Krogen ”Gymnastiken” invid idrotts-, barn- och ungdomshall i Umeås city?

Av , , Bli först att kommentera 0

På min blogg 14/10 http://blogg.vk.se/umeas-basta/2016/10/14/ej-krog-i-ga-gymnastikenhuset-endast-handel-nya-hus-vid-badbygget-vad-galler-gor-om-2/

undrade jag vad som gäller för gamla gymnastikenhuset, restaurangmöjligheter eller inte, då planbeskrivningen var

”Gymnastikhuset ges beteckningen [C] vilket här medger handel men ej kontor, restaurangverksamhet samt samlingslokal.”

DVS DET GICK ATT LÄSA IN OM ”ej” för ”restaurangverksamhet”

http://www.umea.se/download/18.5a20b567158732b42aad798/1480352963635/Planbeskrivning+granskning+m+uskrift.pdf

NU STÅR DET I FÖRSLAG FÖR NY DETALJPLAN HÄR:

”Gymnastikhuset ges beteckningen [C] vilket här medger restaurangverksamhet, samlingslokal, handel men ej kontor”

http://www.umea.se/download/18.4a811e861571b5b2a3e12aca/1474887203423/Planbeskrivning.pdf

DVS ORDFÖLJDEN ÄR ÄNDRAD (pga min blogg??) så att krog är möjlig, dvs även då saluhall + krog och café, idéer som framförts ibland.

Man kan yttra sig om detaljplaneförslaget till den 13/12 och så småningom går det till Kommunfullmäktige för beslut. Och då ställs ”restaurangverksamhet” mot ett beslut i KF från maj 2015 angående serveringstillstånd nära barn- och ungdomsmiljöer:

Nanna alkoholregeler

Denna skrivning ville Moderaterna och Liberalerna stryka pga oro för något, vad sades inte. Men övriga partier godtog den och blev majoritetsbeslut, ett beslut ordföranden i Individ- och familjenämnden, Andreas Lundgren (S), tydliggjorde därefter på sin blogg http://blogg.vk.se/lundgren/2015/05/25/viktig-framgang/ med bl a följande:

Förslaget innebär också ett tydligt försvar av ungdomsmiljöer, där en ambition är att dra en tydlig linje i sanden och freda dessa på lång sikt. Det är strategiskt helt rätt. Vi skärper skrivningar kring fredandet av alkohol och i dess närhet från fritidsgårdar, ungdomsmiljöer men även skolor och dess omedelbara närhet. Förslaget pekar också ut att drogliberala rörelser, sexklubbar och närhet till behandlingshem för missbrukare inte bör beviljas serveringstillstånd. En helt riktig och framåtsyftande skrivning.

OCH NOG HAR GYMNASTIKENHUSET MER ÄN ”OMEDELBART NÄRHET” GENOM ATT LIGGA INVID EN IDROTTS-, BARN- OCH UNGDOMSHALL, NYA BAD- OCH SIMANLÄGGNINGEN I SAMMA KVARTER, NANNA 6/7, I UMEÅS CITY?!

Så nu kan två restaurangplaner, nya Guitars (se föregående blogg 25/11) och i gymnastikenhuset komma att prövas mot ovan KF-beslut (kanske fler senare). Men avvecklas för barn, ungdomar och idrott på kv Nanna och nytt fås i fritidsområde, så försvinner ”oron” för krognäringen här. Och mer gynnsamt för centrums framtid?!

Nanna detaljplan gymn

Nya Guitars riskerar stoppas av nya kommunregler för alkoholtillstånd?

Av , , 2 kommentarer 0

SÄKERT VÄLKOMNAS ATT GUITARS-KROG ÅTERUPPSTÅR MED NYA ÄGARE OCH DRIFTARE. MEN DÅ MÅSTE NYA ALKOHOLTILLSTÅND SÖKAS FÖR VERKSAMHETEN.

Restaurang och musikscen i ny Guitars-krog

NÖJE Det blir en restaurang, pub och musikscen när den nya ägaren tar över Guitars-krogen.

