Får man bygga dagis så här? Se Berghems-grusplane-förskolan i Folkbladet-reportage och i protokoll. Gör omtag – nytag för Umeås bästa!

Av , , Bli först att kommentera 3

Verkligheten överträffar dikten sägs det ibland. Och med mina, nu, 44 års nära kontakt och nästan lika lång erfarenhet av daghems/förskola-byggande i Umeå, känns det svårt att ”dikta ihop” något mer anmärkningsvärt än det som skett, sker och, ???, genomförs på grusplanen för idrott och fritid för Berghemsskolan + allmänheten.

KAN GRUSPLANEN ERSÄTTAS SÅ ATT…      HUR KAN MAN FÅ BÖRJA BYGGA…

Berghemsskolan VF bilder

..BOLLYTOR + ISBANA SÄKERSTÄLLS?    ..UTAN ATT BESLUT HAR LAGA KRAFT?

Se här Folkbladet utförliga reportage i lördags 28/10. Studera protokollet från Byggnads-nämnden, som inte är lätt att hänga med i svängarna med ja-nej, protokollsanteckningar-reservationer. Där en del också verkar säga emot varandra. Teknisk redovisning är ”inte tillfredställande” och inget om trafik. Förstår politikerna själva vad som gäller i besluten?

I skenet av att Umeå Kommunfullmäktige idag 30/10 ska få bedöma och besluta om omtag i ”Bostadenaffären” pga ”rubrikfelformuleringar”, är det rimligt med omtag och nytag i fråga om Berghems-grusplane-förskolan – för Umeås Bästa… inte det sämsta.

Och bättre + mer ekonomiska lösningar finns, se t ex http://blogg.vk.se/umeas-basta/2017/10/18/planera-barnomsorgen-i-umea-lar-av-historien-ny-ide-raddar-grusplan/

OBS! NEJ FRÅN M-L-KD I ST F PROTOKOLL-PROTEST HADE STOPPAT BYGGLOV!!

 

Berghemsskolan prtokoll

Berghemsdagis grusplan 3

 

Berghemsdagis grusplan 4

Berghemsdagis grusplan 5

Berghemsdagis grusplan 6

Berghemsdagis grusplan 7

Berghemsdagis grusplan 8

Berghemsdagis grusplan 9

 

PS. ÄN MÄRKLIGARE BLIR UMEÅS FÖRSKOLEPLANER MED DETALJPLANER SOM NU VISAS FÖR TOMTEBOGÅRD. MER HÄR KAN UMEPOLITIKEN FÅ VETA SERARE.

Får man bygga dagis så här? Se Berghems-grusplane-förskolan i Folkbladet-reportage och i protokoll. Gör omtag – nytag för Umeås bästa!

Av , , Bli först att kommentera 0

Verkligheten överträffar dikten sägs det ibland. Och med mina, nu, 44 års nära kontakt och nästan lika lång erfarenhet av daghems/förskola-byggaade i Umeå, känns det svårt att ”dikta ihop” något mer anmärkningsvärt än det som skett, sker och, ???, genomförs på grusplanen för idrott och fritid för Berghemsskolan + allmänheten.

KAN GRUSPLANEN ERSÄTTAS SÅ ATT…      HUR KAN MAN FÅ BÖRJA BYGGA…

Berghemsskolan VF bilder

..BOLLYTOR + ISBANA SÄKERSTÄLLS?    ..UTAN ATT BESLUT HAR LAGA KRAFT?

Se här Folkbladet utförliga reportage i lördags 28/10. Studera protokollet från Byggnads-nämnden, som inte är lätt att hänga med i svängarna med ja-nej, protokollsanteckningar-reservationer. Där en del också verkar säga emot varandra. Teknisk redovisning är ”inte tillfredställande” och inget om trafik. Förstår politikerna själva vad som gäller i besluten?

I skenet av att Umeå Kommunfullmäktige idag 30/10 ska få bedöma och besluta om omtag i ”Bostadenaffären” pga ”rubrikfelformuleringar”, är det rimligt med omtag och nytag i fråga om Berghems-grusplane-förskolan – för Umeås Bästa… inte det sämsta.

