Umeås Bästa badbesked: Kommunstyrelsen ändrar Fritidsnämndsbeslut om ekonomin för Nannabad till oktoberbudgeten.

Av , , Bli först att kommentera 3

Umeås Bästa badbesked: Kommunstyrelsen ändrar Fritidsnämndsbeslut om ekonomin för Nannabad till oktoberbudgeten.

Tidigare har jag skrivit om trixande med budget för ett Nannabad för att Umeås badbolag ska hinna starta ett Nannabadbygge innan ”stålbadet” i kommunens ekonomi bestäms. Med junibudgetbeslut hade Fritidsnämnden kunnat ge klartecken enl nedan.

Fritidsnämndens protokoll från den 23/4 2013

Handlingarna är nu ute på anbud. Fritidsnämnden har presenterat ett underlag för driftbudget för det nya badhuset. 

Budget för investering och drift kommer därefter att beslutas i ordinarie budgetfullmäktige i juni 2013.

Beslutet ska skickas till

Kommunledningsstaben 

MEN DEN 4 JUNI BESLÖT KOMMUNSTYRELSEN ENL. NEDAN

Umeå kommun Protokollsutdrag

Kommunstyrelsen 2013-06-04

Arbetsutskottets beslutsordning

Med anledning av ett i dag tidigare beslut skall sista meningen i fritidsnämndens yttrande ändras till ………………budgetfullmäktige i oktober. 

DVS FRITIDSNÄMNDEN  KAN INTE VERKSTÄLLA EN BUDGET FÖRRÄN I OKTOBER.

Men Umeås badbolag kan pga sin egen bolagsordning inte heller dra igång byggandet. Så här står det

Nannanad bolagsordning 2

Detta beslutades våren 2012 i kommunfullmäktige. Men därefter har

* Fritidsnämnden beslutat att ändra i badavtalet man övertog efter att Lerstenen AB avfördes som badaktör, från privat badentreprenör att driva ett Nannabad till i egen kommunal drift.

* Byggnadsnämnden tillåtit att badbyggnaden växt till hela kvarteret (utom Gymnastiken), till övervåning med gym och källarvåning med relax, dvs vida mer än när badbolaget fick fullmäktiges uppdrag.

* Driftsekonomin, som inte skulle få bli högre än i avtalet med Lerstenen, 22 mkr/år (+2,5 mkr), växt till (senaste beskedet enl mediauppgifter från kommunen), 35 mkr/år.

DÄRMED HAR BÅDE ”PRINCIPIELLA” FÖRÄNDRINGAR SKETT OCH BESLUT ”AV STÖRRE VIKT” TAGITS UTAN ATT KOMMUNFULLMÄKTIGE BERETTS MÖJLIGHET ATT TA STÄLLNING TILL DETTA, DVS BOLAGSORDNINGEN INTE FÖLJTS ENL § 5.

 

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa simråd: Basketprofilen Björnström om badhotell i Finland med simkanal för bl a rehab och i Umeå för lek-motion-simskola-elit och ”äventyrssim för VM”.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa simråd: Basketprofilen Torbjörn Björnström om badhotellet i Finland med simkanal för bl a rehab och i Umeå för lek-motion-simskola-elit och ”äventyrssim för VM”. Här hans kommentar till tidigare blogg:

Simkanal Peurunka stor

En fantastisk anläggning som vi hade träningsläger vid redan 1985 !!!!!! Som dessutom har en basketplan direkt i anslutning till simanläggningen där vi spelade match inför flera hundra åskådare..

Strömmande vatten så att man kan simma med och motströms, en vattenkana på 130 meter som slår allt som jag har sett tidigare. Terrängbanor i direkt anslutning och fysiologer, terapeuter och läkarmottagning i huset. För att inte tala om den fantastiska restaurangen med mat för alla nordiska önskemål.

Anläggningen är ett SPA för finländare i behov av rehab efter kriget och för alla som behöver professionell hjälp. Detta vore något för Umeå Norrlands riktiga huvudstad. Kolla gärna Peurunka SPA på nätet.

