Umeås missade SM-vecka (start idag i Sundsvall) räddas med Nydala-50:a.

Av , , Bli först att kommentera 0

Nanna Sundsval SMvecka

Idag 29/6 drar SM-veckan igång för tredje gången i Sundsvall (flest i Sverige) efter två vinter-SM-veckor och avslutas på söndag 5/7. Umeå med en framgångsrik SM-vecka vinter i fjol missade sommarvarianten för 2017 pga inte ens hälften av publikkapaciteten om 2000 platser i Nannabadbygget, Sundsvall klarar detta plus ytor för klubbarnas behov utanför tävlingsbassängen, se här från sim-SM-området med 50:an utomhus vid Himlabadet.

Nanna SM SsvallOch jämför med Umeås provisorieförslag för sim-SM i Nannabad och publikutrymmen 100 m ifrån, på TV-skärmar i tält på fd Vasaskolans tomt (men inga klubbytor!). Säkraste, snabbaste och billigaste för godkänd 50:a och en SM-vecka i Umeå är att bygga ut 25:an på Nydala, till en 50×25:a. Där ryms läktare som klarar kraven och utrymme för SM-föreningarna + att inhägna området (går ej heller vid badbygget i stan). Se skissidé nedan.

Nanna krock SB - 3

Nanna 50-a Nydala

 

Hälsobad med gym + hälsorestaurang = mer friskare Umeå!

Av , , Bli först att kommentera 0

För 20 år sedan hade Umeå en hälsosatsning av stora mått i Aktivariet på kv Nanna med bad, gym, kurhotell och vårdcentral (VK 14/11-96) även äldrebostäder ingick. Idén sprack pga inga privata sköter vågade, främst för att äventyrsbadet för unga blev för kostsamt.

Nanna Aktivariet

MEN IDAG FINNS TRE UTVECKLINGAR FÖR ETT ”HÄLSOBAD-KURHOTELL”, MM, DÄR

En är kommunens nya riktlinjer för serveringstillstånd där krogar i ”omedelbar närhet” till ungdomsmljöer kan bli utan alkohol och drabbar hotell Mimer, m fl nära Nannabad.

En annan är allt fler krogar i centrum och med nya nischer för att attrahera, där en hälsorestaurang just passar på yta som förr var för idrott vid skolor och i gymnastikenhuset.

En tredje utveckling är ökad sjukfrånvaro, särskilt i Umeå kommun, och partierna nu kommer med olika förslag för att få friskare personal, t ex motion på arbetstid.

Klart lämpligare blir då ett hälsobad för vuxna i badbygget i stället för anläggning för barn/ungdomar, som ger trafikrisker och försvårar serveringstillstånd, plus en hälsorestaurang med alkoholfri miljö. Ja, kanske en privat hälsocentral också ryms här och hela detta cityinnnovativa ”friskkoncept” bjuds ut till privata aktörer.

T EX UNDER  MOTTOT: MER FRISKARE UMEÅ!

(Och för pengarna från detta ”friskare-hus” byggs ny simhall i idrottsläge och äventyrsbad i utbyggd Holmsund Aquarena, vilket ger billigare investering än Nannabad liksom lägre driftskostnader, allt gynnande Umeås ansträngda ekonomi.)

 

 

Midsommaruppmuntran av Totalt Umeå-intervju som ger ”omtankar”..

Av , , Bli först att kommentera 0

Det traditionella midsommarfirandet i Hörnefors (Statarlängan) bjöd på soligt och fin vädret, på varierade musikunderhållning av trubaduren Bo Beverlöv, Gunnarn, dans kring majstången och flera olika aktiviteter som gav en trevlig stund för ett par hundra människor i alla åldrar. Se här bilder som talar eller snarare sjunger midsommarglädje.

Midsommar Hfors 15Så när jag mötte bekanta och obekanta som läst Totalt Umeå (förra bloggen) om att verka för mer ekonomiskt badläge och säkrare för barn och ungdomar än i trafikfarliga centrum, kändes det uppmuntrande och inspirerande. Tack för det! Hoppas det når till umepolitiker som ”omtankar” under sommaren. Säg det till fler var mitt svar till uppmuntrarna.

Totalt Umeå 1:a media i intervju om badbyggeläget för bättre simframtid.

Av , , Bli först att kommentera 0

Totalt Umeå, lokal gratistidning för Umeå, blev första media med intervju om badbyggeläget i centrala stan. Trots flitig debatt, en bok 2011 ”Umeås Bad Historia och framtidens Simning” och över 900 bloggar på vk.se, håller sig medierna under ytan i att vilja ta reda på vad jag menar och vad allmänheten tycker liksom politikerna tror eller vet.