IDAG FINNS EN BAD- OCH SIMANLÄGGNING NÄRA MED BARN- OCH UNGDOMAR DÄR NEDAN NYA KOMMUNREGEL I UMEÅ FÖR SERVERINGSTILLSTÅND DÅ SKA PRÖVAS.

Nanna alkoholregeler

SÅ VAD BLIR DÅ FÖR OMEDELBAR NÄRHET? JA, EN REGERINGSRÄTTDOM GODTOG FÖR TRANÅS KOMMUN AVSLAG AV SOCIALNÄMNDEN FÖR AVSTÅND PÅ 100-150 M.

Nanna regeringsrätten

ETT AVSTÅND SOM GUITARS HAMNAR INOM, ÄVEN FÖR UTESERVERING. MODERATER OCH LIBERALER VILLE INTE ANTA KOMMUNREGELN VID BESLUT MAJ 2015 FÖR ORO I CENTRUM MAN INTE SA VILKEN. KANSKE ANADE MAN DETTA. MEDIER FRÅGA!

Nanna krog drog 2

ELLER SÅ KAN UMEPOLTIKEN FUNDERA PÅ NYTT FÖR BAD/SIMNING FÖR UNGA I LÄGE SOM INTE STÖR FÖR DEN KROG-UTVECKLING SOM CENTRUM HAR NU.

Tack Magnus Uggla + orkester för musikmonologen! Stora applåder.

Av , , Bli först att kommentera 0

Musikmonologen av artisten Magnus Uggla med orkester i fullsatt Idunteatern i Umeå måndag/tisdag om hans livande liv fick stora applåder och stående ovationer samt hyllande recensioner i pressen. Här bildcollage från konserten som extra tack och beröm! Nedan..

Magnus Uggla b

i mitten fr v Anders Nygårds, Annika Granlund, MU och Rickard Nilsson med nöjda miner.

UMEÅ. MER TID. (förskola/fritidshem)! S i Umeå, ge jämlika tider på dagis! Alliansen, ge valfrihet för syskontider!

Av , , 2 kommentarer 0

Medan statsminister Stefan Löfven läser mitt brev (se föregående bloggar) om att ge alla förskoleföräldrar i Sverige möjlighet till heltid för äldresyskon på dagis och lyssnar på S-partivänner i Stockholm, kan Umeå kommun gå före och genast ändra i nuvarande regler om minst 3 tim/dag eller minst 15 tim/veckan till MER ÄN OCH UPP TILL HELTID.

S i Umeå kan motivera med att det ska vara jämlika tider, dvs alla barn räknas lika oavsett familjesituation, båda föräldrar, separerade föräldrar, arbetssökande och föräldralediga.

Allianspartierna kan motivera med en av sina politiska ideologier om valfrihet till att det ska gälla i närvarotider också och därmed föräldrar bestämma antal timmar för äldresyskon.

S-ordföranden i För- och grundskolenämnden, Moa Brydsten, kan motivera sig till vad företrädaren på samma post, Margareta Rönngren, utlovade inför ett allmän val, se nedan från min blogg i fredags.

Inför valet 2006 utlovade Umeås S-kommunalrådet Margareta Rönngren, då som För- och grundskolenämndens ordförande, 6 tim/dag för föräldraledigas förskolebarn om Mona Sahlin blev statsminister. Det blev ingen S-regering men Rönngren gjorde ingen förändring av mer än skollagens ”minst 15 tim/veckan”. Nu regerar S-MP inte med Sahlin utan en man, Stefan Löfvén. Och då ska väl vallöftet från förr också gälla. Eller?

Slutligen, tips till medier i Umeå, följ gärna upp mitt brev till statsministern samt hör med Rönngren och Brydsten här. Hör också med kommunalråden Hans Lindberg (S) och Anders Ågren (M) om mer timmar för äldresyskon i barnomsorgen (dagis och fritids) kan passa in i umemottot UMEÅ. MER TID. (i förskola/fritidshem)

Statsministern fick brev om valfrihet i tider på dagis för äldresyskon. Ja!?

Av , , Bli först att kommentera 0

Det gick att få mitt brev till statsminister Stefan Löfven vid allmänhetens möte på Fika i Väven på fredagseftermiddagen. Brevet visades på gårdagens blogg  om att ge förskoleföräldrar valfrihet i tider på dagis för äldresyskon till nytt barn i familjen.