Och bättre + mer ekonomiska lösningar finns, se t ex http://blogg.vk.se/umeas-basta/2017/10/18/planera-barnomsorgen-i-umea-lar-av-historien-ny-ide-raddar-grusplan/

OBS! NEJ FRÅN M-L-KD I ST F PROTOKOLL-PROTEST HADE STOPPAT BYGGLOV!!

 

Berghemsskolan prtokoll

Berghemsdagis grusplan 3

 

Berghemsdagis grusplan 4

Berghemsdagis grusplan 5

Berghemsdagis grusplan 6

Berghemsdagis grusplan 7

Berghemsdagis grusplan 8

Berghemsdagis grusplan 9

 

PS. ÄN MÄRKLIGARE BLIR UMEÅS FÖRSKOLEPLANER MED DETALJPLANER SOM NU VISAS FÖR TOMTEBOGÅRD. MER HÄR KAN UMEPOLITIKEN FÅ VETA SERARE.

Idéer och Innovationer – värdefullt för Sverige – sa hedersdoktorer vid UmU.

Av , , Bli först att kommentera 0

Högtidsföreläsningar i samband med Umeå universitets årshögtid på hösten med nya hedersdoktorer, professorer och pristagare, är högtidsstunder för ny kunskap. i lördags hörde jag två anföranden, av filosofie hedersdoktor vid teknisk naturvetenskapliga fakulteten, Björn O. Nilsson, Stockholm och dito vid humanistiska,  Bo Nilsson, Bjurholm.

BON med bred erfarenhet av forskning, innovation och näringsliv, föreläste om innovation ur olika perspektiv och betonade bl a på det värdefulla för samhällsutvecklingen. Nedan bilder speglar detta och utifrån en grundfråga om ”Hur kan forskning komma till nytta” under förkortningen IVA, Ingenjörsvetenskapakademien, där han varit VD 2008-2017.

IVA innovation B Nilsson

Uppe t h är många områden Sverige är starkt på och baseras på innovation. Detta visas i bilderna därunder. T v om metodiker för innovation till verklighet och vart man kan vända sig. Mittenbilden är BON t v och bland åhörarna fanns Karl-Uno Olofsson framgångsrik elitfriidrottare (medeldistans) i IFK Umeå och Sverige på 1960-talet liksom hedersdoktor Nilsson själv ett decennium senare, numera ordförande i Svenska Friidrottsförbundet.

(DUBBELKLICKA OCH LÄS MER OM INNOVATIONSASPEKTERNA OVAN)

Innovationsförespråkare är också idéförenings- och folkbildningsmänniskan Bo Nilsson från Vännäs, boende i Bjurholm och länge verksam som folkskollärare  samt fortbildare vid Umeå universitet. Har bl a initierat ”Skogen i skolan”, varit ordförande i Föreningen Norden och verksam i Berättarakademien för att bevara beättelser från förr för unga att ta del av. Och 80+åringaen Bo avslutade med att nämna om nya idéer han funderar på…

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

SÅ MER IDÉER&INNOVATION I UMEÅ MED FLER ”BO NILSSON”-FÖRELÄSNINGAR…

Planera barnomsorgen i Umeå + lär av historien = ny idé räddar grusplan!

Av , , Bli först att kommentera 1

DEBATTINLÄGG M A A DAGISPAVILJONGER PÅ BERGHEM UTAN INFORMATION TILL SKOLA OCH FÖRÄLDRAR + EN NY(GAMMAL) IDÉ SOM RÄDDAR IDROTTEN PÅ GRUSPLANEN OCH GER NY FÖRSKOLA i BÄTTRE LÄGE SAMT SAMVERKAN MED BERGHEMS ÄLDSTA FÖRSKOLA (51 ÅR I ÅR).  SE HÄR ILLLUSTRATION.

(https://www.vk.se/2120267/planera-barnomsorgen-i-umea-lar-av-historien)

Berghemskoladagis

Planera barnomsorgen i Umeå – lär av historien 

DEBATTARTIKLAR.