Dock bättre sent än aldrig, nu finns en intervju med mig (av Steffen Renklint) och om dagens badläge, se http://www.e-pages.dk/totaltumea/130/ – sid 16-17 och nedan avfotade uppslag. Vissa detaljer blev ej helt korrekta (som det ofta är i medier), planerad invigning är hösten 2016 och det är f d Mimerskolan som hade gymnastikhus.

Annars duktig journalist som initierade intervjun, fick mig närmare bad-bygget och fotade (också bra enligt nära omgivning). Roligt att läsa om hur andra uppfattar en. Viktigast är ändå budskapet att centrum i Umeå är olämpligt och farligt som barnlekplats/ungdomsgård + möjligt att omtänka och omgöra till bättre/mer ekonomiskt för bad/simning i snar framtid.

Nanna UB Totalt U

Umeå Energi Arenor med Sol, Vind och Vatten ger Kraft! (För idrotten)

Av , , Bli först att kommentera 1

Umeå Energi, se illustration från SM på skidor 2014 i SM-veckan vinter där grusplanen var nödvändig för arrangemanget och simhallen nyttjades av en del m a a SM:et. I er satsning på Gammliia Idrottscentrum där ju också både grusplanen och simhallen ingår, utvidga till även dessa för idrott och lek. Och då även kan ge SM-vecka sommar (se längre ner).

Nanna SM skidor ill

Som att bygga ut med ute-50:a för SM mot Gammliaskogen och, om innebassängerna inte renoveras, bygga  större gym där, behövligt för detta stora och nära idrottscentrum. Då blir området mer komplett och med hela Gammliaskogen Sverige-unikt för idrott och friluftsliv.

I denna Umeå Energi-utveckling av grusplanen/simhallen låt Umeå simhall bli Arena Vatten, grusplanen Arena Vind (blåser där), Gammliavallen Arena Sol  och hallarna Arenor Kraft!

Umeå Energi Arenor med Sol, Vind och Vatten ger Kraft, blir då lämpligt motto.

RÄDDA Umeå simhall! Riv inte! Bilder (1970 – 2015 ). ”Det är väl inte rimligt att riva ett bra hus.” (Byggn. S-ordf.)

Av , , Bli först att kommentera 0

”Det är väl inte rimligt att riva ett bra hus.”

Så (enl. referat, vk.se) uttryckte sig S-ordföranden i Byggnadsnämnden, Mikael Berglund, den 1576 vid Kommunfullmäktige i Umeå om ny detaljplan för bl a f d Astrabyggnaden på Mariehem med planer för ett Gymnastikens hus och större livmedelshall:

Mikael Berglund, S: – Gamla centrum räcker inte för att få till det här. Det ska både finnas lokaler och parkeringar. Fler kan nu ta sig till butiken utan att behöva ta bilen. Det är otrevligt att påstå att det finns något slags bedrägligt förfarande. Det är väl inte rimligt att riva ett bra hus. Jag ser gärna att fler skulle göra som Baltic och komma med förslag om samarbete. De tycker nog att vi har varit tuffa.

HOPPNINGSVIS KÄNNER BERGLUND SAMMA FÖR ”BRA SIM-HUS”= UMEÅ SIMHALL OCH INTE RIVER DET (OCH ÄNDRAR SIG OM GAMLA LASARETTETS ”BRA HUS” ?)

Och påverkas av nedan bilder från idag och igår för en medelålders Umeå simhall (45 år) som 1970 var Sveriges främsta och står sig för framtiden med utveckling, som simhall eller annat. Eller både/och, renovera för bad/simning – bygga ut med 50:a mot Gammliaskogen, förslag som arkitekten Åke E Lindqvist föreslog och det finns förberedda rör för utbyggnad. Så riv inte simhallen!

Nanna Umeå simhall nattNanna Umeå simhall avstNanna Umeå simhalll inneNanna Umeå simhall inne 2OCH SE LIKA TJUSIG SIMHALL 1970 (SV/V) OCH IDAG 2015 (FÄRG) – SÅ RIV INTE!!Nanna Umeå simhall nyNanna simhall 70-15 bNanna Umeå simhall

HÄR FRÅN MAJ I ÅR, UMESTÄNKET, UMEÅ SS:S ANRIKA TÄVLING I DECENNIER

Nydalastugor räddas pga ekonomin, så ville förvaltningschefer 2013 för Nannabad och kan nu bli verklighet..

Av , , Bli först att kommentera 0

Frist för Nydalastugorna – har inte råd att riva

Umeå. Nydalastugorna ska rivas, enligt ett beslut i kommunfullmäktige. Men pengar för att genomföra beslutet saknas. 