Så en utveckling av denna till det ÄVENTYRSSIM OCH LAZY SWIMMING jag visat tidigare gör Umeå inte bara till ”Norrlands riktiga huvudstad” utan även till ”SIMSTADEN” i Sverige, och ihop med Ö-viks nya Paradis-BAD-satsningar, se tidigare blogg, gör Umeåregionen till ett BAD- OCH SIMELDORADO.

MEN då gäller det för Umeås politiker att trotsa Jantelagen för oss umebor bakom nedan ritningar/illustrationer, jag i umeföretaget UBBI-konsult, Mats Edvardsson, Teknisk Illustration här i Umeå, och fd umebon, nu interaktionsdesigner i Stockholm, Samuel Bengtson.

Liksom att våga lyssna på de intressenter som gillar detta, Torbjörn Björmström, Umeå som varit i Peurunka Spa och sett simkanalen i verkligheten, simsportsfolk och inom Idrottshögskolan i Umeå för att nämna några jag visat simidéerna för. Även Centerpartiets nuvarande och tidigare gruppledare, Mattias Larsson resp Sven-Olov Edvinsson som med leende gillade

det nya, och världsunika (vågar jag påstå) med äventyrssim (se figuren nedan t v och t h simkanalen för lazy swimming)

Start i 50:an, via dyksimning i djupdel till vattenspring i undervisningsbassäng, medströms 100 m i simkanal, utför vattenfall, upp och ner i vattenrutsch, uppför vattenfallet, motströms, vattenspring, dyksim och 50:an i mål, 500 m totalt.

Tävlingsform som skidsprint med intervallstart individuellt, sedan rangordning tidsmässigt, kvarts- och semifinaler och en final. Och där publiken kan följa allt på tillfälliga läktare eller röra sig efter äventyrssimbanan, ger Umeå ”VM” i äventyrssim liknande ”VM” i brännboll om denna simarena byggs på campus.

Äventyrssim-lazy swimming

Simarena simkanal

Bli först att kommentera

Umeås Närmaste Badparadis i Ö-vik växer – igen. Nu simparadis i 25×25:a. Vinner över Nannabad. Simkanal och äventyrssim här ger Umeåregionen SIMELDORADO.

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Närmaste Badparadis i Ö-vik växer – igen. Nu simparadis i 25×25:a. Vinner över Nannabad. Simkanal  och äventyrssim här ger Umeåregionen SIMELDORADO.

I Allehanda (Ö-viks) för en månad sedan kunde man läsa (se nedan) av journalisten Hasse Tavér om nya bad- och simsatsningar i Ö-vik.

Paradiset (tidigare Paradisbadet) har ständigt växt tack vare att man haft utrymme för det. Nu blir det ytterligare förbättrat äventyrsbad och sedan ny 25:a, den gamla om 6 banor à 2,0 m ersätts med en 25×25 m och 10 banor à 2,5 m. Ö-vik blir alltså bättre än Umeå Simhall om 8 banor à 2,0 m.

Ska Umeå möta konkurrens med Ö-vik i simhänseende (för bad går det aldrig då Nanna-äventyrsbad är bara 1/10 av Ö-viks när Paradiset växt här och Nannabad aldrig kan växa pga instängda läget på grusplanen vid Mimerskolan), är det en 50×25:a vid utemiljöläge med utbyggnadsmöjligheter och lägerattraktion med närhet till natur, annars ”vinner” Ö-vik även denna intäktsmöjlighet då man  har nära till naturen vid hoppbacken där.

I tidigare bloggar visade jag hur Finland genom Vasa byggde 50×25:a inomhus för flera år sedan och 30-tal mil bort finns en simkanal om 100 m i badhotell i Laukas, tre mil norr om Jyväskylä mitt i Finland.

Så studieresor, dels över Kvarken, dels med Botniabanan till Ö-vik, kan ge Umeås simintressenter och beslutsfattare, tjänstemän och politiker, impulser för nytt, bättre och attraktivare om det nu kan bli två års senarelagt Nannabad som byråkratin i Umeå kommun vill.

Men det brådskar, både i att bryta de olycksaliga Nannabadplanerna och att skapa visioner om nytt och attraktivare, där just simkanalidé om 100 m och mina idéer om ÄVENTYRSSIM blir ett komplement till Ö-vikssatsningarna så att nya UMEÅREGIONEN med även Örnsköldsvik kan bli ett SIMELDORADO utan motstycke i Sverige.

