Umeås Bästa politiker är de som på allvar synar trafikökningens risker för Nannabad

Av , , 2 kommentarer 0

Umeås Bästa politiker är de som på allvar synar trafikökningens risker för ett Nannabad mitt i stan. Detta har inte gjorts än för den nu aktuella framtiden och riskerar än mindre bli gjord när nu Umeå kommun vill använda en detaljplan från 1948 (då trafiken vid Östra Kyrgogatan var minimal mot nu!!).

Igår pratade jag med en politiker i S- och V-styret i Umeå kommun. Själv är politikern emot Nannabadplanerna, men just nu prioriteras inte detta i "partiet" och ses inte som en så viktig kommande valfråga.

Dock blev det gensvar för att noga studera hela trafikmiljön i centrumfyrkanten. Och, uppfattade jag, medhåll för att den förväntade trafikökningen i framtiden med både bad och P-hus på Nannakvarteret, kan stjälpa bad- och simplanerna där. När jag dessutom nämnde alla de utflyktsbadbussar som kommer till en äventyrsbad (vi som varit i Ö-vik vet att det kan bli rätt många), och ska in där och sedan ut och parkeras någonstans och tillbaka (i em-trafik), hörde jag nästan ett klart NEJ till Nannabad.

En annan politiker som kanske också vill uppmärksamma denna centrumfarliga problematik, är Folkpartiets Peder Westerberg. Idag har han en blogg om tung trafik och luftmiljön i Umeå. Detta gav hopp om en som (är yrkesverksam inom lastbilsbransvhen) är både kunnig och intresserad av att sätta sig in i trafikriskerna för ett bil- och bussalstrande BAD mitt i centrum.

Därför skrev jag nedan kommentar till FP-politikerns blogginlägg.

Visst är det bra om tung trafik som lastbilar och långtradare leds från centrum av Umeå och som politiken syftar till (sedan får man ju se  om medlen fungerar och luften blir bättre).

Men varför uppmärksammas inte den överhängande risken för både sämre luft- och trafikmiljö samt högre olycksrisker därmed, genom det planerade äventyrsbadet, 50:a och undervisningsbassänger i citykärnan, på Nannakvarteret på samma sätt som den trafiken?

Vi som sysslar med simning och har haft barn och nu barnbarn vet att det är mest med bilar och hyrda bussar man tar sig till bad- och simanläggningar inomhus. En siffra på 70 procent brukar anges av badbranschen.

Politikargument om kommunala bussar i stället för skolbaden kan avfärdas med skolförvaltningens eget remissvar till badutredningen som säger att detta inte går pga schemaläggningsproblem. Och tilläggas kan att logistikerna för skolbadbussar och ordinarie busstrafik är olika.

Eftersom du med din yrkesbakgrund som åkare kan trafik, kanske du vill sätta sig in i hur illa och fel, eller snarare hur lite, de växande bil- och bussproblemen plus de gåendes och cyklandes (av de 30 procenten), som finns utrett, analyserat och beslutat av Umeå kommun kring trafikökningen runt Nannakvarteret.

Och som får en påspädning ingen kan föreställa sig av ökad ÖK-trafik när IKEA och köpcentrumet där står klart. Bara denna osäkerhet i bedömningen, borde räcka för att ta en timeout (helst avbryta enligt min mening) för Nannabadplanerna.

Kanske Folkpartiet vill ta ett ansvar för "folket" i Umeå och ta "parti" för en bättre och hälsosammare trafik- luft- och riskmiljö genom att agera för hälsosammande bad- och simanläggning på plats utan dessa  farligheter för människa och miljö i Umeås citykärna.

Så med miljöintresserade politiker både till vänster och höger i Umeåpolitiken ökar möjligheterna att kunskap om Nannabadplanernas växande trafik- och miljörisker äntligen tas på allvar, får uppmärksamhet och till slut leder till avbrytande av denna även i andra avssenden ogenomtänkta bad- och simplanering i kommunen.

Umeås Bästa debatt som i Nydalaplaneringen behövs även för Nannabadplanerna

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa debatt som i Nydalaplaneringen behövs även för Nannabadplanerna. Gårdagens diskussion i kommunfullmäktige var intressant. Många röster kom till tals i en för stadens och fritidens framtid viktig fråga.

Alla politiker ville värna utifrån sina argument allmänhetens behov och påminde den historia som präglar området. Några betonade ekonomin, vem ska betala?, liksom tillgängligheten. Och det pratades också om att kunna ändra sig, åt olika håll.