De omdiskuterade Nydalastugorna som skulle rivas, kanske räddas nu. Igår beslöt Kommunfullmäktige i Umeå att skjuta på rivningen pga ekonomin. Det kan vara början till omtänkande som också kan bli för ombyggd Rådhusesplanad i centrum och Rådhustorgets omvandling. Tunnelomtänkandet (se blogg igår) motiveras ju också ekonomiskt.

DÄRFÖR talar allt mer för att kommunen snart räknar fram siffror för vad ett Nannabad kommer att kosta i drift per år. Nuvarande påstående på kommunens hemsida 22-25 mkr/år, blev 30-35 mkr i VK-reportage 2013.

Nanna Lerstenen-Norrvidden

Men det kan bli 45 mkr/år som den andra aktören Norrvidden/Medley räknade med vid budet 2009 (då Lerstenen, m fl hade 22 och fick uppdraget, som sedan kommunalt badbolag övertog och utökade ytorna med 3 000 kvm till 12 000 kvm!).

Också värt att påminna är förvaltningschefers förslag inför budgetfullmäktige 2013 att skjuta på Nannabadbyggandet i två år, just för ekonomin. Det var en signal om kommande pengarproblem och som för varje år blir allt tydligare.

Nu byggs det, men omgörning från för barn/ungdomar till vuxenbad/relax/rehab/spa mm i centrum och utförsäljning till privata aktörer ger pengar tillbaka och över, både investering och drift för simhall och äventyrsbad på billigare tomter och trafiksäkrare läge, se nedan (+ att äventyrsbadande blir mest ekonomiskt på en utbyggd Holmsunds Aquarena).

Nanna 5 lägen

 

 

 

Tunnelomtänk möjligt, så badomtanke ej omöjlig när realiteter talar klartext. (Redan idag på budgetfullmäktige??)

Av , , Bli först att kommentera 0

Plötsligt blev  S- och allians-politiken i Umeå kommun positiv till tunnelalternativet för Västra länken. Ekonomin sa man spelat roll, andra menar att det minst dyra och nya schaktförslaget tvingat fram omtänkandet.

Kommunen positiv till tunnelalternativet

UMEÅ Umeå kommun ställer sig nu positiv till ett tunnelalternativ under Backenområdet för Västra länken. Anledningen är de nya siffror som Trafikverket nyligen presenterade.

 

DÄRMED visas hur det blir annat än som tänkts först och länge. Samma utveckling får Nannabadbygget när ekonomin och andra realiteter (ej SM, inga trafikutredningar, orolig krogomgivning, P-problem, etc) talar klartext. Så nedan rockad blir möjlig, bostäder på badbygge och omgjort för vuxna (SPA, relax, rehab, mm) med simarena till Campus/IKSU, eller annat idrottsområde. Och chans för SM-vecka vinter och sommar (som i Sundsvall..). IDAG PÅ BUDGETFULLMÄKTIGE GES MÖJLIGHET TILL DENNA BARN/BADOMTANKE.

Nanna SM rockad

Trafikfarligast: V(ärst)a Kyrkogatan i Umeå, buss, lastbil, bil, cykel, gående. Med badbesökare – om inte omtänk.

Av , , Bli först att kommentera 0

V(ärsta) Kyrkogatan, nytt namn för Västra Kyrkogatan som farligast i Umeå med Nannabad för barn/ungdomar cyklandes och gåendes mitt ibland bussar, lastbilar och bilar + cyklande korsande gatan till/från citykärnan. Barnovänlighet (se förra bloggen) inte värdigt Umeå.

Nanna badbuss utr

Ovan Vasaplansutredningen för fler bussar mellan Storgatan och Skolgatan och vid evenemangsbussar ska skolbadbussar stanna, 250 m från Nannabadentré (se bild t h). Nedan vid 16-tiden to 10/6 under 10 minuter och längst ner ÖK med växande farligheter. Och 1000-tals badbesökande varje vecka – om inte omtänk.. umepolitiker!

Nanna busskaos

 

 

 

Barnovänligare Umeå under 2014-året – gör om – för ”barnhuvudstad” 2015.

Av , , Bli först att kommentera 1
Idag 12/6 har jag ett debattinlägg i VK om barns villkor i Umeå, se nedan och

http://www.vk.se/1469185/ett-barnovanligare-umea-under-kulturhuvudstadsaret

Ett barnovänligare Umeå under kulturhuvudstadsåret

DEBATTARTIKLAR Ett utslag av den barnovänliga politiken i Umeå är att barnkonventionen inte tillämpas, förslag går inte på remiss till ”barnpolitiker” i för- och grundskolenämnden eller fritidsnämnden, inga utredningar görs som allmänhet och föräldrar får yttra sig om – och medierna uppmärksammar sällan barnförsämringarna.
Det skriver Urban Bengtson.