Paradiset kan rustas för 70 miljoner kronor

Paradisets bad hade nära en kvarts miljon besök förra året. Nu siktar chefen Göran Sundeby ännu högre. Med ett fyraårigt femstegsprogram värt 70 miljoner kronor.

Förarbetena för ett eventuellt nytt badhus är i full gång i Örnsköldsvik. Platsen är den före detta busstationen.

– Det är mycket pengar – men vi kommer också att få mycket bra för pengarna, säger Sundeby.

I framtidsplanerna för Paradiset fanns ett förslag om att satsa 8 miljoner kronor på en ny åkattraktion under nästa år. De planerna är skrotade – till förmån för det här jättepaketet som Göran Sundeby redogör för.

– Det är min skyldighet som chef här att berätta hur det ligger till. Om vi ska fortsätta ligga i framkant så behövs ett antal åtgärder i anläggningen.
Redan i år investeras 2 miljoner kronor i en ny barnpool i Paradiset.Och nästa år öppnas det stora paketet – om kommunledningen går på den önskelista som kultur- och fritidsavdelningen har författat.Den första delen i projektet är kostnadsberäknad till 6 miljoner kronor. För det byggs bland annat en vinterträdgård och en utomhuspool som ska ersätta den vedeldade bastun som finns på området i dag.
– Plus att vi ska bygga ett saltrum, berättar Göran Sundeby.
Vad är det?– Ett rum där man kan inhalera på ett skönt sätt. Vi har fått idén utifrån Europa någonstans.
Det har hörts önskemål om en 50-metersbassäng i Örnsköldsvik. Det kommer inte att bli någon. Däremot finns en ritning på en bassäng som mäter 25×25 meter.– Jag tycker helt enkelt inte att det behövs någon 50-metersbassäng i Örnsköldsvik. man tävlar i regel på 25-metersbanor. Det är bredden vi vill åt, och med 25×25 meter kan många träna samtidigt, säger Sundeby.
Enligt planerna ska det nya badhuset ha solceller på taket för att hålla nere driftkostnaderna – och taket ska även delvis går att öppna varma sommardagar.Det är ingen tvekan om att en ny bassäng skulle vara till stor nytta för såväl tävlingssimmare som motionärer. Sundeby rapporterar att 25-metersbassängen i Paradiset är maximalt utnyttjad, och läget i kommunen blev förstås inte bättre när badhuset i Själevad stängde i julas.
En spektakulär idé som finns i badpaketet är att man ska kunna åka rutschbana – till och med fyra personer i bredd – från gamla badhuset till det nya.– Om det här blir av så kommer det att öka antalet besökare på Paradiset. Nya simhallen kommer att bli en attraktiv arena för simsport i Norrland, säger Sundeby.

Fakta

Önskelistan

Steg 1 2014: Utveckling av Spa med en utomhuspool, duschar, vinterträdgård och ombyggnad av en bubbelpool utifrån att behov föreligger för att kunna ta hand om alla intresserade gäster. Finansieras genom intäkter. Förberedande projektering av en ny simhall.

Steg 2 2015: Byggande av en ny simhall, 25×25 meter. Simhallens tak ska kunna öppnas varma dagar på sommaren och taket ska förses med solceller för att minimera driftkostnaderna. På uteområdet för sommarbruk byggs en plaskdamm för barn, plats för solbad, lekområde och en beachvolleyplan.

Steg 3 2016: Färdigställande av simhallen, där den nya simhallen förbinds med den gamla genom en hiss och en gångkulvert, och en åkattraktion, som ingår i anläggningens säkerhetsarbete. Attraktionen finansieras med intäkter. Simhallen behöver ett förstärkt driftbidrag på 4 miljoner kronor per år, vilket inkluderar en badvärdstjänst, drift- och kapitalkostnader.

Steg 4 2016: Den nya simhallen förses med automatiskt drunkningslarm för att minska behovet av övervakning med personal. Vid eventuell olycka kan personal snabbt rycka in genom åkattraktionen som förbinder de båda simhallarna.