(2017-10-18) Förskoleplaneringen i Umeå blir allt osäkrare. Nu måste kommunen på allvar leva upp till vad befolkningsmål innebär, nämligen att också ha tydliga förskole- och skolmål för lokaler. Kolla om förskolebehoven för nu planerade förtätningsbostäder är tillgodosedda. För långsiktighet finns mycket finns att lära av Umeås barnomsorgshistoria.
Det skriver Urban Bengtson, Umeå/Berghem som är dagisföretagare och flitig barnomsorgsdebattör.

I över fyra decennier har jag följt Umeå kommuns förskolebyggande från förskollärare, fackligt aktiv, dagisförälder till barnomsorgsföretagare. Min bedömning nu är att förskoleplaneringen blir allt osäkrare och präglas av allt fler tillfälliga lösningar.

Och som nu visas av den för ett par veckor sedan hastiga och för eleverna på Berghemsskolan olustiga bortgrävande av grusplanen i syfte att ge plats för förskolepaviljonger. Skolan visste inget trots att beslut togs redan vid midsommartid. Inte skolföräldrarna heller så protester kom där politik och byråkrati medgav informationsmissar.

Byggnadslov fanns inte, men att stängsla av grusplanen och gräva för att förbereda för byggnaderna sades var okej för en tillfällig lösning. Den visar sig ska kunna gälla i fem år enligt bygglovsansökan som nu på onsdag 18 oktober ska behandlas i Byggnadsnämnden, enligt föredragningslistan med

”Nybyggnad av förskola, tidsbegränsat bygglov för 5 år.” Men i fråga om beslutsförslag finns inget om bifall eller avslag!

Att just Berghems stadsdel drabbas så överrumplande känns cyniskt då här planerades i god tid i mitten av 1960-talet, noggrant, genomtänkt och med högsta kvalitet Berghems barnstuga som stod klar 1966 (hade stort och välbesökt 50-årsjubileum i fjol) med fyra daghemsavdelningar och en lekskoledel (som det då hette).

Den placerades centralt i bostadsområdet, i södra delen av kvarteret Berghemsskolan med skolan i norra ändan plus grusplan för bollsporter och isdito – även löparbanor – i mitten med parkytor och skog omkring samt lätt tillgänglig för allmänheten.

Denna föredömliga planering för barn från ett år till och med årskurs sex har nu fått sin raka motsats med utan förvarning börja gräva på grusplanen för en förskola om fyra avdelningar som mer planeras för andra barn än från Berghem då för få detaljplaner finns klara i Umeå.

Ändå har kommunen sedan länge höga mål för befolkningsutvecklingen, 200 000 senast år 2050, men i översiktsplaner ej visat på förskolor och skolor och därmed kunnat förbereda för detaljplaner i god tid.

Så har inte gjorts, varför avvecklingsbara paviljonger blivit standard numera. Jag har i 30 år påvisat den bristande långsiktigheten och i kontakter med kommunen i stället förordat fasta barnomsorgsbyggnader i god tid.

Den nu uppkomna situationen med mark ej klar för barnomsorg är därmed självförvållad av kommunen. Dagisbarnen har glömts bort vilket nu drabbar en skola, likt dominoteorin och där förskolebarn och skolelever ställs mot varandra på Berghem.

Än värre är att för ett par år sedan förlorade eleverna rast- och lekytor centralt på skoltomten på grund av ny förskola ihop med skolan (vid matbespisningen). Nu sägs att man kan bygga ny grusplan. Men då måste träd tas bort och så ställs behov mot varandra, igen och på grund av bristande framförhållning.

Förutseende nu är att lära av historien och att inte ta bort en flitigt använd grusplan för skolbarnen och för allmänheten. Det går också att få en mer bestående och bättre lösning på Berghem.

Fler förskoleplatser kan göras med omgörningar och nybyggnation kring gamla skolpaviljongerna på Berghemsskolans och angränsande mark. Bättre är också att vid nuvarande 51-åriga Berghems förskola bygga en smart lösning som integreras med denna, samordna kök och annat och få en större enhet upp till 10 avdelningar.

För några år sedan när planer kom på förskola ihop med skolan på Berghem, lanserade jag exempel på sådan integrering, se illustration här och mitt förslag i två plan och rymma fyra avdelningar. Samt rädda grusplanen och skogen omkring för skoländamål!