2014-politiker rapporterade nyligen om lyckat kulturhuvudstadsår ekonomiskt och ökade Umeåbesök. För vuxna i så fall – då fjolåret kan stå barn dyrt framöver med fler olycksrisker av barnovänligare beslut som syns i bildkollaget här intill.

Ett sådant är badhussatsningen i stan i 2014-ansökans ”Badpalats med centrumskapande nya mötesplatser.” Där har även tidigare Umeå C, centrumorganisationen (numera ingående i VisitUmeå AB) ett ”barnansvar” då man ville få in folk till stan för handelns skull.

Figuren uppe till vänster visar i kommunillustration inlagda krockrisker. Dessa ”krockar” gäller dagligt besökande av Nannabad med barn/ungdomar som mest utsatta. Och än outrett, ej analyserat och inte bedömt av kommunen!

Så barnperspektivet glömdes bort och framgår av fritidsnämndens provisoriska SM-lösning då 50-metersbassängens publikutrymmen i Nannabad underkänts. Man ville ha TV-tält på före detta Vasaskolans tomt tvärs över P-huset Nannas in- och utfart med dess faror för unga.

Texten uppe till höger är Umeå kommuns annons om fritidshemsplats på deltid två timmar per dag för äldresyskon till föräldralediga med nytt barn. Det som inte sägs är att heltidsplats tas bort utan stöd i skollagen och deltiden har full avgift. Olagligt? Notera att de två timmarna inkluderar lunchen, vilken för skolbarnen är fri. Med tid till och från luras eleverna på en timme som är obligatorisk och de har rätt till enligt lag.

Här kan Umeå lära av föräldraledigavänliga Stockholm: 30 timmar per vecka för dagissyskon och full tid för fritidssyskon. Umeå kan med full valfrihet bli bättre än huvudstaden.

Kartan nere till vänster visar i översta rutan Vasaplanombyggnad med mittrefuger som ger fler riskmoment vid passager över Skolgatan – mot nuvarande avstigning åt trottoaren. Skolklassbesök till stan med 20-30 elever blir då farligare än i dag.

Rutan längst ner visar hållplats för skolbadelever 250 meter bort till Nannabad, korsande Kungsgatan, nära bussar på V:a Kyrkogatan och över buss-Skolgatan. Det ger vida mer olycksrisker jämfört vid Umeå simhall med 40 meter till entré och helt trafiksäkert. Också här outrett före bygglov och byggstart och inte bedömt av varken för- och grundskoleförvaltningen eller fritidsdito.

Mittenbilden nere med kaj och vatten är enklast att inse barnfarlighetena för, särskilt små barn och simokunniga. Nytt bibliotek med angelägen satsning på barnaktiviteter i Vävenhuset ger även vistelse utomhus. Men utan räcken vid kajkanten och på vissa ställen rakt ner i Umeälven kan många dra sig för besök med barn hit.

Inslag i Västerbottens-TV tidigare i vår med orolig förälder som påtalat behov av hinder avvisades av en kommuntjänsteman. Kommunpolitikerna har dock möjlighet att inse barnovänligheten då undertecknads medborgarförslag om samma säkerhetsbehov än inte har behandlats.

Illustrationen nere till höger är hämtad från Umeå Badhus AB:s hemsida och handlar här om hur bad/skyltfönster mot Skolgatan, enligt Kulturnämnden, ska visa konstverk inne i bassängrummet vilket medför att även människor kan betittas. Ja, man vill att synandet ska ske även från andra sidan gatan och från bussar!

Detta känns störande och blir för vissa kulturer stötande. Risken för fotograferande av konstverket och därmed av folk inne i bassängrummet blir påtaglig, för barn rent otillständigt – inte minst för de med skyddade identiteter. Hur tänkte kulturnämnden här? Tänkte man ens?

En sjätte ”bild” av verkligheten om alla dessa barnovänligheter är att Barnkonventionen inte tillämpas, förslag går inte på remiss till ”barnpolitiker” i för- och grundskolenämnden eller fritidsnämnden, inga utredningar görs som allmänhet och föräldrar får yttra sig om och medierna uppmärksammar sällan barnförsämringarna.

Således inte bara barnovänligare politik i Umeå utan också medialt. Och detta under det europeiska kulturhuvudstadsåret 2014. Men nu är det över och med dessa fem övertydliga bilder hur illa barn planeras och beslutas för, kan det bara bli bättre från 2015.

Som att närningliv och vuxenaktiviteter tar över Nannabyggnaden (ett jätterelax?) plus bostäder ovanpå och för pengarna bygga för bad och simsporter i barntryggt idrottsläge. Och säkerhet för barn fås vid Väven och älven. Samt att föräldrar får välja dagis- och fritidstider. Då blir Umeå barnvänligast i landet, kan bli Sveriges ”barnhuvudstad” och locka familjer hit.

Urban Bengtson