Stockholms stad har så nu medan de flesta  kommuner, även Umeå, har 15 timmar i veckan, dvs inte mer än de minst 3 tim/dag skollagen säger trots att detta går om föräldrar står på sig och hävdar att syskonet behöver mer (vet själv syskon som haft heltid).

Här bilder från Fika-träffen med statsministern och fullsatt ”fikarum”. I mitten Löfvén framför mottot ”Svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas”. Och utveckla är att säga ja till mitt förslag om föräldravalfrihet i tider, avveckla är att begränsa som idag (utom Stockholm).

Stefan Löfven Fika syskon b

Efter anförandet som fick många applåder av, säkert, en trogen S-publik var det strid ström att bli fotad med partiledaren/statsministern. Jag fick inte ge brevet direkt det var vakternas direktiv, men en vänlig sekreterare tog emot det så det når fram. Och med ett Ja snart?

PÅ MIN ÖNSKAN ENLIGT FÖLJANDE:

Hoppas du tar dig tid och finner

att det ska vara jämlika förutsättningar i barnomsorgen, här dagis och fritids, i hela Sverige, att Stockholm då står modell för föräldrars valfrihet i tider i förskolan och fritidshemmen för sina barn och oavsett familje- och syskonvillkor eftersom alla barn ska räknas lika värda (även i tider i barnomsorgen).

Mvh/

Urban Bengtson, Umeå,

Statsminister Stefan Löfvén, låt Stockholmsmodellen om valfrihet i tider på dagis för äldresyskon bli rikslikare för Sveriges kommuner!

Av , , Bli först att kommentera 0

IDAG HOPPAS JAG KUNNA ÖVERLÄMNA NEDAN INNEHÅLL I ETT BREV TILL STATSMINISTER STEFAN LÖFVÉN VID HANS FRÅGESTUND IDAG PÅ VÄVEN I UMEÅ. OCH MED BUDSKAPET OM VALFRIHET I TIDER PÅ DAGIS/FRITIDS GÄLLANDE ÄLDRESYSKON SOM FÅTT ETT LILLASYSKON. EN VALFRIHET STOCKHOLMS STAD INFÖRT OCH JAG LÄNGE FÖRT OPINION FÖR ATT FÅ I UMEÅ KOMMUN.

Hej!

Här är mitt budskap till dig som statsminister angående valfrihet i tid på dagis/fritids
för äldresyskon när det/de får nytt syskon och en förälder är hemma har föräldrapenning för.
Nedan är från Sveriges Radio om Stockholms stad som nu går före och ger rätt till heltid.
Därunder är min önskan till Umeå kommun att göra sammalunda.
Och sist är på Google om bloggar där jag säger samma sak till utbildningsminister
Gustav Fridolin från min blogg på vk.se och även skickat som brev (dock ej svar än).

Hoppas du tar dig tid och finner
att det ska vara jämlika förutsättningar i barnomsorgen, här dagis och fritids, i hela Sverige
att Stockholm då står modell för föräldrars valfrihet i tider i förskolan och fritidshemmen för sina barn
och oavsett familje- och syskonvillkor eftersom alla barn ska räknas lika värda (även i tider i barnomsorgen).
Mvh/

Urban Bengtson, Umeå,

 

NEDAN från SR i HÖST:

Hur många timmar i veckan ska barn som just fått ett syskon kunna gå i förskolan? Nu blir Stockholms Stad först i landet med att tillåta de barnen att gå full tid.

– Det här är en valfrihetsreform som handlar om alla barns rätt till förskolan – även de barn som har föräldrar som är föräldralediga. Men det kommer inte att påverka förskolornas verksamheter i större utsträckning, säger Karin Gustafsson, biträdande socialdemokratiskt finansborgarråd i Stockholm.

Föräldrarna ska själva bedöma barnets behov av förskola, säger hon.

Anna Dannert, föreståndare på Mosebacke Förskola i Stockholm, säger att hon inte kan se barnperspektivet i förslaget, säger hon.