MEN, är inte Umeå stads och fritidens framtid för en ny bad- och simanläggning inomhus lika angelägen att få genomlysning som Nydalaområdet utomhus???

Svaret på den frågan hade säkert blivit JA om den ställts i samband med valrörelsen 2006. Då hade Badutredningen sagt sitt på våren och sagt inte (med fet stil) till äventyrsbad, 50-metersbassäng, etc på just Nannakvarteret.

Sex månader senare beslöts plötsligt och oförberett om sådana Nannabadplaner. Snart sex år senare finns än ingen ritning framme, ingen ekonomi presenterad och inga beslut tagits i fullmäktige om olika alternativ från utredningen, inte ens diskuterats och värderats.

Nu har det bildats ett kommunalt bolag för att de privata aktörerna, enligt politiska uppgifter, inte kunde komma överens med kommunen om ekonomin. Inte heller denna fråga har fullmäktige diskuterat utifrån att kommunpolitikerna 2007 klargjorde att kommunen inte ska planera, bygga och äga ett nytt Bad.

Nydalaframtiden avgörs i framtiden och där betyder gårdagens fullmäktigedebatt en hel del och vi som lyssnade fick också känslan av att politikerna vill bry sig här.

Bad- och simframtiden inomhus, den vill samma "öppna" debattsugna politiker sluta inom sig och i partigrupper med så lite insyn som möjligt (undantag finns, men de är få).

VARFÖR gör Umeås politiker och partier skillnad på ett fritids- och stadsområde utomhus med ett liknande område inomhus, dvs Nannabadplanerna och inte låter alternativ få diskuteras och beslutas om i kommunfullmäktige?

Särskilt de två högsta kommunalråden Lennart Holmlund (S) och Anders Ågren (M), se under bilderna nedan, t v Nydala som utreds noga, diskuteras öppet och beslutas i fullmäktige med t h Nanna där beslutet tas slutet, utan öppenhet och slarvigt planerats emot badutredning.

OCH varför kan de två kommunalråden Holmlund och Ågren göra så olika även historiskt, se följande:

Så här frågade M:s gruppledare Anders Ågren i januarifullmäktige 2006 S-kommunalrådet Lennart Holmlund:

"Är du beredd att låta fullmäktige avgöra placeringen av det nya badet i Umeå?"

Och Holmlund svarade:

"Ja, självklart. Ett nytt badhus måste föregås av en detaljplan som måste antas av fullmäktige. Så fullmäktige kommer därför att ha sista ordet i frågan."

Varpå Ågren enligt VK:s reportage 31/1 ansåg att då är frågan i praktiken avgjord innan den kommer på fullmäktiges bord med

"Återigen får vi en situation där kommunfullmäktige blir bortdribblat i en för umeborna viktig fråga."

Så med nuvarande "ofullmäktiga" bad- och simplaner inomhus gör moderatledaren Anders Ågren idag det han anmärkte på för sex år sedan liksom socialdemokratledaren Lennart Holmlund gör tvärtom i fråga om ny detaljplan för nu ska en gammal, 65 år, gälla.

 Ovan finns att läsa på sidan 18 i min bok Umeås Bad Historia och Framtidens Simning, så det kanske ur kunskaps- och historiesynvinkel vore bra om de båda kommunalråden läser min bok (om de inte gjort det redan?)

Jag vill avsluta denna Umeå Bästa-blogg med ett "Nydaladebattcitat" av M-Ågren, historieutbildad och dito lärare, sa med anledning att moderaterna ändrat sig om Nydalastugorna: "Det gäller att uppdatera sig på verkligheten".

Så sant som det är sagt!

Och bör kunna gälla för bad- och simplanerna också.

 

 

Umeås Bästa inom bad/simning fås om medborgarförslag där fullmäktige beslutar – som Nydala

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa inom bad/simning fås om medborgarförslag där fullmäktige beslutar – som Nydala. Det handlar om de två medborgarförslag som idag i kommunfullmäktige ska beslutas om beslutsinstans för.

Det ena

är om utställning av det kommala badbolagets förslag, utseende, innehåll och pengar samt effekter på trafik och miljö. Dvs som det görs i en ny detaljplan. Men då Byggnadsnämnden accepterar (än så länge) en 64 år gammal detaljplan med dennas uppfattning om allmänna ändamål, undviks att pröva vad som gäller för något som ska stå i 100 år efter 1948 års detaljplan.