Men parallellt med snabba-ryck-platser måste nu Umeå kommun på allvar leva upp till vad befolkningsmål innebär, nämligen att också ha tydliga förskole- och skolmål för lokaler. Börja med att kika om nu planerade förtätningsbostäder har säkrat förskolebehoven.

Fortsätt sedan med långsiktighet där mycket finns att lära av barnomsorgshistoria i Umeå och kommunen är välkommen att höra av sig om nya idéer och uppslag för bättre måluppfyllelse.

Urban Bengtson

Hotades med polis för protest mot dagisplaner i Umeå utan beslut…?! Låt andra möjligheter få prövas.

Av , , 2 kommentarer 1

Ja, det är sant! Föräldrar har nu hotats med polisingripande (för att vistas innanför byggstängsel) för protester mot dagisplanerna på Berghem, grusplanen för uteaktiviteter (även för allmänheten) förminskas och försämras pga hastiga planer för paviljongförskola som inte verkar ha formella politiska beslut att genomföras.

Detta fick jag veta när jag just skickat ett e-brev till S-kommunalrådet Margareta Rönngren (tidigare bl a ordf. i För- och grundskolenämnden med budskapet om en timeout och pröva planerna i kommunstyrelsen, se här utdrag ur e-brevet som också skickats för kännedom till ordf och v.ordf i dagens F-o G-nämnden samt i Byggnadsnämnden plus ansvariga fastighetschefen Karin Isaksson.

Hej!

Då vi genom åren, decennier, haft kontakter kring barnomsorgsplanering, dagisidéer och förskolemiljöer, vill jag ge mina synpunkter på de aktuella planerna för förskolepaviljonger om 4 avd på grusplanen mellan Berghemsskolan och Berghems barnstuga (1966), nu Berghems förskola.

—-

Berghems barnomsorgshistoria.

1966 stod Berghems barnstuga klar, daghem på min tid där på 1970-talet, numera förskola. Den fick Umeås, hittills, mest genomtänkta planering i södra ändan av en skoltomt och Berghemsskolan i norr. Berghems enda stora gemensamma park- och skogsområde däremellan med grusplan för bollsporter och isdito för skolan och allmänheten, har sedan utvecklats med fin lekdel (drakleksplats), allt lätt tillgängligt för bil efter Skidspåret och gångmässigt runt om – naggas nu rejält och det mitt i.
——-

Dagens förskoleplaner och skoldito utomhus på Berghem

Skolans elever, liksom fritids, fick nyligen en stor del av skolutemiljön närmast skolan halverad genom ny förskola ihop med matsalsdelen på skolan (så att nytt kök kunde byggas).

Därför behöver  eleverna än mer utemiljön söderut i skogen och på grusplanen. 

Biltrafiken på morgnar och eftermiddagar kommer att öka rejält med 60 barn och där många kommer i bil då platserna i stor utsträckning blir för barn utanför Berghem. Vi bor i korsningen Skidspåret och Axtorpsvägen och ser dagiigen nuvarande trafik.

——-
Timeout i planerna – erbjudande 
Allt detta är också viktigt att reda ut varför en timeout vore bra för alla parter.

Då kan andra möjligheter, och snabba, som kostar mindre och inte sätter barn mot elever, få prövas. 

——- 

Umeåidé om Fritidscentrum realitet i Göteborg av idrottsaktören Serneke. Idé för Umeå näringsliv +kommunen?

Av , , Bli först att kommentera 0

Idén om Umeå Fritidscentrum på Noliaområdet av idrotts- och föreningserfarne umebon Gunnar Wahlberg presenterat av reklam- och sportprofilen Anders Bengtsson i VK-debatt i lördags, 30/9, är både spännande och välgjord. Se här ingress och illustration.

Befolkningsökning ställer krav på unik anläggning

(2017-09-30) Bristen på lokaler för Umeås ideella föreningar är redan skriande – och ökar i takt med att kommunen växer. Umeå fritidscentrum – med en evenemangs-/fotbollsdel, en bostadsdel, en kontorsdel och en föreningsdel – skulle kunna bli en gemensam anläggning för alla Umeås föreningar. Anläggningen ska ses som ett koncept, något att sikta mot.
https://www.vk.se/2104138/befolkningsokning-staller-krav-pa-unik-anlaggning

Umeå Fritidscentrum Wahl

Idén är verkligen värd bättre öde att seriöst tas upp av umepolitiken, gärna också av näringsliv i Umeå (kanske gjort redan, men inte nått fram i kommunkorridorerna?) Och jämföra med Göteborgs koncept i samma anda som företagaren Ola Serneke nu förverkligat och jag hade en blogg om för drygt två år sedan, se här rubrik och länk.