– Barnet som blir storasyskon har ett stort jobb hemma och måste hitta sin nya roll i familjen när syskonet kommer. Sex timmar per dag på förskolan är då lagom och bra för barnen, säger Anna Dannert.

Studio Ett
[email protected]

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6535243

 

Låt Umeå bli bättre än Stockholm! (FÖRSLAG FRÅN URBAN BENGTSON, UMEÅ)

Inför valet 2006 utlovade Umeås S-kommunalrådet Margareta Rönngren, då som För- och grundskolenämndens ordförande, 6 tim/dag för föräldraledigas förskolebarn om Mona Sahlin blev statsminister. Det blev ingen S-regering men Rönngren gjorde ingen förändring av mer än skollagens ”minst 15 tim/veckan”. Nu regerar S-MP inte med Sahlin utan en man, Stefan Löfvén. Och då ska väl vallöftet från förr också gälla. Eller?

Eller vill allianspartierna i Umeå kommun (+ Alliansen på riksplan) leva upp till återkommande valfrihetskoncept även för barn och familjer, här alla barns lika rätt till tider på förskola/fritidshem och föräldrars rätt att bestämma? Och göra så att Norrlands huvudstad (om det är Umeå) blir lika bra för barn/elever som Stockholm, eller bättre.

 

Gustav Fridolin! Ge barn/elever lika rätt till tider och föräldrar valfrihet! Stoppa kommuners syskon-trixande!

Av , 2 mars 2015 kl 18:36,  Bli först att kommentera   0

Gustav Fridolin! Ge barn/elever lika rätt till tider och föräldrar valfrihet …

2 mars 2015 – Ditt barn har rätt till plats i fritidshem mellan 6 och 9 års ålder, under den … har även rätt till fritidshemsplats under föräldraledighet vid nyfött syskon. … Eller behövs att näringslivsfolk i Umeåblir barnpolitiska och visa att bästa …

mars | 2015 | Umeås Bästa (UB) – Västerbottens-Kuriren – Bloggen

25 mars 2015 – Umeås Bästa logga: UMEÅ kommun eller KOMMUN umeå? … Ditt barn har rätt till plats i fritidshem mellan 6 och 9 års ålder, under den tid som du som … För syskon på dagis/i förskola sägs däremot om laglig rätt till minst 15 …

 

Skollagen

5 § Barn ska från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt.

6 § Barn, vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen (1995:584) för vård av annat barn, ska från och med ett års ålder erbjudas förskola under minst tre timmar per dag eller 15 timmar i veckan.

7 § Barn ska även i andra fall än som avses i 5 och 6 §§ erbjudas förskola, om de av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Min kommentar
§ 6 ger rätt till minst 15 tim/veckan, alltså MINST, inte MAX som många kommuner har och en del t o m skriver in max och gör då lagbrott.
§ 5 ger barnet tid ”i den omfattning det behövs” och av olika skäl där ”andra skäl” (§ 7) mycket väl kan vara hur familjen
bedömer det blir för ett äldresyskon till nytt barn, t ex separerade familjer (har på nära håll sett detta och syskonet fick heltid),
MEN varför göra skillnad och VEM/VILKA avgör? 
 
Jo, föräldarna ytterst, ingen politisk nämnd, tjänsteman eller personal.
 
 
UMEÅ DEN 18/11 2016
 
Urban Bengtson, Umeå 

UMEÅ – satsa på sociala innovationer med ”tänknologi”, entreprenörer och tjänsteföretagande i ett SINNOVUM.

Av , , Bli först att kommentera 0

Sociala uppfinningar eller social inventions uppmärksammades i mitten på 1980-talet i England och växte fram i Sverige i form av en ideell satsning Svenska Institutet för Sociala Uppfinningar, SISU, som bl a ordnade tävlingar. Jag hade 1990 min ”sociala uppfinning” en flexibel dagismodell utifrån nytänkt planlösning och fick hedersomnämnande.