Även av andra skäl är utställning viktig, nämligen att tidigare badutredningar visats publikt, även vid Umeå kommun Öppna Hus i januari. Det är ju ett bygge som kan hamna i halvmiljardklassen om man räknar i alternativintäkten för Nannakvarteret om man bygger ny bad- och simanläggning annanstans.

Det andra

medborgarförslaget som idag beslutas om beslutsinstans för, följer av utställningsförslaget, nämligen att beslut om Badhus/Simhall/Simarena, ska tas av och i kommunfullmäktige. Det gäller ju stora pengar och stora konsekvenser för framtiden. Och Nydalaområdets framtid beslutas det om idag just i fullmäktige och med nya planer som grund, inte en från annu-dazu-mal, dvs från decennier tillbaka.

F ö är det intressant

att se hur viktigt det var att ha enighet i fråga om ett BADs framtid, så viktigt att Umeå kommuns partier (utom Miljöpartiet och Rättvisepartiet/Arbetarpartiet) t o m beslutade om ett sämre förslag än sina bästaalternativ för BAD inomhus, medan man för Nydala (som nog berör fler umebor och besökare än innebad) idag ska besluta med, kanske, en rösts majoritet samt med vardera sidans bästaförslag.

Det borde vara TVÄRTOM,

en ny simhall ska beslutas om bästa-alternativ och i sista hand genom omröstning i kommunfullmäktige. Däremot ska Nydalaframtiden hellre ha en enighet som står sig över nya val och majoriteter.

Dvs bordlägg Nydalafrågan, ta en promenad runt sjön och finn, kanske, att i södra delen passar nytt och gammalt boende, hus och stugor, bättre ihop än vid norra Nydalasjön.

Gör sedan gärna samma promenad runt Nannakvarteret, så inses nog snart att här kan inte en utvecklande bad- och simanläggning ligga, särskilt som bad- och simfolk, många i unga år kommer skjutsandes i bilar och bussar.

 

Umeås Bästa idrottsledare gillar INTE 50:a i Nannabadplaner och förstår ej politikerna i Umeå

Av , , 2 kommentarer 0

Umeås Bästa idrottsledare gillar INTE 50:a på Nannakvarteret och förstår inte politikerna i Umeå här. Det budskapet fick jag i samband med idrottscaféträffen igår kväll som Västerbotten Idrottshistoriska Sällskap, VIS, höll i IFK Umeås klubblokaler.

Temat var Västerbottens friidrott, främst södra länet, och bästa friidrottare genom historien. Närvarande (med många av Umeås främsta idrottsledare genom tiderna) vid det välbesökta mötet fick först möta framtidens friidrottare i IFK:s medeldistansstjärna Viktoria Tegenfeldt som berättade om framgång, motgång och nu framgäng igen. Sedan föredrog VIS-ordföranden Ivar Söderlind intressant och med bilder friidrottshistorien.

Här ovan är en del av de närvarande och bland dessa var det flera som ville prata med mig i fikapausen och efteråt om hur "sjutton" Umeås politiker kan planera för en simanläggning mitt i stan i trafik- och miljöbesvärligt centrum. När man fick veta att simsporten hotas från politiker med ingen 50:a om placeringen ifrågasätts, förstod man än mindre av denna bisarra idrottsplanering.

Roligare för en simmarvän var att höra hur Viktoria genom vattenlöpning kunnat ta sig igenom motgångar med skador. Samma har jag också fått höra från andra friidrottare som rehabiliterat sig från hälseneskador, vadproblem och t o m brutna ben genom"springsim".

Mest kända idrottsstjärna som kommit igen efter intensivt vattenlöpande är nog orineteraren Annichen Kringstad som i lasarettets varmbassäng här för många år sedan kom tillbaka efter benskada och blev världsmästare igen.

Världsbäst kan Umeå bli i att erbjuda bästa vattenlöpningsförutsättningar om man "köper" min simkanalsidé. Se figuren här med en 100 meter lång "rundbana" där man kan springsimma bredvid och efter varandra som på bana. Och även stegra träningen genom att simma emot strömmande vatten samt slappna av i att glida med strömmen.

