnder/förvaltningar/bolag inom kommunen, blivande hyresgäster, polis och brandkår, o dyl, samt allmänheten. En viss tidsförskjutning blir då en investering i trygghet, säkerhet och ekonomi som betalar sig under den 40-50-60 år en bad- och simanläggning står.
Se även nedan fyra bilderi i collaga,
dels med angivet cykelutrymme vid planerat Nannabad
dels vad som finns på IKSU Sport, på två sidor,
vilket visar hur trångt, och i praktiken omöjligt, det blir vid Nannabad när man
ser det utrymme som är i bilden med 300 cyklar (från cykeluthyrning på ön Ven i Öresund)
och där utan nödvändiga passager som måste till vid bad i Umeå och gott om plats vid entrén.
Nanna IKSU cykel
Nanna cykel Ven

Umeås Klokaste Politiker, finns dom? Ja, om Byggnadsnämnden återkallar Nannabygglov, gör trafikutredning så att största nyttjarna, skolan och simsporter, får yttra sig (inte skett förut).

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Klokaste Politiker, finns dom? Ja, om Byggnadsnämnden återkallar Nannabygglov, gör trafikutredning så att största nyttjarna, skolan och simsporter, får yttra sig (inte skett förut). Se nedan e-brev igår.

Till Er ordinarie  ledamöter i Byggnadsnämnden i Umeå kommun!

Inför byggnadsnämndsmöte onsdag den 21/8 får ni följande.

Nedan beskrivna farhågor i min blogg 24/5 riskerar besannas genom att varken Skolan, dvs För och grunndskolenämnden/förvaltningen eller Umeå SS fick remissyttra sig om Nannabadplanernas trafikmiljö och konsekvenser.

Jag har nu fått veta av USS-ledningen att föreningen inte hade någon vetskap om att trafikmiljöutredning kring och till- och från ett Nannabad, med säkerhetsaspekter, inte gjorts. Sådan förutsattes vara gjord.

På Umeå Badhus AB:s hemsida bekräftas detta, i remissvar så är inte den enskilt  största hyresgästen utöver Skolan, USS, med och som kan bero på att badbolaget eller kommunen, varken Fritidsnämnden eller Byggnadsnämnden, informerat klubben i detta viktiga och avgörande avseende för att locka och behålla medlemmar.

Detta är på sätt och vis det största misstaget från kommunen i dessa bad- och simplaner, att den, här USS och andra simsportföreningar, som har störst behov av ny anläggning, får inte avgörande trafikmiljöutredning och inte ens information om vad som gjorts, eller inte gjorts.

Inte heller För- och grundskolenämnden har yttrat sig. Om det beror på missar därifrån eller om inte den största hyresgästen fått ritningar, mm kring trafiken på remiss, vet jag ej.

I alla fall, det finns därifrån inte det underlag som fanns vid Badutredningen 2005/2006 där Skolan yttrade sig på remissvar liksom simsporterna (som då ville ha läge vid andra idrotter och avvisade Nannakvarteret).

Däremot har Gator och parker i kommunen yttrat sig och Miljö- och hälsoskyddsnämnden, men inte Ultra (viktigt tanke på det ökade människoströmmandet över Vasaplan) och inte Polisen i Umeå utifrån trafikrisker med tillskott av tusentals barn veckovis till och från en badentré från alla håll. Inte heller Upab om risker med mängder av barn/ungdomar i och vid P-husen har lämnat yttrande.

Mitt enkla råd efter att följt Umeå bads- och simbyggande i 50 år och studerat utredningar i Umeå genom åren plus andra kommuners blir då:

Återkalla bygglovet, utred till- och fråntrafiken för ett Nannabad, för gående, cyklande, bussåkande och bilande (även för stannande, lämnande och hämtande) och gör rätt och riktigt samt demokratiskt som ovan.

Då blir Umeå en barnvänlig stad, se nedan, annars inte för framför allt badande och simmande barn och ungdomar. Och vad gör en tids förskjutning nu för en anläggning som ska stå i 40-50-60 år?

Nanna barnvänligt

Tid är pengar som kan sparas i lidande, mm som riskeras nu utan utredande med remissvar och tid är också säkerhet för besökare samt trygghet för föräldrar, avgörande för attraktion av en anläggning särskilt riktat till den yngre generationen.

Dessutom betalad av oss skattebetalare i Umeå, då ska vi får vara med, inte hållas undan med en detaljplan från 1948!

Allra bäst är att lyssna på tjänstemanna-sparförslaget om förskjutning av Nannabadplaner i två år, så att också det avbrutna detaljplanearbetet för för Bad- och P-hus kan återupptas och göra ovan utredningar med remisser samt så att även allmänheten, vi som betalar ”kalaser” får vara med!

Under tiden ska givetvis Umeå Simhall underhållas/renoveras för alla besökande, allmänheten som hyresgäster, men det är ringa kostnader mot vinster i att problem, risker och olyckor undviks.

UR BLOGG 24/5 2013

Med Bad på kv Nanna ges ökad busstrafik, inkl utflyktsbussar och mycken biltrafik, än mer med alla skjutsande/hämtande (något Umeå kommun inte beräknat för).

BILDERNA HÄR ÄR DAGENS TRAFIK VID NANNA – ÖKAR VID BAD