Nu 30 år senare kan man säga att modellen passar in i det som idag sprids i Sverige – sociala innovationer – som sedan en tid har ett centrum i Sverige vid Malmö högskola, ”Mötesplats sociala innovationer”. Där arrangerades nyligen en ”Summit” med många medverkande och med stort gensvar enl. hemsidan, http://www.socialinnovation.se/sv/

AIMday i Umeå om sociala innovationer

Idag onsdag 16/11 slår Umeå universitet genom Externa relationer ett slag för sociala innovationer genom möten/workshops i en AIMday där intresserade av/verkande inom sociala innovationer möter forskare på detta tema och med frågor/idéer/förslag diskuterar dessa. Nedan bildcollage visar överst t v Malmösatsningen och t h om AIMday här.

I mittenraden om 100 sociala innovationer vid ”summiten” och vad SI är. I mitten från min bok (se längre ner) från 2001, Sociala Uppfinningar är ITiden, ett presentationmaterial med historik i världen, Sverige och Umeå, om SI och exempel från bokens 100 + 1 idéer.

Sociala innovationer collage b

Närmast ovan, t v, bilder är min sociala innovation, en flexibel dagismodell med nytänkt planlösning/uformning nu förverkligad i förskolan Professorn Campus i Universitetsstaden (norr om friidrottsarenan på campus) i ett innovationsprojekt vid Uminova Innovation. Och t h en kommande, i Umeå?, simkanal med strömmande vatten med innovationen lättare – säkrare siminlärning då och ge nya träningsmetoder och simtävlingar + roligare motionssim.

I Umeå/Västerbotten är Coompanion, organisation för kooperativt företagande, föregångare för att kanalisera sådana här idéer som ger mer ”mjuka” tjänster än hårda produkter, mer ”tänknik” än teknik och jag beskriver i min bok. Boken har en länshistoria då den har ursprung genom stöd från Almi Västerbotten i en förstudie och där boken sedan fick stöttning från Uminova Center samt Näringslivsservice i Umeå kommun.

Umeå rustat för tänknologi och ett SINNOVUM

Så Umeå är idag väl rustat för satsa på sociala (gärna också pedagogiska) innovationer för samhällsentreprenörskap och tjänsteföretagande, där tänknik även ger tekniska produkter, dvs det sociala/pedagogiska samverkar med teknologi och IT för att med UmU-utbildning i ”tänknologi” plus Sociala INNOVationsverkstäder i UMeå skapa ett SINNOVUM.

Därmed är historiken jag och andra, även Umeå uppfinnareförening, var med kring ”sociala uppfinningar”, ikapp nuet för att skapa framtid och göra Umeå framåt i Sverige för detta, även benämnt tjänsteinnovationer. Eller som jag ibland säger ”känns-de-innovationer” därför att de inte är lika enkla att ”ta på” som uppfinnarprodukter med företagande.

Nedan är från min hemsida www.ubbi.se om boken plus recensioner.

UBBI-bordet”Sociala Uppfinningar är ITiden” är en bok om sociala uppfinningar som handlar om mjuka innovationer och mer av tänknik.Från uppfinning till affärsidé – om metodik för sociala uppfinningar. Så kan denna för Sverige unika bok om sociala uppfinningar sammanfattas. Boken har två delar. Den första handlar om historik, teori, metodik och företagande-analys med exempel och illustrationer, allt omkring begreppet sociala uppfinningar. Bokens andra del ger exempel på 100 sociala uppfinningar där författaren Urban Bengtson står för hälften.Boken har fått goda vitsord i media. Här är några exempel på detta:
”Urban Bengtson, Umeå är civilekonomen som blev förskollärare, idékonsult och även uppfinnare, både i social och teknisk mening. Nu kan han också lägga författare till sina yrken.”Så inleder Owe Eliasson sin artikel i Västerbottens-Kurien 28 februari 2002 och avslutar med:”Den 92-sidiga boken innehåller onekligen många råd. Tips både till den blivande uppfinnaren, till småföretagaren och den offentliga sektorn.”
I Västerbottens Folkblad Näringsliv den 15 maj 2002 recenserar Lars Bodén boken med bland annat följande:”Urban sysslar inte bara med att designa barnstugor och bord med varumärket UBBI. Han har även tankar kring sociala uppfinningar och förnyelse som han vill förmedla.””Boken är välskriven och ger läsaren en hel del att tänka på. Även ”hårda” pojkar och flickor behöver ta del av den mjuka sidan för att kunna förändra eller skapa nya produkter och tjänster. Ordlekarna är tänkvärda: Tänkniker, tänknologi och gruppfinning är några.”
Ur Västerbottningen den 6:e juni 2002:”Sociala uppfinningar har ingen naturlig plats i samhället idag.
Men det vill innovatören Urban Bengtson ändra på. Han arbetar med en idé om att försöka få till stånd ett centrum för sociala uppfinningar i Umeå.”Så skriver journalisten Peter Kärr och fortsätter:”Urban Bengtson har nu givit ut en bok om sociala uppfinningar med stöd från Innovationscentrum Västerbotten och Umeå näringslivsservice. Tekniska och sociala uppfinningar står inte emot varandra, tvärtom kan de komplettera varandra, anser Urban Bengtson.”
Ovan en bild från baksidan av boken som beskriver fyra av författarens uppfinningar, tre sociala (tänkniska) uppfinningar och en teknisk uppfinning.