TÄNK denna siminnovation (finns ingen annanstans i Sverige men har sett ritning av liknande i en simanläggning i Europa) i Umeå på campus nära nya friidrottsarenan. Då får både simmare alternativ träning och andra idrottare chans till alternativ löpträning, passande allt från elitidrottare till motionärer, som träning och för rehabilitering.

Här är simkanalen intill en 50×25-metersbassäng och med hopp- och undervisningsdito plus upplevelsedel. Simkanalen kan byggas intill existerande bassänger eller enbart för sitt ändamål. Bäst för ovan behov är med andra sporter nära. Och med utemiljö intill så man kan kombinera inne- och uteträning. Således ej passande i citylägen vid gator och trafik. Dvs inte på Nannakvarteret.

 

Umeås Bästa badekonomi fås ej med halva ytan och dubbla priset, nu 400 mkr!

Av , , 2 kommentarer 0

Umeås Bästa ekonomi fås ej med halva badytan och dubbla simpriset! Så kan nuvarande bad- och simplaner på Nannakvarteret som utförs av Badbolag i Umeå AB, Badum, sammanfattas.

Bilder säger mer än tusentals ord, så därför nedan jämförelse med vad Badutredningen 2006 redovisade där hela kvarteret användes medan bilden nedanför visar att bara lite mer än halva markytan. Detta gäller bad- och simdel med omklädning, etc och utan gymdel (som kan vara på en ovanvåning).Gymnastikenhuset används inte nu och P-hus tar stor del.

Badutredningen beräknade för hela kvarteret en driftsnettokostnad på 12-13 miljoner kr/år, inkl. 50-metersbassäng. Badum AB och Umeås skattebetalare får räkna med det dubbla, 25 mkr/år. För hälften så stor anläggning! (På 50 år 50×12,5 mkr = 625 miljoner kr!!!)

Kommunfullmäktige antog då 275 mkr som investeringsram, för hela kvarteret. Badbolaget har nu enl. tidningsuppgifter från i våras en kalkyl på 400 mkr. Omsatt per kvm (inkl gym) ger det dubbla kostnaden för Nannabad idag. Dvs ramen ska då vara 200 mkr. Men något nytt beslut finns inte här, så nu Nannabadplaneras det på löpande räkning!!

Notera också äventyrsdelen i BadutredningeN, dubbelt så stor mot idag, drygt 2 000 kvm mot lite över 1 000 kvm, att 50:an har 10 banor då mot 8 nu, men att utrymmena runtomkring inte klarar de största tävlingarna och inte har nödvändig utemiljö för detta och för utveckling. Så därför inses varför Badutredningen då underkände Nanna för en 50:a.

FRÅGAN ÄR NU NÄR UMEÅS POLITIKER OCH PARTIER INSER DESSA FÖRDYRINGAR, FÖRMINSKNINGAR OCH FÖRSÄMRINGAR!!!  OCH INSER ATT BÄTTRE OCH MER EKONOMISKA ALTERNATIV FINNS.

Umeås Bästa folkomröstning vore om Nannabadplanerna – läge och innehåll

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa folkomröstning vore om Nannabadplanerna – läge och innehåll. Men, än så länge, undviker merparten av Umeås politiska partier att låta Umeås befolkning få säga sitt om äverntyrsbad och 50-metersbassäng. Ja, den högsta politiska ledningen vill inte ens att de valda representanterna ska få säga sin mening i kommunfullmäktige i denna brännande och dyrbara bad- och simanläggningsfrågan.

Och det är ännu värre i demokratiskt hänseende i bad- och simplaneringen. Umeå Fritid med dess politiker i nämnden och tjänstemän i förvaltningen, har inte fått vara med i samband med beslutet i början på 2007.

MEN demokrati, insyn och folklig medverkan hade varit möjlig innan 2007-beslutet om Nannaäventyrsbad med 50:a togs, om man antagit Rättvisepartiets (idag Arbetarpartiet) motion i kommunfullmäktige den 18/12 2006 om placeringen av Badet. Här är VK:s reportage:

Endast Miljöpartiet stödde motionen, så det blev nej. Argumenten för var att frågan engagerar umeborna och då bör dessa få yttra sig om placeringen, en badutredning hade ju gett beskrivningar av för och emot här. En för idag intressant  kommentar då gjorde Vänsterpartiets Lasse Jacobson med:

"Rättvisepartiet kräver att vi ska folkomrösta under 2007. Det är inte ens säkert att vi är så långt framme i planeringen att det finns några tydliga alternativ då". Så så Jacboson trots en omfattande utredning som la förslag 2005 kring fler lägen och 2006 koncentrerat på tre av dessa, kajen, Nanna och Nolia.

Men nu finns ytterligare en chans för Umeås politiker att pröva frågan om kommunal folkomröstning. I medborgarförslag 9/9 2012 föreslår jag att vi får rösta

om placeringen på Nanna är den bästa från badutredningen, om planerna som avviker från kommunanvisningar och om kommunalt bolag ska få förverkliga Nannabad som ej följer stadsutvecklingsprojektet.

Se mer i detalj hela medborgarförslaget på www.umea.se och under kommunfullmäktige där medborgarförslagen finns. Slutligt beslut tas i Kommunstyrelsen (kan ej se när då inga föredragningslistor finns för kommande möten).

En gissning är att KS inte vågar och vill ge umeborna chans att ge sin uppfattning, dels av prestige genom nejet till Rättvisepartiet/Arbetarpartiet, dels genom att en folkomröstning troligen ger ett rungande nej till Nannaläget mitt i stan.

Fast, å andra sidan, ett sådant till NEJ ger ju politikerna en bra OCH demokratisk anledning att avbryta dagens bad- och simplaner och börja om med "råd i ryggen"!

 

 

 

 

Umeås Bästa 2014-arenor, evenemangs, allaktivitetshus och badpalats spricker…

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa 2014-arenor, evenemangs, allaktivitetshus och badpalats spricker allteftersom trots stora politiska löften. Men inte för Balticgruppen.

Detta är ur Västerbottens Folkbland 27 mars 2010 av Hans Forsman.

Nere t h Forsetebyggnationen med jättegalleria som inte spricker utan nu sätts ihop av Balticgruppen och ser ut att hålla utlovade löften.

Som Umeås politiker inte klarade av! Och beskrivs i i reportaget.

Uppe t v är evenemangsarenan. Som sprack men där idén sålts tlll Ryssland.

Nere t v KFUM:s stora allaktivitetshus, planerad på Vasaskolans. Som sprack. 

Uppe t h Badpalatset som i 2014-ansökan hade skrivningen                                             "Ett omfattande stadsutvecklingsprojekt i två kvarter inkluderande ett nytt äventyrsbad, 50-meters tävlingsbassäng, hotell och handel är under utveckling. Sker i partnerskap med näringslivet som genomför och äger de planerade kvarteren. Projektet ska stå klart årsskiftet 2012/2013."

Som sprack alltihop och ett kommunalt badbolag ska sopa ihop badbyggdelarna till något ingen vet vad. Och ingen vet när. Eller om det blir av med obekant pris…

MEN ur askan av dessa tre misslyckade stadsprojekt kan en ny Fågel Fenix resa sig och och bli än bättre, t ex följande alternativ:

* Balticgruppens Hamrinsbergetidé med äventyrsbad/50:a ovanpå evenemangsarena

* Simarena på campus och mindre evenemangsarena på Nannakvarteret (det sistnämnda fanns i kommunförslag framritat 1987)

* Bad plus simning plus evenemangsarena på Nydala miljöanpassat till naturen och energismart genom utbyte kyla/värme för is och bad

Med Nannakvarteret ledigt kan så får KFUM:s allaktivitetshus chans att planeras där i två av idéerna, t ex i samverkan med annat som passar, kommers, handel och bostäder. Kanske även i evenmangsarena på Nanna med smart bygggande?

 

 

 

 

Umeås Bästa simidéer hade Moderaterna kunnat förverkliga – men missade

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa simidéer hade Moderaterna kunnat förverkliga – men missade. Den slutsatsen kan dras av nedan tidningsurklipp. Det är från maj 2004 när Moderaternas motion om ny simhall vid Noliafältet resulterade i en snabbutredning om sådan eller utbyggnation av Umeå simhall.

Värt att notera M-ledaren Anders Ågren uttaladen om samordningsvinster på Noliaområdet. Idag gäller inte det varken från M eller för ett Nannabad utan uteytor och idrotter intill. 70 miljoner kr 2004 blev 270 mkr (med 50:a) 2006 och nu är prisplappen osäker, kanske 350 – 400 mkr, badbolaget Badum säger inget och kommunledningen anger ingen ram.

Så mycket flyter nu omkring för en ny bad- och simanlägning i Umeå som om inga ansvariga har någon koll på ekonomin. Och ingen koll på hur de bästa simidéerna har missats genom åren. Under notisen här syns Nydalasatsning vid Umelagun och med visioner om skidtunnel igenom, av en idé från First Camp, Nydalacampingens ägare.

Belticgruppen lät världskända arkitektfirman Snöhetta visa på ett bad vid älven, som hade gett en spännande vy över Umeälven och vice versa. Undertecknad tog genom innovationsmedel fram en framtidsanläggning med nytänkande i form av en 200 m lång simkanal runt 50:an och vattenfall, mm i en äventyrsdel.

Om Moderaterna i Umeå fortsatt att vara simföregångare kunde ny simhall, på Nolia stått klar idag. Eller kunde ett Nydalabad blivit av. Eller en Snöhettaidé. Eller t o m vågat pröva siminnovationer från en Umeåbo och företagare. Så blev det inte utan man föll in i ett gammalt sosseförslag, bad mitt i stan, instängt, outvecklingsbart, trafik- och miljöbesvärligt. Eller, med historik och visioner, kan M tänka om?

Se även gårdagens blogg om Aktivariet på samma grusplan som sjönk till slut, pga ekonomin.

 

Umeås Bästa sanningar är de umepolitikerna har om motstånd till Nannabadplanerna

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa sanningar är de umepolitikerna har om motstånd till Nannabadplanerna. För ju längre planeringen pågår, eller snarare börjat om, nu med ett kommunalt bolag, desto mer kommer nämnda sanningar fram. 

Men innan några berättas om, behövs perspektiv om förra misslyckade badplanerna på Nannakvarteret, bad-vård-hotell-komplexet där äventyrsdelen skulle vara höjdpunkten (ingen 50:a här). Här ett reportage i media från VK 14/11 1996.

Det målades ut som "Ett steg närmare bad i centrum". Som bekant sjönk detta privat-offentliga badprojekt fyra år senare. Det gick inte för den privata aktören i projektet att få någon som vågade driva anläggningen, plus att landstingets medverkan för en vårdcentral blev osäker.

Sanningarna då i medierna var att dåvarande kommunalrådet Marie-Louise Rönnmark (S) uttalade sin belåtenhet med att det till slut sprack och man kunde få något annat mer attraktivt i stället. Mest politikernöjd var Folkpartiets Britt-Marie Lövgren som i debatt dessförinnan ifrågasatt hela projektet.

Men historien upprepar sig. Sju år senare, 2007, beslutar i stort sett samma Umeåpolitiker om ett nytt privat-offentligt projekt, stadsutvecklingsprojektet med Nannaäventyrsbad (igen!) och nu också med den minst passande sportanläggningen, en 50-metersbassäng.

Och med ännu mer kommers än i Aktivariet från 1996. Självklart sprack också detta, även nu fyra år senare, i november 2011, när kommunpolitikerna avbröt de privata aktörernas planering med det, enligt min mening, kryptiska motivet att man inte var överens om ekonomin. Dock utan att, fortfarande, redovisa några siffror för detta.

Idag har Centerpartiets gruppledare Mattias Larsson medgett att han aldrig trodde på denna planering med kommers och bad i privat regi. Vänsterpartiets ledamot i Näringslivs- och planeringsutskottet, Annika Herrström, markerade sitt ogillande i en reservation i NP mot beslut att låta kommunalt bolag, dvs en slags privat regi, fortsätta planerandet.

Miljöpartiet sa sin sanning redan vid beslutet 2007 att man inte vill ha bad/simning mitt i stan då det drar till sig mer trafik av bilar och bussar. Rättvisepartiet, då, fick inte vara med på beslutet, och i, nu, Arbetarpartiet säger man nej.

Röster i KD är att nuvarande KD-ledare Veronica Kerr var så skeptisk att hon interpellerade i fullmäktige i december i fjol om för litet äventyrsbad. Som f ö blev ännu mindre, men nu ska få utökad yta med jättelekpark i 50:an enligt badkonsulterna, vilket i sin tur gör 50:an mindre.

Då återstår någon sanningssägande röst från Moderaterna i Umeå. Men där är det tyst, tystare än i något annnat parti (se ovan röster genom åren), i alla fall utåt. Under ytan finns flera som uttryckt ogillande mot nuvarande Nannabadprojekt, bl a vice ordföranden i Fritidsnämnden, Lennart Johansson, dessutom med ordet "katastrof."

Så  med sannningar och verkligheter som katastrof, för litet, reservation, trodde aldrig, hoppas på något bättre, nej förr samt nej och nej nu, i sammanfattning från alla åtta kommunfullmäktigepartier för bad på Nanna genom åren, är det ett sjunkande skepp som ett privat/offentligt Badbolag i Umeå AB, Badum AB, nu klivit i och påbörjat sin seglats i.

Och då historien brukar upprepa sig, ofta beroende på att det vanliga är att man inte lär sig av historien, så kan rubrikerna om Aktivariet från förr "går  i graven", senare upprepa sig med nuvarande Nannabadplaner, faktiskt med namnet Aktivariet ett tag under dessa år, se nedan 7/6 2000 i VK.

 

 

 

 

 

Umeås Bästa 50:a är på campus medan Nanna-50:a är hot mot simsporten

Av , , Bli först att kommentera 0

Umeås Bästa 50:a är på campus medan Nanna-50:a är hot mot simsporten.Reaktioner växer nu när 50-metersbassängen inte ska få 10 banor och 25 m bredd utan ritningen har 21 m och 8 banor. Även att djupdelen ska in försämrar 50:an och ger inte heller undervattensrubgyns idealmått.Förra och nuvarande badkonsultidéer om att ha jättelekpark i 50:an på helger och lov med allehanda uppblåsbara vattenleksaker utöver det fasta äventyrsbadet, försämrar än mer för 50:a-simmande, även för motionärerna.Vad är då kvar av 50:a som skulle lyfta simsporten i norr och stödja Umeåsimningen särskilt?Umeås främsta simmare genom tiderna Gunilla Lundberg och Svante Rasmuson, Umeå simsällskap for till Borlänge på 70-talet när 
USS hade svårt att få tillräckligt utrymme, hade allmänheten som "motståndare".På 80-talet for Christer Wallin till Mölndal och 50:an där och blev VM-mästare och OS-silvermedaljör i lagkapp. Och andra har lämnat Umeå och USS/Sandvik (Julia och Johan Backlund).Simmare och föräldrar är likadana idag och med en dålig, och risk för dyr, mitt i stan-50:a med konkurrens inte bara av allmänheten och djup/hopp-föreningar utan nu av lekpark, så varför stanna i Umeå när det på andra håll i landet finns färdiga 50:or för simning och utan äventyrsbad som inkräktar.Sedan är det så att de framgångsrikaste ungdomarna har ofta de i klubben mest engagerade föräldrarna. Och med unga simmare så flyttar kanske hela familjen också.Och vad sker då med klubbarna? Styrelser har nog svårt att få ledamöter idag. Men vad händer om de tyngsta personerna slutar?Dessutom, en Nanna-50:a lockar knappast simmarstudenter i första hand till Umeå med en 50:a nere på stan och på detta sätt.Däremot, tvärtom, en 50:a på campus lockar dessa och ger större chans att Umeåungdomar stannar kvar och att andra norrlandssimmare söker sig hit, och kanske med familjer där

föräldrarna engagerar sig, så gäller även andra idrotter.Så Nanna-50:an är verkligen ett hot mot simsporten här,

om och när simmare/familjer "röstar med fötterna" och flyttar härifrån.Nu behövs politiker som talar idrotts-klarspråk.

Men finns sådana i Umeå? Det borde göra det med alla hederspriser man är stolt över och där idrotten ska få en framträdande plats under kulturhuvudstadsåret 2014.

Ett snabbt beslut nu och en campus-50:a och med erfarenheter från andra håll i landet, som Svenska simförbundet kan bidra med, är klar under år 2014.Det gör att USS och IKSU-sim kan samverka, kanske alla Umeåsimföreningar kan gå ihop och bli riktigt slagkraftig förening i framtiden. Andra länsklubbar kanske låter de bästa byta klubb och kan träna både hemma och i Umeå.

På 50-talet var länet i Sverigetopp med bröderna Furberg och Bergengren från Skellefteå (tidig med 25:a i Sk-hamn) och med Lasse Edstedt från Umeå inlånad.Vill sedan näringsliv på stan ha äventyrs/upplevelsebad så OK, annars kan det vänta, Holmsund har Aquarena och Umelagun finns på sommaren, och det är enkelt och snabbt att resa till Ö-vik-Paradiset och kanske i framtiden igen till Vasa och Tropiclandia.