Steg 5 2017: Renovering av den gamla simhallen; motsvarande renoveringarna som gjorts i Husum och i Björna. Djupdelen behålls för hopp, dykverksamhet, wetwestträning och livräddningsövningar. Den grunda delen ska i första hand användas för simundervisning. Bassängen kan även förses med klättervägg som kan sänkas från taket.

Hasse Tavér 0660-29 55 58 [email protected]

 

 

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa stadsplanering för nytt på kv Nanna har höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet, ej för Nannabad enl bilder och krav.

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Bästa stadsplanering för ny bebyggelse på kv Nanna har höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet (se umea.se/byggnadsordningar), ej Nannabad, enl bilder och krav, ett Nannabad nere t v och som en skolåda väsensskilt arkitektoniskt och konstnärligt från äldre byggnader intill, Gymnastiken, Mimerskolan och bostadshus efter ÖK.

För ny bebyggelse gäller höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.

Nanna byggnadsordningar

Så här säger Byggnadsordningar om förhållningssätt för ÖK och kv Nanna, där Nannabad inte platsar

  • Östra Kyrkogatan är en vacker gata kantad av parker och några av stadens mest framträdande byggnader. Denna karaktär bevaras och utvecklas.
  • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utmed gatan; vårdas och underhålls i samråd med antikvarisk expertis.
  • Ny bebyggelse utmed gatan ges en placering och utformning som stärker gaturummets och befintliga bygg-naders värden.
  • För ny bebyggelse gäller höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.
  • Gaturummets kompletteras med grönska där sådan saknas. Det senare gäller framför allt gatans västsida motkvarteret Verdandi.

 

Bli först att kommentera

Umeås Sämsta stadsplanering: Nannabad som skolåda med värdetjusiga byggnader intill som umeborna kan yttra sig om i samråd, se umea.se/byggnadsordningar

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeås Sämsta stadsplanering: Nannabad som skolåda med värdetjusiga byggnader intill som umeborna kan yttra sig om i samråd, se umea.se/byggnadsordningar

Idag annonseras i VK och Folkbladet om Byggnadsordningar som visar, verkligen, alla de tjusiga och värdefulla i byggnationer som finns i Umeå. Och med anvisningar hur framtiden bör bli med nytt och hur man ska vårda det man har. Nu är detta ute på samråd och allmänheten får yttra sig.

MEN viktigast att yttra sig över nu är den förfulning, se nedan med skolådeliknande badbyggnad nere t v, kulturminneskyddade Gymnasiken, ståtliga Mimerskolan nere t h. uppe t v och vackra bostäder vid ÖK (mitt emot ny P-husinfart) nere t h.

NEDAN ÄR EN ANVISNING SOM INTE NANNABADBYGGNADEN UPPFYLLER (se fler längst ner i bloggen)

För ny bebyggelse gäller höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.

Nanna byggnadsordningar

För ny bebyggelse gäller höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet. Inget som Nannabad ger.

DVS den försämring som samma Byggnadsnämnd – som tagit fram detta viktiga material för framtiden – hastigt godkänt och gjort allt för att hindra allmänheten att ge synpunkter på genom att trixa med en detaljplan från 1948 för kv Nanna, i syfte att just stoppa umebors och andras påverkan.

MEN, igen, nu får vi alla chansen i samråd om Byggnadsordningar I centrala Umeå. Och för att ge lite hjälp om hur illa och störande badbolagets Nannabad riskerar, är här bilderna ovan och information nedan om vad som gäller f n.

Så här säger Byggnadsordningar om förhållningssätt SOM NU ETT NANNABAD FÖRSÄMRAR

  • Östra Kyrkogatan är en vacker gata kantad av parker och några av stadens mest framträdande byggnader. Denna karaktär bevaras och utvecklas.
  • Kulturhistoriskt värdefulla byggnader utmed gatan; vårdas och underhålls i samråd med antikvarisk expertis.
  • Ny bebyggelse utmed gatan ges en placering och utformning som stärker gaturummets och befintliga bygg-naders värden.
  • För ny bebyggelse gäller höga krav på arkitektonisk och konstnärlig kvalitet.
  • Gaturummets kompletteras med grönska där sådan saknas. Det senare gäller framför allt gatans västsida motkvarteret Verdandi.

 

Bli först att kommentera

Umeås Bästa SIMRESA: Finland, Laukas och Peurunka badhotell med SIMKANAL för Umeås simutveckling!