FULLT i P-hus hot mot centrUmeå? Mer för vuxna gynnar citykommers! Lämpligt för debatt på Umeågalan.

Av , , Bli först att kommentera 1

Skylten FULLT på P-husen Parketten vid Storgatan/Plaza och Nanna vid Västra Kyrkogatan kan man då och då se redan kring lunchtid. Däremot har det nya P-huset Navet i badbygget vid ÖK haft fåtal bilar som på bilden överst t h med 199 lediga (av drygt 210) medan Nannas c:a 500 hade bara 79 lediga kl 12.30 den 25/9 i år. MEN…

Nanna P-hus fullt b

SE från i måndags 7/11 kl 13, FULLT på Navet och 72 lediga på Nanna. 1,5 tim tidigare var det 117, så troligen än mer upptaget därefter, kanske t o m FULLT.

Detta kan bli hot mot ”centrUmeå”, fler bad- och simbilar så minskas för bilbesökskommers i centrum. Dessa orostecken för centrums framtid kan vara lämpligt att diskutera idag/ikväll på Umeågalan när näringslivsfolk möts och en hel del umepolitiker vilka ”ställt till det” med att förlägga här ett så bilalstrande besöksmål, badhus/simhall för föreningar + äventyrsbadbygge med många familjebilar och skjutsande.

Men en bra lösning för fler P-platser för vuxna och gynna citykommers samt minska hot mot ”centUmeå” är att bygga nytt för bad/simning i friluftsläge och göra om på kv Nanna till mer för vuxna som då säkrare finner P-platser på Nanna och Navet.

Rädda Gammlia Idrottsområde som kommunplaner vill förstöra – men ger olika budskap i text och bilder.

Av , , Bli först att kommentera 1

SE HÄR HUR GAMMLIA IDROTTSOMRÅDE FÖRSTÖRS AV KOMMUNPLANER!

PÅ UMEÅ KOMMUNS HEMSIDA, se http://www.umea.se/umeakommun/byggaboochmiljo/stadsplaneringochbyggande/projekt/gammliaskogenstadsliden.4.5cf3a5681405d5210966a908.html

visas t h hur Gammliaskogen i Stadsliden ska utvecklas, men nere t v syns hur grusplanen norr om fotbollsplanen minskar/försvinner och simhallsområdet planeras för bostäder.

Nanna Gammlia Stadliden framtid

Detta innebär att tidigare storslagna planer (överst t v) på fler bostäder på grusplanen + riven simhall har dragits ner, men att skid-SM och SM-vecka vinter riskeras ändå, att ingångar till Stadsliden försvåras samt att Umeås äldsta idrottsområde förstörs till stor del (tvärtemot vad kommunen skriver i visioner, se längst ner).

FÖR 1925 INVIGDES GAMM-LIAVALLEN, SE T V OCH T H CYKELTÄVLING PÅ 50-TALET (notera ”bilbuss” varje kvart från torget, kanske en transportinnovation att ta efter idag).