Superarena för Umeå? Göteborg Nya Arena: Fullstor inomhusplan för fotboll, skidspår inomhus, sporthallar för basket, handboll, volleyboll, innebandy och badminton, gym, restauranger, hotell med 121 rum, kontor, butik, konferens, skolor…

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2015/04/24/superarena-for-umea-goteborg-nya-arena-fullstor-inomhusplan-for-fotboll-skidspar-inomhus-sporthallar-for-basket-handboll-volleyboll-innebandy-och-badminton-gym-restauranger-hotell-med-121-ru-2/

Och så här kan man bl a se och läsa på http://www.prioritetsernekearena.se

Prioritet Serneke Arena har sju våningar sport, med allt från längdskidåkning till handboll och fotboll.
Grundskola och gymnasium med idrottsinriktning på två våningar.
Gym, föreningslokaler, skadeklinik, hotell, konferenslokaler, restaurang, bar och caféer.
Allt på 45 300 m2 – Välkommen!

Sernekea arena

SÅ VARFÖR INTE STUDIEBESÖK I GÖTEBORG OCH G WAHLBERG BJUDS MED?

Umeåidé om Fritidscentrum realitet i Göteborg av idrottsaktören Serneke. Idé för Umeå näringsliv +kommunen?

Av , , Bli först att kommentera 0

Idén om Umeå Fritidscentrum på Noliaområdet av idrotts- och föreningserfarne umebon Gunnar Wahlberg presenterat av reklam- och sportprofilen Anders Bengtsson i VK-debatt i lördags, 30/9, är både spännande och välgjord. Se här ingress och illustration.

Befolkningsökning ställer krav på unik anläggning

(2017-09-30) Bristen på lokaler för Umeås ideella föreningar är redan skriande – och ökar i takt med att kommunen växer. Umeå fritidscentrum – med en evenemangs-/fotbollsdel, en bostadsdel, en kontorsdel och en föreningsdel – skulle kunna bli en gemensam anläggning för alla Umeås föreningar. Anläggningen ska ses som ett koncept, något att sikta mot.
https://www.vk.se/2104138/befolkningsokning-staller-krav-pa-unik-anlaggning

Umeå Fritidscentrum Wahl

Idén är verkligen värd bättre öde att seriöst tas upp av umepolitiken, gärna också av näringsliv i Umeå (kanske gjort redan, men inte nått fram i kommunkorridorerna?) Och jämföra med Göteborgs koncept i samma anda som företagaren Ola Serneke nu förverkligat och jag hade en blogg om för drygt två år sedan, se här rubrik och länk.

Superarena för Umeå? Göteborg Nya Arena: Fullstor inomhusplan för fotboll, skidspår inomhus, sporthallar för basket, handboll, volleyboll, innebandy och badminton, gym, restauranger, hotell med 121 rum, kontor, butik, konferens, skolor…

http://blogg.vk.se/umeas-basta/2015/04/24/superarena-for-umea-goteborg-nya-arena-fullstor-inomhusplan-for-fotboll-skidspar-inomhus-sporthallar-for-basket-handboll-volleyboll-innebandy-och-badminton-gym-restauranger-hotell-med-121-ru-2/

Och så här kan man bl a se och läsa på http://www.prioritetsernekearena.se

Prioritet Serneke Arena har sju våningar sport, med allt från längdskidåkning till handboll och fotboll.
Grundskola och gymnasium med idrottsinriktning på två våningar.
Gym, föreningslokaler, skadeklinik, hotell, konferenslokaler, restaurang, bar och caféer.
Allt på 45 300 m2 – Välkommen!

Sernekea arena

SÅ VARFÖR INTE STUDIEBESÖK I GÖTEBORG OCH G WAHLBERG BJUDS MED?