Av , , 1 kommentar 0

Umeås Bästa SIMRESA: Finland, Laukas och Peurunka badhotell med SIMKANAL för Umeås simutveckling!

Igår på bloggen om fd högre tjänsteman besviken och desillusionerad om hur lite Umeå kommun bryr sig om sakkunskap och därför ger mig alll stöd i debatt och att verka för Umeås Bästa för bad/simning, inte Nannabad.

Idag ett annat uppmuntrande brev, från en simaktiv med simhälsning från det badhotell i Europa jag tidigare visat ritning med simkanal jag vill få i Umeå. Nu med bilder och information att han/hon varit på träningsläger där. Se här och längre ner.

Simkanal Peurunka stor

Var? Ja, närmare än Umeås politiker kan ana, 30-35 mil från Umeå, över Kvarken. Så en resa via Vasa och deras 50:a inomhus sedan flera år (Vasa var också före Umeå med 25:a, minns det väl från min simtid på 60-talet.

Sedan vidare 20-25 mil till Laukas, en liten stad på knappt 20 000 invånare, tre mil norr om stora staden Jyväskylö, finns badhotellet Peurunka med ett sportcenter där man har den simkanal som Umeå kan bli först i Sverige med.

MEN, då måste ”stålbadet” först stoppa ett Nannabad. MEN, prestigen i kommunpolitiken stoppar just nu omtänkande då kommunpolitikerna i badbolagsstyrelsen vill köra över sig själva i kommunstyrelsen och få spaden i marken innan oktoberbudgeten och slippa stålbadande.

MEN, finns visionbenägna kommunpolitiker i Umeå så kika på nedan fyra ritningar där det är enkelt att se vem ska bort, nämligen Nannabadritningen nere t h. Den har inget av nytänkande och attraktionskraft genom placering i centrumläge utan utemiljö och utvecklingsmöjligheter.

Simarenor 4 Peu UBBI

Dessutom så illa utformad att den lilla (drygt 700 kvm) äventyrsdelen är instängd utan fönster utan och nödutgång (bara detta bör ge underkänt för bygglov). Därmed dyr pga sämre attraktion och dyraste läget.

Övriga tre är nere t v Linköpings planer på inne-50:a med äventyrsbad vida bättre än Umeås, utbyggbar och vid friluftsområde. Uppe t h är min simarenaidé med simkanal om 110 m  och flexibel med fyra 50 m banor samt äventyrs/upplevelsebad som ger helt unika ÄVENTYRSSIM (se i slutet av bloggen).

Längst upp t v finska simkanalen med strömmande och dessutom undervisningsbassäng i mitten och en större rutschkana (130 m) ihop med simkanal och bassänger, helt klart siminnovationer Sverige (och Umeå) har att lära av.

Peurunka collage

Ovan är bilder från Peurunkaanläggningen och längre ner är min simarenaidé och äventyrssim (ill Mats Edvardsson) resp design Samuel Bengtson. Därunder fem lägen i Umeå där detta ryms, Nolia, I 20, Haga/Gammlia, Nydala och Campus vid IKSU Sportcenter. Längst ner badhotellet i skön naturomgivning och karta över Finland där Laukas är mitt i, och Umeå syns t v.

Vill Umeå kommun ta del den finska verkligheten av att simkanal jag försökt få visa kommunansvariga, men än inte nått fram och ordna en studieresa dit? Nja, Jantelagen gör att Umeå kommun står man emot de flesta idéer från oss på hemmaplan.

Men kanske andra aktörer, t ex simorganisationer/klubbar vill resa över Kvarken. Kanske det finns näringsliv som vill Umeås Bästa… inte det sämsta. Och kan vara sponsorer?

Äventyrssim-lazy swimming

Simarena 5 lägen

Simkanal Peurunka karta

 

1 kommentar

Umeås Bästa simbrev från hög kommunanställd i Umeå visar på STORT stöd för stopp av Nannabad, men på STOR besvikelse över maktens döva öron!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa simbrev från hög kommunanställd i Umeå visar på STORT stöd för stopp av Nannabad, men på STOR besvikelse över maktens döva öron!

Efter mitt debattinlägg i VK den 17 juni om Umeås dystra simutveckling med Nannabad, se http://www.vk.se/892784/umeas-dystra-simutveckling, har det kommit

Umeås dystra simutveckling
Umeås dystra simutveckling

DEBATT ”Ekonomin skapar förutsättningar för en ny simbassäng i Umeå.”

många reaktioner, i kommentarer på nätet, i telefon, vid möten och senast också i brev hem, se nedan.

Mer behöver inte sägas hur djupt motståndet är i Umeå mot den felaktiga och trafikfarliga placeringen av en bad- och simanläggning, här från en som stått makten nära, och nu ser hur icke-lyssnandet från medborgarna minskar. (De maktpolitiker i kommunen som vill veta vem det här, kontakta mig så berättar jag).

I morgondagens blogg kommer om ett brev, som också betyder mycket i den strävan jag har i att få Umeås Bästa… genom spännande uppslag väl värda att ta del av.

Nannabad brev

 

Bli först att kommentera

Umeås Största budgettrix: S-V sköt på junibudget för att hindra tjänstemannaförslag om Nannabadstopp i två år och starta badbygget före oktoberbudgeten??

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Största budgettrix: S-V sköt på junibudget för att hindra tjänstemannaförslag om Nannabadstopp i två år och starta badbygget före oktoberbudgeten??

Sakta men säkert växer fram förklaringar till att Socialdemokraterna och Vänsterpartiet inte ville behandla budgeten i juni som vanligt. ”Stålbadet” som aviserats för kommunekonomin hade ett förslag från tjänstemännen om att spara i upplåning och drift genom att skjuta på ett Nannabad i två år.

För att slippa prestigeförlusten och riskera att ett Nannabad då senare helt spolades bort och jag liksom en stor majoritet av umeborna skulle få igenom vår vilja, inget Nannabad, kom ett nytt politiskt trix (det förra var 1948 års detaljplan för att slippa allmänhetens synpunkter i en ny detaljplan):

Skjuta på budgeten till oktober för att få spaden i marken på kv Nanna och därmed få gång bygget och stoppa tjänstemannaförslaget ner i badgropen där.

POLITIK ÄR DE MÖJLIGAS KONST SA OLOF PALME. I UMEÅ SER POLITIK ATT FÖRSÖKA VARA DE OMÖJLIGAS KONST.

MEN HUR LÄNGE TILL?

För som i gårdagens blogg visades att Fritidsnämnden inte godkänt investering och drift som var meningen i junibudgeten och avgörande för om ett Nannabadbygge kan startas. Så S-V-trixet (om det var sådant) gör då att ett Nannabadbyggande ändå måste vänta tills i oktober för att veta om det blir ekonomi för en start.

Bli först att kommentera

Umeås Bästa SIMRESA: Finland, Laukas och Peurunka badhotell med SIMKANAL för Umeås simutveckling!

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa SIMRESA: Finland, Laukas och Peurunka badhotell med SIMKANAL för Umeås simutveckling!

Igår på bloggen om fd högre tjänsteman besviken och desillusionerad om hur lite Umeå kommun bryr sig om sakkunskap och därför ger mig alll stöd i debatt och att verka för Umeås Bästa för bad/simning, inte Nannabad.

Idag ett annat uppmuntrande brev, från en simaktiv med simhälsning från det badhotell i Europa jag tidigare visat ritning med simkanal jag vill få i Umeå. Nu med bilder och information att han/hon varit på träningsläger där. Se här och längre ner.

Simkanal Peurunka stor

Var? Ja, närmare än Umeås politiker kan ana, 30-35 mil från Umeå, över Kvarken. Så en resa via Vasa och deras 50:a inomhus sedan flera år (Vasa var också före Umeå med 25:a, minns det väl från min simtid på 60-talet.

Sedan vidare 20-25 mil till Laukas, en liten stad på knappt 20 000 invånare, tre mil norr om stora staden Jyväskylö, finns badhotellet Peurunka med ett sportcenter där man har den simkanal som Umeå kan bli först i Sverige med.

MEN, då måste ”stålbadet” först stoppa ett Nannabad. MEN, prestigen i kommunpolitiken stoppar just nu omtänkande då kommunpolitikerna i badbolagsstyrelsen vill köra över sig själva i kommunstyrelsen och få spaden i marken innan oktoberbudgeten och slippa stålbadande.

MEN, finns visionbenägna kommunpolitiker i Umeå så kika på nedan fyra ritningar där det är enkelt att se vem ska bort, nämligen Nannabadritningen nere t h. Den har inget av nytänkande och attraktionskraft genom placering i centrumläge utan utemiljö och utvecklingsmöjligheter.

Simarenor 4 Peu UBBI

Dessutom så illa utformad att den lilla (drygt 700 kvm) äventyrsdelen är instängd utan fönster utan och nödutgång (bara detta bör ge underkänt för bygglov). Därmed dyr pga sämre attraktion och dyraste läget.

Övriga tre är nere t v Linköpings planer på inne-50:a med äventyrsbad vida bättre än Umeås, utbyggbar och vid friluftsområde. Uppe t h är min simarenaidé med simkanal om 110 m  och flexibel med fyra 50 m banor samt äventyrs/upplevelsebad som ger helt unika ÄVENTYRSSIM (se i slutet av bloggen).

Längst upp t v finska simkanalen med strömmande och dessutom undervisningsbassäng i mitten och en större rutschkana (130 m) ihop med simkanal och bassänger, helt klart siminnovationer Sverige (och Umeå) har att lära av.

Peurunka collage

Ovan är bilder från Peurunkaanläggningen och längre ner är min simarenaidé och äventyrssim (ill Mats Edvardsson) resp design Samuel Bengtson. Därunder fem lägen i Umeå där detta ryms, Nolia, I 20, Haga/Gammlia, Nydala och Campus vid IKSU Sportcenter. Längst ner badhotellet i skön naturomgivning och karta över Finland där Laukas är mitt i, och Umeå syns t v.

Vill Umeå kommun ta del den finska verkligheten av att simkanal jag försökt få visa kommunansvariga, men än inte nått fram och ordna en studieresa dit? Nja, Jantelagen gör att Umeå kommun står man emot de flesta idéer från oss på hemmaplan.

Men kanske andra aktörer, t ex simorganisationer/klubbar vill resa över Kvarken. Kanske det finns näringsliv som vill Umeås Bästa… inte det sämsta. Och kan vara sponsorer?

Äventyrssim-lazy swimming

Simarena 5 lägen

Simkanal Peurunka karta

 

Bli först att kommentera

Umeås Största lurendrejeri med badbolagspolitiker som startar Nannabad medan samma politiker inte har budget för badstart!

Av , , 2 kommentarer 0

Umeås Största lurendrejeri med badbolagspolitiker som startar Nannabad medan samma politiker inte har budget för badstart!

I VK idag 21/6 menar Byggnadsnämndens ordförande Åsa Ögren att alla beslut är klara för byggstart av ett Nannabad. Men budget för investering och drift är inte tagen.

Så här står det nämligen i Fritidsnämndens protokoll från den 23/4 2013

Handlingarna är nu ute på anbud. Fritidsnämnden har presenterat ett underlag för driftbudget för det nya badhuset. 

Budget för investering och drift kommer därefter att beslutas i ordinarie budgetfullmäktige i juni 2013.

Beslutet ska skickas till

Kommunledningsstaben 

HUR ÄR DET DÅ MÖJLIGT ATT ETT BADBYGGE SKA KUNNA STARTAS NU?

HAR INTE DEBATT OCH OLIKA UTTALANDEN OM FÖRSKJUTA I TVÅ ÅR (TJÄNSTEMANNAFÖRSLAG) OCH OLIKA UPPFATTNINGAR FRÅN POLITIKER NÅGON GILTIGHET ALLS I FRÅGA OM ”STÅLBAD” SOM SKA AVGÖRAS I ETT BUDGETFULLMÄKTIGE I OKTOBER?

Eller är spardiskussionerna ett spel för gallerierna (dvs allmänheten) och ett enda stor lurendrejeri om hur ett kommubadbolagsbyggande kan ges gräddfil i ekonomin? Som inte gjorts om samma politiker skulle ha beslutat med samma underlag och i en kommunal nämnd/styrelse eller t o m kommunfullmäktige.

Umeåpolitiker, ge gärna besked härom, på era bloggar.

2 kommentarer