Nanna Gammlia invignign

NEDAN ÄR FRÅN WIKIPEDIA OM STADSLIDEN OCH GAMMLIAOMRÅDET MED SKOGEN

Stadsliden är ett stort grönområde centralt i Umeå. I folkmun kallas det oftast för Gammliaskogen, på grund av närheten till Gammliaområdet. Området, som avsattes som parkmark 1974, upptar cirka 1,6 kvadratkilometer och består till största delen av granskog[1]. Området genomkorsas av ett antal motionsspår (från 1,9 till 10 km).

Nanna Stadsliden muséet

SOM UTVECKLATS MED ÄN MER SPÅR, SE OVAN SKYLT OCH MED BILDER FRÅN IDAG.

Nanna Umeå simhall 1970

1970 KOM UMEÅ SIMHALL I IDROTTSOMRÅDET MED UNIK UTFORMNING I SVERIGE

SOM NU KOMMUNEN VILL RIVA OCH RISKERA SKID-SM MED YTOR SOM BEHÖVS.

SE HÄR HÄROM DAGEN I VINTERSKRUD – NOG SKA DETTA RÄDDAS + UTVECKLAS?! 

Nanna Gammlia Umeå simhall b

OCH I ORD HAR UMEÅ KOMMUN BESLUTAT SÅ ENLIGT FÖLJANDE VISIONER:

Vision för Stadsliden

Stadsliden ska utvecklas med människors behov i centrum. Prioritet ska ligga på vardagsrekreation och motion, samt för pedagogisk verksamhet utomhus.

Stadsliden ska vara en tillgång för hela staden, ett värde som kan lyftas fram vid marknadsföring av Umeå. Skogens naturvärden ska värnas och dess skogsmiljöer ska utvecklas för att få bättre ekologisk funktion och därmed kunna ge ännu mer variationsrika naturupplevelser.

Genom tätare och mer omväxlande rekreations- och upplevelsevärden ska ännu fler besöka skogen och den ska också fungera för en växande stad.

Verksamheterna vid skidanläggningen Bräntbergsbacken, Västerbottens museum och Gammlia idrottscentrum är i dag stärkta av närheten till skogen. De banden ska behållas och utvecklas för att fungera bättre tillsammans som en helhet.

DVS ”GAMMLIA IDROTTSCENTRUM” MED NÄRHET TILL SKOGEN ”SKA BEHÅLLAS OCH UTVECKLAS”… ”SOM EN HELHET”

ÄNDÅ VISAR ILLUSTRATIONEN OVAN MOTSATSEN! 

VARFÖR SÄGER TEXT OCH BILDER OLIKA? SVARA GÄRNA UMEPOLITIKER…

Nalledisco på dagis. Nallens dag på Professorn Campus! Då blir en glad…

Av , , Bli först att kommentera 0

Nallens dag på Professorn Campus!

Idag firade vi på Professorn Campus nallens dag (eller ”internationella nalledagen”) genom att komma till förskolan i pyjamas med sina favoritgosedjur! På förmiddagen hade vi också ett nalledisco där hela förskolans barn lyssnade på musik, dansade och hade kul med sina gosedjur och alla pedagoger! (Var torsdag 27/10, min anm.)

Professorn nalldisco

Ovan bild med rubrik och bildtext hittade jag på hemsidan (http://www.professorn.nu/nallens-dag-pa-professorn-campus/) på nystartade (april i år) förskolan Professorn Campus med åtta avdelningar i två plan (4+4) placerade runt ett stort innetorg (Umeås största på ett dagis). Då blir en glad… dvs jag själv som ”uppfunnit” planlösningen med avdelningar och innetorg så här.

När innetorgets ytor inte används på detta sätt är de till för frukost, lunch och mellanmål (se borden i bakgrunden), vilket ger flexiblare arbetssätt och mångsidigare användning av torgrummet och avdelningsrummen. Som man visar här och säkert blir mer av framöver..

Campusdagis torg 2 b 2

Man kan kalla utformningen för en social innovation av förskoleytorna och väl värda att få efterföljare för kommande dagisbyggen i Umeå och annorstädes. Intressenter och förskoleaktörer är välkomna att höra av sig, t ex Umeå kommun…. Så här inbjudande ser det utifrån – två våningar och med ljusinsläpp till innetorget.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA